ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT b NGHIA HUNG

12 89 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:35

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Thông hiểu Vận dụng cao 1 Biết tìm điều kiện tham số m để hàm số đồng biến khoảng uO nT hi D Chỉ khoảng đơn điệu hàm phân thức Cực trị Tổng 1 Nhận biết hàm số có cực trị hay không Biết xác định số điểm cực trị hàm phân thức Biết tìm cực trị hàm số lượng giác iL ie Giá trị lớn nhỏ 01 Tính đơn điệu Vận dụng thấp H oc Nhận biết Chủ đề Tiệm cận đồ thị up s/ Ta Biết tìm GTLN GTNN hàm số có chứa logarit đoạn ce bo ok c Đồ thị hàm số Tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số dạng phức tạp Biết dạng đồ thị hàm bậc ba, quan sát đồ thị từ vận dụng định lí viet để tìm điều kiện hệ số w w w fa /g om Tìm tiệm cận đứng đồ thị hàm số đơn giản ro www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Sự tương giao hai đồ thị H oc uO nT hi D Dùng tích chất bậc n tính chất lũy thừa để đơn giản biểu thức Dùng quy tắc tính logarit để biến đổi biểu thức fa ce ro om bo ok c Giải phương trình logarit dạng Áp dụng giải bất phương trình mũ Biết áp dụng giải phương trình mũ vào toán thực tế w w Áp dụng hàm số giải toán tìm điều kiện tham số để phương trình mũ có nghiệm w Hàm số mũ hàm số logarit /g Phương trình, bất phương trình mũ logarit up s/ Nắm quy tắc tính logarit công thức đổi số ie iL 01 Tìm số điểm chung hai đồ thị hàm số Tìm số nghiệm PT hoành độ dựa vào bảng biến thiên hai ĐTHS Ta Lũy thừa logarit Tính đạo hàm hàm số Biết biến đổi biểu thức mũ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 mũ Nắm hình dạng, tính chất hàm số lôgarit lôgarit Tìm GTNN hàm số (có đặt ẩn phụ) Vận dung phương pháp tính tích phân để tính tích phân hàm số vô tỷ Ứng dụng tích phân để tính diện tích vào toán thực tế Biết sử dụng công thức nguyên hàm để tính tích phân Biết sử dụng phương pháp đổi biến số tính tích phân Nắm công thức tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ Tính yếu tố khoảng cách, góc, thể tích hình đa diện đơn giản Biết khai thác định nghĩa góc, khoảng cách để tìm yếu tố diện tích đáy, chiều cao để tính thể tích khối chóp, khối lăng trụ om /g c Mặt tròn xoay Tìm số phức liên hợp Công thức i  1 tổng quát Biết sử dụng linhhoạt công thức nghiệm vào ok bo Biết áp dụng công thức tính diện xung quanh, thể tích khối tròn xoay chương trình H oc uO nT hi D ie iL Vận dụng công thức tính diện tích xung quanh, thể tích khối tròn xoay áp dụng với khối phức tạp 1 ce fa w w w Số phức Ta Hình không gian tổng hợp s/ Nắm công thức tính nguyên hàm hàm số up ro Nguyên hàm, Tích phân ứng dụng 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Biết tìm tập hợp số phức thỏa www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 2 Nắm công thức tọa độ vectơ, điểm Nắm quy tắc trung điểm, trọng tâm,… Nắm phương trình đường thẳng, mặt phẳng, mặt cầu khái niệm liên quan 10 Lập phương trình mặt cầu, đường thẳng, mặt phẳng trường hợp đơn giản Biết khai thác vị trí tương đối, góc, khoảng cách để lập phương trình đường ie iL Ta s/ up ro /g H oc mãn điều kiện cho trước, sử dụng bất đẳng thức cạnh tam giác để tìm giá trị lớn môđun tập hợp số phức uO nT hi D làm Biết vận dụng kiến thức phương pháp tọa độ kiến thức khác để giải toán phức tạp 23 12 ok Tổng c om Phương pháp tọa độ không gian trường hợp i n (n  N *) Thực phép tính nhân hai số phức Thực phép tính chia hai số phức 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ce x  3x  Khi ta có mệnh đề ? x  3x  A Hàm số đồng biến khoảng  ;   w w fa Câu 1.(TH)Cho hàm số y  w 50 ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA Bài thi: TOÁN 12 Thời gian: 90 phút( 50 câu) bo Sở GD – ĐT Nam Định Trường THPT B Nghĩa Hưng    B Hàm số đồng biến khoảng ;   C Hàm số nghịch biến khoảng 1; www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01  2;    A ; 2    B   2;  m để hàm số C   2;0  D  2;  Câu 3(NB) Hàm số sau có cực trị ? Câu 4(TH) Số điểm cực trị hàm số y  D y  x  x  1 x   B x2  x  x 1 ? C D ie A x 1 x 1 uO nT hi D C y  A y  3x  `B y  x3  3x  01 Câu 2.(VDC)Tìm tập hợp tất giá trị thực tham số y  ln(1  x)  x  mx đồng biến khoảng  1;   H oc  D Hàm số nghịch biến khoảng up s/ Ta iL x x 3 x Câu 5(VDT) Tìm điểm cực tiểu hàm số y  cos  sin  nghiệm bất 2 phương trình x2  5x   ? 4   A x   B x  C x   D x  3 Câu 6(VDT) Cho phương trình x  1ln  x  1  m  Tìm tập hợp tất giá trị thực c om /g ro   tham số m để phương trình cho có nghiệm đoạn   ;1 ?    ln   ln      ; ln 2 A   ;  B   C   ;   D   ; ln   2  e   e   e   bo A x  2; ok Câu 7(NB).Đường thẳng tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  B x  2; C y  3; D y  3 3x  x2 ce Câu 8(VDT).Tìm tất đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  x2  x   x 1 y  4 B y  4 C y   D y  w w w fa A y   Câu (TH): Đồ thị hàm số y  x4  x3 đồ thị hàm số y  x3  x có tất điểm chung? A B C 3.D www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 + - -    +  y  H oc y’  uO nT hi D x 01 Câu 10 (TH): Cho hàm số y  f  x  xác định  \ 1 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau: s/ Ta iL ie Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m cho phương trình f  x   m  có hai nghiệm thực phân biệt là: m  A  B  m  C m  D m  m  /g y c om A a  0; b  0; c  0; d  B a  0; b  0; c  0; d  C a  0; b  0; c  0; d  D a  0; b  0; c  0; d  ro up Câu 11(VDT) Cho hàm số y = a.x3  bx2  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? ok O fa ce bo x w w w Câu 12 (NB) Cho số dương a,b,c ( a, b  ) Mệnh đề sai? A log ( bc)  log a b log a c B log c  log a b.logb c a a C log c b  c log a b a D log a b logb a www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 13 (NB) Nghiệm phương trình log3 ( x  1)  A x  1 B x  C x  01 2 x H oc x 1 D x  2 2 Câu 14 (TH) Giải bất phương trình     3 3 A x  B x  C x  D x  uO nT hi D Câu 15 (TH) Cho biểu thức P  x x x : x , x  Mệnh đề ? A P  x B P  x C P  x D P  x up s/ Ta iL ie Câu 16 (TH) Cho a,b số thực dương thỏa mãn a  b2  7ab Chọn mệnh đề đúng? 3 A log(a  b)  (log a  log b) B log(a  b)  (log a  log b) 2 ab  (log a  log b) C 3log(a  b)  log7ab C log Câu 17 (TH) Một lon nước soda 80 F đưa vào máy làm lạnh chứa đá 320 F Nhiệt độ soda phút thứ t tính theo định luật Newton công thức T (t )  32  48(0,9)t Phải làm mát soda để nhiệt độ 500 F A 1,56 B C D 9,3 Câu 18 (VDC) Phương trình (m  2).22( x 1)  (m  1).2 x 2  2m  có nghiệm A m   2;9  B m   2;9  C m   2;9  D m   2;9 om /g ro Câu 19.(TH)Tính đạo hàm hàm số y  2017 x 1 ln 2017 c x 1 2017 x2  2017 bo C y '  x ok A y '  ln 2017 D y '  x.2017 x2 1 ln 2017 số y Đồ y  log a x w fa ln 2017 x2 1 thực dương a, b, c khác y  log a x , y  logb x , y  log c x cho hình vẽ sau: ce Câu 20.(TH)Cho x 1 B y '2017 x2 1 w w y  logb x x www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 thị hàm số Mệnh đề đúng? A a  b  c B c  b  a H oc 01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 uO nT hi D C b  a  c D c  a  b Câu 21.(VDT)Cho số thực dương b, c khác 1; a số thực Tìm giá trị nhỏ Pmin biểu thức sau:  c log 32a c B Pmin  C Pmin  D Pmin  11 Ta A Pmin  ie  b logb 32 a iL P s/ Câu 22.(NB) Tìm nguyên hàm hàm số f  x   e9 x 1 /g ro up 1 A  e9 x 1dx   e9 x 1  C B  e9 x 1dx  e 9x   C 9 x 1 x 1 C  e dx  e  C D  e9 x1dx  e9 x1  C c B  ln C  ln F(5) = Tính F(3) 2x 1 D  ln ok A  ln om Câu 23.(TH) Biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x   w w w fa ce bo Câu 24.(TH) Cho đồ thị hàm số f(x).Diện tích hình phẳng (phần gạch hình) là: A 0 3  f  x  dx   f  x  dx 3 B  f  x  dx   f  x  dx www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C  f  x  dx   f  x  dx D  f  x dx 3 Câu 25.(TH)Biết  f  x  dx  10 Tính A 20 B 10 x A S  I   x f  x  dx C D 15 dx  a ln  b ln Tính S  a2  ab  3b2 3x  B S  C S  uO nT hi D Câu 26.(VDT) Biết 01 H oc 3 D S  Câu 27(VDT).Cho hàm số f(x) hàm số chẵn liên tục R  f  x  dx  30 5  f  x  dx ie Tính B 20 C 15 D Ta A 10 iL ro up s/ Câu 28(VDC)Trường THPT X có1 bồn hoa hình tròn có bán kính 10m Trường muốn trồng hoa dải đất rộng 10m nhận tâm đường tròn làm tâm đối xứng (như hình vẽ cho bồn) Biết kinh phí để tròng hoa 90.000 đồng/1 m2 Hỏi nhà trường cần chi tiền để trồng bồn hoa đó? ( Số tiền làm tròn đến hàng chục nghìn.) 10 m ok c om /g A.17.200.000đồng.B.17.220.000 đồng C 8.609.500đồng D 8.610.000đồng D z   3i ce bo Câu 29.(NB) Tìm số phức liên hợp số phức z = + 3i A z  1  3i B z  1  3i C z   3i w w w fa Câu 30.(TH) Cho số phức z = ( + i) ( – i ) Tìm phần thực phần ảo số phức z: A Phần thực phần ảo B Phần thực phần ảo -1 C Phần thực phần ảo -1 D Phần thực phần ảo -i Câu 31.(TH) Đẳng thức đẳng thức sau đúng: A i 2015  B i 2016  C i 2017  D i 2018  www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Câu 32.(TH) Tìm môđun số phức z thỏa mãn: z.(2  3i)  5i  13 C z  D z  13 H oc B z  01 13 A z  uO nT hi D Câu 33.(VDT) Gọi z1; z2 hai nghiệm phức phương trình z  mz  n  0(m, n  R) ; z1 số phức có phần ảo dương Biết z1  3z2   10i , tính tổng m + n A B C D z   3i số ảo.Khi môđun số phức z i Câu 34.(VDC) Cho số phức z biết u  z lớn bằng: A B C 5 D 52 .c om /g ro up s/ Ta iL ie Câu 35.(NB)Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a, chiều cao 2a Thể tích khối chóp S.ABCD bằng: 14a 14a 2a A B C D 2a Câu 36.(TH) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, cạnh bên SA = 2a vuông góc với mặt phẳng đáy Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) bằng: 2a 3a 2a 3a A B C D 19 19 Câu 37.(TH) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, biết SA = 2a vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Gọi M, N trung điểm BC, CD Thể tích khối chóp S.AMN bằng: a3 a3 a3 a3 A B C D 12 fa ce bo ok Câu 38.(TH) Cho hình chóp S.ABC Gọi G trọng tâm tam giác SBC, mặt phẳng (P) V qua A, G song song với BC cắt SB, SC M, N Tỷ số S AMN bằng: VS ABC 1 A B C D 9 w w w Câu 39.(TH) Thiết diện qua trục hình nón tròn xoay tam giác có cạnh a Thể tích khối nón bằng: A  a B 3 a 24 C 3 a www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 D 3 a3 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 H oc 01 Câu 40(TH): Một tam giác ABC vuông A, AB = 6, AC = Cho hình tam giác ABC quay quanh cạnh AC ta hình nón có diện tích xung quanh diện tích toàn phần S1, S2 Hãy chọn kết đúng: S1 S1 S1 S1  A B C D S2 S2 S2 S2 Ta B V  104 cm3 A V  76 cm3 ie C 3.00 cm B 4.00 cm 2.00 cm s/ D V  114  cm3 C V  38 cm3 N iL Câu 42.(VDT) Cho hình phẳng  H  hình vẽ: Tính thể tích V vật thể tròn xoay tạo quay hình phẳng  H  quanh cạnh MN uO nT hi D Câu 41.(VDT) Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cạnh a Hình chiếu A’ mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm BC, góc cạnh bên mặt phẳng đáy 60 o Thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ bằng: 3a 3 3a 3a 3a A .B C D 8 up A 6.00 cm M Câu 43.(NB) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(2;2;1); om /g ro B(1; 1;0); C (2;1;3) Tìm tọa độ trọng tâm tam giác ABC 1 4 1 4 1 4 A  ; ;  B  ;  ;  C  ; ;   D 3 3 3 3 3 3  4  ; ;   3 3 ok c Câu 44.(NB)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : Vectơ sau vectơ phương d  bo A a  (1; 2;0) B b  (1;2;0)  C c  (2; 1;3) x 1 y  z   1  D d  (2;1; 3) fa ce Câu 45.(NB) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng ( ) qua điểm A(1;2; 1) song song với mp(Oxy) có phương trình là: A x  w w w B y  C z  1 D x y z    1 1 Câu 46.(TH)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu (S) đường kính AB với A  2; 1;1 ; B  0;1;3 có phương trình là: A  x  1  y   z    2 B  x  1  y   z    12 2 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 C  x  1  y   z    D  x  1  y   z    2 uO nT hi D x   s   y   3s  z  1  s   x   3t  điểm A 1;2; 1 song song với đường thẳng d :  y   t  z t   x   3s  x   3s x   s    A  y   s B  y   s C  y   s D  z  1  s  z  1  s z   s    H oc 01 Câu 47.(TH) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng qua Câu 48.(VDT)Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng nằm 2 Trong không gian Ta s/ Câu 49.(VDT)  x   4t  C  y  2t z  t  iL  x   3t  B  y  1  2t z   t  với up  x   2t  A  y  2t z  t  ie x   t  x 1 y z mặt phẳng (P) : y  2z  cắt hai đường thẳng d1 :   , d2 :  y   2t 1  z  hệ tọa độ  x   3t  D  y   2t z   t  Oxyz, cho mặt cầu (S): c om /g ro x  y  z  x  4y   mặt phẳng (P): x  z   Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua điểm M(3;1; 1) vuông góc với mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) A x  y  2z   x  7y  4z   B x  y  2z   x  2y  4z   C x  y  2z   x  7y  4z   D x  y  2z   x  3y  z   ce bo ok Câu 50(VDC).Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;4;2) ; B(1;2;4) x 1 z  z   Tìm tọa độ điểm M đường thẳng d cho chu vi tam đường thẳng d : 2 giác MAB nhỏ  fa A M 1;  ; w w w   1   1   C M  7;  ;4  (1  7) 1    ; ;   (1  7)  3(1    2(1  7) 1  10 14  ; ; D M   3(1  7) 3(1  7) 3(1    B M  ……………… Hết………………… www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ... a.x3  bx2  cx  d có đồ thị hình vẽ b n Mệnh đề đúng? ok O fa ce bo x w w w Câu 12 (NB) Cho số dương a ,b, c ( a, b  ) Mệnh đề sai? A log ( bc)  log a b log a c B log c  log a b. logb c a... (TH) Cho a ,b số thực dương thỏa mãn a  b2  7ab Chọn mệnh đề đúng? 3 A log(a  b)  (log a  log b) B log(a  b)  (log a  log b) 2 a b  (log a  log b) C 3log(a  b)  log7ab C log Câu...  2017 x 1 ln 2017 c x 1 2017 x2  2017 bo C y '  x ok A y '  ln 2017 D y '  x .2017 x2 1 ln 2017 số y Đồ y  log a x w fa ln 2017 x2 1 thực dương a, b, c khác y  log a x , y  logb
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT b NGHIA HUNG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT b NGHIA HUNG , ĐỀ THI TOÁN 2017 THPT b NGHIA HUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay