Dạy học Xác suất - Thống kê theo hướng tăng cường vận dụng Toán học vào thực tiễn cho sinh viên khối Kinh tế, Kỹ thuật

24 21 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:46

Header Page of 126 MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Mục tiêu giáo dục đại học Xu hướng đổi giáo dục đại học với mục tiêu hướng vào phát triển lực người học có lực vận dụng vào TT 1.2 Vai trò Xác suất - Thống kê thực tiễn Xác suất - Thống kê (XSTK) ngành khoa học Toán học (TH) đại Nó xuất phát từ tượng đời sống thực tiễn (TT), hình thành phát triển nhanh nhằm phục vụ nhu cầu TT 1.3 Thực trạng việc dạy học XSTK trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật: Việc dạy TT trường Đại học khối Kinh tế, Kĩ thuật chưa trọng , giảng viên (GV) lúng túng: Việc giảng dạy trọng nhiều đến lý thuyết trừu tượng chưa cung cấp cách tiếp cận cho mô hình thực tế đa dạng, chưa có biện pháp sư phạm phù hợp với đối tượng sinh viên (SV), SV chưa làm chủ kiến thức để sử dụng chúng sống , SV thấy kiến thức lý thuyết nhà trường xa vời với thực tế hàng ngày Từ lý trên, với mong muốn góp phần đổi chương trình giảng dạy đề số biện pháp dạy học XSTK theo hướng tăng cường vận dụng TH vào TT SV trường Đại học khối Kinh tế, Kĩ thuật, chọn đề tài “Dạy học Xác suất - Thống kê theo hướng tăng cường vận dụng Toán học vào thực tiễn cho sinh viên khối Kinh tế, Kỹ thuật” làm đề tài nghiên cứu Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Tình hình nghiên cứu nước Một số nghiên cứu giảng dạy theo hướng tăng cường vận dụng TH vào TT: Hội nghị toàn giới lần thứ dạy Toán năm 1969 Liông Pháp Hội nghị lần thứ hai năm 1972 thành phố Exeter (Anh) lần thứ ba năm 1976 thành phố Karlsruhe CHLB Đức Theo "Pháp lệnh mục tiêu giáo dục Hoa kì năm 2000", số mục tiêu đưa có mục tiêu hàm chứa yêu cầu cao lực vận dụng học sinh: "Tất học sinh học hết lớp 4, 12 phải có lực ứng dụng thực tế, độc lập suy nghĩ …có khả tiếp nhận công việc đời sống đại Một số công trình nghiên cứu giới vấn đề dạy học theo hướng tăng cường vận dụng TH vào TT: Footer Page of 126 Header Page of 126 Công trình“Tâm lý lực Toán học học sinh” (1968) Kơrutecxki (Nga) xác định khái quát cấu trúc lực TH học sinh làm cho nghiên cứu nâng cao lực vận dụng TH vào TT cho người học; Công trình: “Về toán học phổ thông xu hướng phát triển” (1980), tác giả Maxlôva G.G khẳng định vấn đề tăng cường ứng dụng TH xu chung cải cách giáo dục TH nhiều nước giới thập kỷ gần đây; Công trình nghiên cứu:“Toán học phát triển TH giới đại”(1985), Gnhedenko xu hướng phát triển vận dụng TH điều kiện kinh tế tri thức; Trong nghiên cứu: “Dạy học Toán” Xtôlia A.A, tác giả thiên quan điểm: Dạy học Toán dạy cho học sinh biết thực hoạt động TH tổ chức thu thập tài liệu kinh nghiệm, tổ chức lôgíc tài liệu thu tổ chức ứng dụng Wilbert J McKeachie (Anh) cộng với công trình “Những thủ thuật Dạy học” (2002) trình bày chiến lược, nghiên cứu lý thuyết dạy học dành cho GV Cao đẳng…; Một số nghiên cứu vấn đề giảng dạy XSTK - Nhiều hội nghị quốc tế toán học thảo luận vấn đề dạy học XSTK không bậc đại học mà bậc trung học phổ thông Một số công trình nghiên cứu giới vấn đề giảng dạy XSTK đạt nhiều thành tựu: Parzysz tập trung nghiên cứu vấn đề dạy XSTK Pháp từ năm 1965 đến nay; Trong dự án “Xác suất liên kết” (1993-1994) Uriwilensky cộng đặt mục tiêu khám phá cách thức cho người học phát triển nhận thức trực giác khái niệm cốt lõi XS Artaud M (1993) thực phân tích lịch sử TH kinh tế học để việc tạo tri thức kinh tế thường gắn liền với điều ta TH, nghiên cứu cho thấy quan hệ mật thiết kinh tế học TH, đặc biệt với XSTK Briand J (2005), nghiên cứu tình tiếp cận quy luật ngẫu nhiên bậc trung học phổ thông… 2.2 Tình hình nghiên cứu nước Từ năm học 2006-2007 XSTK đưa vào chương trình TH Trung học phổ thông phạm vi nước Và hầu hết trường đại học, cao đẳng có đại học khối ngành kinh tế, kỹ thuật XSTK đưa vào môn học bắt buộc Footer Page of 126 Header Page of 126 Một số nghiên cứu vấn đề giảng dạy theo hướng tăng cường vận dụng TH vào TT nước - Tác giả Nguyễn Bá Kim cộng nghiên cứu quan điểm hoạt động môn Toán, có hoạt động vận dụng TH vào TT Nguyễn Cảnh Toàn với nghiên cứu vấn đề dạy học toán cho tốt, nhấn mạnh tư tưởng khai thác khía cạnh vận dụng TT TH, tránh tư tưởng hàn lâm; Trần Kiều với nghiên cứu TH nhà trường vấn đề phát triển văn hoá TH cho người học…; - Nghiên cứu dạy học toán trường phổ thông với việc tăng cường vận dụng TH vào TT có số công trình: Nguyễn Ngọc Anh (2000): Tăng cường khai thác nội dung thực tế dạy học số học đại số nhằm nâng cao lực vận dụng TH vào TT cho học sinh Trung học sở, Bùi Huy Ngọc (2003): Tăng cường khai thác nội dung thực tế dạy học Số học Đại số nhằm nâng cao lực vận dụng TH vào TT cho học sinh Trung học sở; Phan Anh (2012): Góp phần phát triển lực TH hóa tình TT cho học sinh Trung học phồ thông qua dạy học Đại số Giải tích… Một số nghiên cứu vấn đề dạy học XSTK nước: Đã có nhiều hội nghị tổ chức: Nha Trang (1983), Hà Tây (2001), Hà Tây (2005), Thành phố Vinh (2010); Hội thảo quốc tế Pháp – Việt (2013 Thành phố Hồ Chí Minh) Các tác giả Nguyễn Duy Tiến, Trần Kiều, Nguyễn Bá Kim, Đặng Hùng Thắng, Vũ Viết Yên, có báo khoa học nghiên cứu, tiếp cận mục đích, nội dung phương pháp dạy học XSTK biện pháp sư phạm nhằm giúp học sinh tìm hiểu quy luật TK ứng dụng Những nghiên cứu liên quan tới vấn đề dạy học XSTK bậc đại học bậc phổ thông có công trình nghiên cứu nhà khoa học sau: Trần Kiều (1988): Nội dung phương pháp dạy học TK mô tả chương trình toán cải cách trường phổ thông sở Việt Nam; Trần Đức Chiển (2007): Rèn luyện tư thống kê cho học sinh dạy học Thống kê - Xác suất môn toán trung học phổ thông; Phạm Văn Trạo (2008): Xây dựng thực chuyên đề chuẩn bị dạy học xác suất- thống kê trung học phổ thông cho SV toán Đại học Sư Phạm; Đỗ Mạnh Hùng (1993): Nội dung phương pháp dạy học số yếu tố lý thuyết Footer Page of 126 Header Page of 126 XS cho học sinh chuyên toán bậc phổ thông trung học Việt Nam; Tạ Hữu Hiếu (2010): Dạy học môn thống kê TH theo hướng vận dụng nghiên cứu cho SVcác trường đại học thể dục thể thao;Trần Thị Hoàng Yến (2011): Dạy học theo dự án môn XSTK kê trường đại học (chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật); Phan Thị Tình (2012): Tăng cường vận dụng TH vào TT dạy học môn XSTK môn Quy hoạch tuyến tính cho SV Toán Đại học Sư Phạm Nhìn chung, công trình nghiên cứu nước nhấn mạnh đến việc cần tăng cường khả vận dụng TH vào TT cho người học cấp học cần thiết Các nghiên cứu khai thác yếu tố TT nội dung TH cụ thể dạy học hạn chế, tập trung nhiều vào mảng kiến thức TH chương trình phổ thông Việc khai thác yếu tố TT dạy học XSTK cho khối kinh tế, kỹ thuật chưa có công trình đề cập đến cách có hệ thống Mục đích nghiên cứu Luận án nhằm đề xuất số biện pháp dạy học XSTK theo hướng tăng cường liên hệ, vận dụng XSTK vào TT nghề nghiệp, liên môn đời sống cho SV trường đại học khối kinh tế, kỹ thuật Nhiệm vụ nghiên cứu Những nhiệm vụ nghiên cứu đề tài thể qua việc trả lời câu hỏi khoa học sau đây: - Sự hình thành phát triển XSTK gắn với TT nào? SV khối Kinh tế, Kỹ thuật có đặc điểm gì? Dạy học XSTK cho SV khối Kinh tế, Kỹ thuật theo hướng tăng cường vận dụng XSTK vào TT cần đạt yêu cầu gì? - Dạy học XSTK cho SV khối Kinh tế, Kỹ thuật theo hướng tăng cường vận dụng XSTK vào TT có lợi ích cần đạt mục tiêu gì? - TT dạy học XSTK trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật theo hướng vận dụng XSTK vào TT nào, phù hợp với ngành nghề chưa? - Có thể đề xuất biện pháp nhằm dạy học XSTK theo hướng tăng cường vận dụng XSTK vào TT cho SV khối Kinh tế, Kỹ thuật? - Những biện pháp đề xuất có khả thi hiệu không? Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu việc dạy học XSTK cho SV ngành: Kế toán, Footer Page of 126 Header Page of 126 Tài chính, Quản trị kinh doanh, Kinh tế; Kỹ thuật Điện, Điện tử, Nhiệt lạnh, Cơ khí, Công nghệ ô tô trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật Khách thể đối tượng nghiên cứu 6.1 Khách thể nghiên cứu Cấu tạo chương trình môn XSTK trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật 6.2 Đối tượng nghiên cứu Quá trình dạy học môn XSTK trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật Giả thuyết khoa học Trên sở mục tiêu, nhiệm vụ môn XSTK cho SV trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật đề xuất số biện pháp tăng cường vận dụng TH vào TT sử dụng hợp lý biện pháp dạy học XSTK tăng cường khả vận dụng TH vào TT cho SV, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn thực mục tiêu giáo dục TH bậc ĐH Phương pháp nghiên cứu 8.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận 8.2 Phương pháp quan sát, điều tra 8.3 Thực nghiệm sư phạm Những vấn đề đưa bảo vệ - Những thành tố lực vận dụng TH vào TT biểu lực vận dụng XSTK vào TT, đề xuất luận án, có sở khoa học thành tố - Dạy học XSTK trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật chưa tạo điều kiện cho SV liên hệ vận dụng XSTK vào TT nghề nghiệp; Cần phải có biện pháp khắc phục tình trạng góp phần nâng cao hiệu dạy học XSTK trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật - Các biện pháp đề xuất luận án có tính khả thi hiệu nhằm nâng cao lực vận dụng XSTK vào lĩnh vực Kinh tế, Kỹ thuật cho SV 10 Những đóng góp luận án - Luận án làm rõ thực trạng dạy học học phần XSTK trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật - Luận án đề xuất biện pháp dạy học XSTK theo định hướng tăng cường Footer Page of 126 Header Page of 126 vận dụng XSTK vào lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật cho SV Những biện pháp kiểm nghiệm qua thực nghiệm sư phạm Trong Luận án xây dựng hệ thống toán áp dụng XSTK vào lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật phù hợp với chương trình, nội dung học phần XSTK trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật Việt Nam Có thể sử dụng luận án để làm tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên dạy XSTK, sinh viên khối Kinh tế, kỹ Thuật nhằm nâng cao hiệu dạy học XSTK bậc Đại học 11 Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận án gồm ba chương: Chương Cơ sở lí luận thực tiễn Chương Một số biện pháp dạy học Xác suất - Thống kê theo hướng tăng cường liên hệ, vận dụng TH vào TT cho SV khối Kinh tế, Kỹ thuật Chương Thực nghiệm sư phạm Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Vấn đề vận dụng Toán học vào thực tiễn 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Thực tế, thực tiễn 1.1.1.2 Tình thực tiễn 1.1.1.3 Bài toán thực tiễn 1.1.2 Mối liên hệ Toán học thực tiễn Thực tiễn Ứng dụng Hình thành Các lý thuyết toán học 1.1.3 Vận dụng Toán học vào thực tiễn Theo từ điển Tiếng Việt, vận dụng đem tri thức, lý luận dùng vào TT (vận dụng lý luận, vận dụng khoa học,…).Như vậy, quan niệm vận dụng TH vào vấn đề TT đòi hỏi tới độ cụ thể triệt để trình ứng dụng TH vào vấn đề TT Trong luận án này, chủ yếu đề cập tới vấn đề TT số Footer Page of 126 Header Page of 126 phương diện: TT nội môn học, TT liên môn, TT gần gũi sống (đối với XSTK cho SV khối Kinh tế, Kỹ thuật) 1.1.4 Về lực vận dụng Toán học vào thực tiễn Theo cấu trúc lực vận dụng TH vào TT SV bao gồm số thành tố sau đây: Năng lực thu – nhận thông tin TH từ tình TT; Năng lực chuyển đổi thông tin TT TH; Năng lực thiết lập mô hình TH tình TT; Năng lực làm việc với mô hình TH ; Năng lực áp dụng mô hình TH vào tình TT; Ý thức lựa chọn phương án tối ưu xử lý tình TT Từ sở lý luận vào đặc thù môn XSTK, thành tố lực vận dụng XSTK vào TT cụ thể hóa 1.1.5 Các cấp độ vận dụng Toán học vào thực tiễn Việc phân chia cấp độ vận dụng TH vào TT vào vận dụng sáng tạo hay làm lại, làm tương tự… Cấp độ chuyên sâu, hiểu hoạt động nghề nghiệp số người - chuyên gia Toán ứng dụng Cấp độ phổ biến, coi hoạt động người Trong luận án, lực vận dụng TH vào TT xét cấp độ phổ biến cho SV khối Kinh tế, Kỹ thuật theo phương hướng sau: Thứ nhất, làm cho SV thấy ý tưởng có giá trị lớn việc giải vấn đề đặt từ TT Thứ hai, làm cho SV thấy ý nghĩa kiến thức TH, thấy mà TH đem lại cho tiến kinh tế xã hội nhân loại Thứ ba, làm cho SV thấy rõ giá trị TT tri thức TH Thứ tư, phát triển tư cho SV giáo dục TH 1.2 Xác suất thống kê trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật 1.2.1 Một số vấn đề chung Xác suất - Thống kê 1.2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển XSTK gắn với TT a Lịch sử hình thành lý thuyết Xác suất Sự hình thành phát triển lý thuyết XS gắn liền với TT Có thể nói Footer Page of 126 Header Page of 126 mầm mống lý thuyết XS có từ kỷ thứ III trước công nguyên, với trò chơi may rủi Những xúc xắc hình lập phương đồng chất đất nung tìm thấy mộ cổ chứng tỏ trò chơi liên quan đến phép thử ngẫu nhiên có từ lâu qua trò chơi với xúc xắc phổ biến vùng Lưỡng Hà từ thời Ai Cập cổ đại b Lịch sử hình thành Thống kê toán học Từ thời chiếm hữu nô lệ chủ nô tiến hành ghi chép, Thống kê (TK) tài sản Dần dần, đến giai đoạn có chữ viết, số, ghi chép cụ thể xác Dưới chế độ phong kiến, TK phát triển hầu hết nước châu Âu, châu Á…Việc TK tài sản, ruộng đất,… chủ yếu phục vụ cho giai cấp thống trị TK phát triển giai đoạn chưa đúc kết thành lý luận Đến cuối kỷ XVII chủ nghĩa tư đời, kinh tế hàng hóa phát triển Để phục vụ cho mục đích kinh tế, trị, quân sự…nhà nước tư chủ tư cần nhiều thông tin nhiều lĩnh vực khác Sự cần thiết phải tìm hiểu, phân tích từ nguồn thông tin thu đòi hỏi phải có nghiên cứu lý luận phương pháp xử lý liệu, đẩy nhanh phát triển khoa học TK 1.2.1.2 Ứng dụng Xác suất - Thống kê Trong sống hàng ngày thường gặp tượng không chắn, thường gặp “sự kiện” ngẫu nhiên Ngẫu nhiên phần tất yếu sống XSTK kê trở thành ngành khoa học quan trọng, đặc biệt ứng dụng Cuốc sống đại, người bận rộn chịu nhiều sức ép phải đối mặt với nhiều lựa chọn để đưa định Quyết định xác dẫn đến thành công XSTK cần thiết, công cụ trợ giúp thiếu cá nhân phải đứng trước lựa chọn tình để đưa định XSTK ứng dụng số lĩnh vực: Trong khoa học; Trong kinh tế, kỹ thuật; Trong TK dân số; Trong nông nghiệp; Trong Y học; Ứng dụng Địa chất, Địa lý, Khí hậu học, Khí tượng thủy văn Ngoài ra, phương pháp XSTK ứng dụng rộng rãi giao thông vận tải, bưu điện, thông tin liên lạc, phục vụ đám đông, đặc biệt quốc phòng… Footer Page of 126 Header Page of 126 1.2.1.3 Đặc điểm môn Xác suất - Thống kê Do đặc điểm XSTK là: “ phát ổn định bất định, tất yếu ngẫu nhiên phương pháp Toán học” ; Môn XSTK có hai phần tương đối độc lập cấu trúc gắn chặt nội dung Phần lý thuyết XS phần TK 1.2.1.4 Đối tượng nghiên cứu Xác suất - Thống kê Đối tượng nghiên cứu XSTK tượng ngẫu nhiên, quy luật ngẫu nhiên mà thường gặp thực tế 1.2.1.5 Phương pháp nghiên cứu Xác suất - Thống kê Một tư tưởng chủ đạo phương pháp nghiên cứu TK tổng hợp quan sát số lớn kiện cá biệt ngẫu nhiên, sai lệch cá biệt bù trừ nhau, triệt tiêu đi, tính quy luật suất Ngoài ra, phương pháp nghiên cứu XSTK phương pháp suy diễn kết hợp với phương pháp TH ứng dụng mô tả, biểu diễn, xử lý, phân tích liệu tiến hành: Điều tra thu thập số liệu; Dựa số liệu thu phải lý luận, phân tích, so sánh, rút tính quy luật khách quan tượng; Dựa quy luật khách quan phân tích trở lại dấu hiệu điều tra, nhận định, dự đoán, rút kết luận cần thiết (với độ tin cậy đó) 1.2.2 Dạy học Xác suất - Thống kê trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật 1.2.2.1 Vai trò XSTK trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật XSTK trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật trang bị cho nhà kinh tế, kỹ sư tương lai cho trình th thập xử lý thông tin Nó điều kiện tiên để học môn: Lý thuyết TK, Dự báo kinh tế, Mô hình toán kinh tế, Kinh tế lượng… Việc giảng dạy XSTK trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật góp phần vào việc thực mục tiêu đào tạo - XSTK góp phần vào việc giáo dục người trình đào tạo nghề trường Kinh tế, Kỹ thuật; - XSTK góp phần hình thành phát triển giới quan khoa học cho SV; - XSTK góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức người lao động như: tính cẩn thận, chu đáo, xác, thái độ kiên trì vượt khó, phong cách làm việc có tính toán, mong muốn đạt tối ưu… Footer Page of 126 Header Page 10 of 126 10 1.2.2.2 Mục đích dạy học XSTK trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật - Mục đích dạy học XS: Việc dạy học XS phải làm cho SV hiểu cách tiếp cận khái niệm XS, biết tính XS số loại biến cố phức tạp biết XS biến cố sơ cấp, quy luật phân phối biến ngẫu nhiên Biết vận dụng để giải số vấn đề TT thực tế sản xuất kinh doanh, khoa học kỹ thuật Ngoài ra, dạy XS phải thấy mối quan hệ mật thiết XS TK Nếu TK cung cấp công cụ cho việc nghiên cứu khoa học khác đào tạo công dân tính toán XS kiến thức cần có để chủ cộng cụ - Mục đích dạy học TK: Việc giảng dạy TK nhằm vào công thức, TK không đơn tập hợp kỹ thuật Đằng sau kỹ thuật tư duy, cách nắm bắt liệu, đặc biệt nhận thức tồn không chắn, hệ thay đổi thông tin thu thập liệu Dạy học TK phải mang lại cho người học khả đưa định tình không chắn Ngoài dạy học XSTK tạo thói quen nhìn nhận vấn đề theo quan điểm TK, có thái độ nghiêm túc công việc 1.2.2.3 Đặc điểm sinh viên trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật - SV sau trường cần có lực sau: Năng lực giải khoa học kỹ thuật, tổ chức quản lý TT đề ra; lực dự đoán tiền đồ phát triển ngành khoa học mình; lực hoạt động xã hội trị; lực tự học cho phù hợp với phát triển xã hội; lực NCKH… - Sự phát triển thể chất, trí tuệ tương đối hoàn chỉnh, có vốn kiến thức kinh nghiệm sống định, có hiểu biết, thái độ, khả đánh giá thân để chủ động điều chỉnh phát triển theo hướng phù hợp với xu xã hội - Đã định hướng cách rõ ràng nghề nghiệp - Về sở thích, SV ngành Kinh tế – Quản trị: thích kinh doanh, quản lý; thích làm việc với số; thích tương tác, thảo luận làm việc với nhiều người; thích công việc mang tính thách thức, chí có rủi ro SV chuyên ngành Tài – Ngân hàng: thích theo dõi thị trường chứng khoán; thích thông tin tiền tệ, ngân hàng, lãi suất…; SV chuyên ngành Marketing : thích việc mua bán; thích quan tâm đến chất lượng mẫu quảng cáo;…SV ngành Kế toán – Kiểm toán: thích xác, thận trọng chuẩn mực… Footer Page 10 of 126 Header Page 11 of 126 11 SV ngành kỹ thuật có óc sáng tạo, thích khám phá, mày mò tìm hiểu, đồng thời động, thích tiếp cận kỹ thuật mới… 1.2.2.4 Một số yêu cầu dạy Xác suất - Thống kê trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật theo hướng tăng cường vận dụng tri thức vào thực tiễn - XSTK môn học bắt buộc chương trình học trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật, giảng dạy kỳ II kỳ III chương trình học với điều kiện sau SV học Toán cao cấp, Tin học đại cương, với thời lượng tín chỉ; - Việc giảng dạy XSTK phải đáp ứng mục tiêu môn học; - Ngoài việc đảm bảo cho SV kiến thức, kỹ môn học, phải theo sát yêu cầu TT, phản ánh tinh thần XSTK đại phạm vi ứng dụng môn học chuyên ngành; Thể mối liên hệ hợp lý với TT nội dung phương pháp dạy học; Dạy cho SV biết vận dụng kiến thức học XSTK vào TT thông qua kỹ đặt toán TT giải toán đó, toán liên quan đến ngành nghề 1.3 Thực trạng dạy học Xác suất - Thống kê theo hướng vận dụng Toán học vào thực tiễn cho sinh viên khối Kinh tế, Kỹ thuật 1.3.1 Mục tiêu khảo sát Nhằm đánh giá thực trạng dạy học XSTK cho SV khối Kinh tế, Kỹ thuật theo hướng tăng cường vận dụng TH vào TT, làm sở đề xuất biện pháp dạy học XSTK theo hướng tăng cường vận dụng TH vào TT cho SV khối Kinh tế, Kỹ thuật 1.3.2 Đối tượng thời gian khảo sát Chúng tiến hành điều tra 35 GV 1450 SV trường đại học sau: Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Trường Đại học Hải Dương, Trường Đại học Sao Đỏ (Hải Dương), Trường Đại học Tây Bắc 1.3.3 Thời gian điều tra Thời gian khảo sát tháng 11/2011 1.3.4 Phương pháp khảo sát - Thông qua việc dự giờ, thăm lớp; - Phát phiếu điều tra cho GV SV 1.3.5 Kết khảo sát phân tích - Đa số GV trọng nhiều đến việc cung cấp, rèn luyện cho SV kỹ năng, Footer Page 11 of 126 Header Page 12 of 126 12 quy trình tính toán môn học Việc vận dụng XSTK vào TT thường chủ yếu vận dụng nội môn học; - GV thiếu tài liệu định hướng việc dạy học XSTK theo hướng tăng cường vận dụng TH vào TT nên khả khai thác yếu tố TT môn học hạn chế: Chưa trọng khai thác gợi động cơ, hứng thú học tập cho SV; Chưa cho SV khai thác ví dụ, toán liên quan đến ngành nghề; Việc tập dượt cho SV NCKH chưa thực tốt, chưa đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đại học, yêu cầu dạy học XSTK cho SV khối Kinh tế, Kỹ thuật; GV chưa ý tới việc phát hiện, chỉnh sửa, ngăn ngừa sai lầm thường mắc phải vận dụng XSTK vào TT để SV biết khắc phục sai lầm - SV chưa hứng thú học môn XSTK; SV chưa có kỹ tự đặt toán cho đối mặt với tình sống; Việc vận dụng kiến thức XSTK vào TT hạn chế, mắc phải số khó khăn, sai lầm; CHƯƠNG 2: BIỆN PHÁP DẠY HỌC XÁC SUẤT - THỐNG KÊ THEO HƯỚNG TĂNG CƯỜNG LIÊN HỆ, VẬN DỤNG TOÁN HỌC VÀO THỰC TIỄN CHO SINH VIÊN KHỐI KINH TẾ, KỸ THUẬT 2.1 Định hướng xây dựng biện pháp Định hướng 1: Các biện pháp cần bám sát mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo môn XSTK cho SV Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật bám sát TT phản ánh phạm vi ứng dụng XSTK; Định hướng 2: Các biện pháp phải phù hợp với xu đổi phương pháp dạy học đại học cần bám sát vào yêu cầu phương pháp dạy học đại học.và phải có tính khả thi Định hướng 3: Các biện pháp sư phạm cần góp phần quan trọng việc nâng cao khả tiếp thu kiến thức khoa học môn XSTK; Định hướng 4: Các biện pháp sư phạm phải hướng vào làm rõ nét mạch ứng dụng kiến thức vào TT môn học định hướng tầm nhìn vấn đề vận dụng TH vào TT; Định hướng 5: Các biện pháp thể việc nâng cao khả vận dụng TH để giải toán TT cho SV; Footer Page 12 of 126 Header Page 13 of 126 13 2.2 Biện pháp dạy học Xác suất - Thống kê theo hướng tăng cường liên hệ, vận dụng kiến thức Xác suất - Thống kê vào thực tiễn cho sinh viên Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật 2.2.1 Biện pháp 1: Khai thác tình thực tiễn để gợi động cơ, tạo hứng thú cho SV dạy Xác suất - Thống kê 2.2.1.1 Cơ sở khoa học biện pháp Gợi động học tập bốn thành tố phương pháp dạy học; Tác giả Wilbert J Mckeachie cho rằng: “Một nhiệm vụ quan trọng dạy học làm cách để hình thành động học tập bên để SV hứng thú học tập”; F.Bruner cho rằng: “Hứng thú nhận hình thành qua việc tổ chức học tập hành động khám phá” ; Theo Phan Anh “Khai thác nguồn gốc TT tri thức gợi động trực tiếp cho việc tiếp thu tri thức TH cần truyền thụ…”; Biện pháp xây dựng theo định hướng ,2, 3, 4, (trong định hướng xây dựng biện pháp SP) 2.2.1.2 Mục đích, ý nghĩa biện pháp Việc xuất phát từ tình TT tình liên quan đến ngành nghề tương lai có tác dụng gợi động mà góp phần hình thành giới quan vật biện chứng nhờ góp phần làm tăng phần hấp dẫn, lôi SV, làm cho việc học SV trở nên tự giác, tích cực chủ động, giúp SV nắm bắt nội dung hữu dụng thực tế học phần Vì vậy, khai thác triệt để khả gợi động cơ, tạo hứng thú xuất phát từ TT TT liên quan đến ngành nghề quan cần thiết 2.2.1.3 Cách thức thực biện pháp Gợi động giảng dạy XSTK việc làm liên tục, thường xuyên suốt trình dạy học a) Kĩ thuật 1: Sử dụng hình ảnh có thật từ thực tế Trong kỹ thuật GV sử dụng hình ảnh có thật từ thực tế, tập dạng điều tra số liệu, khảo sát thực tế vấn đề nảy sinh TT, phân tích tin tức báo chí, số liệu sách giáo khoa mạng internet…về kiện liên quan đến kiến thức cần trang bị để tăng tính trực quan Footer Page 13 of 126 Header Page 14 of 126 14 b) Kỹ thuật 2: Sử dụng tình TT cần giải Kinh tế, Kĩ thuật GV sử dụng số tình TT Kinh tế, Kỹ thuật, đời sống thực tế để gây hứng thú, tạo nhu cầu nhận thức cho SV trình giảng dạy c) Kỹ thuật 3: Khai thác, sử dụng thí nghiệm ảo dạy học XSTK Khai thác, sử dụng thí nghiệm ảo trình dạy học XSTK kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng dạy học, góp phần tích cực việc trang bị kiến thức cho SV Nó giúp SV tiếp thu kiến thức nhanh chóng, sâu sắc Đồng thời tạo hứng thú học tập, gợi ý mức độ cao SV, làm tăng tính trực quan môn học, mở rộng kiến thức Đây hình thức hữu hiệu, tạo điều kiện để tư SV phát triển theo hướng khái quát hoá, quy nạp, từ xây dựng kiến thức cách chắn, quan trọng giúp em hiểu chất TT kiến thức Ngoài ra, ưu điểm thí nghiệm ảo khắc phục hạn chế thực thí nghiệm thật (thời gian, kinh phí, chi phí…) d) Kỹ thuật 4: Sử dụng phần mềm dạy học GV khai thác số chức phần mềm để giúp SV dự đoán kiến thức GV truyền đạt e) Kỹ thuật Sử dụng mô hình, biểu đồ, sơ đồ dạy XSTK 2.2.1.4 Các ý thực biện pháp Việc gợi động cần tập trung vào số nội dung hoạt động định, tạo tình phải tương thích với nội dung, mục tiêu dạy học nên chọn tình gần gũi với đối tượng SV truyền tải ý tưởng, nội dung học giúp SV dễ dàng lĩnh hội kiến thức, đồng thời phản ánh nội dung kiến thức môn học; GV cần lựa chọn thời điểm thích hợp để lồng ghép việc gợi động cơ, hứng thú SV;Tuy nhiên, ví dụ áp dụng phức tạp, cao xa mà cần đơn giản, phù hợp với đối tượng SV 2.2.2 Biện pháp 2: Tăng cường khai thác ví dụ, toán Xác suất - Tthống kê có nội dung, có thuật ngữ liên quan đến ngành nghề cho sinh viên 2.2.2.1 Cơ sở khoa học biện pháp Chủ tịch Hồ chí Minh viết: “Thống lý luận thực tiễn nguyên tắc chủ nghĩa Mác – LêNin.Thực tiễn lý luận hướng dẫn thành thực tiễn mù quáng Lý luận mà liên hệ với thực tiễn lý luận Footer Page 14 of 126 Header Page 15 of 126 15 suông” Quan điểm người nhấn mạnh: “Học để hành, học phải đôi với hành Học mà không hành vô ích, hành mà không học không trôi chảy”; Theo Luật Giáo dục:“Đào tạo trình độ đại học phải bảo đảm cho SV có kiến thức khoa học kiến thức chuyên môn tương đối hoàn chỉnh; có phương pháp làm việc khoa học; có lực vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn”; Theo Nghị Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI, số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013: “Đổi mạnh mẽ nội dung giáo dục đại học sau đại học theo hướng đại, phù hợp với ngành, nhóm ngành đào tạo việc phân tầng hệ thống giáo dục ” Biện pháp xây dựng theo định hướng 1, 2,5 2.2.2.2 Mục đích, ý nghĩa biện pháp Việc đưa ví dụ, toán XSTK có nội dung, có thuật ngữ liên quan đến ngành nghề thực lồng ghép trình dạy học vào thời điểm thích hợp cần thiết Bên cạnh mục tiêu trang bị cho SV kiến thức, kỹ môn học, biện pháp bước đầu giúp SV có nhận thức TT nghề nghiệp 2.2.2.2 Cách thức thực biện pháp a) Kỹ thuật 1: Tạo điều kiện để SV tiếp cận ví dụ, toán, thuật ngữ liên quan đến ngành nghề Thao tác 1: Xác định kiến thức, lựa chọn ví dụ, tập, thuật ngữ liên quan đến ngành nghề GV cần tìm kiếm, tích lũy, lựa chọn hệ thống ví dụ, tập, thuật ngữ liên quan ngành nghề đưa vào dạy học; Cùng nội dung kiến thức, vào đối tượng SV nhận thức cụ thể đối tượng SV để đưa ví dụ, tập cho phù hợp Thao tác 2: Tổ chức, hướng dẫn SV giải ví dụ, tập, giải thích thuật ngữ hiểu rõ ý nghĩa kết thu Giúp SV hiểu đề toán, phân tích liệu; Hướng dẫn SV tìm lời giải toán; Hướng dẫn SV tìm hiểu ý nghĩa kết vừa thu Thao tác 3: + Tích hợp số thuật ngữ liên quan đến ngành nghề toán XSTK (Thao tác 3) Footer Page 15 of 126 Header Page 16 of 126 16 Với vai trò người điều khiển, GV cần nhấn mạnh, lưu ý lại thuật ngữ liên quan đến ngành nghề sử dụng; GV đưa số ví dụ, tập có nội dung có sử dụng thuật ngữ liên quan đến ngành nghề tình huống, toán khác mang tính chất điển hình Tạo điều kiện cho SV hội tổng hợp mở rộng hiểu biết đồng thời thấy mức độ quan trọng XSTK ngành nghề b) Kỹ thuật 2: Tập dượt cho SV đặt toán XSTK liên quan đến ngành nghề Tập dượt cho SV đặt toán XSTK liên quan đến ngành nghề tương lai cần thiết, vừa có tác dụng giúp SV vận dụng kiến thức học vào TT vừa giúp họ củng cố kiến thức Ở đó, SV rèn luyện cách vận dụng XSTK vào TT, họ tự đặt toán TT liên quan đến ngành nghề, tự tìm hiểu giải vấn đề Các vấn đề SV đặt phù hợp với kiến thức họ có Điều tạo động lực làm việc SV tạo kết thực tốt mối liên hệ XSTK với toán TT, liên hệ đến ngành nghề Cách thức thực kỹ thuật là, tổ chức luyện tập cho SV thông qua số ví dụ thích hợp, lồng ghép cách hợp lý vào trình dạy học Cấp độ 1: Giảng viên đưa số liệu, gợi ý kiến thức sử dụng để lập toán Cấp độ 2: Có thể thực theo hai hướng Hướng 1: GV đưa số liệu, SV liên tưởng kiến thức cần sử dụng lập toán Hướng 2: Giảng viên gợi ý tri thức sử dụng, sinh viên đưa số liệu phù hợp lập toán 2.2.2.3 Chú ý thực biện pháp GV SV cần nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng việc liên hệ TT liên quan đến ngành nghề giảng dạy môn XSTK cho SV ngành học, học, phần học; Cùng mục tiêu nội dung, kiến thức, kỹ lấy ví dụ, tập với cách dùng từ ngữ, thuật ngữ khác liên quan đến ngành nghề; Trong trình lập toán GV cần lưu ý cho SV phù hợp số liệu đưa với TT; Việc liên hệ theo xu hướng đổi phương pháp dạy học đại học, đạt mục tiêu môn học, giúp SV dần biết cách tiếp cận với TT, tự tìm tòi, khám tự giải toán nảy sinh ngành học có sử dụng XSTK; Thường xuyên cho SV tiếp cận, ôn tập lại toán có nội dung, có thuật ngữ Footer Page 16 of 126 Header Page 17 of 126 17 liên quan đến ngành nghề giảng khác, phần kiến thức khác để SV làm quen với thuật ngữ chuyên ngành 2.2.3 Biện pháp 3: Tập luyện cho sinh viên số kỹ thuật vận dụng qui trình giải toán thực tiễn dạy học Xác suất - Thống kê 2.2.3.1 Cơ sở khoa học biện pháp - Môn XSTK có đặc điểm tri thức có liên hệ trực tiếp với TT, tập thường toán TT Đây điều kiện thuận lợi để vận dụng XSTK vào TT; -Biện pháp xây dựng theo định hướng 1, 2, 2.2.3.1 Mục đích, ý nghĩa biện pháp Giúp SV nắm qui trình giải toán XSTK có nội dung TT nắm số kỹ thuật để thực tốt quy trình như: phát yếu tố cấu trúc toán XSTK khả chuyển đổi ngôn ngữ toán XSTK Từ nâng cao khả vận dụng XSTK vào TT cho SV Biện pháp góp phần bồi dưỡng cho SV thành tố 1, 2, 2.2.3.2 Cách thức thực biện pháp Kỹ thuật 1: Rèn luyện cho SV nắm quy trình giải toán XSTK Trong kỹ thuật tập trung bồi dưỡng cho SV ba bước qui trình giải toán TT dạy học XSTK sau: Bước 1: Xây dựng mô hình TH cho toán XSTK Bước 2: Xử lý mô hình TH phương pháp XSTK Bước 3: Phân tích biểu thị thực tế kết TH thu Kỹ thuật 2: Tập dượt cho SV phát yếu tố cấu trúc toán XSTK + Bồi dưỡng lực nhận diện yếu tố định lượng từ toán TT: + Năng lực nhận diện yếu tố định tính hình dạng, kích thước, vị trí đối tượng thực tế, không gian: Kỹ thuật 3: Rèn luyện lực chuyển đổi ngôn ngữ cho sinh viên dạy học XSTK Thứ nhất, GV cần trọng cho SV ngôn ngữ thông thường ngôn ngữ TH; Thứ hai, tạo cho SV thói quen luyện tập khả dịch xuôi từ ngôn ngữ thông thường sang ngôn ngữ XSTK ngược lại Footer Page 17 of 126 Header Page 18 of 126 18 2.2.4.3 Chú ý thực biện pháp Do yêu cầu thời lượng dành cho môn XSTK trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật đặc điểm trình độ SV nên dạy học XSTK, GV không nên đòi hỏi chặt chẽ lý thuyết bước vận dụng TH vào TT, cần đảm bảo tư tưởng hướng đến mục tiêu thực yếu tố bước vận dụng TH vào TT 2.2.4 Biện pháp 4: Khắc phục sai lầm thường gặp sinh viên vận dụng xác suất thống kê vào số tình thực tiễn 2.2.4.1 Cơ sở khoa học biện pháp Theo A.A.Stoliar cho rằng: “Không tiếc thời gian để phân tích học sai lầm học sinh” Còn theo J.A.Komenxkec khẳng định “Bất kỳ sai lầm làm cho học sinh GV không ý đến sai lầm hướng dẫn học sinh nhận ra, sửa chữa, khắc phục sai lầm” XSTK môn học khó, nhiều SV tiếp thu kiến thức cách thụ động hình thức Hậu việc vận dụng kiến thức XSTK học tình TT dễ bị nhầm lẫn, bị sai việc phân tích vấn đề không chặt chẽ, xác Chính vậy, GV trình dạy học XSTK việc ý phát sai lầm, tìm nguyên nhân đề hướng khắc phục sai lầm hoạt động quan trọng Biện pháp xây dựng theo định hướng 1, 3, 4, 2.2.4.2 Mục đích, ý nghĩa biện pháp Giúp SV hiểu tránh sai lầm vận dụng XSTK vào tình TT Biện pháp góp phần bồi dưỡng cho SV thành tố 2, 3, 4, 2.2.4.3 Cách thức thực biện pháp a) Kỹ thuật 1: Khắc phục sai lầm trình chuyển đổi từ toán TT toán XSTK: - Sai lầm thường xảy hai khả năng: Khả 1: Sai lầm trình chuyển đổi từ toán TT toán XSTK, sai lầm gặp phải bước xây dựng mô hình TH cho toán TT Trong bước này, sai lầm việc"mã hoá", chuyển yếu tố, đối tượng thực tế thành kí hiệu TH, diễn đạt lời (diễn đạt ngôn ngữ thông thường) thành diễn đạt ngôn ngữ TH Footer Page 18 of 126 Header Page 19 of 126 19 Khả 2: Sai lầm trình giải mã thông tin TH có từ tình thực tế Nghĩa là: Sai lầm việc chuyển kết TH (sau giải toán XSTK kết thu thường thể ngôn ngữ TH) sang dạng diễn đạt ngôn ngữ thông thường Kỹ thuật 2: Khắc phục sai lầm giải toán XS SV thường mắc số sai lầm thường gặp giải toán XS: (i) Khó khăn sai lầm trực giác xác suất (ii) Sai lầm việc vận dụng khái niệm, định lý (iii) Sai lầm suy luận 2.2.5.4 Chú ý thực biện pháp Trong trình giảng dạy GV cần thiết thiết kế tình chứa đựng khó khăn, sai lầm mang tính điển hình mà SV thường mắc phải cách kịp thời để SV thử thách với sai lầm nhằm tác động vào hoạt động học SV không để sai lầm tái diễn, đồng thời rèn luyện cho SV cách khắc phục khó khăn, sai lầm TT 2.2.5 Biện pháp 5: Tập dượt cho sinh viên bước đầu nghiên cứu khoa học theo hướng vận dụng Xác suất - Thống kê vào lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật từ tập thực hành đơn giản đến tập lớn, dự án 2.2.5.1 Cơ sở khoa học biện pháp NCKH giúp SV bước tập vận dụng tri thức khoa học, phương pháp luận khoa học, phương pháp nghiên cứu, tự rèn luyện phẩm chất, tác phong nhà nghiên cứu nhằm góp phần giải cách khoa học vấn đề TT xã hội, TT sống, TT nghề nghiệp đặt Hoạt động NCKH SV khiến GV, trước hết GV trực tiếp hướng dẫn SV NCKH, phải đào sâu nghiên cứu, mở rộng kiến thức mình, để không trở nên tụt hậu Tập dượt NCKH yêu cầu thiếu SV Qua việc tập dượt NCKH dạy học XSTK giúp cho SV: Củng cố, khắc sâu, mở rộng, hệ thống hóa, tổng hợp kiến thức học môn XSTK; Khi SV làm quen với NCKH học phương pháp làm việc khoa học, phương pháp tự học, tự tìm kiếm tri thức thông qua nhiều nguồn tư liệu khác Biện pháp xây dựng theo định hướng 1, 3, 4, Footer Page 19 of 126 Header Page 20 of 126 20 2.2.5.2 Mục đích, ý nghĩa biện pháp Giúp SV tập dượt, làm quen với phương pháp NCKH, vận dụng kiến thức XSTK vào xử lí số liệu TT thu để báo cáo, trình bày vấn đề nghiên cứu cách chủ động, tự tin Từ nâng cao chất lượng đào tạo khả NCKH cho SV; Biện pháp tập dượt cho SV NCKH thông qua tình TT góp phần bồi dưỡng niềm hứng thú, say mê, tìm tòi, khám phá, góp phần nâng cao khả vận dụng SXTK vào TT; Biện pháp rèn luyện lực thu nhận thông tin, lực chuyển đổi thông tin, lực huy động kiến thức, lực áp dụng mô hình…cho SV 2.2.5.3 Cách thức thực biện pháp Mức độ 1: Những tập thực hành đơn giản: Mức độ 2:Thực hành tập lớn Mức độ 3: SV thực dự án Mức độ 4: SV đề xuất hệ thống tập TT a) Mức độ 1: Những tập thực hành đơn giản Là tập GV tìm kiếm, lựa chọn từ TT đời sống, từ báo chí, từ cục TK… với số liệu thật, SV cần vận dụng công thức, định lý để giải toán làm lớp (i) Hướng 1: GV sưu tầm ví dụ, tập, tình điển hình xảy TT cách chụp chiếu từ tờ báo kinh tế, kỹ thuật, từ đời sống hàng ngày, từ quan doanh nghiệp, từ cục TK…yêu cầu SV vận dụng trực tiếp kiến thức vừa học hiểu biết để giải toán Hoặc yêu cầu SV giải thích tượng, hoạt động TT, mà giải thích sử dụng kiến thức vừa học (ii) Hướng 2: Cho SV tham gia vào hoạt động thực hành đơn giản lớp Theo hướng GV tổ chức cho SV tham gia vào hoạt động thực hành đơn giản lớp: thu thập, xếp, phân tích số liệu Sau GV đưa toán yêu cầu SV dùng kiến thức vừa học giải nó: b) Mức độ 2: Thực hành tập lớn Là toán mang nội dung phức hợp, tổng hợp kiến thức không phức tạp, đa số SV thực được, yêu cầu SV phải có mức độ kiến thức định Với dạng tập này, đòi hỏi thời gian định để SV phân Footer Page 20 of 126 Header Page 21 of 126 21 tích đưa lời giải cho toán Trong luận án này, rèn luyện cho SV thực hành tập lớn chủ yếu vào việc yêu cầu SV hệ thống lại phần lý thuyết cho chuyên đề, xây dựng hệ thống tập TT điển hình sau kiểm định kết toán, rút số ý nghĩa TT (i) Nội dung kiến thức XSTK để xây dựng tập lớn (ii) Tổ chức thực hoạt động thực hành tập lớn Theo chúng tôi, tổ chức thực hoạt động thực hành tập lớn gồm giai đoạn: Giai đoạn 1: Hệ thống lại lý thuyết bản; Giai đoạn 2: Xây dựng hệ thống tập TT điển hình; Giai đoạn 3: Kiểm định kết toán, rút số ý nghĩa TT c Mức độ 3: SV thực dự án Chúng đưa bước tổ chức thực theo dự án sau: Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu Ở bước GV cần xác định nội dung để xây dựng dự án, xác định mục tiêu kiến thức, kỹ thái độ yêu cầu thực dự án Giúp SV có định hướng tốt toàn trình thực dự án Bước 2: Lập kế hoạch thực dự án GV phải có hệ thống câu hỏi định hướng, cung cấp tài liệu, bổ sung kiến thức cần thiết, đồng thời lường trước khó khăn gặp trình thực dự án; GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm Việc chia nhóm SV trường hợp SV có ý tưởng, sở thích điều giúp SV việc thực hứng thú hơn, thuận lợi hơn; Trong nhóm thảo luận, lập chi tiết kế hoạch cụ thể hướng giải tập; GV xem xét, điều chỉnh, duyệt kế hoạch cho nhóm Bước 3: Thực kế hoạch dự án Đây bước SV hoạt động sở thực tế, thực điều tra để thu thập số liệu liên quan đến dự án; Tổng hợp số liệu thu được, xếp, thảo luận tìm sản phẩm dự án tham vấn GV hướng dẫn Bước 4: Đánh giá, rút ý nghĩa thực tế Trong bước SV tổng hợp kết quả, hoàn thành dự án trình bày kết GV nhận xét đánh giá kết luận ý nghĩa TT dự án Footer Page 21 of 126 Header Page 22 of 126 22 2.2.5.4 Các ý sử dụng biện pháp: Tùy theo quy mô tập, lĩnh vực thâm nhập TT mà có thời gian phù hợp GV nên hướng SV thực tập lớn mang tính vừa sức, dễ thực mà củng cố kiến thức đồng thời thấy ứng dụng TT môn học GV cần chủ động hướng dẫn SV khác biệt giữ kết TT với kết lý thuyết CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 3.1 Mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, nội dung thực nghiệm 3.1.1 Mục đích thực nghiệm Thực nghiệm sư phạm tiến hành nhằm kiểm nghiệm tính đắn giả thuyết khoa; đánh giá tính khả thi hiệu biện pháp đề xuất; Đánh giá tác động việc tiến hành dạy học có sử dụng biện pháp sư phạm đề xuất luận án đến việc thực mục tiêu học tập nội dung môn XSTK nói riêng, đáp ứng mục tiêu dạy học nói chung 3.1.2 Yêu cầu thực nghiệm Thực nghiệm sư phạm phải đảm bảo tính khách quan Thực nghiệm phù hợp với đối tượng SV, sát với tình hình thực tế dạy học 3.1.3 Nhiệm vụ thực nghiệm - Biên soạn tài liệu thực nghiệm tiến hành dạy thực nghiệm; - Thực nghiệm số biện pháp sư phạm đề xuất chương 2; - Thu thập, xử lý kết thực nghiệm để kiểm tra tính khả thi hiệu giải pháp đề xuất 3.1.4 Các nguyên tắc tổ chức thực nghiệm 3.1.5 Nội dung thực nghiệm - Tiến hành dạy thực nghiệm biện pháp nêu chương luận án - SV nhóm thực nghiệm đối chứng điều tra sơ nhận thức trước tiến hành thực nghiệm; sau thực nghiệm đánh giá sơ hiệu tiếp cận tri thức lý thuyết môn học; đánh giá khả SV vận dụng kiến thức môn XSTK vào TT qua đối chiếu kết hai nhóm thực nghiệm đối chứng 3.2 Thời gian, đối tượng, quy trình, phương pháp đánh giá kết thực nghiệm sư phạm 3.2.1 Thời gian, đối tượng thực nghiệm sư phạm Đợt 1: Từ tháng đến tháng 11 năm 2012 thực nghiệm lần với lớp, gồm Footer Page 22 of 126 Header Page 23 of 126 23 lớp thực nghiệm lớp đối chứng trường Đại học Hải Dương Đợt 2: Từ tháng đến tháng 11 năm 2013 thực nghiệm lần với lớp trường Đại học Hải Dương trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh 3.2.2 Quy trình, cách thức triển khai nội dung thực nghiệm 3.2.2.1 Quy trình thực nghiệm: - Chọn lớp thực nghiệm - Tập huấn cho GV dạy thực nghiệm gồm vấn đề sau: - Tiến hành dạy tiết thực nghiệm lớp học - Tiến hành vấn SV GV sau học để kiểm chứng rút kinh nghiệm mặt đo qua kiểm tra - Cho SV làm kiểm tra phân tích kết thu 3.2.2.2 Các hình thức triển khai nội dung thực nghiệm Tích hợp trình DH, hướng dẫn SV làm tập lớn, thảo luận, NCKH 3.2.3 Phương pháp đánh giá kết thực nghiệm 3.2.3.1 Nội dung đánh giá Sự hiểu biết SV kiến thức lý thuyết môn học; Sự tiến SV học tập vận dụng kiến thức vào TT: Thông qua đánh giá GV khác qua em SV 3.2.3.2 Phương pháp đánh giá kết thực nghiệm Kiểm tra tự luận; Phiếu khảo sát dành cho SV; Quan sát lớp học; Phỏng vấn; Phương pháp TK toán học 3.3 Tiến trình thực nghiệm sư phạm 3.3.1 Thực nghiệm sư phạm vòng (Từ tháng đến tháng 11 năm 2012) 3.3.2 Thực nghiệm sư phạm vòng (Từ tháng đến tháng 11 năm 2013) Kết thực nghiệm: + Qua việc đánh giá định tính: Các biện pháp đề luận án có hiệu tính khả thi cao, làm cho SV hứng thú học tập, có trách nhiệm với việc học Kết thực nghiệm cho thấy SV lớp đối chứng không va chạm với TT, họ thường lúng túng áp dụng lý thuyết vào giải họ cho môn XSTK môn học khó có hứng thú học + Qua việc đánh giá định lượng: Tỷ lệ SV đạt điểm 3, 4, nhóm đối chứng cao nhóm thực nghiệm, tỷ lệ điểm 8, 9, 10 nhóm thực nghiệm cao hẳn nhóm Footer Page 23 of 126 Header Page 24 of 126 24 đối chứng Khả hiểu thuật ngữ, toán TT, khả xây dựng toán TT từ số liệu TK ban đầu; khả giải toán TT có sử dụng kiến thức XSTK; ý thức tự tin nhóm thực nghiệm tốt hẳn nhóm đối chứng Chứng tỏ thực biện pháp đề xuất luận án tạo cho SV nhu cầu, thói quen, khả vận dụng XSTK vào giải vấn đề TT KẾT LUẬN 1) Luận án tổng quan vấn đề lý luận có liên quan Đặc biệt, luận án phân tích làm rõ đặc điểm sinh viên khối Kinh tế, Kĩ thuật 2) Thông qua việc điều tra trường đại học, luận án làm rõ số nét tình hình dạy học XSTK theo hướng tăng cường vận dụng XSTK vào thực tiễn trường Đại học khối Kinh tế, Kĩ thuật 3) Luận án đề xuất năm biện pháp dạy học XSTK theo định hướng tăng cường vận dụng XSTK vào lĩnh vực kinh tế, kĩ thuật cho SV Năm biện pháp trình bày theo cấu trúc thống (Cơ sở khoa học biện pháp, Mục đích, ý nghĩa biện pháp, cách thức thực biện pháp ý sử dụng biện pháp) 4) Luận án đề xuất hệ thống toán áp dụng XSTK vào lĩnh vực kinh tế, kĩ thuật phù hợp với chương trình, nội dung học phần XSTK trường Đại học khối Kinh tế, Kĩ thuật Việt Nam 5) Luận án tổ chức thực nghiệm sư phạm để minh họa tính khả thi hiệu biện pháp sư phạm đề xuất Kết thực nghiệm sư phạm cho thấy biện pháp sư phạm đề xuất bước đầu có tính khả thi thu hiệu tốt Từ kết trên, kết luận rằng: Giả thuyết khoa học luận án chấp nhận được, mục đích nghiên cứu đề tài hoàn thành, đóng góp luận án triển khai, vận dụng thực tế dạy học XSTK cho SV khối kinh tế, kỹ thuật Luận án làm tài liệu tham khảo dạy học XSTK cho GV SV trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật Footer Page 24 of 126 ... khối Kinh tế, Kỹ thuật có đặc điểm gì? Dạy học XSTK cho SV khối Kinh tế, Kỹ thuật theo hướng tăng cường vận dụng XSTK vào TT cần đạt yêu cầu gì? - Dạy học XSTK cho SV khối Kinh tế, Kỹ thuật theo. .. cầu dạy Xác suất - Thống kê trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật theo hướng tăng cường vận dụng tri thức vào thực tiễn - XSTK môn học bắt buộc chương trình học trường Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật, ... 126 13 2.2 Biện pháp dạy học Xác suất - Thống kê theo hướng tăng cường liên hệ, vận dụng kiến thức Xác suất - Thống kê vào thực tiễn cho sinh viên Đại học khối Kinh tế, Kỹ thuật 2.2.1 Biện pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học Xác suất - Thống kê theo hướng tăng cường vận dụng Toán học vào thực tiễn cho sinh viên khối Kinh tế, Kỹ thuật, Dạy học Xác suất - Thống kê theo hướng tăng cường vận dụng Toán học vào thực tiễn cho sinh viên khối Kinh tế, Kỹ thuật, Dạy học Xác suất - Thống kê theo hướng tăng cường vận dụng Toán học vào thực tiễn cho sinh viên khối Kinh tế, Kỹ thuật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay