Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương

10 191 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 09:01

Lâm nghiệp xã hội là hoạt động lâm nghiệp và liên quan đến lâm nghiệp. Bao gồm mọi hình thức lôi quấn người dân tham gia trồng cây phát triển và bảo vệ rừng, sử dụng hợp lý tài nguyên rừng, không chỉ đáp ứng nhu cầu địa phương về các sản phẩm lâm nghiệp, các hoạt động dịch vụ, văn hóa, phòng hộ môi trường cũng như sinh thái cảnh quan và không ai khác mà chính họ là người được hưởng thụ và phân chia lợi ích trực tiếp hay gián tiếp thông qua các hoạt động đó. Bi giảng lâm nghiệp hội đại cơng Bi giảng lâm nghiệp hội đại cơng Biên tập: ThS Võ Văn Thoan TS Nguyễn Bá Ngãi Các tác giả: ThS GVC Võ Văn Thoan, KS Đặng Hải Phơng - Đại Học Nông Lâm Tp HCM TS Bảo Huy, ThS Lê Thị Lý - Đại Học Tây Nguyên KS GVC Nguyễn Thanh Thự , ThS Hồ Đắc Thái Hong - Đại học Nông Lâm Huế TS Nguyễn Bá Ngãi, TS Đặng Tùng Hoa - Đại Học Lâm nghiệp Việt Nam KS Hồ Ngọc Sơn, ThS Nguyễn Văn Mạn - Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên TS Phạm Quang H - Viện Thổ Nhỡng Nông Hoá H Nội - Tháng năm 2002 ii Mục Lục Lời nói đầu i Danh mục từ viết tắt ii Phần mở đầu Chơng 1: Tổng quan Lâm nghiệp hội Bi 1: Bối cảnh đời Lâm nghiệp hội Bi 2: Khái niệm vè Lâm nghiệp hội 19 Chơng 2: Hệ thống sách có liên quan đến phát triển Lâm nghiệp hội 30 Bi 3: Giới thiệu hệ thống sách liên quan đến Lâm nghiệp hội 31 Bi 4: Tình hình thực sách có liên quan đến phát triển Lâm nghiệp hội 47 Chơng 3: Hệ sinh thái nhân văn Lâm nghiệp hội 61 Bi 5: Khái niệm hệ sinh thái nhân văn 62 Bi 6: Phát triển bền vững Lâm nghiệp hội 78 Bi 7: Kiến thức địa quản lý ti nguyên thiên nhiên 87 Bi 8: Giới Lâm nghiệp hội 100 Chơng 4: Tiếp cận có tham gia Lâm nghiệp hội 123 Bi 9: Sự tham gia Lâm nghiệp hội 124 Bi 10: Phơng pháp tiếp cận có tham gia 142 i lời nói đầu Từ năm 1992, môn học Lâm nghiệp hội đợc đa vo giảng dạy Trờng Đại học có đo tạo lâm nghiệp Trong năm đầu, phát triển v giảng dạy môn học chủ yếu dựa vo khả sở đo tạo, kể phơng pháp v nguồn lực Vì vậy, giảng day v học tập môn học ny cha đáp ứng đợc nhu cầu đòi hỏi ngy cng cao phát triển lâm nghiệp hội (LNXH) Đợc hỗ trợ Dự án hỗ trợ Lâm nghiệp hội (Giai đoạn I: 1994-1997), việc đánh giá nhu cầu đo tạo LNXH đợc thực lần ton quốc v Hội thảo quốc gia đo tạo LNXH đợc tổ chức vo tháng 11 năm 1996 Trờng Đại học Lâm nghiệp Việt Nam đề xuất môn học LNXH đại cơng cần đợc thức đa vo chơng trình giảng dạy tất trờng đại học có đo tạo lâm nghiệp Từ đến nay, môn học LNXH đại cơng đợc giảng dạy trờng: Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Tây Nguyên v Đại học Nông Lâm Thnh phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên, việc phát triển chơng trình môn học ny nhiều hạn chế mỏng đội ngũ, thiếu kinh nghiệm, thiếu t liệu v phơng pháp giảng dạy phù hợp Do hợp tác trờng đại học v đối tác liên quan phát triển chơng trình v phơng pháp giảng dạy cho môn học ny trở nên cấp bách Chính vậy, từ năm 1998 Chơng trình Hỗ trợ LNXH (Giai đoạn II: 1998-2001) có sáng kiến tổ chức phát triển chơng trình đo tạo có tham gia, có việc phát triển môn học LNXH đại cơng với tham gia đối tác chính: trờng đại học nói trên, Viện Thổ nhỡng nông hoá v Trung tâm khuyến nông khuyến lâm tỉnh Ho Bình Quá trình hình hợp tác phát triển môn học LNXH đại cơng đợc thực thông qua đánh giá nhu cầu đạo tạo, hội thảo xây dựng khung chơng trình, viết dự thảo, trao đổi thông tin mạng, thảo luận nhóm, phản biện chỉnh sửa v hội thảo đánh giá Đến bi giảng đợc chỉnh sửa lần thứ gồm chơng với 10 bi v tập vật liệu giảng dạy Ti liệu ny dùng để giảng dạy thời gian 45 tiết Để hon thnh bi giảng ny nhận đợc giúp đỡ, tạo điều kiện v góp ý quan, tổ chức v cá nhân liên quan Đặc biệt, xin chân thnh cám ơn Bộ NN&PTNT, Bộ GD&ĐT, Chơng trình hỗ trợ LNXH, lãnh đạo trờng đại học đạo, tổ chức, hỗ trợ kinh phí v đóng góp ý kiến Chúng xin cám ơn GS.TS Phùng Ngọc Lan, TS Chrítina Giesh có ý kiến đóng góp quý báu chuyên mon Bi giảng ny Tuy nhiên, biên soạn bi giảng theo phơng pháp tham gia, bao gồm nhiều vấn đề mới, nên không tránh khỏi khiếm khuyết nội dung v cách trình by Chúng mong nhận đợc đóng góp tất bạn đồng nghiệp v quan tâm Địa liên hệ: Ban biên tập bi giảng LNXH Đại cơng - Chơng trình Hỗ trợ LNXH Khách sạn La Thnh - 218 Đội Cấn - Ba Đình - H Nội Tel: 8.329833; Fax: 8.329834 Email: sfsp.office@hn.vnn.vn; Website: www.socialforestry.org.vn 123 Danh mục từ viết tắt Từ viết tắt Giải nghĩa ĐCĐC AEA BV & PTR BVR CIPP Định canh định c Agro-Ecological Analysis: Phân tích sinh thái nông nghiệp Bảo vệ v phát triển rừng Bảo vệ rừng Context - Input Process Product: Bối cảnh - Đầu vo Tiến trình Sản phẩm Design & Diagnostic: Chẩn đóan v Thiết kế Deush Mark: Đồng tiền Đức Food Agriculture Organization: Tổ chức Nông Lơng Thế giới Forestry Local Community Development: Phát triển lâm nghiệp cộng đồng địa phơng Farming System Research: Nghiên cứu hệ thống canh tác Giao đất khóan rừng Gender & Development: Giới v Phát triển Groupe de Recherches et d Echanges Technologies: Nhóm nghiên cứu v trao đổi công nghệ (Pháp) Gesellschaft fur Technische Zurammentracbeit: Cơ quan phát triển kỹ thuật Đức Hệ thống sử dụng đất Hợp tác International Center for Research in Agroforestry: Trung tâm quốc tế nghiên cứu nông lâm kết hợp International Institute for Rural Recontruction: Viện quốc tế tái thiết nông thôn Integrated Plant Manegement: Phòng trừ dịch bệnh tổng hợp Itroduction Social Forestry: Lâm nghiệp hội đại cơng International Union for Conservation of Nature: Hiệp hội giới bảo tồn thiên nhiên Knowledge/Skill/Attitude: Kiến thức / Kỹ / Thái độ Kiểm lâm Liên hiệp quốc Learning Materials; Vật liệu giảng dạy Lâm nghiệp cộng đồng Lâm nghiệp truyền thống Lâm nghiệp hội Lâm nghiệp hội đại cơng Non Goverment Organization: Tổ chức phi phủ Nông lâm kết hợp D&D DM FAO FLCD FSR GĐKR GAD GRET GTZ HTSDĐ HTX ICRAF IIRR IPM ISF IUCN K/S/A KL LHQ LM LNCĐ LNTT LNXH LNXHĐC NGO NLKH 124 NN & PTNT OHP PAM PARC PCD PRA PTBV PTD PTG QLDA RAPA REF RRA SDĐ SDC SFSP SIDA STNV SWOT TNTN ToT UBND UNDP UNEP WCED WID WWF WED Nông nghiệp v phát triển nông thôn Over Head Transparency: Giấy chiếu bóng kính Programme Alimentaire Mondiale: Chơng trình luơng thực giới Protected Area Resources Conservation: Bảo tồn ti nguyên thiên nhiên khu bảo vê (Vờn quốc gia, khu đặc dụng) Participatory Cirriculum Development: Phát triển chuowng trình có tham gia Participatory Rural Appraisal: Đánh giá nông thôn có tham gia Phát triển bền vững Participatory Technology Development: Phát triển ký thuật có j tham gia Phủ Thủ tớng Quản lý dự án Regional Agency for Pacific Asia: Tổ chức vùng Châu á- Thái Bình Dơng (FAO) Reference: Ti liệu tham khảo Rural Rapid Appraisal: Đánh giá nhanh nông thôn Sử dụng đất Swiss Development Cooperation: Cơ quan hợp tác phát triển Thụy Sĩ Social Forestry Support Programme: Chơng trình hỗ trợ lâm nghiệp hội Swedish Internatinonal Development Agency: Cơ quan phát triển quốc tế Thụy Điển Sinh thái nhân văn Strength Weakness Opportunity Threaten: Điểm mạnh - Điểm yếu Cơ hội Thách thức Ti nguyên thiên nhiên Training of Trainer: Đo tạo giáo viên ủy ban nhân dân United Nation Development Programme United Nation Environment Programme: Chơng trình môi trờng Liên hiệp quốc World Council on Environment & Development: Uỷ hội giới môi trờng v phát triển Women in Development: Phụ nữ phát triển World Wide Fund for Nature: Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên Women, Enviroment and sustainable Development 125 126 Phần mở đầu Giới thiệu môn học Lý v vị trí môn học Tình hình kinh tế hội Việt Nam v thay đổi nhanh, l từ bắt đầu nghiệp đổi mới, từ thực tiễn đòi hỏi phải thay đổi phơng pháp tiếp cận quản lý ti nguyên thiên nhiên nói chung, ti nguyên rừng v đất rừng nói riêng LNXH đời nhằm hớng tới chuyển từ lâm nghiệp lấy quốc doanh lm sang lâm nghiệp nhân dân có nhiều thnh phần kinh tế tham gia Thực tiễn LNXH xuất nớc ta gần thập kỷ qua v đợc phát triển LNXH v góp phần xứng đáng vo chiến lợc gìn giữ v phát triển ti nguyên rừng, xoá đói giảm nghèo vùng nông thôn miền núi Môn học Lâm nghiệp hội đại cơng đời góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển LNXH nớc ta việc cung cấp cho ngời học kiến thức v phơng pháp tiếp cận LNXH Kết đánh giá nhu cầu đo tạo LNXH năm 1996 cho thấy cán khuyến nông khuyến lâm thiếu phơng pháp, kỹ lm việc với cộng đồng địa phơng Chính điều ny lm cho công tác phát triển, phổ cập họ trở nên hiệu v không đáp ứng đợc nhu cầu thực tiễn sản xuất nông lâm nghiệp Nghiên cứu môn học LNXH đại cơng giúp sinh viên có đợc kiến thức, kĩ v thái độ LNXH để họ thực tốt công việc chuyên môn sau ny Môn học ny cung cấp kiến thức tảng để sinh viên tiếp cận môn học liên quan nh Quản lý dự án LNXH, Nông lâm kết hợp, Khuyến nông khuyến lâm v môn học khác Mục đích môn học Môn học LNXH đại cơng nhằm trang bị cho ngời học kiến thức LNXH để họ có đợc phơng pháp tiếp cận phù hợp thực hoạt động chuyên môn Môn học giúp cho ngời học có sở để áp dụng kiến thức, kĩ v thái độ phù hợp với hon cảnh cụ thể, công việc v thực linh hoạt hoạt động Lâm nghiệp hội Môn học Lâm nghiệp hội đại cơng khuyến khích quan tâm v tham gia sinh viên vo tiếp cận hoạt động lâm nghiệp hội Việt Nam Cấu trúc chơng trình môn học Chơng trình môn học LNXH đại cơng bao gồm nội dung đợc kết cấu bảng 0.1: Bảng 0.1: Cấu trúc môn học LNXHĐC Chơng Phần mở đầu Chơng 1: Tổng quan Lâm nghiệp hội Bi giảng Thời gian Giới thiệu môn học tiết Bi 1: Bối cảnh đời Lâm nghiệp hội tiết Bi 2: Khái niệm Lâm nghiệp hội tiết tiết Cộng Chơng 2: Bi 3: Giới thiệu hệ thống sách có liên quan tới phát triển Lâm nghiệp hội Hệ thống sách liên quan đến Bi 4: Tình hình thực sách có liên quan đến phát triển Lâm nghiệp hội phát triển Lâm nghiệp hội Hệ sinh thái nhân văn Lâm nghiệp hội tiết 10 tiết Cộng Chơng 3: tiết Bi 5: Khái niệm hệ sinh thái nhân văn tiết Bi 6: Phát triển bền vững Lâm nghiệp hội tiết Bi 7: Kiến thức địa nguyên thiên nhiên quản lý ti Bi 8: Giới Lâm nghiệp hội tiết tiết 12 tiết Cộng Chơng 4: Tiếp cận có tham gia Lâm nghiệp hội Bi 9: Sự tham gia Lâm nghiệp hội tiết Bi 10: Phơng pháp tiếp cận có tham gia tiết Cộng 15 tiết Tổng cộng 45 tiết Cấu trúc chơng trình môn học Lâm nghiệp hội đại cơng đợc minh họa hình 0.1 Khái niệm Lâm nghiệp hội Tiếp cận có tham gia Chính sách Hệ sinh thái nhân văn Chú thích: Đờng phát triển Đờng nhận thức Hình 0.1: Mô hình hoá cấu trúc môn học LNXHĐC Các nội dung môn học Bảng 0.1 v mối quan hệ chúng đợc mô hình hoá nh hình 0.1 v giải thích nh sau: Khái niệm LNXH đợc hình thnh v phát triển dựa phát triển hội; hoạt động thực tiễn lâm nghiệp nay; sở tiền đề điều kiện tự nhiên v KTXH; định hớng v sách phát triển Đảng v Nh nớc; phơng pháp tiếp cận có tham gia Con đờng hình thnh v phát triển lý luận LNXH l từ trực quan sinh động đến t trừu tợng m Đờng phát triển LNXH hình 0.1 đợc hiểu l khái niệm LNXH phải đợc hình thnh từ điều kiện thực tế v cụ thể địa phơng, vùng để giải yêu cầu đòi hỏi từ thực tiễn Các lý luận LNXH cần phải đợc phản ảnh lại đời sống thực tiễn Thực tiễn LNXH thay đổi v hớng tới phát triển Do cần phải có trình nhận thức lại điều kiện phát triển LNXH Đờng nhận thức LNXH đợc giải thích trình từ t trừu tợng đến thực tiễn LNXH đòi hỏi phải có thay đổi sách, thể chế, tổ chức phù hợp, nhận thức v tác động tích cực đến phát triển KTXH v bảo vệ ti nguyên thiên nhiên ... Chơng 1: Tổng quan Lâm nghiệp xã hội Bi 1: Bối cảnh đời Lâm nghiệp xã hội Bi 2: Khái niệm vè Lâm nghiệp xã hội 19 Chơng 2: Hệ thống sách có liên quan đến phát triển Lâm nghiệp xã hội 30 Bi 3: Giới... vững Lâm nghiệp xã hội 78 Bi 7: Kiến thức địa quản lý ti nguyên thiên nhiên 87 Bi 8: Giới Lâm nghiệp xã hội 100 Chơng 4: Tiếp cận có tham gia Lâm nghiệp xã hội 123 Bi 9: Sự tham gia Lâm nghiệp xã. .. Learning Materials; Vật liệu giảng dạy Lâm nghiệp cộng đồng Lâm nghiệp truyền thống Lâm nghiệp xã hội Lâm nghiệp xã hội đại cơng Non Goverment Organization: Tổ chức phi phủ Nông lâm kết hợp D&D DM FAO
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương, Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương, Bài giảng lâm nghiệp xã hội đại cương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay