ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TONG VAN TRAN

5 181 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:38

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN Tổ Toán – Tin H oc DỰ KIẾN MA TRẬN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TOÁN 01 *********************************************** Tổng số câu hỏi Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 11 1 10 1 1 1 4 1 Số câu 15 20 10 50 Tỷ lệ 30 % 40 % 20 % 10 % Mũ Lôgarit Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng Số phức Thể tích khối đa diện Khối tròn xoay Phương pháp tọa độ không gian bo ro om /g ok c uO Ta iL ie Hàm số toán liên quan up s/ hi Nhận biết nT Các chủ đề STT D Mức độ kiến thức đánh giá fa ce Tổng ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN: TOÁN 12 NĂM HỌC 2016 – 2017 w w w TRƯỜNG THPT TỐNG VĂN TRÂN Câu Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị hình vẽ Hãy chọn khẳng định sai y A Đồ thị hàm số y  f ( x) có đường tiệm cận B Hàm số y  f ( x) hàm đồng biến khoảng xác định C Hàm số y  f ( x) hàm nghịch biến khoảng xác định D Hàm số y  f ( x) cực trị www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 -1 O x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu Hàm số f ( x) có đạo hàm f '( x)  x5 (2 x  2016)4 ( x  1) số điểm cực trị hàm f ( x) A B C D 2x  có tiệm cận đứng x 1 B y  C x  Câu Đồ thị hàm số y  x  x 1 B y  2x  5x  C y  2x2  95 x  x  D y  21x  69 90 x  H Câu Phương trình x3  27 x   m có nghiệm giá trị m A m  53 B m  55 C 53  m  55 D m  55 oc A y  01 D y  A x  Câu Đồ thị hàm số sau cắt trục hoành điểm có hoành độ âm có giá trị nhỏ đoạn [-3;3] x4 B 4 C 3 D Câu Hàm số y  x   Câu Hàm số y  B M  4; m  6 C M  8; m  7 Ta iL ie A M  8; m  7 uO nT hi A D 5 4 Câu Đồ thị hàm y = x – 2mx + 2m + m có ba điểm cực trị ba đỉnh tam giác có diện tích m bằng: A B C D 2 Câu Cho x  xy  y  Giá trị lớn M nhỏ m biểu thức P   x  xy  bằng: 1 x nghịch biến trên: 1 x A R B R\{-1} C (-∞;-1) A B.1 x2  là: C om /g ro mx  Câu 11 Hàm số f ( x)  đồng biến (; 4) xm A m  ; 1  1;   B m  C m  4 sin2x D [-1;+∞) up s/ Câu 10 Số tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  x 1 D M  3; m  6 D D m  x loga x  y loga y ok A loga c Câu 12 Cho f(x) = e Đạo hàm f’(0) A B C D Câu 13 Cho a > a  1, x y hai số dương Tìm mệnh đề mệnh đề sau B loga bo C loga  x  y   loga x  loga y 1  x loga x D logb x  logb a.loga x fa ce Câu 14 Nghiệm phương trình log x  log  x    log A x=-1 B x=7 C x=1 D x=-7 w w 1 Câu 15 Tập nghiệm bất phương trình   2 w A S=R 3 2 B S  R \   x  Câu 16 Rút gọn biểu thức I  1 x 15 x 13  23 x 4 C S   D a, b, c sai 1 (với x  ) ta x 1.x3 A I  x ; B I  x ; C I  x3 ; Câu 17 Đạo hàm hàm số f (x )  log (2x  1) D I  x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A f ' (x )   2x  1 ln C f ' (x )   B f ' (x )  4x  2x  1 ln 4x  2x  1 ln D f ' (x )   2x  1 ln 2 Câu 18 Tìm tất giá trị tham số thực m để phương trình (m  3).16x  (2m  1).4x  m   có hai nghiệm trái dấu 4 Câu 19 Tìm nghiệm phương trình 4x  2x   A x  B x  C x  Câu 20 Cho log  a ; log  b Tính log 1080 theo a b ta được: ab  ab B 2a  2b  ab ab C 3a  3b  ab ab D 2a  2b  ab ab hi A D x  01 D   m  oc C 3  m   H B   m  D A  m  Câu 22 Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  ln x x D  f ( x)dx  ln x + C C. f ( x)dx  ln x + C  sin x Câu 23 Biết F ( x) nguyên hàm của hàm số f ( x)  F ( )  Tính F (0)  3cos x 2 A F (0)   ln  B F (0)   ln  C F (0)   ln  D F (0)   ln  3 3 x + C B  f ( x)dx   ln x +C up s/  f ( x)dx  ln om /g ro A Ta iL ie uO nT Câu 21 Một người gửi gói tiết kiệm linh hoạt ngân hàng cho với số tiền 500000000 VNĐ, lãi suất 7%/năm Biết người không lấy lãi hàng năm theo định kỳ sổ tiết kiệm.Hỏi sau 18 năm, số tiền người nhận bao nhiêu? (Biết rằng, theo định kì rút tiền năm, không lấy lãi số tiền nhập vào thành tiền gốc sổ tiết kiệm chuyển thành kì hạn năm tiếp theo) A 4.689.966.000 VNĐ B 3.689.966.000 VNĐ C 2.689.966.000 VNĐ D 1.689.966.000 VNĐ Câu 24 Cho f(x) hàm số liên tục [1;3] thỏa 1  f ( x)dx  Tính I   f (4  x)dx B I   C I  D I   2x  Câu 25 Hình phẳng (H) giới hạn bới đồ thị hàm số y  hai trục tọa độ Tính thể tích khối x 1 tròn xoay tạo hình phẳng (H) quay quanh trục hoành A (32  12ln 3). B (32  11ln 3). C (30  12ln 3). D (32  24ln 3). x fa A S  3 dx  a ln  b ln , với a, b số nguyên Tính S  a  b  5x  ce Câu 26 Biết bo ok c A I  B S   C S 1 w Câu 27 Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  D S  3x  ,tiệm cận ngang đường x2 w w thẳng x = 0,x = 5 A 4ln B  ln C 4ln D  ln 2 Câu 28 Một vật chuyển động chậm dần với vận tốc 10m/s tăng tốc với gia tốc a(t) = 3t + t2 (m/s2) Quãng đường vật khoảng thời gian 10 giây kể từ bắt đầu tăng tốc bằng: 4300 1450 145 430 m m m m A B C D 3 3 Câu 29 Cho số phức z = + 5i, phần thực số phức là: A B -2 C -5 D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 30 Rút gọn biểu thức z  i(2  i)(3  i) ta được: A z = B z = 1+ 7i C z = 2+ 5i D z = 5i Câu 31 Cho số phức z  a  bi(a, b  R) thoả (1  i)(2 z  1)  ( z  1)(1  i)   2i Tính P  a  b A P  B P  C P  1 D P   Câu 32 Nghiệm phức phương trình z  z   là: B  i D  i C  i B 37 C 14 D  10 H 37 oc Câu 33 Tìm mô đun số phức z biết: z  z   4i A 01 i A Câu 34 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện: C ( x  1)2  ( y  2)2  C ( x  1)2  ( y  2)2  hi B ( x  1)2  ( y  2)2  25 uO nT A ( x  1)2  ( y  2)2  25 D zi  (2  i)  đường tròn có phương trình: abc B V= abc C V= abc D V= up s/ A V= Ta iL ie Câu 35 Khối tứ diện gọi khối đa diện loại: A 3;4 B 4;3 C 3;3 D 4; 4 Câu 36 Tứ diện OABC, có OA = a; OB = b; OC = c đôi vuông góc Thể tích khối tứ diện OABC bằng: abc Câu 37 Lăng trụ ABC.A’B’C’ có tam giác ABC vuông A; AB = a ; AC =a; Điểm A’ cách A, B, C Góc BB’ với (A’B’C’) 450 Thể tích khối tứ diện ABB’C’ bằng: B V= a3 ro a3 om /g A V= C V= a3 D V= a3 Câu 38 Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình thang vuông A D; biết AB  AD  2a , CD  a Gọi I trung điểm AD, biết hai mặt phẳng (SBI) (SCI) vuông góc với mặt phẳng c 15a (ABCD) Thể tích khối chóp S.ABCD Góc hai mặt phẳng (SBC) (ABCD) bằng: w w w fa ce bo ok A 900 B 450 C 300 D 600 Câu 39 Cho khối trụ có chiều cao h, đường sinh l bán kính đường tròn đáy r Thể tích khối trụ là: 1 A V   r h B V  3 r 2h C V   rh D V   r h 3 Câu40 Cho khối trụ có khoảng cách hai đáy h, độ dài đường sinh l bán kính đường tròn đáy r Diện tích toàn phần khối trụ là: A Stp   r (l  r ) B Stp   r (2l  r) C Stp  2 r (l  r ) D Stp  2 r (l  2r ) Câu41 Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi vuông góc OA = a, OB = 2a, OC= 3a Diện tích mặt cầu (S) ngoại tiếp hình chóp S.ABC bằng: A S  14a B S  8a C S  12a D S  10a Câu42 Một hình trụ có bán kính đáy chiều cao r Một hình vuông ABCD có hai cạnh AB, CD hai dây cung hai đường tròn đáy.(các cạnh lại đường sinh) Diện tích hình vuông ABCD bằng: 2 2 5r 5r 3r r A B C D 4 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 nT hi D H oc 01 Câu43 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho I(3 ; -1 ; 2) Phương trình mặt cầu tâm I, bán kính R = là: A ( x  3)  ( y  1)  ( z  2)  16 B x  y  z  x  y   C ( x  3)  ( y  1)  ( z  2)  D x  y  z  x  y  z   Câu44 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 2x – 2y – z – = mặt cầu (S) : x2  y  z  x  y  z 11  Bán kính đường tròn giao tuyến là: A B C.2 D.4 Câu45 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(1;2;0), B(3; 2;1) C (2;1;3) Phương trình phương trình mặt phẳng ( ABC ) ? A 11x  y  14 z  29  B 11x  y  14 z  29  C 11x  y  14 z  29  D 11x  y  14z  29  Câu46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2;4;1), B(–1;1;3) mặt phẳng (P): x –3y  2z –5  Viết phương trình mặt phẳng (Q)đi qua hai điểm A,Bvà vuông góc với mặt phẳng (P) A (Q) : 2y  3z  11  B (Q) : y  3z  11  C (Q) : 2y  3z  11  D (Q) : y  3z  11  Câu47 Trong không gian với hệ toạ độ 0xyz cho A(2;0;0); B(0;3;1); C(-3;6;4) Gọi M điểm nằm cạnh BC cho MC = 2MB Độ dài đoạn AM là: ro up s/ Ta iL ie uO A 3 B C 29 D 30 Câu48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có A(a;0;0), B(-a;0;0), C(0;1;0), B '(a;0; b) với a, b dương thay đổi thỏa mãn a  b  Khoảng cách lớn hai đường thẳng B ' C B C D / AC ' là:A Câu49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm A(1;2;3) B(2;1;1) Lập phương trình tham số đường thẳng d qua hai điểm A B x  1 t x  1 t x  1 t x  1 t     A d :  y   t B d :  y   t C d :  y   t D d :  y   t  z   2t z   t z   t  z   2t     om /g Câu 50 Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : B d vuông góc với ( P) D d nằm ( P) HẾT - w w w fa ce bo ok c ( P) : x  y  z  11  Mệnh đề sau ? A d cắt không vuông góc với ( P) C d song song với ( P) x 1 y z  mặt phẳng   3 1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... Câu 12 Cho f(x) = e Đạo hàm f’(0) A B C D Câu 13 Cho a > a  1, x y hai số dương Tìm mệnh đề mệnh đề sau B loga bo C loga  x  y   loga x  loga y 1  x loga x D logb x  logb a.loga x fa... hàm hàm số f (x )  log (2x  1) D I  x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A f ' (x )   2x  1 ln C f ' (x )   B f ' (x )  4x  2x... 5i, phần thực số phức là: A B -2 C -5 D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 30 Rút gọn biểu thức z  i(2  i)(3  i) ta được: A z = B
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TONG VAN TRAN , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TONG VAN TRAN , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT TONG VAN TRAN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay