CÔNG TY cổ PHẦN SUẤT ăn HÀNG KHÔNG nội bài

8 269 2
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 00:43

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI (NCS ) Thu thập thông tin sở 1.1 Tìm hiểu ngành nghề hoạt động kinh doanh khách hàng 1.1.1 Hiểu biết yếu tố bên ảnh hưởng đến DN 1.1.1.1 Các vấn đề ngành nghề mà DN kinh doanh xu hướng ngành nghề - Thị trường cạnh tranh: Ngành dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp dần định hình, tạo chỗ đứng vững ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Các sở cung cấp, phục vụ suất ăn công nghiệp xuất nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường Ngành dịch vụ ngày phát triển Việt Nam Các suất ăn công nghiệp phục vụ chủ yếu cho công nhân khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp sản xuất… Bệnh viện, trường học, căng tin công ty nơi thường sử dụng suất ăn công nghiệp Với đối tượng sử dụng đa dạng độ tuổi, giới tính, sức khỏe cộng thêm việc phải cân giá cho phù hợp, suất ăn công nghiệp thường không đạt hài lòng cao Bên cạnh đó, suất ăn công nghiệp thường lựa chọn thay thế, trừ nhà máy với số lượng nhân lớn, hợp tác với nhiều nhà cung cấp khác - - Các hoạt động mang tính chu kỳ, sản xuất liên tục: chu kỳ sản xuất năm Nguồn cung cấp đầu vào cho ngành giá cả: Nguồn cung cấp đầu vào cho ngành phổ biến giá rẻ dùng nguồn nông sản nước Thông tín khác: Các công ty, sở tham gia chế biến suất ăn công nghiệp phải tuân theo quy trình sản xuất chiều Tức từ khâu chọn nguyên liệu, sơ chế, chế biến thành phẩm không lặp lại dù khâu nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 1.1.1.2 Các yếu tố pháp lý - Hệ thống pháp luật ảnh hưởng đến loại hình KD DN: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Ngày 26/11/2014 Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 - Các sách nhà nước ban hành Các quy định thuế: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 Luật thuế giá trị gia tăng Các quy định môi trường ảnh hưởng tới DN: 1.1.1.3 Các yếu tố bên ảnh hưởng đến DN - Thực trạng chung kinh tế: Trong bối cảnh kinh tế giới nhiều biến động, kinh tế Việt Nam bộc lộ dấu hiệu cho thấy tính dễ bị tổn thương trước cú sốc Tăng trưởng kinh tế quý đầu năm 2016 5,48% 5,78% so với kỳ năm trước Mặc dù, phục hồi nửa cuối năm tăng trưởng kinh tế năm đạt 6,21%, thấp mức 6,68% năm 2015 mục tiêu 6,3% mà Chính phủ đặt phiên họp thường kỳ tháng 9/2016 Nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng nhóm ngành đạt 11,09%, cao so với năm trước (năm 2014: 8,45%; năm 2015: 10,60%) - Biến động lãi suất, tỷ giá, lạm phát: Lạm phát bình quân năm 2016 tăng 1,83% so với bình quân năm 2015 Bình quân năm 2016 so với năm 2015, lạm phát chung mức tăng cao lạm phát bản, điều phản ánh biến động giá yếu tố thị trường mức tăng cao, giá lương thực thực phẩm, giá xăng dầu yếu tố điều hành giá qua việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế giáo dục Mức tăng lạm phát từ tháng đến tháng 12 năm so kỳ biên độ dao động khoảng hẹp từ 1,64% đến 1,88%, điều thể sách tiền tệ điều hành ổn định, giúp ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát Lãi suất biến động nhẹ, ổn định mức 7% tiền gửi 9% lãi cho vay Tỷ giá năm ổn định Giá USD NHTM thời điểm cao quanh mức 22.700-22.800 USD/ounce nguồn cung đầy đủ 1.1.2 Hiểu biết đặc điểm DN 1.1.2.1 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG - Bản chất nguồn doanh thu, sản phẩm hay dịch vụ thị trường: Lĩnh vực kinh doanh: thực phẩm Ngành nghề kinh doanh chính: • • Chế biến suất ăn phục vụ: hành khách hãng hàng không, máy bay chuyên Dịch vụ ăn uông khác: cung cấp suất ăn cho khách hàng ngành hàng không • • • Cung cấp dịch vụ liên quan đến trình sản xuất, cung ứng suất ăn Buôn bán đồ uống: cồn cồn; Xuất nhập trực tiếp để chế biến suất ăn; Sản xuất cáclaoị bánh từ bột -Các giai đoạn quy trình sản xuất, hoạt động chịu tác động rủi ro môi trường - Các liên doanh, liên kết hoạt động thuê quan trọng: công ty không đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết -Sự phân tán địa lý phân khúc thị trường: Cung cấp dịch vụ sân bay Nội Bài -Địa điểm sản xuất, nhà kho, văn phòng, số lượng địa điểm hàng tồn kho: Diện tích khuôn viên: 8000 m2 Diện tích nhà xưởng: 5000 m2 không kể diện tích nhà văn phòng Khoảng cách từ xưởng chế biến tới sân đỗ máy bay: 800 m Phương tiện vận tải: 12 xe nâng suất ăn lên máy bay, phục vụ loại máy bay thân lớn Boeing 747, Airbus 340; xe tải nhẹ để phục vụ việc báo thêm suất ăn Kho lạnh: 23 kho bảo quản lạnh kho cấp đông -Các khách hàng chính: Công ty 20 khách hàng hãng hàng không Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), Qatar Airways, Asiana Airlines, Japan Airlines… -Các nhà cung cấp chính: : Công ty TNHH Thực phẩm cao cấp , Công ty TNHH Hoàng Lộc, Công ty TNHH Thiên Sơn, Công ty CP thực phẩm NIPPONHAM Việt Nam, Công ty CP xuất nhập Tổng hợp An Phước,… -Các thỏa thuận quan trọng với người LĐ: - Các hoạt động chi tiêu cho nghiên cứu phát triển: - Chi tiêu cho bên liên quan: Tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP CT CP DỊch vụ hàng không Sân bay Nội Bài Công ty CP Hàng hóa Nội Bài CÔng ty Nhựa cao cấp hàng không Công ty CP giao nhận hàng hóa NASCO 1.1.2.2 Loại hình sở hữu máy quản trị: - Loại hình sở hữu: Công ty CP Suất ăn Hàng không Nội Bài doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước - - - Sở hữu doanh nghiệp: Cổ đông công ty Tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP chiếm 60% vốn điều lệ cổ đông khác năm giữ 40% vốn điều lệ Hội đồng quản trị: Các bên liên quan: Tổng công ty Hàng không Việt Nam CTCP- công ty mẹ (VNA) công ty VNA, cổ đông,thành viên Ban Giám đốc, Hộ đồng Quản trị, Ban Kiểm soát công ty Mô tả cấu doanh nghiệp: 1.1.2.3 Các hoạt động đầu tư tài doanh nghiệp 1.1.3 Chính sách kế toán Năm tài chính, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán - Năm tài chính: Kỳ kế toán công ty ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán: Đồng Việt Nam (VND) Chuẩn mực chế độ kế toán áp dụng - - Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, áp dụng Thông tư 53 việc lập trình bày Báo cáo tài - Hình thức sổ kết toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN - sở lập Báo cáo tài chính: Báo cáo tài trình bày theo nguyên tắc giá gốc - Ước tính kế toán: Việc lập Báo cáo tài tuân thủ Chuẩn mực Kế toán VN yêu cầu Ban Giám Đốc phải ước tính giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo công nợ, tài sản việc trình bày khoản công nợ tài sản tiềm tang ngày lập Báo cáo tài số liệu báo cáo doanh thu chi phí suốt năm tài Kết hoạt động kinh doanh thực tế khác với ước tính, giả định đặt - Tiền khoản tương đương tiền: Bao gồm tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền chuyển, tiền gửi tiết kiệm, khoản đầu tư ngắn hạn thời hạn thu hồi không tháng khoản đầu tư tính khoản cao Các khoản đầu tư tính khoản cao khoản khả chuyển đổi dễ dàng thành khoản tiền xác định rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi khoản - Các khoản phải thu: Được trình bày theo giá trị ghi sổ khoản phải thu khác hàng khoản phải thu khác sau trừ khoản dự phòng lập cho khoản phải thu khó đòi Dự phòng phải thu khó đòi giá trị dự kiến tổn thất khách hàng không toán cho khoản phải thu ngày kết thúc kỳ kế toán Dự phòng phải thu khó đòi trích lập phù hợp với hướng dẫn Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 Bộ tài Tăng giảm số dư tài khoản dự phòng hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp BCKQKD - Hàng tồn kho: HTK xác định sở giá thấp giá gốc giá trị thực Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến chi phí khác để mang HTK đến điều kiện địa điểm chúng Trong trường hợp sản phẩm sản xuất, giá gốc bao gồm tất chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp chi phí sản xuất chung dựa tình hình hoạt động bình thường Giá trị thực được xác định giá bán ước tính trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm chi phí tiếp thị, bán hàng phân phối phát sinh Giá gốc HTK xác định theo phương pháp bình quân gia quyền theo phương pháp kiểm kê định kỳ Dự phòng giảm giá HTK trích lập cho HTK bị hư hỏng, phẩm chất, lỗi thời, chậm luân chuyển trường hợp giá gốc HTK cao giá trị thực ngày kết thúc niên độ kế toán Số tăng giảm dự phòng giảm giá HTK hạch toán vào GVHB Báo cáo KQKD - Tài sản cố định hữu hình hao mòn TSCĐHH trình bày theo nguyên tắc giá trị hao mòn lũy kế Nguyên giá TSCĐHH bao gồm: giá mua toàn chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sang sử dụng TSCĐHH khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian hữu dụng ước tính tài sản, phù hợp với Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 Bộ tài chế độ quản ý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ Các khoản lãi, lỗ phát sinh lý tài sản chên lệch thu nhập từ lý giá trị lại tài sản ghi nhận vào Báo cáo KQKD - Chi phí xây dựng dở dang Các tài sản trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị cho mục đích khác ghi nhận theo giá gốc Chi phí bao gồm chi phí cần thiết để hình thành tài sản phù hợp với sách kế toán công ty Việc tính khấu hao tài sản áp dụng giống tai sản khác, tài sản vào trạng thái sẵn sang sử dụng - Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu: ghi nhận theo số vốn góp thực chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ: Được ghi nhận theo giá mua trình bày khoản giám vốn CSH bảng cân đối kế toán Cổ tức: ghi nhận khoản phải trả vào ngày công bố cổ tức Phân phối lợi nhuận: LN sau thuế TNDN phân phối cho cổ đông sau Đại hội cổ đông thông qua sau trích lập quỹ theo Điều lệ Công ty quy định PL VN - Doanh thu, thu nhập khác Doanh thu bán hàng: xác định theo giá trị hợp lý khoản thu thu Trong hầu hết trường hợp doanh thu ghi nhận chuyển giao ch người mua phần lớn rủi ro lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa Doanh thu cung cấp dịch vụ: ghi nhận kết giao dịch xác định đáng tin cậy Trường hợp giao dịch cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ doanh thu ghi nhận kỳ theo kết phần công việc hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế toán kỳ Lãi tiền gửi: ghi nhận sở dồn tích, xác định số dư tài khoản tiền gửi lãi suất áp dụng - Giá vốn hàng bán: Giá vốn hàng bán cung cấp dịch vụ tổng chi phí phát sinh thành phẩm, dịch vụ bán kỳ theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu Các khoản chi phí vượt mức bình thường hàng tồn kho ghi nhận vào giá vốn hàng bán - Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí bán hàng phản ánh chi phí thực tế phát, trình bán sản phẩm cung cấp dịch vụ, bao gồm chi phí quảng cáo, chăm sóc khách hàng, phí nhượng quyền khai thác… Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh chi phí quản lý chung doanh nghiệp gồm chi phí lương nhân viên phận quản lý doanh nghiệp; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, … chi phí tiền khác - Ngoại tệ: Công ty áp dụng xử lý chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 (VAS 10) “Ảnh hưởng việc thay đổi tỷ giá hối đoái” Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 Bộ tài “Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp” Theo giao dịch phát sinh ngoại tệ chuyển đổi theo tỷ giá ngày phát sinh giao dịch Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, khoản mục tiền tệ gốc ngoại tệ đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch thực tế ngày Bảng cân đối kế toán theo nguyên tắc: o o Các khoản mục tiền tệ gốc ngoại tệ phân loại tài sản tỷ giá mua ngoại tệ NHTM nơi DN thường xuyên giao dịch Các khoản mục tiền tệ gốc ngoại tệ phân loại nợ phải trả tỷ giá bán ngoại tệ NHTM nơi DN thường xuyên giao dịch Tất khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh ghi nhận vào Báo cáo KQKD - Lãi cổ phiếu Được tính cách chia lợi nhuận sau thuế Công ty sau trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho tổng số bình quân số cổ phiếu phổ thông lưu hành kỳ, không bao gồm số cổ phiếu Công ty mua lại giữ làm cổ phiếu ngân quỹ - Thuế o Thuế thu nhập doanh nghiệp hành: Tài sản thuế thu nhập thuế thu nhập phải nộp cho năm hành năm trước xác định số tiền dự kiến thu hồi phải nộp cho quan thuế, dựa mức thuế suất luật thuế hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán Năm 2016, công ty nghĩa vụ nộp thuế TNDN với thuế suất 20% lợi nhuận thu từ tất hoạt động kinh doanh o Thuế giá trị gia tăng Được tính theo mức thuế sau: + Hàng hóa, dịch vụ cung cấp ch chuyến bay quốc tế: 0% + Hàng hóa, dịch vụ cung cấp ch chuyến bay quốc nội: 10% + Các dịch vụ khác: 10% o Các loại thuế khác Các loại thuế khác áp dụng theo luật thuế hành Việt Nam - Công cụ tài o Tài sản tài Theo Thông tư 210/2009/TT-BTC, tài sản tài phân loại cách phù hợp, cho mục đích thuyết minh Báo cáo tài chính, thành tài sản tài ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua Báo cáo KQHĐKD, khoản cho vay phải thu, khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn tài sản tài sẵn sang để bán Công ty định phân loại tài sản tài thời điểm ghi nhận lần đầu Tại thời điểm ghi nhận lần đàu, tài sản tài xác định theo nguyên giá cộng với chi phí giao dịch trực tiếp liên quan đến việc phát hành o Nợ phải trả tài Tất nợ phải trả tài ghi nhận ban đầu theo nguyên giá cộng với chi phí giao dịch trực tiếp liên quan đến việc phát hành o Giá trị sau ghi nhận lần đầu Hiện yêu cầu xác định lại giá trị công cụ tài sau ghi nhận ban đầu o Bù trừ công cụ tài Các tài sản tài nợ phải trả tài bù trừ giá trị trình bày Báo cáo tài nếu, nếu, đơn vị quyền hợp pháp thi hành việc bù trừ khoản ghi nhận ý định bù trừ sở thu tài sản toán nợ phải trả đồng thời ... bên liên quan: Tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP CT CP DỊch vụ hàng không Sân bay Nội Bài Công ty CP Hàng hóa Nội Bài CÔng ty Nhựa cao cấp hàng không Công ty CP giao nhận hàng hóa NASCO 1.1.2.2... trị: - Loại hình sở hữu: Công ty CP Suất ăn Hàng không Nội Bài doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước - - - Sở hữu doanh nghiệp: Cổ đông công ty Tổng công ty hàng không Việt Nam – CTCP... nghề kinh doanh chính: • • Chế biến suất ăn phục vụ: hành khách hãng hàng không, máy bay chuyên Dịch vụ ăn uông khác: cung cấp suất ăn cho khách hàng ngành hàng không • • • Cung cấp dịch vụ liên
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG TY cổ PHẦN SUẤT ăn HÀNG KHÔNG nội bài, CÔNG TY cổ PHẦN SUẤT ăn HÀNG KHÔNG nội bài, CÔNG TY cổ PHẦN SUẤT ăn HÀNG KHÔNG nội bài

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay