Đề thi giữa kì toán 11 hay và đặc sắc ( phần 2 )

11 195 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 07:31

www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ LỚP 11 –THPT YÊN DŨNG BẮC GIANG MÔN : Toán ( Đề số 04 ) Sưu tầm biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 6, y B x 54 10, y C x 26 c0 6, y D x 54 6, y 54 C 20 D 22 Th B 21 iD Câu 2: Số 360 có ước nguyên dương? A 24 Ho A x 2; x; 18; y Hãy chọn kết đúng: Câu 1: Cho cấp số nhân PHẦN I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm) A a b b B a P C a ; Q Q P ; D a b b P ; ie P ; uO n Câu 3: Điền vào dấu “…” cho phát biểu sau: Nếu …thì đường thẳng a song song với mặt phẳng P iL Câu 4: Một học sinh vừa tốt nghiệp cấp trường làm công nhân khí, bạn lĩnh lương khởi Ta điểm 2.300.000đ/tháng Cứ tháng bạn lại tăng lương thêm 7% Hỏi sau năm làm việc bạn lĩnh tất tiền? s/ C 141.858.257,5 đồng; D 141.585.275,5đồng; up A 112.515.412,2đồng; B 118.128.000đồng; ro Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M 2;1 Hỏi phép dời hình có cách thực liên tiếp điểm sau: phép tịnh tiến theo vec tơ v om /g phép vị tự tâm O, tỉ số k C D 4; B B 2; A A 1; 2; biến M thành điểm D C 0;2 BD O AD BC ok AC c Câu 6: Cho hình chóp S ABCD với đáy tứ giác ABCD có cạnh đối không song song Giả sử bo A SC I Giao tuyến hai mặt phẳng SAC SBD là: B SB C SO fa ce Câu 7: Cho hình chóp S ABCD, đáy ABCD hình thang AD BC , AD 2EA Mặt phẳng EBC cắt cạnh SD F Khi đó, tỉ số ww w SA cho SE A ; B ; Câu 8: Tổng nghiệm phương trình sin x Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt C ; s inx đoạn 0;2 D SI BC , E điểm thuộc cạnh SF bằng: SD D ; bằng: Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ 1009 A C 2017  a0  a1 x  a2 x   a2017 x 2017 Khi tổng a0 C 22017 B Câu 11: Tổng C 2017 1010 C 2017 C 2017 1011 C 2017 C 2017 2017 C 2017 B x Câu 13: Phương trình s inx A cos x C x ; a2017 1012 C 2017 ; k ,k D x 2017 C 2017 D 21008 k2 , k ; tương đương với cos x B cos x 1011 C 2017 là: k2 , k a2 iL ; ; Ta k ,k 1010 C C 2017 B 22017 k.900, k a1 D 22017 1008 C 2017 bằng: Câu 12: Nghiệm phương trình cos x A x 450 ; D x iD A 2017 k ,k s/ bằng: ; C x k ,k Câu 10: Cho khai triển 1  3x  là: 1 450 ; B x 12 Th k.900, k D c0 450 Câu 9: Nghiệm phương trình tan 2x A x 17 12 C Ho 17 uO n B ie 11 C sin x D sin x up A om /g vận động viên thi đấu đôi nam-nữ là: ro Câu 14: Một đội thi đấu bóng bàn gồm vận động viên nam vận động viên nữ Số cách cử ngẫu nhiên A 105 B 210 C 15 D 56 ok c Câu 15: Hằng ngày, mực nước kênh lên xuống theo thủy triều Độ sâu h m kênh tính bo theo thời gian t (giờ) ngày cho công thức: h   t   cos     Thời điểm mực nước  4 B t 14 16 C t fa A t ce kênh cao là: y2 4x 4y 13 Hỏi phép đồng dạng có phép quay tâm O góc 900 biến C ww w Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn C : x D t 15 cách thực liên tiếp phép vị tự tâm O, tỉ số k thành đường tròn đường tròn sau? A x 2 y 2 1; Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt B x y 1; Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ C x 2 y D x 1; y 1; Câu 17: Đội tuyển học sinh giỏi thể dục thể thao trường THPT Yên Dũng số gồm 10 học sinh khối 10, 15 học sinh khối 11 12 học sinh khối 12 Chọn ngẫu nhiên em nhận phần thưởng Huyện đoàn phát c0 C12 C25 C C37 C127 D C37 Ho 7 C37  C25 C37 B C25 A C37 thưởng Xác suất để số em chọn có học sinh khối 12 là: Câu 18: Lớp 11A1 có 40 học sinh bao gồm 15 học sinh nam 25 học sinh nữ Giáo viên chủ nhiệm cần B 69280 C 59280 D 9880 Th A 117 iD chọn bạn học sinh để làm lớp trưởng, lớp phó bí thư Số cách chọn bạn là: B 125 C 130 D 135 ie A 120 uO n Câu 19: Ba số hạng liên tiếp cấp số cộng thỏa mãn: tổng chúng 375 Số đứng là: 0,1,2, 3, 4, 5, Từ A lập số tự nhiên có chữ số khác B 2160 C 2520 D 21 Ta A 5040 iL Câu 20: Cho A s/ PHẦN II TỰ LUẬN (5 điểm) up Bài (1 điểm) Tìm tất giá trị x để 4;5 sin x ;4 sin2 x theo thứ tự ba số hạng liên tiếp ro cấp số cộng 1) Cho tập A om /g Bài (2 điểm) 1;2;3; 4;5;6 Gọi S tập hợp số có ba chữ số khác lập từ A Chọn ngẫu c nhiên ba số từ S , tính xác suất để ba số chọn có hai số có mặt chữ số a1x a x2 bo a0 ok 2) Cho khai triển sau: f(x) a 3x x x 2016 x 2016 2017 x 2017 a2017 x2017 Tìm hệ số a1 ? ce Bài (2 điểm) Cho hình lăng trụ tam giác ABC A B C , đáy tam giác Các mặt bên fa ABB A , ACC A hình vuông có tâm M , N Gọi P trọng tâm tam giác ABC ABC ww w 1) Chứng minh rằng: MN 2) Xác định thiết diện lăng trụ cắt MNP Thiết diện hình gì? Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐÁP ÁN ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 PHẦN : TRẮC NGHIỆM ww w fa ce bo PHẦN : TỰ LUẬN Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ LỚP 11 MÔN : Toán ( Đề số 05 ) Sưu tầm biên soạn : Cộng đồng học sinh lớp 11 Th A Hai đường thẳng điểm chung song song với iD Câu 2: Mệnh đề mệnh đề sai mệnh đề sau ? Ho D 00 C 300 B 900 A 600 Câu 1: Cho hình lập phương ABCD.EFGH Góc cặp vectơ AF EG bằng: c0 PHẦN I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: điểm uO n B Một đường thẳng d không gian hoàn toàn xác định biết điểm A thuộc d ie vectơ phương u iL C Nếu u vectơ phương đường thẳng d vectơ ku; k  vectơ phương Ta d s/ D Hai đường thẳng song song với chúng hai đường thẳng phân biệt có up hai vectơ phương phương ro Câu 3: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' Các đường thẳng qua đỉnh hình lập phương om /g cho vuông góc với đường thẳng AC là: A AD A'D' B BD B'D' C BD A'D' D AD C'D' .c Câu 4: Cho hình tứ diện ABCD Các vectơ có điểm đầu A điểm cuối đỉnh lại B AB; CA; DA C AB; AC; AD D BA; AC; DA bo A AB; AC; DA ok hình tứ diện là: ce Câu 5: Mệnh đề mệnh đề mệnh đề sau ? fa A Đường thẳng d gọi vuông góc với mặt phẳng (  ) d vuông góc với đường w thẳng a nằm mặt phẳng (  ) Kí hiệu : d  (  ) B Đường thẳng d gọi vuông góc ww với mặt phẳng (  ) d không vuông góc với đường thẳng a nằm mặt phẳng (  ) Kí hiệu : d  (  ) C Đường thẳng d gọi vuông góc với mặt phẳng (  ) d vuông góc với đường thẳng a nằm mặt phẳng (  ) Kí hiệu : d  (  ) D Đường thẳng d gọi vuông góc Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ với mặt phẳng (  ) d vuông góc với đường thẳng a nằm mặt phẳng (  ) Kí hiệu : d = (  ) Câu 6: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b mặt phẳng   Mệnh đề mệnh đề B Nếu a / /   b  a    b C Nếu a    b  a   / /b D Nếu a / /     / /b b / / a Ho A Nếu a / /   b    a  b c0 mệnh đề sau ? iD Câu 7: Cho đoạn thẳng AB không gian Nếu ta chọn điểm đầu A, điểm cuối B ta có B BB C AA D AB uO n A BA Th vectơ, kí hiệu là: B BE C HE D iL A BH ie Câu 8: Cho hình hộp ABCD.EFGH Kết qủa phép toán BE  CH là: Ta Câu 9: Mệnh đề mệnh đề mệnh đề sau ? s/ A Vectơ không gian đoạn thẳng có hướng up B Vectơ không gian đoạn thẳng hướng ro C Vectơ không gian điểm om /g D Vectơ không gian đoạn thẳng Câu 10: Cho hình hộp ABCD.EFGH Các vectơ có điểm đầu điểm cuối đỉnh hình hộp c vectơ AB là: B DC; HG; EF C DC; HG; FE D DC; GH ; EF ok A CD; HG; EF ce mệnh đề sau ? bo Câu 11: Cho tứ diện ABCD Gọi G trọng tâm tam giác BCD Mệnh đề fa A AB  AC  AD  AG D AB  AC  AD  AG w C AB  AC  AD  AG B AB  AC  AD  3 AG ww Câu 12: Mệnh đề mệnh đề mệnh đề sau ? A Nếu đường thẳng không vuông góc với hai đường thẳng cắt thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng B Nếu đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt thuộc mặt phẳng không vuông góc với mặt phẳng Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ C Nếu đường thẳng vuông góc với đường thẳng thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng D Nếu đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cắt thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng c0 Câu 13: Cho tứ diện ABC, biết ABC BCD hai tam giác cân có chung cạnh đáy BC Gọi I C AB   ADI  B BC / /  ADI  D BC   ADI  A AC   ADI  Ho trung điểm cạnh BC Khẳng định khẳng định sau ? mệnh đề sau ?   AB  DC  AB  DC D MN  AB  DC   iL C MN   B MN  uO n  ie  A MN  AB  DC Th iD Câu 14: Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trung điểm cạnh AD, BC Mệnh đề A 300 Ta Câu 15: Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' Góc cặp đường thẳng AB B'C' bằng: C 900 s/ B 600 up PHẦN II TỰ LUẬN: điểm D 450 ro Câu (2đ) Trong không gian cho hai tam giác ABC ABD có chung cạnh AB nằm om /g hai mặt phẳng khác Gọi M, N, P, Q trung điểm cạnh AC, CB, BD, DA Chứng minh rằng: c a) AB  CD ok b) Tứ giác MNPQ hình chữ nhật bo Câu (2đ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vuông ABCD cạnh a, có cạnh SA = a ce SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) fa a) Gọi M N hình chiếu A lên đường thẳng SB SD w + Chứng minh đường thẳng AM vuông góc với đường thẳng SC ww + Chứng minh đường thẳng SC vuông góc với mặt phẳng (AMN) b) Tính góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 10 - www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Hocmai.vn – Website học trực tuyến số Việt Nam Cộng đồng học sinh lớp 11 : https://www.facebook.com/congdonghocsinhlop11/ ĐÁP ÁN 10 11 12 13 14 15 ww w fa ce bo ok c om /g ro up s/ Ta iL ie uO n Th iD Ho c0 A B C D Hocmai – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 69 33 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 - Trang | 11 - ... a0 C 22 017 B Câu 11: Tổng C 20 17 1010 C 20 17 C 20 17 1 011 C 20 17 C 20 17 20 17 C 20 17 B x Câu 13: Phương trình s inx A cos x C x ; a2017 10 12 C 20 17 ; k ,k D x 20 17 C 20 17 D 21 008 k2 , k ;... số chọn có hai số có mặt chữ số a1x a x2 bo a0 ok 2) Cho khai triển sau: f(x) a 3x x x 20 16 x 20 16 20 17 x 20 17 a2017 x2017 Tìm hệ số a1 ? ce Bài (2 điểm) Cho hình lăng trụ tam giác ABC A B C... iL Câu 20 : Cho A s/ PHẦN II TỰ LUẬN (5 điểm) up Bài (1 điểm) Tìm tất giá trị x để 4;5 sin x ;4 sin2 x theo thứ tự ba số hạng liên tiếp ro cấp số cộng 1) Cho tập A om /g Bài (2 điểm) 1 ;2; 3; 4;5;6
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa kì toán 11 hay và đặc sắc ( phần 2 ), Đề thi giữa kì toán 11 hay và đặc sắc ( phần 2 ), Đề thi giữa kì toán 11 hay và đặc sắc ( phần 2 )

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay