TẬP BÀI GIẢNG TÊN MÔN: LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CẤP XÃ

81 190 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 09:35

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội là một công cụ quản lý điều hành vĩ môcác hoạt động Kinh tế xã hội, là sự cụ thể hoá các mục tiêu, chiến lược, quyhoạch phát triển theo từng thời kỳ qua hệ thống các mục tiêu, biện pháp địnhhướng phát triển và các hoạt động cụ thể trên cơ sở hệ thống chính sách, cơ chế ápdụng trong thời kỳ kế hoạch.Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội là công tác hết sức quan trọng hệthống quản lý kinh tế. Hiện nay, bộ máy quản lý nước ta được chia làm 4 cấp vàđồng thời đó cũng là 4 cấp lập kế hoạch: cấp trung ương, tỉnh, huyện, xã. Mặc dùđã có sự quan tâm xong phần lớn chất lượng bản kế hoạch phát triển Kinh tế xãhội hiện nay đang bộc lộ nhiều điểm yếu như mang tính hình thức chung chung,thiếu sự gắn bó với mục tiêu, giải pháp và nguồn lực, bản kế hoạch chứa nhiều chỉtiêu hiện vật, mang tính xin cho… , nhiều vấn đề chịu ảnh hưởng của kinh tế thờibao cấp. Bản kế hoạch PTKTXH cấp xã tại tỉnh Hòa Bình đang thể hiện rõ nétnhững điểm yếu này bởi công tác lập kế hoạch tại cấp cơ sở còn yếu kém vì sựhạn chế về năng lực của người làm kế hoạch, đồng thời do chưa có tài liệu hướngdẫn lập về công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã, thôn thống nhấttrong toàn tỉnh. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀ BÌNH TRƯƠNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nguyễn Thị Thu Nga Bùi Mỹ Anh TẬP BÀI GIẢNG TÊN MÔN: LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI CẤP (Lưu hành nội bộ) HOÀ BÌNH, NĂM 2010 LỜI NÓI ĐẦU Kế hoạch phát triển kinh tế - hội công cụ quản lý điều hành vĩ mô hoạt động Kinh tế - hội, cụ thể hoá mục tiêu, chiến lược, quy hoạch phát triển theo thời kỳ qua hệ thống mục tiêu, biện pháp định hướng phát triển hoạt động cụ thể sở hệ thống sách, chế áp dụng thời kỳ kế hoạch Lập kế hoạch phát triển kinh tế - hội công tác quan trọng hệ thống quản lý kinh tế Hiện nay, máy quản lý nước ta chia làm cấp đồng thời cấp lập kế hoạch: cấp trung ương, tỉnh, huyện, Mặc dù có quan tâm xong phần lớn chất lượng kế hoạch phát triển Kinh tế - hội bộc lộ nhiều điểm yếu mang tính hình thức chung chung, thiếu gắn bó với mục tiêu, giải pháp nguồn lực, kế hoạch chứa nhiều tiêu vật, mang tính xin cho… , nhiều vấn đề chịu ảnh hưởng kinh tế thời bao cấp Bản kế hoạch PTKTXH cấp tỉnh Hòa Bình thể rõ nét điểm yếu công tác lập kế hoạch cấp sở yếu hạn chế lực người làm kế hoạch, đồng thời chưa có tài liệu hướng dẫn lập công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - hội cấp xã, thôn thống toàn tỉnh Với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu công tác lập kế hoạch cấp xã, sở Quy trình Lập kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Hoà Bình ban hành theo công văn số 1079/SKHĐT ngày 10 tháng năm 2009 giúp đỡ Chương trình PS-ARD - Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ, trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình tổ chức biên soạn tài liệu “Lập kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp xã” Tài liệu cung cấp kiến thức kế hoạch phương pháp lập kế hoạch có tham gia cộng đồng, gắn với nguồn lực để phục vụ cho việc dạy học nhà trường Đồng thời, tài liệu tham khảo cho người làm công tác kế hoạch sở Cuốn tài liệu bao gồm phần sau: Chương Những vấn đề lập kế hoạch phát triển kinh tế - hội cấp Chương Một số công cụ, kỹ cần thiết công tác lập kế hoạch PT KTXH cấp Chương Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp Mặc dù cố gắng, xong công tác kế hoạch vấn đề phức tạp liên quan nhiều đến chế sách quản lý kinh tế nên chắn không tránh khỏi sai sót Nhóm biên soạn mong muốn nhận ý kiến đóng góp quý báu người đọc để bổ sung, hoàn thiện tài liệu Hòa Bình, tháng 11 năm 2009 Nhóm biên soạn MỤC LỤC Nội dung Trang Lời nói đầu Chương 1: Những vấn đề lập kế hoạch phát triển KTXH cấp 1.1 Khái niệm kế hoạch phát triển kinh tế xh cấp 1.1.1 Kế hoạch 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Các loại kế hoạch 1.1.1.3 Phân loại kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp 1.1.2 Lập kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp 1.1.2.1 Khái niệm lập kế hoạch phát triển kinh tế hội 1.1.2.2 Các phương pháp lập kế hoạch phát triển KTXH cấp 1.2 Ý nghĩa, vai trò lập kế hoạch phát triển KTXH có tham gia 1.2.1 Ý nghĩa, vai trò kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp 1.2.2 Ý nghĩa lập kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp có tham gia 1.3 Nguyên tắc, yêu cầu lập kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp 1.3.1 Nguyên tắc lập kế hoạch phát triển kinh tế hội hàng năm 1.3.2 Căn lập kế hoạch phát triển kinh tế hội hàng năm 1.3.3 Yêu cầu lập kế hoạch phát triển kinh tế hội hàng năm 1.4 Vai trò, nhiệm vụ tổ chức công tác lập KHPTKTXH cấp 1.4.1 Vai trò, nhiệm vụ tổ công tác huyện 1.4.2 Vai trò, nhiệm vụ tổ công tác 1.4.3 Vai trò, nhiệm vụ tổ công tác thôn 1.5 Một số thuật ngữ sử dụng công tác kế hoạch Câu hỏi ôn tập Chương 2: Công cụ, kỹ cần thiết công tác lập kế hoạch PTKTXH cấp 2.1 Công cụ chủ yếu sử dụng lập kế hoạch phát triển KT -XH cấp 2.1.1 Công cụ phân tích SWOT 2.1.2 Công cụ mục tiêu, vấn đề 2.1.3 Phương pháp xếp hạng ưu tiên 2.2 Một số kỹ phục vụ công tác lập kế hoạch phát triển KT - XH cấp 2.2.1 Kỹ thúc đẩy 2.2.2 Kỹ điều hành họp 2.2.3 Kỹ soạn thảo văn máy vi tính Bài tập thực hành chương Chương 3: Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp 3.1 Tổng quan quy trình kế hoạch phát triển kinh tế - hội cấp 3.2 Phương pháp xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp 3.3 Theo dõi đánh giá Câu hỏi ôn tập Bài tập thực hành chương Phụ lục 3 3 5 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 13 14 14 18 18 21 22 22 24 32 36 36 47 CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI CẤP 1.1 Khái niệm kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp 1.1.1 Kế hoạch 1.1.1.1 Khái niệm kế hoạch Kế hoạch thể mục đích, kết cách thức, giải pháp thực cho hoạt động tương lai Bản chất kế hoạch hướng tới tương lai Tính hướng tới tương lai thể hai nội dụng: - Kế hoạch dự đoán xảy ra, đặt kết đạt tương lai - Kế hoạch thực việc đặt hoạt động tương lai, công việc cần làm thứ tự công việc để đạt kết định Kế hoạch xác định xem qúa trình phải làm gì? Làm nào? Khi làm? Ai làm? Nguồn lực đâu? 1.1.1.2 Các loại kế hoạch Có nhiều loại kế hoạch khác kế hoạch sản xuất kinh doanh đơn vị, kế hoạch làm đường liên thôn xã, kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp…Song xét tính chất kế hoạch chia kế hoạch thành 02 loại: - Kế hoạch hoạt động kế hoạch cho hoạt động, công việc, dự án … Ví dụ: Kế hoạch xây dựng đường, kế hoạch xây nhà văn hóa xã, kế hoạch cho tuần thực tập xã… - Kế hoạch phát triển dự kiến cho phát triển tương lai cá nhân, gia đình, tổ chức hội, đơn vị, địa phương hay quốc gia Kế hoạch phát triển nhiều quy mô mức độ khác xong tính chất nội dung loại kế hoạch đầy đủ so với kế hoạch hoạt động Đối với quy trình quản lý, kế hoạch phát triển thuộc chức quan trọng quy trình quản lý, thể ý đồ chủ thể phát triển tương lai đối tượng lý giải pháp để triển khai thực 1.1.1.3 Phân loại kế hoạch phát triển kinh tế hội Kế hoạch phát triển kinh tế hội công cụ quản lý điều hành vĩ mô kinh tế, xác định cách có hệ thống hoạt động nhằm phát triển kinh tế hội theo mục tiêu, tiêu chế sách sử dựng thời kỳ định * Theo tiêu thức cấp lập kế hoạch: Cấp kế hoạch quan niệm cấp có chức xây dựng quản lý kế hoạch Ở Việt Nam có cấp kế hoạch: Cấp trung ương; Cấp tỉnh; Cấp huyện; Cấp Nếu đứng góc độ pham vi, tính chất kế hoạch có phận cấu thành: Kế hoạch quốc gia; Kế hoạch ngành, lĩnh vực; Kế hoạch địa phương (tỉnh, huyện, xã) Phân cấp kế hoạch chia hệ thống kế hoạch thành cấp khác phân công nhiệm vụ quản lý kế hoạch cụ thể cho cấp xác định mối quan hệ chức cấp, phận cấu thành hệ thống quản lý kế hoạch Sơ đồ máy kế hoạch nay: Quốc hội Chính phủ Bộ Kế hoạch Đầu tư Tỉnh, thành phố Bộ quản lý ngành Quận, huyện Các đơn vị kinh tế Xã, phường * Xét theo góc độ thời gian, có loại kế hoạch sau: - Kế hoạch dài hạn (10 năm): Là kế hoạch xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh trước xác định mục tiêu, mục đích phát triển cho kế hoạch năm hàng năm Lập kế hoạch chiến lược phải theo bước từ phân tích thực trạng, xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển, xây dựng khung logic kế hoạch xây dựng cho kế hoạch hành động ước tính kinh phí cho việc thực kế hoạch Với cách lập kế hoạch này, quyền địa phương có quyền phân cấp mạnh việc lập kế hoạch ngân sách, nhà kế hoạch cung cấp quy trình lập kế hoạch logic kỹ lập kế hoạch cụ thể - Kế hoạch trung hạn (3-5 năm): Là cụ thể hóa chiến lược quy hoạch phát triển lộ trình phát triển dài hạn Kế hoạch xác định mục tiêu, tiêu tăng trưởng kinh tế, nâng cao phúc lợi hội thời kỳ năm - Kế hoạch ngắn hạn năm (kế hoạch hàng năm): Thực tế chưa có định nghĩa xác, hoàn chỉnh cho việc này, vào thực tế hiểu: Kế hoạch ngắn hạn việc lập kế hoạch cho hoạt động phát triển kinh tế hội có thời gian ngắn đủ để hoàn thành công việc, hoạt động mục tiêu cụ thể v.v nằm khung chiến lược định hướng phát triển lâu dài Ở Việt Nam có kế hoạch năm kế hoạch ngắn hạn năm Kế hoạch năm xây dựng trước kỳ Đại hội Đảng Kế hoạch năm sở định hướng cho xây dựng thực kế hoạch hàng năm 1.1.1.4 Khái niệm kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp hàng năm Kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp hàng năm công cụ quản lý toàn tình hình kinh tế, trị hội phạm vi đơn vị xã, phường, thị trấn gọi chung cấp để xác định cách có hệ thống hoạt động nhằm phát triển kinh tế hội theo mục tiêu, tiêu chế sách sử dựng thời gian năm 1.1.2 Lập kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp 1.1.2.1 Khái niệm lập kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp Để có kế hoạch phải tiến hành trình soạn lập Tùy theo quy mô, mức độ tính chất hoạt động để tổ chức trình soạn lập với mức độ khác Nhiều trình soạn lập hình thành đầu óc, suy nghĩ chủ thể (đó kế hoạch hoạt động cá nhân), trao đổi nhanh gọn miệng hay văn (kế hoạch buổi thảo luận, kế hoạch thực tập) Các kế hoạch kinh tế, hội địa phương, ngành… thường có quy trình soạn lập Kết trình soạn lập kế hoạch Bản kế hoạch chứa nội dung bản: Mục tiêu, cách thức, giải pháp thực Lập kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp hàng năm việc thực xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế hội đơn vị cấp cho năm theo trình tự định 1.1.2.2 Các phương pháp lập kế hoạch phát triển KTXH cấp * Lập kế hoạch từ xuống: Trong trường hợp này, cán thôn/ thực kế hoạch cấp (trung ương, tỉnh, huyện) đưa xuống Theo cách kế hoạch đặt cá nhân nhóm người có quyền hạn/ cấp chuyển xuống cho người cấp thực nhằm mục đích phục vụ cho chiến lược phát triển cộng đồng, địa phương hay quốc gia * Lập kế hoạch từ lên (lập kế hoạch có tham gia): Người dân với cán thôn xóm xây dựng kế hoạch sản xuất phát triển kinh tế hội sở nhu cầu cộng đồng/ người dân điều kiện địa phương, sau yêu cầu cấp tổ chức tài trợ hỗ trợ thực Mọi chương trình sản xuất phát triển kinh tế hội nông thôn thành công biết kết hợp hai hình thức lập kế hoạch từ xuống từ lên coi lồng ghép Các chương trình quốc gia tạo khuôn khổ cho cán người dân xây dựng chương trình phát triển nông thôn địa phương, đề ưu tiên mà xây dựng kế hoạch phải làm Vì xây dựng chương trình phát triển nông thôn địa phương cần phối hợp hài hoà nhu cầu quốc gia với nhu cầu địa phương Một mặt phải quan tâm đến mục tiêu quốc gia, mặt khác phải quan tâm đến nguyện vọng người dân chương trình trở thành người dân, phản ánh nhu cầu họ họ mong muốn xảy địa phương * Lập kế hoạch gắn với nguồn lực: KHPTKT-XH phải đảm bảo nguồn vốn ngân sách cam kết Mặt khác muốn kế hoạch ngân sách có tính chiến lược tiến dần đến quản lý theo kết ngân sách phải phân bổ theo mục tiêu ưu tiên KHPTKTXH xây dựng Với cách lập kế hoạch này, tính trách nhiệm bên hữu quan việc xây dựng thực kế hoạch dược tăng cường, điều trực tiếp ảnh hưởng đến ngân sách họ Nó đặt nhà hoạch định sách vào vị trí phải cấc định chi tiêu có tính chiến lược đồng thời tráng bị chi người dân quan giám sát công cụ để tăng cường vai trò thẩm tra giám sát * Lập kế hoạch phát triển kinh tế hội có tham gia, gắn với nguồn lực: Là kết hợp phương pháp 1.2 Ý nghĩa, vai trò lập kế hoạch phát triển KTXH có tham gia 1.2.1 Ý nghĩa, vai trò kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp cấp quyền sở, có nhiệm vụ quản lý nhà nước địa bàn, cấp quyền quản lý mặt phát triển -KTXH địa bàn Với vai trò quản lý nhà nước phải thực nhiệm vụ hàng năm: Lập kế hoạch; điều hành; theo dõi, kiểm tra, đánh giá Kế hoạch công cụ quản lý, giúp quyền điều hành hoạt động phát triển KTXH cách có tổ chức, chủ động huy động nguồn lực khác địa bàn Với điều kiện nguồn lực đất đai, lao động tiền vốn hạn hẹp việc lập KHPTKT-XH có ý nghĩa lớn đến hiệu sản xuất xây dựng, phát triển kinh tế, hội nông thôn Từ điều kiện khan nguồn lực phải xác định rõ công việc cần giải theo thứ tự ưu tiên, công việc cấp bách, xúc, hoạt động mang tính chất định cần phải giải để đạt kết mong muốn hay nói cách khác “việc cần trước làm trước việc cần sau làm sau” KHPTKTXH sở cho đối tượng liên quan tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá điều chỉnh hoạt động cho phù hợp với thực tế nguồn lực, nhu cầu phát triển địa phương thời kỳ định Giúp việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế hội địa phương đạt hiệu 1.2.2 Ý nghĩa lập kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp có tham gia Bản kế hoạch xây dựng có tham gia có tính sát thực thi cao có tham gia người dân thôn ban ngành việc đánh giá tình hình tồn tại, hạn chế nguyên nhân sát thực Từ đề xuất hoạt động cho kế hoạch gắn với điều kiện cụ thể địa phương, với mong muốn người dân Lập kế hoạch có tham gia người dân, việc tăng cường tính dân chủ công tác quản lý khai thác phát huy nguồn lực dân tham gia vào hoạt động phát triển chung cộng đồng Trong điều kiện kinh tế đất nước nhiều khó khăn quan điểm Nhà nước nhân dân làm cần thiết 1.3 Nguyên tắc, yêu cầu lập kế hoạch phát triển KT - XH cấp 1.3.1 Nguyên tắc lập kế hoạch - Tính làm chủ (tất bên/ thành viên tham gia) - Có tham gia theo ý nghĩa - Tính công khai suốt trình thực - Tính minh bạch nghĩa vụ, quyền lợi hay điều khoản ưu tiên thành viên xác định tập trung vào vấn đề tài liên quan - Phải áp dụng thường xuyên - Trở thành nếp làm việc 1.3.2 Căn lập kế hoạch phát triển kinh tế hội hàng năm - Chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước - Chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - hội, phát triển ngành, lĩch vực; quy hoạch không gian (vùng), lãnh thổ - Kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm hàng năm cấp - Chỉ thị, hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch cấp - Điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội thực tế xã, nhu cầu phát triển kinh tế hội người dân xã, tình hình thực kế hoạch năm báo cáo 1.3.3 Yêu cầu lập kế hoạch phát triển kinh tế hội hàng năm - Xác định đối tượng thực - Xác định nguyên nhân vấn đề - Xác định nhu cầu người dân, cộng đồng - Xác định ưu tiên hoạt động đầu tư phát triển - Xem xét tính khả thi dự án - Xác định mối quan hệ nhóm hoạt động - Vận dụng suốt trình thực - Đảm bảo trung thực, công theo dõi, giám sát thực - Đánh giá theo kỳ, đánh giá sơ kết, tổng kết chương trình 1.4 Nhiệm vụ tổ chức công tác kế hoạch 1.4.1 Nhiệm vụ tổ công tác huyện Tổ công tác huyện chủ tịch BND huyện thành lập chịu trách nhiệm việc điều hành triển khai, thực công tác kế hoạch huyện Các thành viên tổ công tác đại diện Phòng, Ban, Đoàn thể huyện đào tạo lập kế hoạch phát triển kinh tế - hội có tham gia, Phòng Tài kế hoạch huyện chịu trách nhiệm việc tham mưu, xây dựng kế hoạch chuyên môn tổ trưởng tổ công tác Tổ công tác huyện có nhiệm vụ hướng dẫn quy trình xây dựng kế hoạch, cung cấp thông tin định hướng, nguồn lực năm kế hoạch cho 1.4.2 Nhiệm vụ tổ công tác Tổ công tác có nhiệm vụ triển khai đôn đốc phận liên quan việc thu thập số liệu, tổng hợp, cập nhật thông tin xây dựng kế hoạch kế hoạch, đôn đốc thực kế hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch khung theo dõi đánh giá Chủ tịch phó chủ tịch tổ trưởng Tổ công tác kế hoạch người chịu trách nhiệm kế hoạch xã, người đạo, điều hành tổ chức hoạt động chung kinh tế, văn hoá, hội phạm vi Chịu trách nhiệm triển khai thị hướng dẫn Huyện xây dựng kế hoạch phát triển Có vai trò chủ đạo tiến trình thực xây dựng kế hoạch đảm bảo nguyên tắc yêu cầu chất lượng nội dung kế hoạch Thư ký tổ công tác người bầu để ghi lại thông tin, nội dung hội nghị xã, thảo luận nhóm Là người ghi chép nhanh, có kiến thức, biết tổng hợp nội dung ý kiến mà người phát biểu hội nghị Thành viên tổ công tác kế hoạch đại diện ban ngành đoàn thể trưởng thôn có nhiệm vụ hỗ trợ việc thu thập thông tin, hướng dẫn thôn, cá nhân, đơn vị có liên quan phân ghi chép biểu thông tin theo quy định, tổng hợp, cập nhật thông tin công việc phân công trình xây dựng kế hoạch 1.4.3 Vai trò, nhiệm vụ tổ công tác thôn Thôn đơn vị cấu thành đơn vị hành cấp xã, nơi đề xuất kế hoạch cung cấp nguồn lực để thực kế hoạch phát triển KT-XH trực tiếp chấp hành, triển khai hưởng thụ lợi ích từ kế hoạch Trưởng thôn người đạo, điều hành tổ chức hoạt động chung kinh tế, văn hoá, hội phạm vi thôn Trưởng thôn tổ trưởng tổ công tác thôn, thành viên tổ công tác xã, chịu trách nhiệm triển khai thị hướng dẫn xây dựng, đề xuất kế hoạch phát triển thôn Trưởng thôn có trách nhiệm lựa chọn, thành lập tổ công tác thôn, có vai trò chủ đạo trình lập đề xuất kế hoạch thôn, cung cấp thôn tin cần thiết cho phục vụ xây dựng kế hoạch Thành viên tổ công tác thôn đại diện ban ngành đoàn thể người dân thôn có nhiệm vụ hỗ trợ thu thập thông tin để xây dựng đề xuất kế hoạch thôn 1.5 Một số thuật ngữ sử dụng công tác kế hoạch - Năm báo cáo năm dương lịch, triển khai thực hoạt động phát triển kinh tế hội - Năm kế hoạch năm năm báo cáo - Vấn đề khó khăn, trở ngại, xúc mà người dân, đơn vị phải đối mặt, ví dụ: “Năng suất sản lượng lúa vụ chiêm thấp” hay “Thanh niên thiếu việc làm” Trong công tác kế hoạch, vấn đề chủ để, chẳng hạn nói “Lúa vụ chiêm” “Thanh niên với việc làm” chủ để bàn bạc vấn đề công tác kế hoạch - Mục tiêu trạng thái mong đợi, tình trạng tương lai đạt cách giải vấn đề phát huy tiềm địa phương bên cạnh thực hoạt động đề xuất Trong công tác kế hoạch, có nhiều cấp độ mục tiêu khác là: Mục tiêu cụ thể đặt để đạt kỳ kế hoạch mục tiêu tổng thể mục tiêu định hướng đặt để đạt thời kỳ (thường năm dài hơn) Việc đạt Mục tiêu cụ thể góp phần đạt mục tiêu tổng thể dài hạn - Kế hoạch đề xuất thôn danh sách mục tiêu, giải pháp bao gồm hoạt động nguồn lực cộng đồng thôn, xóm, (sau gọi tắt thôn) thảo luận thống lập nên để toàn cộng đồng thôn tham gia thực năm kế hoạch tới nhằm giải tồn phát huy tiềm sẵn có thôn Bản kế hoạch đề xuất thôn sở để tổng hợp vào kế hoạch phát triển CÂU HỎI ÔN TẬP Kế hoạh gì, có loại kế hoạch nào? Kế hoạch phát triển kinh tế hội gì? Hiện nay, Việt Nam có cấp kế hoạch nào? Lập kế hoạch gì? Ý nghĩa phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp có tham gia cộng đồng? Nêu nguyên tắc, yêu cầu lập kế hoạch phát triển kinh tế hội cấp có tham gia? · Tỷ lệ số hộ dùng điện %; · Tỷ lệ số hộ có hố xí hợp vệ sinh %; Các giải pháp 3.1 Nông nghiệp (Trồng trọt, Chăn nuôi, Lâm nghiệp, Thủy sản) 3.2 Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, sở hạ tầng … 3.3 Dịch vụ (Thương mại, du lịch, vận tải, giải trí …) 3.4 Ngân sách đầu tư phát triển 3.5 Giáo dục khuyến học 3.6 Y tế, Dân số, Kế hoạch hóa gia đình 3.7 Lao động, việc làm xóa đói giảm nghèo 3.8 Tài nguyên môi trường 3.9 Hoạt động tổ chức trị hội 3.10 Văn hóa – Thể thao 3.11 An ninh trật tự Khung Kế hoạch 4.1 Kế hoạch có nguồn lực 4.2 Kế hoạch đề xuất nguồn lực Tổ chức thực UBND ………………… 51 Phụ lục II.8 Mẫu Biên hội nghị ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc , ngày tháng .năm BIÊN BẢN HỘI NGHỊ 51 Thời gian: Từ ….giờ đến … giờ, ngày ….tháng ….năm …… Địa điểm: Nội dung: Thành phần tham gia Người chủ trì: Thư ký: Tiến trình: o Giới thiệu mục đích họp o Giới thiệu tổ công tác o Tóm tắt tiến trình lập dự thảo Kế hoạch Phát triển KTXH khái quát định hướng phát triển Huyện hướng dẫn o Tóm tắt nội dung bật tình hình Kinh tế - hội năm vừa qua năm báo cáo o Thảo luận chung điểm bật tình hình Kinh tế - hội o Tóm tắt hoạt động năm tới có dự kiến nguồn lực o Tóm tắt hoạt động đề xuất năm tới chưa phân bổ nguồn lực o Thực xếp ưu tiên hoạt động đề xuất thảo luận thông qua phân bổ kinh phí Phát triển cho hoạt động đề xuất xếp ưu tiên o Toàn thể hội nghị thống đề giải pháp, kế hoạch hoạt động, thời gian, nguồn lực, trách nhiệm tổ chức tham gia thực bên chi tiết khác, chi tiết Phụ lục 7A Mẫu Dự thảo Kế hoạch phát triển Kinh tế - hội tài liệu đính kèm 51 Kết luận chung: Biên thông qua vào hồi ……………… ……………… Thư ký Chủ trì hội nghị - - 51 Phụ lục II Mẫu tham vấn cộng đồng Phụ lục II.9 A - Mẫu Biên tham vấn công đồng Phụ lục II.9 B - Mẫu Phiếu phản hồi tổng hợp kết tham vấn cộng đồng Chủ đề: Người hướng dẫn: Người ghi biên bản: Nhóm đối tượng tham vấn (ghi rõ ví dụ: phụ nữ, niên, hỗn hợp…vv): Địa bàn tham vấn: Tên đơn vị tham vấn: Trưởng thôn: Danh sách người tham vấn: Nội dung ý kiến thảo luận: STT Vấn đề (Ý kiến, nội dung) Nguyên Nhân Mục tiêu Giải pháp/hoạt động cụ thể v.v Kết chấm điểm ưu tiên cho giải pháp/hoạt động cụ thể: STT v.v Lĩnh vực Giải pháp Những nhận xét đặc thù trình tham vấn: Biên lập vào … …giờ, ngày … tháng … năm ….…… Người ghi biên 51 Số phiếu Phụ lục II.10 Mẫu Nghị HĐND thông qua kế hoạch HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ……………… CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số ……./………/NQ-HĐND ……………, ngày ….tháng … năm ……… NGHỊ QUYẾT Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - hội năm…………… Hội đồng Nhân dân Khóa kỳ họp thứ Căn Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003; Căn Nghị số … /………/NQ-HĐND ngày……/……/……… HĐND khoá ……… kinh tế - hội, quốc phòng, an ninh năm……… (năm báo cáo) Sau nghe báo cáo UBND tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế hội, quốc phòng, an ninh năm……… (năm báo cáo) nhiệm vụ kinh tế - hội, quốc phòng, an ninh năm……… (năm kế hoạch) ý kiến thảo luận đại biểu HĐND QUYẾT NGHỊ Điều Nhất trí với báo cáo đánh giá tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế hội, quốc phòng, an ninh năm ……… (năm báo cáo) nhiệm vụ kinh tế - hội, quốc phòng, an ninh năm……… (năm kế hoạch) HĐND nhấn mạnh: Đánh giá tình hình thực Nghị HĐND nhiệm vụ kinh tế - hội quốc phòng, an ninh năm ……… (năm báo cáo): - Tóm tắt tiêu định hướng đạt được; - Những thành tựu chủ yếu: 51 - Một số tồn chủ yếu; Nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- hội, quốc phòng, an ninh năm ………… (năm kế hoạch): - Mục tiêu chung; - Các tiêu định hướng; - Các nhiệm vụ chủ yếu lĩnh vực 51 Điều Tổ chức thực - Giao UBND xã, Ban, Ngành, Đoàn thể xã, Trưởng thôn tổ chức triển khai thực - Thường trực HĐND xã, đại biểu HĐND phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, Ban, Ngành, Đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát, động viên tầng lớp nhân dân thực tốt Nghị Điều Nghị có hiệu lực sau……… ngày kể từ ngày ký ban hành Nghị HĐND khoá ……… kỳ họp thứ ……… thông qua Nơi nhận: - TT HĐND huyện; - UBND huyện; - Phòng TC – KH huyện; - Đảng uỷ xã; - TT HĐND xã; - CT, PCT UBND xã; - Các Ban, Ngành, Đoàn thể xã; - Các ĐB HĐND xã; - Các Trưởng thôn; - Lưu VT CHỦ TỊCH 51 Phụ lục II.11 Mẫu định UBND phê duyệt kế hoạch UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ……………… CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số … /……./QĐ-UBND ……………, ngày tháng năm ……… QUYẾT ĐỊNH Về việc giao tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế, hội năm……………., xã……………… Ủy ban Nhân dân Khóa kỳ họp thứ - Căn Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003; - Căn Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003; - Căn Quyết định số /QĐ-UBND ngày… /…… /…… UBND huyện …… việc giao tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế, hội năm……… (năm kế hoạch), huyện ……… ; - Căn Nghị số /………/NQ-HĐND ngày……/……/……… HĐND khoá ……… kinh tế - hội, quốc phòng, an ninh năm……… (năm kế hoạch); Xét đề nghị Tổ công tác kế hoạch xã, QUYẾT ĐỊNH Điều Giao tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm……… (năm kế hoạch) cho Ban, Ngành, Đoàn thể, thôn quan, đơn vị địa bàn (theo Phụ lục đính kèm) Điều Tổ công tác kế hoạch có nhiệm vụ thông báo tiêu nhiệm vụ phê duyệt Điều Quyết định hướng dẫn đơn vị triển khai thực Điều Văn phòng UBND xã, Tổ công tác kế hoạch xã, Ban, Ngành, Đoàn thể, Trưởng thôn quan, đơn vị liên quan định thi hành Nơi nhận: - Như Điều 3; - UBND huyện; - Phòng TC – KH huyện; - Đảng uỷ xã; - TT HĐND xã; - CT, PCT UBND xã; - Các Ban, Ngành, Đoàn thể xã; - Các Trưởng thôn; - Các CQ, ĐV liên quan; - Lưu VT CHỦ TỊCH 51 Phụ lục II.12 Nội dung phê duyệt Kế hoạch KTXH [Đây phụ lục II.6.A, II.6.B kèm theo Kế hoạch Phát triển Kinh tế - hội có Phụ lục II.7] 51 [Tài liệu dành cho cấp xã] Phụ lục II.13 Mẫu công văn thông báo kế hoạch UBND XÃ…………… CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số /KH-TCT V/v thông báo tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm………………… …………, ngày…… tháng…năm ……… Kính gửi: ……………………………………………………… Căn Quyết định số /QĐ-UBND ngày…… /………/……… UBND việc giao tiêu, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - hội năm …………., xã…………… Tổ công tác kế hoạch thông báo mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm ………………… đơn vị (thôn, Ban, Ngành, Đoàn thể, quan, doanh nghiệp) Chi tiết nội dung theo phụ lục đính kèm Đề nghị đơn vị tiêu kế hoạch nhiệm vụ giao, triển khai thực Hàng tháng, báo cáo tình hình thực hiện, khó khăn, vướng mắc, biện pháp tháo gõ UBND để phối hợp giải Đề nghị đơn vị triển khai thực hiện./ Nơi nhận: - Như trên; - UBND (B/C); - Lưu VT TỔ TRƯỞNG 76 Phụ lục II.14 Mẫu khung theo dõi đánh giá KHUNG THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KTXH NĂM Kế hoạch mục tiêu Chỉ tiêu Đơn Chung Thực vị KH tính năm năm X (1) (2) (3) (4) (5) I Kế hoạch định hướng phát triển KTXH huyện Tỉ lệ hộ nghèo % Mục tiêu Thu ngân sách địa bàn Tr đồng …… II Mục tiêu theo lĩnh vực/ngành Lĩnh vực kinh tế Ngành 1 Ngành 2 Lĩnh vực văn hóa, hội … Lĩnh vực môi trường … Lĩnh vực quản lý quyền … Kế hoạch theo dõi thực Chỉ số theo dõi (7) Nguồn thông tin theo dõi (8) Tần suất thu thập thông tin (9) Đối tượng thu thập thông tin (10) Tổng số hộ Số hộ nghèo Số hộ thoát nghèo Số thoát nghèo 2.1 Thuế, phí lệ phí Báo cáo Báo cáo Báo cáo Báo cáo Báo cáo tháng tháng tháng năm tháng Thống Thống Thống Thống Kế toán 2.2 Các khoản thu khác Báo cáo tháng Kế toán KH năm X+1 (6) 1.1 1.2 … 2.1 2.2 … 1.1 … … … … 77 Kết theo dõi thực lũy kế theo quý Quý I Quý II Quý III Quý IV (11) (12) (13) (14) Giáo dục khuyến học Thương mại - Dịch vụ Công nghiệp & Tiểu thủ công nghiệp Thủy sản Lâm nghiệp Chăn nuôi Trồng trọt Phụ lục 15 Bảng danh mục Vấn đề/ tồn tham khảo Lĩnh vực Vấn đề/ Tồn Chất lượng giống thấp, chưa tìm nguồn giống phù hợp với địa phương, xứ đồng Chưa có dịch vụ giống trồng địa phương Chưa có hệ thống tưới tiêu chủ động cho xứ đồng Công cụ sản xuất thiếu, không đáp ứng yêu cầu thời vụ Công tác kiểm soát sâu bệnh trồng trọt chưa thúc đẩy Đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp Diện tích canh tác loại trồng nhỏ lẻ, manh mún Nhiều nguồn lực địa phương phục vụ cho trồng trọt chưa khai thác hết Thiếu hiểu biết khoa học kỹ thuật trồng trọt Chăn nuôi đại gia súc, gia cầm hộ gia đình chưa quản lý chặt chẽ Chăn nuôi theo tập quán cũ, nhỏ lẻ, phân tán thiếu áp dụng khoa học kỹ thuật Chưa có quy hoạch cụ thể hoạt động chăn thả cộng đồng thôn Chuồng trại chăn nuôi vệ sinh, gia súc, gia cầm chưa tiêm phòng Dịch vụ thú y cộng đồng chưa triển khai thôn Nguồn giống chăn nuôi tốt chưa giới thiệu tổ chức cung cấp thôn Tiêm phòng vắc xin chưa đều, người dân không nắm quy trình, không theo dõi chặt chẽ Chưa có dịch vụ cung cấp trồng rừng địa bàn thôn Chưa có kế hoạch, quy ước bảo vệ rừng khoanh nuôi, rừng trồng Chưa xác định loài chủ lực cần phát triển thôn Hoạt động trồng rừng chưa thúc đẩy Quy hoạch rừng sản xuất, rừng khoanh nuôi, quy chế khai thác rừng thôn chưa hoàn chỉnh Chưa có dịch vụ giống thủy sản tốt, suất cao địa phương Chưa giới thiệu mô hình nuôi trồng thủy sản quản lý ao hồ phù hợp Chưa quy hoạch cụ thể ao hồ khu vực nuôi trồng thủy sản Người dân thiếu kiến thức khoa học để áp dụng vào nuôi trồng thủy sản Chưa có chưa vận động doanh nghiệp vùng tham gia hỗ trợ hướng nghiệp cho người dân thôn Nghề phụ, nghề thủ công chưa phát triển chưa ý thúc đẩy Chưa có hoạt động hỗ trợ xúc tiến tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm tiểu thủ công nghiệp Sản phẩm thủ công mỹ nghệ có chất lượng thấp, không đảm bảo cung cấp cho sở thu mua Các hoạt động khuyến khích tiêu thụ địa phương chưa đẩy mạnh Chưa có kế hoạch khuyến khích phát triển kinh doanh phù hợp cho người dân Chưa có kế hoạch phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Con em thôn thiếu việc làm Hàng hóa dịch vụ không đa dạng, không đáp ứng nhu cầu người dân Không có người thu mua hết hoa quả, sau thời vụ nhiều hàng hóa sản phẩm thừa ế Mẫu mã, chất lượng sản phẩm hàng hóa thôn chưa đáp ứng nhu cầu thị trường Nhận thức pháp luật kinh doanh thương mại người dân hạn chế Trình độ hạch toán kinh doanh, quản lý sản xuất người dân thấp Cán hoạt động khuyến học chưa có kinh nghiệm Chưa có lớp học thôn Hoạt động hội khuyến học thôn chưa có hạn chế 78 An ninh trật tự Văn hóa – Thể thao Hoạt động tổ chức trị hội Tài nguyên môi trường Cơ sở hạ tầng Y tế, KHH gia đình Lĩnh vực Vấn đề/ Tồn Nhiều em thôn chưa học hết phổ thông bỏ học sớm Bệnh dịch tiêu chảy cấp, mắt hột … xảy thường xuyên thôn Công tác tiêm phòng & tuyên truyền tiêm phòng vắc xin địa phương chưa thực đặn Hoạt động tư vấn, tuyên truyền & chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa thực thôn Người dân chưa mua bảo hiểm y tế Nhận thức hiểu biết người dân chăm sóc & bảo vệ sức khỏe hạn chế Nhận thức kế hoạch hóa gia đình người dân hạn chế Tình trạng sinh thứ ba xảy thôn Đường sá thôn xuống cấp, sạt lở, không tu bảo dưỡng thường xuyên Hệ thống cấp nước phục vụ người dân thôn chưa xây dựng Hệ thống điện hạ nông thôn chưa đầu tư xây dựng Hệ thống điện hạ xuống cấp thiếu công suất Mương bai thủy lợi hỏng, xuống cấp không đảm bảo đủ nước tưới cho xứ đồng thôn Người dân thôn dùng nước giếng chưa qua xử lý Chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hết cho hộ thôn Môi trường sống sinh hoạt bị ô nhiễm có nguy ô nhiễm cao Nhận thức ý thức bảo vệ môi trường người dân hạn chế Nhiều hộ chưa có công trình vệ sinh, hố xí hợp vệ sinh Phân rác chuồng trại chăn nuôi, công trình vệ sinh chưa xử lý quản lý hợp lý Rác thải, chất thải vứt bừa bãi, chưa có quy chế quản lý rác, chất thải Các tổ chức đoàn thể thôn hoạt động chưa thường xuyên Công tác tuyên truyền đoàn thể Hoạt động đoàn thể thôn thiếu hỗ trợ đôn đốc cấp Năng lực, trình độ cán đoàn thể yếu Nội dung sinh hoạt tổ chức đoàn thể nghèo nàn Vận động hội viên tham gia chưa sâu sát, phối hợp với chi chưa đồng Các hoạt động văn hóa thể thao chưa tổ chức đặn Chưa có đất quy hoạch làm nhà văn hóa, trung tâm hoạt động cộng đồng Chưa có sách phổ biến kinh nghiệm, sách khoa học nói chung nhà văn hóa thôn Chưa có sân bãi tập luyện vui chơi đạt yêu cầu cho người dân thôn Hoạt động thể thao, rèn luyện sức khỏe chưa nhiều người tham gia Năng lực cán làm công tác văn hóa chưa nâng cao Phương tiện tuyên truyền, truyền thôn xuống cấp chưa trang bị Tệ nạn hội xảy thôn Thôn chưa có nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng Tình trạng tảo hôn xảy thôn Tình trạng tranh chấp lấn chiếm đất đai xảy Tình trạng trọng nam khinh nữ diễn Quản lý, chống phá hoại tài sản chung chưa xử lý triệt để Thanh thiếu niên có hành vi thiếu văn minh gây trật tự trị an Tình trạng uống rượu say, phá rối trật tự trị an thôn xảy 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1/ Nhà xuất nông nghiệp (2003), Tài liệu hướng dẫn chung dành cho lập kế hoạch phát triển thôn bản/ dự thảo ngân sách phân cấp 2/ Dự án tăng cường lập kế hoạch dự án ODA (CDOPP) (2006) 3/ Mai Thanh Cúc(2008), Quản lý dự án phát triển trường ĐH nông nghiệp Hà Nội 4/ Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hoà Bình (2008), Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tếxã hội cấp có tham gia gắn với nguồn lực địa bàn tỉnh Hoà Bình 80 ... kinh tế xã hội cấp xã 1.1.2 Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã 1.1.2.1 Khái niệm lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội xã 1.1.2.2 Các phương pháp lập kế hoạch phát triển KTXH cấp xã 1.2... lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã 1.3.1 Nguyên tắc lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm 1.3.2 Căn lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm 1.3.3 Yêu cầu lập kế hoạch. .. ĐỀ CƠ BẢN VỀ LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CẤP XÃ 1.1 Khái niệm kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã 1.1.1 Kế hoạch 1.1.1.1 Khái niệm kế hoạch Kế hoạch thể mục đích, kết cách thức,
- Xem thêm -

Xem thêm: TẬP BÀI GIẢNG TÊN MÔN: LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CẤP XÃ, TẬP BÀI GIẢNG TÊN MÔN: LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CẤP XÃ, TẬP BÀI GIẢNG TÊN MÔN: LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CẤP XÃ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay