TÀI LIỆU DẠY VĂN LỚP 9 ĐẠT CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG

116 195 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 07:14

TÀI LIỆU DẠY HỌC SINH LỚP 9 ĐẠT CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MÔN NGỮ VĂN ôn tập,thi tuyển sinh 10 TI LIU DY HC SINH LP T CHUN KIN THC K NNG MễN NG VN PHN A GII THIU CHUNG õy l ti liu Hi tho xõy dng ni dung ụn mụn Ng S GD&T t chc ngy 29,30/12/2009 c s dng ụn cho hc sinh lp 9, nht l i tng hc sinh yu kộm Giỏo viờn trin khai ni dung ụn cho hc sinh theo ti liu, ng thi da vo cỏch biờn son ti liu ca S biờn son thờm ni dung m bo bao quỏt chng trỡnh ó hc Ti liu c biờn son di dng cỏc chuyờn , ú, mi c cu trỳc theo dng cõu hi, dng v gi ý tr li Nhng ni dung kin thc trỡnh by ti liu l ni dung c bn, ngn gn, giỳp hc sinh nm c nhng kin thc c bn nõng cao cht lng tt nghip lp v t l thi u vo lp 10 Do thi gian biờn son cũn hn ch nờn ti liu ny cha bao quỏt ht ni dung chng trỡnh Mt s ni dung cú tớnh cht cng, gi ý, giỏo viờn cn b sung Da theo cỏch biờn son ca ti liu, giỏo viờn biờn son ni dung cho phự hp vi iu kin dy hc v trỡnh ca i tng hc sinh trng mỡnh Tuy nhiờn, biờn son b sung cn m bo ngn gn hc sinh d tip nhn V cỏch thc dy hc: Cn c vo trỡnh ca hc sinh, giỏo viờn cú th dng cỏc phng phỏp dy hc cho phự hp nhm lm cho hc sinh nm c kin thc c bn; tng cng thc hnh, luyn vit bi theo tng loi chuyờn Mi kiu bi cn cho hc sinh vit nhiu ln theo cỏch, t n gin, s lc n y vi nhiu dng cõu hi, dng khỏc rốn luyn k nng trỡnh by PHN B NI DUNG PHN I TING VIT Chuyờn T vng Chuyờn Ng phỏp PHN II LM VN Chuyờn Vn t s Chuyờn Vn ngh lun Chuyờn Vn thuyt minh Chuyờn Vn bn hnh chớnh cụng v PHN III VN HC Chuyờn Vn hc trung i Vit Nam Chuyờn Th hin i Vit Nam sau CM thỏng 8.1945 Chuyờn Truyn Vit Nam sau CM thỏng 8.1945 10 Chuyờn Vn bn nht dng - Kch PHN I: TING VIT Chuyờn 1: T vng Tit 6 3 15 15 Tit 1: Từ xét cấu tạo A.TểM TT KI N THC C BN T n: L t ch cú mt ting VD: Nh, cõy, tri, t, i, chy T phc: L t hai hoc nhiu ting to nờn VD: Qun ỏo, chn mn, trm bng, cõu lc b, bõng khuõng T phc cú loi: * T ghộp: Gm nhng t phc c to bng cỏch ghộp cỏc ting cú quan h vi v ngha - Tỏc dng: Dựng nh danh s vt, hin tng hoc dựng nờu cỏc c im, tớnh cht, trng thỏi ca s vt * T lỏy: Gm nhng t phc cú quan h lỏy õm gia cỏc ting - Vai trũ: To nờn nhng t tng thanh, tng hỡnh miờu t th ca cú tỏc dng gi hỡnh gi cm B CC DNG BI TP Dng bi im: 1: Trong nhng t sau, t no l t ghộp, t no l t lỏy? Ngt nghốo, nho nh, giam gi, gt gự, bú buc, ti tt, lnh lựng, bt bốo, xa xụi, c cõy, a ún, nhng nhn, ri rng, mong mun, lp lỏnh Gi ý: * T ghộp: Ngt nghốo, giam gi, bú buc, ti tt, bt bốo, c cõy, a ún, nhng nhn, ri rng, mong mun * T lỏy: nho nh, gt gự, lnh lựng, xa xụi, lp lỏnh 2: Trong cỏc t lỏy sau õy, t lỏy no cú s gim ngha v t lỏy no cú s tng ngha so vi ngha ca yu t gc? trng trng, sch snh sanh, ốm p, sỏt sn st, nho nh, lnh lnh, nhp nhụ, xụm xp Gi ý: * Nhng t lỏy cú s gim ngha: trng trng, ốm p, nho nh, lnh lnh, xụm xp * Nhng t lỏy cú s tng ngha: sch snh sanh, sỏt sn st, nhp nhụ, Dng bi im: t cõu vi mi t: nh nhn, nh nhng, nh nhừm, nh nh Gi ý: - Bn Hoa trông thật nhỏ nhắn, dễ thơng - Bà mẹ nhẹ nhàng khuyên bảo - Làm xong công việc, thở phào nhẹ nhõm nh trút đợc gánh nặng - Bạn Hoa ăn nói thật nhỏ nhẻ Dng im: Cho cỏc t sau: lp bp, rúc rỏch, lờnh khờnh, thỏnh thút, khnh khng, o t, chim ch, s, lao xao, um tựm, ngon ngoốo, rỡ rm, nghờng ngang, nhp nhụ, chan chỏt, gp ghnh, lot chot, vốo vốo, khựng khc, hn hn Em hóy xp cỏc t trờn vo ct tng ng bng sau: T tng T tng hỡnh - Lp bp, rúc rỏch, thỏnh thút, o o, lao - Lờnh khờnh, khnh khng, chm ch, s, xao, rỡ rm, chan chỏt, vốo vốo, khựng khc, um tựm, ngon ngoốo, nghờng ngang, nhp hn hn nhụ, gp ghnh, lot chot C BI TP V NH Dng bi im: 1: a, Gch chõn cỏc t tng hỡnh on th sau: Chỳ lot chot Cỏi sc xinh xinh Cỏi chõn thon thot Cỏi u nghờng nghờng (T Hu, Lm) b, Cho bit tỏc dng ca cỏc t tng hỡnh on th? *Gi ý: a, Cỏc t tng hỡnh on th: - lot chot, thon thot, nghờng nghờng b, Cỏc t tng hỡnh ( lot chot, thon thot, nghờng nghờng) ó gúp phn khc ho mt cỏch c th v sinh ng hỡnh nh Lm mt chỳ liờn lc, gan d, dng cm 2: Vit mt on ngn (4- dũng ) ú cú s dng: t n, t phc Gi ý : - Hc sinh vit c mt on ngn cú s dng: t n, t phc ( Tựy s sỏng to ca hc sinh) - Cú ni dung, th hin mt ý ngha, cõu cỳ rừ rng, trỡnh by khoa hc - Gch chõn nhng t: t n, t phc, ó s dng on Tit 2: Từ xét nguồn gốc A TểM TT KIN THC C BN Từ mợn: Là từ vay mợn tiếng nớc để biểu thị vật, tợng, đặc điểm mà tiếng Việt cha có từ thích hợp để biểu thị *Ví dụ: Cửu Long, du kích, hi sinh 2.T ng a phng: T ng a phng l t ng ch c s dng hoc s a phng nht nh * Vớ d: Ra l ht chiu ni em i mói Cũn mong chi ngy tr li Phc i! ( T Hu - i i em) - t trờn (ra, ni, chi) ch c s dng Trung *Một số t a phng khỏc: Ví dụ Các vùng miền T a phng T ton dõn Bc B Nam B Nam Trung B Tha Thiờn Huế biu in d, dui bộng tộ bu in v, vui bỏnh ngó Bit ng xó hi: - Bit ng xó hi từ ngữ ch c dựng mt tng lp xó hi nht nh * Vớ d: - Chán quá, hôm phải nhận ngỗng cho kiểm tra toán - Trúng tủ, đạt điểm cao lớp + Ngng: im + trỳng t: ỳng vo bi mỡnh ó chun b tt ( c dựng tng lp hc sinh, sinh viờn ) *S dng t ng a phng v bit ng xó hi: - Việc sử dụng t ng a phng v bit ng xó hi phi phự hp vi tỡnh giao tip - Trong th vn, tỏc gi cú th s dng mt s t ng thuc lp t ny tụ m mu sc a phng, mu sc tng lp xó hi ca ngụn ng, tớnh cỏch nhõn vt - Mun trỏnh lm dng t ng a phng v bit ng xó hi cn tỡm hiu cỏc t ng ton dõn cú ngha tng ng s dng cn thit B CC dạng tập Dng bi im: 1: Tỡm mt s t ng a phng ni em hoc vựng khỏc m em bit Nờu t ng ton dõn tng ng? Gi ý Trỏi qu Chộn bỏt Mố vng Thm da 2: Hóy ch cỏc t a phng cỏc cõu th sau: a, Con tin tuyn xa xụi Yờu bm yờu nc, c ụi m hin b, Bỏc kờu n bờn bn, Bỏc ngi bỏc vit nh sn n s Gi ý Cỏc t ng a phng: a, bm b, kờu Dng bi im: Su tm mt s cõu ca dao, hũ v vố cú s dng t ng a phng? Gi ý: + ng bờn ni ng ngú bờn tờ ng mênh mông bát ngát, ng bờn tê ng ngú bờn ni ng bát ngát mênh mông + ng vụ x Hu quanh quanh, Non xanh nớc biếc nh tranh hoạ đồ + Túc n lng va chng em bi Đ chi di, bi ri d anh + Du m cha m khụng dung ốn chai nh nha, em cựng ln vụ + Tay mang khn gúi sang sụng M kờu khn ti, thng chng khn lui + Ra l ht chiu ni em i mói Cũn mong chi ngy tr li Phc i C.BI TP V NH: Dng bi im: Hóy tỡm ca dao, tc ng, th hay truyn ngn cú s dng t ng a phng v bit ng xó hi? Gi ý: Vớ d mt s bi th ca nh th T Hu Truyn ngn Chic lc ng ca Nguyn Quang Sỏng Dng bi im: Em hóy vit mt on khoảng cõu cú s dng t ng a phng ? Gi ý: (Vit theo suy ngh, tự chọn chủ đề, on phi cú s dng t ng a phng) Tit + 4: Từ xét nghĩa tợng chuyển nghĩa từ A TểM TT KIN THC C BN: Nghĩa từ: Là nội dung mà từ biểu thị Ví dụ: Bàn, ghế, sách Từ nhiều nghĩa: Là từ mang sắc thái ý nghĩa khác tợng chuyển nghĩa Ví dụ: Hiện tợng chuyển nghĩa từ: a Các từ xét nghĩa: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm * Từ đồng nghĩa: từ nằm trờng nghĩa ý nghĩa giống gần giống VD: xinh- đẹp, ăn- xơi - Từ đồng nghĩa chia thành hai loại chính: + Từ đồng nghĩa hoàn toàn VD: quả- trái, mẹ- má + Đồng nghĩa không hoàn toàn: VD: khuất núi- qua đời, chết- hi sinh * Từ trái nghĩa: Là từ có nghĩa trái ngợc VD: cao- thấp, béo- gầy, xấu- tốt * Từ đồng âm: Là t ging v õm nhng ngha khỏc xa nhau, khụng liờn quan gỡ vi VD: - Con nga ang ng bng lng lờn - Mua c chim, bn tụi nht vo lng b, Cấp độ khái quát nghĩa từ: - Nghĩa từ ngữ rộng hẹp nghĩa từ ngữ khác - Một từ ngữ đợc coi có nghĩa rộng phạm vi nghĩa từ ngữ bao hàm phạm vi nghĩa số từ ngữ khác - Một từ ngữ đợc coi có nghĩa hẹp phạm vi nghĩa từ ngữ đợc bao hàm phạm vi nghĩa từ ngữ khác - Một từ ngữ có nghĩa rộng từ ngữ này, đồng thời có nghĩa hẹp từ ngữ khác VD: Động vật: thú, chim, cá + Thú: voi, hơu + Chim: tu hú, sáo + Cá: cá rô, cá thu c, Trờng từ vựng: Là tập hợp từ có nét chung nghĩa B CC DNG Bài tập: Dng bi im: 1: Trong on th sau, tỏc gi ó chuyn cỏc t in m t trng t vng no sang trng t vng no ? Rung ry l chin trng, Cuc cy l v khớ, Nh nụng l chin s, Hu phng thi ua vi tin phng (H Chớ Minh) *Gi ý: - Nhng t in m c chuyn t trng quõn s sang trng nụng nghip 2: Trong hai câu thơ sau, từ hoa thềm hoa, lệ hoa đợc dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Có thể coi tợng chuyển nghĩa làm xuất từ nhiều nghĩa đợc không? Vì sao? Nỗi thêm tức nỗi nhà, Thềm hoa bớc lệ hoa hàng! ( Nguyễn Du, Truyện Kiều) Gi ý: - Từ hoa thềm hoa, lệ hoa đợc dùng theo nghĩa chuyển - Tuy nhiên coi tợng chuyển nghĩa làm xuất từ nhiều nghĩa, nghĩa chuyển từ hoa nghĩa chuyển lâm thời, cha làm thay đổi nghĩa từ, cha thể đa vào từ điển Dng bi im: 1: t tờn trng t vng cho mi dóy sau: a Li, nm, cõu, vú b T, ging, hũm, va li, chai, l c ỏ, p, gim, xộo d Bun, vui, phn khi, s hói *Gi ý: a Dng c ỏnh bt thu sn b Dng c ng c Hot ng ca chõn d Trng thỏi tõm lớ 2: Cỏc t in m on sau õy thuc trng t vng no ? Vỡ tụi bit rừ, nhc n m tụi, cụ tụi ch cú ý gieo rc vo u úc tụi nhng hoi nghi tụi khinh mit v rung ry m tụi, mt ngi n b ó b cỏi ti l goỏ chng, n nn cựng tỳng quỏ, phi b cỏi i tha hng cu thc Nhng i no tỡnh thng yờu v lũng kớnh mn m tụi li b nhng rp tõm bn xõm phm n (Nguyờn Hng, Nhng ngy th u) * Gi ý: Cỏc t hoi nghi, khinh mit, rung ry, thng yờu, kớnh mn, rp tõm : trng t vng thỏi 3: Khi ngời ta 70 xuân tuổi tác cao, sức khoẻ thấp (Hồ Chí Minh, Di chúc) Cho biết dựa sở nào, từ xuân thay cho từ tuổi Việc thay từ câu có tác dụng diễn đạt nh nào? Gi ý: - Dựa sở từ xuân từ mùa xuân năm, khoảng thời gian tơng ứng với tuổi Có thể coi trờng hợp lấy phận để thay cho toàn thể, hình thức chuyển nghĩa theo phơng thức hoán dụ - Việc thay từ xuân câu có tác dụng: thể tinh thần lạc quan tác giả Ngoài tránh đợc việc lặp lại từ tuổi tác Dng bi im: Xác định trờng từ vựng phân tích hay cách dùng từ thơ sau: áo đỏ em phố đông Cây xanh nh ánh theo hồng Em lửa cháy bao mắt Anh đứng thành tro em biết không? ( Vũ Quần Phơng, áo đỏ) Gi ý: - Các từ (áo) đỏ, (cây) xanh, (ánh ) hồng, lửa, cháy, tro tạo thành trờng từ vựng: trờng từ vựng màu sắc trờng từ vựng lửa vật, tợng có quan hệ chặt chẽ với - Màu áo đỏ cô gái thắp sáng lên ánh mắt chàng trai bao ngời khác lửa Ngọn lửa lan toả ngời anh làm anh say đắm, ngây ngất (đến mức cháy thành tro) lan không gian làm biến sắc ( xanh nh ánh theo hồng) C BI TP V NH: Dng bi im: Em tìm số từ có nhiều nghĩa? Gi ý: - Mắt: mắt na, mắt dứa, mắt mía - Mũi: mũi thuyền, mũi kiếm, mũi Cà Mau Dng iểm Xp cỏc t mi, nghe, tai, thớnh, ic, thm, rừ vo ỳng trng t vng ca nú theo bng sau (mt t cú th xp c trng) *Gi ý: Khu giỏc Thớnh giỏc Mi, thm, ic, thớnh Tai, nghe, ic, rừ, thớnh Tiết 5+6: MT S PHép TU T T VNG (So sỏnh, n d, nhõn hoỏ, hoỏn d, ip ng, chi ch, núi quỏ, núi gim - núi trỏnh) A TểM TT KIN THC C BN So sỏnh: - L i chiu s vt hin tng ny vi s vt hin tng khỏc cú nột tng ng lm tng sc gi hỡnh, gi cm cho s din t * Cu to ca phộp so sỏnh So sỏnh yu t: - V A : i tng (s vt) c so sỏnh - B phn hay c im so sỏnh (phng din so sỏnh) - T so sỏnh - V B : S vt lm chun so sỏnh Ta cú s sau : Yu t Yu t Yu t Yu t V A V B (S vt c so Phng din T so sỏnh (S vt dựng lm chun so sỏnh) so sỏnh sỏnh) Mt tri xung bin nh hũn la Tr em nh bỳp trờn cnh + Trong yu t trờn õy yu t (1) v yu t (4) phi cú mt + Yu t (2) v (3) cú th vng mt Khi yu t (2) vng mt ngi ta gi l so sỏnh chỡm vỡ phng din so sỏnh (cũn gi l mt so sỏnh) khụng l ú s liờn tng rng rói hn, kớch thớch trớ tu v tỡnh cm ngi c nhiu hn * Cỏc kiu so sỏnh a So sỏnh ngang bng b So sỏnh hn kộm * Tỏc dng ca so sỏnh + So sỏnh to nhng hỡnh nh c th sinh ng Phn ln cỏc phộp so sỏnh u ly cỏi c th so sỏnh vi cỏi khụng c th hoc kộm c th hn, giỳp mi ngi hỡnh dung c s vt, s vic cn núi ti v cn miờu t n d: - n d l cỏch gi tờn s vt, hin tng ny bng tờn s vt hin khỏc cú nột tng ng quen thuc nhm tng sc gi hỡnh, gi cm cho s din t Ngy ngy mt tri i qua trờn lng Thy mt mt tri lng rt . Mt tri th hai l hỡnh nh n d vỡ : ly tờn mt tri gi Bỏc Mt tri Bỏc cú s tng ng v cụng lao giỏ tr * Cỏc kiu n d + n d hỡnh tng l cỏch gi s vt A bng s vt B + n d cỏch thc l cỏch gi hin tng A bng hin tng B + n d phm cht l cỏch ly phm cht ca s vt A ch phm cht ca s vt B + n d chuyn i cm giỏc l ly cm giỏc A ch cm giỏc B *Tỏc dng ca n d n d lm cho cõu thờm giu hỡnh nh v mang tớnh hm sỳc Sc mnh ca n d chớnh l mt biu cm Cựng mt i tng nhng ta cú nhiu cỏch thc din t khỏc (thuyn bin, mn - o, thuyn bn, bin b) cho nờn mt n d cú th dựng cho nhiu i tng khỏc n d luụn biu hin nhng hm ý m phi suy mi hiu Chớnh vỡ th m n d lm cho cõu giu hỡnh nh v hm sỳc, lụi cun ngi c ngi nghe Nhõn húa : - Nhõn hoỏ l cỏch gi hoc t vt, cõy ci, vt, hin tng thiờn nhiờn bng nhng t ng c dựng gi hoc t ngi; lm cho th gii loi vt, cõy ci vt, tr nờn gn gi vi ngi, biu th c nhng suy ngh tỡnh cm ca ngi * Cỏc kiu nhõn hoỏ + Gi s vt bng nhng t gi ngi + Nhng t ch hot ng, tớnh cht ca ngi c dựng ch hot ng, tớnh cht s vt + Trũ chuyn tõm s vi vt nh i vi ngi * Tỏc dng ca phộp nhõn hoỏ - Phộp nhõn hoỏ lm cho cõu vn, bi thờm c th, sinh ng, gi cm ; l cho th gii vt, cõy ci, vt c gn gi vi ngi hn Hoỏn d: - Gi tờn s vt khỏi nim bng tờn ca mt s vt hin tng khỏi nim khỏc cú mi quan h gn gi vi nú, tng sc gi hỡnh gi cm cho s din t * Cỏc kiu hoỏn d + Ly b phn gi ton th: Vớ d ly cõy bỳt ch nh + Ly vt cha ng gi vt b cha ng: lng xúm ch nụng dõn + Ly du hiu ca s vt gi s vt: Hoa o, hoa mai ch xuõn + Ly cỏi c th gi caớ tru tng: M hụi ch s vt v Núi quỏ: - Bin phỏp tu t phúng i mc quy mụ tớnh cht ca s vt hin tng c miờu t gõy n tng, tng sc biu cm Núi gim, núi trỏnh - L bin phỏp tu t dựng cỏch din t t nh uyn chuyn, trỏnh gõy cm giỏc au bun ghờ s trỏnh thụ tc, thiu lch s ip ng: - Lp lai t ng kiu cõu lm ni bt ý, gõy cm sỳc mnh - ip ng va nhn mnh ý, to cho cõu cõu th, on vn, on th giu õm iu, nhp nhng, hoc ho hựng mnh m Chi ch : - Li dng c sc v õm, v ngha ca t to sc thỏi dớ dm hi hc lm cho cõu hp dn v thỳ v * Cỏc li chi ch : + Dựng t ng ngha, dựng t trỏi ngha + Dựng li núi lỏi + Dựng li ng õm: + Ch ch ip ph õm u B CC DNG BI TP Dng im Em hóy xỏc nh cõu th sau s dng bin phỏp tu t no? Chic thuyn im bn mi tr v nm Nghe cht mui thm dn th v. Gi ý: Nhõn húa: Thuyn im- bn mi- nm Con thuyn sau mt chuyn vt v tr v, nú mi mt nm im trờn bn Con thuyn c nhõn húa gi cm núi lờn cuc sng lao ng vt v, tri qua bao súng giú th thỏch Con thuyn chớnh l biu tng p ca dõn chi Dng im: 1: Xỏc nh ip ng bi cao dao sau Con kin m leo cnh a Leo phi cnh ct, leo leo vo Con kin m leo cnh o Leo phi cnh ct, leo vo leo Gi ý: ip mt t: leo, cnh, kin ip mt cm t: leo phi cnh ct, leo ra, leo vo 2: Vn dng kin thc ó hc v mt s phộp tu t t vng phõn tớch nột ngh thut c ỏo ca nhng cõu th sau: a, Gỏc kinh vin sỏch ụi ni Trong gang tc li gp mi quan san ( Nguyn Du, Truyn Kiu) b, Cũn tri cũn nc cũn non Cũn cụ bỏn ru anh cũn say sa ( Ca dao) * Gi ý: a, Phộp núi quỏ: Gỏc Quan m, ni Thuý Kiu b Hon Th bt chộp kinh, rt gn vi phũng c sỏch ca Thỳc Sinh Tuy cựng khu nh Hon Th, gn gang tc, nhng gi õy hai ngi cỏch tr gp mi quan san - Bng li núi quỏ , tỏc gi cc t s xa cỏch gia thõn phn, cnh ng ca Thuý Kiu v Thỳc Sinh b, Phộp ip ng (cũn) v dựng t a ngha (say sa) - Say sa va c hiu l chng trai vỡ ung nhiu ru m say, va c hiu chng trai say m vỡ tỡnh - Nh cỏch núi ú m chng trai th hin tỡnh cm ca mỡnh mnh m v kớn ỏo Dng im: Xỏc nh bin phỏp tu t t vng on th sau Nờu tỏc dng ca bin phỏp tu t ú Chic thuyn nh hng nh tun mó Phng mỏi chốo mnh m vt trng giang Cỏnh bum ging to nh mnh hn lng Rn thõn trng bao la thõu gúp giú (T Hanh - Quờ hng ) Gi ý: * Bin phỏp tu t vng + So sỏnh chic thuyn nh tun mó v cỏnh bum nh mnh hn lng ó to nờn hỡnh nh c ỏo; s vt nh c thi thờm linh hn tr nờn p + Cỏnh bum cũn c nhõn húa nh mt chng trai lc lng ang rn tm thõn vm v chng chi vi súng giú * Tỏc dng - Gúp phn lm hin rừ khung cnh ca ngi dõn chi li ú l mt bc tranh lao ng y hng v dt sc sng ca ngi dõn vựng bin - Th hin rừ s cm nhn tinh t v quờ hng ca T Hanh - Gúp phn th hin rừ tỡnh yờu quờ hng sõu nng, da dit ca nh th C BI TP V NH Dng 1- 1,5 im: Em hóy xỏc nh nhng cõu sau s dng bin phỏp tu t no? a Cú ti m cy chi ti Ch ti lin vi ch tai mt b Tr em nh bỳp trờn cnh c Trõu i ta bo trõu ny Trõu ngoi rung trõu cy vi ta Gi ý: a Chi ch b So sỏnh c Nhõn húa Dng im: 1: Em hóy su tm cõu th, cú s dng phộp tu t t vng, ch thuc phộp tu t no? Gi ý: - Giy bun khụng thm Mc ng nghiờn su - Cy ng ang bui ban tra M hụi thỏnh thút nh ma rung cy - Nhõn húa: bun, su - Núi quỏ: M hụi nh ma 2: Vn dng kin thc ó hc v mt s phộp tu t t vng phõn tớch nột ngh thut c ỏo ca nhng cõu th sau: a, Ngi ngm trng soi ngoi ca s Trng nhũm khe ca ngm nh th (H Chớ Minh, Ngm trng) b, Mt tri ca bp thỡ nm trờn i Mt tri ca m, em nm trờn lng (Nguyn Khoa im, Khỳc hỏt ru nhng em ln trờn lng m * Gi ý: a, Phộp nhõn hoỏ: nh th ó nhõn hoỏ ỏnh trng, bin trng thnh ngi bn tri õm, tri k - Nh phộp nhõn hoỏ m thiờn nhiờn bi th tr nờn sng ng hn, cú hn hn v gn bú vi ngi hn b, Phộp n d tu t: t mt tri cõu th th hai ch em trờn lng m, ú l ngun sng, ngun nuụi dng nim tin ca m vo ngy mai CHUYấN 2: NG PHP Tit - T LOI TING VIT A Túm tt kin thc c bn Danh t a) Khỏi nim: Danh t l t ch s vt, hin tng, khỏi nim b) Cỏc loi danh t: - Danh t ch s vt: + Danh t chung: L nhng danh t cú th dựng lm tờn gi cho mt lot s vt cựng loi VD: bn, gh, qun, ỏo, sỏch, bỳt + Danh t riờng: L nhng danh t dựng lm tờn gi riờng cho tng cỏ th, s vt, ngi, a phng, c quan, t chc VD: Hong, Trang, H ni, Trng THCS Ba ỡnh - Danh t ch n v: + Danh t ch n v t nhiờn (cũn gi l loi t) VD: cỏi, con, hũn, viờn, tm, bc, bn, nhúm + Danh t ch n v quy c (Danh t ch n v chớnh xỏc v danh t ch n v c chng) ng t a) Khỏi nim: ng t l nhng t cú ý ngha khỏi quỏt ch hnh ng, trng thỏi ca s vt ng t cú kh nng kt hp vi cỏc t ó, s, ang, cng, vn, c, cũn, hóy, ng, ch v thng lm v ng cõu b) Cỏc loi ng t: ng t tỡnh thỏi, ng t hnh ng trng thỏi, Tớnh t a) Khỏi nim: L nhng t cú ý ngha khỏi quỏt ch c im, tớnh cht Tớnh t cú kh nng kt hp vi ó, ang, s, rt, lm, quỏ Thng lm v ng cõu hoc ph ng cm danh t v cm ng t b) Cỏc loi tớnh t: Tớnh t khụng i kốm cỏc t ch mc v tớnh t cú th i kốm cỏc t ch mc S t: L nhng t ch s lng hoc s th t 10 Gi ý : - Bo v quyn li, chm lo n s phỏt trin ca tr em l mt nhng nhim v cú ý ngha quan trng hng u ca tng quc gia v ca cng ng quc t õy l liờn quan trc tip n tng lai ca mt t nc ca ton nhõn loi - Qua nhng ch trng, chớnh sỏch, qua nhng hnh ng c th i vi vic bo v, chm súc tr em m ta nhn trỡnh minh ca mt xó hi - Vn bo v, chm súc tr em ang c cng ng quc t dnh s quan tõm thớch ỏng vi cỏc ch trng, nhim v cú tớnh c th ton din 2- Dng hoc im : : Phõn tớch tớnh cht c th, ton din ca nhng nhim v chm súc, bo v tr em c bn tuyờn b nờu (t mc 10 n mc 17) Gi ý : Nờu tng nhim v c th : + Tng cng sc khe v ch dinh dng cho tr em + Quan tõm chm súc tr em b tn tt v tr em cú hon cnh c bit khú khn + Tng cng vai trũ ca ph n núi chung v m bo quyn bỡnh ng gia nam v n + Bo m cho tr em c hc ht bc giỏo dc c s khụng cú tr em no mự ch + Thc hin k hoch húa gia ỡnh, to iu kin tr em ln khụn v phỏt trin trờn nn múng gia ỡnh +Vỡ tng lai ca tr em cn cp bỏch bo m hoc khụi phc li s tng trng v phỏt trin u n nn kinh t tt c cỏc nc Cỏc nhim v nờu va c th, va ton din bao quỏt trờn mi lnh vc (y t, giỏo dc, xó hi), mi i tng (tr em b tn tt, tr em cú hon cnh khú khn, trai, gỏi) v mi cp (gia ỡnh, xó hi, quc gia, cng ng quc t) Mc 17 nhn mnh Cỏc nhim v ú ũi hi tt c cỏc nc cn phi cú nhng n lc liờn tc v phi hp vi hnh ng ca tng nc cng nh hp tỏc quc t -Tit BN V C SCH -Chu Quang TimA- TểM TT KIN THC C BN 1- Tỏc gi : - Chu Quang Tim (1897-1986) l nh m hc v lớ lun hc ni ting ca Trung Quc Trong nhng bi vit ca mỡnh ụng ó nhiu ln bn v chuyn c sỏch Riờng bi vit ny l kt qu ca quỏ trỡnh tớch lu kinh nghim, dy cụng suy ngh, l nhng li bn y tõm huyt ca ngi i trc mun truyn li cho cỏc th h sau 2- Tỏc phm : a) Ni dung : - Bn v c sỏch l bi vit va cú lớ l xỏc ỏng va giu kinh nghim thc t Vn bn c trớch cú b cc cht ch, hp lớ Sau vo bi, tỏc gi khng nh tm quan trng, ý ngha cn thit ca vic c sỏch Tip ú bi vit nờu cỏc khú khn, nguy hi d gp ca vic c sỏch tỡnh hỡnh hin Phn chớnh ca bi vit dnh bn v phng phỏp c sỏch (bao gm cỏch la chn sỏch cn c v cỏch c th no cho cú hiu qu) - Bng s phõn tớch ngn gn rừ rng bi vit ó lm sỏng t ý ngha ca sỏch trờn ng phỏt trin ca nhõn loi Sỏch ó ghi chộp, cụ ỳc v lu truyn mi tri thc, mi thnh tu m loi ngi tỡm tũi, tớch lu c qua tng thi i, tr thnh kho tng ca ci tinh thn quý bỏu Nhng cun sỏch cú giỏ tr cú th xem l nhng ct mc trờn ng phỏt trin hc thut ca nhõn loi Vỡ sỏch cú ý ngha quan trng nh th nờn c sỏch l mt ng tớch lu, nõng cao tri thc rt c bn ca mi ngi - Trong bi cnh hin nay, sỏch v ngy cng nhiu thỡ vic c cng phi cú phng phỏp Chu Quang Tim ó bn lun, phõn tớch mt cỏch cú lớ l, cú thc t rng cn bit la chn sỏch c, kt hp gia c rng vi c sõu, gia c sỏch thng thc vi c sỏch chuyờn mụn Vic c sỏch khụng th tu hng m phi cú k hoch, cú mc ớch kiờn nh, phi va c va nghin ngm b) Ngh thut - Bn v c sỏch l tỏc phm ngh lun cú tớnh thuyt phc, sc hp dn cao bi cỏch trỡnh by va t lớ va thu tỡnh, bi li giu hỡnh nh nhiu ch tỏc gi dựng cỏch núi vớ von tht c th v thỳ v 102 - B cc bi vit cht ch, hp lớ dn dt t nhiờn c) Ch c sỏch l ng quan trng tớch lu nõng cao hc Cn kt hp gia c rng vi c sõu, gia c sỏch thng thc vi c sỏch chuyờn mụn Vic c sỏch khụng th tu hng m phi cú k hoch, cú mc ớch kiờn nh, phi va c va nghin ngm B- CC DNG 1- Dng hoc im : Vn ngh lun ca bi vit ny l gỡ ? Hóy túm tt cỏc lun im ca tỏc gi trin khai y ? Gi ý : - Vn ngh lun : Bn v c sỏch - Lun im : + Tm quan trng, ý ngha cn thit ca vic c sỏch -> Sỏch cú ý ngha quan trng trờn ng phỏt trin ca nhõn loi -> c sỏch l mt ng tớch lu, nõng cao tri thc + Nờu cỏc khú khn, cỏc thiờn hng sai lc d mc phi ca vic c sỏch tỡnh hỡnh hin -> Sỏch nhiu khin ngi ta khụng chuyờn sõu -> Sỏch nhiu d khin ngc c lc hng + Bn v phng phỏp c sỏch -> Cỏch chn sỏch -> Cỏch c sỏch : Túm tt ni dung chớnh bi vit Bn v c sỏch ca Chu Quang Tim khong n cõu ? Gi ý : Bi vit nờu tm quan trng, ý ngha ca vic c sỏch, cỏc khú khn nguy hi d gp ca vic c sỏch tỡnh hỡnh hin T ú a cỏch la chn sỏch cn c v cỏch c nh th no cho hiu qu 2- Dng hoc im : Qua li bn ca Chu Quang Tim, em thy sỏch cú tm quan trng nh th no ? Vic c sỏch cú ý ngha gỡ ? Gi ý : Hc sinh phỏt biu nhn thc ca mỡnh v ý ngha ca vic c sỏch trờn ng phỏt trin ca nhõn loi vit thnh bi ngn m bo cỏc ý chớnh sau: - Sỏch ó ghi chộp cụ ỳc v lu truyn mi tri thc, mi thnh tu m loi ngi ó tỡm tũi, tớch lu qua tng thi i - Nhng cun sỏch cú giỏ tr cú th xem l nhng ct mc trờn ng phỏt trin hc thut ca nhõn loi - Sỏch tr thnh kho tng quý bỏu ca di sn tinh thn m loi ngi thu lm, suy ngm sut my nghỡn nm - Vỡ ý ngha quan trng ca sỏch nờn c sỏch l mt ng tớch lu nõng cao tri thc C- BI TP V NH : 1- Dng hoc im : Phõn tớch li bn ca Chu Quang Tim v phng phỏp c sỏch (bao gm cỏch la chn sỏch c v cỏch c) Gi ý : Hc sinh c k bn t ch c sỏch khụng ct ly nhiu cho n ht Suy ngh v phõn tớch theo cỏc ý chớnh sau : - Theo tỏc gi bi vit cn la chn sỏch c nh th no, mi quan h gia loi sỏch thụng thng, loi sỏch lnh vc gn gi, k cn vi chuyờn mụn ca mỡnh v loi sỏch ti liu c bn, chuyờn sõu ? - Li bn tht c th ca tỏc gi v cỏch c sỏch (thỏi , tinh thn, phng phỏp c) 2- Dng hoc im : 103 : Nhn xột v cỏch lp lun, trỡnh by ca tỏc gi bi vit Phỏt biu thu hoch ca em v cỏch khng nh, trin khai ngh lun sau c hiu bn Bn v c sỏch ? Gi ý : HS vit thnh bi m bo c cỏc ý chớnh sau : - Ni dung li bn v cỏch trỡnh by va t lý va thu tỡnh - B cc bi vit cht ch, hp lý - S kt hp gia lớ l, nhn nh vi kinh nghim, dn chng thc t - Ging iu ca tỏc gi cựng cỏch vit giu hỡnh nh (c bit l li vớ von tht c th v thỳ v) => Bi ngh lun cú tớnh thuyt phc, sc hp dn cao - Trỡnh by thu hoch ca mỡnh v cỏch khng nh, trin khai lun im mt bi ngh lun (lm th no lun im c ni bt, c gii thớch, chng minh rừ rng v giu tớnh thuyt phc hp dn) -Tit TING NểI CA VN NGH -Nguyn ỡnh ThiA- TểM TT KIN THC C BN 1- Tỏc gi : - Nguyn ỡnh Thi (1924-2003) l mt ngh s ti nng v nhiu mt, khụng ch ni ting vi nhng tỏc phm th, nhc kch ụng cũn l mt cõy bỳt lớ lun phờ bỡnh sc so ễng tham gia vo cỏc hot ng ngh t rt sm, trờn mi lnh vc u li nhng tỏc phm ni ting - Sỏng tỏc ca Nguyn ỡnh Thi cú nhiu th loi : th, nhc, xuụi, kch, tiu lun phờ bỡnh Cuc i sỏng to ngh thut ca ụng gn bú cht ch vi cục i hot ng cỏch mng, c bit trờn mt trn ngh - Cỏc tỏc phm chớnh : Xung kớch (tiu thuyt) Thu ụng nm (truyn), Ngi chin s (th), My hc (tiu lun), Bờn b sụng Lụ (truyn ngn), Mt s u tranh t tng ngh hin (tiu lun), Con nai en (kch), V b (tiu thuyt) - Tỏc gi ó c nhn gii thng H Chớ Minh v hc ngh thut (1996) - Tiu lun Ting núi ca ngh oc vit 1948, in cun My hc (lớ lun phờ bỡnh, xut bn 1956), cú ni dung lớ lun sõu sc, c th hin qua nhng rung cm chõn thnh ca mt trỏi tim ngh s 2- Tỏc phm : a) Ni dung : - Ting núi ca ngh c Nguyn ỡnh Thi vit nm 1948 thi k u cuc khỏng chin chng Phỏp Nhng nm ny chỳng ta ang xõy dng mt nn hc ngh thut mi gn bú vi i sng khỏng chin v i ca nhõn dõn, m tớnh dõn tc i chỳng Vỡ th ni dung v sc mnh k diu ca ngh thng c tỏc gi gn vi i sng phong phỳ, sụi ni ca qun chỳng nhõn dõn ang chin u v sn xut Ting núi ca ngh cú ni dung lớ lun sõu sc, th hin nhit tỡnh nhng rung cm chõn thnh ca ngi ngh s khỏng chin Nguyn ỡnh Thi - Bi cú h thng lun im nh sau : + Ni dung ting núi ca ngh : Cựng vi thc ti khỏch quan l nhn thc mi m, l t tng, tỡnh cm ca cỏ nhõn ngh s Mi tỏc phm ngh thut ln l mt cỏch sng ca tõm hn, t ú lm thay i hn mt ta nhỡn, úc ta ngh + Ting núi ca ngh rt cn thit i vi cuc sng ngi, nht l hon cnh chin u, sn xut vụ cựng gian kh ca dõn tc + Vn ngh cú kh nng cm húa, sc mnh lụi cun ca nú tht l k diu, bi ú l ting núi ca tỡnh cm, tỏc ng ti mi ngi qua nhng rung cm sõu xa t trỏi tim b) Ngh thut L bi ngh lun c sc : - B cc cht ch, hp lớ, cỏch dn dt t nhiờn - Cỏch vit giu hỡnh nh, cú nhiu dn chng v th vn, v cõu chuyn thc t khng nh cỏc ý kin, cỏc nhn nh tng thờm sc hp dn cho bi tiu lun - Ging chõn thnh, say sa, giu nhit huyt, c bit phn cui c) Ch 104 Nguyn ỡnh Thi ó khng nh ngh l mi dõy ng cm k diu gia ngh s vi bn c qua nhng rung ng mónh lit, sõu xa ca trỏi tim Vn ngh giỳp cho ngi c sng phong phỳ hn v t hon thin nhõn cỏch tõm hn mỡnh B- CC DNG 1- Dng hoc im : Vỡ ngi cn n ting núi ca ngh ? Gi ý : HS nờu s cn thit ca ngh i vi i sng ngi C th : - Vn ngh giỳp chỳng ta c sng y hn, phong phỳ hn vi cuc i v vi chớnh mỡnh Mi tỏc phm ln nh ri vo bờn chỳng ta mt ỏnh sỏng riờng, khụng bao gi nhũa i, ỏnh sỏng y by gi bin thnh ca ta, v chiu ta lờn mi vic chỳng ta sng, mi ngi ta gp, lm cho ta thay i hn mt ta nhỡn, úc ta ngh - Trong trng hp ngi b ngn cỏch vi cuc sng, ting núi ca ngh cng l si dõy buc cht h vi cuc i thng bờn ngoi, vi tt c nhng s sng, hot ng, nhng vui bun gn gi - Vn ngh gúp phn lm ti mỏt sinh hot khc kh hng ngy, gi cho i c ti Tỏc phm ngh hay giỳp cho ngi vui lờn, bit rung cm v c m cuc i cũn lm vt v cc nhc : Theo em nu khụng cú ngh i sng ngi s ? Gi ý :Thc cht õy l cõu hi v tỏc dng, ý ngha ca ngh i vi ngi nhng t tỡnh gi nh nu khụng cú ngh Da vo tỏc dng v ý ngha ca ngh i vi ngi m Nguyn ỡnh Thi ó nờu phõn tớch : - Nhn thc, i sng tinh thn ca ngi s nu khụng cú ngh ? - Nu khụng cú ngh thỡ mi quan h gia ngi vi ngi vi cuc sng s ? - Vn ngh cú tỏc dng gỡ i vi i sng sinh hot khc kh hng ngy, i vi tõm hn cm xỳc ca chỳng ta ? 2- Dng hoc im : Túm tt h thng lun im v nhn xột v b cc ca bn Ting núi ca ngh ? Gi ý : - Bi cú h thng lun im nh sau : + Ni dung ting núi ca ngh : Cựng vi thc ti khỏch quan l nhn thc mi m, l t tng, tỡnh cm ca cỏ nhõn ngh s Mi tỏc phm ngh thut ln l mt cỏch sng ca tõm hn, t ú lm thay i hn mt ta nhỡn, úc ta ngh + Ting núi ca ngh rt cn thit i vi cuc sng ngi, nht l hon cnh chin u, sn xut vụ cựng gian kh ca dõn tc + Vn ngh cú kh nng cm húa, sc mnh lụi cun ca nú tht l k diu, bi ú l ting núi ca tỡnh cm, tỏc ng ti mi ngi qua nhng rung cm sõu xa t trỏi tim - B cc cht ch, hp lớ, dn dt t nhiờn Cỏc lun im va cú s gii thớch cho va ni tip mt cỏch t nhiờn theo hng cng lỳc cng phõn tớch sõu sc mnh c trng ca ngh C- BI TP V NH : 1- Dng hoc im : Tỏc phm ngh thut n vi ngi c, ngi xem bng cỏch no m cú kh nng k diu n nh võy ? Gi ý : Hc sinh cn phõn tớch ng ngh n vi ngi c v kh nng k diu ca nú C th cỏc ý chớnh sau : - Sc mnh riờng ca ngh bt ngun t ni dung ca nú v ng m nú n vi ngi c, ngi nghe - Ngh thut l ting núi ca tỡnh cm Tỏc phm ngh cha ng tỡnh yờu, ghột, ni vui, bun ca ngi i sng sinh ng T tng ca ngh thut khụng khụ khan, trỡu tng m lng sõu, thm vo nhng cm xỳc T ú tỏc phm ngh lay ng cm xỳc i vo nhn thc, tõm hn chỳng ta qua ng tỡnh cm - Khi tỏc ng bng ni dung, cỏch thc c bit y, ngh gúp phn giỳp mi ngi t nhn thc mỡnh, t xõy dng mỡnh Nh vy ngh thc hin cỏc chc nng ca nú mt cỏch t nhiờn, cú hiu qu lõu bn sõu sc 105 2- Dng hoc im : : Em hóy phõn tớch ni dung phn ỏnh, th hin ca ngh Gi ý : Hc sinh vit thnh bi m bo cỏc ý chớnh sau : - Tỏc phm ngh phn ỏnh i sng thụng qua cỏi nhỡn ca ngi ngh s Vn ngh trung khỏm phỏ, th hin chiu sõu tớnh cỏch, s phn ngi, th gii bờn ca ngi Ni dung tỏc phm ngh cũn l t tng, tm lũng ca ngh s gi gm ú - Tỏc phm ngh khụng ct lờn nhng li thuyt lớ khụ khan m cha ng tt c nhng say sa, vui bun, yờu ghột, m mng ca ngh s Nú mang n cho chỳng ta bao rung ng, bao ng ngng trc nhng iu tng chng rt quen thuc - Ni dung ca ngh cũn l rung cm v nhn thc ca tng ngi tip nhn Nú s c m rng, phỏt huy vụ tn qua tng th h ngi c, ngi xem Túm li, ni dung ch yu ca ngh l hin thc mang tớnh c th, sinh ng, l i sng tỡnh cm ca ngi qua cỏi nhỡn v tỡnh cm cú tớnh cỏ nhõn ca ngi ngh s : Nờu mt tỏc phm ngh m em yờu thớch v phõn tớch ý ngha, tỏc ng ca tỏc phm y i vi mỡnh Gi ý : õy l bi nhm phỏt huy nng lc cm th hc, s thớch hc ca mi cỏ nhõn, vỡ vy khụng ỏp t tỏc phm ngh c th hc sinh t la chn nh, tranh, phim, truyn, th ch yờu cu hc sinh nờu c ni dung, phõn tớch ý ngha, tỏc ng ca tỏc phm y i vi mỡnh Tit CHUN B HNH TRANG VO TH K MI -V KhoanA- TểM TT KIN THC C BN 1- Tỏc gi : V Khoan l nh ngoi giao, nhiu nm lm th trng B Ngoi Giao, B trng B Thng mi, Nguyờn l Phú Th tng Chớnh ph 2- Tỏc phm : a) Mt s im cn chỳ ý v hon cnh i bi vit - Bi vit Chun b hnh trang ca V Khoan ng trờn Tp Tia sỏng nm 2001 v c in vo Mt gúc nhỡn ca trớ thc NXB Tr 2002 Khi a vo SGK ngi biờn son t nhan bi vit Chun b hnh trang vo th k mi - Chun b hnh trang vo th k mi l bi ngh lun ca Phú Th tng V Khoan cp ti nhng va cú ý ngha thi s, cp thit va cú ý ngha lõu di Tỏc gi vit bi ny u nm 2001, t nc ta cựng ton th gii bc vo nm u tiờn ca th k mi thi im chuyn giao thi gian c bit cú ý ngha, ngi ta thng cú nhu cu nhỡn li, kim im li mỡnh trờn chng ng ó qua v chun b hnh trang i tip chng ng mi i vi dõn tc ta, bc vo th k mi cng l tip tc mt hnh trỡnh y trin vng ca cụng cuc i mi ton din, nhm vt qua tỡnh trng chm phỏt trin, nghốo nn, lc hu, i vo cụng nghip húa, hin i húa Mt khỏc õy cng l ng y khú khn, thỏch thc, ũi hi mi ngi, c bit l th h tr phi thc s i mi lờn mnh m ỏp ng yờu cu ca thi i b) Ni dung * õy l bi ngh lun v mt ti va cp thit va cú tớnh lõu di, va l ca t nc va l ca tng ngi (trc ht l cỏc bn tr), va l mt bi xó lun, va l mt bn ch o, va l mt ý kin riờng, va l ý kin ca v lónh o cp cao, va cú tớnh cht i sng, va cú tớnh cht t tng, o lớ c bit bi cha ng mt trit lý nhõn cú giỏ tr muụn thu : Con ngi quyt nh tt c * Lun im c bn ca bi (vn ngh lun) c nờu t u lm cn c trin khai Lp tr Vit Nam cn nhn nhng cỏi mnh, cỏi yu ca ngi Vit Nam rốn nhng thúi quen tt bc vo nn kinh t mi * H thng lun c ca bi : (1) Chun b hnh trang vo th k mi thỡ quan trng nht l s chun b bn thõn ngi (2) Bi cnh ca th gii hin v nhng mc tiờu, nhim v nng n ca t nc (3) Nhng cỏi mnh, cỏi yu ca ngi Vit Nam cn c nhn rừ bc vo nn kinh t th k mi 106 - õy l lun c trung tõm, quan trng nht ca c bi nờn c tỏc gi trin khai c th v phõn tớch thu ỏo * Kt lun : - T ba lun c c trin khai rt cht ch núi tờn tỏc gi kt thỳc bi vit bng vic nờu lờn nhng yờu cu i vi th h tr : Bc vo th k mi, mi ngi Vit Nam c bit l th h tr cn phỏt huy nhng im mnh, khc phc nhng im yu, rốn cho mỡnh nhng thúi quen tt t nhng vic nh ỏp ng nhim v a t nc i vo cụng nghip húa, hin i húa b) Ngh thut - Bi ngh lun mu mc ó phõn tớch mt cỏch thuyt phc, cú lớ cú tỡnh nhng im mnh, im yu ca ngi Vit Nam Tỏc gi khụng dựng cỏch núi theo kiu sỏch v, uyờn bỏc m din t gin d, thit thc da trờn c s thc tin, cú vớ d, vớ von c th, cú hỡnh nh c bit cỏch s dng thnh ng, tc ng Nc n chõn mi nhy, Liu cm gp mm Trõu buc ghột trõu n, Búc ngn cn di, Vỡ th bi vit sõu sc m d hiu - Khi nờu u, nhc im ca ngi Vit Nam, tỏc gi ó khụng lm mt phộp lit kờ n gin t u im n nhc im m c mi nờu mt u im tỏc gi li cp n mt nhc im B- CC DNG : 1- Dng hoc im : Gii thớch vỡ Chun b hnh trang vo th k mi l bn nht dng? Gi ý : * Da vo hon cnh i v ni dung ca bi vit gii thớch * Vn bn cú ni dung mang tớnh cp nht i vi cuc sng hin thi ti l mt cú tớnh cp thit i vi i sng xó hi hin Lun im c bn ca bi (vn ngh lun) c nờu t u lm cn c trin khai Lp tr Vit Nam cn nhn nhng cỏi mnh, cỏi yu ca ngi Vit Nam rốn nhng thúi quen tt bc vo nn kinh t mi õy l bi ngh lun v mt ti va cp thit va cú tớnh lõu di, va l ca t nc va l ca tng ngi (trc ht l cỏc bn tr), va l mt bi xó lun, va l mt bn ch o, va l mt ý kin riờng, va l ý kin ca v lónh o cp cao, va cú tớnh cht i sng, va cú tớnh cht t tng, o lớ c bit bi cha ng mt trit lý nhõn cú giỏ tr muụn thu : Con ngi quyt nh tt c : Hnh trang ngha l dựng mang theo v cỏc th trang b i xa, vy t Hnh trang c V Khoan dựng Chun b hnh trang bc vo th k mi cú ngha nh vy khụng ? Vỡ ? Gi ý : Hnh trang c V Khoan dựng bi vit cú ngha l hnh trang tinh thn nh tri thc, k nng, thúi quen i vo mt th k mi Nh vy ngha t hnh trang bi rng hn so vi ngha t hnh trang nhng trờn c s nột ngha ging l cỏc th trang b i xa, khỏc vt dng vt cht v vt dng tinh thn õy l s phỏt trin ngha ca t theo phng thc n d 2- Dng hoc im : Da vo b cc bn hóy nờu dn ý chi tit ca bi vit v nhn xột cỏch trỡnh by, lp lun ca tỏc gi Gi ý : * t : Lun im c bn Lp tr kinh t mi (3 cu u) * Gii quyt : - Lun c : Chun b hnh trang vo th k mi thỡ quan trng nht l s chun b bn thõn ngi + T c kim, bao gi ngi cng l ng lc phỏt trin ca lch s + Trong thi k nn kinh t tri thc phỏt trin mnh m, vai trũ ca ngi li cng ni tri - Lun c : Bi cnh ca th gii hin v nhng mc tiờu, nhim v nng n ca t nc + Mt th gii m khoa hc cụng ngh phỏt trin nh huyn thoi, s giao thoa, hi nhp gia cỏc nn kinh t ngy cng sõu rng 107 + Nc ta phi ng thi gii quyt ba nhim vc thoỏt tỡnh trng nghốo nn lc hu ca nn kinh t nụng nghip ; y mnh cụng nghip húa hin i húa v ng thi li phi tip cn vi nn kinh t trớ thc - Lun c : Nhng cỏi mnh, cỏi yu ca ngi Vit Nam cn c nhn rừ bc vo nn kinh t th k mi + Thụng minh, nhy bộn vi cỏi mi nhng thiu kin thc c bn, kộm kh nng thc hnh + Cn cự sỏng to nhng thiu c tớnh t m, khụng coi trng nghiờm ngt quy trỡnh cụng ngh, cha quen vi cng khn trng + Cú tinh thn on kt, ựm bc, nht l cụng cuc chin u chng ngoi xõm, nhng li thng k lm n v cuc sng thng ngy + Bn tớnh thớch ng nhanh, nhng li cú nhiu hn ch thúi quen v np ngh, k th kinh doanh, quen vi bao cp, thúi sựng ngoi hoc bi ngoi quỏ mc, thúi khụn vt, ớt gi ch tớn * Kt thỳc : Nhng yờu cu i vi th h tr : Bc vo th k mi, mi ngi Vit Nam c bit l th h tr cn phỏt huy nhng im mnh, khc phc nhng im yu, rốn cho mỡnh nhng thúi quen tt t nhng vic nh ỏp ng nhim v a t nc i vo cụng nghip húa, hin i húa : Em hóy trỡnh by c th cỏch nờu nhng u nhc im ca ngi Vit Nam ca tỏc gi v phõn tớch ngn gn tỏc dng ca cỏch nờu ú ? Gi ý : + Thụng minh, nhy bộn vi cỏi mi nhng thiu kin thc c bn, kộm kh nng thc hnh + Cn cự sỏng to nhng thiu c tớnh t m, khụng coi trng nghiờm ngt quy trỡnh cụng ngh, cha quen vi cng khn trng + Cú tinh thn on kt, ựm bc, nht l cụng cuc chin u chng ngoi xõm, nhng li thng k lm n v cuc sng thng ngy + Bn tớnh thớch ng nhanh, nhng li cú nhiu hn ch thúi quen v np ngh, k th kinh doanh, quen vi bao cp, thúi sựng ngoi hoc bi ngoi quỏ mc, thúi khụn vt, ớt gi ch tớn Bi vit ny ó mang n cho bn c cm giỏc rt bt ng Tỏc gi khụng ca ngi mt chiu, cng khụng ch ton phờ phỏn mt cỏch cc oan m nhỡn nhn song song, i chiu v ỏnh giỏ nhng im mnh cng nh nhng im yu ca ngi Vit Nam quan h vi cụng vic, yờu cu ca s phỏt trin xó hi ú l s ỏnh giỏ khỏch quan v khoa hc xut phỏt t thin ca tỏc gi mun chỳng ta nhỡn nhn v mỡnh mt cỏch ỳng n chõn thc, ý thc c nhng mt tt cng nh mt cha tt ca mỡnh phỏt huy hoc sa i C- BI TP V NH : 1- Dng hoc im : Trong nhng hnh trang cn chun b bc vo th k mi, theo tỏc gi bi vit ny iu gỡ cú ý ngha quan trng nht ? Suy ngh ca em v quan nim y? Gi ý : - Cõu nờu phn gii quyt (lun c 1) Trong nhng hnh trang y, cú l s chun b bn thõn ngi l quan trng nht - Cn c vo c im phỏt trin ca thi i hin nay, vai trũ ca ch th ngi mt xó hi trỡnh by suy ngh ca mỡnh v quan nim y 2- Dng hoc im : : Nờu nhng dn chng thc t xó hi v nh trng lm rừ mt s im mnh v im yu ca ngi Vit Nam : cn cự, thụng minh, sỏng to; kộm kh nng thc hnh, thiu c tớnh t m, thiu tớnh cng ng lm n Bn thõn em cú nhng im mnh v im yu no ? Phng hng khc phc nhng im yu ? Gi ý : - HS suy ngh nờu dn chng thc t - Liờn h bn thõn v nờu phng hng khc phc : (dng bi cng c, h thng kin thc) Tng kt ni dung bi hc Chun b hnh trang vo th k mi bng s ? 108 Gi ý : CHUN B HNH TRANG VO TH K MI (V Khoan) t Lp tr Vit Nam cn nhn nhng cỏi mnh, cỏi yu ca ngi Vit Nam rốn nhng thúi quen tt bc vo nn Gii quyt LC1 : Chun b hnh trang vo th k mi thỡ quan trng nht l s chun b bn thõn ngi LC2 : Bi cnh ca th gii hin v nhng mc tiờu, nhim v nng n ca t nc LC3 : Nhng cỏi mnh, cỏi yu ca ngi Vit Nam cn c nhn rừ bc vo nn kinh t th k mi Kt thỳc Mi ngi VN c bit l th h tr cn phỏt huy nhng im mnh, khc phc nhng im yu, rốn cho mỡnh nhng thúi quen tt t nhng vic nh ỏp ng nhim v a -Tit TNG KT PHN VN BN NHT DNG A- TểM TT KIN THC C BN 1- Mt s v khỏi nim v c im, ni dung ca bn nht dng a) Vn bn nht dng khụng phi l khỏi nim v th loi hay kiu bn m ch nhng bn cú ni dung mang tớnh cp nht i vi i sng hin thi ti ca bn nht dng phi l nhng cú tớnh cp thit i vi i sng xó hi v ngi hin Tuy nhiờn ú cng l ó cú ý ngha lõu di ch khụng phi ch l nht thi Vỡ th, phn bn nht dng l mt b phn th hin rừ v trc tip nht s gn bú vi i sng ca mụn ng nh trng b) Hỡnh thc bn nht dng: cú th thuc nhiu th loi v kiu bn: truyn ký, bỏo chớ, ngh lun, th t, cú th c bn hnh chớnh, kin chớnh tr Mi bn nht dng cú th s dng mt hoc nhiu phng thc biu t phi hp vi : t s, miờu t, biu cm, thuyt minh, lp lun c) Ni dung bn nht dng chng trỡnh Ng THCS : - Lp : V di tớch lch s (Cu Long Biờn Chng nhõn lch s), v danh lam thng cnh (ng Phong Nha), v quan h gia thiờn nhiờn v ngi (Bc th ca th lnh da ) - Lp : V giỏo dc, vai trũ ca ngi m (Cng trng m M tụi), v gia ỡnh v tr em (Cuc chia tay ca nhng bỳp bờ), v di sn húa tinh thn (Ca Hu trờn sụng Hng) - Lp : V mụi trng (Thụng tin v ngy trỏi t nm 2000), t nn ma tỳy, thuc lỏ (ễn dch, thuc lỏ), dõn s v tng lai loi ngi (Bi toỏn dõn s) - Lp : Hi nhp vi th gii v gi gỡn bn sc húa dõn tc (Phong cỏch H Chớ Minh), v chng chin tranh, bo v hũa bỡnh (u tranh cho mt th gii hũa bỡnh), v quyn ngi (Tuyờn b th gii v s sng cũn, quyn c bo v v phỏt trin ca tr em), yờu cu th h tr phi thc s i mi lờn mnh m ỏp ng yờu cu ca thi i (Chun b hnh trang bc vo th k mi) 109 2- Phng phỏp hc bn nht dng - Lu ý n chỳ thớch v cỏc s kin cú liờn quan n t bn - Liờn h c t vi cuc sng bn thờn cng nh i sng cng ng - Cn cú ý kin quan im riờng mt s trng hp c th v xut nhng kin ngh v gii phỏp - Vn dng cỏc mụn hc khỏc lm sỏng t nhng t bn nht dng - Cn cn c vo c im hỡnh thc ca bn v phng thc biu t lỳc phõn tớch ni dung B- CC DNG 1- Dng hoc im : Hóy nờu tờn cỏc bn nht dng ó hc theo tng th loi v kiu bn : thuyt minh, th t, truyn ngn, ngh lun ? Gi ý : + Thuyt minh : ng Phong Nha, Ca Hu trờn sụng Hng + Th t : Bc th ca th lnh da + Truyn ngn : Cuc chia tay ca nhng bỳp bờ + Ngh lun : Phong cỏch H Chớ Minh, u tranh cho mt th gii hũa bỡnh 2- Dng hoc im : Chn mt bn nht dng SGK Ng THCS, ch s phi hp cỏc phng thc biu t ú v tỏc dng ca s phi hp y ? Gi ý : Hc sinh chn mt nhng bn sau xỏc nh v phõn tớch tỏc dng ca cỏc phng thc biu t : - Cu Long Biờn Chng nhõn lch s : kt hp miờu t, thuyt minh, biu cm - Bc th th lnh da : kt hp miờu t, thuyt minh, biu cm - u tranh cho mt th gii hũa bỡnh : kt hp ngh lun, biu cm - Chun b hnh trang vo th k mi : kt hp ngh lun, miờu t C- BI TP V NH : 1- Dng hoc im : Em hiu tớnh cp nht ca bn nht dng ch yu l gỡ ? Gi ý : - Cp nht cú ngha l kp thi, ỏp ng yờu cu, ũi hi ca cuc sng hng ngy, cuc sng hin ti Tớnh cp nht th hin rừ nht chc nng v ti : cp, bn lun, thuyt minh, tng thut, miờu t, ỏnh giỏ nhng , hin tng gn gi bc thit i vi cuc sng trc mt ca ngi v cng ng 2- Dng hoc im : : Em hóy tỡm cỏc bỏo hoc bi vit v cỏc cú tớnh cp nht nh : mụi trng, gia ỡnh, nh trng, quyn tr em v gii thiu túm tt ni dung hai bi vit ú ? Gi ý : - HS cú th tỡm cỏc mc Din n (bỏo Nhõn dõn), Cựng bn lun (Bỏo Quõn i nhõn dõn), cỏc trang v húa xó hi, giỏo dc (bỏo Giỏo dc v thi i) chn bi ngn gn cú ni dung cp ti cỏc nờu trờn v túm tt ni dung -Tit KCH BC SN -Nguyn Huy TngA- TểM TT KIN THC C BN 1- Tỏc gi: Nguyn Huy Tng(1912-1960) quờ huyn ụng Anh H Ni, l nh vn, nh vit kch, ó cú tỏc phm c chỳ ý t trc nm 1945 Sỏng tỏc ca Nguyn Huy Tng thng khai thỏc ti lch s v cỏch mng, cp n nhng trng i ca mnh dõn tc v xõy dng nhng hỡnh tng anh hựng - Nm 1996 ụng c nh nc trao tng gii thng H Chớ Minh v hc ngh thut 110 2- Tỏc phm a) Ni dung * Gii thiu v loi hỡnh kch v cỏc th kch : thuc loi hỡnh ngh thut sõn khu Phng thc th hin l bng ngụn ng trc tip (i thoi, c thoi) v hnh ng nhõn vt Kch phn nh i sng qua nhng mõu thun, xung t th hin thnh hnh ng kch - Cỏc th loi kch : ca kch, kch th, kch núi, bi kch, chớnh kch, kch ngn, kch di - Cu trỳc mt v kch : hi, lp (cnh); thi gian v khụng gian kch * Bc Sn l v kch ni ting ca nh Nguyn Huy Tng, l tỏc phm m u ca kch núi cỏch mng Tỏc phm ó giỳp chỳng ta hiu v ý ngha cuc ngha Bc Sn v sc mnh cm húa ca cỏch mng vi qun chỳng - Túm tt v kch : SGK 165 - on trớch hi ca v kch Bc Sn : hai lp kch trung vo mt tỡnh bt ng bc l rừ xung t kch v th hin bn cht, tớnh cỏch ca bn nhõn vt : Ngc, Thm, Thỏi, Cu Qua mt tỡnh bt ng, v kch ó khng nh chớnh ngha ca cỏch mng cú sc cm húa c nhng ngi tng lp trung gian, c phong tro cỏch mng ang b ch n ỏp b) Ngh thut on trớch khng nh ngh thut sỏng to tỡnh bc l xung t, t chc i thoi, th hin tõm lớ v tớnh cỏch nhõn vt ca tỏc gi c) Ch Khng nh chớnh ngha ca cỏch mng cú sc cm húa c nhng ngi tng lp trung gian, c phong tro cỏch mng ang b ch n ỏp B CC DNG : Dng hoc im: * 1: Túm tt ni dung v kch Bc Snca ( Nguyn Huy Tng) * Gi ý: Hc sinh trỡnh by túm tt theo SGK 165 (V kch ly bi cnh l Ngc trỳng n ca quõn Phỏp v cht) Dng hoc im: * 1: Em hóy phõn tớch din bin tõm trng v hnh ng ca nhõn vt Thm qua hai lp kch on trớch hi ca v kch Bc Sn( Nguyn Huy Tng) * Gi ý: a) M bi: - Gii thiu túm tt gia cnh Thm (b, m, em trai, chng) - Khi cuc ngha n cụ ng ngoi cuc, mc dự cha v em l nhng qun chỳng tớch cc tham gia ngha - Thm cha hn mt i bn cht trung thc, lũng t trng, lũng thng ngi b) Thõn bi: - Chớnh vỡ cú bn cht trung thc, cú lũng t trng, lũng thng ngi m Thm rt quý trng ụng giỏo Thỏi Khi lc lng cỏch mng b n ỏp, c cha v v em u hy sinh, Thm rt õn hn v cng b giy vũ nhn rng Ngc lm tay sai cho ch dn quõn Phỏp v ỏnh ỳp lc lng ngha - Tõm trng v hnh ng ca nhõn vt Thm qua hai lp kch: + Hon cnh: Cuc ngha b n ỏp, cha v em hy sinh, m b i lang thang, Thm ch cũn ngi thõn nht l Ngc, nhng y ó dn l rừ b mt Vit gian + S day dt, õn hn ca Thm: Hỡnh nh ngi cha lỳc hy sinh, nhng li cui cựng, khu sỳng trao li cho Thm; s hy sinh ca em trai; tỡnh cnh thng tõm ca ngi m, tt c nhng hỡnh nh v s vic y luụn ỏm nh v dy vũ tõm trớ cụ + S bn khon nghi ng i vi Ngc ngy cng tng + Tỡnh bt ng (Thỏi v Cu chy nhm vo nh Thm) ó khin Thm phi la chn dt khoỏt Thm hnh ng mt cỏch mau l v khụn ngoan, khụng s nguy him che giu Thỏi v Cu bung ca mỡnh, bỡnh tnh che mt Ngc bo v hai ngi cỏch mng - Bng cỏch t nhõn vt vo hon cnh v tỡnh gõy cn, tỏc gi ó lm bc l i sng ni tõm v chuyn hnh ng ca nhõn vt c) Kt bi - Nhn mnh s thay i tõm trng v hnh ng ca Thm l kh nng thc tnh qun chỳng ca Cỏch mng 111 - Khng nh ngi Vit Nam luụn ng v phớa chớnh ngha quc gia, yờu ho bỡnh t v c lp dõn tc C- BI TP V NH 1- Dng hoc im: 2: Nhp vai mt ba nhõn vt Thỏi, Cu hoc Thm k li ngn gn tỡnh chy trn ca Thỏi v Cu nh Thm * Gi ý: + Vai Thỏi hoc Cu: - Lu ý chy nhm vo nh Thm, gp Thm thỏi hai ngi khụng ging Cu thỡ hong ht, t trỏch mỡnh ó gõy tỡnh th y; anh khụng tin Thm vỡ cho rng V Vit gian thỡ cng l Vit gian, thm lỳc mi vo, thy Thm anh cũn rỳt sỳng nh bn Cũn Thỏi thỡ bỡnh tnh tỡm cỏch thoỏt tỡnh th y L mt ngi cỏch mng dy dn Thỏi hiu v tin vo qun chỳng, k c nhng ngi nh Thm Thỏi ó hi thng Thm: Cụ cú nh bt tụi khụng? v trc s nghi ng ca Cu Thỏi ó khng nh: Anh ng nghi dũng mỏu c Phng Tụi tin nh th Khi bn ch n gn,Thỏi khụng mun liờn lu n Thm nờn ó quyt nh chy ngoi Chớnh thỏi ca Thỏi ó lm tng thờm sc cm hoỏ i vi Thm, cụ cú c hnh ng tỏo bo cu hai ngi cỏch mng + Vai Thm: - K theo din bin tõm trng - Khi hai ngi cỏn b chy vo nh mỡnh, Thm tng h n bt Ngc nhng ri bit h ang b chớnh Ngc dn ngi truy ui, Thm t ngc nhiờn n lo lng, ht hong, lỳng tỳng, u tranh t tng quyt lit cu ngi hay b mc, cu bng cỏch no? hai ngi ri vo tay gic thỡ lũng cụ day dt khụng yờn; m cu h thỡ nguy him n tớnh mng bn thõn, nhng ri cụ quyt nh khụng th tip tay cho gic - Khi Ngc sp v Thm ó ngh cỏch bo v hai ngi cỏn b bng hnh ng ht sc mau l, kp thi, dt khoỏt (giu h chớnh bung ca mỡnh) õy khụng phi l hnh ng tu hng m cú nguyờn nhõn ch quan, khỏch quan 3: Em hiu kch tớnh on trớch hi ca v kch Bc Sn l gỡ? * Gi ý: - Ngh thut th hin xung t: Xung t ca v kch n hi ó bc l gay gt s i u gia Thỏi, Cu v Ngc hon cnh cuc ngha b n ỏp v Ngc ang cựng ng bn truy lựng rỏo rit nhng ngi cỏch mng ng thi xung t kch cng din ni tõm nhõn vt Thm, thỳc y din bin tõm trng nhõn vt i ti bc ngot quan trng - Ngh thut xõy dng tỡnh hung: Tỡnh ộo le, bt ng, bc l xung t v thỳc y hnh ng phỏt trin - Ngụn ng i thoi: i thoi vi cỏc nhp iu, ging iu khỏc nhau, phự hp vi hnh ng kch Dng hoc im: * 2: Nhn xột v nhõn vt Ngc, Nguyn Huy Tng ỏnh giỏ l k thự khụng n gin í kin ca em ? * Gi ý: a M bi: - Gii thiu s lc v v kch Bc Sn v v nhõn vt Ngc; ch l tờn nho li thp hốn b mỏy cai tr ca thc dõn, Ngc nuụi tham vng ngoi lờn tho lũng ham mun a v, quyn lc, tin ti b Thõn bi: - Khi cuc ngha Bc Sn n ra, b mỏy cai tr chõu Bc Sn b ỏnh , Ngc thự hn cỏch mng Y rp tõm lm tay sai cho gic, dn quõn Phỏp v ỏnh V Lng- cn c ca lc lng ngha; giỏn tip gõy cỏi cht ca b v em v - hi Ngc cng th hin bn cht Vit gian, y sc truy lựng nhng ngi cỏch mng ang n trn vựng, c bit l Thỏi v Cu Mt khỏc Ngc sc chiu chung v nhm giu Thm bn cht v hnh ng ca mỡnh - Nhng tõm a v tham vng ca Ngc c l trc Thm Khi thy Thm nghi ng Ngc i lựng bt Thỏi v Cu thỡ Ngc ó núi thỏc l i bt hai tờn tng cp v lng sang chuyn khỏc Nhng tt c s toan tớnh v bn cht ca Ngc ó khụng giu c Thm 112 - Xõy dng mt nhõn vt phn din nh Ngc, tỏc gi khụng ch trung vo nhng cỏi xu xa, tn ỏc m chỳ ý khc tớnh cỏch ca mt ngi, nht quỏn nhng khụng n gin Ngc cng yờu v, rt chiu v Cng cú lỳc cú chỳt lng tõm cũn sút li y cm thy vic mỡnh lm l xu, nhng ri y li t bin bch cho vic lựng bt nhng ngi cỏch mng c) Kt bi: Khng nh ý kin ca em: Ngc l nhõn vt phn din, l k thự khụng n gin Nhn xột ca tỏc gi qu l ỳng, tht tinh t v chớnh xỏc -Tit TễI V CHNG TA ( Trớch cnh ba) A- TểM TT KIN THC C BN 1- Tỏc gi - Lu Quang V (1948 - 1988) quờ Nng, va l nh th va l nh vit kch ni ting Cỏc tỏc phm ca ụng u cp n nhng cú tớnh núng hi cuc sng ng thi.T nm 1980 n cui i ti nng th v hiu bit v sõn khu ca ụng ó kt tinh hn 50 v kch Lu Quang V c xem l tỏc gi tiờu biu ca kch trng Vit Nam thi kỡ nhng nm 80 ca th k XX Tỏc phm a) Ni dung - V kch Tụi v chỳng ta cú cnh, on trớch l cnh ba phn ỏnh hip u giao phong gia hai phỏi mi v c, tin b v bo th ti xớ nghip Thng Li - Qua cõu chuyn lm n ca xớ nghip Thng Li v kch Tụi v chỳng ta phn ỏnh cuc u tranh gay gt thay i phng thc t chc, qun lớ, l li hot ng sn xut trờn t nc ta thi kỡ cú nhiu bin chuyn mnh m Lỳc ny, nhiu nguyờn tc, quy ch, nhiu phng thc sn xut c ngy cng t x cng, lc hu trc s ng sinh ng ca cuc sng Nhng ngi tiờn tin ó nhn iu y v khỏt khao thay i mnh m phng thc qun lớ, t chc Nhng h ó vp phi s chng i khỏ quyt lit ca nhng k bo th, xu nnh mn danh bo v truyn thng Cuc u tranh gia hai phỏi y tht gay gt nhng tt yu chin thng s thuc v ngi mi - Vi cỏi tờn Tụi v chỳng ta, v kch cng t mi quan h gia cỏ nhõn v th Trong th hin s xung t gia hai phỏi tiờn tin v lc hu, bo th, tỏc gi ng thi khng nh rng khụng cú th ch ngha th chung chung Cỏi "chỳng ta" c hỡnh thnh t nhiu cỏi "tụi" c th, vỡ th cn quan tõm, chm chỳt n quyn li, hnh phỳc tng cỏ nhõn ngi b) Ngh thut - Tỏc gi xõy dng tỡnh kch vi nhng xung t, nhng mu thun cng thng, din t cỏc hnh ng kch c th, sinh ng lm ni bt ch t tng v to c s cỏc nhõn vt bc l tớnh cỏch c) Ch L cuc u tranh gay gt gia cỏi c v cỏi mi ú l núng bng ca thc tin i sng sinh ng Tuy gay go nhng cui cựng phn thng s thuc v cỏi mi, cỏi tin b gúp phn vo cụng cuc i mi t nc B- CC DNG 1- Dng hoc im * 1: Vit on ngn (15 n 20 dũng) v c bn ca v kch Tụi v chỳng ta t v ý ngha ca nú i vi thc tin phỏt trin ca xó hi ta thi kỡ by gi * Gi ý M on - V kch Tụi v chỳng ta phn ỏnh cuc u tranh gay gt thay i phng thc t chc, qun lớ l li hot ng ca xớ nghip Thng Li núi riờng v cỏc xớ nghip khỏc núi chung ca t nc ta nhng nm u thp niờn 80 ca th k XX Thõn on - Vn v kch Tụi v chỳng ta t l: Khụng th c kh kh gi ly nguyờn tc c ch ó tr thnh cng nhc, lc hu m phi mnh dn thay i phng thc t chc, qun lớ thỳc y sn xut phỏt trin ng chy theo ch ngha hỡnh thc m cn coi trng thc tin, coi trng hiu qu thit thc ca cụng vic - Khụng cú th ch ngha th chung chung Cỏi chung c to thnh t nhng cỏi tụi c th vỡ th cn quan tõm mt cỏch thit thc n cuc sng, quyn li ca mi cỏ nhõn ngi Kt on 113 - V kch Tụi v chỳng ta phn ỏnh tỡnh hỡnh t nc ta nhng nm lỳc by gi cú ý ngha thc tin tht ln lao Nú l cp thit t i sng thc tin, thc t xó hi cú ý ngha trc tip i vi s phỏt trin chung ca t nc Dng n im * 1: Phõn tớch cnh ba v kch Tụi v chỳng ta ca Lu Quang V * Dn bi M bi - Gii thiu Lu Quang V (1948 - 1988) v bỳt phỏp sc so nhy bộn cp hng lot núng bng ca thi kỡ i mi nhng nm 80 ca th k XX - on trớch l cnh ba phn ỏnh hip u giao phong gia hai phỏi mi v c, tin b v bo th ti xớ nghip Thng Li Thõn bi - Hong Vit giỏm c v Nguyn Chớnh phú giỏm c l hai i th cuc xung t gia hai phỏi mi v c - Nguyn Chớnh cho rng mun sn xut theo ỳng k hoch " cp trờn", tuyn cụng nhõn phi thỡ theo ch tiờu biờn ch; cũn b trng phũng ti v cho bit " khụng cú qu lng cho th hp ng", mi mua sm nguyờn liu, vt t " phi lm ỳng nhng quy nh" - Giỏm c Hong Vit tuyờn b ch ng t k hoch, phi tuyn thờm th hp ng, mc sn xut ca xớ nghip s tng lờn nm ln, lng mi cụng nhõn s tng lờn bn ln Dng vic xõy nh khỏch tr lng cho cụng nhõn hai thỏng sau ú s hon li Mun tng sn xut thỡ phi u t, trc tiờn l ngi chm dt tỡnh trng vụ lớ, bt cụng Nhng chc v vụ tớch s nh qun c Trng s c b trớ lm vic khỏc Ai lm c nhiu sn phm s c hng lng cao, lm ti s b pht bng tin Mun phỏt trin sn xut thỡ cn mua thờm nguyờn, vt liu - Phỏi bo th Nguyn Chớnh chng tr quyt lit, cú li lờn cao ging o c õn tỡnh - Quan im ca Hong Vit mi m, tin b - Qua ú, ta thy t tng bo th v c ch bao cp quan liờu ó b t tng i mi giỏng nhng ũn mnh m quyt lit nhng th lc bo th õu ó chu u hng Nguyn Chớnh mt k vụ cựng xo quyt v li sau lng hn cũn cú nhng th lc nh Trn Khc, ban tra b - Cỏi "tụi" m Hong Vit nờu lờn l mt t tng ln: Chỳng ta hng say lao ng, vỡ s m no hnh phỳc ca chỳng ta, vỡ s giu p ca t nc Kt bi - Tụi v chỳng ta l i mi Hn hai mi nm sau, trc s i mi tt p ca t nc, ta cng thy rừ v kch ca Lu Quang V l v kch hay v sõu sc C BI TP V NH 1- Dng hoc im * 1: Túm tt cnh v kch Tụi v chỳng ta ca Lu Quang V bng mt on * Gi ý - Sau mt nm v lm quyn giỏm c xớ nghip Thng Li, Hong vit ó quyt nh cng c li xớ nghip v thc thi phng ỏn lm n mi, dt khoỏt khụng tuõn th theo nhng li mũn, cỏc nguyờn tc lc hu ó kỡm hóm s phỏt trin ca xớ nghip Nhng ý kin ca Hong Vit v k hoch m rng sn xut v phng ỏn lm n mi ca xớ nghip khụng c s ng thun v chia s ca nhng ngi bo th ang l cng s ca mỡnh Nhng mõu thun ú ó to nờn xung t kch, mõu thun dn dp gia hai tuyn nhõn vt tiờn tin v bo th ó lm cho cnh din tr lờn hp dn v lụi cun ngi c, ngi xem * 2: Xu th phỏt trin v kt thỳc ca xung t kch ca v kch Tụi v chỳng ta ca Lu Quang V * Gi ý Hc sinh trỡnh by nhn thc ca mỡnh ú cú hai chớnh sau : - Cuc u tranh gia hai phỏi bo th v i mi l cuc u tranh cú tớnh tt yu v gay gt Tỡnh xung t m v kch nờu lờn l núng bng ca thc tin i sng sinh ng Cỏc quan nim, cỏch lm mi, tỏo bo giai on u tt nhiờn s vp phi nhiu cn tr - Cuc u tranh ny gay go nhng cui cựng phn thng thuc v cỏi mi, cỏo tin b Cỏch ngh cỏch lm ca cỏc nhõn vt thuc phỏi i mi phự hp vi yờu cu ca thc t i sng, thỳc y s phỏt trin i lờn ca xó hi H khụng n c m c s ng h ca cụng nhõn xớ nghip Dng n im * : Tỡnh kch v mõu thun c bn cnh ba ca v kch Tụi v chỳng ta * Gi ý 114 M bi - Cnh ba v kch Tụi v chỳng ta l on trớch li lũng c gi nhiu n tng sõu sc v tỡnh kch v nhng mõu thun gay gt gia hai truyn nhõn vt: Tiờn tin dỏm ngh, dỏm lm vi nhng ngi dp khuụn mỏy múc Thõn bi - Tỡnh trng ngng tr sn xut ca xớ nghip Thng Li ó n lỳc phi gii quyt bng nhng quyt nh tỏo bo Sau quỏ trỡnh tỡm hiu v cng c li xớ nghip giỏm c Hong Vit quyt nh cụng b k hoch m rng sn xut v phng ỏn lm n mi - Anh ó cụng khai tuyờn chin vi c ch qun lớ li thi Nhng li cụng b ca Hong Vit liờn tip gõy bt ng vi nhiu ngi v b phú giỏm c Nguyn Chớnh, qun c phõn xng Trng phn ng gay gt + Phn ng ca trng phũng t chc lao ng, trng phũng ti v liờn quan n biờn ch, qu lng + Phn ng ca qun c phõn xng Trng liờn quan n hiu qu t chc, qun lớ Hong Vit khng nh khụng cn chc v ny + Phn ng ngy mt gay gt ca phú giỏm c Nguyn Chớnh da vo cp trờn v nguyờn tc vo ngh quyt ng u ca xớ nghip Kt bi - Vi tỡnh kch v nhng mõu thun quyt lit gia hai tuyn nhõn vt tiờn tin dỏn ngh, dỏm lm v nhng ngi bo th mỏy múc ó chng t mun m rng quy mụ sn xut cn phi cú nhng thay i mnh m v ng b * 2: Phõn tớch tớnh cỏch ca cỏc nhõn vt tiờu biu cnh ba v kch Tụi v chỳng ta ca Lu Quang V * Gi ý M bi - Cnh ba ca v kch Tụi v chỳng ta phn ỏnh cuc u tranh gay gt cụng khai gia hai phỏi i mi v bo th din ti phũng lm vic ca giỏm c Hong Vit - Qua hnh ng v ngụn ng, cỏc nhõn vt ó t bc l tớnh cỏch ca mỡnh Thõn bi - Giỏm c Hong Vit - nhõn vt trung tõm Mt ngi lónh o cú tinh thn trỏch nhim cao, nng ng, dỏm ngh, dỏm lm vỡ s phỏt trin ca xớ nghip v quyn li ca anh ch em cụng nhõn Anh cng l ngi trung thc, thng thn kiờn quyt u tranh vi nim tin v chõn lý ú l mu ngi lónh o thi kỡ i mi u tiờn - K s Lờ Sn: Mt k s cú nng lc, cú trỡnh chuyờn mụn gii, tng gn bú nhiu nm ti xớ nghip Dự bit cuc u tranh s rt khú khn nhng anh chp nhn, sn sng cựng Hong Vit ci tin ton din hot ng ca n v - Phú giỏm c Nguyn Chớnh: Tiờu biu cho loi ngi mỏy múc, bo th nhng cng gian ngoan nhiu mỏnh khoộ Nguyn Chớnh luụn vin vo c ch, cỏc nguyờn tc dự ó tr thnh lc hu chng li s i mi Anh ta khộo lun lt, xu nnh cp trờn - Qun c phõn xng Trng: L ngi suy ngh v lm vic nh cỏi mỏy, khụ cn tỡnh ngi thớch t quyn th, hỏch dch vi anh ch em cụng nhõn Kt bi - Cnh ba ó trung cao nhng xung t kch cú nhiu kch tớnh S phỏt trin ca tỡnh kch v ngụn ng, hnh ng ó khc ho rừ nột tớnh cỏch ca tng nhõn vt 115 116 ... dụng diễn đạt nh nào? Gi ý: - Dựa sở từ xuân từ mùa xuân năm, khoảng thời gian tơng ứng với tuổi Có thể coi trờng hợp lấy phận để thay cho toàn thể, hình thức chuyển nghĩa theo phơng thức hoán... tng lp xó hi nht nh * Vớ d: - Chán quá, hôm phải nhận ngỗng cho kiểm tra toán - Trúng tủ, đạt điểm cao lớp + Ngng: im + trỳng t: ỳng vo bi mỡnh ó chun b tt ( c dựng tng lp hc sinh, sinh viờn )... ngi u n, nho bỏng c Rụ- bột- ti, cu hc sinh lp hai i phi chng nng vỡ ó cu mt em Nú khiờu khớch 19 nhng ngi yu nht, v ỏnh thỡ nú hng mỏu, tr nờn tn, c chi nhng ming rt him c Cú mt cỏi gỡ lm cho
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU DẠY VĂN LỚP 9 ĐẠT CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG, TÀI LIỆU DẠY VĂN LỚP 9 ĐẠT CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG, TÀI LIỆU DẠY VĂN LỚP 9 ĐẠT CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG, Hồ Gươm hay hồ Hoàn Kiếm là một hồ nước ngọt nằm giữa thủ đô Hà Nội. Tên hồ cũng được đặt cho một quận của Hà Nội (quận Hoàn Kiếm)., - Bến quê được xuất bản năm 1985. Với cốt truyện rất bình di nhưng truyện chứa đựng những suy nghĩ, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc đời, thức tỉnh ở mọi người sự trân trọng những vẻ đẹp và giá trị bình dị, gần gũi của gia đình của quê

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay