BÀI GIẢNG NÔNG NGHIỆP SẠCH (GAP)

10 209 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:56

Độc tố trong sản phẩm nông nghiệp và nguy cơ độc cấp tính, mãn tính cho ngườitiêu dùng ngày càng cao. Các chính sách pháp lý của nhà nước, luật vệ sinh an toànthực phẩm ngày càng chặt chẽ và hoàn thiện.+ Các yếu tố toàn cầu và yếu tố vùng dẫn đến việc tăng nhu cầu về chất lượng và antoàn thực phẩm TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ DỰ ÁN HỢP TÁC VIỆT NAM – HÀ LAN BÀI GIẢNG NÔNG NGHIỆP SẠCH (GAP) Người biên soạn: TS Trần Đăng Hoà Huế, 08/2009 PHẦN LÝ THUYẾT BÀI GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT (GAP) 1.1 Các yếu tố toàn cầu khu vực dẫn đến nhu cầu chất lượng an toàn thực phẩm + Độc tố sản phẩm nông nghiệp nguy độc cấp tính, mãn tính cho người tiêu dùng ngày cao Các sách pháp lý nhà nước, luật vệ sinh an toàn thực phẩm ngày chặt chẽ hoàn thiện + Các yếu tố toàn cầu yếu tố vùng dẫn đến việc tăng nhu cầu chất lượng an toàn thực phẩm: 1.1.1 Các yếu tố toàn cầu - Sự thay đổi lối sống người tiêu dùng: Do chất lượng sống tăng dẫn đến nhu cầu sản phẩm nông nghiệp có chất lượng an toàn ngày cao Những thay đổi tác động vào hệ thống cung ứng sản phẩm - Tăng tự thương mại thương mại toàn cầu: Khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), việc xoá bỏ hàng rào thuế quan nước lợi cạnh tranh tự do, rào cản an toàn vệ sinh dịch tể thách thức - Sự gia tăng ưu siêu thị toàn cầu: Các siêu thị có yêu cầu nghiêm ngặt chất lượng an toàn thực phẩm, nhằm đảm bảo tính đồng an toàn cho người tiêu dùng Để có sản phẩm chất lượng đồng cung cấp quanh năm siêu thị có nhiều nguồn cung cấp từ nước khác - Chính sách nhà nước: Qui định chung vệ sinh an toàn dịch tể, xây dựng tiêu chuẩn danh mục dư lượng (MRL: Maximum Residue Limits) cho phép thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) nông sản thực phẩm MRL giới hạn tối đa dư lượng thuốc BVTV (biểu thị mg/kg), nồng độ cao dư lượng thuốc có đơn vị sản phẩm chấp nhận, cho phép luật nước cho loại nông sản - Các đòi hỏi trách nhiệm cộng đồng: Bảo vệ môi trường, phúc lợi cho người lao động, sản phẩm không biến đổi gen (GMOs) - Thương mại điện tử: Việc mua bán hàng qua mạng phổ biến quốc gia Việc tiêu chuẩn hóa, cụ thể hóa qui định chất lượng an toàn sản phẩm điều cam đoan cho việc giao dịch 1.1.2 Các yếu tố khu vực - Thu nhập tăng: Thu nhập cao khuyến khích người tiêu dùng mua nhiều thực phẩm lạ Nhu cầu chất lượng cao tăng - Thay đổi lối sống tiêu dùng: Những thay đổi lối sống khu vực Đông Nam Á, bộc lộ ảnh hưởng phương Tây sở thích mua sắm, nấu ăn thói quen ăn uống; trình độ giáo dục tăng nên nhận thức tốt giá trị dinh dưỡng an toàn thực phẩm - Du lịch tăng: Du lịch khu vực châu Á ngày tăng, thực phẩm phải đảm bảo chất lượng an toàn để phục vụ du khách - Phát triển sở hạ tầng: Giao thông phát triển tốt tạo thuận lợi cho việc phát triển hệ thống siêu thị Việc phát triển hệ thống siêu thị tập trung đòi hỏi trang thiết bị đồng - Sự gia tăng siêu thị: Những thay đổi lối sống tăng thu nhập làm thay đổi sở thích mua sắm siêu thị - Xuất nhập khẩu: Tự thương mại nước tạo dễ dàng tiếp cận việc nhập xuất 1.2 Khái niệm GAP Thực hành nông nghiệp tốt (Good Agriculture Practices - GAP) nguyên tắc thiết lập nhằm đảm bảo môi trường sản xuất an toàn, sạch, thực phẩm phải đảm bảo không chứa tác nhân gây bệnh chất độc sinh học (vi khuẩn, nấm, virus, ký sinh trùng) hóa chất (dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng, hàm lượng nitrat), đồng thời sản phẩm phải đảm bảo an toàn từ đồng ruộng đến sử dụng GAP bao gồm việc sản xuất theo hướng lựa chọn địa điểm, việc sử dụng đất đai, phân bón, nước, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hái, đóng gói, tồn trữ, vệ sinh đồng ruộng vận chuyển sản phẩm, v.v nhằm phát triển nông nghiệp bền vững với mục đích đảm bảo: - An toàn cho thực phẩm - An toàn cho người sản xuất - Bảo vệ môi trường - Truy nguyên nguồn gốc sản phẩm *Tiêu chuẩn GAP thực phẩm an toàn tập trung vào tiêu chí sau: - Tiêu chí : Tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất Mục đích sử dụng thuốc BVTV tốt, nhằm làm giảm thiểu ảnh hưởng dư lượng hóa chất lên người môi trường: + Quản lý dịch hại tổng hợp (Intergrated Pest Management = IPM) + Quản lý trồng tổng hợp (Intergrated Crop Management = ICM) + Giảm thiểu dư lượng hóa chất sản phẩm - Tiêu chí : Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm Các tiêu chuẩn gồm biện pháp để đảm bảo hóa chất, nhiễm khuẩn ô nhiễm vật lý thu hoạch: + Nguy nhiễm sinh học: virus, vi khuẩn, nấm mốc + Nguy hóa học + Nguy vật lý - Tiêu chí : Tiêu chuẩn môi trường làm việc Mục đích để ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động nông dân: + Các phương tiện chăm sóc sức khoẻ, cấp cứu, nhà vệ sinh + Đào tạo tập huấn + Phúc lợi xã hội - Tiêu chí : Tiêu chuẩn truy nguyên nguồn gốc GAP tập trung nhiều vào việc truy nguyên nguồn gốc Nếu có cố xảy ra, siêu thị phải thực có khả giải vấn đề thu hồi sản phẩm bị lỗi Tiêu chuẩn cho phép xác định vấn đề từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm 1.3 Lịch sử G AP + Nguồn gốc GAP: Từ năm 1997, sáng kiến nhà bán lẻ châu Âu (Euro-Retailer Produce Working Group) nhằm giải mối quan hệ bình đẳng trách nhiệm người sản xuất nông nghiệp khách hàng họ Họ đưa khái niệm GAP + EUREPGAP: Về mặt kỹ thuật, EUREPGAP tài liệu có tính chất quy chuẩn cho việc chứng nhận (giống ISO) toàn giới (International Standards Organization) Từ năm 2007, EUREPGAP trở thành GLOBALGAP + ASIAN GAP: 10 nước thành viên ASIAN cam kết gia tăng chất lượng giá trị sản phẩm rau trái Từ yêu cầu nước thành viên bắt đầu giới thiệu quy định đảm bảo chất lượng mà nông dân phải tuân thủ Hiện nay, vài nước thành viên nhận cần thiết phải có hệ thống đảm bảo chất lượng (QA : Quality Assurance) nên phát triển chúng : - Malaysia giới thiệu hệ thống kiểm soát chất lượng SALM (The Farmer Accreditation Scheme of Malaysia) - Ở Phillippine giải hệ thống đảm bảo chất lượng dựa quy định thực phẩm an toàn phủ - Ở Singapore cách tiếp cận khác chỗ họ phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm (QA) từ Indonesia- nhà cung cấp chủ yếu sản phẩm cho họ - Thái Lan giới thiệu hệ thống tương tự (Q) Những hệ thống đảm bảo chất lượng bao trùm khía cạnh mà tiêu chuẩn GAP yêu cầu Từ nước thành viên quan tâm đến hệ thống QA mở rộng cho khối ASIAN dựa yêu cầu an toàn thực phẩm Những quy định chuẩn hóa mức độ chung cho khu vực ASIAN gọi ASIAN GAP phải tiêu chuẩn hài hòa phù hợp với nước thành viên đến năm 2020 Mỗi nước xây dựng tiêu chuẩn GAP theo tiêu chuẩn Quốc tế Hiện có USGAP (Mỹ), EUREPGAP (Liên minh châu Âu), FRESHCARE (Úc) Các nước khu vực ASEAN thực GAP từ việc điều chỉnh tiêu chuẩn EUREPGAP cho phù hợp với tình hình sản xuất nước họ như: Hệ thống SALM Malaysia, INDON GAP Indonesia, VF GAP Singapore, Q Thái Thái Lan… Liên hiệp nước Đông Nam Á (ASEAN) phủ Úc xây dựng dự thảo tiêu chuẩn ASEANGAP đại diện cho 10 nước khu vực Đông Nam Á vào tháng 11 năm 2005 Tiêu chuẩn ASEANGAP ban hành vào năm 2006 + Chứng nhận GAP : - Để công nhận thành viên EUREPGAP, nước sở phải lập thủ tục xác nhận tiêu chuẩn phù hợp điểm chuẩn dựa sở tiêu chuẩn EUREPGAP hội đồng chứng nhận EUREPGAP tư vấn chứng nhận - Tại Trung Quốc, sau năm đăng ký xây dựng, ngày 11/04/2006 vừa qua Hội đồng EUREPGAP công nhận ChinaGAP công bố áp dụng 14 tỉnh Trung Quốc - Tại Nhật Bản, hội nghị giúp Nhật Bản xây dựng JGAP vào 27-28/04/2006 đánh dấu bắt đầu xây dựng tiêu chuẩn - Tính đến năm 2005, tổ chức EUREPGAP chứng nhận cho 35.000 nhà sản xuất 60 quốc gia, có Thái Lan với ThaiGAP - Tại khu vực ASIAN, Singapore công bố GAP-VF, Phillippine công bố GAP-FV, Indonesia công bố INDON GAP dựa sở hệ thống QA … 1.4 Lợi ích G AP + An toàn: dư lượng chất gây độc (dư lượng thuốc BVTV, kim loại nặng, hàm lượng nitrát) không vượt mức cho phép, không nhiễm vi sinh, đảm bảo sức khoẻ cho người tiêu dùng + Chất lượng cao (ngon, đẹp…) nên người tiêu dùng nước chấp nhận + Các quy trình sản xuất theo GAP hướng hữu sinh học nên môi trường bảo vệ an toàn cho người lao động làm việc BÀI THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT QUỐC TẾ (GLOBALG AP) 2.1 Giới thiệu GLOBALG AP Thách thức thị trường toàn cầu lĩnh vực lớn lĩnh vực thực phẩm GLOBALGAP (trước EUREPGAP) thiết lập chìa khóa cho Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) việc truyền tải yêu cầu người tiêu dùng vào trình sản xuất nông nghiệp 80 nước thành viên Thế giới GLOBALGAP tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm nông nghiệp toàn cầu Mục đích nhằm thiết lập tiêu chuẩn cho GAP với loại sản xuất nông nghiệp khác phù hợp với nông nghiệp toàn cầu GLOBALGAP tiêu chuẩn xác nhận trình sản xuất từ việc đầu tư sử dụng vật liệu sản xuất, hoạt động sản xuất đến tạo sản phẩm Sự chứng nhận GLOBALGAP thực 100 tổ chức, cá nhân độc lập, có uy tín 80 nước toàn giới GLOBALGAP chứng nhận mở cho tất nhà sản xuất toàn cầu GLOBALGAP bao gồm tra nhà sản xuất xem xét tiêu chuẩn khác GLOBALGAP tài liệu mang tính quy tắc Các tài liệu bao gồm quy định chung GLOBALGAP (GLOBALGAP General Regulations), điểm kiểm soát GLOBALGAP (GLOBALGAP Control Points), tiêu chuẩn đồng thuận (Compliance Criteria), danh mục kiểm tra GLOBALGAP (GLOBALGAP Checklist) Trong vòng năm, tiểu chuẩn GLOBALGAP xem xét lại nhằm tiếp tục cải thiện để phát triển công nghệ thị trường Bộ tiêu chuẩn gồm có 14 nội dung với 210 yêu cầu, có: - 47 yêu cầu yếu (CY) (100% phải tuân thủ) - 98 yêu cầu thứ yếu (TY) (95% phải tuân thủ) - 65 yêu cầu đề nghị (ĐN) Bao gồm: 1.Truy nguyên nguồn gốc (1CY) Lưu trữ hồ sơ kiểm tra nội (3 CY, TY) Giống trồng (2 CY, TY, ĐN) Lịch sử vùng đất quản lý vùng đất (2 CY, TY, ĐN) Quản lý đất giá thể (1 CY, TY, ĐN) Sử dụng phân bón (2 CY, 15 TY, ĐN) 7.Tưới tiêu bón phân qua hệ thống tưới (1 CY, 15 ĐN) Các hoạt động bảo vệ thực vật (14 CY, 43 TY, ĐN) 9.Thu hoạch (6 CY, TY, ĐN) 10 Xử lý bảo quản, chế biến sản phẩm (12 CY, 13 TY, ĐN) 11 Quản lý ô nhiễm chất thải, tái sản xuất, tái sử dụng (6 ĐN) 12 Sức khỏe, an toàn phúc lợi cho người lao động (2 CY, 13 TY, ĐN) 13 Vấn đề bảo vệ môi trường (1 TY, ĐN) 14 Giải khiếu nại (2 CY) 2.2 Nội dung GLOBALG AP 2.2.1 Truy nguyên nguồn gốc 2.2.1.1 Các yêu cầu (1 CY) Thực hành 1: Có hệ thống lưu trữ hồ sơ việc truy tìm nguồn gốc cho phép sản phẩm đăng ký GLOBALGAP truy tìm nguồn gốc tận trang trại đăng ký nhóm chủ trang trại đăng ký, truy ngược đến người tiêu thụ (CY) 2.2.1.2 Các hoạt động cần thiết để xác định nguồn gốc, xuất xứ • Các thùng chứa sản phẩm đóng gói cần có nhãn mác rõ ràng để truy nguồn gốc, xuất xứ trang trại địa điểm sản xuất loại sản phẩm • Đối với lô sản phẩm, cần có hồ sơ lưu ghi ngày tháng địa điểm giao hàng • Nếu sản phẩm bị xác định ô nhiễm hay có nguy ô nhiễm cần cách ly lô sản phẩm đó, ngừng phân phối thông báo tới người tiêu dùng họ mua sản phẩm • Điều tra nguyên nhân ô nhiễm thực biện pháp ngăn ngừa tái nhiễm đồng thời lưu lại biên 2.2.2 Lưu trữ hồ sơ kiểm tra nội 2.2.2.1 Các yêu cầu (3 CY, TY) Thực hành 2: Chủ trang trại phải cập nhật lưu trữ tài liệu thời gian tối thiểu năm trừ yêu cầu mặt pháp lý phải lưu trữ lâu Trước đăng ký GLOGAL GAP, không yêu cầu hồ sơ lưu trữ khứ Những người đăng ký GLOGAL GAP phải có hồ sơ lưu trữ cách đầy đủ tháng trước ngày kiểm tra (TY) Thực hành 3: Chủ trang trại có tài liệu chứng minh GLOGAL GAP tiến hành tra nội hàng năm (CY) Thực hành 4: Danh mục kiểm tra (Check list) GLOGAL GAP hoàn tất lưu trữ thành hồ sơ (CY) Thực hành 5: Các hồ sơ biện pháp khắc phục hiệu tồn lưu trữ thực đầy đủ (CY) 2.2.2.2 Các hoạt động cần thiết + Hoạt động rà soát • Kiểm tra hoạt động tháng lần tra viên nội để toàn hệ thống xử lý hiệu quả, đồng thời thực biện pháp khắc phục khiếm khuyết tồn • Lưu lại biên kiểm tra biện pháp khắc phục + Hoạt động lưu trữ hồ sơ • Cần lưu giữ tất tài liệu, hồ sơ, biên để chứng minh việc áp dụng GLOGAL GAP thời kỳ sản xuất lưu thông sản phẩm lâu pháp luật quy định 2.2.3 Giống trồng (2 CY, TY, ĐN) 2.2.3.1 Những nguy giống - Vật liệu gieo trồng (ví dụ: hạt giống) mối nguy ô nhiễm hóa học sinh học - Ô nhiễm hóa chất thường sử dụng thuốc BVTV không cho phép trình sản xuất xử lý hạt giống - Ô nhiễm sinh học có khả mang nguy cao sản xuất rau Trong trình sản xuất, bảo quản vận chuyển giống trồng, cần tuân thủ đầy đủ biện pháp đảm bảo vệ sinh Ví dụ, phải bảo quản hạt giống thùng kín, có che chắn để ngăn loài sinh vật gây hại 2.2.3.2 Các yêu cầu + Sự lựa chọn giống trồng Thực hành 6: Các kỹ thuật trồng trọt đặc tính nhận từ “thế hệ bố mẹ” giảm thiểu đầu vào sản phẩm BVTV phân bón trồng đăng ký.(ĐN) Thực hành 7: Có đủ tài liệu văn theo yêu cầu chứng minh giống trồng thỏa mãn điều luật nước đạt yêu cầu giá trị (TY) + Chất lượng hạt giống/ gốc ghép Thực hành 8: Các thông tin giống/giấy chứng nhận chất lượng hạt giống, tên giống, độ giống, số lô tên nhà phân phối loại giống phải lưu giữ có sẵn (TY) + Tính kháng sâu bệnh Thực hành 9: Chủ trang trại xác định giống trồng có tính kháng chống chịu sâu bệnh hại giống có mặt thị trường (ĐN) + Xử lí giống Thực hành 10: Khi xử lý hạt giống hay gốc ghép phải có hồ sơ ghi rõ tên sản phẩm sử dụng đối tượng sử dụng (loại dịch bệnh) (TY) + Các vật liệu cho trình nhân giống Thực hành 11: Giấy chứng nhận sức khoẻ trồng phải có giá trị với tiêu chuẩn quốc gia theo hướng dẫn quan quản lý (TY) Thực hành 12: Khi có dấu hiệu thiệt hại sâu bệnh gây hại, việc xử lý phải đưa kịp thời (ví dụ ngưỡng để xử lý) (ĐN-2004) (CY-2006) Thực hành 13: Có đủ tài liệu chứng minh vật liệu giống phù hợp với mục đích đặt ra, ví dụ: giấy chứng nhận, ký kết (TY) Thực hành 14: Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm hệ thống kiểm soát dấu hiệu nhận biết sâu bệnh phải có sẵn hồ sơ lưu trữ hệ thống kiểm soát phải thực (TY) Thực hành 15: Hồ sơ việc xử lý hóa chất BVTV thực vườn ươm giống nhà lưới phải ghi chép chúng bao gồm tên hóa chất xử lý, ngày xử lý liều lượng dùng (TY) + Cây trồng biến đổi gen (GMO) Thực hành 16: Các nông trại hay nhóm nông trại đăng ký có bảng quy định tính hợp pháp việc dùng giống có biến đổi gen phải tuân thủ theo quy định trừ giống biến đổi gen sử dụng (CY) Thực hành 17: Nếu giống trồng sản phẩm có nguồn gốc từ biến đổi gen sử dụng, hồ sơ ghi chép trình trồng, sử dụng sản xuất giống trồng biến đổi gen phải có sẳn sàng cần (TY) 2.2.2.3 Những điểm cần lưu ý trình thực • Có hồ sơ lưu danh tính nhà cung cấp giống ngày tháng mua • Nếu giống trồng sản xuất chỗ, cần có biên biện pháp xử lý hóa học 2.2.4 Lịch sử vùng đất quản lý vùng đất (2 CY, TY, ĐN) 2.2.4.1 Những nguy đất môi trường gieo trồng Đất nguồn lây nhiễm mối nguy hóa học, sinh học vật lý • Ô nhiễm hóa chất gây loại hóa chất khó phân hủy kim loại nặng tích tụ đất • Ô nhiễm sinh học phát sinh từ vi sinh vật gây bệnh có mặt đất • Ô nhiễm vật lý gây dị vật kính, thủy tinh rơi vãi trước ... cho Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) việc truyền tải yêu cầu người tiêu dùng vào trình sản xuất nông nghiệp 80 nước thành viên Thế giới GLOBALGAP tiêu chuẩn chứng nhận sản phẩm nông nghiệp toàn...PHẦN LÝ THUYẾT BÀI GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỰC HÀNH NÔNG NGHIỆP TỐT (GAP) 1.1 Các yếu tố toàn cầu khu vực dẫn đến nhu cầu chất lượng an toàn thực phẩm + Độc tố sản phẩm nông nghiệp nguy độc cấp... nông nghiệp toàn cầu Mục đích nhằm thiết lập tiêu chuẩn cho GAP với loại sản xuất nông nghiệp khác phù hợp với nông nghiệp toàn cầu GLOBALGAP tiêu chuẩn xác nhận trình sản xuất từ việc đầu tư sử
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG NÔNG NGHIỆP SẠCH (GAP), BÀI GIẢNG NÔNG NGHIỆP SẠCH (GAP), BÀI GIẢNG NÔNG NGHIỆP SẠCH (GAP)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay