Các phương pháp dạy học tích cực môn địa lý ở thcs

48 288 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 21:49

Các phương pháp dạy học tích cực môn địa lý. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề. II. Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác tri thức từ bản đồ. Phương pháp đàm thoại. . Phương pháp thảo luận trong dạy học Địa lý . . Phương pháp Dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ. Phương pháp khảo sát, điều tra trong dạy học Địa lý.Phương pháp báo cáo trong dạy học Địa lý Các phương pháp dạy học tích cực dạy học địa lí I a) Phương pháp dạy học giải vấn đề Định nghĩa Phương pháp dạy học giải vấn đề phương pháp dạy học dựa quy luật lĩnh hội tri thức cách thức hoạt động cách sáng tạo, có nét tìm tòi khoa học Bản chất tạo nên chuỗi “tình có vấn đề”, “tình học tập” điều khiển học sinh giải vấn đề học tập b) Mục tiêu Phương pháp dạy học giải vấn đề đảm bảo cho học sinh lĩnh hội vững sở khoa học, phát triển lực tư sáng tạo hình thành sở giới quan c) Ưu điểm - Học theo cách định hướng GQVĐ giúp cho việc liên hệ sử dụng tri thức có người học việc tiếp thu tri thức tạo mối liên hệ tri thức khác mà trước thường nghiên cứu độc lập - Thông qua học định hướng GQVĐ người học thường xuyên giải thích sai khác lý thuyết thực tiễn, mâu thuẫn nhận thức tìm thấy - Sự tham gia tích cực người học trình dạy học làm tăng cường niềm vui khả cá thể hóa nội dung học tập làm tăng cường động lực học tập - Dạy học định hướng GQVĐ hỗ trợ việc phát triển lực giao tiếp xã hội - Việc liên hệ với tình thực tiễn dạy học định hướng GQVĐ dựa sở tâm lý học nhận thức Khả vận dụng tri thức học cao tri thức học qua việc giải tình tái sử dụng tình thực tiễn d) e) Nhược điểm - Phương pháp gây nhiều thời gian - Nhiều tình đưa không trọng tâm Ý kiến bình luận - Giáo viên phải có chuẩn bị tốt nội dung học đặc biệt tình có vấn đề phải phù hợp với học, phù hợp với học sinh - Người học sinh cần phải hợp tác với người giáo viên, chuẩn bị trước tới lớp, tích cực tham gia xử lí tình có vấn đề II a) Phương pháp hướng dẫn học sinh khai thác tri thức từ đồ Định nghĩa Bản đồ phương tiện trực quan, nguồn tri thức địa lí quan trọng Qua đồ, học sinh nhìn cách bao quát khu vực lãnh thổ rộng lớn, vùng lãnh thổ xa vôi bề mặt trái đất mà họ chưa có điều kiện đến tận nơi quan sát Về mặt kiến thức, đồ có khả phản ánh phân bố mối quan hệ đối tượng địa lí bề mặt Trái Đất cách cụ thể mà không phương tiện khác làm Những kí hiệu, màu sắc, cách biểu đồ nội dung địa lí mã hóa, trở thành ngôn ngữ đặc biệt – ngôn ngữ đồ Về mặt phương pháp, đồ coi phương tiện trực quan giúp cho học sinh khai thác, củng cố tri thức phát triển tư trình dạy học địa lí b) - Ưu điểm Khi học sinh có kĩ sử dụng đồ họ tái tạo lại hình ảnh lãnh thổ nghiên cứu với đặc đặc điểm chúng mà nghiên cứu trực tiếp từ thực địa - Làm việc với đồ, học sinh rèn luyện kĩ sử dụng đồ không học tập, nghiên cứu mà sống, đặc biệt lĩnh vực quân sự, ngành kinh tế khác - Khi phân tích nội dung đồ đối chiếu so sánh chúng với nhau, học sinh phát triển tư logic, biết thiết lập mối liên hệ đối tượng địa lí, mối nhân chúng c) - Nhược điểm Bản đồ mang tính khái quát hóa thông tin chi tiết đồ - Sử dụng phương pháp đồ làm học sinh tới đồ mà không tập trung vào giảng d) Ý kiến bình luận Để học sinh khai thác tri thức từ đồ người giáo viên phải hình thành kĩ sử dụng đồ học địa lí cho học sinh biện pháp: - Dạy học sinh hiểu đồ - Dạy học sinh đọc vận dụng đồ III Phương pháp đàm thoại a) Định nghĩa Phương pháp đàm thoại (vấn đáp) phương pháp giáo viên khéo léo đặt hệ thống câu hỏi để học sinh trả lời nhằm gợi mở cho học sinh sáng tỏ vấn đề mới: tự khai phá tri thức tái tài liệu học kinh nghiệm tích lũy sống, nhằm giúp học sinh mở rộng, củng cố, đào sâu, tổng kết, hệ thống hóa tri thức tiếp thu được, nhằm mục đích kiểm tra, đánh giá giúp học sinh tự kiểm tra, tự đánh giá việc lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo trình dạy học b) Mục tiêu - Nhằm phát huy tính tích cực độc lập nhận thức, phát triển hứng thú học tập, khát vọng tìm tòi khoa học - Giúp học sinh nắm vững tri thức nhất, mở rộng đào sâu khái niệm định luật lĩnh hội, khắc phục nhận thức sai lệch mơ hồ thiếu xác - Giúp học sinh hệ thống hóa, khái quát hóa kiến thức sau học, phát triển kĩ tư hệ thống hóa, khái quát hóa, khắc phục tình trạng nắm tri thức cách rời rạc - Giúp học sinh tự kiểm tra kiến thức mình, giúp giáo viên đánh giá chất lượng lĩnh hội học sinh để củng cố, bổ sung kịp thời c) Ưu điểm - Phương pháp đàm thoại giáo viên vận dụng khéo léo hiệu có tác dụng kích thích tính tích cực, độc lập, sáng tạo học, bồi dưỡng cho người học lực diễn đạt vấn đề khoa học lời nói; bồi dưỡng hứng thú học tập, làm cho không khí lớp sôi - Mặt khác phương pháp đàm thoại giúp giáo viên thường xuyên thu tín hiệu ngược từ kết học tập người học để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy học nhằm đạt chất lượng, hiệu học tập mức độ cao d) Nhược điểm Nếu người giáo viên nghệ thuật tổ chức, điều khiển, phương pháp đàm thoại mang lại số hạn chế định như: - Dễ làm thời gian, ảnh hưởng tới việc thực kế hoạch lên lớp - Biến đàm thoại thành tranh luận tay đôi giáo viên học sinh, thành viên lớp với e) Ý kiến bình luận Khi tiến hành phương pháp vấn đáp, người giáo viên cần ý thực yêu cầu việc nêu câu hỏi tổ chức, điều khiển việc trả lời học sinh Đặc biệt phải chuẩn bị tốt hệ thống câu hỏi: - Câu hỏi đưa cách rõ ràng - Câu hỏi phải hướng tới lớp - Chỉ định học sinh trả lời, lớp lắng nghe phân tích câu trả lời - Giáo viên kết luận IV Phương pháp thảo luận dạy học Địa lý a) Định nghĩa Thảo luận trao đổi ý kiến chủ đề học sinh giáo viên, người học với b) Mục đích Mục đích thảo luận để khuyến khích phân tích vấn đề ý kiến bình luận khác học sinh trường hợp định, mang lại thay đổi thái độ người tham gia c) - Ưu điểm Phương pháp thảo luận giúp cho học sinh mở rộng, đào sâu thêm vấn đề học tập sở nhìn nhận chúng (các vấn đề) cách có suy nghĩ, phân tích chúng có lí lẽ, có dẫn chứng minh họa, phát triển óc tư khoa học - Giúp học sinh phát triển kĩ nói, giao tiếp, tranh luận, bồi dưỡng phương pháp nghiên cứu cách vừa sức (như phương pháp tìm đọc sách, tài liệu tham khảo, làm thí nghiệm…) - Thông qua thảo luận làm thay đổi quan điểm cá nhân nhờ cách lập luận logic sở kiện, thông tin học sinh khác nhóm, lớp - Về phía giáo viên: trình thảo luận hướng dẫn giáo viên tạo mối quan hệ hai chiều giáo viên học sinh, giúp cho giáo viên nắm hiệu giáo dục mặt nhận thức, thái độ, quan điểm, xu hướng hành vi học sinh d) Nhược điểm - Thời gian eo hẹp, xếp thời khóa biểu chưa hợp lí sở vật chất thiếu thốn nên phương pháp sử dụng - Phương pháp chưa trọng mức, chưa coi phương pháp dạy học học thức - Phương pháp gây tranh cãi, thời gian e) Ý kiến bình luận Để thảo luận đạt kết tốt người giáo viên cần quan tâm đến khâu quan trọng sau: + Chuẩn bị nội dung thảo luận + Tiến hành thảo luận + Tổng kết thảo luận Kết thảo luận phụ thuộc vào quan hệ giáo viên học sinh, điều kiện sở vật chất nhà trường chủ đề đưa thảo luận phải có hợp tác học sinh V Phương pháp Dạy học hợp tác nhóm nhỏ a) - Khái niệm Phương pháp dạy học theo nhóm phương pháp đặt học sinh vào môi trường học tập (nghiên cứu, thảo luận…) theo nhóm học tập Một lí để sử dụng phương pháp nhằm khuyến khích học sinh trao đổi biết cách làm việc hợp tác với người khác - Học theo nhóm sử dụng rộng rãi giúp người tham gia tích cực vào trình học tập, lắng nghe, ghi lại, chia sẻ kinh nghiệm quan điểm khác người, đưa giải vấn đề chung b) Mục tiêu Tổ chức học sinh học tập theo nhóm không phát huy tính tích cực, tự giác, khả chủ động, sáng tạo hoạt động nhận thức học sinh, tạo điều kiện để người tham gia, chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, chuẩn bị cho lao động phân công hợp tác cộng đồng mà qua cách học nhiều kĩ xã hội hình thành phát triển như: - Kĩ giao tiếp - Kĩ giải vấn đề - Kĩ nói, diễn đạt - Kĩ tập hợp ghi chép tư liệu - Kĩ báo cáo c) - Ưu điểm Phương pháp Dạy học hợp tác nhóm nhỏ cho phép cá nhân đưa ý kiến riêng - Giúp phát triển phẩm chất lãnh đạo - Cho phép cá nhân tham gia cách tích cực - Gợi nên hứng thú học tập d) Nhược điểm - Phương pháp dạy học hợp tác nhóm nhỏ có hể gây thời gian - Một số học sinh chiếm ưu phần thảo luận nhóm e) - Ý kiến bình luận Khi áp dụng phương pháp dạy học theo nhóm cần có người lãnh đạo tài - Làm rõ điểm nêu - Tóm tắt kết thảo luận nhóm vào cuối học VI Phương pháp khảo sát, điều tra dạy học Địa lý a) Khái niệm Khảo sát điều tra nội dung thiếu dạy học Địa lí Nó phần chương trình, dạy hình thức lớp Nó lên lớp có hệ thống mà dạng hoạt động thường xuyên thực năm học Nó khác với nội dung địa lí địa phương chỗ: Địa lí địa phương dạy thành có hệ thống, hình thức nội khóa lớp Phương pháp khảo sát, điều tra phương pháp đặc thù việc dạy học địa lí Vì đối tượng nghiên cứu Địa lí học thể tổng hợp tự nhiên kinh tế - xã hội theo lãnh thổ Muốn học sinh hiểu thành phần mối quan hệ thành phần thể tổng hợp tự nhiên kinh tế - xã hội giáo viên phải hướng dẫn em nghiên cứu lãnh thổ cụ thể - địa phương nơi em sinh sống học tập Phương pháp khảo sát, điều tra nhằm khảo sát, điều tra thành phần môi trường tự nhiên, môi trường kinh tế - xã hội địa phương b) Mục tiêu c) Ưu điểm Về mặt giáo dưỡng: - Thông qua việc tiếp xúc, tìm tòi, điều tra thực tế địa phương cung cấp cho học sinh biểu tượng, khái niệm, mối quan hệ nhân đối tượng địa lí mà em học - Phương pháp giúp cho học sinh cách quan sát, tìm tòi thu thập, phân tích, so sánh đối tượng địa lí môi trường thực tế,từ tìm cho mình; tập dượt cho học sinh cách làm quen với công tác nghiên cứu khoa học Về mặt giáo dục - Phương pháp tạo điều kiện để học sinh hiểu rõ thực tế địa phương (khó khăn, thuận lợi), phát triển thói quen, thưởng thức hài hòa, tinh tế tự nhiên Vì vậy, phương pháp tốt việc giáo dục môi trường cho học sinh, giáo dục em tình yêu quê hương, đất nước, quan tâm đến môi trường xung quanh muốn làm việc để bảo vệ cải thiện môi trường địa phương - Việc khảo sát điều tra thực tế địa phương nhằm thực nguyên lý “học đôi với hành”, giúp cho học sinh vận dụng kiến thức lý thuyết vào giải tập thực tiễn Vì vậy, phương pháp rèn luyện kĩ cho học sinh như: quan sát, đo đạc, điều tra thực địa - Phương pháp cải thiện quan hệ giáo viên học sinh, cải thiện làm phong phú nội dung học tập d) Nhược điểm e) Ý kiến bình luận VII Phương pháp báo cáo dạy học Địa lý a) Khái niệm Báo cáo tiến hành sau tổng kết chương, tổng kết chương trình nhằm hệ thống hóa kiến thức học Ngoài ra, báo cáo tiến hành sau khảo sát điều tra đối tượng địa lí địa phương Nội dung báo cáo địa lí phong phú Đó vấn đề tự nhiên, kinh tế - xã hội địa phương, đất nước toàn cầu b) Mục tiêu Phương pháp nhằm giúp học sinh hệ thống hóa kiên thức học c) Ưu điểm Phương pháp rèn luyện cho học sinh kĩ sau: - Nói giao tiếp trình bày quan điểm trước người khác - Thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác như: sách, báo, tài liệu tham khảo, số liệu điều tra, khảo sát thực địa… - Hiểu phương pháp trình bày báo cáo khoa học, dù đơn giản - Hiểu vấn đề trình bày cách kĩ lưỡng theo hướng “học qua làm” - Đối đáp thảo luận, tranh luận với người khác cách logic - Hợp tác với bạn nhóm, tổ, lớp d) Nhược điểm - Mất nhiều thời gian - Phải có kiến thức địa lí sâu - Phải thu thập nhiều thông tin, số liệu e) Ý kiến bình luận - Giáo viên phải hướng dẫn học sinh chủ đề báo cáo gắn với nội dung chương trình - Sau đó, giáo viên hướng dẫn em chuẩn bị đề cương, phương tiện để báo cáo, kĩ thuật trình - Thảo luận báo cáo: học sinh, giáo viên đặt câu hỏi để làm rõ điều chưa hiểu bày VIII Phương pháp tranh luận (debate) a) Khái niệm Tranh luận hình thức làm việc theo nhóm trình dạy học Ở vấn đề có nhiều cách lí giải khác Mỗi nhóm gồm 3-4 học sinh, cấc nhóm cử người tranh luận trình bày quan điểm riêng vài phút Đối tượng chấp nhận hay phản bác ý kiến người khác Cuối giáo viên trọng tài tổng kết lại quan điểm b) Mục tiêu Phát huy tính tích cực, tự giác, khả chủ động sáng tạo hoạt động nhận thức học sinh, tạo điều kiện để người chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn c) Ưu điểm Phương pháp phát triển học sinh : - Trình bày suy nghĩ cách logic - Khả tập chung vào điểm cốt lõi - Phân tích quan điểm bạn đáp lại cách ngắn gọn - Chấp nhận quan điểm người khác quan điểm hợp lí d) Nhược điểm - Có thể gây tranh cãi, tinh thần - Gây thời gian e) Ý kiến bình luận Hướng dẫn tranh luận: - Chọn vấn đề chọn người tranh luận nhóm - Nêu lí lẽ đối lập cần tranh luận tìm lẽ phải, chuẩn bị ý kiến - Tiến hành tranh luận: bên đưa ý kiến - Kết luận đánh giá giáo viên IX Phương pháp hoạt động trao đổi (buzz activity) a) Khái niệm Đây hoạt động thực hành theo nhóm học sinh thông qua tham gia cá nhân Các nhóm nhỏ học sinh từ 4-5 người thảo luận họ với vấn đề học mà giáo viên trình bày cách thức hành động Nói cách khác tình vấn đề trạng thái tâm lý người gặp phải mâu thuẫn điều biết điều chưa biết muốn biết Có thể phân nhiều loại tình vấn đề, tựu chung có loại tình vấn đề sau: Tình nghịch lý tình vấn đề nhìn dường vô lý, không phù hợp với lý thuyết, quy luật thừa nhận Tình lựa chọn tình vấn đề xuất đứng trước lựa chọ khó khăn hai hay nhiều phương án giải Tình bác bỏ tình đòi hỏi phải bác bỏ luận điểm, kết luận sai lầm Để đạt điều đó, học sinh phải tìm chỗ yếu, chỗ sai, chỗ thiếu xác luận điểm kết luận chứng minh tính chất sai lầm chúng Tình “tại sao” tình phổ biến nghiên cứu khoa học dạy học Nhóm dạy học nêu – giải vấn đề có phương pháp sau: + Phương pháp trình bày có tính vấn đề: Bản chất việc trình bày có tính vấn đề chỗ giáo viên đặt vấn đề, tự giải vấn đề đó, đồng thời đường mâu thuẫn thực sự, vừa sức cho học sinh, vạch tiến trình suy nghĩ vận động theo đường giải Chức phương pháp giáo viên hình mẫu nhận thức giải cách khoa học vấn đề, học sinh kiểm tra tính đắn vận động đó, theo dõi có suy nghĩ logic vận động nắm vững giai đoạn giải vấn đề hoàn chỉnh Với phương pháp này, giáo viên sử dụng lời nói, suy lý logic, đọc khoá, đồ dùng trực quan, phương tiện kỹ thuật tuỳ thuộc nội dung, cách hoạt động tổ chức nhận thức nhờ vào chúng Ngoài việc trình bày có tính chất vấn đề xây dựng theo quy nạp suy diễn đạt kết + Phương pháp tìm tòi phận phương pháp Ơristíc: Phương pháp tìm tòi phận phương pháp dạy học đạo giáo viên nhằm giúp học sinh tự lực thự phần, bước việc giải vấn đề đặt Nhờ mà giúp cho học sinh tự lực giải hoàn chỉnh vấn đề Việc thực phương pháp trường hợp dạy cho học sinh nhìn thấy vấn đề đòi hỏi họ đặt câu hỏi, trường hợp khác đòi hỏi họ tự tìm cách chứng minh, trường hợp thứ ba đòi hỏi họ tự rút kết luận từ kiện trình bày, trường hợp thứ tư đòi hỏi họ nêu lên giả thuyết… Việc thực phương pháp theo phương án khác Phương án chia nhỏ nhiệm vụ học tập phức tạp thành loạt nhiệm vụ nhỏ vừa sức Mỗi tập nhỏ giúp học sinh tiến gần tới việc giải nhiệm vụ cách dễ dàng Phương án thứ hai sở xây dựng loạt câu hỏi có liên hệ với mà câu hỏi bước dẫn tới giải vấn đề bản.Đa số câu hỏi đòi hỏi học sinh không tái tri thức mà phải tiến hành tìm tòi, suy nghĩ Phương pháp sử dụng chủ yếu trường hợp nội dung học tập nhằm hình thành khái niệm, định luật lý thuyết thuộc lĩnh vực khoa học tương ứng, nhằm thông báo thông tin có tính chất kiện, nội dung tài liệu phức tạp đòi hỏi có giải thích giáo viên, việc tìm tòi độc lập không phù hợp với đa số học sinh Phương pháp phương pháp khác xây dựng theo quy nạp suy diễn, với kết hợp tác động lẫn trực tiếp hay gián tiếp thầy trò Trong trường hợp nàp, vận dụng phương pháp phương pháp trình bày có tính vấn đề cần tạo nên tình có vấn đề để tổ chức hoạt động nhận thức học sinh So với phương pháp dạy học tái hiện, phương pháp tìm tòi phận nói riêng phương pháp dạy học nêu giải vấn đề nói chung có mặt hạn chế, phải ntốn nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu học tập + Phương pháp có tính chất nghiên cứu: Phương pháp có tính chất nghiên cứu phương pháp dạy học nhờ giáo viên tổ chức hoạt động tìm tòi sáng tạo cho học sinh nhằm giải vấn đề họ Chức phương pháp là: 1) Đảm bảo vận dụng sáng tạo tri thức 2) Giúp học sinh nắm vững phương pháp nhận thức khoa học trình tìm tòi vận dụng phương pháp 3) Hình thành lực hoạt động sáng tạo cho học sinh 4) Là điều kiện thực nhu cầu, hứng thú loại hoạt động Với phương pháp có tính chất nghiên cứu nhiệm vụ đề khác nhau, chúng tập giải nhanh lớp nhà, nhiệm vụ đòi hỏi giải tiết học, nhiệm vụ nhà đòi hỏi giải tuần, tháng, chí mùa, tuỳ theo vấn đề phải nghiên cứu Những tập nghiên cứu nhiệm vụ tìm tòi không lớn lắm, song phải trải qua tất hay phần lớn giai đoạn nghiên cứu Việc giải toàn vẹn nhiệm vụ điều kiện phương pháp nghiên cứu Những giai đoạn là: 1) Quan sát nghiên cứu kiện, tượng 2) Làm sáng tỏ tượng phải nghiên cứu (đặt vấn đề) 3) Đề giả thuyết 4) Xây dựng kế hoạch nghiên cứu 5) Thực kế hoạch 6) Diễn đạt cách giải, giải thích 7) Kiểm tra cách giải Rút kết luận thực tiễn việc vận dụng tri thức thu Phương pháp có tính chất nghiên cứu vận dụng phương tiện trực quan, công tác phòng thí nghiệm, tất phương tiện sử dụng khác với phương pháp minh hoạ- giải thích phương pháp tái Trong trường hợp học sinh tiến hành hoạt động nhận thức sáng tạo, hoạt động không trùng với hoạt động lĩnh hội tri thức có sẵn tái hình mẫu hoạt động cho sẵn 9.2.4.Nhóm phương pháp kiểm tra, đánh giá, tự kiểm tra, tự đánh giá: Kiểm tra, đánh giá, tự kiểm tra, tự đánh giá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo học sinh khâu quan trọng trình dạy học Phương pháp kiểm tra bao gồm: Kiểm tra miệng, kiểm tra viết, kiểm tra thực hành * Các dạng kiểm tra: Ở trường trung học thường sử dụng dạng kiểm tra sau: - Kiểm tra thường ngày - Kiểm tra định kỳ Dạng kiểm tra thường thực sau học xong chương, số chương Do đó, khối lượng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo nội dung kiểm tra lớn có tính tổng quát so với kiểm tra thường ngày - Kiểm tra tổng kết: Dạng kiểm tra thực vào cuối học kỳ, cuối năm học nhằm đánh giá kết chung điều học phần toàn giáo trình * Các phương pháp kiểm tra: Các dạng kiểm tra thực qua phương pháp kiểm tra sau: - Kiểm tra miệng: Phương pháp kiểm tra không sử dụng hovj mới, mà sau học mới, ôn tập, mở đầu cho công tác thực hành, công tác thí nghiệm Kiểm tra miệng dùng lời, kết hợp trình bày đồ dùng trực quan với lời nói, đòi hỏi học sinh tái tri thức biết để giải thích tượng, kiện giải vấn đề hoàn cảnh đòi hỏi phải tư cách sáng tạo Kiểm tra miệng có ưu điểm hạn chế phương pháp vấn đáp, phương pháp vấn đáp thực hiẹn chức kiểm tra Vì việc sử dụng cần theo yêu cầu phương pháp vấn đáp Trước công bố điểm (một hình thức đánh giá), giáo viên cần tổng kết ưu điểm nhược điểm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo học sinh kiểm tra ( hình thức đánh giá khác) Với điều kiện kiểm tra đánh giá có ý nghĩa động viên giáo dục - Kiểm tra viết: Phương pháp sử dụng trước sau học tiết học, phần chương, chương, số chương toàn môn học Tuỳ theo yêu cầu nội dung kiểm tra mà thời gian dành cho khác nhau, khoảng 10- 15 phút, mà tiết học Một hình thức kiểm tra viết sử dụng ngày nhiều, hình thức trắc nghiệm Với hình thức giáp viên đòi hỏi điền từ thích hợp vào câu nêu lên câu hỏi, cho phương án trả lời lựa chọn phương án trả lời Kiểm tra viết có ưu kiểm tra miệng Cụ thể là: Có thể kiểm tra đồng thời tất học sinh toàn lớp thời gian định; dễ dàng thống yêu cầu kiểm tra, đánh giá; giúp học sinh rèn luyện cách diễn đạt ý nghĩ ngôn ngữ viết; cho phép sử dụng tiết kiệm thời gian học tập Tuy nhiên, có hạn chế, cụ thể là: Kiểm tra viết thiếu tiếp xúc sinh động giáo viên học sinh diều có ảnh hưởng đến nội dung câu trả lời họ Khi kiểm tra viết cần ý đến yêu cầu sau: Điều đề phải xác, dễ hiểu hiểu với người, vừa sức, phù hợp với thời gian làm bài, phát huy trí thông minh học sinh Để đạt điều cần diễn đạt câu hỏi rõ ràng; chọn từ có nghĩa xác; dùng câu đơn giản; tránh từ gây hiểu lầm; tránh câu hỏi dập khuôn theo sách giáo khoa, câu hỏi khẳng định, câu hỏi có tính đánh lừa hay cài bẫy (như câu hỏi thừa giả thiết) Trong tiến hành kiểm tra, tạo điều kiện cho học sinh bình tĩnh, tập trung tư tưởng, tự giác làm đầy đủ cẩn thận Thu quy định Đáp án chấm phải xác, rõ ràng, người hiểu thang điểm câu, ý phù hợp với nội dung phải trả lời Chấm cẩn thận, có lời nhận xét xác, gon, rõ Trả hạn, có nhận xét chung kết quả, sai lầm phổ biến chung lớp, sai lầm lớn số người hình thức, phương pháp làm bài, phương pháp độc đáo hay số cá nhận, nhận xét thái độ làm - Kiểm tra thực hành: Phương pháp nhằm kiểm tra kỹ năng, kỹ xảo thực hành đo lường, thí nghiệm, lao động…ở lớp, phòng thí nghiệm, vườn trường… Việc kiểm tra kỹ năng, kỹ xảo lao động tập đòi hỏi học sinh thực quy trình thao tác, biện pháp định Những tập đòi hỏi phải giải thích mặt lý thuyết lại yêu cầu em tìm biện pháp phương pháp chứng minh Kiểm tra thực hành tiến hành với cá nhân nhóm cá nhân tiến hành đạt kết chắn - Kiểm tra máy: Ở số nước người ta sử dụng phương pháp kiểm tra máy chất lượng lĩnh hội tri thức, đặc biệt môn Toán khoa học tự nhiên Chương trình kiểm tra đưa vào máy, học sinh chọn câu trả lời số ấn vào số tương ứng máy Phương pháp đảm bảo tính khách quan cao, không ý đến đặc điểm tâm lý học sinh, không cho phép kiểm tra tính logic, biểu đạt ngôn ngữ giúp đỡ kịp thời học sinh gặp khó khăn Điều chứng tỏ kiểm tra cần phối – kết hợp phương pháp kiểm tra, kiểm tra dùng máy kiểm tra không dùng máy chất lượng học tập học sinh - Phương pháp tự kiểm tra, tự đánh giá: Để ngiười học ý thức rõ thân phải tự học, học tập liên tục, học tập suốt đời, phải hình thành cho họ thói quen tự kiểm tra, tự đánh giá mức độ lĩnh hội tài liệu học tập, kỹ năng, tự lực phát sai lầm mắc phải vạch cách khắc phục lỗ hổng hiểu biết Đó đặc điểm chủ yếu giai đoạn hoàn thiện việc kiểm tra nhà trường PT Vì vậy, trình kiểm tra gắn chặt kiểm tra với tự kiểm tra học sinh, đánh giá với tự đánh giá * Đánh giá tự đánh giá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo: Kết kiểm tra việc lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo thể việc đánh giá Đánh giá biểu thị thái độ theo chuẩn mực định Thông qua kết kiểm tra, người đánh giá (giáo viên) nêu môt nhận xét tổng hợp, lời lời kết hợp với điểm số Vì vậy, hình thức đánh giá nhận xét lời, chữ điểm số Khi đánh giá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo phải can mặt số lượng chất lượng kết học tập học sinh Khi đánh giá cần phải khuyến khích học sinh tự đánh giá đánh giá lẫn Trên sở đó, giáo viên phải phân tích cụ thể mặt ưu nhược điểm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo học sinh; Đồng thời cách khắc phục mặt nhược phát huy ưu điểm họ Việc đánh giá phải đắn, phản ánh khách quan chất lượng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo học sinh Nếu giáo viên dễ dãi việc đánh giá kết học tập học sinh làm cho họ, cho người lãnh đạo nhà trường, cha mẹ học sinh hiểu không chất lượng học tập học sinh Ngoài tập thể lớp có quan niệm không yêu cầu giáo viên chất lượng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo Mặt khác, giáo viên không khắt khe, hạ thấp điểm học sinh Điều làm chi học sinh chán nản không thích học Giáo viên không thờ việc đáng giá kết học tập học sinh, đánh làm cho học sinh lo lắng, hồi hộp để lại ấn tượng sâu sắc tâm hồn họ Vì vậy, người giáo viên không sử dụng biện pháp đánh phương tiện để răn đe, trách phạt hành vi đó, vội vàng nhận xét, cho điểm thấp câu trả lới sai không trả lời chưa rõ nguyên nhân người học sinh không hoàn thành nhiệm vụ học tập Từ trình bày hệ thống phương pháp dạỵ học trên, ta nhận thấy hệ thống phức hợp nhiều phương diện, nhiều cấp độ, mục đích dạy học, thành phần nội dung dạy học cách lĩnh hội nội dung không đồng Hơn phương pháp dạy học thực phương tiện khác nhau: ngôn từ, trực quan, thực hành kết hợp khác phương tiện Mỗi phương pháp lại xây dựng theo cấu trúc logic khác nhau: quy nạp suy diễn Đồng thời phương pháp phản ánh tính chất tác động lẫn giáo viên học sinh – trực tiếp gián tiếp tính chất hoạt động nhận thức học sinh Vì vậy, trình dạy học đại đòi hỏi phải vận dụng tất phương pháp dạy học Vấn đề chỗ kết hợp phương pháp tỷ trọng phương pháp đòi hỏi hoạt động nhận thức tích cực học sinh để đảm bảo tính vừa sức họ Điều phụ thuộc vào trình độ chuyên môn nghệ thuật người thầy 9.2.5.Việc lựa chọn, kết hợp tối ưu phương pháp dạy học: Trong thực tiễn dạy học, dỵ có phối hợp, kết hợp vài phương pháp Hơn nữa, thân phương pháp dạynhọc thâm nhập vào để thể tác động giáo viên học sinh Còn nói vận dụng phương pháp dạy học thời điểm đó, có nghĩa phương pháp dạy học chiếm ưu nhằm thực nhiệm vụ dạy học đó, nghĩa sử dụng phương pháp dạy học mà không kết hợp với phương pháp dạy học khác Giáo viên người thiết kế phối hợp phương pháp dạy học Hiệu việc dạy học phụ thuộc phần quan trọng vào kết hợp Để đảm bảo tính tối ưu việc kết hợp, lựa chọn phương pháp dạy học cần phải quán triệt tiêu chuẩn sau: + Sự phù hợp nguyên tắc với phương pháp dạy học + Sự phù hợp nguyên tắc với nhiệm vụ dạy học cụ thể + Sự phù hợp phương pháp với nội dung dạy học mục, tiết học môn học + Sự phù hợp phương pháp với khả học tập học sinh, với đặc điểm tập thể lớp, + Sự phù hợp phương pháp với điều kiện, phương tiện thời gian dành cho học tập + Sự phù hợp phương pháp với khả nghề nghiệp người giáo viên Trong thập kỷ gần đây, với đổi nội dung dạy học, vấn đề đổi phương pháp dạy học theo hướng lấy người học làm trung tâm đặt Bản chất đổi chuyển từ phương pháp thông báo tái sang việc tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức, học tập học sinh nhằm phát huy cao độ tính tích cực, tính độc lập, sáng tạo họ, để họ tự chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng, kỹ xảo Để thực điều cần phối hợp xu hướng: tích cực hoá, cá biệt hoá, phân hoá hoạt động nhận thức- học tập học sinh công nghệ hoá trình dạy học CÁC LOẠI PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT DẠY HỌC Việc sử dụng phương pháp kỹ thuật dạy học khác không làm tăng chất lượng đào tạo mà làm tăng hiệu đào tạo việc đạt mục tiêu đào tạo đề Theo Tim Wenling (Planing for effective training – A guide to curriculum development, FAO-UN,1993), qui phương pháp kỹ thuật dạy học vào tám phương pháp dạy học phổ biến là: 1/ Phương pháp diễn giảng (thuyết trình): Diễn giải phương pháp dạy học thông dụng nhất, lúc hiệu Giảng viên dùng lời nói với phương tiện kỹ thuật thông tin, nghe nhìn như: Bảng – phấn, văn in, overhead transparencies, video/film, máy tính,… để diễn giảng cho người học nghe, phát hiểu khái niệm, tượng, qui luật, nguyên lý trình - Ưu điểm phương pháp diễn giảng: + Chủ động tiến trình đào tạo: tập trung vào chủ điểm, kiểm soát nội dung thứ tự thông tin truyền đạt thời gian định trước; + Truyền đạt khối lượng lớn kiến thức thời gian gới hạn; + Phù hợp với số đông người học, thiếu trường lớp, thiếu phương tiện - Nhược điểm phương pháp + Chỉ có thông tin chiều, người + Khó nắm hiệu giảng, người học dễ bị “ù + Không phù họp với đào tạo kỹ - Để có giảng hiệu + Làm cho người học nắm mục tiêu yêu + Chủ điểm ngôn ngữ diễn giảng phải phù hợp với + Phải ý đến mở đầu tóm + Tốc độ phải phù hợp với diễn giảng: học bị động; lỳ” nghe lâu; cao, giảng viên cân phải: cầu giảng trình độ người học; tắt giảng; người nghe; + Người học phải nhìn thấy nghe thấy người giảng rõ ràng; + Người dạy phải nhạy bén với thái độ tiếp thu người học; + Cần thường xuyên dùng câu hỏi để kiểm tra hiểu người nghe giảng 2/ Phương pháp trình diễn (thao giảng, thực hành, thực tập…) Trình diễn cách minh họa giảng mà đòi hỏi người dạy phải bước chuỗi hoạt động làm cho người học phát hiểu thủ tục, nguyên tắc tượng cần trình bày Phương pháp thường tối thiểu có người học thực dẫn giáo viên - Ưu + + + Dễ Giáo - điểm Hấp hiểu, viên Nhược làm điểm phương pháp nhớ, người hiệu hiệu dẫn dễ chủ phương trình diễn: học; quả pháp buổi trình cao; học; diễn: + Minh họa, thực hành, thực tập cần phải xác, cần phải chuẩn bị cẩn thận, tốn thời gian, công sức; + Không áp dụng được: thiếu điều kiện, lớp đông + + + + + + Để trình diễn có hiệu quả, giảng viên cần: Cung cấp đầy đủ thông tin cho người học trước trình diễn; Chỉ giải thích công việc cần hoàn thành bước; Thực trình diễn đủ chậm để nguời học không bị điểm chốt; Đảm bảo trình diễn học viên nhìn rõ; Dùng câu hỏi để đảm bảo người học hiểu bước trình diễn; Sửa sai sót học viên làm trình diễn 3/ Phương pháp tự đọc (tự nghiên cứu…) Phương pháp tự nghiên cứu tài liệu cách tiếp cận cá nhân để cung cấp thông tin cho ngừơi học Giáo viên đưa cho học viên tài liệu có chứa nội dung hay qui trình cần phải nắm để tự đọc - Ưu điểm phương pháp tự đọc: + Tiết kiệm thời gian diễn giảng, chủ yếu để giải thích kiểm tra tiếp thu; + Người học lưu giữ lâu dài tài liệu để tra cứu lại cần thiết; + Rèn luyện khả tự học cho học viên - Nhược điểm phương pháp tự đọc: + Người học dể nản, đọc cho qua chuyện tài liệu khó tính sư phạm: + Người học có tốc độ đọc khác nhau, nên khó xác định thời điểm bình luận thích hợp; + Khó xác định hiệu tiếp thu kiến thức người học - Để tự đọc có hiệu quả, giáo viên cần phải: + Cần đọc trước tài liệu chọn lọc có chủ điểm hay nội dung thông tin cần bổ xung giải thích thêm lớp; + Tài liệu phải đầy đủ, rõ ràng, để người học đọc hiểu được; 4/ Phương pháp luyện (bài tập lớn, ôn luyện…) Bài luyện cung cấp cho người học hội thực hành kỹ dạy qua phương pháp khác hay ôn luyện lại kiến thức kỹ dẫn Các tài liệu dạng phiếu luyện thường đựơc sử dụng - Ưu điểm phương pháp luyện: + Giúp người học vận dụng nhớ học; + Rèn luyện người học kỹ học kỹ khác nảy sinh trình làm luyện; + Rèn luyện cho người học chủ động tiếp thu kiến thức - Nhược điểm phương pháp luyện: + Tốn thời gian sức lực chuẩn bị đề luyện chấm luyện; + Người học có tốc độ làm luyện khác nhau, khó chọn luyện vừa sức thời gian định trước cho tất người - Để luyện có hiệu quả, giáo viên cần phải: + Làm cho người học hiểu rõ mục tiêu luyện hướng hoàn thành nó; + Bài luyện đủ khó để rèn luyện người học, không khó tốn thời gian làm cho người học hứng thú không hoàn thành hạn; + Kết thúc luyện, cần dành cho người học xem lại học 5/ Phương pháp thảo luận nhóm (hội thảo, xemina…) Thảo luận nhóm trao đổi ý tưởng, quân điểm, nhận thức học viên giáo viên, để lam rõ làm giàu hiểu biết nội dung phù hợp với hoạt động đào tạo Nhiều kỹ thuật Công não (brainstorming) thảo luận chuyên ban (buzz sessions) sử dụng để cổ vũ tham gia thảo luận - Ưu điểm phương pháp tham gia thảo luận nhóm: +Tạo hội cho người học tham gia, khai thác tiềm cá nhân; + Chủ động điều chỉnh nhận thức người học; + Rèn luyện nhiều kỹ diễn giải, hùng biện & ứng phó - Nhược điểm phương pháp thảo luận nhóm: + Dễ bị sai lệch khỏi mục tiêu đào tạo; + Tốn thời gian & công sức guảng viên; + Đề phòng có số học viện thái (ngồi im phát biểu nhiều); - Để thảo luận nhóm có hiệu cao, giảng viên cần: + Nói rõ mục tiêu yêu cầu thảo luận; + Làm cho người tham gia thảo luận có ý kiến độc lập, không phụ thuộc vào ý kiến người khác; + Định thời gian co vấn đề đưa thảo luận theo mục đích định trước; + Kết thúc thảo luận với tóm tắt điểm thống tồn cần nghên cứu 6/ Phương pháp nghiên cứu điển hình (Nghiên cứu trường hợp, nghiên cứu tình huống…) Nghiên cứu điển hình hay nghiên cứu trường hợp phương pháp phổ biến, thường đưa cho người học chi tiết kiện trường hợp khảo sát yêu cầu phân tích, tổng hợp, đánh giá định hướng giải trường hợp - Ưu điềm phương pháp nghiên cứu điển hình: + Hoạt động hóa người học; + Chủ động điều chỉnh nhận thức, hành vi hay kỹ người học; + Có mạnh đào tạo nhận thức bậc cao (phân tích, tổng hợp đánh giá) - Nhược điểm phương pháp nghiên cứu điển hình: + Chuẩn bị, lựa chọn trường hợp điển hình để nghiên cứu cho phù hợp với nội dung, mục tiêu đào tạo đòi hỏi nhiều thời gian công sức; + Khó có giải pháp xác định không bổ xung thường xuyên giữ kiện - Để nghiên cứu điển hình có hiệu quả, giáo viên cần phải: + Các kiện đưa cho người học phải rõ ràng, tránh nhầm lẫn, không ngoại suy; + Các mục đích yêu cầu nghiên cứu phải rõ ràng, dễ hiểu; + Tổng kết, tóm tắt liên hệ với nguyên tắc, nguyên lý, lý thuyết học rút học điển hình 7/ Phương pháp đóng vai Người học đóng vai nhân vật có thực đời sống giả định trước nguời Giáo viên nêu tình để người đóng vai giải trải qua Kết người học rèn luyện cách ứng phó với tình gặp tương lai - Ưu điểm phương pháp đóng vai: + Cung cấp cho người học kinh nghiệm xử thế, ứng đáp tình huống; + Là biện pháp tốt kích thích người học tham gia thảo luận tham gia hoạt động đào tạo - Nhược điểm phương pháp đóng vai: + Nếu không tổ chức kiểm soát tốt, người học dễ xem đóng vai trò chơi, hoạt động đào tạo; + Dễ bị trệch mục tiêu đào tạo; + Tốn nhiều thời gian công sức giáo viên - Để đóng vai có hiệu quả, giáo viên cần phải: + Phải làm cho người học hiểu rõ vai đóng; + Sử dụng tình có thực, với kịch chặt chẽ để người đóng vai đề xuất giải pháp cho phù hợp tốt hợn tình giả định; + Tóm tắt kết luận cách hỏi học qua đóng vai tình nêu 8/ Phương pháp thăm quan thực tế Thăm quan thực tế cách khảo sát tình thông qua trường để người học rút học thực tế giả định hướng phát triển tương lai - Ưu điểm phương pháp thăm quan thực tế: + Tạo hội cho học viên nghe, nhìn, tận tay, tận mắt – học đôi với hành; + Thay đổi không khí giải pháp học tập cho người học, học hiệu - Nhược điểm phương pháp thăm quan thực tế: + Tốn thời gian, kinh phí công sức; + Nếu không chuẩn bị điều khiển tốt, thời gian, kinh phí, công sức mà hiệu đào tạo; + Nếu không tổ chức thu hoạch trao đổi thu hoạch, thống nhận thức sau thăm quan hiệu thấp - Để tham quan thực tế có hiệu quả, giáo viên cần phải: + Chọn trường phù hợp với mục tiêu học tập; + Chuẩn bị tổ chức thăm quan chặt chẽ, dự phòng tình dự kiến; + Làm rõ mục tiêu thu hoạch trước thăm quan yêu cầu viết thu hoạch đầy đủ a Phương pháp vấn đáp Vấn đáp ( đàm thoại ) phương pháp giáo viên đặt câu hỏi để học sinh trả lời, học sinh tranh luận với với giáo viên; qua học sinh lĩnh hội nội dung học Căn vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt loại phương pháp vấn đáp: - Vấn đáp tái hiện: giáo viên đặt câu hỏi yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức biết trả lời dựa vào trí nhớ, không cần suy luận Vấn đáp tái không xem phương pháp có giá trị sư phạm Đó biện pháp dùng cần đặt mối liên hệ kiến thức vừa học - Vấn đáp giải thích – minh hoạ : Nhằm mục đích làm sáng tỏ đề tài đó, giáo viên nêu câu hỏi kèm theo ví dụ minh hoạ để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ Phương pháp đặc biệt có hiệu có hỗ trợ phương tiện nghe – nhìn - Vấn đáp tìm tòi (đàm thoại Ơxrixtic): giáo viên dùng hệ thống câu hỏi xếp hợp lý để hướng học sinh bước phát chất vật, tính quy luật tượng tìm hiểu, kích thích ham muốn hiểu biết Giáo viên tổ chức trao đổi ý kiến – kể tranh luận – thầy với lớp, có trò với trò, nhằm giải vấn đề xác định Trong vấn đáp tìm tòi, giáo viên giống người tổ chức tìm tòi, học sinh giống người tự lực phát kiến thức Vì vậy, kết thúc đàm thoại, học sinh có niềm vui khám phá trưởng thành thêm bước trình độ tư b Phương pháp đặt giải vấn đề Trong xã hội phát triển nhanh theo chế thị trường, cạnh tranh gay gắt phát sớm giải hợp lý vấn đề nảy sinh thực tiễn lực đảm bảo thành công sống, đặc biệt kinh doanh Vì vậy, tập dượt cho học sinh biết phát hiện, đặt giải vấn đề gặp phải học tập, sống cá nhân, gia đình cộng đồng ý nghĩa tầm phương pháp dạy học mà phải đặt mục tiêu giáo dục đào tạo Cấu trúc học (hoặc phần học) theo phương pháp đặt giải vấn đề thường sau - Đặt vấn đề, xây dựng toán nhận thức o Tạo tình có vấn đề; o Phát hiện, nhận dạng vấn đề nảy sinh; o Phát vấn đề cần giải - Giải vấn đề đặt o Đề xuất cách giải quyết; o Lập kế hoạch giải quyết; o Thực kế hoạch giải - Kết luận: o Thảo luận kết đánh giá; o Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết nêu ra; o Phát biểu kết luận; o Đề xuất vấn đề Có thể phân biệt bốn mức trình độ đặt giải vấn đề: Mức 1: Giáo viên đặt vấn đề, nêu cách giải vấn đề Học sinh thực cách giải vấn đề theo hướng dẫn giáo viên Giáo viên đánh giá kết làm việc học sinh Mức 2: Giáo viên nêu vấn đề, gợi ý để học sinh tìm cách giải vấn đề Học sinh thực cách giải vấn đề với giúp đỡ giáo viên cần Giáo viên học sinh đánh giá Mức 3: Giáo viên cung cấp thông tin tạo tình có vấn đề Học sinh phát xác định vấn đề nảy sinh, tự đề xuất giả thuyết lựa chọn giải pháp Học sinh thực cách giải vấn đề Giáo viên học sinh đánh giá Mức : Học sinh tự lực phát vấn đề nảy sinh hoàn cảnh cộng đồng, lựa chọn vấn đề giải Học sinh giải vấn đề, tự đánh giá chất lượng, hiệu quả, có ý kiến bổ sung giáo viên kết thúc Các mức Đặt vấn đề Nêu giả thuyết Lập kế hoạch Giải vấn Kết luận, đánh đề giá GV GV GV HS GV GV GV HS HS GV + HS GV + HS HS HS HS GV + HS HS HS HS HS GV + HS Trong dạy học theo phương pháp đặt giải vấn đề, học sinh vừa nắm tri thức mới, vừa nắm phương pháp lĩnh hội tri thức đó, phát triển tư tích cực, sáng tạo, chuẩn bị lực thích ứng với đời sống xã hội, phát kịp thời giải hợp lý vấn đề nảy sinh c Phương pháp hoạt động nhóm Lớp học chia thành nhóm nhỏ từ đến người Tuỳ mục đích, yêu cầu vấn đề học tập, nhóm phân chia ngẫu nhiên hay có chủ định, trì ổn định hay thay đổi phần tiết học, giao nhiệm vụ hay nhiệm vụ khác Nhóm tự bầu nhóm trưởng thấy cần Trong nhóm phân công người phần việc Trong nhóm nhỏ, thành viên phải làm việc tích cực, ỷ lại vào vài người hiểu bết động Các thành viên nhóm giúp đỡ tìm hiêu vấn đề nêu không khí thi đua với nhóm khác Kết làm việc nhóm đóng góp vào kết học tập chung lớp Để trình bày kết làm việc nhóm trước toàn lớp, nhóm cử đại diện phân công thành viên trình bày phần nhiệm vụ giao cho nhóm phức tạp Phương pháp hoạt động nhóm tiến hành : • Làm việc chung lớp : - Nêu vấn đề, xác định nhiệm vụ nhận thức - Tổ chức nhóm, giao nhiệm vụ - Hướng dẫn cách làm việc nhóm • Làm việc theo nhóm - Phân công nhóm - Cá nhân làm việc độc lập trao đổi tổ chức thảo luận nhóm - Cử đại diện phân công trình bày kết làm việc theo nhóm • Tổng kết trước lớp - Các nhóm báo cáo kết - Thảo luận chung - Giáo viên tổng kết, đặt vấn đề cho tiếp theo, vấn đề Phương pháp hoạt động nhóm giúp thành viên nhóm chia sẻ băn khoăn, kinh nghiệm thân, xây dựng nhận thức Bằng cách nói điều nghĩ, người nhận rõ trình độ hiểu biết chủ đề nêu ra, thấy cần học hỏi thêm Bài học trở thành trình học hỏi lẫn tiếp nhận thụ động từ giáo viên Thành công học phụ thuộc vào nhiệt tình tham gia thành viên, phương pháp gọi phương pháp tham gia Tuy nhiên, phương pháp bị hạn chế không gian chật hẹp lớp học, thời gian hạn định tiết học, giáo viên phải biết tổ chức hợp lý học sinh quen với phương pháp có kết Cần nhớ rằng, hoạt động nhóm, tư tích cực học sinh phải phát huy ý nghĩa quan trọng phương pháp rèn luyện lực hợp tác thành viên tổ chức lao động.Cần tránh khuynh hướng hình thưc đề phòng lạm dụng, cho tổ chức hoạt động nhóm dấu hiệu tiêu biểu đổi PPDH hoạt động nhóm nhiều chứng tỏ phương pháp dạy học đổi d Phương pháp đóng vai Đóng vai phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành số cách ứng xử tình giả định Phương pháp đóng vai có ưu điểm sau : - Học sinh rèn luyện thực hành kỹ ứng xử bày tỏ thái độ môi trường an toàn trước thực hành thực tiễn - Gây hứng thú ý cho học sinh - Tạo điều kiện làm nảy sinh óc sáng tạo học sinh - Khích lệ thay đổi thái độ, hành vi học sinh theo chuẩn mực hành vi đạo đức trị – xã hội - Có thể thấy tác động hiệu lời nói việc làm vai diễn Cách tiến hành sau : o Giáo viên chia nhóm, giao tình đóng vai cho nhóm quy định rõ thời gian chuẩn mực, thời gian đóng vai o Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai o Các nhóm lên đóng vai o Giáo viên vấn học sinh đóng vai - Vì em lại ứng xử ? - Cảm xúc, thái độ em thực cách ứng xử ? Khi nhận cách ứng xử ( sai ) o Lớp thảo luận, nhận xét : Cách ứng xử vai diễn phù hợp hay chưa phù hợp ? Chưa phù hợp điểm ? Vì ? o Giáo viên kết luận cách ứng xử cần thiết tình Những điều cần lưu ý sử dụng : o Tình nên để mở, không cho trước “ kịch bản”, lời thoại o Phải dành thời gian phù hợp cho nhóm chuẩn bị đóng vai o Người đóng vai phải hiểu rõ vai tập đóng vai để không lạc đề o Nên khích lệ học sinh nhút nhát tham gia o Nên hoá trang đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn trò chơi đóng vai e Phương pháp động não Động não phương pháp giúp học sinh thời gian ngắn nảy sinh nhiều ý tưởng, nhiều giả định vấn đề Thực phương pháp này, giáo viên cần đưa hệ thống thông tin làm tiền đề cho buổi thảo luận Cách tiến hành o Giáo viên nêu câu hỏi, vấn đề cần tìm hiểu trước lớp trước nhóm o Khích lệ học sinh phát biểu đóng góp ý kiến nhiều tốt o Liệt kê tất ý kiến phát biểu đưa lên bảng giấy khổ to, không loại trừ ý kiến nào, trừ trường hợp trùng lặp o Phân loại ý kiến o Làm sáng tỏ ý kiến chưa rõ ràng thảo luận sâu ý Đổi phương pháp dạy học môn toán THCS: Hai xu hướng dạy học có hiệu Để thực đổi phương pháp dạy học, giáo viên (GV) cần kế thừa phát huy mặt tích cực phương pháp truyền thống (thuyết trình, đàm thoại, trực quan…), đồng thời mạnh dạn áp dụng xu hướng dạy học đại Hai xu hướng dạy học phát - giải vấn đề (GQVĐ) dạy học hợp tác nhóm nhỏ vận dụng rộng rãi có hiệu quả, thích hợp với định hướng đổi phương pháp dạy học Dạy học phát GQVĐ Nêu GQVĐ phương pháp dạy học vận dụng nhiều có hiệu tốt trình dạy học, đặc biệt xu hướng dạy học đại Bởi, việc dạy học GQVĐ có ý nghĩa việc phát huy tư độc lập sáng tạo người học Qua thực tiễn vận dụng phương pháp dạy học nêu GQVĐ, thấy có hai dạng thức khác (mỗi dạng thức đặc trưng với hệ thống hành động GV HS riêng), dạng thức trình bày nêu GQVĐ; dạy học tìm tòi phần Thực chất dạng thức trình bày nêu GQVĐ sau tạo tình có vấn đề, GV nêu vấn đề rõ logic trình suy nghĩ GQVĐ Theo đó, tri thức trình bày dạng có sẵn mà mô rút gọn trình khám phá thực Như gợi cho HS nhu cầu theo dõi logic phần trình bày Nếu có bước phần trình bày GV thiếu quán thiếu sở nảy sinh hoài nghi HS Mặt khác, trình nghe trình bày chặt chẽ HS dự đoán bước nghiên cứu xây dựng bước theo cách riêng Dạng thức vận dụng với tình có vấn đề không vừa sức với HS Nói cách khác, với dạng thức này, HS không hoàn thành tất giai đoạn nghiên cứu tự học mà hoàn thành phần trình nghiên cứu tự học, dạng thức gọi dạy học tìm tòi phần Thế dạy học tìm tòi phần? Đó dạng thức GV lập kế hoạch bước cho nội dung nghiên cứu, lập kế hoạch cho trình dễ hơn, HS tự lực nghiên cứu phần vấn đề, nội dung vừa sức vấn đề tự học Phương pháp tìm tòi phần thực sau: Nếu HS không giải vấn đề nghiên cứu GV cần hướng dẫn xây dựng vấn đề nghiên cứu khác hẹp chia nhỏ vấn đề nghiên cứu thành vấn đề nhỏ dễ giải Mà giải vấn đề nhỏ xem giải vấn đề Phương pháp tìm tòi phần thể qua đàm thoại có tính chất phát kiến Đàm thoại phát kiến hệ thống câu hỏi GV xây dựng cho câu hỏi sau suy từ câu hỏi trước để việc đặt đàm thoại có lý do, đồng thời tất câu hỏi gợi mở tập hợp lại giải vấn đề nội dung tự học Và điều chủ yếu cho đa số câu hỏi hợp thành giải vấn đề nhỏ để đến lời giải cho vấn đề nghiên cứu Với đàm thoại phát kiến, yêu cầu câu hỏi phải rõ ràng logic chặt chẽ Tuy nhiên, phương pháp tìm tòi phần không đảm bảo cho HS lực GQVĐ trọn vẹn Dạy học hợp tác nhóm nhỏ Việc dạy học theo phương pháp kéo dài nhiều buổi học nên người dạy có hội thiết lập phát triển không khí học tập động hữu ích cho nhóm Đây kinh nghiệm quý giá cho GV Để đạt thành công, GV phải chuẩn bị chu đáo có kỹ quản lý nhóm GV không nên cho việc thảo luận nhóm tất yếu xảy điều dù có diễn thường trật tự, vô bổ không yêu cầu học tập Để tránh tình trạng người GV phải biết cách làm việc theo nhóm nhỏ kết hợp phương pháp dạy học để dạy thành công Đặc điểm nhóm nhỏ dễ trao đổi, dễ thông cảm, dễ thân thiện dễ thống ý kiến Khi phân chia nhóm nên dựa vào chủ đề học, số lượng đặc điểm HS, nhóm trưởng phải người chuẩn bị tốt nội dung biết khởi động buổi thảo luận Người GV có vai trò việc điều động nhóm? Trước hết GV phải người điều động nhóm nhỏ làm việc, theo dõi quan sát hoạt động công việc nhóm đồng thời phát sai lầm mà nhóm mắc phải Bên cạnh việc đưa câu hỏi bổ sung, GV nên tóm tắt, tổng hợp nhắc lại ý kiến trình bày trước Tùy theo nhu cầu mục tiêu mà GV chọn phương tiện phù hợp kiểm tra trắc nghiệm ngắn, giải tình huống, xem tài liệu trực quan, tài liệu thu thập mạng internet… không mục đích làm cho tiết học sinh động không nhàm chán Thực chất dạng thức trình bày nêu GQVĐ sau tạo tình có vấn đề, GV nêu vấn đề rõ logic trình suy nghĩ GQVĐ Hướng đổi phương pháp dạy học môn toán trường THCS Hướng đổi phương pháp dạy học là: Tích cực hóa hoạt động học sinh, khơi dậy phát triển khả tự học nhằm hình thành tư tích cực, độc lập, sáng tạo; Nâng cao lực phát giải vấn đề; Rèn luyện kĩ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; Tác động đến tình cảm, đem lại niềm tin, hứng thú học tập cho học sinh Do đặc trưng riêng phân môn đại số, việc dạy học cần trọng: Kết hợp ôn cũ giảng Thực vừa giảng vừa luyện, kết hợp ôn tập, bước hệ thống hóa kiến thức Rèn luyện kĩ phân môn Đại số: Kĩ tính toán không dụng cụ có dụng cụ (bảng số, máy tính bỏ túi), lập bảng, biểu Kĩ thực phép biến đổi đồng Kĩ giải phương trình, bất phương trình hệ phương trình Kĩ đọc vẽ đồ thị hàm số Kĩ chứng minh: đẳng thức, bất đẳng thức, tính chia hết Kĩ toán học hóa tình thực tế, giải toán cách lập phương trình, vẽ đồ thị Đặc trưng phương pháp dạy học đổi Phương pháp dạy học đổi môn Toán nói chung, phân môn Đại số nói riêng cần thể đặc trưng sau: Dạy học thông qua hoạt động học sinh Dạy học toán thực chất dạy hoạt động toán học Học sinh chủ thể hoạt động học, cần phải hút vào hoạt động học tập giáo viên tổ chức đạo, qua đó, học sinh tự lực khám phá điều chưa biết thụ động tiếp thu tri thức đặt Giáo viên không cung cấp, áp đặt kiến thức có sẵn mà hướng dẫn học sinh phát chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ thông qua hoạt động, hình thành thói quen vận dụng kiến thức toán học vào học tập môn học khác vào thực tiễn Dạy học trọng rèn luyện phương pháp tự học Trong hoạt động dạy học theo phương pháp đổi mới, giáo viên giúp học sinh chuyển từ thói quen học tập thụ động sang tự học chủ động Muốn vậy, cần truyền thụ tri thức phương pháp để học sinh biết cách học, biết cách suy luận, biết cách tìm lại điều quên, biết cách tìm tòi để phát kiến thức Trong phân môn Đại số, tri thức phương pháp thường quy tắc, quy trình, nói chung phương pháp có tính chất thuật toán Tuy nhiên, cần coi trọng phương pháp có tính chất tìm đoán (ví dụ phương pháp tổng quát Polya để giải tập toán học) Học sinh cần rèn luyện thao tác tư duy: phân tích, tổng hợp, đặc biệt hóa, khái quát hóa, tương tự, quy lạ quen, Việc nắm vững tri thức phương pháp nói tạo điều kiện cho học sinh tự đọc hiểu tài liệu, tự làm tập, nắm vững hiểu sâu kiến thức đồng thời phát huy tiềm sáng tạo thân Tăng cường học tập cá thể phối hợp với học tập hợp tác Phương pháp dạy học đổi yêu cầu học sinh ”nghĩ nhiều hơn, làm nhiều hơn, thảo luận nhiều hơn” Điều có nghĩa học sinh phải có cố gắng trí tuệ nghị lực cao trình tự lực tiếp cận tri thức mới, phải thực suy nghĩ làm việc cách tích cực, độc lập, đồng thời phải có mối quan hệ hợp tác cá nhân Lớp học môi trường giao tiếp: thày-trò, trò-trò, cần phát huy tích cực mối quan hệ hoạt động hợp tác, tạo điều kiện cho người nâng cao trình độ qua việc vận dụng vốn hiểu biết kinh nghiệm cá nhân tập thể Kết hợp đánh giá thày với tự đánh giá trò Trong phương pháp dạy học đổi mới, để phát huy vai trò tích cực chủ động học sinh, giáo viên cần hướng dẫn học sinh phát triển khả tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học Giáo viên yêu cầu học sinh tự đánh giá làm thân, nhận xét góp ý làm, cách phát biểu bạn, phê phán sai lầm tìm nguyên nhân, nêu cách sửa chữa sai lầm Biện pháp Để thực đổi phương pháp dạy học thể đầy đủ đặc trưng nói trên, giáo viên cần kế thừa, phát huy mặt tích cực phương pháp truyền thống (thuyết trình, đàm thoại, trực quan, ) đồng thời mạnh dạn áp dụng xu hướng dạy học đại Hai xu hướng sau vận dụng rộng rãi tỏ có hiệu quả, thích hợp với định hướng đổi phương pháp dạy học ... 9.2.3.Phân nhóm phương pháp dạy học thực hành: Phân nhóm phương pháp dạy học thực hành bao gồm phương pháp luyện tập, phương pháp ôn tập, phương pháp công tác độc lập 9.2.3.1.Phuơng pháp luyện tập:... dung học tập học sinh 9.2.2.Phân nhóm phương pháp dạy học trực quan: Phân nhóm bao gồm phương pháp trình bày trực quan phương pháp quan sát 9.2.2.1 .Phương pháp trình bày trực quan: Là phương pháp. .. phương pháp dạy học nhằm vạch logic vận động nội dung học tập Những phương pháp dạy học phương pháp tổ chức, thực hoạt động nhận thức, học tập học sinh theo logic vận động nội dung tài liệu học
- Xem thêm -

Xem thêm: Các phương pháp dạy học tích cực môn địa lý ở thcs, Các phương pháp dạy học tích cực môn địa lý ở thcs, Các phương pháp dạy học tích cực môn địa lý ở thcs

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay