Nghiên cứu phương thức bổ sung bột gạo khác nhau trong nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc

22 137 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Mã ngành: D620301 NGHIÊN CỨU PHƢƠNG THỨC BỔ SUNG BỘT GẠO KHÁC NHAU TRONG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THEO QUY TRÌNH BIOFLOC Sinh viên thực NGUYỄN THỊ HỒNG ĐẶM MSSV:1053040002 LỚP: NTTS K5 Cần thơ, 2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA SINH HỌC ỨNG DỤNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Mã ngành: D620301 NGHIÊN CỨU PHƢƠNG THỨC BỔ SUNG BỘT GẠO KHÁC NHAU TRONG NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG THEO QUY TRÌNH BIOFLOC Cán hướng dẫn Sinh viên thực ThS TẠ VĂN PHƢƠNG NGUYỄN THỊ HỒNG ĐẶM MSSV:1053040002 LỚP: NTTS K5 Cần thơ, 2014 i XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Luận văn: “Nghiên cứu phương thức bổ sung bột gạo khác nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc” Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Đặm Lớp: Nuôi trồng thủy sản K5 Luận văn đƣợc hoàn thành theo yêu cầu cán hƣớng dẫn hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp Đại học, Khoa Sinh Học Ứng Dụng – Đại Học Tây Đô Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2014 Cán hƣớng dẫn Sinh viên thực Ths Tạ Văn Phƣơng Nguyễn Thị Hồng Đặm Chủ tịch hội đồng ………………………………… ii LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết: Luận văn công trình nghiên cứu cá nhân tôi, số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa công bố hình thức Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Nguyễn Thị Hồng Đặm iii LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn đến tất quý Thầy Cô - Khoa Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Tây Đô tận tình dạy bảo, truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt thời gian học quan tâm giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến thầy Tạ Văn Phương, thầy tận tình hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt trình thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn bạn lớp Nuôi trồng thủy sản K5 đoàn kết vượt qua khó khăn suốt trình học tập thực đề tài Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn người thân gia đình: Mẹ anh chị quan tâm lo lắng, hết lòng động viên tạo điều kiện cho học tập thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn ghi nhớ ! iv TÓM TẮT Đề tài: “Nghiên cứu phƣơng thức bổ sung bột gạo khác nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc” thực trại thực nghiệm Khoa sinh học ứng dụng – Trường Đại học Tây Đô, từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2013 Thí nghiệm bố trí 15 bể với thể tích 1m3/bể nước cấp với thể tích 0,5m3, mật độ tôm nuôi 200 con/m3 bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên, thời gian nuôi 63 ngày, thí nghiệm có bổ sung thêm carbohydrate (bột gạo) chưa ủ, ủ 48h theo TAN thức ăn với tỷ lệ C:N 15:1 Các tiêu môi trường như: Độ kiềm, độ đục, TSS, VSS, TAN, NO2- nghiệm thức có bổ sung bột gạo cao so với nghiệm thức đối chứng nằm khoảng thích hợp cho tôm phát triển Mật độ Rotifera có xu hướng tăng dần cuối thí nghiệm mật độ Protozoa giảm Tỷ lệ sống cao nghiệm thức TA-0 (93% ± 6), tăng trưởng khối lượng (9,98 g/con) suất cao (1,86 kg/m 3) cao tất nghiệm thức so sánh hai nghiệm thức bổ sung bột gạo theo lượng thức ăn kết tương đương Từ kết thí nghiệm cho thấy, bổ sung gạo theo TA dù qua thời gian thủy phân hủy không thủy phân cho tăng trưởng, tỷ lệ sống suất cao hơn, khác biệt có ý nghĩa thống kê (p 8,5 ngăn cản trình lột xác tôm diễn Độ kiềm thấp CO32- + H+ HCO3HCO3- + H+ H2O + CO2 Khi tổng độ kiềm thấp (
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu phương thức bổ sung bột gạo khác nhau trong nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc , Nghiên cứu phương thức bổ sung bột gạo khác nhau trong nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc , Nghiên cứu phương thức bổ sung bột gạo khác nhau trong nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay