ĐỀ THI TOÁN 2017 GDTX GIAO THUY

11 94 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:36

w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc TRUNG TÂM GDTX HUYỆN GIAO THỦY GIÁO VIÊN: VŨ THỊ MAI MA TRẬN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Cộng Chủ đề cao 1.Đồ thị hàm số ứng dụng - Tính đơn điệu Câu Câu Câu 11 hàm số - Cực trị hàm Câu Câu Câu 10 số Câu - GTLN, GTNN Câu - Tiệm cận Câu Câu Câu - Đồ thị tương giao đồ thị hàm số Số câu 4 11 Tỉ lệ % 4% 8% 8% 2% 22% Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit - Hàm số mũ Câu 15 Câu 21 - Logarit hàm Câu 18, câu Câu 16 Câu 17, câu số logarit 13 19,câu 20 - Phương trình Câu 12 Câu 14 bất phương trình mũ, logarit Số câu 3 10 Tỉ lệ % 6% 6% 6% 2% 20% Nguyên hàm, tích phân ứng dụng Câu 24 - Nguyên hàm Câu 25, câu Câu 22 - Tích phân Câu 23 Câu 27, câu 26 - Ứng dụng 28 tích phân Số câu Tỉ lệ % 2% 6% 4% 2% 14% 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 40 Câu 39 2% Câu 41 Câu 42 4% Câu 47 Câu 45 Câu 46, câu 48 om /g ro Câu 44 s/ Câu 43 ok c 4% 1 8% Ta 2% 12% 4 8% H oc 2% Câu 37 2% Câu 31 Cộng uO nT hi D 2% Câu 35 2% 11 2,2 22% 2% 15 30% 6% 3,0 16 32% Câu 49, Câu 50 4% 3,2 16% 16% 1,6 50 w w w fa ce bo Số câu Tỉ lệ % Khối đa diện Số câu Tỉ lệ % Khối tròn xoay - Mặt nón - Mặt trụ - Mặt cầu Số câu Tỉ lệ % Phương pháp tọa độ không gian - Phương trình mặt cầu - Phương trình mặt phẳng - Phương trình đường thẳng Số câu Tỉ lệ % Tổng Số câu Điểm Tỉ lệ % Câu 30, câu 32 4% Câu 36 2% Vận dụng cao Câu 33, câu 34 4% Câu 38 2% ie Câu 29 Vận dụng up Chủ đề Số phức Thông hiểu iL Nhận biết www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 Cấp độ 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 H oc 01 BẢNG MÔ TẢ MA TRẬN ĐỀ THI TN THPT QUỐC GIA Chủ đề Nội dung ro up s/ Ta iL ie I Đồ thị hàm số ứng dụng uO nT hi D Câu Biết khảo sát đồ thị hàm bậc bốn Câu Hiểu cách tìm tiệm cận đứng hàm số phân thức Câu Hiểu cách chiều biến thiên hàm bậc ba Câu Biết xác định cực trị hàm số bậc ba bảng biến thiên Câu Tìm cực trị hàm số bậc bốn Câu Vận dụng biến thiên hàm số đoạn để tìm GTNN hàm số đoạn Câu Hiểu cách xác định tương giao hai đồ thị hàm số Câu Vận dụng tương giao đồ thị để biện luận số nghiệm phương trình Câu Vận dung định lí biến thiên hàm số để hàm số đồng biến khoảng Câu 10 Vận dụng toán cực trị để tìm diện tích lớn hình chữ nhật Câu 11 Vận dụng điều kiện có cực trị hàm số bậc ba, kiến thức hình học lớp 10 để hàm số có điểm cực trị lập thành tam giác vuông cân w w w fa ce c ok bo II Hàm số lũy thừa, hàm số mũ, hàm số logarit om /g Câu 12 Biết giải phương trình logarit đơn giản Câu 13 Biết tìm đạo hàm hàm số logarit Câu 14 Hiểu cách giải bất phương trình mũ Câu 15 Hiểu cách tìm đạo hàm tích hàm đa thức hàm số mũ Câu 16 Hiểu cách tìm tập xác định hàm số logarit Câu 17 Vận dụng tính chất logarit để tính giá trị biểu thức liên quan Câu 18 Biết đặc điểm hàm số logarit Câu 19 Vận dụng tính chất logarit để tìm giá trị biểu thức Câu 20 Vận dụng tính chất logarit để tính giá trị biểu thức liên quan III Nguyên hàm, tích phân ứng dụng Câu 21 Vận dụng hàm số mũ để tính số tiền gửi bảo hiểm người Câu 22 Vận dụng toán đạo hàm để tính quãng đường chuyển động Câu 23 Biết tính công thức tính diện tích hình thang cong Câu 24 Hiểu cách tính nguyên hàm hàm số mũ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 H oc 01 Câu 25 Vận dụng công thức tính tích phân phần Câu 26 Vận dụng cách đặt ẩn phụ để tính tích phân Câu 27 Hiểu cách tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hai hàm số Câu 28 Hiểu cách thể tích khối tròn xoay Câu 29 Biết xác định phần thực, phần ảo số phức Câu 30 Hiểu cách tìm modun số phức Câu 31 Vận dụng cách biểu diễn hình học số phức Câu 32 Hiểu cách phép toán số phức để tìm giá trị biểu thức Câu 33 Vận dụng công thức số phức để tìm tập hợp điểm Câu 34 Vận dụng phép toán số phức để tìm tập nghiệm phương trình số phức uO nT hi D V Số phức w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie Câu 35 Biết tìm thể tích khối hộp chữ nhật V Khối đa diện Câu 36 Hiểu cách tìm thể tích khối tư diện Câu 37 Vận dụng kiến thức hình học không gian lớp 11 để tính thể tích khối chóp Câu 38 Vận dụng kiến thức tính khối lăng Câu 39 Biết công thức tính diện tích mặt cầu VI Khối tròn Câu 40 Hiểu cách xác định tính thể tích khối nón xoay Câu 41 Vận dụng kiến thức khối lăng trụ để tính tỉ số thể tích hai khối lăng trụ Câu 42 Vận dụng kiến thức để xác định tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp Câu 43 Biết xác định tâm bán kính mặt cầu cho trước Câu 44 Biết xác định vec tơ phương đường thẳng VII Phương Câu 45 Hiểu công thức tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng pháp tọa độ Câu 46 Vận dụng quan hệ vuông góc để viết phương trình mặt phẳng không gian qua điểm vuông góc với đường thẳng Câu 47 Vận dụng kiến thức mặt cầu để tìm tương giao mặt phẳng mặt cầu Câu 48 Vận dụng điều kiện vuông góc hai mặt phẳng để tìm điều kiện tham số để chúng vuông góc với Câu 49 Vận dụng kiến thức đường thẳng, mặt phẳng để viết pt đường thẳng vuông góc với mặt phẳng cắt hai đường thẳng Câu 50 Vận dụng kiến thức đường thẳng, mặt phẳng để viết pt đường thẳng qua điểm, cắt đường thẳng song song với mặt phẳng www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 KY THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) H oc ĐỀ CHÍNH THỨC 01 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐAO TẠO (Đề gồm 06 trang) MÃ ĐỀ 352 uO nT hi D Thí sinh chọn đáp án thích hợp câu sau Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số hàm số liệt kê đáp án đây? y ie 2 O x s/ -5 Ta - iL up -2 -3 ro -4 2 C y  x  3x  2 B y  x4  3x2  D y   x4  3x2  2x  khẳng định sau x2  c Câu Cho hàm số y  om /g A y  x  3x  w w w fa ce bo ok A Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng x = 2, x = -2 B Đô thị hàm số có tiệm cận đứng x = C Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng y = 2, y = -2 D Đồ thị hàm số tiệm cận đứng Câu Hàm số y  x3  3x  nghịch biến khoảng A  ; 1 B 1;   C  1;   Câu Cho hàm số y  f ( x) xác định, liên tục  có bảng biến thiên x - -1 + y' + y + -3 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D  1;1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 H oc 01 Khẳng định sau đúng? A Hàm số có GTLN , GTNN B Hàm số đạt cực đại x = -1, đạt cực tiểu x = C Hàm số đạt cực tiểu x = -1, đạt cực đại x = D Hàm số đạt cực tiểu x = -3, đạt cực đại x = Câu Giá trị cực đại hàm số y   x4  x2  A yCD  B yCD  1 uO nT hi D Câu Hàm số y  x2  có GTNN đoạn  2;5 A B 2 C 29 Câu Tọa độ giao điểm đồ thị hàm số y  x  x  x  với trục Ox A  1;0  B  2;0  C  0;  Câu Phương trình x  3x  m   có ba nghiệm phân biệt Khi A m  B 3  m  C 3  m  D yCD  3 C yCD  2 D D  0; 2  D m  3 x 1 đồng biến khoảng  2;  xm C m  D m  ie Câu Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  om /g ro up s/ Ta iL A m  2 B m  Câu 10 Cho hình chữ nhật có chu vi 16 cm diện tích lớn A 36 cm2 B 16 cm2 C 20 cm2 D 30 cm2 Câu 11 Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  x4  2m2 x2  có ba điểm cực trị tạ thành tam giác vuông cân A m  1 B m  C m  2 D m  1 Câu 12 Nghiệm phương trình log3 ( x  1)  A m  B m  C m  D m  10 Câu 13 Đạo hàm hàm số y  log x ln x x Câu 14 Nghiệm bất phương trình  3x1  36 A x  B x  1 x C y '  c B y '  ok A y '  C x  Câu 15 Đạo hàm hàm số y   x  x  2 e D y '  D x  D y '   x2e x ce A y '  x2e x B y '  2 xe x C y '   x   e x Câu 16 Tập xác định hàm số y  log5   x  x2  w w w fa A 1;5 B 1;5 C  ;1   5;  D  ;1 5;   Câu 17 Cho log  a Khi log 500 tính theo a A 3a  2 B  3a   x.ln x bo ln C  5a   Câu 18 Cho a  Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D 6a  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A log a x  x  B log a x   x  C Nếu x1  x2 log x  log x D Đồ thị hàm số y  log a x có tiệm cận ngang trục hoành Câu 19 Cho a2  b2  7ab  a, b  0 Hệ thức sau A 2log2  a  b   log2 a  log2 b 01 ab  log a  log b ab D 4log  log a  log b ab  2(log a  log b) Câu 20 Cho log2  a, log3  b Khi đó, log6 tính theo a b ab A B C a  b ab ab uO nT hi D C log H oc B 2log D a  b2 b a a a b D S  c b a B S   f1 ( x)  f ( x) dx om A S   f1 ( x)dx   f ( x)dx C S    f1 ( x   f ( x))dx b /g b ro up s/ Ta iL ie Câu 21 Một người gửi tiền bảo hiểm cho từ lúc tròn tuổi Hàng tháng người ta gửi đặn cho M đồng với lãi suất 0,52% tháng Trong trình đó, người không rút tiền lãi suất không thay đổi Nếu muốn số tiền rút 100 triệu đồng lúc tròn 18 tuổi hàng tháng phải gửi tối thiểu khoảng tiền A 470.000 đồng B 370.000 đồng C 600.000 đồng D 500.000 đồng Câu 22 Một chất điểm chuyển động với vận tốc v0  15m / s tăng vận tốc v với gia tốc a(t )  t  4t  m / s  Tính quãng đường s chất điểm khoảng thời gian giây, kể từ lúc bắt đầu tăng vận tốc A 67,25 m B 68,25 m C 69,25 m D 70,25 m Câu 23 Diện tích hình thang cong giới hạn đồ thị hai hàm số y  f1 ( x), y  f ( x) liên tục  a; b đường thẳng x  a, x  b  a b f1 ( x)dx   f ( x)dx a bo A 23x1.ln ok Câu 24.Nguyên hàm hàm số y  23 x1 B 23 x1 ln C 23 x1 ln D 23 x1 3ln 2 fa ce Câu 25 Tính tích phân I    x  1 ln x dx w A I  ln  B I  C I  2ln D I  ln  w w Câu 26 Tính tích phân I   x  x dx A I  2  B I  2  C I 2 1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D I  2 1 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 27 Tính diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x3  12 x đồ thị hàm số y  x A 937 B 938 D 930 13 17 hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  1  x  , y  0, x  0, x  Thể tích 01 12 C 937 8 B 2 C 5 D 2 A H oc Câu 28 Kí hiệu  H  khối tròn xoay quay  H  xung quanh trục Ox uO nT hi D Câu 29 Cho số phức z  2  2i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực , phần ảo B Phần thực 2 , phần ảo 2i C Phần thực 2 , phần ảo 2 D Phần thực , phần ảo - 2i Câu 30 Cho hai số phức z1   3i, z2   i Tính mô đun số phức z1.z2 A z1.z2  10 B z1.z2  10 C z1.z2  D z1.z2   3i Điểm biểu diễn M số phức z 2i B M  ; 1  C M  ;  5  5 5 hai số phức z1   3i, z2  1  3i Số phức w  z1  3z2  5 D M  ;  iL A M  1 ;  ie Câu 31 Cho số phức z  5 5 ro up s/ Ta Câu 32 Cho A w   15i B w  15  i C w  15  i D w  15i Câu 33 Cho i đơn vị ảo Tập hợp điểm biểu diễn hình học số phức thỏa mãn : z  i  z  đường tròn có phương trình 2 2 A  x  2   y  1  B  x  1   y  2  /g C ( x 1)2  ( y  2)2  2 D  x  2   y  1  Câu 34 Tập nghiệm phương trình z  z A  B  C  D  Câu 35 Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, AD = b, AA’ = c.Thể tích khối hộp chữ nhật ok c om bo A V  abc B.V  abc C V  3abc D V  abc ce Câu 36 Cho tứ diện ABCD có đáy BCD vuông cân B, cạnh AD vuông góc với đáy, AD  a 2, BC  a Tính thể tích khối tứ diện D V  a3 2 Câu 37 Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, AB  2a, AC  5a Hai mặt phẳng B V  a3 C V  a3 w fa A V  a3 w w  SAB  ,  SAD  vuông góc với  ABCD  Góc đường thẳng SC  ABCD  450 Thể tích khối chóp S.ABCD www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 B V  10a 29 A V  10a3 21 D V  10a 21 C V  10a3 29 3 H oc 01 Câu 38 Một viên gạch hình lăng trụ lục giác có chiều cao 8cm, canhj đáy cm Thể tích viên gạch A 432cm3 B 144 3cm3 C 432 3cm3 D 144cm3 Câu 39 Cho hình cầu bán kính R Diện tích mặt cầu C  R D 4R Câu 40 Cho  ABC vuông A, AB  5cm, AC  6cm Quay hình tam giác ABC xung quanh trục AB ta A 4 R uO nT hi D B  R hình nón tiichs A 60 cm3 B 50 cm3 C 180 cm3 D 150 cm3 AB  Khi quay hình chữ nhật xung quanh cạnh AB ta AD hình trụ tròn tích V1 , quay hình chữ nhật quanh cạnh AD ta hình trụ tròn V2 Tỉ số V V2 A B C D 5 3 Câu 42 Cho hình chóp S.ABDC có tam giác SAC cạnh a Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình s/ Ta iL ie Câu 41 Hình chữ nhật ABCD có tỉ lệ hai cạnh B a C ro A a up chóp a 2 D a c om /g Câu 43 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình: 2  x  2   y  3  z  Tọa độ tâm I bán kính R (S) A I  2;3;0 , R 2 B I  2; 3;0 , R  C I  2;3;0 , R  D I  2;3;0 , R  ok Câu 44 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình: x2 y 3  z 2 fa ce bo Vectơ phương đường thẳng d     A u   3; 2;1  B u   3; 2; 1 C u   3; 2;0  D u   3; 2;0  Câu 45 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho (P): x  y  z  điểm M  2;1; 3 Tính khoảng cách từ M đến (P) x 2 y  z 3   Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A 1; 2;3 đường thẳng d: 1 10 B 20 14 C 10 14 w w w A Phương trình mặt phẳng (P) qua A vuông góc với đường thẳng d A x  y   B x  y  3z 1  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 C x  y  z   D x  y  3z   Câu 47 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x  y  z   mặt cầu (S):  x  12   y  22   z  32  25 Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn có bán kính C m  5 B m  2 D m  uO nT hi D A m  H oc A B C 34 D Câu 48 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): x  my  z   (Q): mx  y  z   vuông góc với  x  1  2t x y 1 z   Câu 49 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 :  , d2 :  y   t ,  1 z   ( P) : x  y  z  Đường thẳng d vuông góc với (P) cắt hai đường thẳng d1 , d2 x2 y B   11 6 z x2 y D   11 x 1 y  z  Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: (P):   x  y  z   Phương trình đường thẳng d’ qua điểm A  1; 2;3 cắt đường thẳng d song song ie x2 y A   11 6 z x2 y C   11 z ro up s/ Ta iL z /g với mặt phẳng (P) x 1 y  z    33 44 x 1 y  z    C 33 44 ok c om A .fa ce ĐÁP ÁN A B D bo C C C x 1  x 1  D B y2  33 y2  33 ……….………… ……….Hết ………………………… ( Lưu ý: Cán coi thi không giải thích thêm gì) D C A 10 11 12 13 14 15 16 17 D B A D C A A B w w w 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 D B B A C B D D D A B C B D A C C 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 z 3 44 z 3 44 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A D C A A A D C A B C D B B A w w w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO nT hi D H oc 01 D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 KY THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) H oc ĐỀ CHÍNH THỨC... dụng up Chủ đề Số phức Thông hiểu iL Nhận biết www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 01 Cấp độ 10 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 H oc 01 BẢNG MÔ TẢ MA TRẬN ĐỀ THI TN THPT... ba bảng biến thi n Câu Tìm cực trị hàm số bậc bốn Câu Vận dụng biến thi n hàm số đoạn để tìm GTNN hàm số đoạn Câu Hiểu cách xác định tương giao hai đồ thị hàm số Câu Vận dụng tương giao đồ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 GDTX GIAO THUY , ĐỀ THI TOÁN 2017 GDTX GIAO THUY , ĐỀ THI TOÁN 2017 GDTX GIAO THUY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay