Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam

48 128 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:09

Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam LỜI CẢM ƠN  Sau bốn năm theo học trường, em trân trọng biết ơn quý thầy cô Khoa Kế Toán – Tài Chính – Ngân Hàng tận tình truyền đạt kiến thức để làm tảng giúp em hiểu sâu nghiệp vụ môi trường làm việc tương lai em Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Đình Khôi tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em kính chúc quý thầy cô dồi sức khỏe công tác tốt Trân trọng kính chào! Cần Thơ, ngày 04 tháng 05 năm 2016 Sinh viên thực Lê Hoàng Nam GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan đề tài thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày 04 tháng 05 năm 2016 Sinh viên thực Lê Hoàng Nam GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam TÓM TẮT ĐỀ TÀI  Đề tài nghiên cứu thực để lượng hóa phân tích yếu tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua tỷ số ROE Bên cạnh đó, nghiên cứu dựa sở nghiên cứu trước tình hình thực tế Việt Nam, nghiên cứu đề xuất biến sử dụng gồm: tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ (NPL), vốn chủ sở hữu tổng tài sản (ETA), tỷ lệ chi phí doanh thu (TCTR), tỷ lệ tiền gửi so với tiền cho vay (DLR), tỷ lệ cho vay tổng tài sản (LOANTA)Nghiên cứu thu thập mẫu liệu giai đoạn 2011 – 2014 ngân hàng niêm yết sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội bao gồm 20 quan sát với bảng liệu cấu trúc không cân xứng Trong nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả tiến hành chạy hai mô hình tác động mô hình tác động cố định (Fixed Effect – FEM) mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effect – REM) để ước lượng mô hình hồi quy Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng kiểm định để kiểm tra tượng tương quan biến mô hình với việc kiểm định ma trận tương quan nhân tử phóng đại phương sai (VIF), với nghiên cứu thực kiểm định Hausman để kiểm tra xem hai mô hình tác động cố định tác động ngẫu nhiên mô hình phù hợp Kết nghiên cứu cho thấy biến vốn chủ sở hữu tổng tài sản (ETA),tỷ lệ cho vay tổng tài sản (LOANTA) có tác động lớn đến hiệu hoạt động có tác động ngược chiều, biến độc lập: : tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ (NPL), tỷ lệ chi phí doanh thu (TCTR), tỷ lệ tiền gửi so với tiền cho vay (DLR) chưa có chứng thống kê Từ kết trên, tác giả có số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam  Cần Thơ, ngày 04 tháng 05 năm 2016 Giảng viên hướng dẫn MỤC LỤC  GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam DANH SÁCH BẢNG  GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT  NHTM Ngân hàng thương mại FEM Tác động cố định (Fixed Effect Model) REM Tác động ngẫu nhiên (Random Effect Model) NPL Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ ETA Vốn chủ sở hữu tổng tài sản TCTR Tỷ lệ chi phí doanh thu DLR Tỷ lệ tiền gửi so với tiền cho vay LOANTA Tỷ lệ cho vay tổng tài sản ROE Lợi nhuận vốn chủ sở hữu ROA Lợi nhuận tổng tài sản KH Khách hàng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU  1.1 Lý chọn đề tài Đất nước ta chuyển hòa nhập với phát triển khu vực giới Việt Nam với tiềm sẵn có khai thác cách kịp thời hiệu hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa – đại hóa xây dựng đất nước Trên đường có đóng góp đáng kể hệ thống tài – tiền tệ, đặc biệt hệ thống ngân hàng, phần lớn ngân hàng thương mại Hệ thống ngân hàng thương mại có vai trò vô quan trọng kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế Ngân hàng thương mại có chức thu hút tập trung nguồn vốn nhỏ lẻ thành nguồn vốn lớn để đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế Trong thời gian gần đây, xuất hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần, chi nhánh ngân hàng nước đặc biệt ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam tạo nên cạnh tranh khốc liệt lĩnh vực kinh doanh tiền tệ Chúng ta cần đánh giá lực để tận dụng tối đa lợi có để phát triển, thấy rõ thách thức, hạn chế để có sách lược, giải pháp khắc phục nhanh chóng, tạo dựng lợi cạnh tranh Với mục tiêu làm tăng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại việc đẩy mạnh khả cạnh tranh ngân hàng, tháo bỏ rào cản thị trường, lãi suất,… đòi hỏi ngân hàng thương mại phải cải cách sâu rộng, toàn diện nhằm nâng cao hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng Đây vấn đề cần quan tâm nhiều Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam” đưa mô hình nghiên cứu phù hợp với thực trạng số Ngân hàng thương mại đại diện cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động hỗ trợ nhà quản trị, nhà hoạch định sách, nhà đầu tư việc định Qua sở để Ngân hàng hoàn thiện khung sách việc hoạt động quản lý GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu chung đề tài tìm hiểu yếu tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại, qua phân tích định lượng tìm yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Nghiên cứu sở lý luận việc đo lường hiệu ngân hàng thương mại, mô hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại - Xác định mối tương quan yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại - Đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao hiệu hoạt động tăng cao khả cạnh tranh ngân hàng thương mại góp phần phục vụ cho mục tiêu phát triển ngành ngân hàng làm cho tài quốc gia phát triển ổn định năm tới 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu khóa luận hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Tuy nhiên hiệu hoạt động phạm trù rộng phức tạp luận văn tập trung chủ vào nghiên cứu hiệu theo quan điểm phân tích định lượng nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu không tập trung vào ngân hàng thương mại, phạm vi nghiên cứu luận văn mở rộng phân tích hiệu ngân hàng Việt Nam Các ngân hàng chọn đề tài ngân hàng có vốn từ 8000 đến 9500 tỷ đồng Và thời gian nghiên cứu năm từ năm 2011 đến năm 2014 GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam (Nguồn: cafef.vn) GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 10 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ  4.1 Thống kê mô tả Bộ liệu dùng để chạy mô hình liệu bảng có cấu trúc không cân xứng bao gồm 20 quan sát Kết thống kê mô tả biến trình bày bảng sau: Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến mô hình Biến Số Giá trị quan trung sát bình Độ lệch chuẩn Giá trị Trung vị nhỏ Giá trị lớn Độ bất cân xứng Độ nhọn ROE 20 10.733 6.506 7.941 2.397 26.823 1.254 3.867 NPL 20 7.171 3.283 7.067 1.210 17.211 1.196 5.683 ETA 20 7.488 1.426 7.313 4.255 10.219 -0.081 3.100 TCTR 20 361.216 407.506 277.411 124.016 2046.644 3.783 16.232 DLR 20 1.408 0.193 1.385 1.008 1.707 -0.202 2.125 LOANTA 20 45.799 10.177 43.749 30.755 64.999 0.587 2.286 (Nguồn: Kết tính toán tác giả) GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 34 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Bảng 4.2 Ma trận tương quan biến độc lập (Nguồn: Kết tính toán từ phần mềm Stata 12 tác giả) Kết từ bảng 4.2 ma trận hệ số tương quan cặp biến mô hình cho thấy biến ETA giải thích tương quan rõ biến hiệu hoạt động ROE, ngược lại biến lại giải thích không tốt với biến ROE Kết cho thấy biến có hệ số tương quan nhỏ 0.8 nên kết luận tượng đa cộng tuyến không nghiêm trọng xảy biến thấp Tuy nhiên để khẳng định cách thuyết phục tượng đa cộng tuyến xảy không nghiêm trọng tác giả thực kiểm định đa cộng tuyến kiểm định VIF kết thu sau: Bảng 4.3 Kiểm tra đa cộng tuyến biến độc lập mô hình (Nguồn: Kết tính toán từ phần mềm Stata 12 tác giả) VIF (Variance Inflation Factor) tiêu dùng để kiểm định tượng đa cộng tuyến phương trình hồi quy Nếu giá trị VIF lớn 10 kết luận có tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng xảy ra, ngược lại giá trị VIF nhỏ 10 tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng xảy Với kết tính toán từ bảng 4.3 cho thấy giá trị VIF biến tỷ số nợ hạn tổng dư nợ (NPL), vốn chủ sở hữu tổng tài sản (ETA), tỷ lệ chi phí doanh thu GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 35 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam (TCTR), tỷ lệ tiền gửi so với tiền cho vay (DLR), tỷ lệ cho vay tổng tài sản (LOANTA) nhỏ 10 nên kết luận tương đa cộng tuyến nghiêm trọng xảy Như khẳng định lại lần nửa từ việc kiểm tra tượng đa cộng tuyến VIF ma trận tương quan mô hình nghiên cứu hoàn toàn tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng biến độc lập với 4.2 Các kiểm định lựa chọn biến hiệu hoạt động ngân hàng Để kiểm định xem mô hình Fixed Effect hay Random Effect mô hình phù hợp việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả khoản doanh nghiệp ngành thủy sản tác giả sử dụng kiểm định Hausman-test để làm rõ vấn đề Kết chạy kiểm định Hausman tác giả trình bày giải thích qua bảng 4.4 sau: Bảng 4.4: Kiểm tra Fixed Effect Random Effect Hausman (Nguồn: Kết tính toán từ phần mềm Stata 12 tác giả) Kết cho thấy giá trị P-value(Pro>chi2) mô hình 0.6938 > 0.05, với độ tin cậy 95%, tác giả có đủ sở để bác bỏ giả thuyết H đến kết luận mô hình đề xuất nghiên cứu, việc sử dụng mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model – REM) phù hợp giải thích tốt mô hình tác động cố định (Fixed Effect – FEM)về ảnh hưởng yếu tố đến hiệu hoạt động ngân hàng, nên tác giả sử dụng mô hình tác động ngẫu nhiên – REM GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 36 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam nghiên cứu Kết thu với mô hình tác động ngẫu nhiên – REM trình bày bảng 4.5 sau: Bảng 4.5: Mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model -REM) (Nguồn: Kết tính toán từ phần mềm Stata 12 tác giả) Với kết bảng 4.5 (mô hình tác động ngẫu nhiên), mô hình hồi quy viết lại dạng sau: Y = 52.078 + 0.471*NPL – 3.018*ETA + 0.001*TCTR – 6.185*DLR – 0.302*LOANTA GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 37 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Kết nghiên cứu so với kỳ vọng ban đầu tác giả: Bảng 4.6 Kết nghiên cứu so với kỳ vọng Biến Mô tả Đo lường Dấu kỳ vọng Kết - + - - - + - - - - Phụ thuộc ROE (Y) Lợi nhuận sau thuế vốn chủ sở hữu Độc lập NPL ETA TCTR DLR LOANTA Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ Vốn chủ sở hữu tổng tài sản Tỷ lệ chi phí doanh thu Tỷ lệ tiền gửi so với tiền cho vay Tỷ lệ cho vay tổng tài sản Nợ hạn/tổng dư nợ cho vay Vốn chủ sở hữu/tổng tài sản Tỷ lệ chi phí/doanh thu Tiền gửi/tiền cho vay Cho vay/tổng tài sản Từ kết bảng 4.5 cho ta thấy với giá trị biến mô hình biến tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản (ETA) có ý nghĩa mức 5% có tác động lớn giải thích rõ đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại lại có quan hệ ngược chiều đến hiệu hoạt động Điều cho ta thấy vốn hóa caolợi nhuận vốn chủ sỡ hữu giảm Kết cho thấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại có kết với nghiên cứu Trịnh Quốc Trung, Nguyễn Văn Sang (2013) Kết gợi ý cho thấy ngắn hạn ngân hàng tăng vốn để tăng lực tài khả cạnh tranh, việc tăng vốn ngân hàng cần cẩn trọng, tăng vốn chủ sở hữu phương thức hữu hiệu để làm tăng hiệu hoạt động điều kiện sản xuất giảm theo quy mô Tuy nhiên, theo thông tư số 36/2014/TT-NHNNvề “Quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” 9% tăng vốn trước mắt nhằm tăng khả khoản, chất lượng tài sản đảm bảo cho ngân hàng phát triển ổn định tăng thị phần góp phần cải thiện hiệu hoạt động Còn ngân hàng có tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản lớn việc tăng vốn chủ sỡ hữu không cần thiết vốn chủ sở hữu tăng hiệu hoạt động chưa tăng ngân hàng đối mặt với hiệu suất giảm theo quy mô Và kết có kỳ vọng với tác giả GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 38 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Tỷ lệcho vay tổng tài sản (LOANTA) có ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại mức ý nghĩa 5% lại mang dấu âm Điều cho thấytỷ lệ cho vay tổng tài sản cao hiệu hoạt động giảm ngân hàng cho vay nhiều hiệu cao Bởi vì, số lượng tín dụng tăng rủi ro tín dụng gia tăng Đặc biệt khoản vay trung dài hạn tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, vay chịu ảnh hưởng biến động thị trường, kinh tế nhiều Thực tế cho thấy thời gian qua ngân hàng thương mại chạy đua mở rộng thị trường tín dụng nên thông thoáng việc thẩm định dự án vay vốn, khả quản lý, khả kiểm soát chất lượng tín dụng ngân hàng chưa cao, khả phân tích thẩm định tín dụng cán bộ, nhân viên tín dụng hạn chế, quản lý rủi ro kém, làm cho cho vay có nhiều rủi ro làm giảm hiệu sử dụng đồng vốn, tăng tỷ lệ nợ hạn gây nguy rủi ro mặt hệ thống.Theo Thân Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Hồng Chuyên (2014) thu nhập ngân hàng thương mại phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động cho vay hoạt động bị thu hẹp gây nhiều khó khăn cho ngân hàng thương mại Việt Nam Bên cạnh đó, tình hình nợ xấu diễn biến phức tạp, ngân hàng gặp khó khăn cho việc tìm đầu rủi ro cao phải chịu chi phí đầu vào lớn Từ kết phân tích ngân hàng thương mại Việt Nam nên đa dạng hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm nhằm tìm kiếm nguồn thu Và kết từ mô hình có kỳ vọng với tác giả Tỷ lệ tiền gửi so với tiền cho vay (DLR) chưa có ý nghĩa mặc thống kê, kết lại có kỳ vọng với tác giả, điều cho ta thấy ngân hàng sử dụng tốt nguồn vốn huy động làm tăng hiệu hoạt động Tuy nhiên, ngân hàng cần nhìn thấy nguy tiềm ẩn bị thu hẹp tiền gửi nhanh chóng thị trường có tình đột xuất xảy khách hàng mua chứng khoán khách hàng vay nợ ngân hàng đến hạn không trả Theo kết tính toán từ mô hình, biến lại tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ (NPL), tỷ lệ chi phí doanh thu (TCTR), Tỷ lệ tiền gửi so với tiền cho vay (DLR) chưa có ý nghĩa mức 5% mô hình nghiên cứu Tuy nhiên đề tài giới hạn thời gian số mẫu quan sát, nên chưa có chứng thống kê xác yếu tố có tác động đến hiệu hoạt động hay không Cùng với đó, tác giả nhận xét giá trị R-sq để đo lường thay đổi biến phụ thuộc thông qua biến độc lập, kết nhận mô hình giá trị R-sq = 0.6940 thể mô hình giải thích 69,4% thay đổi ROE thông qua biến tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ (NPL), vốn chủ sở hữu tổng tài sản (ETA), tỷ lệ chi phí doanh thu (TCTR), tỷ lệ tiền gửi so với tiền cho vay (DLR), tỷ lệ cho vay GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 39 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam tổng tài sản (LOANTA) GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 40 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ  5.1 Kết luận Đề tài “Những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại Việt Nam” tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại áp dụng vào đánh giá ngân hàng thương mại với 20 mẫu quan sát Trên sở phân tích định lượng việc đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, để từ nghiên cứu đưa số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động khả cạnh tranh ngân hàng thương mại cho phù hợp với yêu cầu đổi hội nhập quốc tế Bởi vị hệ thống ngân hàng huyết mạch kinh tế Nghiên cứu cho thấy hiệu hoạt động ngân hàng tỷ lệ nghịch với tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản tỷ lệ cho vay tổng tài sản Điều cho thấy vốn hóa cao lợi nhuận vốn chủ sỡ hữu giảm tỷ lệ cho vay tổng tài sản cao hiệu hoạt động giảm Qua thấy tăng vốn hoạt động hiệu cho vay nhiều mang lại nguồn lợi nhuận cho ngân hàng Tuy nhiên, cần cẩn trọng việc sử dụng kết nghiên cứu nghiên cứu xây dựng mô hình biến định lượng chưa đưa vào thực tiễn mô hình hiệu hoạt động ngân hàng thương mại thông qua biến liên quan đến trình độ lao động, giới tính, độ tuổi nhân viên… 5.2 Kiến nghị Đề tài thực nhằm mục đích xác định mối quan hệ biến độc lập với biến phụ thuộc hiệu hoạt động ngân hàng đại diện biến ROE Nghiên cứu góp phần giúp cho nhà quản trị ngân hàng thương mại hiểu tầm quan trọng yếu tố mô hình tầm quan trọng hiệu hoạt động  Đối với ngân hàng nhà nước - Thường xuyên kiểm tra theo dõi khoản nợ hạn, nợ xấu ngân hàng thương mại để có biện pháp phù hợp nhằm xử lý kịp thời - Cần có sách tiền tệ phù hợp cho thời kỳ đề bắt kịp với tình hình kinh tế - Cần có văn hướng dẫn cụ thể cách đồng việc thực GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 41 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam quy định Từ có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, tránh sai phạm đáng tiếc xảy ra, hạn chế việc ngân hàng thương mại thực không tinh thần định ban hành - Cần có sách điều tiết lãi suất, giá phù hợp thông qua việc sử dụng hữu hiệu công cụ sách tiền tệ ổn định kinh tế vĩ mô thúc đẩy tăng trưởng, hoàn thiện sách lãi suất huy động, cho vay lonh hoạt phù hợp với diễn biến thị trường - Tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho định chế tài chính, hợp pháp hóa tài sản thu hồi nợ xấu cho ngân hàng Đề phương án cụ thể giúp ngân hàng giảm nợ xấu  Đối với ngân hàng thương mại - Cần cân đối tỷ lệ cho vay so với tổng tài sản cho vay cao chưa hẳn mang lại hiệu cho ngân hàng vay mang nhiều rủi ro tiềm ẩn kinh tế biến động, bên cạnh cần có biện pháp để giảm tỷ lệ nợ xấu - Cần cẩn trọng việc tăng nguồn vốn chủ sở hữu, tăng nguồn vốn chủ sở hữu chưa phải phương án hữu hiệu để tăng hiệu hoạt động ngân hàng - Cần sử dụng tốt nguồn vốn huy động nguồn vốn huy động nguồn chi phí đầu vào lớn - Đôn đốc, nhắc nhở khách hàng trả nợ vay hạn tránh phát sinh khoản nợ hạn - Cần cân đối chi phí doanh thu để tối đa hóa lợi nhuận cho ngân hàng - Cần phải xác định rõ mục tiêu định hướng phát triển để có sách vận hành đắn có hiệu - Cho vay phân tán với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, không tập trung vốn cho vay vào khách hàng nhóm khách hàng có tính chất - Cần có sách tín dụng cụ thể, mở rộng tín dụng cách thận trọng đảm bảo phát triển bền vững hiệu quả, đầu tư phần lớn vào tín dụng ngắn hạn có đảm bảo, vào dự án trọng điểm kế hoạch phát triển vùng sở định hướng phát triển địa phương Sàn lọc khách hàng, đầu tư vốn khách hàng có đủ điều kiện vay vốn, phương án khả thi cao, hạn chế đầu tư vào vay không đảm bảo, ngưng cấp tín dụng xử lý tài sản đảm bảo khách hàng chiếm tỷ lệ nợ hạn lớn ngân hàng - Cần xem xét kỹ lưỡng khách hàng trước sau cho vay Quan tâm mức cần thiết hiệu hoạt động kinh doanh khách hàng kinh doanh GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 42 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam ngân hàng “hiệu khách hàng hiệu ngân hàng”, khách hàng kinh doanh có hiệu có khả trả nợ vay cho ngân hàng hạn gốc lãi Khi thu nợ hạn cho vay đem lại hiệu hoạt động tín dụng góp phần đem lại hiệu cho hoạt động kinh doanh chung ngân hàng - Có mức lãi suất cạnh tranh để thu hút thêm khách hàng mới, mở rộng thị phần tổng nguồn cung cấp vốn tín dụng địa phương - Thường xuyên trích lập dự phòng rủi ro tín dụng nhằm có nguồn xử lý khoản nợ bị hạn không thu 5.3 Những hạn chế đề tài Mặc dù cố gắng nhiều để hoàn thành khóa luận nghiên cứu, giới hạn thời gian nghiên cứu, kinh nghiệm kiến thức giới hạn nên nhiều hạn chế nghiên cứu: Thứ nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp báo cáo tài ngân hàng thương mại công bố sàn chứng khoán Do đó, chưa sâu vào thực tế ngân hàng thương mại việc vấn ý kiến từ chuyên gia lĩnh vực ngân hàng để tìm biến có mức độ ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động ngân hàng Thứ hai biến phụ thuộc mô hình nghiên cứu sử dụng biến ROE nên tính khách quan độ xác đưa vào thực tế chưa cao Thứ ba minh bạch số liệu báo cáo tài ngân hàng GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 43 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Xuân Nhật (2007), Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á đến năm 2015, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Dờn (2003), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất Lao động Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng đại, Nhà xuất Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Chính phủ (2009), Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 Nghị định tổ chức hoạt động ngân hàng thương mại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Thông tư số 15/2010/TT-NHNN ngày 16/6/2010 Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vaytrong hoạt động tổ chức tài quy mô nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam (05 ngân hàng, 2011 đến 2014), Báo cáo tài hợp Hoàng Ngọc Nhậm (2008), Giáo trình kinh tế lượng, Nhà xuất Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều (2012), Tài doanh nghiệp bản, Nhà xuất Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 10 Quốc hội (2010), Số: 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010 Luật Tổ chức tín dụng GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 44 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam PHỤ LỤC Phụ lục 1: Kết tính toán tiêu GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 45 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Phụ lục 2: Thống kê mô tả biến mô hình GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 46 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 47 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 48 SVTH: Lê Hoàng Nam ... Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại. .. Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam (Nguồn: cafef.vn) GVHD: Ths Nguyễn Đình Khôi 10 SVTH: Lê Hoàng Nam Các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng hiệu hoạt động ngân. .. động ngân hàng thương mại, qua phân tích định lượng tìm yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam , Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam , CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU, CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ, Bảng 4.5: Mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model -REM), CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay