Nghiên cứu chất lượng dịch vụ di động mạng Vinaphone tại Quảng Nam

26 101 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:25

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ THỊ TUYẾT MAI NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ DI ĐỘNG MẠNG VINAPHONE TẠI QUẢNG NAM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng, Năm 2013 Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 1: TS NGUYỄN THỊ BÍCH THU Phản biện 2: TS LÂM MINH CHÂU Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại Học Đà Nẵng vào ngày 30 tháng 03 năm 2013 * Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng Footer Page of 126 Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chất lượng dịch vụ yếu tố tác động đến hài lòng khách hàng sản phẩm - dịch vụ Đó yếu tố tác động đến vấn đề sống doanh nghiệp Trong bối cảnh ngày nay, tiến mặt công nghệ, dịch vụ viễn thông di động trở nên phổ biến thiếu người sống hàng ngày Sự kiện gần Việt Nam ghi danh đồ viễn thông giới đồ 3G toàn cầu Qua cho thấy lớn mạnh ngành viễn thông Việt Nam Đặc biệt có nhiều đối thủ cạnh tranh nghiên cứu chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp vô cần thiết để giữ chân khách hàng có lôi kéo khách hàng tiềm Là đơn vị thành viên Tập đoàn Bưu Viễn thông, VinaPhone Mobifone hai doanh nghiệp tiên phong lĩnh vực truyền thông di động Việt Nam Một thực trạng dễ thấy, doanh nghiệp trước thị phần thị trường di động Viettel vượt qua VinaPhone Bên cạnh xuất mạng di động với hình thức cạnh tranh liệt VinaPhone ngồi yên Trước tình vậy, VinaPhone phải làm để giữ vững thị phần đồng thời phát triển tương lai? Với dự báo trên, VinaPhone phải có động thái chuyển hướng thu hút thuê bao tăng chất lượng dịch vụ từ nâng cao hài lòng khách hàng Nhưng làm để biết đâu điều mà khách hàng quan tâm? Và nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến hài lòng đó? Footer Page of 126 Header Page of 126 Đó lý với hướng dẫn Thầy giáo GS.TS Lê Thế Giới, Tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu chất lượng dịch vụ mạng điện thoại di động Vinaphone Quảng Nam” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm thực để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ mạng để tạo lợi cạnh tranh VNPT Quảng Nam đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, nghiên cứu trọng vào mục tiêu sau: - Nghiên cứu nhằm xác định yếu tố chất lượng dịch vụ tổng thể từ nhận thức khách hàng dịch vụ di động Vinaphone địa bàn Quảng Nam - Nghiên cứu nhằm xác định yếu tố kết chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng dịch vụ Vinaphone - Xây dựng mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ tác động đến hài lòng khách hàng chất lượng dịch vụ VNPT Quảng Nam - Đề xuất số giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng mức độ hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ Vinaphone mang lại lợi nhuận gia tăng VNPT Quảng Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ thông tin di động mạng Vinaphone tỉnh Quảng Nam, không phân biệt thuê bao trả sau hay thuê bao trả trước, miễn thuê bao hoạt động tháng Phạm vi nghiên cứu Tập trung vào việc làm rõ nhân tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến hài lòng khách hàng Footer Page of 126 Header Page of 126 sử dụng dịch vụ trả trước trả sau nhà cung cấp dịch vụ viến thông di động Vinaphone địa bàn tỉnh Quảng Nam Nguồn số liệu nghiên cứu - Các báo cáo thống kê hàng năm VNPT Quảng Nam, thông tin truyền thông, sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Nam - Số liệu khảo sát điều tra từ phía khách hàng Phương pháp nghiên cứu : Việc nghiên cứu thực giai đoạn 4.1 Giai đoạn 1: Nghiên cứu sơ Trong giai đoạn này, luận văn sử dụng phương pháp thảo luận, phân tích, tổng hợp 4.2 Giai đoạn 2: Nghiên cứu thức Sau mã hóa làm sạch, liệu trải qua bước kiểm tra hệ số tin cậy Cronbach alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan, phân tích hồi qui bội thực kiểm định T-test, phân tích ANOVA hỗ trợ phần mềm SPSS phiên 16 Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo luận văn gồm có chương sau : Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn chất lượng dịch vụ Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 4: Hàm ý Tổng quan tài liệu nghiên cứu Hiện xu hướng phát triển toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế khu vực diễn mạnh mẽ Công ty Viễn thông Footer Page of 126 Header Page of 126 dành mối quan tâm SHL KH dịch vụ di động thắng lợi phát triển Làm để đem đến cho KH với CLDV tốt vấn đề Công ty Viễn thông phải cố Hơn nữa, CLDV đem lại SHL KH vốn cần thiết để trình phát triễn Công ty Viễn thông Do đó, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu CLDV mạng di động Vinaphone địa bàn tỉnh Quảng Nam” Tác giả nêu tổng quan vài mô hình nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu Cụ thể sau: 1.Nghiên cứu Marketing (Marketing Research) Lời dịch & Biên soạn theo David J.Luck/Ronald S.RuBin, Nhà xuất Thống Kê, năm 2002 Nghiên cứu khoa học Marketing Tác giả : Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai trang - trường Đại học kinh tế TP Hồ Chi Minh, Nhà xuất Đại học Quốc Gia, năm 2007 “Servqual hay Servperf - nghiên cứu so sánh ngành siêu thị bán lẻ Việt Nam” Tác giả : Nguyễn Huy Phong, Phạm Ngọc Thúy Đại học Bách Khoa, ĐHQG HCM Mô hình chất lượng dịch vụ Siew-Phaik Loke & Ayankunle Adegbite Taiwo Service Quality and Customer Satisfaction in a Telecommunication Service Provider Mô hình nghiên cứu Lê Thị Thúy hài lòng khách hàng dịch vụ mạng Vinaphone địa bàn TP Đà Nẵng Với hỗ trợ phần mềm SPSS 16.0 tài liệu “Nghiên cứu Marketing (Marketing Research)”, tài liệu phân tích liệu nghiên cứu với SPSS Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc việc sử dụng ứng dụng : Phân tích thống kê mô tả, phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá, phân tích tương quan, phân tích hồi quy tuyến tính bội Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 1.1 GIỚI THIỆU Chương trình bày nội dung lý thuyết có liên quan làm tảng sở cho nghiên cứu Nhiều thuật ngữ, khái niệm, mô hình chương sử dụng cho chương sau Chương trình bày mô hình nghiên cứu CLDV 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1.2.1 Dịch vụ a Định nghĩa Dịch vụ hành vi, trình, cách thức thực công việc nhằm tạo giá trị sử dụng cho khách hàng làm thỏa mãn nhu cầu mong đợi khách hàng b Đặc tính dịch vụ Dịch vụ “sản phẩm đặc biệt”, có nhiều đặc tính khác so với loại hàng hóa hữu hình thông thường tính vô hình, tính không đồng nhất, tính tách rời tính cất trữ Chính đặc tính khác biệt làm cho dịch vụ trở nên khó định lượng nhận dạng mắt thường mà đo lường thông qua việc cảm nhận 1.2.2 Dịch vụ thông tin di động đặc tính Dịch vụ thông tin di động kết nối thông tin hai đối tượng KH riêng biệt thông qua thiết bị đầu cuối, có đầy đủ đặc tính dịch vụ thông thường như: Tính vô hình; Không tồn kho, lưu trữ; Tính đồng thời (quá trình sản xuất gắn liền với trình tiêu thụ); Không đồng Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.3 Chất lượng dịch vụ a Khái niệm chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ khái niệm gây nhiều ý tranh cãi tài liệu nghiên cứu nhà nghiên cứu gặp nhiều khó khăn việc định nghĩa đo lường CLDV mà thống b Đặc điểm CLDV có đặc tính trội như: Tính vượt trội (Transcendent); Tính đặc trưng sản phẩm (Product led); Tính cung ứng (Process or supply led); Tính thỏa mãn nhu cầu (Customer led) 1.2.4 Mô hình năm khoảng cách chất lượng dịch vụ Mô hình năm khoảng cách CLDV Parasuraman & dồng nghiệp (1985) Khoảng cách thứ cung ứng dịch, khoảng cách thứ hai việc chuyển đổi nhận thức, khoảng cách thứ ba nhân viên phục vụ, khoảng cách thứ tư xuất hoạt động quảng cáo truyền thông, Khoảng cách thứ năm chất lượng kỳ vọng KH chất lượng mà họ cảm nhận CLDV hàm số khoảng cách trước Như vậy, mô hình CLDV biểu diễn sau: CLDV = f(KC5=f(KC1, KC2, KC3, KC4)) Trong đó: + CLDV : chất lượng dịch vụ + KC1, KC2, KC3, KC4, KC5: khoảng cách 1, 1.2.5 Thành phần chất lượng dịch vụ Mô hình CLDV Parasuraman & ctg (1985) cho rằng, dịch vụ nào, CLDV cảm nhận KH mô hình thành 10 thành phần Mô hình có ưu điểm bao quát hầu hết khía cạnh Footer Page of 126 Header Page of 126 dịch vụ Tuy nhiên, nhược điểm mô hình phức tạp việc đo lường mang tính lý thuyết có nhiều thành phần không đạt giá trị phân biệt Chính vậy, Parasuraman & ctg (1988) CLDV bao gồm thành phần sau: Phương tiện hữu hình; Tin cậy; Đáp ứng; Năng lực phục vụ; Đồng cảm Sau nhiều nghiên cứu kiểm định ứng dụng, SERVQUAL thừa nhận thang đo có giá trị lý thuyết Xuất biến thể SERQUAL SERVPERF Mô hình SERVPERF Cronin and Taylor, 1992 xây dựng dựa mô hình SERVQUAL (Parasuraman & ctg 1988) loại bỏ phần đánh giá mong đợi mà giữ lại phần đánh giá cảm nhận KH với nhân tố CLDV: độ tin cậy, độ phản hồi, bảo đảm, cảm thông tính hữu hình với 22 biến quan sát Theo SERPERF : chất lượng dịch vụ=Mức độ cảm nhận Minh họa mô sau: Phương tiện hữu hình Tin cậy Đáp ứng Chất lượng dịch vụ Năng lực phục vụ Cảm thông Hình 1.3: Mô hình chất lượng dịch vụ SERVPERF 1.2.6 Sự hài lòng khách hàng Sự hài lòng KH xem tảng khái niệm marketing việc thỏa mãn nhu cầu mong ước KH KH hài lòng yếu tố quan trọng để trì thành công lâu dài kinh doanh Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 1.2.7 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng Chât lượng dịch vụ nhân tố tác động nhiều đến SHL KH (Cronin Taylor, 1992; Yavas et al 1997; Ahmad Karmal, 2002) Nếu nhà cung cấp dịch vụ đem đến cho KH sản phẩm có chất lượng thỏa mãn nhu cầu họ doanh nghiệp bước đầu làm cho KH hài lòng Do đó, muốn nâng cao SHL KH, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao CLDV Nói cách khác, CLDV SHL KH có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ với (positive relationship), CLDV tạo trước sau định đến SHL KH Trong nghiên cứu mối quan hệ hai yếu tố này, Spreng Mackoy (1996) CLDV tiền đề SHL KH 1.2.8 Đánh giá chất lượng dịch vụ viễn thông di động Việc đánh giá CLDV viễn thông di động bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng di động viễn thông mặt đất tâp đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam dựa 09 tiêu chí: Tỉ lệ gọi thiết lập thành công, Tỉ lệ gọi bị rớt, Chất lượng thoại, Độ xác ghi cước, Tỉ lệ gọi bị thánh cước, lập hóa đơn sai, Độ khả dụng dịch vụ, Khiếu nại KH CLDV, Hồi âm khiếu nại KH, Dịch vụ hỗ trợ KH CLDV thông tin di động phụ thuộc vào yếu tố môi trường bên môi trường bên Nó xác định trình độ kỹ thuật phương tiện thông tin, tổ chức sản xuất, trạng thái mạng lới kết nối điểm thông tin, kỹ thuật khai thác thiết bị công trình viễn thông, việc đạt tiến khoa học kỹ thuật công nghệ hệ thống truyền thông, hiệu sử dụng nguồn nhân lực, vật lực tài chính, Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 1.3.3 Mô hình nghiên cứu SHL khách hàng dịch vụ mạng Vinaphone địa bàn TP Đà Nẵng Lê Thị Thúy Chất lượng dịch vụ Giá dịch vụ Khuyến Sự hài lòng khách hàng (SI) Dịch vụ gia tăng Hỗ trợ khách hàng Sự thuận tiện Thương hiệu Hình 1.6: Mô hình nghiên cứu SHL KH mạng Vinaphone Lê Thị Thúy Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 11 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 GIỚI THIỆU Chương trình bày lý thuyết SHL KH, mô hình nghiên cứu SHL KH mô hình nghiên cứu đề tài Chương thiết kế nghiên cứu bao gồm: đưa mô hình nghiên cứu CLDV Vinaphone đại bàn tỉnh Quảng Nam tiến trình nghiên cứu 2.2 ĐẶC ĐIỂM DỊCH VỤ VINAPHONE VNPT QN thành lập dựa tảng Công ty Điện báo Điện thoại- Bưu điện tỉnh QN cũ Là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu Viễn thông Việt Nam.VNPT QN đơn vị đại diện cho Vinaphone cung cấp thức dịch vụ di động Vinaphone địa bàn tỉnh QN 2.2.1 Các sản phẩm dịch vụ di động Vinaphone điển hình cung cấp địa bạn tỉnh Quảng Nam Vinaphone cung cấp dịch vụ chính: dịch vụ điện thoại di động trả tiền sau ; Di vụ di động trả trước; Dịch vụ giải trí; Thông tin tổng hợp ; Tiện ích 2.2.3 Thực trang dịch vụ Vinaphone Quảng Nam Tính đến hết tháng 12 năm 2011 VNPT QN có 35.687 thuê bao trả sau dịch vụ Vinaphone VNPT QN có 24 điểm giao dịch Từ phát triển dịch vụ đến VNPT QN trang bị 308 Trậm BTS 2.3 THIẾT KẾ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Trên sở tìm hiểu phân tích mô hình nghiên cứu CLDV tác động đến SHL KH, mô hình nghiên cứu đề nghị sử dụng nghiên cứu CLDV tác động đến SHL KH dịch vụ Vinaphone thi trường QN đề xuất sử dụng mô hình năm thành phần CLDV Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 Parasuraman cộng (1998) kết hợp với nhân tố Khuyến (kế thừ từ mô hình Lê Thị Thúy) bổ sung yếu tố chiết khấu cho phù hợp với DV Vinaphone Mô sau: Phương tiện hữu hình Tin cậy Đáp ứng Sự hài lòng khách hàng (SI) Năng lực phục vụ Cảm thông Khuyến & chiết khấu Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ tác động đến hài lòng khách hàng mạng Vinaphone Quảng Nam 2.4 GIẢTHIẾT MÔ HÌNH - Giả thuyết H1 : Cảm nhận KH phương tiện hữu hình cao SHL KH cao ngược lại - Giả thuyết H2 : Cảm nhận KH tịn cậy cao SHL KH cao ngược lại - Giả thuyết H3: Cảm nhận KH đáp ứng cao SHL KH cao ngược lại - Giả thuyết H4 : Cảm nhận KH Năng lực phục vụ cao SHL KH cao ngược lại - Giả thuyết H5 : Cảm nhận KH cảm thông cao SHL KH cao ngược lại - Giả thuyết H6 : Cảm nhận KH Khuyến chiết khấu cao SHL KH cao ngược lại Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 2.5 TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu Cơ sở lý Xác định vấn đề nghiên Nghiên cứu Định lượng Cronbach Alpha EFA Nghiên cứu định tính - Phỏng vấn - Thảo luận nhóm Thang đo Thang đo hoàn chỉnh Điều chỉnh - Loại bỏ biến có hệ số tương quan tổng thể
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chất lượng dịch vụ di động mạng Vinaphone tại Quảng Nam, Nghiên cứu chất lượng dịch vụ di động mạng Vinaphone tại Quảng Nam, Nghiên cứu chất lượng dịch vụ di động mạng Vinaphone tại Quảng Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay