ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN VAN BAO

12 153 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:38

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Trường THPT Trần Văn Bảo MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN Mức độ kiến thức đánh giá Vận dụng cao Hàm số toán liên quan 3 2 Mũ Lôgarit 3 Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng 3 Số phức Thể tích khối đa diện Khối tròn xoay Phương pháp tọa độ không gian up iL 1 1 /g ro s/ Ta c om 19 16 10 Tỷ lệ 38 % 32 % 20% 10 % ok Số câu w w w fa ce bo Tổng ie Số câu www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 Vận dụng H oc Thông hiểu Tỷ lệ Nhận biết uO nT hi D Các chủ đề STT Tổng 10 20% 10 20% 16% 12% 8% 8% 16% 50 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT NỘI DUNG CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA Nhận biết: khoảng nghịch biến hàm số bậc 1/bậc Nhận biết: Điểm cực tiểu đồ thị hàm số Nhận biết: Tiệm cận ngang đồ thị hàm số Thông hiểu: Tính chất hàm số bậc Thông hiểu: Tương giao hai đồ thị Thông hiểu: GTLN – GTNN hàm số Vận dụng thấp: Đồ thị hàm số Vận dụng thấp: Ứng dụng Toán học Vật lý Vận dụng cao: Tính đơn điệu hàm số 10 Vận dụng cao: Bài toán tương giao 11 Nhận biết: so sánh lũy thừa số mũ 12 Nhận biết: PT mũ 13 Thông hiểu : Tính chất hàm số mũ c 2.Mũ, lôgarit uO nT hi D ie iL Ta s/ up ro /g 14 Thông hiểu: Đồ thị hàm số lôgarit 15 Nhận biết: ĐẠo hàm hàm số mũ 16 Nhận biết: PT lôgarit 17 Vận dụng thấp: Giải PT mũ PP đặt ẩn phụ 18 Thông hiểu: Giải BPT lôgarit 19 Vận dụng thấp:Tìm điều kiện tham số m 20 Vận dụng cao: Bài toán thực tế ok bo ce fa w w w H oc om 1.Hàm số toán có liên quan MÔ TẢ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 CÂU CHỦ ĐỀ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Nhận biết: Bảng nguyên hàm 22 Nhận biết: Định nghĩa tích phân 23 Nhận biết:Định nghĩa tích phân 24 Thông hiểu: Tính chất nguyên hàm 25 Vận dụng thấp: Tìm nguyên hàm PP nguyên hàm phần 26 Thông hiểu: Tính tích phân 27 Thông hiểu: TÍnh thể tích khối tròn xoay 28 Vận dụng cao: Bài toán vật lý 29 Nhận biết: Hai số phức 30 Nhận biết: Cộng hai số phức 31 Nhận biết: Nhân hai số phức H oc 01 21 s/ up ro /g om Số phức Ta iL ie uO nT hi D 3.Nguyên hàm – Tích phân, ứng dụng c 32 33 Thông hiểu:Tìm điểm biểu diễn số phức 34 Vận dụng thấp:Chia hai số phức 35 Nhận biết: thể tích khối chóp 36 Thông hiểu: MP đối xứng 37 Thông hiểu: thể tích khối bát diện 38 Vận dụng thấp: Tỷ số thể tích 39 Nhận biết: thể tích khối trụ ok bo ce w w w fa Thể tích khối đa diện Thông hiểu: GPT tìm số phức z www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Thông hiểu: Thể tích khối cầu 41 Vận dụng thấp: Thể tích khối nón 42 Vận dụng cao: Bài toán thực tế 43 Nhận biết: Trọng tâm tam giác 44 Nhận biết: PT mặt cầu 45 Nhận biết: công thức tính khoảng cách từ điểm đến mp 46 Nhận biết: ĐIểm thuộc đường thẳng 47 Thông hiểu: Góc đường thẳng 48 Thông hiểu: Viết PTMP uO nT hi D H oc 01 40 om /g ro up 7.Phương pháp tọa độ không gian s/ Ta iL ie Khối tròn xoay Vận dụng thấp: PTMP theo đoạn chắn ok c 49 Vận dụng cao: Vị trí tương đối MP mặt cầu w w w fa ce bo 50 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x 1 Mệnh đề đúng? x 1 H oc Câu Cho hàm số y  01 ĐỀ KIỂM TRA B Hàm số đồng biến  C Hàm số nghịch biến tập D   ;1  1;   uO nT hi D A Hàm số nghịch biến  D Hàm số nghịch biến khoảng  ;1 1;   x  2 C  y  iL A x  ie Câu Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  x3  3x2  x  D   y  2 s/ Ta B y  2 A x   ro B y   up Câu Đường thẳng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  C x   2x 1 ? x2 D y   om /g Câu Cho hàm số y  f ( x)  x3  ax  bx  c Khẳng định sau sai? A lim f ( x)   c x  D Đồ thị hàm số có tâm đối xứng ok C Hàm số có cực trị B Đồ thị hàm số cắt trục hoành ce bo Câu Đồ thị hàm số y   x3  3x2  x  đồ thị hàm số y  3x2  x  có tất điểm chung? A B C D A B 13 C 68 D 77 w w w fa Câu Tổng giá trị lớn nhỏ hàm số y  x4  x2  đoạn  2;3 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ax  b với a  có đồ cx  d thị hình vẽ bên Mệnh đề ? Câu Cho hàm số y  A b  0, c  0, d  B b  0, c  0, d  x H oc O C b  0, c  0, d  uO nT hi D D b  0, c  0, d  t3  9t , với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quảng đường vật khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian 12 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động thời điểm t giây vận tốc vật đạt giá trị lớn ? B t = (giây) C t = (giây)   iL A t = 12 (giây) ie Câu Một vật chuyển động theo quy luật s   D t = (giây) s/ up 3  C  2;  2  D  ;   /g ro 3  B  2;  2  A  Ta Câu Cho hàm số y  x3   m  1 x  2m2  3m  x  2017 Khi tập giá trị m để hàm đồng biến khoảng  2;  x  C  đường thẳng  d  : y   x  m Khi số giá trị m x 1 để đường thẳng (d) cắt đồ thị (C) hai điểm phân biệt A, B cho tam giác OAB (O gốc c om Câu 10 Cho hàm số y  B C D bo ok tọa độ) có bán kính đường tròn ngoại tiếp 2 A fa ce Câu 11 Xét khẳng định: Với số thực x, a, b,  a  b a x  b x Với điều kiện x khẳng định ? B x  w A Với x w w Câu 12 Số nghiệm phương trình 22 x A C x  7 x 5 B D x   C D Câu 13 Khẳng định sau ? A Hàm số y  a x với  a  hàm đồng biến  ; www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 y www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B Hàm số y  a x với a  hàm nghịch biến  ; C Đồ thị hàm số y  a x với  a  qua điểm M 1;0  ; uO nT hi D y x O H oc y  log c x cho hình vẽ Mệnh đề ? Câu 14 Cho ba số thực dương a, b, c kkhác Đồ thị hàm số y  log a x , y  logb x B c  a  b /g ro Câu 15 Đạo hàm hàm số y  x C b  a  c A y '  x.7 x1 D c  b  a up A a  b  c s/ Ta iL ie C y '  om B y '  x 7x ln D y '  x ln B x  11 D x   C x   bo ok c Câu 16 Nghiệm phương trình log3  x    A x  10 Câu 17 Phương trình 25x  8.5x  15  có hai nghiệm x1 , x2 ( x1  x2 ) Khi giá trị biểu ce thức A  3x1  x2 B  3log3 C  2log5 D 19 w w w fa A  3log5 Câu 18 Tập nghiệm bất phương trình log (3x  1)  log (4 x) 1  A  ;1 3  1  B  ;   1;   3  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 x 1 D Đồ thị hai hàm số y  a y    với  a  đối xứng với qua trục tung a x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  1 D  0;   1;    3 Câu 19 Tập giá trị tham số m để phương trình 4x  2m.2x  2m  có hai nghiệm phân biệt x1 , x2 cho x1  x2  B  2;4  C  0;4  D  ;0    2;4  H oc A  ;4  B 14 tháng uO nT hi D Câu 20 Lãi suất tiền gửi tiết kiệm số ngân hàng thời gian vừa qua liên tục thay đổi Ông A gửi tiết kiệm vào ngân hàng với số tiền ban đầu triệu đồng với lãi suất 0,7% tháng chưa đầy năm lãi suất tăng lên 1,15% tháng nửa năm ông A tiếp tục gửi; sau nửa năm lãi suất giảm xuống 0,9% tháng, ông A tiếp tục gửi thêm số tháng nữa, rút tiền ông A thu vốn lẫn lãi 747 478,359 đồng (chưa làm tròn) Khi tổng số tháng mà ông A gửi A 13 tháng C 15 tháng D 16 tháng iL ie Câu 21 Tìm nguyên hàm hàm số f  x   x x3 C  x dx   C D  x dx  3x3  C up s/ Ta A  x dx  x  C x2 B  x dx   C 2 ro /g  om Câu 22 Biết  cos xdx  a  b , với a, b số hữu tỉ Tính S  a  4b  ok B C  D bo A .c ce Câu 23 Cho hàm số f  x  có đạo hàm đoạn 1;3 , f  3  fa w w w A 1  f '  x  dx  Khi f 1 B 11 C D 10 Câu 24 Cho hai hàm y  f  x  , y  g  x  có đạo hàm  Phát biểu sau ? A Nếu  f '  x  dx  g '  x  dx f  x   g  x  , x   www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01  1 C 0;   1;    3 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B Nếu  f  x  dx  g x dx f  x   g  x  , x   C Nếu  f  x  dx  g x dx f  x   g  x  , x   01  f '  x  dx  g '  x  dx H oc D Nếu f  x   g  x   2017, x   Câu 25: uO nT hi D Nguyên hàm hàm số f ( x)  x.e2 x là: A F ( x)  e2 x  x    C 2 B F ( x)  2e x  x    C C F ( x)  2e2 x  x  2  C D F ( x)  e2 x  x    C 1    ie Câu 26: 2 B iL D ln  C ln s/ up A ln F (2)  Khi F (3) x 1 Ta Biết F ( x) nguyên hàm f ( x)  ro Câu 27: 16π 15 B 17π 15 c A om /g Kí hiệu ( H ) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  x2 y  Tính thể tích khối tròn xoay sinh hình phẳng ( H ) quay quanh trục Ox C 18π 15 D 19π 15 ok Câu 28 Một vật chuyển động với vận tốc 10  m / s  tăng tốc với gia tốc bo hàm phụ thuộc thời gian t xác định a  t   3t  6t m / s  Khi quảng đường ce vật khoảng thời gian 10 giây kể từ lúc bắt đầu tăng tốc fa A 5500 (mét) B 5600 (mét) C 2160 (mét) D 2150 (mét) w w w Câu 29: Hai số thực x,y thỏa hệ thức: 1  2i  x    24i  y  4  18i A x=1, y=3 B x=3,y=1 C x=-3, y=1 D x=3,y=-1 Câu 30: Tổng số phức (3+2i) (1-i) A.4 + i B +3i C D 1+ i www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 31: Rút gọn z = (2 + 3i)(2 - 3i) ta A z = B z = 13 C z = -9i D.z =4 - 9i  i 10 10 B.z =   i 10 10 C z =  i 5 D.z =  i 5 H oc A z = 01 Câu 32: phương trình (2 + 3i)z = z - có nghiệm là: B (6; -7) Câu 34: Số phức z = A C (-6; 7) D (-6; -7) uO nT hi D A (6; 7)  4i bằng: 4i 16 13  i 17 17 B 16 11  i 15 15 C Câu 33: Cho số phức z = + 7i Số phức liên hợp z có điểm biểu diễn là:  i 5 D 23  i 25 25 B 3a3 C a D up A 6a3 s/ Ta iL ie Câu 35 Cho khối chóp tam giác S.ABC có SA vuông góc với mặt đáy (ABC) SA = 2a; đáy ABC tam giác vuông A có AB = 3a, AC = a Thể tích khối chóp S.ABC a3 /g B om A ro Câu 36 Số mặt phẳng đối xứng khối lập phương C D Câu 37 Thể tích khối tám mặt cạnh a a3 B ok c a3 A a3 C a3 D bo Câu 38 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông cạnh a , SA vuông góc với mặt ce phẳng đáy  ABCD  SA  a Điểm M thuộc cạnh SA cho SM  k ,0  k  Khi SA fa giá trị k để mặt phẳng  BMC  chia khối chóp S ABCD thành hai phần tích w w w A k  1  B k  1  C k  1  2 D k  1 Câu 39 Một khối trụ có bán kính đáy a , chiều cao 6a Thể tích khối trụ A 6 a3 B 2 a3 C 6a3 D 2a www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 40 Cắt mặt cầu ( S ) mặt phẳng cách tâm khoảng 4cm A 25 cm3 B 250 cm3 250 cm3 C 500 cm3 D 48 a C 15 D 12 a3 uO nT hi D 144 a B 48 a A H oc Câu 41 Cho tam giác ABC vuông A có AB = 3a, AC = 4a Khi thể tích khối tròn xoay tạo thành cho tam giác ABC quay quanh đường thẳng chứa cạnh BC Câu 42 Khi sản xuất vỏ lon sữa hình trụ, nhà sản xuất đặt mục tiêu cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon thấp nhất, tức diện tích toàn phần vỏ lon hình trụ nhỏ Muốn thể tích lon sữa dm3 nhà sản xuất cần phải thiết kế hình trụ có bán kính đáy R để chi phí nguyên liệu thấp ? (dm) 2 B (dm) 3 C (dm)  D (dm)  iL ie A Ta Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC có A 1; 2;0  , B(4;3; 2) điểm C  2;5; 1  Khi tọa độ trọng tâm G tam giác ABC B G 1;2; 1 C G  9;18; 9  D G  1;2;1 up A G  3;6; 3 s/ /g ro Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt cầu tâm I  1;2;3 có bán kính ? A  x  1   y     z  3  B  x  1   y     z  3  C  x  1   y  2   z  3  D  x  1   y     z  3  2 2 2 c 2 om 2 2 bo ok Câu 45 Khoảng cách từ điểm M (1;2; 3) đến mặt phẳng ( P) : x  y  z   bằng: B 11 C D ce A fa Câu 46 Trong không gian Oxyz cho đường thẳng d có phương trình x 1 y  z    4 w w w Điểm sau không thuộc đường thẳng d A M  1; 2;3 B N  4;0; 1 Câu 47: Góc hai đường thẳng A 45 B 90 d1 : C 60 C P  7; 2;1 x y  z 1   1 D d2 : Q  2; 4;7  x 1 y z    1 1 D 30 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 thiết diện hình tròn có diện tích 9 cm2 Tính thể tích khối cầu ( S ) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 48: Mặt phẳng ( P) chứa đường thẳng d : (Q) : 2x  y  z  có A x  y   phương trình là: B x  y  z  C x  y   D x  y  z  C x  y  3z  12  D x  y  3z  12  B 3x  y  4z  12  uO nT hi D A x  y  3z  12  H oc Câu 49:Cho điểm M (3;2;4) , gọi A, B, C hình chiếu M Ox, Oy, Oz Mặt phẳng song song với mp ( ABC ) có phương trình là: Câu 50: Cho mặt cầu (S) : (x  1)2  (y  2)2  (z  3)2  25 mặt phẳng (α) : 2x  y  2z  m  Các giá trị m để  ( S ) điểm chung là: B 9  m  21 C m  9 m  21 D m  9 m  21 om /g ro up s/ Ta iL ie A 9  m  21 w w w fa ce bo ok c **************************** www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 phẳng x 1 y z  vuông góc với mặt   ... dụng cao: Bài toán thực tế ok bo ce fa w w w H oc om 1.Hàm số toán có liên quan MÔ TẢ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 CÂU CHỦ ĐỀ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Nhận... ce bo 50 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 x 1 Mệnh đề đúng? x 1 H oc Câu Cho hàm số y  01 ĐỀ KIỂM TRA B Hàm số đồng biến  C Hàm số... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Thông hiểu: Thể tích khối cầu 41 Vận dụng thấp: Thể tích khối nón 42 Vận dụng cao: Bài toán thực tế 43 Nhận biết:
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN VAN BAO , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN VAN BAO , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TRAN VAN BAO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay