Giải bài tập trang 105 SGK Sinh học lớp 10: Sinh sản của vi sinh vật

2 116 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:24

Giải 1, 2, trang 105 SGK Sinh 10: Sinh sản vi sinh vật A Tóm tắt lý thuyết: Sinh sản vi sinh vật Phân đôi Vi khuẩn sinh sản chủ yếu cách phân đôi Khi hấp thụ đồng hóa chất dinh dưỡng, tế bào vi khuẩn tăng kích thước sinh khối tăng dẫn đến phân chia, giai đoạn màng sinh chất gấp nếp (gọi mêzôxôm) (hình 26.1) Vòng ADN vi khuẩn lấy nếp gấp màng sinh chất làm điểm tựa đính vào để nhân đôi, đồng thời thành tế bào hình thành vách ngăn để tạo tế bào vi khuẩn từ tế bào Nảy chồi tạo thành bào tử Một số vi khuẩn sinh sản ngoại bào tử (bào tử hình thành bên tế bào sinh dưỡng) vi sinh vật dinh dưỡng mêtan (Methylosinus) hay bào tử đốt (bào tử hình thành phản đốt sợi sinh dưỡng) xạ khuẩn (Actinomycetes) Vi khuẩn quang dưỡng màu tía (Rhodomicrobium vannielii) lại có hình thức phân nhánh nảy chồi (hình 26.2) Tất bào tử sinh sảnlớp màng, vỏ không tìm thấy hợp chất canxiđipicôlinat Khác với loại trên, gặp điều kiện bất lợi tế bào vi khuẩn sinh dưỡng hình thành bên nội bào tử (endospore) Đây hình thức sinh sản mà dạng tiềm sinh tế bào, nội bào tử có lớp vỏ dày chứa canxiđipicôlinat B Hướng dẫn giải tập SGK trang 105 Sinh học lớp 10: Sinh sản vi sinh vật Bài trang 105 SGK Sinh 10 Vi khuẩn hình thành loại bào tử nào? Đáp án hướng dẫn giải 1: Vi khuẩn hình thành loại bào tử sau: nội bào tử, ngoại bào tử bào tử đốt – Nội bào tử hình thành gặp điều kiện bất lợi Nội bào tử có vỏ dày, bên hợp chất đặc biệt giúp cho bào tử bền nhiệt – Bào tử đốt: bào tử hình thành phân đốt sợi dinh dưỡng – Ngoại bào tử: bào tử hình thành bên tế bào sinh dưỡng Bài trang 105 SGK Sinh 10 Cho dụ bào tử sinh sản vi khuẩn nấm? Đáp án hướng dẫn giải 2: – Ở vi khuẩn bào tử sinh sản bào tử đốt, ngoại bào tử bào tử sinh sản vô tính – Ở nấm có hai loại bào tử sinh sản: + Bào tử hữu tính: bào tử túi (nấm men rượu), bào tử tiếp hợp (nấm tiếp hợp)… + Bào tử vô tính: bào tử trần có nấm Aspertillus (nấm cúc), nấm Penicillium (nấm chổi) bào tử có nấm Mucor Bào tử nấm đa dạng, chuyển động không chuyển động Bào tử nấm có lớp màng cấu tạo chủ yếu từ hêmixenlulôzơ kitin, canxiđipicolinat chịu nhiệt Bài trang 105 SGK Sinh 10 Nếu không diệt hết nội bào tử, hộp thịt để lâu ngày bị phồng, bị biến dạng, sao? Đáp án hướng dẫn giải 3: Nếu thịt đóng hộp không diệt khuẩn quy trình mà để lâu ngày, nội bào tử mọc mầm phát triển Chúng phân giải chất, thải ôxi loại khí khác làm cho hộp phồng lên
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 105 SGK Sinh học lớp 10: Sinh sản của vi sinh vật , Giải bài tập trang 105 SGK Sinh học lớp 10: Sinh sản của vi sinh vật , Giải bài tập trang 105 SGK Sinh học lớp 10: Sinh sản của vi sinh vật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay