Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - CN Quy Nhơ

26 90 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 08:12

Header Page of 126 B GIO DC V O TO I HC NNG NGễ TRNG IM M RNG TN DNG I VI DOANH NGHIP TI NGN HNG TMCP NGOI THNG VIT NAM CHI NHNH QUY NHN Chuyờn ngnh Mó s : Ti chớnh - Ngõn hng : 60.34.20 TểM TT LUN VN THC S QUN TR KINH DOANH Nng Nm 2012 Footer Page of 126 Header Page of 126 Cụng trỡnh c hon thnh ti I HC NNG Ngi hng dn khoa hc: TS NGUYN HềA NHN Phn bin 1: PGS.TS Vừ Thỳy Anh Phn bin 2: PGS.TS Trn Th H Lun ó c bo v trc Hi ng chm Lun tt nghip thc s Qun tr Kinh doanh hp ti i hc Nng ngy 26 thỏng 01 nm 2013 Cú th tỡm hiu lun ti: - Trung tõm thụng tin - Hc liu, i hc Nng - Th vin trng i hc kinh t, i hc Nng Footer Page of 126 Header Page of 126 M U Tớnh cp thit ca ti Doanh nghip úng vai trũ rt quan trng nn kinh t, l b phn ch yu to tng sn phm nc (GDP) Nhng nm gn õy, hot ng ca doanh nghip ó cú bc phỏt trin t bin, gúp phn gii phúng v phỏt trin sc sn xut, huy ng v phỏt huy ni lc vo phỏt trin kinh t xó hi, gii quyt cú hiu qu cỏc xó hi nh: to vic lm, xoỏ úi, gim nghốo , ng thi doanh nghip phỏt trin tỏc ng n chuyn dch c cu nn kinh t quc dõn Chớnh vai trũ quan trng ca doanh nghip i vi s phỏt trin v kinh t nờn nh nc ó cú nhng ch trng, chớnh sỏch v cỏc chng trỡnh thỳc y cỏc doanh nghip ny phỏt trin cú nhng úng gúp ln hn na cho s phỏt trin chung ca xó hi Cú th thy rừ, h thng phỏp lut, mụi trng kinh doanh, hnh lang phỏp lý ang dn c ci thin cỏc loi hỡnh doanh nghip d dng hot ng Tuy nhiờn bờn cnh ú cũn nhiu i tng doanh nghip gp khú khn v tip cn ngun tớn dng Vi mi quan tõm cựng cỏc gii phỏp h tr ca nh nc doanh nghip phỏt trin nờn doanh nghip l i tng khỏch hng m cỏc t chc tớn dng rt quan tõm i vi Ngõn hng TM CP ngoi thng Vit nam CN Quy Nhn m rng tớn dng i vi doanh nghip cng l mt ch trng trng tõm m ngõn hng hng n gúp phn tng quy mụ hot ng, mang li nhun cho ngõn hng thỳc y chi nhỏnh phỏt trin gúp phn vo vic phỏt trin Ngõn hng TMCP ngoi thng vit nam tr thnh on ti chớnh hựng mnh, chớnh vỡ lý ú nờn tụi ó chn ti l M rng tớn dng Footer Page of 126 Header Page of 126 i vi doanh nghip ti ngõn hng TMCP ngoi thng Vit nam CN Quy Nhn Mc ớch nghiờn cu H thng húa lý lun v Tớn dng doanh nghip v M rng tớn dng i vi doanh nghip ca cỏc ngõn hng thng mi Phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng hot ng m rng tớn dng i vi doanh nghip ti Ngõn hng TMCP Ngoi thng Vit nam CN Quy Nhn thi gian 2009-2011 xut cỏc gii phỏp m rng hot ng tớn dng i vi doanh nghip i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu: Ton b cỏc liờn quan n quỏ trỡnh m rng tớn dng doanh nghip ca ngõn hng TMCP ngoi thng Vit nam CN Quy Nhn Phm vi nghiờn cu: ti nghiờn cu m rng tớn dng i vi doanh nghip ti ngõn hng TM CP Ngoi thng Vit nam CN Quy Nhn, gm m rng cỏc hỡnh thc cho vay v cỏc hỡnh thc tớn dng khỏc giai on 2009 2011 Phửụng phaựp nghieõn cửựu Trờn c s phng phỏp lun ca phộp bin chng vt kt hp gia lý lun v thc t hot ng ca Ngõn hng TMCP Ngoi thng Vit nam CN Quy Nhn, lun vn dng cỏc phng phỏp thu thp, tng hp, phõn tớch s liu thng kờ, so sỏnh, i chiu nhn nh, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh v xut cỏc gii phỏp B cc lun Ngoi phn m u, kt lun v ti liu tham kho, ni dung lun bao gm chng nh sau: Footer Page of 126 Header Page of 126 Chng 1: Mt s tớn dng doanh nghip v m rng tớn dng doanh nghip ca cỏc Ngõn hng thng mi Chng 2: Thc trng m rng tớn dng i vi doanh nghip ti Ngõn hng TM CP ngoi thng Vit nam CN Quy Nhn thi gian 2009-2011 Chng 3: Gii phỏp m rng tớn dng i vi doanh nghip ti ngõn hng TM CP Ngoi thng Vit nam CN Quy Nhn Tng quan ti liu nghiờn cu Lun ó s dng mt s ti liu cú liờn quan lm ti liu nghiờn cu cho nhng nhn nh c trỡnh by lun C th nh sau: (a) M rng tớn dng doanh nghip ti chi nhỏnh ngõn hng u t v phỏt trin Kontum, lun thc s H c Hựng (nm 2011) (b) M rng tớn dng ngõn hng i vi cỏc doanh nghip thuc khu vc kinh t t nhõn ti Ngõn hng Cụng thng Thnh ph Nng (Vietinbank Nng), lun thc s Vừ Th Thu Hin nm 2011 (c) M rng tớn dng doanh nghip ti Ngõn hng nụng nghip v phỏt trin nụng thụn tnh k Lk Lun thc s ca tỏc gi Nguyn Vn Tun nm 2010 (d) Thc trng doanh nghip tnh Bỡnh nh ca ch biờn Phm Th Xuõn Cỳc, nh xut bn thng kờ nm 2011 vi ni dung ỏnh giỏ thc trng ca doanh nghip tnh Bỡnh nh 10 nm t nm 2001 2010 Footer Page of 126 Header Page of 126 CHNG MT S VN TN DNG DOANH NGHIP V M RNG TN DNG DOANH NGHIP CA CC NGN HNG THNG MI 1.1 MT S VN C BN V TN DNG DOANH NGHIP CA NGN HNG THNG MI 1.1.1 Khỏi quỏt v hot ng tớn dng ca ngõn hng thng mi ỉNgõn hng thng mi & m rng tớn dng i vi doanh nghip ỉCỏc nguyờn tc tớn dng 1.1.2 Doanh nghip v phõn loi hot ng tớn dng ca ngõn hng i vi doanh nghip ỉNhng liờn quan n doanh nghip ỉVai trũ ca tớn dng Ngõn hng thng mi i vi hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip ỉPhõn loi hot ng tớn dng ca ngõn hng i vi doanh nghip 1.2 M RNG TN DNG I VI DOANH NGHIP 1.2.1 Ni dung ca m rng tớn dng i vi doanh nghip S cn thit ca m rng tớn dng doanh nghip: cỏc doanh nghip nn kinh t luụn ng tn ti v phỏt trin Trong quỏ trỡnh phỏt trin ú doanh nghip luụn cn cỏc ngun nh ngn, trung, di hn nh u t v phỏt trin sn xut kinh doanh Ngoi ngun t cú ca doanh nghip thỡ doanh nghip rt cn cỏc ngun huy ng khỏc m ch yu t ngõn hng Vỡ vy ngun t ngõn hng úng vai trũ rt quan trng vic u t hỡnh thnh nờn ti sn ca doanh nghip gúp phn y mnh sn Footer Page of 126 Header Page of 126 xut kinh doanh, thỳc y cỏc thnh phn kinh t phỏt trin ỏp ng c ngun cho doanh nghip thỡ Ngõn hng m tớn dng i vi doanh nghip l mt tt yu khỏch quan Vic tng trng th phn tớn dng doanh nghip giỳp tng trng quy mụ tớn dng KHDN gúp phn tng kh nng cnh tranh cng nh tm nh hng ca Ngõn hng i vi th trng, bờn cnh ú vic trỡ tng trng quy mụ tớn dng gúp phn lm a dng húa sn phm tớn dng, tng cng cỏc hỡnh thc cp tớn dng tựy thuc vo i tng khỏch hng m Ngõn hng ỏp dng hỡnh thc cp tớn dng cú bo m bng ti sn hoc khụng ỏp dng bin phỏp bo m bng ti sn, cp tớn dng thụng qua hỡnh thc cp bo lónh, chit khu, bao toỏn , chớnh vỡ th m ngõn hng cú th iu chnh c cu phỏt trin mt cỏch hp lý chin lc phỏt trin ca mỡnh M rng quy mụ tớn dng doanh nghip gúp phn lm tng s lng KHDN, tng d n i vi cỏc KHDN th hin qua vic tng d n bỡnh quõn ca cỏc KHDN v tng d n bỡnh quõn trờn KHDN k, phỏt trin tng s lng khỏch hng cú quan h tớn dng i vi ngõn hng, chim lnh th phn, m bo s phỏt trin an ton, tng hiu qu kinh doanh ca ngõn hng ng thi ỏp ng tt hn nhu cu vay ca doanh nghip i vi cỏc Doanh nghip: Vic m rng cho vay ca ngõn hng th hin qua vic tho cỏc nhu cu hp lý ca khỏch hng, qua ú nhu cu ca doanh nghip phc v cho hot ng sn xut kinh doanh c ỏp ng mt cỏch kp thi nõng cao cht lng, s lng sn phm, tng sc cnh tranh, tng doanh thu v li nhun cho doanh nghip, thc hin tr n theo cam kt y , ỳng hn (n gc, lói ) cho ngõn hng v tip tc tớch ly phn li nhun Footer Page of 126 Header Page of 126 cũn li tip tc u t sn xut kinh doanh nhm phỏt trin doanh nghip bn vng M rng tớn dng doanh nghip ngoi vic lm gia tng quy mụ tớn dng ca ngõn hng, cũn gúp phn m bo cht lng dch v, a dng húa sn phm cho vay, tng trng thu nhp bờn cnh ú s xut hin ri ro, m ngõn hng khụng th bt chp ri ro, vỡ vy gia tng quy mụ tớn dng phi i kốm vi vic kim soỏt ri ro tớn dng l tt yu 1.2.2 Cỏc tiờu ỏnh giỏ v m rng tớn dng i vi doanh nghip ỉ Cỏc tiờu ỏnh giỏ tng trng quy mụ tớn dng - Tng trng d n tớn dng - Tng trng doanh nghip vay - Tng trng d n bỡnh quõn khỏch hng doanh nghip ỉTiờu phn ỏnh a dng húa sn phm ỉTiờu nõng cao cht lng tớn dng doanh nghip ỉTiờu tng trng thu nhp tớn dng doanh nghip ỉCỏc tiờu phỏn ỏnh tỡnh hỡnh kim soỏt ri ro - Mc gim t l n xu - Mc gim t l n xúa rũng - Mc gim t l trớch lp d phũng ri ro 1.2.3 Cỏc nhõn t nh hng n m rng tớn dng doanh nghip a Cỏc nhõn t bờn ngoi ngõn hng - Mụi trng chớnh tr xó hi - Tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t - Mụi trng phỏp lý - Chớnh sỏch tớn dng ca Ngõn hng nh nc Footer Page of 126 Header Page of 126 - Mụi trng cnh tranh cỏc ngõn hng trờn a bn - Tỡnh hỡnh cỏc doanh nghip b Cỏc nhõn t bờn ngõn hng - Chin lc, chớnh sỏch phỏt trin tớn dng khỏch hng doanh nghip ca Vietcombank - Chớnh sỏch v sn phm - Chớnh sỏch v giỏ c - Ngun lc ti chớnh ỏp ng nhu cu vay - Quy trỡnh, nghip v cho vay - H thng mng li kờnh phõn phi (phũng giao dch) - Chớnh sỏch tuyờn truyn qung cỏo - Trỡnh , nng lc lm vic ca i ng cỏn b tớn dng KT LUN CHNG Quỏ trỡnh tng trng tớn dng i vi ngõn hng thng mi ú cú m rng v tớn dng doanh nghip luụn i kốm vi quỏ trỡnh phỏt trin ca ngõn hng núi chung, v quỏ trỡnh m rng tớn dng cú nhiu yu t tỏc ng n cỏc yu t bờn ngoi ngõn hng nh mụi trng chớnh tr xó hi, tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t núi chung, mụi trng phỏp lý, chớnh sỏch tớn dng ca ngõn hng nh nc mụi trng bờn nh chớnh sỏch v giỏ, sn phm, nhiờn ỏnh giỏ quỏ trỡnh m rng tớn dng i vi doanh nghip ta cú cỏc tiờu chớ, song song vi quỏ trỡnh m rng tớn dng ta cú cỏc tiờu kim soỏt ri ro lm cho quỏ trỡnh m rng tớn dng hiu qu Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CHNG THC TRNG M RNG TN DNG I VI DOANH NGHIP TI NGN HNG THNG MI C PHN NGOI THNG VIT NAM CHI NHNH QUY TRONG THI GIAN 2009-2011 2.1 KHI QUT V NGN HNG TMCP NGOI THNG VIT NAM CHI NHNH QUY NHN 2.1.1 Vi nột lch s 2.1.2 Chc nng hot ng v c cu t chc ca hng TMCP Ngoi thng Vit nam CN Quy Nhn nh hng n vic m rng tớn dng 2.1.3 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh huy ng vn, cho vay v hot ng kinh doanh VCB Quy Nhn * Tỡnh hỡnh huy ng vn, d n vay ca VCB Quy Nhn qua cỏc nm Bng 2.1 Tỡnh hỡnh huy ng, d n ca VCB Quy Nhn qua cỏc nm VT: t ng Nm Nm Nm 2009 2010 2011 803 1.036 1.246 - Tc tng so vi nm trc (%) 28,48 29,02 20,27 Tng d n tớn dng chi nhỏnh 2.015 2.376 2.905 - Tc tng trng tớn dng (%) 15,4 17,9 22,26 - D n ca KHDN 1.543 1.739 2.081 + D n KHDN/Tng d n (%) 76,57 73,19 71,63 + Tc tng trng/nm trc (%) 11,97 12,02 19,66 Ch tiờu Tng huy ng (Ngun bỏo cỏo hng nm ca VCB Quy Nhn) Footer Page 10 of 126 Header Page 12 of 126 10 lờn hng u thụng qua s ch o, giỏm sỏt cht ch ca ban lónh o nhm cỏc khon cho vay mang li hiu qu cao, hn ch thp nht nhng ri ro Nhỡn chung tỡnh hỡnh d n tớn dng hng nm u tng qua cỏc nm, tc tng bỡnh quõn hng nm l 18,8%, ú d n tớn dng doanh nghip chim t l cao trờn 70% c cu d n tớn dng ca ton chi nhỏnh, tc tng trng tớn dng khỏch hng doanh nghip hng nm l 14,3%, cú s ỏnh giỏ thc trng v khỏch hng doanh nghip vay ti VCB Quy Nhn ta i vo tỡm hiu phn sau Bng 2.5 D n cho vay ca VCB Quy Nhn qua cỏc nm VT: t ng Nm Nm Nm 2009 2010 2011 - Tng d n tớn dng chi nhỏnh 2.015 2.376 2.905 - Tng d n tớn dng bỡnh quõn chi nhỏnh 1.875 2.196 2.641 1.474 1.762 2.061 Ch tiờu D n tớn dng C cu tớn dng - D n ca KHDN + D n KHDN/Tng d n (%) + Tc tng trng/nm trc (%) - D n ca KH cỏ nhõn 73,15% 74,16% 70,95% 6,50% 19,54% 16,97% 541 614 844 + D n KHCN/Tng d n (%) 26,85% 25,84% 29,05% + Tc tng trng/ nm trc (%) 54,57% 13,49% 37,46% b Thc trng khỏch hng doanh nghip vay ti VCB Quy Nhn - S lng khỏch hng doanh nghip gim qua cỏc nm Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 - 11 S lng khỏch hng ngoi nh nc chim trung bỡnh trờn 85%/tng khỏch hng doanh nghip vay - S lng khỏch hng gim nhng s hp ng vay tng cao cho thy hot ng cho vay luụn trỡ mc cao c Thc trng phỏt trin d n bỡnh quõn khỏch hng doanh nghip Bng 2.8 D n vay bỡnh quõn KHDN VT: t ng Nm Nm Nm 2009 2010 2011 - D n KHDN 1.474 1.762 2.061 - S DN vay 190 171 158 - D n DN/s lng DN 7,76 10,30 13,04 + D n DNNN/S DNNN vay 9,07 12,76 12,2 + D n DN ngoi NN/s DN ngoi nh nc 8,1 9,9 13,7 Ch tiờu (Ngun bỏo cỏo hng nm ca VCB Quy Nhn) S lng khỏch hng doanh nghip t quan h tớn dng ti VCB Quy Nhn gim, tc gim trung bỡnh hng nm l 8,8%, d n trờn mi khỏch hng doanh nghip hng nm li tng lờn trung bỡnh l 10,36% iu ny cho thy VCB Quy Nhn rt chỳ trng n vic tng d n vi i tng l khỏch hng doanh nghip, nhiờn ngõn hng cn cú s kim soỏt ri ro cht ch quỏ trỡnh tng trng tớn dng hng nm t hiu qu 2.2.2 Thc trng a dng húa sn phm cho vay Ngoi sn phm cho vay VCB Quy Nhn phỏt trin cỏc sn phm khỏc nh: Bo lónh, chit khu, tỏi chit khu, bao toỏn Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 12 * ỏnh giỏ thc trng tớn dng doanh nghip theo c cu: ỉD n phõn theo k hn: Trong c cu d n ngn hn ca chi nhỏnh ch yu l d n ngn hn i vi khỏch hng doanh nghip, t trng d n vay ngn hn ca khỏch hng doanh nghip trung bỡnh ba nm chim 79% tng d n vay ngn hn ca ton chi nhỏnh, d n trung, di hn cú xu hng gim nh qua cỏc nm, õy cng l s iu chnh c cu cho vay i vi Ngõn hng ỉD n phõn theo ngnh kinh t giai on 2009-2011 - Trong tng cỏc doanh nghip vay ti VCB Quy Nhn cho thy ngnh cú d n cao nht l ngnh cụng nghip ch bin nm 2011 l 1.391 t ng, ch yu l ngnh ch bin g, ỏ xut khu nm 2011 cao nht chim 64,97% tng d n ca i tng khỏch hng doanh nghip v tng 45,8% so vi nm 2009 tng ng mc tng 437 t ng Mc d n trung bỡnh ca ngnh ny l 63,08% tng d n vay ca khỏch hng doanh nghip, tng ng mc d n bỡnh quõn ba nm l 1.154 t ng, chim 63,3% d n bỡnh quõn ca khỏch hng doanh nghip, iu ny cng ó phn ỏnh ỳng tỡnh hỡnh thc t v doanh nghip trờn a bn ch yu l hot ng sn xut kinh doanh g, ỏ, dm, nguyờn liu õy l nhng doanh nghip ch lc vic phỏt trin kinh t a phng, v VCB Quy Nhn hng n cỏc doanh nghip ch lc ny cung ng ngun phc v cho hot ng sn xut kinh doanh - Tuy nhiờn õy cng l lnh vc chu s tỏc ng t cỏc yu t bờn ngoi k c u vo v u ca doanh nghip nờn th trng cú nhiu s tỏc ng thỡ ngnh hng ny s gp nhiu khú khn iu ny s dn n nhiu ri ro cho doanh nghip v cng nh Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 13 hng ln n kh nng tr n cho ngõn hng, vỡ vy VCB Quy Nhn cn ỏnh giỏ thn trng hn i vi nhng doanh nghip thuc ngnh ch bin nh g, ỏ , hn ch thp nht ri ro ỉD n phõn theo loi hỡnh doanh nghip ỉD n theo bin phỏp bo m - D n vay theo bin phỏp bo m cú xu hng tng qua cỏc nm giỳp ngõn hng hn ch ri ro - Yờu cu v m bo tin vay tng l hn ch vic m rng tớn dng ỉD n khỏch hng doanh nghip phõn theo loi tin * Tỡnh hỡnh bo lónh, chit khu, bao toỏn 2.2.3 Thc trng tng trng thu nhp tớn dng doanh nghip 2.2.4 Thc trng kim soỏt ri ro tớn dng a Tỡnh hỡnh n xu qua cỏc nm T l n xu ca VCB Quy Nhn qua cỏc nm u mc thp, v thp hn so vi quy nh Vietcombank Trung ng giao hng nm c th n xu ca chi nhỏnh gim mnh, nm 2011 tng n xu ti VCB Quy Nhn l 6,76 t ng, chim 0,23%/Tng d n, gim 27,99 t ng (tng ng gim 80,5%) so vi nm 2009 Trong ú, n xu i vi KHDN l 6,11 t ng, chim 90,38% tng n xu ca VCB Quy Nhn v gim 24,46 t ng (gim 80%) so vi nm 2009, t l n xu ca khỏch hng doanh nghip trờn tng d n KHDN cú xu hng gim mnh qua cỏc nm, c th nm 2011 l 0,29%, nm 2010 l 0,47%, nm 2009 l 1,95% ú t l bỡnh quõn qua ba nm l 0,9% Vic tng d n doanh nghip, nhng gim c d n xu t nm 2009 n nm 2011 c v s tng i v tuyt i, cho thy Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 14 VCB Quy Nhn bờn cnh vic phỏt trin v quy mụ tớn dng v gia tng li nhun thỡ ngõn hng rt chỳ trng n kim soỏt ri ro Kt qu ny s to tin , nn tng tin tng v mnh dng cho vic m rng tớn dng i vi KHDN v nõng cao hiu qu hot ng kinh doanh ca VCB Quy Nhn nhng nm ti b Tỡnh hỡnh t l xoỏ n rũng Nhỡn chung t l n xúa rũng qua cỏc nm u thp, bỡnh quõn ba nm l 1,57% v gia cỏc nm khụng cú s bin ng nhiu cho thy ngõn hng ó kim soỏt tt ri ro, cht lng tớn dng ngy cng c nõng cao c Tỡnh hỡnh trớch lp d phũng ri ro Vic trớch lp d phũng ri ro thp õy l tớn hiu rt tt cho Chi nhỏnh iu kin nn kinh t khú khn chung, vi kt qu t c l ỏng khớch l nhiờn tng lai ri ro luụn tim n nờn vic ỏnh giỏ, phũng nga ri ro thng xuyờn l cn thit c bit cn cú s giỏm sỏt cht ch quỏ trỡnh cho vay i vi khỏch hng t khõu thm nh, cho vay n thu hi vay 2.3 NH GI CHUNG V THC TRNG M RNG TN DNG I VI KHCH HNG DOANH NGHIP TI VCB QUY NHN TRONG THI GIAN 2009 - 2011 2.3.1 Nhng kt qu t c D n khỏch hng tng cao qua cỏc nm, ú ch yu l i tng khỏch hng doanh nghip D n khỏch hng doanh nghip chim a s tng d n vay ca VCB Quy Nhn, ú d n vay ngn hn ca doanh nghip chim trờn 71% tng d n vay qua cỏc nm, iu ny cho thy VCB Quy Nhn l ngõn hng bỏn buụn D n vay doanh nghip ngoi nh nc chim t trng Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 15 cao trung bỡnh 84,75% tng d n vay khỏch hng doanh nghip, ú cỏc doanh nghip ngoi nh nc chim a s l cụng ty trỏch nhim hu hn, cụng ty c phn, d n vay ca i tng ny chim trung bỡnh 92% tng d n vay ca doanh nghip ngoi quc doanh Ngnh cú d n vay chim t trng cao l ngnh cụng nghip ch bin Tỡnh hỡnh ti sn bo m i vi cỏc khon vay cú d n: Trong ba nm xu hng ti sn bo m so vi d n vay cú s bin ng nhng xu hng tng lờn nhanh chúng, iu ny gúp phn hn ch ri ro cho ngõn hng Cho vay ngoi t cú xu hng tng lờn nhanh qua cỏc nm Cht lng tớn dng an ton Phỏt trin th mnh lnh vc cho vay xut nhp khu 2.3.2 Nhng hn ch v nguyờn nhõn hn ch m rng hot ng tớn dng Doanh nghip ti VCB Quy Nhn a Nhng hn ch - Phỏt trin mng li cỏc phũng giao cũn ớt - Quy mụ cho vay i vi khỏch hng doanh nghip ang tng iu ny luụn i kốm vi tim n nhiu ri ro - S lng khỏch hng doanh nghip vay ti VCB Quy Nhn gim qua cỏc nm tc gim hng nm l 8,8%, d n cho vay trờn mt khỏch hng doanh nghip li tng lờn trung bỡnh tng l 14,2%/nm, iu ny cho thy ri ro trờn mi khỏch hng doanh nghip tng lờn - Vn gi quan nim v Ngõn hng bỏn buụn cho vay cỏc mún ln cú th gp ri ro - Tp trung cho vay nhng doanh nghip thuc ngnh ch Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 16 bin vi d n ln trờn 47% tng d n vay khỏch hng doanh nghip nờn th trng bin ng thỡ s gp nhiu ri ro - Doanh nghip trờn a bn a phn l cỏc doanh nghip cú quy mụ nh v va vỡ vy bỏo cỏo ti chớnh cha minh bch v ngun hot ng ch yu l da vo ngun vay ngõn hng, tớnh ch ng ngun ca ch doanh nghip khụng cao nờn gp rt nhiu ri ro nu cú s bin ng bờn ngoi tỏc ng n doanh nghip vay v kh nng tr n ca ngõn hng - Th tc vay ca Ngõn hng cũn nhiu rng buc khc khe nờn khỏch hng cm thy khụng hi lũng s chuyn sang ngõn hng khỏc giao dch - Tng cho vay d n vay ngoi t, bờn cnh ú d n vay VND m cỏc doanh nghip thuc ngnh ny l thuc nhiu th trng nờn gp nhiu ri ro - Sn phm tớn dng i vi KHDN cũn n iu, ch yu l cỏc sn phm truyn thng cho vay, cha a c cỏc sn phm mi, cha a dng v hỡnh thc cp tớn dng, quy trỡnh cho vay cũn thiu s linh hot cỏc dch v tr giỳp tớn dng cha phỏt trin - Vic thu hỳt khỏch hng mi trờn a bn t quan h vay vi chi nhỏnh cũn nhiu hn ch - Ngun huy ng ca Chi nhỏnh cha ỏp ng nhu cu vay ca khỏch hng m vic tng cng cho vay da trờn ngun iu chuyn t ngõn hng Ngoi thng Vit nam - Cha thnh lp cỏc b phn chuyờn trỏch thm nh giỏ ti sn th chp m cỏn b tớn dng kiờm cỏn b thm nh giỏ ti sn - Cha tỏch riờng phũng khỏch hng doanh nghip v khỏch hng th nhõn - Th phn cũn hn ch mi chi nhỏnh hn ch Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 17 b Nguyờn nhõn ca nhng hn ch - Tỡnh hỡnh kinh t cũn nhiu khú khn, th trng din bin phc tp, s canh tranh ngy cng gy gt gia cỏc t chc tớn dng khin cho vic m rng tớn dng i vi DN gp khú khn - Ngõn hng cha cú nhng kho sỏt, ỏnh giỏ v th trng tim nng nờn vic m rng v phỏt trin mng li cũn nhiu hn ch - Di ỏp lc t nng v ch tiờu ca Vietcombank Trung ng giao k hoch hng nm nờn ngõn hng ni lng chớnh sỏch cho vay khụng cú ti sn m cao, nhiờn chớnh sỏch ny thng kộo di khụng lõu v thng xuyờn thay i - Th tc gii quyt h s cũn chm nờn ó dn n tỡnh trng khỏch hng khụng nhn c tin iu ny ó nh hng n k hoch kinh doanh doanh nghip - Chớnh sỏch chm súc khỏch hng, gi chõn khỏch hng c v thu hỳt khỏch hng mi cũn nhiu hn ch nờn mt b phn khỏch hng b sang chi nhỏnh khỏc giao dch - Chớnh sỏch tớn dng cú nhng rng buc gõy khú cho doanh nghip - Cỏc doanh nghip cha cú s liờn kt cht ch thụng qua cỏc hip hi h tr thụng tin, th trng - Nng lc, trỡnh ca cỏn b tớn dng cũn hn ch - Vic nh giỏ ti sn m bo theo quy nh ca nh nc cha phự hp vi c ch th trng - Ngun huy ng ớt dn n nhiu lỳc m rng tớn dng cn phi cõn i v vay t ngõn hng TMCP Ngoi thng Vit nam Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 18 KT LUN CHNG Trong chng ny ó phõn tớch thc trng hot ng tớn dng ca VCB Quy Nhn thi gian ba nm 2009 - 2011 t ú ỏnh giỏ nhng kt qu t c, v nhng hn ch, nhng nguyờn nhõn, t ú a cỏc gii phỏp v cỏc xut vi cỏc bờn cú liờn quan cụng tỏc tớn dng doanh nghip tr thnh th mnh gúp phn tng thu nhp cho ngõn hng v thỳc y ngõn hng phỏt trin thi gian sp ti CHNG GII PHP M RNG TN DNG I VI KHCH HNG DOANH NGHIP TI NGN HNG TMCP NGOI THNG VIT NAM CN QUY NHN 3.1 CC CN C XUT GII PHP ỉ Cn c vo xu hng phỏt trin doanh nghip trờn a bn tnh Bỡnh nh ỉ Cn c chin lc phỏt trin ca ngõn hng TMCP Ngoi thng Vit nam CN Quy nhn 3.2 CC GII PHP M RNG TN DNG I VI KHCH HNG DOANH NGHIP 3.2.1 Hon thin chớnh sỏch v phỏt trin th trng a ỏnh giỏ tim nng th trng v i th cnh tranh - Kho sỏt, thng kờ ỏnh giỏ tim nng ca th trng thuc phm vi ca VCB Quy Nhn - Trờn c s cỏc i th cnh tranh chớnh VCB Quy Nhn ỏnh giỏ c th v r rng v tỡnh hỡnh i th cnh tranh im mnh, im yu t ú cú cỏc chớnh sỏch phự hp cho cỏc i tng khỏch hng Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 19 b Phỏt trin mng li cỏc phũng giao dch - ỏnh giỏ tim nng ca th trng thuc phm vi hot ng ca VCB Quy Nhn - y mnh phỏt trin mng li phũng giao dch a bn c ỏnh giỏ xu hng th trng tớn dng ti Bỡnh nh - ỏnh giỏ xu hng phỏt trin th trng ti Bỡnh nh - Xu hng tớn dng thi gian ti l i vi cỏc doanh nghip ngnh ch bin 3.2.2 R soỏt v hon thin cỏc chớnh sỏch chm súc khỏch hng a Chm súc khỏch hng tim nng - Chm súc khỏch hng mi - i vi khỏch hng ngng s dng sn phm dch v ca Chi nhỏnh: Thuyt phc cỏc khỏch hng ny bng cỏc chng trỡnh nhm kộo h quay li vi VCB Quy Nhn b Chm súc khỏch hng hin cú - Hng nm nh k hoc t xut t chc iu tra s, ỏnh giỏ s hi lũng ca khỏch hng v cht lng sn phm dch v theo tng loi khỏch hng Trờn c s ý kin ca khỏch hng, Chi nhỏnh t chc thc hin cỏc gii phỏp trỡ v nõng cao s hi lũng ca khỏch hng - Thc hin cỏc hỡnh thc khuyn mói, tng qu nhõn dp cỏc s kin ln nh ngy sinh nht, cỏc ngy l nm - nh k, cú th t chc Hi ngh gii thiu, hng dn s dng sn phm dch v hoc trng cu ý kin gúp ý - Vo dp cui nm, Chi nhỏnh cn t chc hi ngh khỏch hng riờng cho i tng khỏch hng doanh nghip nh mt li tri õn ca khỏch hng Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 20 c Thnh lp tng i h tr khỏch hng 3.2.3 Chớnh sỏch sn phm, dch v tớn dng ca ngõn hng a a dng húa cỏc sn phm, dch v tớn dng - Bờn cnh cỏc sn phm truyờn thng thi gian ti cn b xung cỏc sn phm mi nh: Thu chi qua ti khon doanh nghip y mnh hot ng bao toỏn, cho thuờ ti chớnh - Thit k cỏc sn phm cho vay chuyờn bit cho cỏc khỏch hng doanh nghip c bit l cỏc i tng khỏch hng cú nhu cu v xut khu - VCB Quy Nhn cn phi hp vi VCB trung ng vic thit lp cỏc sn phm phự hp vi c im doanh nghip ca a phng nh ti Bỡnh nh mnh v cụng nghip ch bin g, ỏ xut khu b Ci tin cht lng cỏc sn phm dch v Nõng cao cht lng phc v ca i ng nhõn viờn giao dch trc tip vi khỏch hng thụng qua vic ci tin n np tỏc phong lm vic, nõng cao k nng giao tip, chm súc khỏch hng, th tc n gin ỏnh giỏ nh k tng sn phm, dch v tớn dng bit c cỏc nhng im mnh, nhng hn ch v t ú cú bin phỏp khc phc nhm phc v tt nht nhu cu ca khỏch hng c Thc hin bỏn chộo sn phm d iu chnh mc phỏn quyt tớn dng v bo m tin vay - iu chnh mc phỏn quyt i vi cỏc phũng giao dch trờn 500 triu ng - iu chnh chớnh sỏch m bo tin vay khỏch hng xp hng tớn dng tt t hng A tr lờn c phộp vay cú bo m mt phn hoc khụng cú bo m bng ti sn ti cỏc phũng giao dch Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 21 3.2.4 Chớnh sỏch v giỏ - Xõy dng chớnh sỏch lói sut cnh tranh so vi cỏc Ngõn hng trờn cựng a bn nhm ỏp dng mt cỏch linh hot cho cỏc i tng khỏch hng khỏc - iu chnh gim lói sut cho vay i vi cỏc khon vay cũn d n nhng lói sut cao xung mc lói sut hp lý iu nn kinh t gp khú khn nhm h tr doanh nghip - i vi cỏc khỏch hng mi Ngõn hng cú s ỏnh giỏ cỏc yu t liờn quan t ú ngõn hng c tớnh c mt khon chờnh lch gia thu tin v cỏc chi phớ b t ú ngõn hng cú s ỏnh giỏ v quyt nh mt mc lói sut hp lý - H tr doanh nghip bng cỏch iu chnh gim lói sut iu kin kinh t khú khn 3.2.6 Cỏc gii phỏp h tr ỉy mnh huy ng ngun m rng tớn dng i vi DN ỉ y mnh chớnh sỏch ỉChớnh sỏch phỏt trin ngun nhõn lc ỉThnh lp b phn thm nh v x lý ti sn ỉKim soỏt ri ro tớn dng 3.3 CC KIN NGH 3.3.1 i vi c quan hnh chớnh tnh Bỡnh nh - Kin ngh i vi c quan ca tnh Bỡnh nh nh Cụng chng, c quan ng ký giao dch m bo, tũa ỏn to iu thun li hn na vic phi hp x lý cỏc liờn quan - Ch o trin khai nhanh chúng v sm hon thin c s h tng cỏc khu cụng nghip, tiu th cụng nghip trung bn giao mt bng cho cỏc DN - Thnh lp trung tõm xỳc tin h tr DN, cỏc hip hi nhm t vn, cung ng 3.3.2 i vi ngõn hng Nh nc Vit Nam Footer Page 23 of 126 22 Header Page 24 of 126 - a cỏc nh hng, chin lc phỏt trin cú s nh hng lõu di trỏnh nhng trng hp thay i thng xuyờn gõy khú khn cho doanh nghip - Nõng cao vai trũ giỏm sỏt ca tra ngõn hng i vi cỏc NHTM trờn a bn nhm hn ch ti a nhng ngn chn v hn ch ti a nhng sai phm ca cỏc NHTM 3.3.3 i vi Ngõn hng Ngõn hng TM CP Ngoi Thng Vit nam - Xõy dng chin lc v th trng v khỏch hng l DN, cú d bỏo, ỏnh giỏ v trin vng ca nhng ngnh v nhng thay i ca th trng cỏc chi nhỏnh cp nht nhng thụng tin kp thi - iu chnh mc phỏn quyt cho chi nhỏnh nhm nõng cao tớnh t ch nhiu hn na cho cỏc Chi nhỏnh - Tng cng cụng tỏc kim tra kim soỏt hn ch nhng sai sút, yu kộm v phỏt hin, ngn chn kp thi nhng biu hin ca ri ro chn chnh v phỏt trin cú hiu qu tng lai KT LUN CHNG T thc trng m rng tớn dng doanh nghip ti VCB Quy Nhn cn c vo chin lc phỏt trin ca VCB Quy Nhn v tỡnh hỡnh cỏc doanh nghip trờn a bn, t ú a cỏc gii phỏp mang tớnh lõu di nh hng trc tip n vic m rng tớn dng i vi doanh nghip y mnh cụng tỏc tớn dng doanh nghip ti VCB Quy Nhn cng nh nhng gii phỏp kim soỏt ri ro tớn dng, v xut cỏc gii phỏp mang tớnh xõy dng i vi cỏc bờn cú liờn quan cho quỏ trỡnh m rng tớn dng doanh nghip mang tớnh hiu qu lõu di Footer Page 24 of 126 Header Page 25 of 126 23 KT LUN Doanh nghip úng vai trũ quan trng s phỏt trin kinh t, gúp phn thỳc y cỏc thnh phn kinh t khỏc phỏt trin, gii quyt vic lm, tng thu nhp, gii quyt cỏc an ninh xó hi, chớnh vai trũ quan trng ca doanh nghip i vi nn kinh t nờn ó c chớnh ph v cỏc a phng quan tõm Hin ti vi Bỡnh nh cỏc doanh nghip ang phỏt trin nhanh nhiu ngnh v nhiu lnh vc v phõn b cỏc huyn, th xó v thnh ph tnh nhiờn vi quy mụ a phn l doanh nghip va v nh nờn kh nng v ti chớnh cũn nhiu hn ch, a phn ngun ph thuc vo ngõn hng Chớnh vỡ th chớnh sỏch tớn dng ca cỏc ngõn hng thng mi ang hng ti cỏc doanh nghip v l th trng mc tiờu v y tim nng va ỏp ng nhu cu v va mang li thu nhp cho ngõn hng Xut phỏt t thc t ú cú c s y mnh s m rng tớn dng i vi doanh nghip ti VCB Quy Nhn gúp phn vo s phỏt trin ca Vietcombank v kinh t ti a phng nờn tỏc gi ó trung nghiờn cu cỏc lý lun, thc tin v lun hon thnh cỏc sau: - H thng hoỏ nhng c bn v hot ng tớn dng NHTM, khng nh vai trũ ca hot ng tớn dng v m rng tớn dng i vi NHTM, cng nh a cỏc hng phõn tớch, ỏnh giỏ nhiu khớa cnh khỏc v cho vay KHDN Bờn cnh ú l quỏ trỡnh kim soỏt ri ro tớn dng thy c mc ri ro ca cho vay HKDN nhng i tng no cng nh nhng ngnh no l cao t ú hn ch thp nht nhng ri ro cho ngõn hng Footer Page 25 of 126 Header Page 26 of 126 24 - ó phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng m rng tớn dng i vi doanh nghip cng nh nhng khú khn vng mc hot ng tớn dng ti Ngõn hng TM CP ngoi thng Vit nam CN Quy Nhn Trờn c s phõn tớch ú cho thy c nhng th mnh ca VCB Quy Nhn cho vay KHDN, nhng phõn khỳc ngnh ngh, cng nh th mnh ca nhng sn phm tớn dng i vi doanh nghip, bờn cnh ú cng thy c nhng hn ch cho vay i vi doanh nghip m cn phi khc phc iu ny rt quan trng nú nh hng n ri ro tng lai nờn ngõn hng cn khc phc - a cỏc gii phỏp cng nh cỏc kin ngh giỳp VCB Quy Nhn cú chin lc di hn vic m rng tớn dng doanh nghip Cỏc gii phỏp a nhm mc tiờu khc phc nhng hn ch, nhng ri ro mang li hot ng kinh doanh hiu qu Footer Page 26 of 126 ... HNG DOANH NGHIP TI NGN HNG TMCP NGOI THNG VIT NAM CN QUY NHN 3.1 CC CN C XUT GII PHP ỉ Cn c vo xu hng phỏt trin doanh nghip trờn a bn tnh Bỡnh nh ỉ Cn c chin lc phỏt trin ca ngõn hng TMCP. .. RNG HOT NG TN DNG DOANH NGHIP TI NGN HNG TMCP NGOI THNG VIT NAM CN QUY NHN 2.2.1 Thc trng tng trng quy mụ tớn dng doanh nghip ti VCB Quy Nhn a Thc trng tng trng d n tớn dng doanh nghip Trong... trỡnh m rng tớn dng doanh nghip ca ngõn hng TMCP ngoi thng Vit nam CN Quy Nhn Phm vi nghiờn cu: ti nghiờn cu m rng tớn dng i vi doanh nghip ti ngõn hng TM CP Ngoi thng Vit nam CN Quy Nhn, gm m rng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - CN Quy Nhơ, Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - CN Quy Nhơ, Mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - CN Quy Nhơ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay