Ứng dụng mô hình ARIMA vào hoạt động phân tích giá trong thị trường chứng khoán Việt Nam

89 92 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 23:10

Header Page of 126 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA VÀO DỰ BÁO GIÁ CHỨNG KHOÁN Ngành : : TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Chuyên ngành : TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn Lớp: Sinh viên thực MSSV : Ths Nguyễn Linh Nhâm : 11DTDN5 : Nguyễn Thanh Phú : 1154020741 TP HỒ CHÍ MINH, 2015 Footer Page of 126 Header Page of 126 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan báo cáo thực tập Các số liệu kết nghiên cứu nêu báo cáo hoàn toàn trung thực, thu thập tìm hiểu từ trình tự chạy mô hình, báo cáo thu từ thực tập Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect – CN TP HCM, số liệu khác tác giả cho phép sử dụng chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2015 Sinh viên thực Footer Page of 126 Header Page of 126 ii LỜI CẢM ƠN Em xin cám ơn Ban giám hiệu, toàn thể thầy cô giáo Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM, người giảng dạy tận tình, quan tâm giúp đỡ em suốt năm học, giúp em trang bị kiến thức cần thiết vững bước đường đời Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô, ThS Nguyễn Linh Nhâm, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trình thực khóa luận Em muốn cảm ơn bạn Nguyễn Công Thành sinh viên HUTECH hỗ trợ hướng dẫn em bước thực mô hình ARIMA Và em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT – chi nhánh TP.HCM anh chị Phòng Môi giới 10 tạo điều kiện cho em làm việc, hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệp thực tế quý báu giúp em hoàn thành khóa luận Em xin chúc quý thầy cô sức khỏe để hoàn thành tốt công việc giảng dạy Chúc anh chị Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT sức khỏe, thành công công việc Chúc công ty ngày thành công phát triển TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2015 Sinh viên thực Footer Page of 126 Header Page of 126 iii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1.1 Một số thuật ngữ chứng khoán 1.1.1 Chứng khoán thị trường chứng khoán 1.1.2 Giá chứng khoán 1.1.3 Một số thuật ngữ khác dùng 1.1.4 Phân tích phân tích kỹ thuật 1.2 Giới thiệu mô hình ARIMA 12 1.2.1 Chuỗi thời gian thành phần chuỗi thời gian 12 1.2.2 Các thành phần chuỗi thời gian 12 1.2.3 Chuỗi thời gian tĩnh 13 1.2.4 Mô hình kết hợp tự hồi quy trung bình di động (ARIMA(p,d,q)) 13 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, DỰ BÁO GIÁ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VNDIRECT ĐANG SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO PHÂN TÍCH NHANH 15 2.1 Phân tích 15 2.1.1 Ứng dụng phân tích 15 2.1.2 Phân tích báo cáo phân tích nhanh VND 15 2.2 Phân tích kỹ thuật 22 2.3 Đánh giá hoạt động phân tích VND 25 Footer Page of 126 Header Page of 126 iv CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH EVIEWS ĐỂ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ARIMA VÀO DỰ BÁO GIÁ CHỨNG KHOÁN 26 3.1 Số liệu dùng cho kiểm định 26 3.2 Chọn tham biến 26 3.3 Dữ liệu 26 3.3.1 Nguồn liệu 26 3.3.2 Các bước kiểm định ứng dụng mô hình ARIMA 28 Xác định tham số p, d, q ARIMA 28 Hình 10: Đồ thị Correlogram 28 CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT TÍNH ỨNG DỤNG CỦA MÔ HÌNH SAU KHI THỰC NGHIỆM 34 4.1 Đánh giá sơ việc ứng dụng mô hình 34 4.2 Những thành công khóa luận 34 4.2.1 Đối với sinh viên 34 4.2.2 Đối với doanh nghiệp 35 4.3 Những vấn đề đặt sau thực khóa luận 35 4.4 Hướng nghiên cứu 36 KẾT LUẬN 37 Footer Page of 126 Header Page of 126 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CN Chi nhánh CTCP Công ty cổ phần VND Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect HOSE (HSX) Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ chí minh HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBCK NN Ủy ban chứng khoán nhà nước KTTCNH Kế toán – Tài – Ngân hàng VCSH Vốn chủ sở hữu ARIMA VCB Vd Footer Page of 126 Autoregressive Integrated Moving Average – Tự hồi qui tích hợp Trung bình trượt Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt nam Ví dụ Header Page of 126 vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH Hình 1: Biểu đồ biến động giao dịch cổ phiếu VCB 16 Hình 2: Tổng quan VCB 17 Hình 3: Ngành nghề kinh doanh VCB 18 Hình 4: Cơ cấu cổ đông VCB 18 Hình 5: Các thông tin tình hình kinh doanh VCB 20 Hình 6: Các thông tin tình hình kinh doanh VCB (tiếp theo) 21 Hình 7: Định giá cổ phiếu VCB 22 Hình 8: Phân tích kỹ thuật VNINDEX 23 Hình 9: Dữ liệu đầu vào phần mềm Eviews 27 Hình 10: Biểu đồ Correlogram 28 Hình 11: Biểu đồ Correlogram sau lấy sai phân 29 Hình 12: Kết thu từ thực trình thử lựa chọn mô hình phù hợp 30 Hình 13: Mô hình tối ưu 31 Hình 14: Kết sau chạy mô hình tối ưu 32 Hình 15: Cửa sổ chọn cách dự báo Eviews 33 Hình 16: Kết dự báo 33 Footer Page of 126 Header Page of 126 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Lý lý luận: Thị trường chứng khoán Việt Nam đời từ năm đầu kỷ 21 nhanh chóng trở thành kênh đầu tư hấp dẫn, từ nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, nhà đầu tư chuyên nghiệp, tổ chức với nhiều phong cách đầu tư khác Họ mong muốn lợi nhuận, mức sinh lời cao dĩ nhiên kèm việc rủi ro tiềm ẩn không Do đó, việc dự báo xác giá tổ chức phân tích chứng khoán đặt lên hàng đầu, từ phân tích kỹ thuật đến phân tích nhà đầu tư có sách lược phong cách đầu tư phù hợp Nhưng liệu với kinh tế với số liệu không minh bạch, hành lang pháp lý nhiều sơ hở để thao túng giá cổ phiếu xảy hàng phút bảng điện tử sau 15 năm hoạt động, nhà đầu tư tin vào báo cáo đơn định tính không? Liệu tài định lượng áp dụng vào hoạt động phân tích giá thị trường chứng khoán Việt Nam không? Lý thực tiễn: Qua trình thực tập CTCP CK VNDIRECT để thực báo cáo tốt nghiệp “Đánh giá hiệu hoạt động môi giới CTCP CK VNDIRECT” Cùng với nhu cầu hoạt động phân tích quan sát hoạt động phân tích qua tham khảo báo cáo phân tích VND, thân em muốn phát triển báo cáo thực tập để tìm hiểu, áp dụng mô hình định lượng đặt vào việc phân tích giá chứng khoán Đó lý khiến em định thực đề tài: “Ứng dụng mô hình ARIMA vào hoạt động phân tích giá thị trường chứng khoán Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu sinh viên: + Tìm hiểu mô hình ARIMA xem xét tính hiệu mô hình + Ứng dụng kiến thức học thực tế làm việc vào phân tích dự báo số giá chứng khoán + Hiểu rõ hoạt động phân tích công ty chứng khoán nói chung VND nói riêng - Mục tiêu doanh nghiệp: Khóa luận trở thành tài liệu tư vấn cho hoạt động phân tích, nhận định vấn đề thiếu sót nhằm cải thiện nâng cao chất lượng hoạt động phân tích Footer Page of 126 Header Page of 126 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khóa luận ứng dụng mô hình ARIMA vào báo cáo phân tích chứng khoán VND Phạm vi nghiên cứu Khóa luận giới hạn phạm vi nghiên cứu hoạt động phân tích VND dựa số liệu lịch sử VCB thời gian từ 01/01/2013 – 01/01/2015 Phương pháp nghiên cứu Thu thập, thống kê, tổng hợp so sánh thông tin từ Internet, website VND, báo cáo phân tích VND, sở nghiên cứu từ công ty Nghiên cứu định tính: Quan sát, tham khảo báo cáo, ý kiến số khách hàng để đưa nhận định xu hướng giá chứng khoán Nghiên cứu định lượng: Sử dụng mô hình ARIMA, để dự báo giá chứng khoán Kết cấu khóa luận Khóa luận gồm nội dung chính: Chương 1: Cơ sở lý luận chung Giới thiệu mô hình ARIMA số công cụ thực để phân tích Chương 2: Hoạt động phân tích CTCP Chứng khoán VNDIRECT qua Báo cáo phân tích công ty Đánh giá hoạt động phân tích VND việc phân tích Báo cáo phân tích cổ phiếu phát hành Chương 3: Xây dựng mô hình ARIMA để dự báo giá chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam Trình bày thực nghiệm mô hình ARIMA cho liệu công ty chọn Thực bước song song với trình thi hành chương trình với phần mềm Eviews Chương 4: Nhận xét tính ứng dụng mô hình sau thực nghiệm Kết luận Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG 1.1 Một số thuật ngữ chứng khoán 1.1.1 Chứng khoán thị trường chứng khoán - Theo Điều Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2006 Quốc hội thì: “Chứng khoán chứng xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu tài sản phần vốn tổ chức phát hành Chứng khoán thể hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ liệu điện tử, bao gồm loại sau đây: a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng quỹ; b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán số chứng khoán; c) Hợp đồng góp vốn đầu tư; d) Các loại chứng khoán khác Bộ Tài quy định.” - Thị trường chứng khoán (Securities Market) nơi trao đổi chứng khoán Thị trường chứng khoán giúp người thiếu vốn huy động vốn người có vốn chuyển vốn thành vốn đầu tư Vì thế, thị trường chứng khoán gọi thị trường vốn - Ở kinh tế phát triển, loại chứng khoán nợ thứ có tỷ trọng giao dịch áp đảo thị trường chứng khoán Còn kinh tế nơi mà thị trường chứng khoán thành lập loại chứng khoán cổ phần lại chiếm tỷ trọng giao dịch lớn Tại phạm vi viết này, hiểu chứng khoán chứng khoán cổ phần (cổ phiếu) thị trường chứng khoán thị trường giao dịch cổ phiếu công ty 1.1.2 Giá chứng khoán - Mệnh giá: Là số tiền ghi tờ cổ phiếu phát hành Hiện nay, theo quy định Việt Nam cổ phiếu giao dịch thị trường chứng khoán tập trung có mệnh giá 10.000 đồng - Thị giá: Là giá thị trường loại chứng khoán mua-bán thị trường giao dịch tập trung Ví dụ: Mệnh giá cổ phiếu VCB 10.000 đồng, giá thị trường cổ phiếu VCB vào thời điểm ngày 02/07/2015 51.500 đồng Footer Page 10 of 126 Header Page 75 of 126 Ngày Giá 13/02/2014 28,900 14/02/2014 29,000 17/02/2014 28,800 18/02/2014 29,000 19/02/2014 29,100 20/02/2014 29,100 21/02/2014 29,000 24/02/2014 29,100 25/02/2014 29,400 26/02/2014 30,300 27/02/2014 30,500 28/02/2014 30,600 03/03/2014 29,800 04/03/2014 29,800 05/03/2014 30,000 06/03/2014 30,000 07/03/2014 29,900 10/03/2014 30,800 11/03/2014 31,100 12/03/2014 30,600 13/03/2014 31,200 14/03/2014 31,300 17/03/2014 30,800 18/03/2014 30,500 19/03/2014 30,900 20/03/2014 30,700 21/03/2014 31,100 24/03/2014 31,800 25/03/2014 31,700 26/03/2014 30,400 27/03/2014 30,400 Footer Page 75 of 126 Header Page 76 of 126 Ngày Giá 28/03/2014 30,800 31/03/2014 30,800 01/04/2014 31,100 02/04/2014 31,200 03/04/2014 31,300 04/04/2014 31,300 07/04/2014 31,400 08/04/2014 31,500 10/04/2014 31,200 11/04/2014 31,000 14/04/2014 30,700 15/04/2014 30,000 16/04/2014 29,400 17/04/2014 29,400 18/04/2014 28,900 21/04/2014 28,500 22/04/2014 29,000 23/04/2014 29,000 24/04/2014 29,000 25/04/2014 29,000 28/04/2014 28,500 29/04/2014 28,800 05/05/2014 27,100 06/05/2014 26,500 07/05/2014 26,700 08/05/2014 24,900 09/05/2014 25,400 12/05/2014 23,800 13/05/2014 24,300 14/05/2014 26,000 15/05/2014 25,900 Footer Page 76 of 126 Header Page 77 of 126 Ngày Giá 16/05/2014 27,000 19/05/2014 27,400 20/05/2014 27,300 21/05/2014 27,200 22/05/2014 27,000 23/05/2014 26,300 26/05/2014 27,300 27/05/2014 28,500 28/05/2014 28,900 29/05/2014 28,600 30/05/2014 29,000 02/06/2014 29,000 03/06/2014 28,900 04/06/2014 28,500 05/06/2014 27,900 06/06/2014 28,800 09/06/2014 28,800 10/06/2014 28,600 11/06/2014 29,100 12/06/2014 29,800 13/06/2014 30,100 16/06/2014 29,900 17/06/2014 30,000 18/06/2014 26,000 19/06/2014 25,600 20/06/2014 24,900 23/06/2014 26,200 24/06/2014 26,000 25/06/2014 26,300 26/06/2014 26,400 27/06/2014 26,300 Footer Page 77 of 126 Header Page 78 of 126 Ngày Giá 30/06/2014 26,200 01/07/2014 26,000 02/07/2014 25,900 03/07/2014 25,900 04/07/2014 26,100 07/07/2014 26,300 08/07/2014 26,200 09/07/2014 25,900 10/07/2014 25,700 11/07/2014 25,700 14/07/2014 25,700 15/07/2014 25,800 16/07/2014 26,100 17/07/2014 25,900 18/07/2014 26,200 21/07/2014 26,200 22/07/2014 25,800 23/07/2014 25,900 24/07/2014 26,000 25/07/2014 25,800 28/07/2014 25,600 29/07/2014 25,800 30/07/2014 25,600 31/07/2014 25,600 01/08/2014 25,800 04/08/2014 25,900 05/08/2014 26,200 06/08/2014 26,000 07/08/2014 26,000 08/08/2014 25,900 11/08/2014 25,700 Footer Page 78 of 126 Header Page 79 of 126 Ngày Giá 12/08/2014 25,800 13/08/2014 26,000 14/08/2014 25,900 15/08/2014 25,700 18/08/2014 25,800 19/08/2014 25,800 20/08/2014 26,500 21/08/2014 27,200 22/08/2014 27,200 25/08/2014 27,400 26/08/2014 27,900 27/08/2014 27,600 28/08/2014 27,500 29/08/2014 28,000 03/09/2014 28,300 04/09/2014 28,800 05/09/2014 29,300 08/09/2014 29,300 09/09/2014 28,600 10/09/2014 28,600 11/09/2014 28,500 12/09/2014 28,500 15/09/2014 27,800 16/09/2014 27,400 17/09/2014 27,200 18/09/2014 27,300 19/09/2014 26,300 22/09/2014 26,800 23/09/2014 26,800 24/09/2014 26,700 25/09/2014 26,500 Footer Page 79 of 126 Header Page 80 of 126 Ngày Giá 26/09/2014 26,400 29/09/2014 26,200 30/09/2014 26,100 01/10/2014 26,400 02/10/2014 27,400 03/10/2014 27,500 06/10/2014 27,200 07/10/2014 27,200 08/10/2014 27,000 09/10/2014 27,200 10/10/2014 27,000 13/10/2014 27,000 14/10/2014 26,700 15/10/2014 26,900 16/10/2014 26,700 17/10/2014 26,400 20/10/2014 26,600 21/10/2014 26,700 22/10/2014 26,700 23/10/2014 26,500 24/10/2014 26,500 27/10/2014 26,000 28/10/2014 26,500 29/10/2014 26,300 30/10/2014 26,700 31/10/2014 27,700 03/11/2014 28,200 04/11/2014 27,500 05/11/2014 27,400 06/11/2014 27,200 07/11/2014 27,200 Footer Page 80 of 126 Header Page 81 of 126 Ngày Giá 10/11/2014 27,300 11/11/2014 27,200 12/11/2014 27,300 13/11/2014 27,300 14/11/2014 27,500 17/11/2014 27,300 18/11/2014 27,000 19/11/2014 26,600 20/11/2014 27,200 21/11/2014 27,500 24/11/2014 27,400 25/11/2014 27,600 26/11/2014 27,000 27/11/2014 27,300 28/11/2014 27,700 01/12/2014 28,200 02/12/2014 28,100 03/12/2014 28,700 04/12/2014 29,300 05/12/2014 30,300 08/12/2014 31,400 09/12/2014 31,600 10/12/2014 30,000 11/12/2014 29,700 12/12/2014 31,000 15/12/2014 30,400 16/12/2014 30,600 17/12/2014 30,300 18/12/2014 30,400 19/12/2014 28,300 22/12/2014 29,800 Footer Page 81 of 126 Header Page 82 of 126 Ngày Giá 23/12/2014 30,600 24/12/2014 30,200 25/12/2014 29,900 26/12/2014 30,800 29/12/2014 31,700 30/12/2014 32,000 31/12/2014 31,900 Dữ liệu qua xử lý Tuần 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Giá 29,4 32,04 31,38 32,14 31,38 32,14 34 34,34 32,64 31,86 32,24 32,42 32,02 32,1 31,5 28,52 27,16 27,44 27,82 28,5 29,12 30,38 31,16 30,78 30,64 27,54 27,54 27,6 27,78 27,58 26,96 27,02 26,84 Footer Page 82 of 126 Header Page 83 of 126 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 26 24,28 23,96 24,82 25,34 26,32 28,22 28,7 29,6 29,82 29,32 29,8 29,54 28,92 28,38 27,86 26,86 26,98 26,76 27,8 28,82 28,48 28,7 29 29,98 29,9 31 30,8 31,02 31,14 31,16 29,24 28,9 26,8 25,08 27,18 27,92 28,66 29,02 28,32 25,96 26,06 26,04 25,84 26,02 25,68 25,98 25,86 26,2 27,52 Footer Page 83 of 126 Header Page 84 of 126 84 85 86 87 88 89 90 28,74 28,4 27 26,52 26,92 27,08 26,66 3.2 Kiểm định tính dừng Null Hypothesis: D_C has a unit root Exogenous: Constant, Linear Trend Lag Length: (Automatic - based on AIC, maxlag=11) Augmented Dickey-Fuller test statistic Test critical values: 1% level 5% level 10% level t-Statistic Prob.* -6.055469 -4.092547 -3.474363 -3.164499 0.0000 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(D_C) Method: Least Squares Date: 07/23/15 Time: 17:21 Sample (adjusted): 75 Included observations: 71 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D_C(-1) D(D_C(-1)) D(D_C(-2)) C @TREND("1") -1.318766 0.200776 0.284288 -137.0009 12.65405 0.217781 0.181943 0.120856 317.4962 7.504781 -6.055469 1.103510 2.352285 -0.431504 1.686132 0.0000 0.2738 0.0217 0.6675 0.0965 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.616328 0.593075 1240.736 1.02E+08 -603.9179 26.50548 0.000000 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -26.43662 1945.011 17.15262 17.31196 17.21598 1.988224 3.3 Các trình kiểm nghiệm để xác định mô hình phù hợp Dependent Variable: D(CLOSE) Method: Least Squares Date: 08/12/15 Time: 13:04 Sample (adjusted): 90 Included observations: 88 after adjustments Convergence achieved after iterations Variable Footer Page 84 of 126 Coefficient Std Error t-Statistic Prob Header Page 85 of 126 C AR(1) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) -0.072476 0.245915 0.065765 0.054901 0.936377 75.40502 -118.0702 6.053894 0.015876 0.132511 0.099947 -0.546944 2.460466 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.5858 0.0159 -0.061136 0.963191 2.728869 2.785172 2.751552 1.856945 Dependent Variable: D(CLOSE) Method: Least Squares Date: 08/12/15 Time: 13:08 Sample (adjusted): 90 Included observations: 87 after adjustments Convergence achieved after 13 iterations MA Backcast: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AR(1) AR(2) MA(1) -0.061013 -0.414210 0.142585 0.757303 0.136792 0.265363 0.134114 0.238943 -0.446031 -1.560915 1.063159 3.169387 0.6567 0.1223 0.2908 0.0021 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.116811 0.084889 0.924659 70.96450 -114.5855 3.659216 0.015661 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.054253 0.966595 2.726103 2.839478 2.771755 1.982200 Dependent Variable: D(CLOSE) Method: Least Squares Date: 08/12/15 Time: 13:08 Sample (adjusted): 90 Included observations: 88 after adjustments Convergence achieved after 10 iterations MA Backcast: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AR(1) MA(1) MA(2) -0.053584 -0.550846 0.900020 0.187293 0.131697 0.235542 0.257678 0.135640 -0.406876 -2.338637 3.492811 1.380803 0.6851 0.0217 0.0008 0.1710 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.119800 0.088365 0.919651 71.04364 -115.4487 3.810962 0.012967 Dependent Variable: D(CLOSE) Method: Least Squares Footer Page 85 of 126 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.061136 0.963191 2.714744 2.827350 2.760110 1.998135 Header Page 86 of 126 Date: 08/12/15 Time: 13:08 Sample (adjusted): 90 Included observations: 86 after adjustments Convergence achieved after 18 iterations MA Backcast: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AR(1) AR(3) MA(1) MA(2) -0.045125 0.872990 -0.107312 -0.631577 -0.352794 0.022814 0.093915 0.086217 0.117997 0.117905 -1.977936 9.295510 -1.244677 -5.352473 -2.992192 0.0513 0.0000 0.2168 0.0000 0.0037 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.196876 0.157215 0.888838 63.99261 -109.3188 4.964037 0.001249 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.063721 0.968198 2.658576 2.801271 2.716004 2.002210 Dependent Variable: D(CLOSE) Method: Least Squares Date: 08/12/15 Time: 13:09 Sample (adjusted): 90 Included observations: 86 after adjustments Convergence achieved after 30 iterations MA Backcast: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AR(1) AR(3) MA(1) MA(2) MA(3) -0.086527 0.012955 -0.628453 0.291647 0.059402 0.767745 0.123859 0.154375 0.115605 0.156558 0.120182 0.089210 -0.698596 0.083916 -5.436206 1.862866 0.494269 8.606037 0.4868 0.9333 0.0000 0.0662 0.6225 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.230291 0.182184 0.875572 61.33010 -107.4914 4.787081 0.000704 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.063721 0.968198 2.639335 2.810569 2.708249 1.876017 Dependent Variable: D(CLOSE) Method: Least Squares Date: 08/12/15 Time: 13:09 Sample (adjusted): 90 Included observations: 86 after adjustments Convergence achieved after 29 iterations MA Backcast: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AR(1) AR(3) MA(1) MA(2) -0.116978 -0.060174 -0.701944 0.413520 0.156317 0.143179 0.125270 0.100706 0.169732 0.083262 -0.817003 -0.480358 -6.970256 2.436314 1.877407 0.4164 0.6323 0.0000 0.0171 0.0642 Footer Page 86 of 126 Header Page 87 of 126 MA(3) MA(4) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.935782 0.192995 0.251070 0.194189 0.869122 59.67443 -106.3146 4.413976 0.000673 0.068067 0.133386 13.74797 1.446894 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 0.0000 0.1519 -0.063721 0.968198 2.635224 2.834997 2.715623 1.973873 Dependent Variable: D(CLOSE) Method: Least Squares Date: 08/12/15 Time: 13:09 Sample (adjusted): 90 Included observations: 86 after adjustments Convergence achieved after 22 iterations MA Backcast: Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AR(1) AR(3) MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(5) -0.046956 0.557292 -0.046735 -0.332684 -0.234578 -0.041542 -0.172475 -0.218452 0.019324 0.355420 0.218740 0.342264 0.133761 0.262322 0.155995 0.158034 -2.429903 1.567979 -0.213653 -0.972010 -1.753710 -0.158361 -1.105648 -1.382309 0.0174 0.1209 0.8314 0.3341 0.0834 0.8746 0.2723 0.1708 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 0.213073 0.142451 0.896589 62.70204 -108.4427 3.017106 0.007377 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat -0.063721 0.968198 2.707970 2.936282 2.799855 1.987453 Dependent Variable: D(CLOSE) Method: Least Squares Date: 08/12/15 Time: 13:09 Sample (adjusted): 90 Included observations: 86 after adjustments Convergence achieved after 27 iterations MA Backcast: -1 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C AR(1) AR(3) MA(1) MA(2) MA(3) MA(4) MA(5) MA(6) -0.064458 -0.052824 -0.538510 0.322656 -0.117231 0.559372 -0.035136 -0.399531 -0.361491 0.057798 0.120023 0.111843 0.138045 0.100723 0.126972 0.122722 0.099525 0.128821 -1.115227 -0.440119 -4.814888 2.337322 -1.163897 4.405484 -0.286308 -4.014369 -2.806150 0.2682 0.6611 0.0000 0.0220 0.2481 0.0000 0.7754 0.0001 0.0063 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Footer Page 87 of 126 0.309584 0.237853 0.845247 55.01206 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion -0.063721 0.968198 2.600384 2.857235 Header Page 88 of 126 Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Footer Page 88 of 126 -102.8165 4.315875 0.000250 Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 2.703755 1.906688 Header Page 89 of 126 Tài liệu tham khảo * Văn hành nhà nước - Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2006 Quốc hội * Sách - Damodar N Gujarati, Chương trình giảng dạy kinh tế Fullbright Niên khóa 20112013 – Kinh tế lượng sở 3rd ed – Chương 22: Kinh tế lượng chuỗi thời gian II: Dự báo với mô hình ARIMA VAR - G P E Box & G M Jenkins (1978), Time Series Analysis: Forecasting and Control (Phân tích chuỗi thời gian: Dự báo Kiểm soát), tái bản, Holden Day, San Francisco - Robert Lucas (1976), “Econometric Policy Evaluation: A Critique” (Đánh giá sách lược kinh tế lượng: phê bình), tài liệu Hội nghị Carnegie-rochester, Đường cong Phillips, North-Holland, Amsterdam * Các trang web www.vndirect.com.vn www.vietstock.vn www.cafef.vn www.vi.wikipedia.org * Các tài liệu gốc đơn vị thực tập - Cẩm nang nghiệp vụ môi giới dành cho nhân viên VNDirect Footer Page 89 of 126 ... tài: Ứng dụng mô hình ARIMA vào hoạt động phân tích giá thị trường chứng khoán Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu - Mục tiêu sinh viên: + Tìm hiểu mô hình ARIMA xem xét tính hiệu mô hình + Ứng dụng. .. dụng mô hình vào tài Khóa luận không sâu vào việc xây dựng hoàn thiện mô hình mà tiến hành ứng dụng mô hình ARIMA vào dự báo giá chứng khoán nhận xét tính ứng dụng mô hình Dưới số thuật ngữ mô hình. .. chứng khoán số chứng khoán; c) Hợp đồng góp vốn đầu tư; d) Các loại chứng khoán khác Bộ Tài quy định.” - Thị trường chứng khoán (Securities Market) nơi trao đổi chứng khoán Thị trường chứng khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng mô hình ARIMA vào hoạt động phân tích giá trong thị trường chứng khoán Việt Nam, Ứng dụng mô hình ARIMA vào hoạt động phân tích giá trong thị trường chứng khoán Việt Nam, Ứng dụng mô hình ARIMA vào hoạt động phân tích giá trong thị trường chứng khoán Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay