Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 14 THE WORLD CUP

11 139 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:24

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải tập SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 14 THE WORLD CUP A Reading (Trang 142-143-144 SGK Tiếng Anh 10) Before you read (Trước bạn đọc) Work with a partner Answer the following questions (Làm việc với bạn học Trả lời câu hỏi sau.) Where was the 2002 World Cup held? (Giải bóng đá vô địch giới 2002 tổ chức đâu?) => The 2002 World Cup was held in South Korea and Japan Which team became the champion then? (Đội tuyển trở thành nhà vô địch?) => Brazil became the champion Which team was the runner-up? (Đội tuyển quân?) => Germany was the runner-up While you read (Trong bạn đọc) Read the following passage and then the tasks that follow (Đọc đoạn văn sau sau làm tập theo sau.) Hướng dẫn dịch: Giải vô địch bóng đá giới thi đấu bóng đá quốc tế tổ chức bốn năm lần Đây kiện thể thao nhiều người yêu thích giới Giải vô địch VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí bóng đá theo dõi với say mê cuồng nhiệt khắp toàn cầu trận chung kết cùa giải thi đấu năm 2002 thu hút tỉ người xem Năm 1904, FIFA, quan lãnh đạo môn bóng đá, thành lập Tại họp đầu tiên, FIFA lập kế hoạch tổ chức giải vô địch bóng đá giới Nhưng năm 1930 giải vô địch bóng đá giới tổ chức Chỉ có 13 đội bóng tham dự vòng thi đấu Nước chủ nhà Uruguay chiến thắng Argentina trận chung kết trở thành nhà vô địch lịch sử giải bóng đá giới Đến năm 2002 giới chứng kiến 17 kỳ thi đấu tranh giải vô địch bóng đá Hiện đội bóng đá quốc gia phải thi đấu vòng loại theo khu vực cùa trước trở thành 32 đội bóng thức tham dự vòng chung kết Vòng chung kết giải bóng đá giới 2002 Nhật Bản Hàn Quốc đăng cai Đây lần giải vô địch bóng đá giới tổ chức châu Á, lần hai quốc gia đăng cai Với chiến thắng trước đội Đức trận chung kết, Brazil trở thành đội bóng năm lần đoạt chức vô địch Mặc dù châu Âu Nam Mỹ hai châu lục sản sinh nhà vô địch bóng đá giới quốc gia châu lục khác hi vọng ngày họ giành danh hiệu cao quí Task The words in A appear in the reading passage Match them with their definitions inB (Các từ A xuất đọc Ghép chúng với phần định nghĩa B.) 1-b 2-c jointly : the globe : địa cầu, giới 3-a 4-e 5-d tournament : giải đấu host nation: nước chủ nhà trophy : cúp Task Scan the text and complete each of the following sentences with a word or a number (Đọc lướt qua đọc hoàn thành câu sau với từ số.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 13 32 Argentina one 26 Task Read the text again and decide whether the following statements are true (T) or false (F) Correct the false ones (Đọc lại đoạn văn lần xác định xem phát biểu sau (T) hay sai (F).) F > The first World Cup was held in Uruguay in 1930 F > The World Cup is held once every four years T T F > Brazil is the country that has won the World Cup five times After you read (Sau bạn đọc) Work in groups Talk about the events mentioned in the passage, using the following figures as cues (Làm việc nhóm Hãy nói kiện đề cập đoạn văn, sử dụng số liệu sau gợi ý.) 1904 13 1930 17 32 2002 Gợi ý: - 1904 is the year when FIFA was set up - 13 is the number of teams which took part in the first tournament - 1930 is the year when the first World Cup was held - 17 is the number of World Cup tournaments that were held up to 2002 - 32 is the number of teams which take part in the World Cup now - 2002 is the year when the World Cup final was held jointly by Japan and South Korea B Speaking (Trang 145-146-147 SGK Tiếng Anh 10) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Task Look at the pictures What you know about these football teams? (Hãy nhìn vào tranh Bạn có biết đội tuyển bóng đá không?) The English Football Team The French Football Team The Italian Football Team The German Football Team Task Work in pairs Look at the table below Ask and answer questions (Làm việc theo cặp Nhìn vào bảng Hỏi trả lời câu hỏi.) A: Where was the first World Cup held? (World Cup tổ chức đâu?) B: It was held in Uruguay A: Which teams played in the final match? (Các đội tuyển đá trận chung kết?) B: Uruguay and Argentina A: Which team became the champion? (Đội tuyển trở thành nhà vô địch?) B: Uruguay A: What was the score of the match? (Tỉ số trận đấu bao nhiêu?) B: 4-2 Tương tự, có đoạn hội thoại sau: A: Where was the second World Cup held? B: It was held in Italy A: Which teams played in the final match? B: Italy and Czechoslovakia VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A: Which team became the champion? B: Italy A: What was the score of the match? B: 2-1 Làm tương tự với phần lại, bạn thay second third, fourth, fifth, Task Work in groups Take turns to talk about the World Cup winners, using the information in the table in Task (Làm việc nhóm Hãy nói nhà vô địch, sử dụng thông tin bảng Bài tập 2.) Example The first World Cup was held in Uruguay in 1930 The final match was between Uruguay and Argentina Uruguay defeated Argentina by to Các bạn làm tương tự với phần lại, ví dụ: The second World Cup was held in Italy in 1934 The final match was between Italy and Czechoslovakia Italy defeated Czechoslovakia by to C Listening (Trang 147-148 SGK Tiếng Anh 10) Before you listen (Trước bạn nghe) - Name some of the most famous football players in the world Who you like best? Why? (Hãy kể tên số cầu thủ bóng đá tiếng giới Bạn thích cầu thủ nhất? Tại sao?) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Pelé Maradona Zidane Fabien Barthez David Beckham - Listen and repeat goal-scorer: người ghi bàn hero: anh hùng ambassador: đại sứ retirement: nghỉ hưu kicking: đá, cú đá promote: thăng tiến, thúc đẩy championship: giải vô địch, chức vô địch While you listen (Trong bạn nghe) Task You will hear some information about Pelé, a famous Brazillian football player Listen and complete the table below (Bạn nghe số thông tin Pelé, cầu thủ bóng đá tiếng người Brazil Nghe hoàn thành bảng đây.) Year Events (1) 1940 Born in Brazil 1956 (2) joined a Brazilian football club VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (3) 1962 First world cup championship (4) 1974 1,200th goal 1977 (5) retired Task Listen again and answer the following questions (Nghe lại trả lời câu hỏi sau.) What was Pelé famous for as a football player? (Là cầu thủ bóng đá, Pelé tiếng điều gì?) => As a football player, Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball How many World Cups did he participate in? (Ông tham gia kì World Cup?) => He participated in three World Cups Where did he play football before he retired? (Ông chơi bóng đâu trước giải nghệ?) => He played for an American football club before retired What did Pelé after his retirement? (Pelé làm sau giải nghệ?) => He became an international ambassador for the sport, working to promote peace and understanding through friendly sport activities After you listen (Sau bạn nghe) Work in groups Talk about the milestones in Pelé's life (Làm việc nhóm Hãy nói kiện quan trọng đời Pelé.) - Born 23rd October, 1940 in Tres Coracoes, Brazil - Full name: Edison Arantes Nascimento - Playing position: forward/striker Pelé - The King of football + From 1952 to 1956: he played for Bauru AC, Brazil VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + From 1956 to 1974: he played for Santos, Brazil + 1962: he led the team to its first world club championship - Pelé became the only player to participated in three World Cup in 1958, 1962, 1970 - He retired in 1977 - After retirement, he became an international ambassador for the sport TAPESCRIPT - Nội dung nghe: Pelé is considered one of the greatest football payers of all time He was born in 1940 in Brazil As a football player, Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball He joined a Brazilian Football Club in 1956, and in 1962 he led the team to its first world cup championship Pelé became the only player to participate in three World Cups in 1958, 1962 and 1970 By 1974, Pelé had score 1,200 goals and became a Brazilian natinoal hero He played for an American football club for two years before he retired in 1977 Later Pelé became an international ambassador for the sport, working to promote peace and understanding through friendly sport activities D Writing (Trang 149 SGK Tiếng Anh 10) Writing an announcement (Viết thông báo) Task Read the following announcement and then answer the questions that follow (Đọc thông báo sau sau trả lời câu hỏi theo sau.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hướng dẫn dịch: BAN TỔ CHỨC GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ QUỐC GIA xin thông báo trận đấu hai đội Nam Định Bình Dương ngày Chủ Nhật 18/4 tạm hoãn điều kiện thời tiết xấu Trận đấu diễn vào lúc chiều ngày Chủ Nhật 25/4 sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Who is the announcer? (Ai người thông báo?) => The announcer is the national football championship organizing committee What is the announcement about? (Thông báo gì?) => The announcement is about the reason for the delay of the football match, and about the time and the place it will be played When will the match be played? (Khi trận đấu diễn ra?) => The match will be played at pm on Sunday, April 25 Where will be the match be played? (Trận đấu diễn đâu?) => It will be played in My Dinh National Stadium Task Choose one of the following situations to write about (Chọn tình sau để viết.) a Hướng dẫn dịch: Bạn đội trưởng đội bóng đá trường Đội bóng cần số cầu thủ để chuẩn bị cho mùa bóng Viết thông báo để kêu gọi ứng viên xác định địa điểm thời gian diễn buổi họp mặt đội diễn cách ứng viên liên lạc với bạn VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Gợi ý cho phần a Hai Ba Trung High school Football Team wishes to announce that the team is seeking new players for the new football and are studying at Hai Ba Trung High School A shortlist of the team members will be made after a couple of tests The first meeting of volunteers will be at p.m on Sunday, May 10rd, 2016 at Hai Ba Trung High School football field Contact Nguyen Van Nam class 10A5 or telephone number 0988 888 888 for any further information b Hướng dẫn dịch: Bạn Chi đoàn trưởng Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đội bóng trường bạn chơi trận giao hữu với câu lạc bóng đá New Stars vào lúc chiều Chủ Nhật ngày 20 tháng sân trường câu lạc Viết thông báo cho trận đấu Gợi ý cho phần b Hai Ba Trung High school's Ho Chi Minh Communist Youth Union wishes to announce that the school football team will play a friendly match with New Stars Football Club at p.m on Sunday, April 20th The match will be played at New Starts Football Club at 28 Giai Phong street, Ha Noi Tickets (30,000 each) will be sold at the Ho Chi Minh Communist Youth Union's office from May 1st Call 0918 888 888 for any further information E Language Focus (Trang 150-151-152 SGK Tiếng Anh 10) Grammar Will vs going to Exercise Complete the sentences using will ('ll) or going to (Hoàn thành câu sử dụng will ('ll) going to.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I will get I am going to watch are you going to paint I am going to buy I will show you I will have I will Will: making predictions (đưa dự đoán) Exercise Complete the sentences, using will or won't and any other words that are needed (Hoàn thành câu sau, sử dụng will won't từ cần thiết.) he will help won't lend me any money it will rain today will have to wear glasses will have a headache won't like it I won't pass it Will: making offers (đưa yêu cầu, đề nghị) Exercise Make offers with I'll for the following situations (Viết lời đề nghị với I'll cho tình sau.) I'll make you a cup of tea I'll open it./ I'll come and see I'll lend you some I'll give you I'll help you with them./ I'll carry them for you
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 14 THE WORLD CUP, Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 14 THE WORLD CUP, Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 10 Unit 14 THE WORLD CUP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay