uận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu thiết bị phát thanh truyền hình của Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình

78 14 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 23:03

Header Page of 126 Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu nhập thiết bị phát truyền hình Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình Footer Page of 126 Header Page of 126 LỜI MỞ ĐẦU Việt Nam trong trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, vai trò xuất nhập lớn Trong nhập giữ vai trò quan trọng cung cấp yếu tố cần thiết cho trình công nghiệp hoá, đại hoá mà sản xuất nước chưa đáp ứng được, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng hệ thống sở hạ tầng tiên tiến đồng Hơn nữa, nhập giúp cho trình công nghiệp hoá tiếp cận nhanh hơn, dễ dàng với công nghệ tiên tiến giới tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng ngày hoàn thiện Không thế, nhập cung cấp nguồn nguyên liệu cho trình sản xuất, thúc đẩy hoạt động xuất hàng hoá… Bên cạnh đó, năm gần Việt Nam bước hội nhập cách mạnh mẽ hơn, sâu vào kinh tế giới, sau gia nhập WTO nhập thể vai trò cầu nối quan trọng Việt Nam nước toàn giới Vấn đề đặt tất doanh nghiệp làm để nâng cao hiệu nhập nói riêng hiệu kinh doanh nói chung Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, với cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp đối thủ vấn đề hiệu vấn đề đặt cho chủ doanh nghiệp Một doanh nghiệp có hiệu hoạt động kinh doanh đứng vững thị trường Qua thời gian thực tập Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình (TEKCAST) em cố gắng tìm hiểu hoạt động kinh doanh xuất nhập Công ty em thấy hoạt động Công ty chủ yếu nhập Bên cạnh đó, với việc phân tích vai trò đặc biệt quan trọng hiệu kinh doanh doanh nghiệp em hướng quan tâm vào lĩnh vực hiệu kinh doanh nhập Công ty để rút vài Footer Page of 126 Header Page of 126 ý kiến với mục đích nhằm nâng cao hiệu nhập Công ty Vì em chọn đề tài cho chuyên đề là: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu nhập thiết bị phát truyền hình Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình" Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài kết cấu thành ba chương: Chương I: Cơ sở lý luận hiệu kinh doanh nhập doanh nghiệp kinh doanh nhập Chương II: Thực trạng hiệu nhập thiết bị phát truyền hình Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu nhập thiết bị phát truyền hình Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình Footer Page of 126 Header Page of 126 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH NHẬP KHẨU I HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ VAI TRÒ CỦA KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH Khái niệm nhập thiết bị phát truyền hình Hoạt động nhập có lịch sử hình thành phát triển từ lâu, phương thức phổ biến để thâm nhập thị trường quốc tế Hiện nay, quốc gia ngày có liên kết chặt chẽ vào nhau, điều thể qua kim ngạch thương mại quốc tế quốc gia kinh tế giới Hoạt động thương mại quốc tế bao gồm hai hoạt động hoạt động xuất nhập Trong đó, nhập cầu nối thể gắn bó mật thiết phụ thuộc lẫn kinh tế quốc gia với quốc gia khác Theo luật thương mại 2006 "nhập hàng hoá việc hàng hoá đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước từ khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật" Theo cách hiểu nhập hoạt động nhập thiết bị phát truyền hình việc thiết bị phát truyền hình đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước từ khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật Nhập tác động cách trực tiếp định đến sản xuất đời sống nước Nhập để bổ sung loại hàng hoá mà Footer Page of 126 Header Page of 126 nước không sản xuất sản xuất không đáp ứng nhu cầu tiêu dùng Nhập để đem công nghệ đại tiên tiến giới phục vụ cho sản xuất tiêu dùng nước mà công nghệ sản xuất nước chưa đáp ứng Và nhập để tận dụng lợi so sánh nước, nhập hàng hoá mà lợi để tập trung nguồn lực vào sản xuất hàng hoá mà có lợi Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình nhập thiết bị phát truyền hình để cung cấp thiết bị mà nước chưa sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin liên kết vùng miền nội quốc gia nước ta với nước toàn giới Các đặc điểm kinh doanh nhập thiết bị phát truyền hình Nhập hoạt động buôn bán quốc gia, phức tạp buôn bán nước - Nhập hoạt động chịu điều chỉnh nhiều nguồn luật khác nhau, luật quốc gia hay quốc tế, điều ước quốc tế hay tập quán thương mại quốc tế - Các phương thức giao dịch thị trường quốc tế phong phú: giao dịch thông thường, giao dịch qua trung gian, giao dịch hội chợ triển lãm, buôn bán đối lưu - Mọi hoạt động nhập hàng hoá phải tiến hành thông qua hợp đồng kinh tế - Phương thức toán hoạt động nhập phong phú đa dạng như: phương thức toán nhờ thu, phương thức toán tín dụng chứng từ, phương thức toán đối lưu Trong phổ biến phương thức toán tín dụng chứng từ Footer Page of 126 Header Page of 126 - Để tránh rủi ro hối đoái, ngoại tệ dùng toán giao dịch nhập thường ngoại tệ mạnh có khả chuyển đổi cao như: USD, EURO… - Điều kiện giao hàng phổ biến bên thoả thuận sử dụng hoạt động nhập điều kiện FOB CIF…Trong trình vận chuyển xảy rủi ro hàng hoá Do để đề phòng giảm thiểu thiệt hại rủi ro gây ra, bên thoả thuận mua bảo hiểm cho hàng hoá, chi phí bảo hiểm người nhập hay người xuất trả tuỳ theo điều kiện thoả thuận hợp đồng Khác với loại hàng hoá thông thường khác, thiết bị phát truyền hình đòi hỏi mức độ kỹ thuật trình độ công nghệ cao, có thiết bị liên quan trực tiếp đến vấn đề an ninh quốc gia bảo mật thông tin, thiết bị thu phát sóng máy thu phát sóng không dây mà việc nhập thiết bị phải chịu quản lý cục tần số - Bộ Bưu Viễn thông Một đặc điểm bật khác việc nhập thiết bị phát truyền hình Việt Nam chưa có truyền hình tư nhân, thiết bị truyền hình phải mua tiền Nhà nước, đài truyền hình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước chủ yếu Các hình thức nhập thiết bị phát truyền hình Có nhiều cách phân loại hình thức nhập khẩu, ta phân loại theo số tiêu thức sau: 3.1 Theo quản lý Nhà nước - Nhập uỷ thác: hình thức nhập đơn vị kinh doanh có nhu cầu hàng hoá quyền hay khả nhập trực tiếp quota nhập kinh nghiệm nhập khẩu… nên công ty uỷ thác cho công ty khác tiến hành Footer Page of 126 Header Page of 126 nhập theo nhu cầu đơn vị Bên nhận uỷ thác đứng tiến hành đàm phán với đối tác nước để làm thủ tục, ký kết hợp đồng nhập nhận phần thù lao theo thoả thuận gọi phí uỷ thác Ưu điểm: Không phải bỏ nhiều chi phí để nghiên cứu thị trường Mức độ rủi ro thấp Nhược điểm: Không có liên kết trực tiếp với nguồn hàng, không kiểm soát nguồn hàng Lợi nhuận giảm phí trung gian Không thích nghi nhanh với thay đổi thị trường quốc tế Kết nhập phụ thuộc vào lực người trung gian nên nhà nhập phải gánh chịu rủi ro hậu - Nhập tư doanh: hoạt động nhập doanh nghiệp nhập trực tiếp, có hai loại: + Nhập mậu dịch: hàng hoá nhập mậu dịch Nhà nước trực tiếp quản lý theo kế hoạch phù hợp với nhu cầu tiêu dùng xã hội Hàng nhập mậu dịch phải đăng ký kế hoạch với quan chủ quản Bộ Thương mại, Bộ Thương mại lập kế hoạch nhập dự kiến năm, nhập hàng hoá phải có giấy phép Bộ thương mại + Nhập phi mậu dịch: hàng hoá nhập phi mậu dich hàng hoá không trực tiếp đưa vào kinh doanh, Nhà nước không trực tiếp quản lý không nằm kế hoạch quản lý Nhà nước Khi làm thủ tục nhập hàng hoá phi mậu dịch xin giấy phép Bộ Thương mại mà hải quan cấp phép 3.2 Theo mục đích nhập Footer Page of 126 Header Page of 126 - Nhập trực tiếp: hình thức nhà nhập nhà xuất có mối quan hệ trực tiếp với để bàn bạc thoả thuận giá cả, phương thức giao dịch, phương thức toán điều kiện giao hàng khác Ưu điểm: Cho phép doanh nghiệp thiết lập mối quan hệ chặt chẽ ổn định với nhà cung ứng Giảm chi phí trung gian, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp Hiệu hoạt động nhập nâng cao hai bên giao dịch trực tiếp nên dễ dàng thống nhất, xảy hiểu lầm sai sót đáng tiếc Hạn chế: Khối lượng giao dịch phải đủ lớn để bù đắp chi phí phát sinh giao dịch trực tiếp chi phí giấy tờ lại, khảo sát thị trường Doanh nghiệp phải đủ tiềm lực tài có nguồn nhân lực có trình độ kinh nghiệm có khả thực thành công hoạt động nhập - Nhập gián tiếp: hình thức thông qua trung tâm thương mại, trung tâm môi giới nhập tức thông qua trung gian thương mại Hình thức nhập có ưu điểm hạn chế gần giống hình thức nhập uỷ thác - Tạm nhập tái xuất: việc hàng hoá đưa từ nước từ khu vực đặc biệt nằm lãnh thổ Việt Nam coi khu vực hải quan riêng theo quy định pháp luật vào Việt Nam làm thủ tục xuất hàng hoá khỏi Việt Nam 3.3 Theo khối lượng hàng hoá nhập - Nhập tiểu ngạch: Thường áp dụng với hàng hoá không chịu quản lý Nhà nước Về thủ tục hành chính, hàng hoá nhập tiểu ngạch Footer Page of 126 Header Page of 126 phải làm thủ tục kê khai hải quan đóng thuế tiểu ngạch Bộ Tài quy định ban hành thống nước Nhập tiểu ngạch nhập hàng hoá qua biên giới với khối lượng đợt nhỏ - Nhập ngạch: Là phương thức nhập chịu quản lý Nhà nước trực tiếp thông qua Bộ Thương mại Nhập ngạch mang tính chất kinh doanh lớn, có thị trường ổn định Vai trò hoạt động nhập thiết bị phát truyền hình doanh nghiệp kinh doanh nhập Nhập tạo hiệu kinh tế cao hơn, góp phần mở rộng khả sản xuất tiêu dùng mặt hàng với số lượng lớn mức so với khả sản xuất, với chi phí thấp nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng, góp phần bổ sung mặt lợi quốc gia như: nguồn nhân lực, tài nguyên, khoa học công nghệ… Trong điều kiện nước ta nay, vai trò nhập thể khía cạnh sau: - Hạn chế khan tình trạng giá leo thang thị trường - Thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế, tăng cường sở vật chất cho kinh tế, góp phần đẩy mạnh việc tiếp cận với công nghệ đại - Tạo đầu vào cho sản xuất xuất khẩu, tạo việc làm ổn định cho người lao động, góp phần cải thiện nâng cao mức sống nhân dân Một quốc gia muốn phát triển kinh tế cần có vốn, nguồn nhân lực, công nghệ tài nguyên thiên nhiên Nhập giúp Việt Nam có công nghệ tiên tiến đại so với thực trạng sản xuất nước Từ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất nước, tạo điều kiện cho Việt Nam sớm bắt kịp với khu vực giới Thực tế Việt Nam quốc gia có trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ chưa cao Do dây chuyền công nghệ chưa đủ sức để chế Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 tạo loại thiết bị thiết bị phát truyền hình đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao Việc nhập thiết bị giải tình trạng khó khăn việc tìm thiết bị phát truyền hình có chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế để phục vụ cho việc phát triển ngành phát truyền hình nước Đối với doanh nghiệp, hoạt động nhập đóng vai trò quan trọng định tồn phát triển doanh nghiệp, vai trò nhập doanh nghiệp nói chung Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình nói riêng thể sau: - Nhập nguồn cung cấp thiết bị phát truyền hình với nhiều lựa chọn phong phú chủng loại, giá chất lượng cho Công ty - Là nguồn cung cấp hàng hoá đầu vào cho Công ty bán thị trường nước - Là nguồn cung cấp trang bị cho Công ty công nghệ sản xuất tiên tiến, đại hiệu Đối với doanh nghiệp chủ yếu thực hoạt động nhập Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình vai trò hoạt động nhập thể rõ Bởi nhập để tạo nguồn đầu vào phục vụ nhu cầu nước, thiết bị yêu cầu công nghệ đại Trong năm qua, nhờ lựa chọn đối tác hợp lý hoạt động nhập mà lợi nhuận nhập Công ty ngày tăng cao, dần nâng cao vị Công ty, đảm bảo thực tốt mục tiêu hàng đầu Công ty giai đoạn mục tiêu lực II HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH NHẬP KHẨU Hiệu phân loại hiệu kinh doanh nhập thiết bị phát truyền hình Footer Page 10 of 126 Header Page 64 of 126 vốn huy động doanh nghiệp kỳ kinh doanh Thẩm định, xem xét kỹ lưỡng tính khả thi khả thu hồi vốn kế hoạch kinh doanh - Trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm cần lựa chọn phương thức toán an toàn, tránh tình trạng ứ đọng công nợ, nợ khó đòi Đánh giá tiềm lực tài khả toán khách hàng trước tiến hành giao dịch - Tăng nhanh vòng quay vốn lưu động cách rút ngắn thời gian thực hợp đồng Đây biện pháp hữu hiệu để hoạt động nguồn vốn kinh doanh đặc biệt vốn lưu động có hiệu góp phần nâng cao hiệu nhập Hơn nữa, để tăng nhanh số vòng quay vốn Công ty cần trọng vào công tác bán hàng nhập khẩu, thực tốt công tác nghiên cứu thị trường, thị trường có nhu cầu cần phải đáp ứng Từ thu hồi vốn nhanh để Công ty thực dự án kinh doanh khác, nữa, việc xác định nhu cầu thị trường giúp Công ty xác định lượng hàng cần nhập, giảm lượng hàng tồn kho Như vậy, vốn kinh doanh Công ty không bị ứ đọng, giảm chi phí tiến hành lưu kho bảo quản hàng hoá - Công ty cần xác định xác nhu cầu vốn cho hoạt động nhập nhằm huy động hợp lý nguồn bổ sung Nếu không xác định dẫn đến tình trạng thiếu vốn nhập khẩu, Công ty không thực hợp đồng nhập hợp đồng cung cấp hàng hoá khách hàng, làm giảm uy tín lực cạnh tranh Công ty thị trường Ngược lại, việc huy động thừa vốn làm giảm hiệu kinh doanh nói chung dẫn đến tình trạng lãng phí vốn không đầu tư vào khâu khác để thu lợi nhuận 63 Footer Page 64 of 126 Header Page 65 of 126 - Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý tài chính, chế độ hạch toán kinh doanh theo quy định Nhà nước Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng nhập Sản phẩm thị trường hai yếu tố gắn liền với nhau, trình kinh doanh nhập hàng hoá hoàn thành hàng hoá nhập tiêu thụ thị trường Bán hàng khâu cuối có ý nghĩa định đến doanh thu lợi nhuận Công ty Như vậy, muốn nâng cao hiệu kinh doanh nhập Công ty phải thực tốt khâu tiêu thụ hàng hoá để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng nhập khẩu, tiết kiệm chi phí lưu kho, vận chuyển giúp Công ty thu hồi vốn nhanh để đầu tư kinh doanh tiếp, tăng nhanh tiêu thụ, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nói chung hiệu kinh doanh nhập nói riêng Ngày có nhiều doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh thiết bị phát truyền hình, muốn đẩy mạnh tiêu thụ thiết bị nhập Công ty cần tìm hiểu đối thủ cạnh tranh, từ nắm bắt thông tin tình hình kinh doanh họ để tìm điểm mạnh, điểm yếu họ, liên hệ với Công ty để đưa kế hoạch, chiến lược kinh doanh hướng Xác định giá bán hợp lý: giá yếu tố lớn tác động đến lượng hàng hoá bán ra, đặc biệt mặt hàng quan trọng có tính chiến lược Công ty phải trọng xem xét đến yếu tố nhạy cảm Bởi thay đổi nhỏ giá dẫn đến thay đổi lớn lượng hàng hoá bán ra, dự án, hợp đồng kinh doanh lớn thay đổi giá dẫn đến thay đổi lớn giá trị hợp đồng Trong điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt, mặt hàng máy móc thiết bị công nghệ cao, Công ty cần nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu xu hướng phát triển nhu cầu thị trường tương lai 64 Footer Page 65 of 126 Header Page 66 of 126 để đưa định xúc tiến hỗn hợp tăng cường công tác quảng cáo, xúc tiến bán hàng loại dịch vụ lắp đặt, vận hành sản phẩm, dịch vụ bảo dưỡng, bảo hành, tư vấn cho khách hàng… - Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo xúc tiến bán hàng: quảng cáo xúc tiến bán hàng hoạt động gửi thông tin Công ty, sản phẩm, phương thức phục vụ lợi ích thu sử dụng hàng hoá Công ty tới khách hàng Cùng với việc thu thập thông tin phản hồi từ phía khách hàng tiêu dùng hàng hoá, qua Công ty tìm biện pháp tốt để thoả mãn nhu cầu khách hàng Khách hàng Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình chủ yếu đài Phát - Truyền hình tỉnh, thành phố, số lượng khách hàng không lớn Công ty nên chọn phương án lôi kéo thông qua việc tiếp xúc giới thiệu sản phẩm trực tiếp, quảng cáo tạp chí chuyên ngành, tạp chí thương mại…Công ty cần tận dụng tiến công nghệ thông tin, thông qua mạng Internet để tiến hàng quảng cáo, giới thiệu sản phẩm để đạt hiệu cao với chi phí thấp như: lập trang web riêng Công ty với thông tin đầy đủ, phong phú cập nhật thường xuyên loại hàng hoá, giá cả, mẫu mã, chế độ bảo hành… - Khuyến mại: Công ty kinh doanh sản phẩm máy móc thiết bị công nghệ đại biện pháp thực quan trọng để đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ, đặc biệt Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình thường tiến hành nhập theo hợp đồng mua hàng hoá nước - Hội chợ, triển lãm: Công ty nên thường xuyên tham gia vào hội chợ, triển lãm Công ty có hội tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, tìm hiểu mong muốn nhu cầu họ, có hội ký kết hợp đồng kinh doanh lớn 65 Footer Page 66 of 126 Header Page 67 of 126 Như tiêu thụ hàng nhập nhiệm vụ thực mục đích kinh doanh, nữa, kết hoạt động tiêu thụ hàng nhập phản ánh đắn mục tiêu, chiến lược kinh doanh, phản ánh kết hoạt động Công ty thị trường Nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán công nhân viên làm công tác nhập Trong ba yếu tố trình kinh doanh doanh nghiệp người hoạt động họ yếu tố quan trọng Nếu người với trình độ chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ định máy doanh nghiệp vận hành Bởi mà Công ty cần trọng đến việc tuyển chọn đào tạo đội ngũ cán công nhân viên, phát người có lực, bố trí họ vào công việc phù hợp với trình độ lực sở trường Đội ngũ nhân viên Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình đa số cán nhân viên trẻ tuổi, với trình độ cao chuyên môn nghiệp vụ, có khả nắm bắt nhanh kịp thời với thay đổi môi trường kinh doanh Tuy nhiên mà Công ty bỏ qua công tác bồi dưỡng, đào tạo lại cán công nhân viên mà phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, chọn lọc, đào tạo lại cán bộ, cập nhật kiến thức chuyên môn cho công nhân viên toàn Công ty nói chung cho cán nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập nói riêng Tạo gắn bó quyền lợi trách nhiệm người lao động với Công ty, luôn quan tâm, chăm sóc đến đời sống người lao động, cải thiện môi trường làm việc, tạo bầu không khí thân thiện nơi làm việc Xây dựng phát huy văn hoá doanh nghiệp Công ty thường mời chuyên gia vào đào tạo, kèm cặp chỗ để chuẩn bị lực lượng đáp ứng yêu cầu điều kiện mới, giai 66 Footer Page 67 of 126 Header Page 68 of 126 đoạn chuẩn bị cổ phần hoá Mặt khác, cán nhân viên phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, Công ty khuyến khích cán nhân viên theo học khoá học ngắn hạn dài hạn nghiệp vụ xuất nhập khẩu, nâng cao trình độ ngoại ngữ cán công nhân viên để tham gia có hiệu vào trình đàm phán với đối tác nước Đa dạng hoá kỹ đảm bảo khả thích ứng người lao động có điều chỉnh nội doanh nghiệp Biện pháp giúp Công ty dễ dàng điều chỉnh lao động có biến động, giảm chi phí tuyển dụng hay thuyên chuyển lao động Tiêu chuẩn hoá cán bộ, lao động Công ty Ở ngành nghề, vị trí công tác đòi hỏi kiến thức, kỹ chuyên môn khác Do mà xây dựng tiêu chuẩn cần xem xét phù hợp với điều kiện với văn hoá kinh doanh doanh nghiệp Cải tiến chế quản lý hoàn thiện nghiệp vụ nhập Đối với công tác lập phương án kinh doanh phương án kinh doanh phòng xuất nhập lập trình lên giám đốc xét duyệt mà đưa kế toán trưởng xem xét Điều làm giảm thời gian từ lập phương án kinh doanh đến kí kết hợp đồng tạo điều kiện để Công ty nhanh chóng nắm bắt tận dụng thời kinh doanh Đối với công tác đàm phán ký kết hợp đồng thành viên đoàn đàm phán người có kinh nghiệm, có trình độ nghiệp vụ đàm phán kinh doanh quốc tế, nắm vững luật quốc gia quốc tế, có hiểu biết kỹ thuật chuyên ngành Đặc biệt phải có kỹ xử lý nhanh tình huống, có lĩnh vững vàng trước sức ép đối tác Đối với nghiệp vụ toán nhập khẩu, hợp đồng nhập Công ty hầu hết toán theo phương thức tín dụng chứng từ việc mở L/C, chi phí tốn kém, làm giảm hiệu kinh doanh 67 Footer Page 68 of 126 Header Page 69 of 126 Công ty Vì Công ty cần thuyết phục đối tác toán nhiều hình thức khác như: điện chuyển tiền (T/T), phương thức nhờ thu… giảm chi phí cho Công ty IV MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC Là công ty hoạt động kinh doanh kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động nhập nói riêng nằm quản lý Nhà nước Như vậy, công tác nhập diễn thông suốt có hiệu cố gắng công ty Nhà nước cần phải ban hành sách chế điều hành phù hợp Nhà nước tạo môi trường kinh doanh, tạo hội để doanh nghiệp, Công ty thể lực kinh doanh Qua thực tế Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình em xin kiến nghị vài vấn đề sau: Cải cách sách chế quản lý xuất nhập Nhà nước cần tiếp tục đổi hoàn thiện sách, chế điều hành xuất nhập phù hợp với tiến trình hội nhập, phù hợp với sách bảo hộ có chọn lọc, có điều kiện có thời gian Từ năm 2005 ngành Hải quan có nhiều cố gắng nỗ lực việc hoàn thiện chế quản lý xuất nhập khẩu, cải cách thủ tục thông quan hàng hoá… Cụ thể năm 2005 ngành Hải quan thực dự án đại hoá Hải quan với số vốn vay từ Ngân hàng giới, thực thời gian năm từ 2005 đến 2010 nhằm thiết kế hệ thống Hải quan theo hướng đơn giản hoá, phù hợp với chuẩn mực quốc tế Tuy nhiên nhiều điểm cần khắc phục để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 68 Footer Page 69 of 126 Header Page 70 of 126 Về thủ tục hành thực tế nhiều bất cập như: yêu cầu hồ sơ phức tạp, thủ tục thông quan đại lại thực thủ công với công nghệ thông tin truyền thông đóng vai trò hỗ trợ … Một số đề xuất với ngành hải quan: + Cần đơn giản hoá, công khai hoá, đai hoá thủ tục hải quan theo hướng áp dụng biện pháp phân luồng hàng hoá, quy chế khai báo lần, đăng ký tờ khai máy vi tính, phân cấp rộng quyền quyền ký tờ khai hải quan + Ngành hải quan nên tận dụng tối đa tiến công nghệ thông tin, áp dụng việc làm thủ tục, kiểm tra hồ sơ qua mạng Internet trước trực tiếp làm thủ tục thông quan, tiết kiệm cho doanh nghiệp nhiều thời gian chi phí - Nhà nước cần nâng cao tính ổn định, đặc biệt tính nhận biết trước sách, chế điều hành nhập công ty nhập hàng hoá có kế hoạch ứng phó kịp thời với thay đổi, hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp Hiện nay, tượng thiếu thông tin thị trường nước phổ biến doanh nghiệp nói chung Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình nói riêng Đặc biệt doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình, giao dịch với nhiều bạn hàng nhiều nước khác với văn hoá, tập quán kinh doanh khác việc tìm hiểu thông tin đầy đủ thị trường thường khó khăn Vì đòi hỏi phải có phối hợp Nhà nước với doanh nghiệp Chính phủ cần xây dựng trung tâm nghiên cứu thị trường quốc tế để kịp thời thông báo biến động thị trường tới doanh nghiệp Ở Việt Nam có số trung tâm nghiên cứu kinh tế 69 Footer Page 70 of 126 Header Page 71 of 126 giới hầu hết thông tin thu phương tiện thông tin đại chúng, thiếu tính xác không cập nhật kịp thời Để giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin xác tận dụng hội kinh doanh Nhà nước cần hỗ trợ kinh phí nhân lực cho việc nghiên cứu thị trường, Nhà nước cần thực biện pháp sau: - Thành lập tổ chức chuyên cung cấp thông tin thị trường nước ngoài, phân theo khu vực địa lý, nhóm cộng đồng tôn giáo… Vì nước khu vực thường có nét văn hoá tương đồng nhau, dễ dàng nghiên cứu cung cấp thông tin cho doanh nghiệp - Nâng cao lực trách nhiệm quan tổ chức làm công tác thị trường nước - Hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng trang web kết nối doanh nghiệp nước lại với nhau, thực trao đổi trợ giúp thông tin trực tuyến doanh nghiệp - Ban hành chế công tác thị trường nước Hỗ trợ doanh nghiệp việc huy động vốn Hiện Nhà nước tạo điều kiện nhiều cho doanh nghiệp việc vay vốn ngân hàng, nhiên bên cạnh nhiều bất cập như: khoản cho vay nhỏ nên lô hàng nhập lớn doanh nghiệp thường phải chia nhỏ lô hàng thành hợp đồng nhập nhỏ để phù hợp với điều kiện vay vốn Điều tăng chi phí doanh nghiệp, gây ảnh hưởng không tốt từ phía đối tác xuất việc gây tốn thời gian làm lỡ hội kinh doanh doanh nghiệp Trong thời gian tới, Nhà nước cần có chế quản lý vốn vay hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, giảm chi phí 70 Footer Page 71 of 126 Header Page 72 of 126 giao dịch với ngân hàng đồng thời làm giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp Có sách khuyến khích doanh nghiệp nước nhập hàng hoá mà nước chưa có khả sản xuất cách cho doanh nghiệp vay vốn với lãi suất thấp lãi suất ngân hàng hình thức bảo lãnh cho Công ty ký kết hợp đồng nhập Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia có lực Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán hoạt động kinh doanh đối ngoại Nhà nước doanh nghiệp nhiệm vụ cấp bách Đội ngũ phải người giỏi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ, nắm vững sách luật pháp nước quốc tế để bảo vệ quyền lợi bên liên quan Tóm lại, để tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh nhập đẩy mạnh hoạt động nhập Công ty cần có nỗ lực từ hai phía doanh nghiệp Nhà nước Trong đó, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo điều tiết yếu tố vĩ mô, phía doanh nghiệp cần hoàn thiện cấu tổ chức, phương thức, chiến lược kinh doanh… để đạt hiệu kinh tế cho doanh nghiệp mang lại lợi ích cao cho xã hội 71 Footer Page 72 of 126 Header Page 73 of 126 KẾT LUẬN Đối với doanh nghiệp tham gia vào hoạt động nhập muốn đạt lợi ích mức lợi nhuận cao Tuy nhiên, với doanh nghiệp Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình để làm điều cần phải theo dõi, phân tích, nghiên cứu tác động ảnh hưởng yếu tố bên bên tới tiêu hiệu kinh doanh nhập Như giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu kinh doanh nhập tối đa hoá lợi nhuận Trong thời gian qua, Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình gặt hái nhiều thành tựu hoạt động sản xuất kinh doanh đặc biệt nâng cao hiệu kinh doanh nhập Hoạt động nhập Công ty năm gần thu nhiều kết đáng khích lệ tình hình thị trường nước nước có biến động lớn gây cho Công ty không khó khăn thử thách Công ty hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, nộp thuế thời hạn, đảm bảo thu nhập đời sống cán công nhân viên Công ty ngày nâng cao, góp phần vào công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Bên cạnh thành tựu đạt hoạt động nhập Công ty hạn chế định, Công ty cần có giải pháp khắc phục để đẩy mạnh hoạt động nhập Công ty ngày đạt hiệu cao Em xin chân thành cám ơn hướng dẫn, bảo tận tình giảng viên Ths.Nguyễn Thanh Phong giúp đỡ, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cô chú, anh chị Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình trình thực tập hoàn thành báo cáo 72 Footer Page 73 of 126 Header Page 74 of 126 MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH NHẬP KHẨU I Hoạt động nhập vai trò kinh doanh nhập thiết bị phát truyền hình Khái niệm nhập thiết bị phát truyền hình Các đặc điểm kinh doanh nhập thiết bị phát truyền hình 3 Các hình thức nhập thiết bị phát truyền hình 3.1 Theo quản lý Nhà nước 3.2 Theo mục đích nhập 3.3 Theo quản lý Nhà nước Vai trò hoạt động nhập thiết bị phát truyền hình doanh nghiệp kinh doanh nhập II Hiệu nhập thiết bị phát truyền hình doanh nghiệp kinh doanh nhập Hiệu phân loại hiệu kinh doanh nhập thiết bị phát truyền hình 1.1 Quan niệm hiệu kinh doanh nhập thiết bị phát truyền hình 1.2 Phân loại hiệu kinh doanh nhập thiết bị phát truyền hình 10 1.2.1 Hiệu kinh doanh cá biệt hiệu kinh tế xã hội kinh tế quốc dân 10 1.2.2 Hiệu kinh doanh tổng hợp hiệu kinh doanh phận 11 1.2.3 Hiệu tuyệt đối hiệu so sánh 12 73 Footer Page 74 of 126 Header Page 75 of 126 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu kinh doanh nhập thiết bị phát truyền hình 12 III Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu kinh doanh nhập thiết bị phát truyền hình doanh nghiệp kinh doanh nhập 14 Nhóm yếu tố bên doanh nghiệp 14 1.1 Chế độ sách, môi trường luật pháp nước quốc tế 14 1.2 Môi trường kinh tế, trị 15 1.3 Môi trường văn hoá xã hội 16 1.4 Đối thủ cạnh tranh 17 Nhóm yếu tố bên doanh nghiệp 17 2.1 Nguồn nhân lực 17 2.2 Tiềm lực tài 18 2.3 Cơ sở vật chất tiềm lực vô hình doanh nghiệp 18 2.4 Trình độ tổ chức quản lý hoạt động nhập 19 IV Các tiêu đánh giá hiệu nhập thiết bị phát truyền hình doanh nghiệp kinh doanh nhập 20 Chỉ tiêu lợi nhuận nhập 20 Tỷ suất lợi nhuận nhập theo chi phí 20 Tỷ suất lợi nhuận nhập theo doanh thu 21 Tỷ suất lợi nhuận nhập theo vốn kinh doanh 21 Hiệu sử dụng vốn 22 Hiệu sử dụng lao động nhập 23 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH 24 I Quá trình hình thành phát triển Công ty 24 Sự đời phát triển 24 Chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực hoạt động 26 Tổ chức máy quản lý mối quan hệ trình hoạt động 28 3.1 Cơ cấu tổ chức máy 28 3.2 Mô hình máy kinh doanh 28 74 Footer Page 75 of 126 Header Page 76 of 126 3.3 Chế độ tài 30 II Khái quát thực trạng hoạt động Công ty thời gian qua 30 Đặc điểm chủ yếu mặt hàng sản xuất kinh doanh 30 Thực trạng hoạt động kinh doanh 31 III Thực trạng hiệu nhập thiết bị phát truyền hình Công ty thời gian qua 34 Thực trạng kinh doanh nhập Công ty theo mặt hàng thiết bị phát truyền hình 36 Phân tích tình hình kinh doanh theo thị trường nhập 37 Phân tích hiệu kinh doanh nhập thiết bị phát truyền hình 40 3.1 Lợi nhuận nhập 40 3.2 Tỷ suất lợi nhuận nhập theo chi phí 41 3.3 Tỷ suất lợi nhuận nhập theo doanh thu 42 3.4 Tỷ suất lợi nhuận nhập theo vốn kinh doanh 43 3.5 Số vòng quay vốn nhập 43 3.6 Mức sinh lợi lao động tham gia vào hoạt động nhập khẩu44 IV Đánh giá chung hiệu nhập thiết bị phát truyền hình Công ty thời gian qua 44 Những ưu điểm 44 Những hạn chế 46 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH 48 I Định hướng phát triển ngành phát truyền hình Việt Nam48 II Phương hướng, mục tiêu phát triển Công ty thời gian tới 49 Phương hướng phát triển Công ty 49 Mục tiêu Công ty 50 III Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu nhập thiết bị phát truyền hình 51 Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, mở rộng củng cố quan hệ với bạn hàng 51 75 Footer Page 76 of 126 Header Page 77 of 126 Đa dạng hoá hình thức nhập thiết bị phát truyền hình 53 Giảm chi phí nhập thiết bị phát truyền hình 55 Mở rộng hình thức huy động vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh 56 4.1 Mở rộng hình thức huy động vốn 56 4.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh 57 Đẩy mạnh tiêu thụ hàng nhập 59 Nâng cao trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán công nhân viên làm công tác nhập 61 Cải tiến chế quản lý hoàn thiện nghiệp vụ nhập 62 IV Một số kiến nghị Nhà nước 63 Cải cách sách chế quản lý xuất nhập 63 Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp 64 Hỗ trợ doanh nghiệp việc huy động vốn 65 Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia có lực 66 KẾT LUẬN 67 76 Footer Page 77 of 126 Header Page 78 of 126 TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS: Đặng Đình Đào, GS.TS: Hoàng Đức Thân, (2003) Giáo trình Kinh tế thương mại, NXB Thống kê PGS.TS: Hoàng Minh Đường, PGS.TS: Nguyễn Thừa Lộc Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại, NXB Lao động - Xã hội PGS: Vũ Hữu Tửu, (2002) Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương, NXBGD, Hà Nội THS: Trần Hoè Quản trị kinh doanh thương mại quốc tế Tài liệu Công ty TEKCAST - Báo cáo Tài 2003-2006 - Báo cáo tổng kết thực hoạt động nhập - Giới thiệu lực Công ty Luận văn tốt nghiệp khóa 41, 44 77 Footer Page 78 of 126 ... HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN HÌNH I QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY Sự đời phát triển Công ty Phát triển Công nghệ. .. mục đích nhằm nâng cao hiệu nhập Công ty Vì em chọn đề tài cho chuyên đề là: "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu nhập thiết bị phát truyền hình Công ty Phát triển Công nghệ Truyền hình" Ngoài... LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH NHẬP KHẨU I HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU VÀ VAI TRÒ CỦA KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT THANH TRUYỀN
- Xem thêm -

Xem thêm: uận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu thiết bị phát thanh truyền hình của Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình, uận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu thiết bị phát thanh truyền hình của Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình, uận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu thiết bị phát thanh truyền hình của Công ty Phát triển Công nghệ và Truyền hình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay