hân tích các yếu tố về quản trị công ty tác động đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần thuỷ sản được niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM

67 153 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:16

Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản LỜI CẢM ƠN  Trong suốt bốn năm học tập rèn luyện khoa Kế Toán – Tài Chính Ngân Hàng, trường Đại học Tây Đô, để hoàn thành chương trình học cố gắng nổ lực thân hướng dẫn bảo tận tình quý thầy cô vô to lớn Quý thầy cô bước hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức quý báu hành trang vô giá giúp em vững bước sống, nghề nghiệp tương lai sau Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu nhà trường Đại học Tây Đô, Ban lãnh đạo khoa Kế toán – Tài ngân hàng tạo không gian, điều kiện học tập, nghiên cứu cho em cách tốt thời gian qua Em xin gửi lời cảm ơn đến tất thầy cô giảng dạy truyền đạt học vô giá em suốt bốn năm qua Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Đình Khôi, thầy giành nhiều thời gian quý báu để tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp Sau cùng, em xin kính chúc Ban lãnh đạo Quý thầy cô trường Đại học Tây Đô thành công công việc sống, đặc biệt có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục công giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý giá cho tất người Trân trọng kính chào! Sinh viên thực Võ Thị Kiều Mi GVHD: Nguyễn Đình Khôi SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan đề tài “Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động công ty cổ phần thuỷ sản niêm yết Sàn Chứng khoán TP.HCM” thực với hướng dẫn thầy Nguyễn Đình Khôi Những thông tin, liệu, số liệu đưa luận văn trích dẫn rõ ràng nguồn gốc, đảm bảo tính khách quan trung thực Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2016 Sinh viên thực Võ Thị Kiều Mi GVHD: Nguyễn Đình Khôi SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên GVHD: NGUYỄN ĐÌNH KHÔI Học vị: Nghiên cứu sinh, Thạc sỹ Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Cơ quan công tác: Họ tên sinh viên: VÕ THỊ KIỀU MI MSSV: 12D340201110 Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Tên đề tài: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN TP.HCM NỘI DUNG NHẬN XÉT Xác nhận GVHD GVHD: Nguyễn Đình Khôi SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản MỤC LỤC Trang GVHD: Nguyễn Đình Khôi SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 3.1: Nhóm nhân tố quyền cổ đông 26 Bảng 3.2: So sánh kết nghiên cứu quyền cổ đông với Báo cáo Thẻ điểm 2012 28 Bảng 3.3:Nhóm nhân tố vai trò bên liên quan 29 Bảng 3.4:So sánh kết nghiên cúu vai trò bên liên quan với Báo cáo Thẻ điểm 2012 31 Bảng 3.5: Giải thích biến kỳ vọng 32 Bảng 3.6:Kết phân tích mô hình hồi quy tuyến tính vấn đề quyền cổ đông (tính ROE-2013) 33 Bảng 3.7:Kết phân tích mô hình hồi quy tuyến tính vấn đề quyền cổ đông (tính ROE-2014) .34 Bảng 3.8:Kết phân tích mô hình hồi quy tuyến tính vấn đề quyền cổ đông (tính ROA-2013) 35 Bảng 3.9:Kết phân tích mô hình hồi quy tuyến tính vấn đề quyền cổ đông (tính ROA-2014) .36 Bảng 3.10:Kết phân tích mô hình hồi quy tuyến tính vấn đề vai trò bên liên quan (tính ROE-2013) 37 Bảng 3.11:Kết phân tích mô hình hồi quy tuyến tính vấn đề vai trò bên liên quan (tính ROE-2014) .38 Bảng 3.12:Kết phân tích mô hình hồi quy tuyến tính vấn đề vai trò bên liên quan (tính ROA-2013) 39 Bảng 3.13:Kết phân tích mô hình hồi quy tuyến tính vấn đề vai trò bên liên quan (tính ROA-2014) .40 Bảng 3.14:Kết phân tích mô hình hồi quy tuyến tính vấn đề quyền cổ đông vai trò bên liên quan (tính ROE-2013) 41 Bảng 3.15:Kết phân tích mô hình hồi quy tuyến tính vấn đề quyền cổ đông vai trò bên liên quan (tính ROE-2014) 42 Bảng 3.16:Kết phân tích mô hình hồi quy tuyến tính vấn đề quyền cổ đông vai trò bên liên quan (tính ROA-2013) 43 GVHD: Nguyễn Đình Khôi SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản Bảng 3.17:Kết phân tích mô hình hồi quy tuyến tính vấn đề quyền cổ đông vai trò bên liên quan (tính ROA-2014) 44 GVHD: Nguyễn Đình Khôi SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1:Nhóm nhân tố quyền cổ đông 26 Hình 3.2:Nhóm nhân tố vai trò bên liên quan 29 GVHD: Nguyễn Đình Khôi SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ROE Lợi nhuận ròng/ Bình quân tổng vốn chủ sở hữu ROA Lợi nhuận ròng/Bình quân tổng tài sản OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development) QTCT Quản trị công ty HĐQT Hội đồng quản trị ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông GVHD: Nguyễn Đình Khôi SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản TÓM TẮT KHÓA LUẬN  Các khuôn khổ quản trị công ty (QTCT) Việt Nam, đặc biệt cho công ty niêm yết, giai đoạn đầu phát triển Nghiên cứu thực nghiệm dùng phương pháp định lượng mối quan hệ quản trị doanh nghiệp hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam Liên quan đến vấn đề quản trị công ty, thời gian qua có nhiều nghiên cứu vấn đề Tuy nhiên nghiên cứu khía cạnh quyền cổ đông vai trò bên liên quan chưa đề cập nhiều Đối với vấn đề quản trị công ty Việt Nam nhìn nhận quản trị công ty mới, nên phần lớn nghiên cứu chưa tìm thấy mối tương quan lĩnh vực quản trị công ty đến hiệu hoạt động Trong nghiên cứu này, quản trị doanh nghiệp xem xét thông qua yếu tố: (i) quyền cổ đông, (ii) vai trò bên có liên quan Tiến hành chấm điểm theo phương pháp chấm điểm OECD 14 doanh nghiệp thuỷ sản niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) hai năm 2013, 2014 Sau đó, áp dụng phương pháp phân tích định lượng để phân tích hai lĩnh vực đến hiệu hoạt động công ty Nghiên cứu kết luận mô hình có mối tương quan ý nghĩa vấn đề thực quyền cổ đông vai trò bên liên quan đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam GVHD: Nguyễn Đình Khôi SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề lý nghiên cứu Ở Việt Nam gần đây, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp, với sụt giảm nhanh, mạnh số, việc thua lỗ nhà đầu tư, vấn đề liên quan đến QTCT như: tổ chức Đại hội cổ đông không nguyên tắc, mâu thuẫn Hội đồng quản trị Ban giám đốc, quyền lợi ích cổ đông cổ đông thiểu số bị vi phạm, công ty niêm yết không công bố thông tin, không trọng đến vai trò bên liên quan v.v… hạn chế hiệu hoạt động doanh nghiệp môi trường kinh doanh Từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường đến nay, quy định quản trị doanh nghiệp Việt Nam đơn giản so sánh với thông lệ tốt quốc tế Việc hiểu tăng cường thực hoàn thiện chế QTCT thị trường vốn, luật pháp, hướng đến phù hợp với thông lệ quốc tế tốt quy định quản trị trở thành nhu cầu cấp bách công ty đại chúng, công ty niêm yết nói chung công ty thuỷ sản nói riêng Những yếu tố khiến cho vấn đề QTCT trở nên quan trọng quan tâm nhiều Đặc biệt, ngành chế biến thủy sản phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành sản xuất hàng hóa lớn, đầu hội nhập kinh tế quốc tế Quá trình tăng trưởng đưa Việt Nam trở thành quốc gia xuất thủy sản lớn giới với Indonesia Thái Lan Đồng thời nước đứng thứ nuôi trồng đánh bắt thủy sản, sau Trung Quốc Ấn Độ đứng thứ 13 sản lượng đánh bắt cá Bên cạnh thuận lợi đó, ngành thuỷ sản Việt Nam gặp không khó khăn, trội thiếu hụt nguồn vốn nghiêm trọng Có đến 92,3% số doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn khẩn cấp quý II/2012, mức thấp 10 tỷ đồng cao 500 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho thu mua nguyên nhiên liệu sản xuất, thức ăn cho vùng nuôi cho hoạt động kinh doanh, xuất khẩu, nuôi cá tra, xuất bột cá, mỡ cá 53,85% số doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn đầu tư cho hoạt động phát triển với mức thấp tỷ đồng cao 300 tỷ đồng để bổ sung đầu tư cho vùng nuôi tôm chân trắng, trang bị máy móc, sửa chữa, bổ sung lực cấp đông, đồng cán cân tự động thiết bị phụ trợ, vốn trung hạn cho hoạt động xuất khẩu, xây nhà máy thức ăn, phát triển vùng nuôi, cải tạo nâng cấp nhà xưởng, thiết bị Vậy câu hỏi đặt giải pháp cho vấn đề trên? Quản trị tốt công ty có giúp doanh nghiệp lấy niềm tin từ nhà đầu tư? Quản trị tốt công ty giúp GVHD: Nguyễn Đình Khôi 10 SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản GVHD: Nguyễn Đình Khôi 53 SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY THUỶ SẢN Hiện tại, công ty niêm yết Việt Nam tuân thủ khung QTCT Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015, quy định cụ thể hướng dẫn QTCT Thông tư 121/2012/TT-BTC Bộ Tài chính, quy định niêm yết giám sát niêm yết Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội Về bản, doanh nghiệp niêm yết tuân thủ quy định liên quan đến việc xây dựng quy chế quản trị nội công ty, thực công bố thông tin định kỳ bất thường theo quy định Tuy nhiên, theo thống kê Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí minh, có 1/3 số công ty niêm yết đáp ứng quy định tối thiểu phần ba số thành viên Hội đồng Quản trị thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Bên cạnh đó, phần lớn công ty niêm yết Tiểu ban giúp việc cho Hội đồng Quản trị với công ty đảm bảo yêu cầu việc thiết lập Tiểu ban để đảm bảo vấn đề hình thức theo quy định mà hoạt động chưa thực hiệu Các công ty thuộc ngành thuỷ sản không ngoại lệ Vấn đề mà doanh nghiệp thuỷ sản gặp phải thiếu cấu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập để tham gia vào Tiểu ban thành viên Tiểu ban đồng thời thành viên Ban Điều hành dẫn đến không độc lập bên đề xuất (Ban Điều hành) bên thẩm định cho Hội đồng Quản trị (các Tiểu ban) Thực trạng ảnh hưởng không nhỏ đến lực QTCT doanh nghiệp thuỷ sản Theo Hà Huy Tuấn (2014) nước ASEAN có mức độ phát triển tương đương gồm Việt Nam, Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia Thái Lan, mức độ quản trị doanh nghiệp Việt Nam thuộc mức thấp Năm 2013, điểm quản trị doanh nghiệp Việt Nam bình quân 42,5 điểm, Singapore 56,1điểm, Malaysia 62,3 điểm, Thái Lan 67,7 điểm…Nguyên nhân khiến doanh nghiệp Việt Nam không đánh giá cao khuôn khổ quản trị thiếu minh bạch, không phân biệt rõ vai trò, chức chủ sở hữu với người điều hành Thể rõ nét công ty thuỷ sản, số lượng công ty có Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc thuộc ngành cao dễ gây hành vi mang tính chất cá nhân, gian lận nội bộ…Mặt khác theo ông, có khoảng 23% doanh nghiệp Việt Nam hiểu khái niệm, nguyên tắc quản trị doanh nghiệp Việc thực quản trị doanh nghiệp luật quy định không xuất phát từ thân công ty Các doanh nghiệp Việt Nam không thấy lợi ích việc tách bạch hội đồng quản trị vai trò điều hành quản lý tổng giám đốc, vai trò bị lẫn lộn Việc tách bạch hội đồng quản trị ban điều hành quản lý đòi hỏi phải có tầm nhìn dài hạn, doanh nghiệp Việt Nam tập trung nhiều vào lợi ích ngắn hạn, cho nên, vai trò GVHD: Nguyễn Đình Khôi 54 SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản quản trị doanh nghiệp bị hạn chế Trong đó, điểm số liên quan đến trách nhiệm Hội đồng Quản trị doanh nghiệp niêm yết Việt Nam đạt 20% điểm số thấp số năm lĩnh vực đánh giá Kết lần khẳng định lực QTCT doanh nghiệp niêm yết Việt Nam thấp ngành thuỷ sản chưa thực trọng vấn đề lĩnh vực cần nghiêm túc nghiên cứu, đầu tư tăng cường để doanh nghiệp Việt Nam có nhiều hội tiếp cận với thị trường vốn khu vực quốc tế bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày mạnh mẽ Theo Báo cáo thẻ điểm IFC (2012) nên quan tâm số vấn đề sau: - Doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng thông tin công bố cho cổ đông cộng đồng nhà đầu tư nói chung Việc công khai thông tin doanh nghiệp nay, nhìn chung mức chưa đáng kể Doanh nghiệp cần cung cấp tranh tổng thể, rõ ràng tình hình công ty, chiến lược, nguy công ty, hoạt động HĐQT, BKS, tình hình tham dự họp Chất lượng báo cáo chế, sách, quy trình quản trị rủi ro, kiểm soát nội nhiều hạn chế cần cải thiện Chất lượng báo cáo thông tin tài phi tài cải thiện - Từng công ty thuỷ sản cần xây dựng, ban hành Quy tắc đạo đức/ Ứng xử, quy chế QTCT nội bộ, công bố trang web công ty sau tất thành viên HĐQT trí thông qua - Vai trò Thư ký công ty cần HĐQT Ban Giám đốc trọng Những người bổ nhiệm vào vị trí cần HĐQT hỗ trợ phải báo cáo cho HĐQT vấn đề liên quan đến quản trị công ty - Cần quy định việc bổ nhiệm bên độc lập đánh giá giá trị giao dịch trường hợp sáp nhập, mua lại và/ thâu tóm cần cổ đông thông qua - Doanh nghiệp thuỷ sản cần bảo đảm BKS đảm nhiệm hoạt động Tiểu ban kiểm toán và/hoặc HĐQT phải chủ động thành lập Tiểu ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Nên áp dụng chế Tiểu ban kiểm toán với thành phần thành viên HĐQT có trình độ tài chính, độc lập đứng đầu thành viên HĐQT độc lập, tiểu ban kiểm toán tập trung vào bảo đảm chất lượng báo cáo tài chính, giám sát, tuân thủ tài công ty Ngoài ra, có lợi cho HĐQT thành lập Tiểu ban QTCT Đề cử để bảo đảm nâng cao chất lượng QTCT, chất lượng quy trình bổ nhiệm thành viên HĐQT, quy trình đề cử minh bạch bảo đảm có quy hoạch đội ngũ kế cận cho HĐQT - Các thành viên HĐQT cần nắm rõ trách nhiệm Thành viên HĐQT cần tăng cường tham gia giám sát, báo cáo nguy công ty, đặc biệt thiết GVHD: Nguyễn Đình Khôi 55 SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản lập chế, sách, quy trình để bảo đảm môi trường kiểm soát phù hợp Công ty cần bảo đảm có phận Kiểm toán nội đủ độ tin cậy, có trình độ chuyên môn, báo cáo trực tiếp cho HĐQT - Các công ty thuỷ sản chưa trọng đến mối quan hệ với bên có quyền lợi liên quan Điều ngược với xu chung giới Doanh nghiệp cần đáp ứng yêu cầu giải pháp môi trường, xã hội, quản trị, bảo đảm trách nhiệm doanh nghiệp khác cần phải báo cáo cụ thể vấn đề Doanh nghiệp cần xây dựng, triển khai biện pháp bảo vệ sức khoẻ, an sinh cho người lao động, đặc biệt bảo vệ môi trường - Doanh nghiệp thuỷ sản cần hiểu rõ khác biệt QTCT tốt chấp hành luật lệ quy định, cam kết QTCT tốt Thông lệ QTCT tốt không giới hạn mức tuân thủ Nếu doanh nghiệp muốn có vượt trội so với công ty niêm yết khác, cần khuyến khích doanh nghiệp cung cấp thông tin có chất lượng, đầy đủ tới cổ đông tham dự đầy đủ phiên họp ĐHCĐ thường niên nhằm khuyến khích cổ đông tham dự đầy đủ phiên họp ĐHCĐ thường niên, cung cấp thông tin ĐHCĐ thường niên kịp thời Cần tăng cường công khai, minh bạch công ty - Doanh nghiệp thuỷ sản cần tăng cường quan hệ tốt với cổ đông, khuyến khích cổ đông tham gia vào hoạt động công ty cách thành lập Quan hệ nhà đầu tư để bảo đảm cung cấp thông tin phù hợp, bình đẳng Cổng thông tin trực tuyến Quan hệ nhà đầu tư cần cung cấp thông tin hành, toàn diện cho nhà đầu tư phù hợp với thông lệ tối ưu quốc tế - Các cổ đông, đặc biệt cổ đông nhà nước, cần tham gia nhiều vào vấn đề QTCT doanh nghiệp Cổ đông khắt khe với HĐQT, đặc biệt vấn đề đánh giá, bổ nhiệm kiểm toán độc lập, yêu cầu cung cấp thông tin lai lịch thành viên HĐQT đề cử, chất lượng báo cáo HĐQT BKS Cổ đông cần tham dự đầy đủ tích cực tham gia ý kiến phiên ĐHCĐ GVHD: Nguyễn Đình Khôi 56 SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản CHƯƠNG KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng toàn cầu hoá kinh tế giới, doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp thuỷ sản nói riêng đứng trước nhiều hội thách thức – thách thức xây dựng khuôn khổ QTCT hiệu nhằm giảm thiểu rủi ro tăng cường thu hút đầu tư nước Trong vài báo cáo thẻ điểm IFC chứng minh QTCT tốt theo quan sát hay điểm số QTCT cao có kết hoạt động kinh doanh tốt Chỉ số ROE công ty có điểm số QTCT cao đạt 17,2% bỏ xa công ty có điểm số QTCT đạt mức ROE trung bình 10,6% 25 công ty có điểm số QTCT thấp đạt 1,2% Do nghiên cứu vướng phải vấn đề hạn chế nêu chương nên không đạt kết mong muốn 5.2 Kiến nghị Đối với quan quản lý Nhà nước Thành lập Tổ chức quản lý cấp quốc gia Quản trị công ty Kinh nghiệm từ nước khu vực cho thấy, quan quản lý nhà nước có vai trò quan trọng việc định hướng phát triển QTCT quốc gia Đó lý quốc gia đánh giá có điểm QTCT cao có nhiều tiến khu vực như: Thái Lan, Singapore, Philippines, … có Viện QTCT quốc gia Tại Việt Nam, có nhóm chuyên gia nghiên cứu tham gia vào Dự án QTCT khu vực Chính sức lan tỏa tầm ảnh hưởng đến công tác thực tuân thủ nguyên tắc QTCT doanh nghiệp Việt Nam hạn chế Do đó, quan quản lý Nhà nước cần sớm nghiên cứu, đề xuất việc thành lập Tổ chức cấp quốc gia để đạo định hướng công tác quản trị doanh nghiệp Việt Nam Tổ chức đóng vai trò: - Nghiên cứu, xem xét việc đưa chuẩn mực thông lệ QTCT tốt giới khu vực để áp dụng Việt Nam xây dựng chuẩn mực QTCT quốc gia để triển khai thực hiện; - Hoàn thiện hệ thống tiêu đánh giá khuyến khích thực hành QTCT tốt; - Thực công tác truyền thông rộng rãi vai trò QTCT cung cấp nguồn thông tin, tài liệu để doanh nghiệp tiếp cận, truy cập dễ dàng; GVHD: Nguyễn Đình Khôi 57 SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản - Tổ chức chương trình đào tạo chuyên biệt cho lãnh đạo doanh nghiệp mà đặc biệt thành viên Hội đồng Quản trị để họ nhận thức tầm quan trọng QTCT đưa mô hình, hệ thống tiêu chuẩn quản trị áp dụng thực tiễn doanh nghiệp Từ thực tiễn kinh nghiệm số nước khu vực cho thấy, điều kiện chưa thể đảm bảo tuân thủ theo chuẩn mực QTCT tốt nhất, quốc gia xây dựng Hệ thống chuẩn mực quản trị quốc gia tiệm cận với chuẩn mực quản trị tốt xây dựng lộ trình để đạt chuẩn mực Nâng cao hiệu giám sát tuân thủ QTCT doanh nghiệp niêm yết: Các quan chức (như: Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh Hà Nội,…) cần thường xuyên rà soát quy định quản trị công ty/quy định niêm yết giám sát niêm yết nhằm nâng cao hiệu giám sát việc tuân thủ quy định QTCT công ty niêm yết Bên cạnh đó, cần đưa vào áp dụng chế tài cụ thể doanh nghiệp chưa thực chưa xây dựng lộ trình thực theo chuẩn mực QTCT tốt, từ đảm bảo tính hiệu lực quy định thực tế, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp nâng cao lực quản trị công ty  Đối với doanh nghiệp thuỷ sản  Nâng cao nhận thức vai trò nguyên tắc quản trị: Để nâng cao lực quản trị, trước hết nhà quản trị cần nhận thức đầy đủ sâu sắc vai trò nguyên tắc quản trị, làm sở cho trình thực hành quản trị Theo “Các Nguyên tắc Quản trị doanh nghiệp” Tổ chứcHợp tác Phát triển Kinh tế (OECD), quản trị doanh nghiệp hiểu biện pháp nội để điều hành kiểm soát doanh nghiệp, liên quan tới mối quan hệ Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành cổ đông doanh nghiệp với bên có quyền lợi liên quan Quản trị doanh nghiệp tạo cấu để đề mục tiêu doanh nghiệp, xác định phương tiện để đạt mục tiêu đó, để giám sát kết hoạt động doanh nghiệp Khi nhận thức đầy đủ sâu sắc vai trò nguyên tắc quản trị, nhà lãnh đạo tự nguyện hướng doanh nghiệp theo nguyên tắc quản trị tốt để tối đa hóa hiệu hoạt động doanh nghiệp, nâng cao khả tiếp cận thị trường vốn, thực tốt việc tuân thủ giảm xung đột lợi ích bên có quyền lợi liên quan Chính vậy, việc thay đổi nâng cao nhận thức QTCT phải khởi nguồn từ cấp lãnh đạo cao doanh nghiệp niêm yết mà Hội đồng Quản trị (với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị) vàTổng Giám đốc Nếu cam kết từ lãnh đạo cấp cao khó để nâng cao quản trị doanh nghiệp GVHD: Nguyễn Đình Khôi 58 SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản thực tế phần có điểm số thấp Việt Nam năm lĩnh vực đánh giá theo Thẻ điểm QTCT khu vực ASEAN  Chủ động áp dụng công cụ để nâng cao chuẩn mực quản trị công ty: Bên cạnh việc tuân thủ khung quản trị doanh nghiệp Việt Nam theo quy định Luật Doanh nghiệp, quy định liên quan đến QTCT Bộ Tài Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp niêm yết cần chủ động nghiên cứu, áp dụng chuẩn mực thông lệ QTCT tốt giới khu vực doanh nghiệp Hiện tại, công ty niêm yết Việt Nam khuyến khích sử dụng công cụ Thẻ điểm QTCT khu vực ASEAN để nâng cao chuẩn mực thực tiễn thực hành quản trị doanh nghiệp Việc sử dụng công cụ giúp doanh nghiệp xác định cụ thể điểm yếu/tồn quản trị doanh nghiệp từ Bộ câu hỏi chi tiết Thẻ điểm, từ xác định điểm doanh nghiệp cải thiện kế hoạch dài hạn để vươn tới chuẩn mực cao Nhận thức vai trò QTCT chuyển hóa thành thái độ hành động cụ thể lãnh đạo doanh nghiệp Chính vậy, việc đưa vào áp dụng công cụ đánh giá hiệu giúp doanh nghiệp hướng thúc đẩy việc áp dụng thông lệ thông lệ QTCT tốt doanh nghiệp  Nâng cao lực quản trị Lãnh đạo doanh nghiệp Trong mô hình quản trị công ty nay, Hội đồng Quản trị Tiểu ban giúp việc có vị trí quan trọng việc định hướng tầm nhìn, mục tiêu chiến lược sách quan trọng doanh nghiệp lương thưởng, bổ nhiệm cán cấp cao, chiến lược đầu tư, kiểm toán nội bộ, Theo nguyên tắc OECD, để thực nhiệm vụ giám sát hiệu quản lý, ngăn ngừa xung đột lợi ích cân khả cạnh tranh công ty, Hội đồng Quản trị phải có khả đánh giá khách quan – điều thể qua cấu thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Hội đồng Quản trị công ty Việc đáp ứng yêu cầu đòi hỏi phải có đội ngũ nhân lực cấp cao có trình độ, kinh nghiệm phù hợp thị trường lao động để doanh nghiệp tin dùng sử dụng đội ngũ với vai trò thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhằm nâng cao lực quản trị tính khách quan Hội đồng Quản trị công ty Năng lực hoạt động Tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị cần nâng cao để phát huy vai trò tư vấn, tham mưu phận lên Hội đồng Quản trị, góp phần nâng cao lực quản trị Hội đồng Quản trị Khi lực quản trị nâng cao, lãnh đạo doanh nghiệp nhận thức vấn đề: QTCT thực tế không công tác tuân thủ quy định/chuẩn mực đặt ra, mà đồng GVHD: Nguyễn Đình Khôi 59 SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản hành doanh nghiệp giúp doanh nghiệp tạo giá trị vượt lên chuẩn mực  Xây dựng ban hành hệ thống quy chế nội bộ: Bên cạnh việc xây dựng cấu quản trị vững mạnh sở tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam kết hợp với việc vận dụng thông lệ quốc tế quản trị doanh nghiệp, doanh nghiệp cần xây dựng ban hành hệ thống quy chế nội nhằm tạo chế quản trị thống xuyên suốt để kiểm soát, giám sát hoạt động doanh nghiệp cách chuyên nghiệp, minh bạch hiệu quả, góp phần đảm bảo lợi ích cổ đông hài hòa với lợi ích bên liên quan bao gồm cổ đông, khách hàng, người lao động cộng đồng  Quản trị mối quan hệ bên có quyền lợi liên quan: Yếu tố chủ yếu doanh nghiệp thuỷ sản nhà cung cấp khách hàng nên việc cần trì mối liên hệ với bên có quyền lợi liên quan thông qua đối thoại trực tiếp gián tiếp cần thiết Để từ doanh nghiệp chủ động nhận diện vấn đề mang tính xu hướng giúp doanh nghiệp nhìn nhận cách khách quan sách mà doanh nghiệp áp dụng, nhận diện nguy tiềm ẩn hoạch định bước phát triển phù hợp cách chủ động, đảm bảo cho phát triển bền vững cho doanh nghiệp tương lai  Nâng cao lực QTCT – gia tăng giá trị doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam Ngày nay, doanh nghiệp niêm yết giá trị cổ phiếu phần tách rời giá trị doanh nghiệp Rất nhiều doanh nghiệp có lợi quy mô vốn hóa, tiềm lực tài bị thị trường đánh giá chưa tương xứng với tiềm có doanh nghiệp lại nhà đầu tư sẵn sàng trả cao giá trị thị trường tới 40-50% để sở hữu cổ phiếu doanh nghiệp Bởi một yếu tố then chốt định đầu tư vào doanh nghiệp lòng tin Nếu không tạo dựng lòng tin, khó thu hút nhà đầu tư Việc quản trị doanh nghiệp tốt giúp doanh nghiệp tạo dựng uy tín, thu hút đội ngũ lao động tốt gắn bó họ với doanh nghiệp Niềm tin công chúng giá trị thương hiệu khiến người ta tin tưởng vào sản phẩm doanh nghiệp, điều dẫn đến việc nâng cao doanh số, từ dẫn đến việc gia tăng lợi nhuận giá trị doanh nghiệp Nâng cao lực QTCT toán thời ngắn hạn mà chặng đường dài cần tâm, nỗ lực toàn thị trường, bao gồm: quan quản lý nhà nước, công ty niêm yết, nhà đầu tư, hướng tới mục tiêu tất doanh nghiệp thị trường tham gia thựchiện Khi xây GVHD: Nguyễn Đình Khôi 60 SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản dựng hệ thống QTCT tốt, hiệu hoạt động doanh nghiệp chắn tối ưu hóa, doanh nghiệp Việt Nam có hội nhanh chóng tiếp cận với thị trường vốn nước, vươn xa khu vực ASEAN giới 5.3 Các hạn chế nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng để hoàn thành nghiên cứu thời gian nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế lực thân nên nghiên cứu có nhiều hạn chế: - Một là, chưa khảo sát tác động tính chất thông tin công ty thuỷ sản công bố (tính phức tạp, tính minh bạch,…) đến hiệu hoạt động công ty - Hai là, không thu thập đầy đủ tài liệu phục vụ cho nghiên cứu nguồn liệu bị - Ba là, biến độc lập bao gồm nhiều biến nghiên cứu sử dụng ba biến để làm sở cho mô hình nghiên cứu nên mô hình chưa đạt kết mong muốn - Bốn là, chuỗi thời gian thu thập số liệu năm chưa đủ để phát tác động từ nhân tố điều hành công ty đến hiệu hoạt động dài hạn - Năm là, với số lượng mẫu chọn, số lượng quan sát làm cho mức độ phù hợp mô hình nghiên cứu chưa đạt so với yêu cầu đặt - Sáu là, đánh giá mang tính lý thuyết kiến thức thực tiễn chưa có GVHD: Nguyễn Đình Khôi 61 SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản TÀI LIỆU THAM KHẢO Asia Development Bank (ADB), 2014, Asean Corporate Governance Scorecard Country Reports and Assessment 2013-2014, Thailand 2.Gompers, Paul A, Ishii, Joy L., Metrick Andrew, 2003 Corporate Governance and Equity Prices Quarterly Journal of Economics, 118(2), pp.107-155 Hollis Ashbaugh – Skaife, Daniel W Collins, Ryan LaFond, 2006 The Effects of Corporate Governance On Firms Credit Rating Journal of Accounting & Economics, Vol 42, pp.203-243 Jeffrey S Harris, Andrew C Wicks, 2013 Stakeholder Theory Value And Firm Performance Business Ethics Quarterly, Vol 23, pp.97-124 Lal C Chugh, Joseph W.Meador Matthew W Meador, 2010 Corporate Governance: Shareholder Rights and Firm Performance Journal of Business and Economics Research, Vol 8, No Mark Hirschey, Kose John, Anil K.Markhija, 2009 Corporate Governance and Firm Performance, Wagon Lane: JAI Press Ozcan Isik M Erkan Soykan, 2013 Large Shareholders and Firm Perfermance: Evidence from Turkey European Scientific Journal, Vol 9, No 25, pp.23-37 Rodrigo Bandeira – de – Mello, Rosilene Marcon, Anete Alberton, 2011 Performance Effects of Stakeholder Interaction in Emerging Economies: Evidence from Brazil BAR - Curitiba, v.8, n.3, art 6, pp 329 – 350 The World Bank, 2013, Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC): Corporate Governance country assessment: Viet Nam 10 Tổ chức Tài quốc tế (IFC), 2010, Cẩm nang quản trị công ty, Hà Nội 11 Tổ chức Tài quốc tế (IFC), 2012, Báo cáo thẻ điểm Quản trị 2012, Hoa Kỳ GVHD: Nguyễn Đình Khôi 62 SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM THỰC HIỆN QUYỀN CỔ ĐÔNG CỦA 14 CÔNG TY NGÀNH THUỶ SẢN Số thứ tự 10 11 12 13 14 Tên công ty AAM ABT ACL AGF ANV ATA CMX FMC HVG ICF TS4 VHC VNH VTF 2013 0.26 0.49 0.25 0.46 0.29 0.26 0.27 0.49 0.24 0.13 0.20 0.47 0.26 0.48 2014 0.46 0.49 0.45 0.25 0.30 0.27 0.28 0.48 0.45 0.13 0.20 0.27 0.26 0.25 KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM THỰC HIỆN VAI TRÒ CÁC BÊN LIÊN QUAN CỦA 14 CÔNG TY NGÀNH THUỶ SẢN Số thứ tự 10 11 12 13 14 GVHD: Nguyễn Đình Khôi Tên công ty AAM ABT ACL AGF ANV ATA CMX FMC HVG ICF TS4 VHC VNH VTF 2013 0.65 0.55 0.64 0.31 0.62 0.66 0.57 0.44 0.52 0.36 0.32 0.51 0.32 0.34 63 2014 0.61 0.62 0.56 0.43 0.67 0.65 0.57 0.39 0.72 0.36 0.32 0.65 0.32 0.34 SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản AAM ABT ACL AGF ANV ATA CMX FMC Part C – Vai trò bên liên quan C1 Quyền bên có quyền lợi liên quan 0,29 0,5 AAM ABT Part A – Quyền cổ đông pháp luật quy định theo thỏa thuận song A1 Quyền tôn bảntrọng cổ đông 0,00 1,00 phương A2 giabên vàoliên cácquan quyếtđược địnhpháp liên quan đến vệ, 0,67 C2 Quyền Khi lợitham ích luật bảo 1,00 0,671,00 đổi cơlợi củaquan côngcótycơ hội khiếu nại bênthay có quyền liên hiệu quyền lợi họ bị xâm phạm A3 gia biểu 0,63 C3 Quyền Các cơtham chế nâng caocách hiệuhiệu quả thamvàgia người 0,80 0,790,20 Đại hội đồng cổ đông phải thông tin lao động cần cho phép để phát triển họp Đại đông, C4 Cácquy bênđịnh có quyền lợihội liênđồng quancổbao gồmbao gồm người 0,50 0,50 tụcvà biểu quyết.đại diện cho họ phải tự laothủ động tổ chức truyền đạt lo ngại họ hoạt động bất A4 trường giao dịch tóm đức cônglên ty phải 0,00 0,00 hợp Thị pháp hoặckhông phùthâu hợp đạo HĐQT phép hoạt động cách hiệu minh bạch không ảnh hưởng đến quyền lợi họ A5 Cần tạo điều kiện thực quyền sở hữu cho tất Trung bình cổ đông, gồm nhà đầu tư tổ chức Trung bình HVG ICF TS4 0,64 0,36 0,57 0,36 0,57 0,57 0,57 0,43 0,29 ACL AGF ANV ATA CMX FMC HVG ICF TS4 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,671,00 0,671,00 0,671,00 0,671,00 0,671,00 0,671,00 0,671,00 0,00 1,00 0,33 1,00 0,580,40 0,630,40 0,790,40 0,63 0,8 0,680,20 0,790,20 0,530,00 0,63 0,00 0,68 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,000,55 0,000,64 0,000,31 0,000,62 0,000,66 0,000,57 0,000,44 0,000,52 0,00 0,36 0,00 0,32 0,26 0,49 0,25 0,46 0,29 0,26 0,27 0,49 0,24 0,13 PHỤ LỤC A ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN DỰA TRÊN THANG ĐIỂM CỦA OECD CÔNG BỐ (NĂM 2013) GVHD: Nguyễn Đình Khôi 64 SVTH: Võ Thị Kiều Mi 0,2 Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản PHỤ LỤC B ĐIỂM TRUNG BÌNH CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN DỰA TRÊN THANG ĐIỂM CỦA OECD CÔNG BỐ (NĂM 2014) GVHD: Nguyễn Đình Khôi 65 SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản Part C – Vai trò bên liên quan AAM ABT C1 Quyền bên có quyền lợi liên quan 0,14 0,57 AAM ABT Part A – Quyền cổ đông pháp luật quy định theo thỏa thuận song A1 Quyền tôn bảntrọng cổ đông 1,00 1,00 phương A2 giabên vàoliên cácquan quyếtđược địnhpháp liên quan đến vệ, 0,67 C2 Quyền Khi lợitham ích luật bảo 1,00 0,671,00 đổi cơlợi củaquan côngcótycơ hội khiếu nại bênthay có quyền liên hiệu quyền lợi họ bị xâm phạm A3 gia biểu 0,58 C3 Quyền Các cơtham chế nâng caocách hiệuhiệu quả thamvàgia người 0,80 0,680,40 Đại hội đồng cổ đông phải thông tin lao động cần cho phép để phát triển họp Đại đông, C4 Cácquy bênđịnh có quyền lợihội liênđồng quancổbao gồmbao gồm người 0,50 0,50 tụcvà biểu quyết.đại diện cho họ phải tự laothủ động tổ chức truyền đạt lo ngại họ hoạt động bất A4 trường giao dịch tóm đức cônglên ty phải 0,00 0,00 hợp Thị pháp hoặckhông phùthâu hợp đạo HĐQT phép hoạt động cách hiệu minh bạch không ảnh hưởng đến quyền lợi họ A5 Cần tạo điều kiện thực quyền sở hữu cho tất Trung bình cổ đông, gồm nhà đầu tư tổ chức Trung bình ACL AGF ANV ATA CMX FMC HVG ICF TS4 0,36 0,43 0,57 0,5 0,57 0,57 0,57 0,43 0,29 ACL AGF ANV ATA CMX FMC HVG ICF TS4 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,671,00 0,671,00 0,671,00 0,671,00 0,671,00 0,671,00 0,671,00 0,00 1,00 0,33 1,00 0,470,40 0,370,80 0,580,60 0,580,60 0,790,20 0,840,00 0,530,80 0,63 0,00 0,68 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,000,62 0,000,56 0,000,43 0,000,67 0,000,65 0,000,57 0,000,39 0,000,72 0,00 0,36 0,00 0,32 0,46 0,49 GVHD: Nguyễn Đình Khôi 0,45 0,25 66 0,3 0,27 0,28 0,48 0,45 0,13 SVTH: Võ Thị Kiều Mi 0,2 Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản PHỤ LỤC C DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM Số thứ tự 10 11 12 13 14 GVHD: Nguyễn Đình Khôi Mã chứng khoán AAM ABT ACL AGF ANV ATA CMX FMC HVG ICF TS4 VHC VNH VTF 67 Tên công ty Công ty Cổ phần Thuỷ sản Mekong Công ty Cổ phần Xuất nhập Thuỷ sản Bế Công ty Cổ phần Xuất nhập Thuỷ sản Cử Công ty Cổ phần Xuất nhập Thuỷ sản A Công ty Cổ phần Nam Việt Công ty Cổ phần NTACO Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Xuất n Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Sao Ta Công ty Cổ phần Hùng Vương Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thuỷ sả Công ty Cổ phần Thuỷ sản số Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn Công ty Cổ phần Thuỷ hải sản Việt Nhật Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắ SVTH: Võ Thị Kiều Mi ...Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan đề tài “Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động công. .. Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản CHƯƠNG PHÂN TÍCH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỶ SẢN... Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu hoạt động doanh nghiệp thuỷ sản MỤC LỤC Trang GVHD: Nguyễn Đình Khôi SVTH: Võ Thị Kiều Mi Phân tích yếu tố quản trị công ty tác động đến hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: hân tích các yếu tố về quản trị công ty tác động đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần thuỷ sản được niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM , hân tích các yếu tố về quản trị công ty tác động đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần thuỷ sản được niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM , hân tích các yếu tố về quản trị công ty tác động đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần thuỷ sản được niêm yết trên sàn chứng khoán TP HCM , Điều này đặc biệt chính xác ở Việt Nam, nơi mà khuôn khổ pháp lý cho vấn đề quản trị còn tương đối mới mẻ và vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, và nơi mà các toà án thường không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ được các nhà đầu tư khi quyền lợi của h, Nâng cao uy tín, Uỷ ban bổ nhiệm có trách nhiệm giới thiệu, chỉ định thành viên Hội đồng quản trị tới Hội đồng quản trị., Các uỷ ban trên có thể sẽ chỉ mang tính hình thức chỉ trừ khi chúng độc lập, có khả năng tiếp cận tới thông tin và các nghiệp vụ chuyên môn, và có các thành viên có nghiệp vụ về tài chính (Keong, 2002). Vì vậy, Uỷ ban Cadbury và tổ chức OECD đã khuyến ngh, PHÂN TÍCH MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỶ SẢN VIỆT NAM, Năm 2014, tổng giá trị xuất khẩu tôm có mức tăng trưởng mạnh (26,9%) so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 3,95 tỷ USD, chiếm 50,38% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Đứng đầu về nhập khẩu tôm Việt Nam là thị trường Mỹ chiếm 26,92% tỷ trọng xuất khẩu tôm và giá , GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY THUỶ SẢN, Nâng cao hiệu quả giám sát tuân thủ QTCT của các doanh nghiệp niêm yết:, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay