Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty TNHH kiểm toán sao việt – chi nhánh cần thơ

108 170 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 22:09

Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT – CHI NHÁNH CẦN THƠ Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ BÍCH TIỀN MSSV: 12D340301088 LỚP: ĐHKT7 Cần Thơ, 2016 GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn i SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT – CHI NHÁNH CẦN THƠ Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: THS: NGUYỄN QUANG NHƠN NGUYỄN THỊ BÍCH TIỀN MSSV: 12D340301088 LỚP: ĐHKT7 Cần Thơ, 2016 GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn ii SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt LỜI CẢM ƠN Qua bốn năm học tập rèn luyện trường Đại học Tây Đô, giúp em tích lũy vốn kiến thức chuyên môn; sau thời gian ba tháng thực tập công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt – Chi nhánh Cần Thơ, em tiếp cận với thực tế, học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn nâng cao Đó nhờ hướng dẫn, giảng dạy nhiệt tình quý thầy cô Khoa Kế toán – Tài – Ngân hàng; giúp đỡ tận tình anh chị công ty kiểm toán Sao Việt Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý thầy, cô Khoa Kế toán – Tài – Ngân hàng, tất quý thầy, cô công tác trường, người tận tình giảng dạy chúng em suốt thời gian học tập trường, đặc biệt Thầy Nguyễn Quang Nhơn, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực hoàn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt – Chi nhánh Cần Thơ, đến anh chị kiểm toán viên công tác công ty tận tình hướng dẫn, dạy, giúp đỡ cho em thời gian thực tập quý công ty Do hạn chế mặt thời gian đặc biệt hạn chế mặt kiến thức thân nên đề tài không tránh khỏi có sai sót, em mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý thầy cô anh chị công ty kiểm toán để đề tài em hoàn chỉnh Và hành trang quý giá giúp em bổ sung, hoàn thiện kiến thức công việc sau Em xin gởi lời chúc đến quý thầy cô anh chị công ty kiểm toán dồi sức khỏe thành công công việc sống Cần Thơ, Ngày 09 tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Bích Tiền GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn vi SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan viết đề tài thực Nội dung đề tài không giống với đề tài thực trước Các số liệu sử dụng đề tài hoàn toàn trung thực Nếu có sai phạm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Cần Thơ, Ngày 09 tháng năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thị Bích Tiền TÓM TẮT KHÓA LUẬN GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn vii SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt Báo cáo tài doanh nghiệp nhiều người sử dụng, dĩ nhiên người sử dụng cần có thông tin đáng tin cậy nhằm giúp họ đánh giá thực trạng tài chính, hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp để đưa định kinh tế mang lại lợi ích cao Nền kinh tế nước ngày phát triển, tính cạnh tranh doanh nghiệp người sử dụng thông tin tài ngày cao, đòi hỏi thông tin tài phải đáng tin cậy minh bạch tạo nên hệ khả nhận thông tin tài tin cậy, rủi ro thông tin gia tăng, kiểm toán độc lập đời để khắc phục rủi ro thông tin tài chính, đặc biệt kiểm toán khoản mục doanh thu báo cáo tài Kiểm toán khoản mục doanh thu phần hành kiểm toán quan trọng kiểm toán báo cáo tài Doanh thu yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, thông qua tiêu lợi nhuận doanh nghiệp xác định cách xác Bởi doanh thu ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu hoạt động doanh nghiệp kỳ, ảnh hương đến định cho vay hay đầu tư đối tượng quan tâm bên doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quản lý Nhà nước công tác điều hành Ban lãnh đạo doanh nghiệp Các công ty kiểm toán trình hoạt động, không ngừng hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu Nhận thấy tầm quan trọng công tác kiểm toán khoản mục này, với mục tiêu hiểu rõ thực trạng kiểm toán khoản mục doanh thu đề tài “Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt – Chi nhánh Cần Thơ” thực Qua đề tài giúp cho nhà quản lý có nhìn đắn thực trạng kiểm toán báo cáo tài nói chung kiểm toán khoản mục doanh thu nói riêng công ty Nội dung chủ yếu đề tài giới thiệu khái quát quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu, sau đó, đánh giá hoàn thiện quy trình Công ty SVC Qua việc phân tích, tác giả thấy điểm mạnh hạn chế tồn Công ty SVC Từ đó, tác giả đề số giải pháp ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu nói riêng BCTC nói chung tương lai GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn viii SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn ix SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn x SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt MỤC LỤC .I TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG II KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC II CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN II LỜI CẢM ƠN VI CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.3.1 Phương pháp thu thập số liệu 1.3.1.1 Số liệu sơ cấp 1.3.1.2 Số liệu thứ cấp .2 1.3.2.1 Phương pháp so sánh 1.3.2.2 Phương pháp phân tích 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Giới hạn nội dung 1.4.2 Giới hạn không gian .3 1.4.3 Giới hạn thời gian 1.4.4 Đối tượng nghiên cứu .3 1.5 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Phương pháp luận 2.1.1 Khái niệm kiểm toán vấn đề có liên quan 2.1.1.1 Khái niệm kiểm toán 2.1.1.2 Một số khái niệm liên quan 2.1.2 Một số vấn đề chung kế toán doanh thu 2.1.2.1 Khái niệm doanh thu 2.1.2.2 Thời điểm xác nhận doanh thu .7 2.1.3 Một số vấn đề chung kiểm toán khoản mục doanh thu .9 2.1.3.1 Đặc điểm số trường hợp gian lận, sai sót xảy kiểm toán khoản mục doanh thu 2.1.3.2 Mục tiêu kiểm toán khoản mục doanh thu 11 2.2 Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu kiểm toán BCTC 11 GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xi SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt 2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 11 2.2.1.1 Tiền kế hoạch .11 2.2.1.2 Lập kế hoạch kiểm toán .13 2.2.2 Giai đoạn thực kiểm toán 15 2.2.2.1 Kiểm tra hệ thống kiểm soát nội 15 2.2.2.2 Thu thập chứng kiểm toán 16 2.2.2.3 Lựa chọn phần tử thử nghiệm .16 2.2.2.4 Thực thử nghiệm 16 2.2.2.5 Lập hồ sơ kiểm toán 19 2.2.3 Hoàn thành kiểm toán .19 2.3 Phương pháp nghiên cứu .20 2.3.1 Phương pháp phân tích, mô tả, tổng hợp 20 2.3.2 Phương pháp quan sát .20 2.3.3 Phương pháp liệt kê 20 2.3.4 Phương pháp so sánh, đối chiếu .21 2.3.5 Phương pháp phân tích biến động 21 2.3.6 Phương pháp phân tích đối ứng 21 2.3.7 Phương pháp chọn mẫu 21 2.3.8 Phương pháp kiểm tra chi tiết 21 CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN SAO VIỆT VÀO THỰC TẾ 21 3.1 Giới thiệu Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt .21 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .21 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy 23 3.1.3 Các dịch vụ công ty 25 3.1.3.1 Dịch vụ kiểm toán 25 3.1.3.2 Dịch vụ tư vấn .25 3.1.3.3 Dịch vụ khác .26 3.1.4 Tình hình hoạt động công ty 26 3.1.4.1 Đặc điểm khách hàng 26 3.1.4.2 Kết hoạt động công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt chi nhánh Cần Thơ qua năm (2013-2015) .27 BẢNG 3.1: BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY SVC QUA NĂM27 3.1.5 Thuận lợi, khó khăn định hướng phát triển .29 3.1.5.1 Thuận lợi 29 3.1.5.3 Định hướng phát triển 30 GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xii SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt 3.2 Thực quy trình Kiểm toán khoản mục doanh thu Công ty TNHH CBTSXK Hoàng Gia 31 3.2.1 Chuẩn bị kiểm toán 31 3.2.1.1 Tìm hiểu khái quát khách hàng .31 a) Đặc điểm kinh doanh 31 3.2.1.2 Mục đích kiểm toán đơn vị khách hàng .34 3.2.1.3 Thực thủ tục phân tích sơ 34 3.2.1.4 Hiểu biết hệ thống kiểm soát nội công ty 38 3.2.1.5 Đánh giá rủi ro kiểm toán xác lập mức trọng yếu 42 BẢNG 3.6: XÁC ĐỊNH MỨC TRỌNG YẾU (PM) 44 3.2.2 Giai đoạn thực Kiểm toán .46 3.2.2.1 Thực thử nghiệm kiểm soát đánh giá lại rủi ro kiểm soát 46 3.2.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán .61 BẢNG 3.15: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SAU KIỂM TOÁN 3.3 Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu thực tế với quy trình kiểm toán mẫu VACPA 65 3.3.1 Giống nhau: 65 Quy trình kiểm toán SVC thực có nhiều điểm tương đồng với quy trình kiểm toán mẫu VACPA, cụ thể: 65 3.3.2 Khác .65 CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT – CHI NHÁNH CẦN THƠ .68 4.1 Đánh giá ưu điểm, nhược điểm quy trình kiểm toán doanh thu .68 4.1.1 Ưu điểm 68 4.1.1.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán .68 4.1.1.2 Giai đoạn thực kiểm toán 68 4.1.1.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán 69 4.1.2 Nhược điểm .70 4.1.2.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán .70 4.1.2.2 Giai đoạn thực kiểm toán 70 4.1.2.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán 71 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện quy trình Kiểm toán khoản mục doanh thu Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt – chi nhánh Cần Thơ 72 4.2.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 72 4.2.2 Giai đoạn thực kiểm toán 73 GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xiii SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01: CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU KHOẢN MỤC DOANH THU PHỤ LỤC 02: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY TNHH CBTSXK HOÀNG GIA PHỤ LỤC 03: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH CBTSXK HOÀNG GIA PHỤ LỤC 04: KIỂM TRA KSNB ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG, PHẢI THU, THU TIỀN PHỤ LỤC 05: BẢNG KIỂM TRA CHI TIẾT MẪU DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ PHỤ LỤC 06: BẢNG KIỂM TRA CHI TIẾT MẪU CHỨNG TỪ LÃI NGÂN HÀNG VÀ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ PHỤ LỤC 07: BẢNG KIỂM TRA CHỨNG TỪ CUT – OFF GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xiv SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt PHỤ LỤC 01 CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU KHOẢN MỤC DOANH THU STT Thủ tục Người thực Tham chiếu Kiểm tra nguyên tắc kế toán áp dụng quán với năm trước phù hợp với quy định chuẩn mực chế độ kế toán hành Chương G140 Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số dư cuối năm trước Đối chiếu số dư bảng số liệu tổng hợp với BCĐPS giấy tờ làm việc kiểm toán năm trước (nếu có) " G140 " G140 " G140 I Thủ tục chung II Kiểm tra phân tích So sánh doanh thu bán hàng doanh thu hàng bán bị trả lại, tỷ lệ khoản mục giảm trừ doanh thu tổng doanh thu năm năm trước, thu thập giải trình cho biến động bất thường Phân tích biến động tổng doanh thu, doanh thu theo loại hoạt động năm với năm trước, thu thập giải trình cho biến GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xv SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt động bất thường III Kiểm tra chi tiết Lập bảng tổng hợp doanh thu theo khách hàng, nhóm hàng hóa, dịch vụ cung cấp theo tháng năm, đối chiếu Sổ Cái - Đối chiếu doanh thu theo khách hàng tháng, loại hàng hóa dịch vụ với tài liệu độc lập khác như: Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng phòng bán hàng, phòng xuất khẩu,… số lượng, giá trị giải thích chênh lệch lớn (nếu có) " G140 Chọn mẫu khoản doanh thu ghi nhận năm kiểm tra hồ sơ bán hàng liên quan Đối với doanh thu ngoại tệ, cần kiểm tra tính hợp lý tỷ giá áp dụng để quy đổi " G140 Kiểm tra chi tiết hồ sơ khoản giảm trừ doanh thu lớn năm, đảm bảo quy định bán hàng DN luật thuế " G140 " G150 " G140 " G140 - Đối chiếu doanh thu hạch toán với doanh thu theo tờ VAT năm 5.1 5.2 5.3 Kiểm tra tính kỳ doanh thu Kiểm tra hóa đơn bán hàng, vận đơn, phiếu xuất kho, hợp đồng lô hàng bán trước….ngày sau… Ngày kể từ ngày khóa sổ kế toán để đảm bảo doanh thu ghi chép kỳ Kiểm tra tính hợp lý lô hàng bị trả lại giảm giá hàng bán phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán, đánh giá ảnh hưởng đến khoản doanh thu ghi nhận năm Kiểm tra tính trình bày doanh thu báo cáo tài IV Thủ tục kiểm toán khác GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xvi SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt (Nguồn: Công ty TNHH kiểm toán Sao Việt) PHỤ LỤC 02 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CÔNG TY TNHH CBTSXK HOÀNG GIA Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN Mã Thuyết Số cuối năm Số đầu năm số minh A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 202.951.876.354 267.353.999.957 I Tiền khoản tương 110 6.194.515.846 12.185.204.517 đương tiền Tiền 111 6.194.515.846 12.185.204.517 Các khoản tương đương tiền 112 II Đầu tư tài ngắn hạn 120 Chứng khoán kinh doanh 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán 122 kinh doanh (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo 123 hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 125.087.593.391 216.067.923.362 Phải thu ngắn hạn khách 131 116.245.604.739 209.015.641.862 hàng Trả trước cho người bán ngắn 132 8.841.988.652 2.975.281.500 hạn Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch 134 hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn 135 Phải thu ngắn hạn khác 136 4.077.000.000 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó 137 đòi (*) Tài sản thiếu chờ xử lý 139 GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xvii SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt IV Hàng tồn kho 140 12.897.631.651 38.940.209.692 Hàng tồn kho 141 12.897.631.651 38.940.209.692 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (*) V Tài sản ngắn hạn khác 150 58.772.135.466 160.662.386 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 484.951.397 Thuế khoản khác phải thu 153 436.277.386 139.277.386 Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu 154 Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác 155 57.850.906.683 21.385.000 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 130.607.932.337 58.819.948.825 I Các khoản phải thu dài hạn 210 0 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Trả trước cho người bán dài hạn 212 Vốn kinh doanh đơn vị trực 213 thuộc Phải thu nội dài hạn 214 Phải thu cho vay dài hạn 215 Phải thu dài hạn khác 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó 219 đòi (*) II Tài sản cố định 220 24.533.099.287 33.596.201.104 Tài sản cố định hữu hình 221 24.533.099.287 33.596.201.104 - Nguyên giá 222 60.133.918.387 60.133.918.387 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (35.600.819.100 (26.537.717.283) ) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 III Bất động sản đầu tư 230 - Nguyên giá 231 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232 IV Tài sản dở dang dài hạn 240 Chi phí sản xuất, kinh doanh dở 241 dang dài hạn Chi phí xây dựng dở 242 dang V Đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên doanh, 252 GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xviii SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt liên kết Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 Dự phòng đầu tư tài dài 254 hạn (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo 255 hạn VI Tài sản dài hạn khác 260 106.074.833.050 25.223.747.721 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay 263 dài hạn Tài sản dài hạn khác 268 106.074.833.050 25.223.747.721 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 270 333.559.808.691 326.173.948.782 100 + 200) C - NỢ PHẢI TRẢ 300 205.576.469.897 194.788.947.507 I Nợ ngắn hạn 310 168.231.469.897 194.788.947.507 Phải trả người bán ngắn hạn 311 5.882.292.303 7.963.346.854 Người mua trả tiền trước ngắn 312 47.482.849.826 309.719.895 hạn Thuế khoản phải nộp Nhà 313 13.193.420 103.117.998 nước Phải trả người lao động 314 875.011.971 790.408.863 Chi phí phải trả ngắn hạn 315 Phải trả nội ngắn hạn 316 Phải trả theo tiến độ kế hoạch 317 hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn 318 hạn Phải trả ngắn hạn khác 319 1.100.241.177 20.856.943.359 10 Vay nợ thuê tài ngắn 320 112.877.881.600 164.765.410.538 hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 13 Quỹ bình ổn giá 323 14 Giao dịch mua bán lại trái 324 phiếu Chính phủ II Nợ dài hạn 330 37.345.000.000 Phải trả người bán dài hạn 331 Người mua trả tiền trước dài hạn 332 Chi phí phải trả dài hạn 333 Phải trả nội vốn kinh 334 doanh Phải trả nội dài hạn 335 Doanh thu chưa thực dài 336 GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xix SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt hạn Phải trả dài hạn khác 337 37.345.000.000 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 Trái phiếu chuyển đổi 339 10 Cổ phiếu ưu đãi 340 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 12 Dự phòng phải trả dài hạn 342 13 Quỹ phát triển khoa học 343 công nghệ D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 127.983.338.794 131.385.001.275 I Vốn chủ sở hữu 410 127.983.338.794 131.385.001.275 Vốn góp chủ sở hữu 411 46.973.830.000 46.973.830.000 - Cổ phiếu phổ thông có quyền 411a biểu - Cổ phiếu ưu đãi 411b Thặng dư vốn cổ phần 412 Quyền chọn chuyển đổi trái 413 phiếu Vốn khác chủ sở hữu 414 Cổ phiếu quỹ (*) 415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 Quỹ đầu tư phát triển 418 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 419 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân 421 81.009.508.794 84.411.171.275 phối - LNST chưa phân phối lũy 421a 84.411.171.275 83.522.510.518 cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 421b (3.395.662.481) 888.660.757 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 431 Nguồn kinh phí hình thành 432 TSCĐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 333.559.808.691 326.173.948.782 (440 = 300 + 400) ( Nguồn: Tổng hợp từ số liệu kiểm toán năm 2015 công ty TNHH CBTSXK Hoàng Gia) GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xx SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt PHỤ LỤC 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY TNHH CBTSXK HOÀNG GIA Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã Thuyết Năm Năm trước số minh Doanh thu bán hàng cung 01 612.895.228.734 624.481.843.307 cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 02 8.893.056.486 Doanh thu bán hàng 10 612.895.228.734 615.588.786.821 cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán 11 585.887.982.576 583.583.012.776 Lợi nhuận gộp bán hàng 20 27.007.246.158 32.005.774.045 cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài 21 6.912.778.513 8.587.903.354 Chi phí tài 22 12.028.920.742 14.267.294.789 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 3.939.267.575 5.103.260.411 Chi phí bán hàng 25 14.568.218.151 16.555.896.652 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 8.784.109.076 8.577.948.326 10 Lợi nhuận từ hoạt động 30 (1.461.223.298) 1.192.537.632 kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) (25 + 26)) GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xxi SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt 11 Thu nhập khác 31 685.092.091 250.000.000 12 Chi phí khác 32 2.619.531.274 504.999.993 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 (1.934.439.183) (254.999.993) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước 50 (3.395.662.481) 937.537.639 thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 48.876.882 16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập 60 (3.395.662.481) 888.660.757 doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu (*) 70 19 Lãi suy giảm cổ phiếu (*) 71 Ghi chú: (*) Chỉ tiêu áp dụng công ty cổ phần ( Nguồn: Tổng hợp từ số liệu kiểm toán năm 2015 công ty TNHH CBTSXK Hoàng Gia) PHỤ LỤC 04 KIỂM TRA KSNB ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG, PHẢI THU, THU TIỀN C110 Công ty TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT Tên khách hàng: Công ty TNHH CBTSXK HOÀNG GIA Ngày kết thúc kỳ kế toán: 31/12/2015 Nội dung: KIỂM TRA KSNB ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG, PHẢI THU, THU TIỀN Người thực Tên Chương Ngày 16/01/2016 Người soát xét Người soát xét KTV thực thử nghiệm kiểm soát để đánh giá tính hữu hiệu hoạt động kiểm soát tình sau (Chọn tình phù hợp với chu trình này) Khi KTV kì vọng kiểm soát bán hàng, phải thu thu tiền hoạt động có hiệu ✘ Chỉ thực thử nghiệm không cung cấp đầy đủ chứng chu trình bán hàng, phải thu thu tiền Việc thực thử nghiệm kiểm soát có hiệu việc thực thử nghiệm ĐÁNH GIÁ TÍNH HOẠT ĐỘNG HỮU HIỆU CỦA CÁC THỦ TỤC KSNB CỦA CHU TRÌNH BÁN HÀNG, PHẢI THU VÀ THU TIỀN Mục tiêu kiểm Kiểm soát Ký soát hiệu (1) (2) (3) (1) :“Tính có • Hóa đơn bán hàng KS1 thật”: Doanh lập Đơn hàng GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn Tần suất (4) Mỗi giao xxii Thủ tục kiểm tra Tham KSNB chiếu (5) (6) 1.Chọn mẫu ngẫu C120 nhiên 40 Hóa đơn SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt thu, phải thu ghi Lệnh xuất kho dịch năm Đối chiếu nhận sổ phải phê duyệt Đơn đặt hàng, Lệnh có thật • Đối chiếu Phiếu xuất xuất kho, Phiếu xuất kho với hóa đơn để kho đảm bảo khoản doanh thu không bị xuất hóa đơn ghi sổ kế toán nhiều lần (2) :“Tính đầy • Chứng từ vận chuyển, KS2 Mỗi Chọn tháng C130 đủ”: Doanh thu, Đơn đăt hàng, Phiếu giao năm để mượn Chứng khoản phải xuất hàng phải dịch từ vận chuyển, Đơn thu thu tiền đánh số thứ tự để kiểm đặt hàng, phiếu xuất ghi nhận soát, so sánh với hóa hàng Kiểm tra việc đầy đủ đơn số lượng xuất, đánh STT có liên tục thời gian xuất không • [Định kì], phải tiến KS3 Hàng Chọn tháng/quý C140 hành đối chiếu công nợ tháng/ năm để mượn với KH Các chênh Quý… Biên đối chiếu lệch phải điều tra, công nợ với KH Đối xử lý chiếu số liệu với sổ kế toán Xem xét việc xử lý chênh lệch (nếu có) (3): “Tính • Giá bán hóa đơn KS4 Mỗi 4.Căn hóa đơn C120 xác”: Doanh thu, [người có thẩm giao chọn bước (1): khoản phải quyền] kiểm tra, đối dịch Kiểm tra, đối chiếu giá thu thu tiền chiếu với Bảng giá bán với Bảng giá áp ghi nhận cộng lại trước dụng thời điểm xác, chuyển cho KH Xem xét phê duyệt đối tượng có thay đổi giá bán • [Hàng tháng] kế toán KS5 Hàng 5.Chọn tháng C150 lập biên đối chiếu tháng năm để mượn Biên nợ phải thu với phòng đối chiếu kinh doanh phận Đối chiếu số liệu xem xét việc xử lý chênh lệch (nếu có) (4): “Tính đánh •[Người có thẩm KS6 Người Chọn khách hàng C160 giá”: Các khoản quyền] đánh giá khả có có số dư nợ lớn Kiểm phải thu KH toán thẩm tra hồ sơ đánh giá ghi nhận KH trước bán chịu quyền] lực khách hàng theo giá trị đánh phê duyệt bán thu hồi giá khả chịu toán KH GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xxiii SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt trước bán chịu • [BP chịu trách nhiệm] Hàng Chọn tháng để C170 lập Báo cáo phân tích tháng mượn Báo cáo phân tuổi nợ hàng tháng, tích tuổi nợ Kiểm tra trình lãnh đạo xem xét số liệu phân tích báo cáo Xem xét KH dư nợ hạn trích lập dự phòng chưa KẾT LUẬN KTV tin tưởng vào KSNB chu trình ngăn ngừa/phát kịp thời sai sót trọng yếu ✘ ✘ Thực TNCB cấp độ: TRUNG BÌNH Thực TNCB cấp độ: THẤP KTV không tin tưởng vào KSNB chu trình ngăn ngừa/phát kịp thời sai sót trọng yếu Thực TNCB cấp độ: CAO Các khiếm khuyết KSNB cần nêu Thư quản lý (Tham chiếu: ) GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xxiv SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt PHỤ LỤC 05 BẢNG KIỂM TRA CHI TIẾT MẪU DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐVT: Đồng Ngày chứng từ 05/01/2015 09/01/2015 20/01/2015 22/01/2015 25/01/2015 29/01/2015 03/03/2015 07/03/2015 17/03/2015 21/03/2015 26/03/2015 29/03/2015 11/04/2015 24/04/2015 26/04/2015 06/07/2015 10/07/2015 17/07/2015 22/07/2015 25/07/2015 03/08/2015 05/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 26/08/2015 06/10/2015 Số chứng từ 0045 0069 0124 0131 0147 0172 0359 0384 0434 0456 0481 0515 0575 0640 0653 0975 0997 1034 1069 1085 1127 1139 1139 1213 1244 3245 Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền Tôm chân trắng đông Tôm chân trắng đông Tôm thẻ đông lạnh Tôm chân trắng đông Tôm chân trắng đông Tôm thẻ đông lạnh Tôm chân trắng đông Tôm thẻ đông lạnh Tôm thẻ đông lạnh Tôm chân trắng đông Tôm chân trắng đông Tôm chân trắng đông Tôm thẻ đông lạnh Tôm chân trắng đông Tôm chân trắng đông Tôm thẻ đông lạnh Tôm chân trắng đông Tôm chân trắng đông Tôm thẻ đông lạnh Tôm chân trắng đông Tôm thẻ đông lạnh Tôm chân trắng đông Tôm chân trắng đông Tôm thẻ đông lạnh Tôm chân trắng đông Tôm thẻ đông lạnh 131 112 131 131 131 112 131 131 131 131 112 131 131 131 131 131 112 131 131 131 131 131 131 112 131 112 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 953.321.152 1.252.361.114 3.242.166.321 3.100.353.222 1.123.321.225 422.144.554 3.214.456.048 535.452.055 2.180.445.366 4.155.501.442 740.224.509 3.663.525.079 2.504.222.177 2.121.909.090 467.145.840 5.671.000.000 86.758.916 3.162.034.019 610.886.269 5.918.829.361 3.957.835.110 539.114.090 5.615.090.204 1.510.724.634 4.511.500.000 790.439.328 GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xxv                           SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt 11/10/2015 3284 Tôm chân trắng đông 131 511 747.858.210   15/10/2015 3315 Tôm chân trắng đông 112 511 2.972.010.618  17/10/2015 3339 Tôm chân trắng đông 131 511 3.919.236.333 Ngày chứng từ 22/10/2015 23/10/2015 25/10/2015 30/10/2015 05/11/2015 09/11/2015 15/11/2015 16/11/2015 29/11/2015 30/11/2015 03/12/2015 09/12/2015 10/12/2015 12/12/2015 14/12/2015 17/12/2015 19/12/2015 22/12/2015 28/12/2015 29/12/2015 30/12/2015 Số chứng từ 3375 3387 3412 3653 3955 3980 4152 4167 4235 4239 4262 4315 4327 4340 4355 4381 4398 4417 4449 4461 4479 Diễn giải TK Nợ TK Có Số tiền Tôm thẻ đông lạnh Tôm chân trắng đông Tôm chân trắng đông Tôm thẻ đông lạnh Tôm chân trắng đông Tôm thẻ đông lạnh Tôm thẻ đông lạnh Tôm chân trắng đông Tôm thẻ đông lạnh Tôm chân trắng đông Tôm chân trắng đông Tôm chân trắng đông Tôm thẻ đông lạnh Tôm chân trắng đông Tôm chân trắng đông Tôm thẻ đông lạnh Tôm chân trắng đông Tôm thẻ đông lạnh Tôm thẻ đông lạnh Tôm chân trắng đông Tôm chân trắng đông 112 131 131 131 131 112 131 131 112 112 131 112 131 131 112 131 131 112 131 131 131 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 511 5.400.920.616 2.102.340.001 823.771.829 3.780.493.211 4.252.047.568 2.592.800.000 262.061.368 3.085.158.512 51.713.352 3.499.793.800 4.153.400.000 951.760.667 4.367.372.593 987.154.370 1.566.333.848 6.383.765.467 5.688.000.000 370.260.468 5.725.604.000 6.135.970.657 2.918.919.695                      : Khớp: tờ khai hải quan hàng xuất khẩu, hóa đơn thương mại : Khớp: hóa đơn GTGT, chứng từ xuất hàng PHỤ LỤC 06 BẢNG KIỂM TRA CHI TIẾT MẪU CHỨNG TỪ LÃI NGÂN HÀNG VÀ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xxvi SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt ĐVT: Đồng Ngày chứng từ 05/01/2015 16/01/2015 22/01/2015 29/01/2015 04/02/2015 15/02/2015 19/02/2015 28/02/2015 10/04/2015 17/04/2015 29/04/2015 10/06/2015 25/06/2015 29/06/2015 10/09/2015 12/09/2015 22/09/2015 25/09/2015 29/09/2015 03/11/2015 10/11/2015 19/11/2015 23/11/2015 06/12/2015 13/12/2015 25/12/2015 27/12/2015 30/12/2105 Số CT 010 014 021 030 035 037 042 045 061 063 078 096 098 104 302 305 326 330 341 496 515 534 569 590 623 657 665 677 Diễn giải Số tiền C/L NHNN tỷ giá mua vào (21.320-21.380) C/L NHNN tỷ giá mua vào (21.320-21.380) C/L NHNN tỷ giá mua vào (21.320-21.380) Lãi tiền gửi C/L NHNN tỷ giá mua vào (21.310-21.360) C/L NHNN tỷ giá mua vào (21.310-21.360) C/L NHNN tỷ giá mua vào (21.310-21.360) Lãi tiền gửi C/L NHNN tỷ giá mua vào (21.570-21.630) C/L NHNN tỷ giá mua vào (21.570-21.630) Lãi tiền gửi C/L NHNN tỷ giá mua vào (21.765-21.825) C/L NHNN tỷ giá mua vào (21.765-21.825) Lãi tiền gửi C/L NHNN tỷ giá mua vào (21.780-21.840) C/L NHNN tỷ giá mua vào (21.780-21.840) C/L NHNN tỷ giá mua vào (21.780-21.840) C/L NHNN tỷ giá mua vào (21.780-21.840) Lãi tiền gửi C/L NHNN tỷ giá mua vào (22.265-22.345) C/L NHNN tỷ giá mua vào (22.265-22.345) C/L NHNN tỷ giá mua vào (22.265-22.345) C/L NHNN tỷ giá mua vào (22.265-22.345) C/L NHNN tỷ giá mua vào (22.460-22.530) C/L NHNN tỷ giá mua vào (22.460-22.530) C/L NHNN tỷ giá mua vào (22.460-22.530) C/L NHNN tỷ giá mua vào (22.460-22.530) Lãi tiền gửi 251.110.000 264.528.100 255.690.500 355.900.865 269.972.809 250.569.125 261.215.541 420.258.415 251.110.000 250.215.300 263.849.701 359.972.809 258.210.900 320.868.830 270.562.352 350.780.520 268.569.500 230.800.560 230.550.850 279.450.900 360.500.430 218.560.458 229.500.850 251.500.690 229.940.360 345.539210 297.929.250 265.950.300                             : Khớp với bảng kê ngân hàng PHỤ LỤC 07 BẢNG KIỂM TRA CHỨNG TỪ CUT – OFF ĐVT: Đồng Ngày chứng từ Số chứng Nội dung từ 28/12/2015 4447 Hàng bán HD.20.MFS SeaFoods 28/12/2015 4450 TP bán công ty CP thủy sản Việt Hưng 28/12/2015 4451 TP bán công ty CP thủy sản GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xxvii TK Nợ TK Có Số tiền 131 511 5.725.604.000  131 511 757.532.875  131 511 3.560.403.44  SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt Tây Đô 29/12/2015 4460 TP bán HD.75 ZUHAIR 131 511 5.135.970.657 29/12/2015 4461 Hàng bán HD.55.MFS 131 511 6.135.970.65 SeaFoods 29/12/2015 4462 TP bán công ty TNHH TP 131 511 2.212.785.742 XK Nam Hải 30/12/2015 4476 TP bán công ty CP thủy sản 131 511 844.285.545 Tây Đô 30/12/2015 4477 Hàng bán HD.67.MK.EIE 131 511 5.918.919.69 30/12/2015 4478 TP bán HD.81 ZUHAIR 131 511 3.665.484.65 30/12/2015 4479 Bán TP HD.67 MK-PIMA 131 511 6.918.919.69 Inv.01 09/01/2016 0659 Hàng bán HD.001.MFS 131 511 3.239.694.33 SeaFoods 09/01/2016 0658 TP bán công ty CP thủy sản 131 511 598.355.454 Tây Đô 07/01/2016 0155 Hàng bán 131 511 1.456.740.90 HD.001.ADREANZOON 04/01/2016 0089 TP bán HD.001 ZUHAIR 131 511 3.102.706.66 03/01/2016 0080 Bán TP HD.001 MK131 511 3.228.000.000 PIMA Inv.01 03/01/2016 0079 TP bán công ty CP thủy sản 131 511 745.777.778 Tây Đô 03/01/2016 0078 Hàng bán HD.001.MK.EIE 131 511 1.144.100.00 02/01/2016 0016 TP bán công ty CP thủy sản 131 511 427.450.000 Việt Hưng 02/01/2016 0015 TP bán công ty TNHH TP 131 511 316.337.778 XK Nam Hải                 : Phù hợp với hóa đơn 2015 ghi nhận doanh thu 2015 : Phù hợp với hóa đơn 2016 ghi nhận doanh thu 2016 GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn xxviii SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền ... với thực tế kiểm toán báo cáo tài Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt chi nhánh Cần Thơ, định chọn đề tài: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty TNHH kiểm toán Sao Việt làm đề... nhằm hoàn thiện cho quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty SVC 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty SVC - Thực quy trình kiểm toán khoản mục doanh. .. Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công ty kiểm toán Sao Việt GVHD: Th.S Nguyễn Quang Nhơn ix SVTH: Nguyễn Thị Bích Tiền Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty TNHH kiểm toán sao việt – chi nhánh cần thơ , Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty TNHH kiểm toán sao việt – chi nhánh cần thơ , Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty TNHH kiểm toán sao việt – chi nhánh cần thơ , 5 Cấu trúc đề tài, CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN, 2 Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu trong kiểm toán BCTC, CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN SAO VIỆT VÀO THỰC TẾ, 1 Giới thiệu về Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt, Bảng 3.1: BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY SVC QUA 3 NĂM, 2 Thực hiện quy trình Kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty TNHH CBTSXK Hoàng Gia, a) Đặc điểm kinh doanh, Bảng 3.6: XÁC ĐỊNH MỨC TRỌNG YẾU (PM), 3 Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu thực tế với quy trình kiểm toán mẫu của VACPA., Quy trình kiểm toán tại SVC đã thực hiện có nhiều điểm tương đồng với quy trình kiểm toán mẫu VACPA, cụ thể:, CHƯƠNG 4: NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN SAO VIỆT – CHI NHÁNH CẦN THƠ, 1 Đánh giá ưu điểm, nhược điểm của quy trình kiểm toán doanh thu, 2 Một số giải pháp hoàn thiện quy trình Kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt – chi nhánh Cần Thơ, CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay