Đề thi giữa kì vật lý 11 hay và đặc sắc

10 187 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 07:31

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ LỚP 11 MÔN : Vật lý ( Đề số 01 ) Sưu tầm biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 c0 I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm): Ho Câu 1: Từ thông qua mạch điện phụ thuộc vào: B điện trở suất dây dẫn C khối lượng riêng dây dẫn D hình dạng kích thước mạch điện iD A đường kính dây dẫn làm mạch điện Th Câu 2: Từ trường từ trường mà đường sức từ đường: B thẳng song song C thẳng D thẳng song song cách uO n A song song ie Câu 3: Nhận định sau không cảm ứng từ sinh dòng điện chạy dây dẫn? B phụ thuộc chất dây dẫn C phụ thuộc độ lớn dòng điện D phụ thuộc chiều dòng điện Ta iL A phụ thuộc hình dạng dây dẫn s/ Câu 4: Độ lớn cảm ứng từ tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện không phụ thuộc B bán kính vòng dây C cường độ dòng điện chạy dây up A bán kính dây D môi trường xung quanh C đường kính ống om /g A số vòng dây ống ro Câu 5: Độ lớn cảm ứng từ sinh dòng điện chạy ống dây tròn phụ thuộc: B số vòng dây mét chiều dài ống D chiều dài ống dây .c Câu 6: Độ lớn lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào ok A độ lớn vận tốc điện tích D giá trị điện tích bo C khối lượng điện tích B độ lớn cảm ứng từ ce Câu 7: Tương tác sau tương tác từ: A hai dòng điện fa B hai nam châm D nam châm dòng điện w C hai điện tích đứng yên Câu 8: Phát biểu sau không đúng? ww A Hiện tượng cảm ứng điện từ mạch điện biến đổi dòng điện mạch gây gọi tượng tự cảm B Suất điện động sinh tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm C Hiện tượng tự cảm trường hợp đặc biệt tượng cảm ứng điện từ D Suất điện động cảm ứng suất điện động tự cảm Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Câu 9: Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ biến thiên từ thông qua mạch gây A biến thiên cường độ điện trường mạch B chuyển động nam châm với mạch C chuyển động mạch với nam châm c0 D biến thiên từ trường Trái Đất B sinh dòng điện mạch kín C sinh nguồn điện hóa học D sinh dòng điện cảm ứng A sinh dòng điện cảm ứng mạch kín Ho Câu 10: Suất điện động cảm ứng suất điện động iD II Trắc nghiệm tự luận (6 điểm): Th Câu (3 điểm) uO n a Một đoạn dây dẫn thẳng dài l = 0,5m đặt từ trường có cảm ứng từ B = 2.10-4 T cho dây dẫn ie vuông góc với B Biết dòng điện chạy qua dây có cường độ I = 1A Tính độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây vẽ hình biểu diễn hướng vectơ lực iL b Hai dây dẫn thẳng dài vô hạn d1; d2 đặt song song không khí cách khoảng 10 cm, có dòng Ta điện chiều I1 = I2 = I = 24 A qua Xác định cảm ứng từ N cách d1 cách d2 khoảng s/ cm 8cm up Câu (2 điểm) ro Một khung dây có diện tích S đặt cố định từ trường có đường sức vuông góc với mặt phẳng om /g khung dây Trong khoảng thời gian 0,025 s độ lớn cảm ứng từ B tăng từ đến 0,25 T Biết độ lớn suất điện động cảm ứng khung ec  1,5.103 V  c a Tính diện tích S khung dây b Tính cường độ vẽ hình minh họa chiều dòng điện cảm ứng khung biết điện trở khung 0,15 bo Câu (1 điểm) ok  ce Một êlectrôn không vận tốc ban đầu sau qua hiệu điện 40V bay vào vùng từ trường có fa hai mặt biên phẳng song song, bề dày h = 10cm Vận tốc êlectrôn vuông góc với đường sức từ w lẫn hai biên vùng Tìm điều kiện để êlectrôn bay xuyên qua vùng Cho biết tỷ số độ lớn ww điện tích khối lượng êlectrôn γ = 1,76.1011C/kg HẾT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ LỚP 11 MÔN : Vật lý ( Đề số 02 ) Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Sưu tầm biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ C phụ thuộc chiều dòng điện D phụ thuộc hình dạng dây dẫn Ho B phụ thuộc độ lớn dòng điện A phụ thuộc chất dây dẫn c0 Câu 1: Nhận định sau không cảm ứng từ sinh dòng điện chạy dây dẫn? I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm): iD Câu 2: Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ biến thiên từ thông qua mạch gây A chuyển động mạch với nam châm Th B biến thiên cường độ điện trường mạch uO n C chuyển động nam châm với mạch ie D biến thiên từ trường Trái Đất iL Câu 3: Từ thông qua mạch điện phụ thuộc vào: B đường kính dây dẫn làm mạch điện C hình dạng kích thước mạch điện D khối lượng riêng dây dẫn Ta A điện trở suất dây dẫn A đường kính ống ro C số vòng dây mét chiều dài ống up s/ Câu 4: Độ lớn cảm ứng từ sinh dòng điện chạy ống dây tròn phụ thuộc: B chiều dài ống dây D số vòng dây ống om /g Câu 5: Từ trường từ trường mà đường sức từ đường: A thẳng D song song .c C thẳng song song cách B thẳng song song ok Câu 6: Tương tác sau tương tác từ: bo A hai điện tích đứng yên D nam châm dòng điện ce C hai dòng điện B hai nam châm fa Câu 7: Phát biểu sau không đúng? A Hiện tượng cảm ứng điện từ mạch điện biến đổi dòng điện mạch w gây gọi tượng tự cảm ww B Suất điện động sinh tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm C Hiện tượng tự cảm trường hợp đặc biệt tượng cảm ứng điện từ D Suất điện động cảm ứng suất điện động tự cảm Câu 8: Độ lớn cảm ứng từ tâm vòng dây dẫn tròn mang dòng điện không phụ thuộc A bán kính vòng dây Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt B bán kính dây Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ C cường độ dòng điện chạy dây D môi trường xung quanh Câu 9: Suất điện động cảm ứng suất điện động B sinh dòng điện cảm ứng mạch kín C sinh dòng điện cảm ứng D sinh nguồn điện hóa học A sinh dòng điện mạch kín B độ lớn cảm ứng từ C độ lớn vận tốc điện tích D khối lượng điện tích A giá trị điện tích Ho c0 Câu 10: Độ lớn lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào iD II Trắc nghiệm tự luận (6 điểm): Câu (3 điểm) Th a Một vòng dây tròn bán kính 5cm, xung quanh không khí Dòng điện dây có cường độ I, gây uO n từ trường tâm vòng tròn có B = 2,5.10-6 T Tính cường độ dòng điện chạy O ie vòng dây ? I b Một sợi dây dẫn thẳng dài, khoảng uốn thành vòng dây tròn iL hình vẽ Bán kính vòng tròn R = 10cm Cho cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn I = 2,4A Xác định Ta cảm ứng từ tâm vòng dây? s/ Bài (2 điểm) up Một khung dây có diện tích S = 15 cm2 đặt cố định từ trường có đường sức vuông góc ro với mặt phẳng khung dây Trong khoảng thời gian t độ lớn cảm ứng từ B giảm từ 0,25 T đến om /g T Biết độ lớn suất điện động cảm ứng khung dây ec  1,5.103 V  a) Tính khoảng thời gian từ thông biến thiên? c b) Biết độ lớn dòng điện cảm ứng chạy khung 0,15A Tính điện trở khung dây vẽ hình minh ok họa chiều dòng điện cảm ứng khung Câu (1 điểm) bo Một êlectrôn không vận tốc ban đầu sau qua hiệu điện 40V bay vào vùng từ trường có ce hai mặt biên phẳng song song, bề dày h = 10cm Vận tốc êlectrôn vuông góc với đường sức từ fa lẫn hai biên vùng Tìm điều kiện để êlectrôn bay xuyên qua vùng Cho biết tỷ số độ lớn ww w điện tích khối lượng êlectrôn γ = 1,76.1011C/kg - HẾT ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ PHẦN TRẮC NGHIỆM 132 D D B A B C C D A 10 A 209 A B C C C A D B B 10 D Điểm a.Vẽ hình 0,5 -4 B 2π.10 F= B.I.l = 10 N b Tính B2, B1 Tính B2, B1 0,5 Vẽ hình minh hoạ Viết B  B1  B2 0,5 Viết B  B1  B2 s/ up 0.5 b) i c  ro ec =0,01A R bo ok c Vẽ hình minh họa om /g 2-2đ ce Theo định lí động fa công lực điện tác w dụng lên êlectrôn qua Tính B  B12  B22 =1, 58 10-5 T 0,5 B S t S  1,5.104  m2  iL 0,5 ie Vẽ hình minh hoạ a) ec  ww uO n b Tính B  B12  B22 = 10-4 T 3-1đ Thay số B = 3,14.10-4 T Ta 1-3đ NI r Th 0,5 a iD a Đề 209 Ho Đề 132 Câu c0 PHẦN TỰ LUẬN hiệu điện chuyển thành động êlectrôn 2eU  2U  eU  mv  v  m Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt 0.5 a) ec  t  0, 25  s  b) R  0.5 B S t ec  0,01 ic Vẽ hình minh họa 0.5 Theo định lí động công lực điện tác dụng lên êlectrôn qua hiệu điện chuyển thành động êlectrôn 2eU  2U  eU  mv  v  m Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Khi êlectrôn chuyển động 0,25 ●  quỹ đạo chuyển động quỹ đạo chuyển động ● kính R xác định theo ● êlectrôn đường tròn bán kính R xác định theo h mv công thức: R  eB h iD 0,25 mv công thức: R  eB êlectrôn đường tròn bán ●  vận tốc v vuông góc với B c0  vận tốc v vuông góc với B Ho  vào vùng từ trường với vào vùng từ trường với Khi êlectrôn chuyển động Để êlectrôn bay xuyên qua vùng từ trường bán kính quỹ đạo là: trường bán kính quỹ đạo là: 2  2,1.104 ( T )  mv eBmin uO n mv  eh h Rmax  h  0,25  Bmin  mv  eh h 2  2,1.104 ( T )  Ta iL  Bmin  mv eBmin ie Rmax  h  Th Để êlectrôn bay xuyên qua vùng từ ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ 0,25 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ LỚP 11 MÔN : Vật lý ( Đề số 03 ) Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Sưu tầm biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ I PHẦN TRẮC NGHIỆM Ho c0 Câu 1: Môt khung dây dẫn có 1000 vòng đặt từ trường cho đường cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung Diện tích vòng dây 2dm2 Cảm ứng từ làm giảm đặn từ 0,5T đến 0,2T thời gian 0,1s Suất điện động toàn khung dây có độ lớn giá trị sau ? A 0,6V B 6V C 60V D 12V Th iD Câu 2: Một khung dây tròn bán kính 4cm gồm 10 vòng dây Dòng điện chạy vòng có cường độ 0,3A Tính cảm ứng từ tâm khung A 1,7.10-5T B 3,7.10-5T C 4,7.10-5T D 2,7.10-5T ie uO n Câu 3: Dòng điện qua ống dây lõi sắt biến đổi theo thời gian, 0,01s cường độ dòng điện tăng từ 1A đến 2A suất điện động tự cảm ống dây 20V Tính hệ số tự cảm ống dây? A 0,1H; B 0,2H; C 0,4H; D 0,3H; up s/ Ta iL Câu 4: Phát biểu sau không đúng? A Suất điện động sinh tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm B Suất điện động cảm ứng suất điện động tự cảm C Hiện tượng cảm ứng điện từ mạch điện biến đổi dòng điện mạch gây gọi tượng tự cảm D Hiện tượng tự cảm trường hợp đặc biệt tượng cảm ứng điện từ om /g ro Câu 5: Một hình vuông cạnh 5cm đặt từ trường B = 0,01T Đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung Quay khung 10-3s để mặt phẳng khung dây song song với đường sức từ Suất điện động trung bình xuất khung là: A 25mV B 250mV C 2,5mV D 0,25mV w fa ce bo ok c Câu 6: Phát biểu đúng? A Đường sức từ từ trường gây dòng điện thẳng dài đường thẳng song song với dòng điện B Đường sức từ từ trường gây dòng điện thẳng dài đường tròn đồng tâm nằm mặt phẳng vuông góc với dây dẫn C Đường sức từ từ trường gây dòng điện tròn đường thẳng song song cách D Đường sức từ từ trường gây dòng điện tròn đường tròn ww Câu 7: Một electron chuyển động với vận tốc 2.106m/s vào từ trường B = 0,01T chịu tác dụng lực Lorenxơ 16.10-16N Góc hợp véctơ vận tốc hướng đường sức từ trường là: A 600 B 300 C 900 D 450 Câu 8: Tính chất từ trường là: A gây lực hấp dẫn lên vật đặt B gây biến đổi tính chất điện môi trường xung quanh C gây lực đàn hồi tác dụng lên dòng điện nam châm đặt Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ D gây lực từ tác dụng lên nam châm lên dòng điện đặt c0 Th iD Ho Câu 10: Lực lo-ren-xơ xuất khi: A Một hạt mang điện chuyển động từ truờng B Một hạt mang điện đứng yên từ truờng C Một hạt mang điện chuyển động lại gần vùng từ truờng D Một hạt mang điện chuyển động điện trường Câu 9: Phát biểu sau không đúng? A Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều tăng cường độ dòng điện B Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều đổi chiều dòng điện C Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều đổi chiều đường cảm ứng từ D Lực từ tác dụng lên dòng điện không đổi chiều đồng thời đổi chiều dòng điện đường cảm ứng từ iL ie uO n Câu 11: Định luật Len-xơ dùng để : A Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng mạch điện kín B Xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất mạch điện kín C Xác định cường độ dòng điện cảm ứng xuất mạch điện kín D Xác định biến thiên từ thông qua mạch điện kín , phẳng om /g Câu 13: Đơn vị cảm ứng từ là? A A.s B N.m/A ro up s/ Ta Câu 12: Phát biểu sau không đúng? A Đường sức từ mau (dày) nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa nơi có cảm ứng từ nhỏ B Qua điểm từ trường ta vẽ đường sức từ C Các đường sức từ đường cong khép kín D Các đường sức từ từ trường cắt C Wb (Vê-be) D T (Tesla) c Câu 14: Công thức sau tính cảm ứng từ tâm vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I: A B = 2.10-7I/R B B = 2π.10-7I.R C B = 4π.10-7I/R D B = 2π.10-7I/R fa ce bo ok Câu 15: Một đoạn dây dẫn dài 5cm đặt từ trường vuông góc với véctơ cảm ứng từ Dòng điện có cường độ 0,75A qua dây dẫn lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn 3.10-3N Cảm ứng từ từ trường có giá trị: A 0,16T B 0,8T C 0,08T D 0,016T Câu 16: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4m đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,6T có chiều hướng vuông góc từ (như hình vẽ) Nếu cảm ứng từ tăng ww w đến 1,4T thời gian 0,25s chiều dòng điện cảm ứng vòng dây là: A theo chiều kim đồng hồ B ngược chiều kim đồng hồ C dòng điện cảm ứng D chưa xác định chiều dòng điện, phụ thuộc vào cách chọn chiều véc tơ pháp tuyến vòng dây Câu 17: Hạt electron bay vào từ truờng theo huớng đường sức từ thì: A Vận tốc hạt tăng B Quỹ đạo hạt đuờng tròn C Động thay đổi D Chuyển động hạt không thay đổi Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Câu 18: Cho dòng điện cường độ 1A chạy dây dẫn thẳng dài vô hạn Cảm ứng từ điểm cách dây 10cm có độ lớn: A 2.10-6T B 0,5.10-6T C 5.10-6T D 2.10-5T c0 Câu 19: Một khung dây có diện tích 5cm2 gồm 50 vòng dây.Đặt khung dây từ trường có cảm ứng từ B vuông góc với mặt phẳng khung dây.Từ thông qua khung có giá trị 5.10-3 Wb.Cảm ứng từ B có giá trị ? A 0,02T B 2,5T C 0,2 T D Một giá trị khác s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho Câu 20: Một điện tích q = 3,2.10-19C chuyển động với vận tốc v = 5.106m/s gặp miền không gian từ trường B = 0,036T có hướng vuông góc với vận tốc Tính độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích: A 2,88.10-15N B 5,76.10-14N C 5,76.10-15N D 2,88.10-14N II PHẦN TỰ LUẬN M Câu 1: Cho hai dây dẫn thẳng dài song song, cách 20cm , mang hai dòng điện ngược chiều I1 I2 với I2 = 10A (không đổi) Hai dây vuông góc với mặt phẳng hình vẽ (P) cắt (P) hai điểm A C A  C a Cho I1 = 5A Xác định cảm ứng từ tổng hợp (hướng độ lớn) trung H điểm đoạn thẳng AC b Gọi M điểm thuộc mặt phẳng (P) cho AM = 12 cm CM = 16 cm Tính I1 để vectơ cảm ứng từ tổng hợp M có phương trùng với đường cao MH (hình vẽ) Câu 2: Một ống dây dài l = 31,4cm gồm N = 1000 vòng dây, diện tích vòng S = 100cm2 có dòng điện với cường độ I = 2A qua ro b Tính từ thông riêng qua ống dây up a Tính độ tự cảm ống dây om /g c Thời gian ngắt dòng điện t = 0,1 giây, tính suất điện động tự cảm xuất ống dây ww w fa ce bo ok c - HẾT Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 A B C D 18 Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 10 - ... độ lớn ww điện tích khối lượng êlectrôn γ = 1,76.1011C/kg HẾT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ LỚP 11 MÔN : Vật lý ( Đề số 02 ) Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt... ro up s/ 0,25 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ LỚP 11 MÔN : Vật lý ( Đề số 03 ) Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 Sưu tầm biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01... sinh lớp 11 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa kì vật lý 11 hay và đặc sắc, Đề thi giữa kì vật lý 11 hay và đặc sắc, Đề thi giữa kì vật lý 11 hay và đặc sắc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay