BÀI GIẢNG GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ

10 190 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:58

Ghép kênh tín hiệu số là một lĩnh vực rất quan trọng. Khởi đầu của ghép kênh tín hiệu sốlà điều xung mã (PCM) và điều chế Delta (DM), trong đó PCM được sử dụng rộng rãi hơn. TừPCM, các nhà chế tạo thiết bị viễn thông đã cho ra đời thiết bị ghép kênh cận đồng bộ (PDH) vàsau đó là thiết bị ghép kênh đồng bộ (SDH). Mạng thông tin quang SDH đã mở ra một giai đoạnmới của công nghệ truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng rất nhanh của các dịch vụviễn thông, đặc biệt là dịch vụ Interne HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ (Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa) Lưu hành nội HÀ NỘI - 2007 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ Biên soạn : TS CAO PHÁN THS CAO HỒNG SƠN LỜI NÓI ĐẦU Ghép kênh tín hiệu số lĩnh vực quan trọng Khởi đầu ghép kênh tín hiệu số điều xung mã (PCM) điều chế Delta (DM), PCM sử dụng rộng rãi Từ PCM, nhà chế tạo thiết bị viễn thông cho đời thiết bị ghép kênh cận đồng (PDH) sau thiết bị ghép kênh đồng (SDH) Mạng thông tin quang SDH mở giai đoạn công nghệ truyền thông nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng nhanh dịch vụ viễn thông, đặc biệt dịch vụ Internet Với tốc độ bit SDH 10 Gbit/s chưa đáp ứng cách đầy đủ cho truyền lưu lượng Internet đã, phát triển theo cấp số nhân Vì công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) xuất Để tận dụng băng tần truyền dẫn miền cửa sổ thứ hai sợi quang đơn mode, kỹ thuật ghép chặt bước sóng DWDM đóng vai trò quan trọng mạng thông tin quang toàn cầu Tuy nhiên, thông tin quang SDH công nghệ ghép kênh cố định Vì độ rộng băng tần không tận dụng triệt để Theo ước tính hiệu suất sử dụng độ rộng băng tần khả dụng hệ thống thông tin quang SDH đạt 50% Trước thực tế mặt độ rộng băng tần đường truyền bị lãng phí, mặt khác công nghệ truyền gói IP ATM đòi hỏi hệ thống thông tin quang SDH phải thoả mãn nhu cầu trước mắt cho tương lai, mà dịch vụ gia tăng phát triển trình độ cao Chỉ thoả mãn nhu cầu tốc độ truyền dẫn nâng cao hiệu suất sử dụng băng tần đường truyền cách thay đổi phương thức truyền tải lưu lượng số liệu Vấn đề mấu chốt ứng dụng phương thức truyền tải tiên tiến kết chuỗi các contenơ, sử dụng phương thức đóng gói số liệu thích hợp, truyền tải gói linh hoạt theo cách tái sử dụng không gian chuyển mạch bảo vệ thông minh để nâng cao độ tin cậy mạng rút ngắn thời gian phục hồi hệ thống có cố Những vấn đề phân tích kỹ chủ đề sau đây: 1) Trình bày số khái niệm truyền dẫn tín hiệu, đặc biệt tín hiệu số phương pháp ghép kênh số 2) Các phương pháp trì mạng Nội dung chủ yếu chuyên đề phương pháp chuyển mạch bảo vệ mạng đường thẳng mạng vòng SDH 3) Các chuẩn Ethernet, mạng vòng thẻ FDDI 4) Các phương thức truyền tải số liệu bao gồm phương thức đóng khung số liệu, kết chuỗi, điều chỉnh dung lượng tuyến, giao thức tái sử dụng không gian v.v Sau chương có tập câu hỏi để sinh viên tự kiểm tra đánh giá kiến thức đối chứng với đáp số trả lời phần phụ lục Tài liệu giảng dạy biên soạn theo đề cương môn học "Ghép kênh tín hiệu số" chương trình đào tạo đại học quy Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Tuy nhiên, lần biên soạn nên không tránh khỏi thiếu sót nội dung hình thức Rất mong độc giả góp ý để tài liệu ngày hoàn thiện Ý kiến đóng góp độc giả xin vui lòng gửi trực tiếp cho Phòng Đào tạo Đại học từ xa – Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Xin chân thành cảm ơn! Nhóm tác giả CHƯƠNG I MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG Trong chương giới thiệu nội dung sau đây: - Một số khái niệm truyền dẫn tín hiệu số - Các phương pháp số hoá tín hiệu analog như: PCM, DPCM DM Trong phương pháp PCM sử dụng rộng rãi hệ thống ghép kênh PDH - Các phương pháp ghép kênh: điểm qua phương pháp ghép kênh theo tần số, theo tần số trực giao, theo thời gian, theo mã, ghép kênh thống kê v.v ghép kênh theo thời gian sử dụng ghép kênh PDH, SDH - Đồng viễn thông: Đã tiến hành phân tích phương thức đồng như: đồng sóng mang, đồng ký hiệu, đồng bit, đồng khung, đồng gói, đồng mạng, đồng đa phương tiện đồng đồng hồ thời gian thực Tuỳ thuộc vào trường hợp cụ thể mà sử dụng phương thức đồng sử dụng đồng thời số phương thức đồng Chẳng hạn mạng thông tin quang SDH sử dụng đồng mạng, đồng sóng mang, đồng khung, đồng ký hiệu 1.2 NHẬP MÔN GHÉP KÊNH SỐ 1.2.1 Tín hiệu tham số 1.2.1.1 Các loại tín hiệu (1) Tín hiệu analog: tín hiệu analog (tương tự) loại tín hiệu có giá trị biên độ liên tục theo thời gian, thí dụ tín hiệu thoại analog Một dạng điển hình tín hiệu analog sóng hình sine, thể dạng: S(t) = Asin (ωt + ϕ) đó: A biên độ tín hiệu, ω tần số góc (ω = 2πf, f tần số), ϕ pha tín hiệu Nếu tín hiệu tập hợp nhiều tần số tham số có tham số khác, dải tần tín hiệu (2) Tín hiệu xung: tín hiệu xung loại tín hiệu có giá trị biên độ hàm rời rạc thời gian Điển hình tín hiệu xung tín hiệu xung lấy mẫu tín hiệu analog dựa vào định lý lấy mẫu (3) Tín hiệu số: loại tín hiệu có giá trị biên độ hàm rời rạc thời gian tín hiệu xung Tuy nhiên, khác với tín hiệu xung chỗ biên độ xung 1, mặt khác tập hợp nhóm xung đại diện cho chữ số, ký tự Mỗi xung gọi bit Một vài loại tín hiệu số điển hình như: tín hiệu mức (0 1), có tên tín hiệu xung nhị phân hay tín hiệu xung đơn cực; tín hiệu ba mức (-1, +1), gọi tín hiệu xung tam phân hay tín hiệu xung lưỡng cực (4) Tín hiệu điều biên xung, điều tần xung điều pha xung: trường hợp mà sóng mang xung chữ nhật có biên độ, tần số, pha biến đổi theo quy luật biến đổi biên độ tín hiệu điều chế Ba dạng tín hiệu thường sử dụng mạng thông tin analog 1.2.1.2 Các tham số tín hiệu (1) Mức điện •Mức điện tương đối: L(dB ) = 10 log Px P0 đó: Px công suất tín hiệu (mW) điểm cần xác định mức điện, P0 công suất tín hỉệu điểm tham khảo (mW) • Mức điện tuyệt đối: L(dBm ) = 10 log Px 1mW L(dB)m= dBm công suất điểm x mW, L(dBm) > công suất tín hiệu điểm x lớn mW, L(dBm) < công suất tín hiệu điểm x bé mW (2) Tỷ số tín hiệu nhiễu SNR (dB ) = 10 log Ps V I = 20 log s = 20 log s Pn Vn In đó: Ps, Vs, Is tương ứng công suất, điện áp dòng điện tín hiệu; Pn, Vn, In tương ứng công suất, điện áp dòng điện nhiễu 1.2.2 Đường truyền độ rộng băng tần truyền dẫn 1.2.2.1 Đường truyền Là môi trường truyền dẫn sử dụng để truyền tải tín hiệu, thí dụ đường truyền cáp kim loại, đường truyền cáp sợi quang, đường truyền Radio, v.v Đường truyền phân chia thành tuyến (Path), kênh v.v 1.2.2.2 Độ rộng băng tần truyền dẫn Muốn đo độ rộng băng tần truyền dẫn tín hiệu phải vào quy định sau đây: (1) Độ rộng băng tần điện (BW)e Độ rộng băng tần điện băng tần từ tần số tín hiệu zero đến tần số tín hiệu mà đáp ứng tín hiệu (hệ số khuếch đại, điện áp, dòng điện) giảm 0,707 so với giá trị cực đại đáp ứng tín hiệu (hình 1.1) V/Vmax 0,707 fmax f (BW)e Hình 1.1- Độ rộng băng tần điện (2) Độ rộng băng tần quang (BW)o Độ rộng băng tần quang băng tần từ tần số điều chế zero đến tần số điều chế mà mức công suất quang giảm 50% (3dBm) so với công suất quang cực đại, minh hoạ hình 1.2 P(dBm) Pmax dBm f fmax (BW)o Hình 1.2 Độ rộng băng tần quang 1.2.3 Truyền dẫn đơn kênh đa kênh Truyền dẫn đơn kênh đa kênh có ngụ ý hệ thống truyền dẫn quang có hay nhiều bước sóng Thí dụ: hệ thống thông tin quang thông thường có bước sóng 1310 nm 1550 nm; đó, hệ thống thông tin quang ghép bước sóng (WDM) truyền đồng thời hàng chục bước sóng khác nằm miền cửa sổ thứ hai (1300 nm) cửa sổ thứ ba (1550 nm) sợi quang đơn mode 1.2.4 Hệ thống truyền dẫn số tham số 1.2.4.1 Hệ thống truyền dẫn số Hệ thống truyền dẫn số bao gồm hệ thống truyền dẫn cáp sợi quang hệ thống truyền dẫn vi ba số Hệ thống truyền dẫn vi ba số hệ thống đa điểm đường thẳng Hệ thống truyền dẫn số cáp sợi quang sử dụng cấu trúc đường thẳng, vòng hỗn hợp Các cấu hình trình bày chi tiết chương III Dưới giới thiệu khái quát vài cấu trúc hệ thống (1) Hệ thống truyền dẫn đường thẳng Các cấu hình hệ thống truyền dẫn đường thẳng hình 1.3 TRM Đường truyền REG Đường truyền TRM a) Cấu hình điểm nối điểm TRM Đường truyền ADM Đường truyền TRM b) Cấu hình đa điểm, xen/ rẽ Chú thích: TRM- Bộ ghép đầu cuối, ADM- Bộ ghép xen/ rẽ, REG - Bộ tái sinh (bộ lặp) Hình 1.3 Các cấu hình đường thẳng Trong cấu hình điểm nối điểm có hai ghép đầu cuối kết nối trực tiếp với qua lặp đường truyền số, tạo thành đường thẳng, gọi hệ thống đường thẳng Ngoài có tên gọi khác hệ thống hở Cấu hình đa điểm, xen/ rẽ hai ghép đầu cuối có thêm nhiều ghép xen rẽ kết nối với đường truyền số thành đường thẳng Cấu hình đa điểm, rẽ nhánh hệ thống hở Tại địa điểm xen/rẽ, luồng số tiếp tục truyền tới ghép đầu cuối khác để tạo thành nhánh hệ thống Các cấu hình đường thẳng áp dụng cho vi ba số thông tin cáp sợi quang PDH SDH Các cấu hình khả tự trì đường truyền có cố, chẳng hạn đứt cáp hỏng nút (2) Hệ thống truyền dẫn vòng (ring) Trong cấu hình có ADM có REG Các nút kết nối với hai bốn sợi quang tạo thành vòng kín, hình 1.4 ADM ADM Ring STM-N ADM ADM Hình 1.4 Cấu hình vòng hệ thống truyền dẫn số 1.2.4.2.Các tham số (1) Tốc độ bit: số bit phát giây Các đơn vị đo tốc độ bit: bit/s, kbit/s (1kbit/s = 103 bit/s), Mbit/s (1Mbit/s = 103 kbit/s = 10 bit/s), Gbit/s (1Gbit/s = 103 Mbit/s = 106 kbit/s = 109 bit/s), Tbit/s (1Tbit/s = 103 Gbit/s = 106 Mbit/s = 109 kbit/s = 1012 bit/s) Tín hiệu số sử dụng mạng thông tin số (2) Tỷ số lỗi bit BER: số bit bị lỗi chia cho tổng số bit truyền - PDH: BER ≤ 10-6 chất lượng đường truyền bình thường, 10-6 < BER < 10-3 chất lượng đường truyền giảm sút (cảnh báo vàng), BER ≥ 10-3 chất lượng đường truyền xấu (cảnh báo đỏ) - SDH: BER ≤ 10-9 chất lượng đường truyền bình thường, BER = 10-6 chất lượng đường truyền giảm sút (cảnh báo vàng), BER = 10-3 chất lượng đường truyền xấu (cảnh báo đỏ) (3) Rung pha (Jitter) Rung pha điều chế pha không mong muốn tín hiệu xung xuất truyền dẫn số biến đổi nhỏ thời điểm có ý nghĩa tín hiệu so với thời điểm lý tưởng Khi rung pha xuất thời điểm chuyển mức tín hiệu số sớm muộn so với tín hiệu chuẩn, minh hoạ hình 1.5 Biên độ a) Xung nhịp chuẩn t Đường bao bị rung pha Biên độ t Đường bao chuẩn b) Tín hiệu số bị rung pha Hình 1.5 Tín hiệu số bị rung pha Rung pha xuất cự ly đường truyền khác nên trễ khác nhau, lệch tần số đồng hồ nguồn đồng hồ thiết bị thu mạng, lệch tần số đồng hồ thiết bị SDH tần số luồng nhánh PDH 1.3 SỐ HOÁ TÍN HIỆU ANALOG Số hoá tín hiệu analog chuyển đổi tín hiệu analog thành tín hiệu số Muốn sử dụng phương pháp sau đây: - Điều xung mã (PCM) - Điều xung mã vi sai (DPCM) - Điều chế Delta (DM) Sau trình bày phương pháp số hoá tín hiệu analog 1.3.1 Điều xung mã PCM PCM đặc trưng ba trình Đó lấy mẫu, lượng tử hoá mã hoá Ba trình gọi chuyển đổi A/D Muốn khôi phục lại tín hiệu analog từ tín hiệu số phải trải qua hai trình: giải mã lọc Hai trình gọi chuyển đổi D/A đồ khối trình chuyển đổi A/D D/A hình 1.6 Tín hiệu analog Bộ lấy mẫu Bộ lượng Bộ mã tử hoá VPAM hoá-nén số Đường truyền Bộ giải mã - dãn số Chuyển đổi A/D Bộ lọc thấp Tín hiệu analog Chuyển đổi D/A Hình 1.6- đồ khối trình chuyển đổi A/D D/A hệ thống PCM 1.3.1.1 Chuyển đổi A/D (1) Lấy mẫu Hình 1.7 thể lấy mẫu tín hiệu analog Đây trình chuyển đổi tín hiệu analog thành dãy xung điều biên (VPAM) Chu kỳ dãy xung lấy mẫu (Tm) xác định theo định lý lấy mẫu Nyquist: Tm ≤ f max (1.1) f-max tần số lớn tín hiệu analog S(t) Xung lấy mẫu Tín hiệu analog t Tm Hình 1.7- Lấy mẫu tín hiệu analog Tín hiệu thoại có băng tần hữu hiệu từ 0,3 đến 3,4 kHz Từ biểu thức (1.1), lấy giá trị fmax = 4000 Hz Do chu kỳ lấy mẫu tín hiệu thoại là: Tm = = 125μs × 4000 Hz (1.2) Hoặc tần số lấy mẫu tín hiệu thoại: f m = f max = 8kHz (1.3) (2) Lượng tử hoá Lượng tử hoá làm tròn biên độ xung lấy mẫu tới mức lượng tử gần Có nghĩa gán cho xung lấy mẫu số nguyên phù hợp Mục đích lượng tử hoá để mã hoá giá trị xung lấy mẫu thành từ mã có số lượng bít Có hai phương pháp lượng tử hoá: không • Lượng tử hoá Hình 1.8 minh hoạ lượng tử hoá Lượng tử hoá chia biên độ xung lấy mẫu thành khoảng nhau, khoảng bước lượng tử đều, ký hiệu Δ Các đường song song với trục thời gian mức lượng tử Sau làm tròn biên độ xung lấy mẫu tới mức lượng tử gần nhận xung lượng tử Nếu biên độ tín hiệu analog biến thiên khoảng từ -a đến a số lượng mức lượng tử Q Δ có mối quan hệ sau đây: 2a =Δ Q (1.4) S(t) Xung lượng tử Δ - Bước lượng tử Tín hiệu analog Mức lượng tử t Tm Hình 1.8- Lượng tử hoá Làm tròn biên độ xung lấy mẫu gây méo lượng tử Biên độ xung méo lượng tử nằm giới hạn từ - Δ/2 đến +Δ/2 Công suất méo lượng tử PMLT xác định theo biểu thức sau đây: P MLT = +Δ / 2 ∫ a WLT (a )da (1.5) −Δ / đó: a biên độ tín hiệu analog, WLT(a) xác suất phân bố giá trị tức thời biên độ xung lấy mẫu bước lượng tử WLT(a) = 1/Δ Thay biểu thức (1.4) vào kết lấy tích phân nhận được: PMLT = Δ2 12 (1.6) Từ biểu thức (1.6) thấy công suất méo lượng tử phụ thuộc vào Δ, không phụ thuộc vào biên độ tín hiệu Như tỷ số công suất tín hiệu có biên độ lớn công suất nhiễu lượng tử lớn tỷ số công suất tín hiệu có biên độ yếu công suất méo lượng tử Theo phân tích phổ tín hiệu thoại chủ yếu thành phần tín hiệu có cường độ yếu tạo thành Vì sử dụng lượng tử hoá làm giảm chất lượng tín hiệu thoại đầu thu Muốn khắc phục nhược điểm này, thiết bị ghép kênh PCM sử dụng lượng tử hoá không • Lượng tử hoá không Trái với lượng tử hoá đều, lượng tử hoá không chia biên độ xung lấy mẫu thành khoảng không theo nguyên tắc biên độ xung lấy mẫu lớn độ dài bước lượng tử lớn, hình 1.9 Lượng tử hoá không thực cách sử dụng nén S(t) Xung lượng tử Δi - Bước lượng tử không Tín hiệu analog Mức lượng tử t Tm Hình 1.9- Lượng tử hoá không (3) Mã hoá - nén số • Đặc tính biên độ mã hoá - nén số Chức mã hoá chuyển đổi biên độ xung lượng tử thành từ mã gồm số bit định Theo kết nghiên cứu tính toán nhiều tác giả trường hợp lượng tử hoá đều, biên độ cực đại xung lấy mẫu tín hiệu thoại 4096 Δ Do từ mã phải chứa 12 bit, dẫn tới hậu tốc độ bit kênh thoại lớn gấp 1,5 lần tốc độ bit tiêu chuẩn 64 kbit/s Muốn nhận tốc độ bit tiêu chuẩn, thường sử dụng nén có đặc tính biên độ dạng logarit, gọi nén analog Biểu thức toán học nén analog theo tiêu chuẩn châu Âu có dạng: ⎧ Ax ⎪⎪1 + ln A ≤ x ≤ A y=⎨ ⎪1 + ln Ax < x ≤ ⎪⎩ + ln A A (1.7) đó: A= 87,6 đặc trưng cho mức độ nén, x = Vvào/ Vvào max y = Vra/ Vra max Tuy nhiên, nén analog phía mã hoá dãn analog phía giải mã chứa diode bán dẫn nên gây méo phi tuyến Trong PCM sử dụng mã hoá - nén số giải mãdãn số để loại trừ méo phi tuyến Tóm lại, sử dụng mã hoá- nén số vừa đạt mục tiêu lượng tử hoá không đều, vừa đạt mục tiêu từ mã có bit ... biên độ tín hiệu, ω tần số góc (ω = 2πf, f tần số) , ϕ pha tín hiệu Nếu tín hiệu tập hợp nhiều tần số tham số có tham số khác, dải tần tín hiệu (2) Tín hiệu xung: tín hiệu xung loại tín hiệu có... NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ Biên soạn : TS CAO PHÁN THS CAO HỒNG SƠN LỜI NÓI ĐẦU Ghép kênh tín hiệu số lĩnh vực quan trọng Khởi đầu ghép kênh tín hiệu số điều xung mã (PCM) điều... hình tín hiệu xung tín hiệu xung lấy mẫu tín hiệu analog dựa vào định lý lấy mẫu (3) Tín hiệu số: loại tín hiệu có giá trị biên độ hàm rời rạc thời gian tín hiệu xung Tuy nhiên, khác với tín hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ, BÀI GIẢNG GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ, BÀI GIẢNG GHÉP KÊNH TÍN HIỆU SỐ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay