Phản xạ có điều kiện và phản xạ có điều kiện tạo tác

6 359 5
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 09:19

Bài tập kỳ môn Sinh lý hoạt động thần kinh cấp cao Họ tên học sinh: Lê Nguyễn Hà An Ngày sinh: 25/05/1994 Lớp: Bổ túc tâm lý học 2017 Giáo viên hướng dẫn: ThS Trần Hà Thu Đề bài: So sánh phản xạ có điều kiện phản xạ có điều kiện tạo tác ứng dụng hai loại phản xạ học tập sống Tóm tắt phản xạ có điều kiện phản xạ có điều kiện tạo tác 1.1 Phản xạ có điều kiện: Phản xạ có điều kiện (Classical Conditioning) hình thức phản xạ lần chứng minh Ivan Pavlov (1927) Vào thập niên 1890, Pavlov nghiên cứu chức dày loài chó cách quan sát tiết dịch vị chúng, sau ông tính toán phân tích dịch vị chó phản xạ chúng điều kiện khác Ông để ý chó thường tiết dịch vị phát tín hiệu báo hiệu xuất thức ăn Sau Pavlov xây dựng lên định luật mà ông gọi "phản xạ có điều kiện" dựa hàng loạt thí nghiệm mà ông tiến hành trước Hình 1.1 Thí nghiệm I.Pavlov 1.2 Phản xạ có điều kiện tạo tác Phản xạ có điều kiện tạo tác (Operant conditioning) loại phản xạ mà hành động phản xạ phụ thuộc vào kết (khen thưởng hay trừng phạt) Hình 1.2.1 Phản xạ có điều kiện tạo tác Hình 1.2.2 Thí nghiệm Skinner: Hộp Skinner (Skinner box) Một chuột thả vào hộp có nút nhỏ đặt bên (gọi hộp Skinner) Khi chuột ấn nút xuống, thức ăn rơi xuống Ban đầu chuột chạy khắp nơi hộp vô tình lần đạp phải nút nhỏ phát thức ăn rớt xuống Lối vận hành, hành vi xảy sau có tác nhân củng cố, trường hợp tác nhân củng cố thức ăn Tất nhiên sau chuột liên tục đạp vào nút hăm hở mang thức ăn rớt xuống xếp vào góc hộp Sau ông kết luận: Một hành vi có xuất kích thích tác nhân củng cố - thức ăn tạo kết khả xảy hành vi diễn thường xuyên tương lai Khi chuột không cho thức ăn đạp vào nút, sau vài lần cố gắng, chuột ngừng hành vi đạp vào nút Đây trình triệt tiêu (hay gọi trình quên) hành vi đạp nút chuột (extinction of the operant behavior) Ông kết luận rằng: Một hành vi xuất tác nhân củng cố (là thức ăn) tạo kết khả xảy (probability) hành vi (đạp nút) giảm tương lai Sau thức ăn lại cung cấp, chuột đạp vào nút nhận thức ăn, hành vi chuột trở nhanh lần chuột vô tình phát thức ăn Đơn giản tác nhân củng cố (reinforcer) thiết lập lịch trình củng cố khứ trình gợi nhớ So sánh phản xạ có điều kiện – phản xạ có điều kiện tạo tác 2.1 Điểm giống nhau: B.F Skinner dựa nghiên cứu phản xạ có điều kiện I Pavlov để kế thừa phát triển nên nghiên cứu phản xạ có điều kiện tạo tác Cả hai nghiên cứu thuộc trường phái tâm lý học hành vi mục đích để tạo nên phản xạ có điều kiện 2.2 Điểm khác nhau: Điểm khác minh họa qua bảng sau: Phản xạ có điều kiện Phản xạ có điều kiện tạo (Classical conditioning) tác (Operant Vai trò đối tượng Thụ động conditioning) Chủ động học phản xạ Thời gian kích thích Kích thích củng cố xảy Kích thích củng cố xảy hành vi phản xạ Bản chất hành vi trước hành vi phản xạ Tự động sau hành vi phản xạ Có chủ đích không phản xạ chủ đích có chủ đích Hành vi phản xạ (chó Kích thích củng cố (thức tiết nước bọt) tùy thuộc ăn) tùy thuộc vào hành vào kích thích củng cố vi phản xạ (con chuột (đồ ăn) nhấn vào đòn bẩy Bảng 2.2 Những điểm khác phản xạ có điều kiện phản xạ có điều kiện tạo tác Ứng dụng phản xạ có điều kiện phản xạ có điều kiện tạo tác vào trình sống học tập 3.1 Ứng dụng phản xạ có điều kiện Phản xạ có điều kiện sử dụng liệu pháp điều trị nhằm thay đổi hành vi người (ví dụ hành vi nghiện chất kích thích) Một số liệu pháp sử dụng phản xạ có điều kiện liệu pháp ác cảm (aversion therapy), liệu pháp làm cảm thụ có hệ thống (systematic desensitization) liệu pháp tiếp xúc (exposure therapy) Liệu pháp ác cảm (aversion therapy) loại liệu pháp hành thiết kế để khuyến khích bệnh nhân từ bỏ thói quen gây hại cách kết nối thói quen với hiệu ứng không dễ chịu Liệu pháp làm cảm thụ có hệ thống (systematic desensitization) liệu pháp chữa trị chứng sợ hãi (phobia) cách bệnh nhân luyện tập thư giãn tiếp xúc với tác nhân gây sợ hãi có cường độ mạnh dần (bệnh nhân tưởng tượng nỗi sợ mình) Sau lần tưởng tượng lúc thư giãn, bệnh nhân dần “mất cảm thụ” với nỗi sợ Liệu pháp tiếp xúc (flooding/exposure therapy) dạng làm cảm thụ bệnh nhân liên tục tiếp xúc với kích thích gây sợ hãi việc dần kích thích củng cố hành động lo sợ gây triệt tiêu (extinction) hành động Trong sống ta sử dụng phản xạ có điều kiện Ví dụ công ty quảng cáo thường áp dụng phương thức Ta thường thấy quảng cáo ô tô TV Bằng việc kết nối hình ảnh quảng cáo hấp dẫn với ô tô, ta dần tin ô tô thực đáng để mua (Cialdini, 2008) Trong việc giảng dạy, giáo viên sử dụng phương pháp phản xạ có điều kiện để giúp học sinh học tốt Ví dụ học sinh thường cảm thấy lo lắng áp lực nghĩ thi toán Hành động có điều kiện kích thích không điều kiện điểm xấu học sinh nhận kì thi toán tính thời gian đầy áp lực Học sinh có phản ứng tự động đổ mồ hôi hay tăng nhịp tim cần nghĩ kì thi toán hay làm toán khó Trong lớp học, giáo viên sử dụng phương pháp phản xạ có điều kiện cách tạo môi trường học thi toán nhẹ nhàng, không áp lực Khi thi nhẹ nhàng diễn lặp lại, phản ứng có điều kiện lo lắng bị triệt tiêu 3.2 Ứng dụng phản xạ có điều kiện tạo tác Sử dụng phản xạ có điều kiện tạo tác, nhà trị liệu tâm lý thay đổi hành vi bệnh nhân phương thức khen thưởng hay trừng phạt Tương tự sống hàng ngày, thầy cô giáo cha mẹ áp dụng phương pháp để khuyến khích hay xóa bỏ hành vi em Trong giới kinh doanh, nhà kinh doanh khuyến khích hành vi mua sắm khách hàng kích thích khen thưởng Một vài ví dụ việc ứng dụng phản xạ có điều kiện tạo tác: - Khen trẻ sau trẻ có hành vi đắn Lấy thứ mà trẻ thích (đồ chơi…) sau trẻ thực hành - vi không tốt Huấn luyện động vật cách khen thưởng (cho ăn) sau chúng thực hành động cần khuyến khích; trừng phạt (lấy đồ ăn hay đánh - nhẹ) sau chúng thực hành vi xấu Các đợt giảm giá, tặng voucher, mua hai tặng một…của cửa hàng (hành vi khen thưởng) khách hàng thực hành vi mua hàng ... học sinh học tốt Ví dụ học sinh thường cảm thấy lo lắng áp lực nghĩ thi toán Hành động có điều kiện kích thích không điều kiện điểm xấu học sinh nhận kì thi toán tính thời gian đầy áp lực Học sinh. .. đối tượng Thụ động conditioning) Chủ động học phản xạ Thời gian kích thích Kích thích củng cố xảy Kích thích củng cố xảy hành vi phản xạ Bản chất hành vi trước hành vi phản xạ Tự động sau hành... liên tục tiếp xúc với kích thích gây sợ hãi việc dần kích thích củng cố hành động lo sợ gây triệt tiêu (extinction) hành động Trong sống ta sử dụng phản xạ có điều kiện Ví dụ công ty quảng cáo thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Phản xạ có điều kiện và phản xạ có điều kiện tạo tác, Phản xạ có điều kiện và phản xạ có điều kiện tạo tác, Phản xạ có điều kiện và phản xạ có điều kiện tạo tác

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay