ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT b HAI HAU

8 89 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:35

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MA TRẬN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2017 Thông hiểu Vận dụng Cộng 01 Nhận biết Cấp H oc độ Cấp độ cao Tên Cấp độ thấp ứng dụng đạo hàm để khảo sát vẽ đồ thị hàm số -Nhận biết đường tiệm cận đồ thị hàm số y ax  b cx  d -Hiểu định lí, quy tắc xét tính đơn điệu để tìm khoảng đơn điệu hàm số bậc -Vận dụng cách giải phương trình bậc hai định lí Vi-ét, công thức tính khoảng cách -Phân biệt hai điểm vào khái niệm cực trị Hiểu giải toán định lí, áp dụng tương giao quy tắc tìm cực trị đồ thị -Hiểu khái niệm -Vận dụng toán đường tiệm cận đồ tìm GTLN, GTNN thị hàm số vào giải vấn -Áp dụng quy tắc đề thực tiễn tìm GTLN, GTNN -Vận dụng kiến thức hàm số hình học tọa độ vào -Biết cách viết phương toán cực trị số trùng trình tiếp tuyến với đồ hàm phương có tham số thị hàm số -Vận dụng tính đơn điệu hàm số giải phương trình vô tỉ 12 1,2 12% 0,6 6% 0,2 2% 3,6 (36%) Số câu 0,4 4% c Tỉ ok Số điểm lệ % om /g ro up s/ Ta iL ie -Nhận biết dạng đồ thị hàm số trùng phương uO nT hi D chủ đề -Tìm m để phương -Vận dụng trình mũ có nghiệm kiến thức phép tính logarit, -Vận dụng kiến thức phương trình mũ hàm số mũ vào giải để giải toán toán lãi kép thực tế Số câu w w w fa ce bo Hàm số lũy thừa, -Nhận biết -Áp dụng công công thức tính đạo thức tính đạo hàm hàm số mũ hàm số logarit hàm hàm số hàm số mũ mũ -Hiểu tính đơn -Biết kí hiệu điệu hàm số mũ logarit thập phân, logarit logarit tự nhiên -Biết cách giải số -Nhận biết phương trình mũ tính chất logarit, bất phương trình hàm số logarit logarit đơn giản Số điểm lệ % Tỉ 10 0,4 4% 1,0 10% 0,4 4% 0,2 2% 2,0 (20%) www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Nguyên hàm, tích phân, ứng dụng -Biết nguyên hàm số hàm số -Hiểu định nghĩa -Vận dụng việc lấy tính chất tích nguyên hàm vào phân giải toán thực tế -Áp dụng phương pháp tính tích phân phần -Nhận biết số phức liên hợp 1,6 16% 0,2 2% -Hiểu khái niệm -Kết hợp vận dụng số phức khái phép tính số niệm liên quan( phần phức, cách giải hệ thực, phần ảo, phương trình vào modun, ) việc xác định số phức -Thực phép tính số phức 1,4 (14%) -Vận dụng biểu diễn hình học số phức kết hợp kiến thức hình học tọa độ phẳng (hoặc lượng giác) để số phức có modun nhỏ Ta -Biết biểu diễn hình học số phức iL ie Số phức H oc Tỉ lệ % 0,4 4% Số điểm uO nT hi D Số câu 01 Hiểu công thức tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoay Số câu Số điểm Tỉ lệ % 0,2 2% Thể tích khối đa diện -Biết số đặc điểm khối bát diện 0,4 4% 0,2 2% 0,2 2% 1,0 (10%) -Hiểu mặt phẳng đối xứng hình -Vận dụng tính khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng ro /g om c Thể tích khối tròn xoay w w Tỉ ok w Số điểm lệ % -Áp dụng công thức tính thể tích khối chóp 0,2 2% 0,4 4% 0,2 2% 0.8 (8%) -Biết công thức tính thể tích khối trụ -Biết cách xác định tâm, bán kính mặt cầu nội tiếp hình lập phương Tính diện tích mặt cầu -Vận dụng kiến thức hình học không gian tổng hợp vào tính toán khối nón bo ce fa Số câu up s/ -Biết cách giải phương trình bậc hai tập số phức www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 -Vận dụng kiến thức hình nón, độ dài cung tròn vào giải toán thực tế www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Phương pháp tọa độ không gian 1 0,2 2% 0,2 2% 0,2 2% 0,2 2% 0.8 (8%) -Vận dụng kiến thức vị trí tương đối mặt cầu mặt phẳng vào toán viết phương trình mặt phẳng có liên quan đến khoảng cách nhỏ -Vận dụng kiến thức hình học không gian tổng hợp vào toán viết phương trình đường thẳng liên quan đến khoảng cách nhỏ -Biết biểu thức tọa -Biết cách viết phương độ phép trình mặt cầu toán véc tơ -Biết cách viết phương -Đọc véc tơ trình mặt phẳng phương -Biết cách sử dụng đường thẳng phương trình đoạn chắn cho trước phương trình 0,6 6% 0,6 6% 0,2 2% Tổng số câu 12 23 10 Tổng số điểm Tỉ lệ % 2,4 24% 4,6 46% 2,0 20% iL Tỉ 0,2 2% 1,6 (8% ) 50 1,0 10% 10 (100%) s/ Ta Số điểm lệ % ie uO nT hi D -Nhận biết hai mặt phẳng vuông góc Số câu 01 Tỉ H oc Số điểm lệ % Số câu ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA Năm học 2016-2017 Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút /g ro up Sở GD-ĐT Nam Định Trường THPT B Hải Hậu ok B y  x  x  c om Câu Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây: A y  x  x  C y   x  x  bo D y   x  x  ce Câu Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  fa A y  1 B x  1 w w Câu Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y  w A B 2 3 x đường thẳng: x3 C x  3 D y=1 2x  x  là: x 1 D  2; 7  C  0;1 Câu Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x  x  1  x   Số điểm cực trị hàm số là: A B C D 2x  3x  Câu Cho hàm số y  Khẳng định sau sai? x  2x  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  B Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  2 C Đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận D Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng x= –1; x=3 x3 x2   6x  Khẳng định sau đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  2;  B Hàm số nghịch biến khoảng  2;   C Hàm số nghịch biến khoảng ; 2   D Hàm số đồng biến khoảng 2;   H oc Câu Tổng giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số y  x  x  đoạn [–1;1] là: B A 7 C 6 D 01 Câu Hàm số y  2x  có đồ thị (C) Tiếp tuyến với (C) có hệ số góc –5 có phương trình là: x2 A y  5x  2; y  5x  22 B y  5x  2; y  5x  22 C y  5x  2; y  5x  22 uO nT hi D Câu Cho hàm số y  D y  5x  2; y  5x  22 Câu Biết phương trình  x  1 x  5  x 1  x   C (–5;–3) D (3;5) iL B (–3;1) Ta A (–1;3) có hai nghiệm x , x2 ie (x 1, 0
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT b HAI HAU , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT b HAI HAU , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT b HAI HAU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay