GIÁO ÁN TOÁN 10 CƠ BẢN HÌNH HỌC 10 CB CHƯƠNG 2 HKI GIÁO ÁN TOÁN 3 CỘT, CÓ CHIA THỜI GIAN

30 143 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 19:02

Tuần 10 – Tiết 19CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNHBÀI 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNHI. MỤC TIÊUKiến thức: Hiểu khái niệm phương trình, nghiệm của phương trình.Hiểu định nghĩa hai phương trình tương đương và các phép biển đổi tương đương.Biết khái niệm phương trình hệ quả.Kĩ năng: Nhận biết một số cho trước là nghiệm của pt đã cho, nhận biết được hai pt tương đương.Nêu được điều kiện xác định của phương trình.Biết biến đổi tương đương phương trình.Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.Phát triển năng lực: Năng lực giải quyết vấn đề: Học sinh vận dụng những kiến thức để giải quyết một vấn đề hoặc một tình huống thực tiễn.Năng lực làm việc nhóm: Học sinh học tập, giải quyết các vấn đề theo nhóm.Năng lực tự học: Học sinh tự chủ, tự giác trong quá trình học tập.II. CHUẨN BỊ Hỡnh hc 10 C bn Tun 14 Tit 14 CHNG II: TCH Vễ HNG CA HAI VECT & NG DNG Bi 1: GI TR LNG GIC CA MT GểC BT Kè T 00 N 1800 I MC TIấU Kin thc: Bit nh ngha v tớnh cht ca cỏc GTLG ca cỏc gúc t 0 n 1800 v mi quan h gia chỳng Nh c bng cỏc giỏ tr lng giỏc ca cỏc gúc c bit Bit khỏi nim gúc gia hai vect K nng: Vn dng c bng cỏc giỏ tr lng giỏc ca cỏc gúc c bit Xỏc nh c gúc gia hai vect Thỏi : Rốn luyn tớnh cn thn, chớnh xỏc Phỏt trin nng lc: Nng lc gii quyt : Hc sinh dng nhng kin thc gii quyt mt hoc mt tỡnh thc tin Nng lc lm vic nhúm: Hc sinh hc tp, gii quyt cỏc theo nhúm Nng lc t hc: Hc sinh t ch, t giỏc quỏ trỡnh hc II CHUN B Giỏo viờn: Giỏo ỏn Hỡnh v minh ho Hc sinh: SGK, v ghi ễn kin thc ó hc v t s lng giỏc ca gúc nhn Phng phỏp v k thut dy hc: Phng phỏp: + Phng phỏp t v gii quyt + Phng phỏp hot ng nhúm + Phng phỏp t chc hot ng nhúm ụi, hot ng cỏ nhõn + Phng phỏp thuyt trỡnh K thut dy hc: + Giao nhim v + Chia nhúm nh + S t + t cõu hi III KIM TRA BI C IV T CHC CC HOT NG HC TP TL Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh Ni dung Hot ng 1: Tỡm hiu bng GTLG ca cỏc gúc c bit 15 Giỏo viờn chia nhúm v cho III Giỏ tr lng giỏc ca cỏc gúc c bit tho lun nhúm hc sinh 00 300 450 600 900 Cho HS in vo bng giỏ tr lng giỏc ca cỏc gúc c bit sin 2 cos GV hng dn HS cỏch lp bng 2 2 tan 3 || cot || 3 Trang Hỡnh hc 10 C bn Hot ng 2: Tỡm hiu khỏi nim gúc gia hai vect 20 GV gii thiu nh ngha gúc IV Gúc gia hai vect r r nh nghauuur gia hai vect a , b rr r r uuur r Cho a, b OA = a,OB = b rr ã ( a, b ) = AOB ã vi 00 AOB 1800 r r r + ( a,b ) = 900 ar b rr Giỏo viờn chia nhúm v cho tho lun nhúm hc sinh rr + ( a,b ) = 00 a, b cựng hng rr rr + ( a,b ) = 1800 a, b ngc hng 0 VD Cho ABC u Xỏc nh a) 60 b) 120 c) 120 gúcuuu gia cỏc cp vect: r uuur a) AB,AC uuur uuur b) AB,BC uuur uuur c) AB,CA Hot ng 3: Hng dn s dng MTBT tớnh GTLG ca mt gúc 10 GV hng dn HS cỏch s HS v nh thc hnh, i V S dng MTBT tớnh GTLG ca mt gúc dng MTBT da vo hng chiu vi phộp tớnh dn ca SGK v bng hng Tớnh cỏc GTLG ca gúc dn ca MTBT VD1 Tớnh sin63052'41'' sin63052'41'' 0,8979 VD2 Tỡm x bit sinx = 0,3502 x 20 29'58'' Xỏc nh ln ca gúc bit GTLG ca gúc ú Chia nhúm thc hnh vi Cỏc nhúm thc hnh v i chiu kt qu MTBT V CNG C Nhn mnh + Bng giỏ tr c bit + Cỏch xỏc nh gúc gia hai vect VI HNG DN BI TP V NH Bi 2, 5, trang 40 SGK VII RT KINH NGHIM, B SUNG Trang Hỡnh hc 10 C bn VIII PH LC PHIU HC TP in vo ch trng bng sau: 00 300 450 600 900 sin cos tan cot Trang Hỡnh hc 10 C bn Tun 15 Tit 15 CHNG II: TCH Vễ HNG CA HAI VECT & NG DNG Bi 1: BI TP GI TR LNG GIC CA MT GểC BT Kè T 00 N 1800 I MC TIấU Kin thc: Hiu cỏc kin thc v GTLG ca mt gúc (00 1800), v mi liờn quan gia chỳng Cỏch xỏc nh gúc gia hai vect K nng: Bit s dng bng giỏ tr lng giỏc ca cỏc gúc c bit tớnh GTLG ca mt gúc Bit xỏc nh gúc gia hai vect Thỏi : Rốn luyn tớnh cn thn, chớnh xỏc Luyn t linh hot thụng qua vic xỏc nh gúc gia hai vect Phỏt trin nng lc: Nng lc gii quyt : Hc sinh dng nhng kin thc gii quyt mt hoc mt tỡnh thc tin Nng lc lm vic nhúm: Hc sinh hc tp, gii quyt cỏc theo nhúm Nng lc t hc: Hc sinh t ch, t giỏc quỏ trỡnh hc II CHUN B Giỏo viờn: Giỏo ỏn H thng bi Hc sinh: SGK, v ghi ễn cỏc kin thc v GTLG ca mt gúc Phng phỏp v k thut dy hc: Phng phỏp: + Phng phỏp t v gii quyt + Phng phỏp hot ng nhúm + Phng phỏp t chc hot ng nhúm ụi, hot ng cỏ nhõn + Phng phỏp thuyt trỡnh K thut dy hc: + Giao nhim v + Chia nhúm nh + S t + t cõu hi III KIM TRA BI C uuur uuur H Cho ABC u Xỏc nh gúc gia cp vect: AB,AC 600 IV T CHC CC HOT NG HC TP TL Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh Ni dung Hot ng 1: Tớnh giỏ tr lng giỏc ca mt gúc Giỏo viờn chia nhúm v cho Tớnh giỏ tr ca cỏc biu thc 10 tho lun nhúm hc sinh sau: a) cos300cos600 + sin300sin600 H1 Cho bit giỏ tr lng giỏc b) sin300cos600 + cos300sin600 ca cỏc gúc c bit ? c) cos00 + cos200++cos1800 a) b) c) d) tan100.tan800 e) sin1200.cos1350 d) e) Chng minh rng tam H2 Nờu cụng thc GTLG ca giỏc ABC, ta cú: cỏc gúc ph nhau, bự ? a) sinA = sin(B + C) + A + (B + C) = 180 Trang Hỡnh hc 10 C bn H3 Ch mi quan h gia A B +C + + = 900 cỏc gúc tam giỏc ? 2 b) cosA = cos(B + C) A B +C c) sin = cos 2 A B +C d) cos = sin 2 Hot ng 2: Vn dng cỏc cụng thc lng giỏc Giỏo viờn chia nhúm v cho Chng minh: 10 tho lun nhúm hc sinh a) sin2 + cos2 = H1 Nhc li nh ngha cỏc sin = y, cos = x b) + tan2 = GTLG ? a) sin2 + cos2 = OM2 = cos2 sin b) + tan2 = + c) + cot2 = cos2 sin 2 cos + sin = cos2 cos2 c) + cot2 = + Cho cosx = Tớnh giỏ tr sin2 ca biu thc: H2 Nờu cụng thc liờn quan sin2x + cos2x = P = 3sin2x + cos2x gia sinx v cosx ? sin2x = cos2x = 25 P= Hot ng 3: Luyn cỏch xỏc nh gúc gia hai vect Giỏo viờn chia nhúm v cho Cho hỡnh vuụng ABCD 10 tho lun nhúm hc sinh Tớnh: uuur uuur a) cos ( AC , BA ) uuur uuur b) sin ( AC , BD ) H1 Xỏc nh gúc gia cỏc cp uuur uuur uuur uuur vect ? a) ( AC , BA ) = 1350 c) cos ( AB, CD ) uuur uuur b) ( AC , BD ) = 900 uuur uuur c) ( AB, CD ) = 1800 Hot ng 4: Vn dng lng giỏc gii toỏn hỡnh hc 15 Hng dn HS dng cỏc Cho AOB cõn ti O v OA t s lng giỏc ca gúc nhn = a OH v AK l cỏc ng cao Gi s ãAOH = Tớnh Giỏo viờn chia nhúm v cho AK v OK theo a v tho lun nhúm hc sinh H1 tớnh AK v OK ta cn Xột tam giỏc vuụng AOH xột tam giỏc vuụng no ? vi OA = a, ãAOK = AK = OA.sin ãAOK = a.sin2 OK = OA.cos ãAOK = a.cos2 Trang Hỡnh hc 10 C bn V CNG C Nhn mnh cỏch dng cỏc kin thc ó hc VI HNG DN BI TP V NH Xem trc bi "Tớch vụ hng ca hai vect" VII RT KINH NGHIM, B SUNG VIII PH LC PHIU HC TP Tớnh giỏ tr ca cỏc biu thc sau: a) cos300cos600 + sin300sin600 b) sin300cos600 + cos300sin600 Chng minh rng tam giỏc ABC, ta cú: a) sinA = sin(B + C) A B +C b) sin = cos 2 A B +C c) cos = sin 2 Trang Hỡnh hc 10 C bn Tun 15, 16 Tit 16, 17 CHNG II: TCH Vễ HNG CA HAI VECT & NG DNG Bi 2: TCH Vễ HNG CA HAI VECT I MC TIấU Kin thc: Bit nh ngha v tớnh cht ca tớch vụ hng ca hai vect cựng vi ý ngha vt lớ ca tớch vụ hng K nng: Bit s dng biu thc to ca tớch vụ hng tớnh di ca mt vect, khong cỏch gia hai im, gúc gia hai vect v chng minh hai vect vuụng gúc Thỏi : Rốn luyn tớnh cn thn, chớnh xỏc Phỏt trin nng lc: Nng lc gii quyt : Hc sinh dng nhng kin thc gii quyt mt hoc mt tỡnh thc tin Nng lc lm vic nhúm: Hc sinh hc tp, gii quyt cỏc theo nhúm Nng lc t hc: Hc sinh t ch, t giỏc quỏ trỡnh hc II CHUN B Giỏo viờn: Giỏo ỏn Hỡnh v minh ho Hc sinh: SGK, v ghi ễn cỏch xỏc nh gúc gia hai vect Phng phỏp v k thut dy hc: Phng phỏp: + Phng phỏp t v gii quyt + Phng phỏp hot ng nhúm + Phng phỏp t chc hot ng nhúm ụi, hot ng cỏ nhõn + Phng phỏp thuyt trỡnh K thut dy hc: + Giao nhim v + Chia nhúm nh + S t + t cõu hi III KIM TRA BI C H Nờu cỏch xỏc nh gúc gia hai vect? rr ã r uuur r uuur ( a, b ) = AOB , vi a = OA, b = OB IV T CHC CC HOT NG HC TP TL Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh Ni dung Hot ng 1: Tỡm hiu nh ngha tớch vụ hng ca hai vect Giỏo viờn chia nhúm v cho I nh ngha r r r 15 tho lun nhúm hc sinh Cho a , b ur rr r r r r Cho lc F tỏc ng lờn mt a.b = a b cos ( a, b ) vt ti im O v lm cho vt r r a =0 rr ú di chuyn mt quóng ng Nu r r thỡ a.b = ur b = OO thỡ cụng A ca lc F Chỳ ý: c tớnh theo cụng thc: ur uuuur r r r a) Vi a , b , ta cú: A = F OO cos rr r r r a.b = a b GV gii thiu nh ngha uuur uuur VD Cho ABC u cnh bng a2 b) ar2 = ar a) AB AC = a.a.cos600 = a V ng cao AH Tớnh: Trang Hỡnh hc 10 C bn a) b) c) uuur uuur AB uuur AC uuur AB BC uuur uuur AH BC uuur uuur a2 b) AB.BC = a.a.cos1200= uuur uuur c) AH BC = Hot ng 2: Tỡm hiu tớnh cht ca tớch vụ hng II Cỏc tớnh cht ca tich vụ 15 GV gii thớch cỏc tớnh cht hng rrr ca tớch vụ hng Vi a, b , c bt kỡ v kR: rr rr + a.b = b a r r r r r rr + a ( b + c ) = a.b + a.c r r rr r r + ( ka ) b = k ( a.b ) = a ( kb ) r + ar2 0; ar2 = ar = r r r ( ar + b ) = ar2 + 2ar.b + b Giỏo viờn chia nhúm v cho r r r ( ar b ) = ar2 2ar.b + b tho lun nhúm hc sinh r r r r r r a2 b = ( a b ) ( a + b ) rr rr r a.b > ( a, b ) nhn rr r H Du ca a.b ph thuc v Ph thuc v cos ( a, b ) rr rr ( < a , b ) tự a b yu t no ? rr rr a.b = ( a, b ) vuụng GV gii thớch ý ngha cụng thc tớnh cụng ca mt lc ur uur uur F = F1 + F2 ur uuur uur uur uuur A = F AB = F1 + F2 AB uur uuur = F2 AB ( ) Hot ng 3: p dng tớnh tớch vụ hng ca hai vect Vớ d: Chia nhúm luyn 15 1) Cho ABC vuụng A, AB = c,uuu AC r uuu=r b Tớnh: a) BA.BC uuur uuur H Xỏc nh gúc ca cỏc cp b) CA.CB vect ? uuur uuur c) BA AC uuur uuur uuur uuur c d) CA AB 1a) cos( BA, BC ) = b2 + c2 2) Cho ABC u cnh a uuur uuur Tớnh: BA.BC = c uuur uuur uuur uuur uuur uuur AB.BC + BC.CA + CA AB 3a 2) V CNG C Nhn mnh: Cỏch xỏc nh gúc gia hai vect Cỏch tớnh tớch vụ hng VI HNG DN BI TP V NH Bi 1, 2, 4, trang 45, 46 SGK Trang Hỡnh hc 10 C bn VII RT KINH NGHIM, B SUNG VIII PH LC PHIU HC TP ur Cho lc F tỏc ng lờn mt vt ti im O v lm cho vt ú di chuyn mt quóng ng ur OO thỡ cụng A ca lc F c tớnh theo cụng thc no? Trang Hỡnh hc 10 C bn Tun 16, 17 Tit 18, 19 CHNG II: TCH Vễ HNG CA HAI VECT & NG DNG Bi 2: BI TP TCH Vễ HNG CA HAI VECT I MC TIấU Kin thc: Hiu khỏi nim tớch vụ hng ca hai vect K nng: Bit dng tớch vụ hng gii toỏn hỡnh hc: tớnh gúc gia hai vect, khong cỏch gia hai im Thỏi : Rốn luyn tớnh cn thn, chớnh xỏc Luyn t linh hot Phỏt trin nng lc: Nng lc gii quyt : Hc sinh dng nhng kin thc gii quyt mt hoc mt tỡnh thc tin Nng lc lm vic nhúm: Hc sinh hc tp, gii quyt cỏc theo nhúm Nng lc t hc: Hc sinh t ch, t giỏc quỏ trỡnh hc II CHUN B Giỏo viờn: Giỏo ỏn H thng bi Hc sinh: SGK, v ghi ễn kin thc v tớch vụ hng ca hai vect Phng phỏp v k thut dy hc: Phng phỏp: + Phng phỏp t v gii quyt + Phng phỏp hot ng nhúm + Phng phỏp t chc hot ng nhúm ụi, hot ng cỏ nhõn + Phng phỏp thuyt trỡnh K thut dy hc: + Giao nhim v + Chia nhúm nh + S t + t cõu hi III KIM TRA BI C H Nờu cụng thc tớnh gúc gia hai vect, khong cỏch gia hai im ? rr a1b1 + a2 b2 a.b rr cos ( a, b ) = r r = ; AB = (x B x A )2 + (y B y A )2 a.b a12 + a22 b12 + b22 IV T CHC CC HOT NG HC TP TL Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh Ni dung Hot ng 1: Luyn tớnh tớch vụ hng ca hai vect Giỏo viờn chia nhúm v cho Cho tam giỏc vuụng cõn 20 tho lun nhúm hc sinh ABC cú AB = AC = a Tớnh uuur uuur a) ( ) = 90 AB, AC H1 Xỏc nh gúc gia cỏc cỏcuuu tớch vụ r uuu r hng: uuur uuur cp vect ? a) AB AC AB AC = uuur uuur uuur uuur b) AC.CB b) ( AC , CB ) = 1350 uuur uuur AC.CB = a2 Cho im O, A, B thng H2 Xỏc nh gúc ca hng uuu vrbit uuur uuur uuur uuur uuur OA = a, OB = b Tớnh OA.OB khi: OA, OB mi trng a) ( OA, OB ) = Trang 10 Hỡnh hc 10 C bn Tun 20 Tit 23 Bi 3: CC H THC LNG TRONG TAM GIC v GII TAM GIC I MC TIấU Kin thc: Hiu nh lớ cụsin, nh lớ sin, cụng thc tớnh di trung tuyntrong mt tam giỏc Bit (Hiu) c mt s cụng thc tớnh din tớch tam giỏc Bit mt s trng hp gii tam giỏc K nng: p dng c nh lớ cụsin, nh lớ sin cụng thc di ng trung tuyn, cỏc cụng thc tớnh din tớch gii mt s bi toan sliờn quan n tam giỏc Bit gii tam giỏc mt s trng hp n gin Bit võn dng kin thc gii tam giỏc vo gii cỏc bi toỏn cú ni dung thc tin Kt hp vic s dng mỏy tớnh b tỳi gii toỏn Thỏi : Rốn luyn tớnh cn thn, chớnh xỏc Vn dng kin thc ó hc vo thc t Phỏt trin nng lc: Nng lc gii quyt : Hc sinh dng nhng kin thc gii quyt mt hoc mt tỡnh thc tin Nng lc lm vic nhúm: Hc sinh hc tp, gii quyt cỏc theo nhúm Nng lc t hc: Hc sinh t ch, t giỏc quỏ trỡnh hc II CHUN B Giỏo viờn: Giỏo ỏn Hỡnh v minh ho Hc sinh: SGK, v ghi ễn kin thc v tớch vụ hng ca hai vect Phng phỏp v k thut dy hc: Phng phỏp: + Phng phỏp t v gii quyt + Phng phỏp hot ng nhúm + Phng phỏp t chc hot ng nhúm ụi, hot ng cỏ nhõn + Phng phỏp thuyt trỡnh K thut dy hc: + Giao nhim v + Chia nhúm nh + S t + t cõu hi III KIM TRA BI C H Nhc li nh ngha tớch vụ hng ca hai vect ? rr r r rr a.b = a b cos ( a, b ) IV T CHC CC HOT NG HC TP TL Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh Ni dung Hot ng 1: ễn h thc lng tam giỏc vuụng I H thc lng tam Cho HS nhc li cỏc h thc Cỏc nhúm ln lt thc hin 10 lng tam giỏc vuụng giỏc vuụng yờu cu a2 = b2 + c2 b2 = a.b c2 = a.c h = b.c ah = bc 1 = + h2 b2 c Trang 16 Hỡnh hc 10 C bn b a c sinC = cosB = a b tanB = cotC = c sinB = cosC = Hot ng 2: Tỡm hiu nh lớ cụsin 20 Giỏo viờn chia nhúm v cho II nh lớ cụsin tho lun nhúm hc sinh a) Bi toỏn: Trong ABC, cho bit hai cnh AB, AC v gúc A Tớnh cnh BC uuur uuur uuur uuur H1 Phõn tớch vect BC theo BC = AC AB uuur uuur cỏc vect AB, AC ? uuur uuur uuur BC2 = BC = ( AC AB )2 H2 Tớnh BC2 ? uuur uuur uuur uuur b) nh lớ cụsin = AC + AB2 AC AB a2 = b2 + c2 2bc.cosA 2 = AC + AB 2AC.AB.cosA b2 = a2 + c2 2ac.cosB H3 Phỏt biu nh lớ cụsin Trong mt tam giỏc, bỡnh c2 = a2 + b2 2ab.cosC phng mt cnh bng tng hai bng li ? cnh tr i hai ln tớch ca H qu: hai cnh ú vi cụsin ca gúc b2 + c2 a2 gia chỳng cos A = 2bc a2 + c b cos B = 2ac a2 + b2 c cos C = 2ab c) di trung tuyn tam giỏc Hng dn HS ỏp dng nh lớ cụsin tớnh di ng trung tuyn tam giỏc 2(b2 + c2 ) a 2(a + c2 ) b mb2 = 2( a + b2 ) c mc2 = ma2 = Hot ng 3: p dng 15 Giỏo viờn chia nhúm v cho tho lun nhúm hc sinh H1 Vit cụng thc tớnh AB, cosA ? AB2 = c2 = a2 + b2 2ab.cosC 465,44 AB 21,6 (cm) b + c a2 0,7188 2bc àA 4402 25058 B cos A = d) Vớ d Cho ABC cú cỏc cnh AC = = 1100 10 cm, BC = 16 cm, C a) Tớnh cnh AB v cỏc gúc A, B ca ABC b) Tớnh di ng trung tuyn AM Trang 17 Hỡnh hc 10 C bn IV CNG C Nhn mnh nh lớ cụsin v cỏc ng dng tớnh gúc tam giỏc, tớnh di trung tuyn V BI TP V NH Bi 1, SGK c tip bi "Cỏc h thc lng tam giỏc v gii tam giỏc" VII RT KINH NGHIM, B SUNG VIII PH LC PHIU HC TP uuur uuur uuur H1 Phõn tớch vect BC theo cỏc vect AB, AC ? H2 Tớnh BC2 ? H3 Phỏt biu nh lớ cụsin bng li ? Trang 18 Hỡnh hc 10 C bn Tun 21 Tit 24 Bi 3: CC H THC LNG TRONG TAM GIC v GII TAM GIC (tt) I MC TIấU Kin thc: Hiu nh lớ cụsin, nh lớ sin, cụng thc tớnh di trung tuyntrong mt tam giỏc Bit (Hiu) c mt s cụng thc tớnh din tớch tam giỏc Bit mt s trng hp gii tam giỏc K nng: p dng c nh lớ cụsin, nh lớ sin cụng thc di ng trung tuyn, cỏc cụng thc tớnh din tớch gii mt s bi toan sliờn quan n tam giỏc Bit gii tam giỏc mt s trng hp n gin Bit võn dng kin thc gii tam giỏc vo gii cỏc bi toỏn cú ni dung thc tin Kt hp vic s dng mỏy tớnh b tỳi gii toỏn Thỏi : Rốn luyn tớnh cn thn, chớnh xỏc Vn dng kin thc ó hc vo thc t Phỏt trin nng lc: Nng lc gii quyt : Hc sinh dng nhng kin thc gii quyt mt hoc mt tỡnh thc tin Nng lc lm vic nhúm: Hc sinh hc tp, gii quyt cỏc theo nhúm Nng lc t hc: Hc sinh t ch, t giỏc quỏ trỡnh hc II CHUN B Giỏo viờn: Giỏo ỏn Hỡnh v minh ho Hc sinh: SGK, v ghi c bi trc Phng phỏp v k thut dy hc: Phng phỏp: + Phng phỏp t v gii quyt + Phng phỏp hot ng nhúm + Phng phỏp t chc hot ng nhúm ụi, hot ng cỏ nhõn + Phng phỏp thuyt trỡnh K thut dy hc: + Giao nhim v + Chia nhúm nh + S t + t cõu hi III KIM TRA BI C H Nờu nh lớ cụsin ? p dng: Cho ABC vi a = 7, b = 8, c = Tớnh s o gúc A? a2 = b2 + c2 2bc.cosA IV T CHC CC HOT NG HC TP TL Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh Ni dung Hot ng 1: Tỡm hiu nh lớ sin 20 Giỏo viờn chia nhúm v cho III nh lớ sin tho lun nhúm hc sinh a) nh lớ sin H1 Cho ABC vuụng ti A ABC vuụng ti A a b c = = = 2R BC = 2R a b c sin A sin B sin C Tớnh ? ; ; a b c sin A sin B sin C = = = 2R sin A sin B sin C Nu A 900 thỡ v ng kớnh BD Trang 19 Hỡnh hc 10 C bn H2 Tớnh a theo R ? BC = BD.sinA a = 2R.sinA Hot ng 2: p dng sinA = sin600 = H1 Tớnh sinA ? Giỏo viờn chia nhúm v cho a tho lun nhúm hc sinh = 2R R = sin A 25 Cho mi nhúm tớnh giỏ tr mt i lng H2 Nờu cỏch tớnh hoc cụng àA = 129 thc cn dựng ? b.sin A 210.sin1290 a= = sin B sin 200 477,2 (cm) b.sin C 210.sin 310 = sin B sin 200 316,2 (cm) a 477,2 R= 2sin A 2.sin1290 307,02 (cm) b) p dng Vớ d 1: Cho ABC u cú cnh bng a Tớnh bỏn kớnh ng trũn ngoi tip ABC =200 Vớ d 2: Cho ABC cú B = 310 v AC = 210 cm Tớnh C gúc A, cỏc cnh cũn li v bỏn kớnh R ca ng trũn ngoi tip tam giỏc ú b= H3 Nờu cỏch tớnh hoc cụng thc cn dựng ? AB sin C a) = = AC sin B AB sin C = b) = AC sin B H4 Nờu cỏch tớnh hoc cụng thc cn dựng ? a) àA = 450 a = 2R R = sin A b) àA = 1200 2a Vớ d 3: Cho ABC Tớnh t s AB cỏc trng hp sau: AC = 30 , C = 450 a) B = 600 , C = 90 b) B Vớ d 4: Cho ABC Tỡm bỏn kớnh ng trũn ngoi tip tam giỏc cỏc trng hp sau: +C = 1350 v BC = a a) B +C = 600 v BC = a b) B a a = 2R R = sin A V CNG C Nhn mnh cỏch dng nh lớ sin VI HNG DN BI HC V NH Bi 4, SGK c tip bi "Cỏc h thc lng tam giỏc v gii tam giỏc" Trang 20 Hỡnh hc 10 C bn VII RT KINH NGHIM, B SUNG VIII PH LC PHIU HC TP H1 Cho ABC vuụng ti A Tớnh a b c ; ; ? sin A sin B sin C Nu A 900 thỡ v ng kớnh BD H2 Tớnh a theo R ? Trang 21 Hỡnh hc 10 C bn Tun 22 Tit 25 Bi 3: CC H THC LNG TRONG TAM GIC v GII TAM GIC (tt) I MC TIấU Kin thc: Hiu nh lớ cụsin, nh lớ sin, cụng thc tớnh di trung tuyntrong mt tam giỏc Bit (Hiu) c mt s cụng thc tớnh din tớch tam giỏc Bit mt s trng hp gii tam giỏc K nng: p dng c nh lớ cụsin, nh lớ sin cụng thc di ng trung tuyn, cỏc cụng thc tớnh din tớch gii mt s bi toan sliờn quan n tam giỏc Bit gii tam giỏc mt s trng hp n gin Bit võn dng kin thc gii tam giỏc vo gii cỏc bi toỏn cú ni dung thc tin Kt hp vic s dng mỏy tớnh b tỳi gii toỏn Thỏi : Rốn luyn tớnh cn thn, chớnh xỏc Vn dng kin thc ó hc vo thc t Phỏt trin nng lc: Nng lc gii quyt : Hc sinh dng nhng kin thc gii quyt mt hoc mt tỡnh thc tin Nng lc lm vic nhúm: Hc sinh hc tp, gii quyt cỏc theo nhúm Nng lc t hc: Hc sinh t ch, t giỏc quỏ trỡnh hc II CHUN B Giỏo viờn: Giỏo ỏn Hỡnh v minh ho Hc sinh: SGK, v ghi c bi trc Phng phỏp v k thut dy hc: Phng phỏp: + Phng phỏp t v gii quyt + Phng phỏp hot ng nhúm + Phng phỏp t chc hot ng nhúm ụi, hot ng cỏ nhõn + Phng phỏp thuyt trỡnh K thut dy hc: + Giao nhim v + Chia nhúm nh + S t + t cõu hi III KIM TRA BI C = 450, t s AB bng bao nhiờu? = 600, C H Nờu nh lớ sin ? p dng: Cho ABC cú B AC AB sin C = = AC sin B IV T CHC CC HOT NG HC TP TL Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh Ni dung Hot ng 1: Tỡm hiu cỏc cụng thc tớnh din tớch tam giỏc 25 Giỏo viờn chia nhúm v cho III Cụng thc tớnh din tớch tho lun nhúm hc sinh tam giỏc ah bh ch S= a = b = c (1) 2 Trang 22 Hỡnh hc 10 C bn 1 ab sin C = bc sin A 2 (2) = ca sin B abc = 4R (3) = pr (4) = p( p a)( p b)( p c) (5) = 1 H1 Nờu cụng thc (1)? S = BC.AH = a.ha 2 Hng dn HS chng minh Cỏc nhúm tho lun cỏc cụng thc 2, 3, H2 Tớnh ? = AH = AC.sinC = bsinC S = ab.sinC H3 T l sin, tớnh sinC ? c abc sinC = S= 2R 4R H4 Tõm O ng trũn ni Giao im cỏc ng phõn tip tam giỏc l ? giỏc H5 Tớnh din tớch cỏc tam SOBC = ra, giỏc OBC, OCA, OAB ? 1 SOCA = rb, SOAB = rc 2 Hot ng 2: p dng 20 H1 Nờu cụng thc cn dựng Cụng thc Hờrụng p = 21 S = 84 (m2) S S = pr r = =4 p 4S S= = 8,125 abc H2 Nờu cụng thc cn dựng c2 = a2 + b2 2ab.cosC = c=2 =C = 300 b=c=2 B àA = 1200 S= ca.sinB = VD1: Tam giỏc ABC cú cỏc cnh a = 13m, b = 14m, c = 15m a) Tớnh din tớch ABC b) Tớnh bỏn kớnh cỏc ng trũn ni tip, ngoi tip ABC VD2: Tam giỏc ABC cú a = = 300 Tớnh c, àA , , b = 2, C SABC V CNG C Nhn mnh cỏch dng cỏc cụng thc tớnh din tớch VI HNG DN BI HC V NH Lm tip cỏc bi tp: 8, SGK c tip bi "Cỏc h thc lng tam giỏc v gii tam giỏc" Trang 23 Hỡnh hc 10 C bn VII RT KINH NGHIM, B SUNG VIII PH LC PHIU HC TP Tớnh ? T l sin, tớnh sinC ? Tõm O ng trũn ni tip tam giỏc l ? Tớnh din tớch cỏc tam giỏc OBC, OCA, OAB ? Trang 24 Hỡnh hc 10 C bn Tun 23 Tit 26 Bi 3: CC H THC LNG TRONG TAM GIC v GII TAM GIC (tt) I MC TIấU Kin thc: Hiu nh lớ cụsin, nh lớ sin, cụng thc tớnh di trung tuyntrong mt tam giỏc Bit (Hiu) c mt s cụng thc tớnh din tớch tam giỏc Bit mt s trng hp gii tam giỏc K nng: p dng c nh lớ cụsin, nh lớ sin cụng thc di ng trung tuyn, cỏc cụng thc tớnh din tớch gii mt s bi toan sliờn quan n tam giỏc Bit gii tam giỏc mt s trng hp n gin Bit võn dng kin thc gii tam giỏc vo gii cỏc bi toỏn cú ni dung thc tin Kt hp vic s dng mỏy tớnh b tỳi gii toỏn Thỏi : Rốn luyn tớnh cn thn, chớnh xỏc Vn dng kin thc ó hc vo thc t Phỏt trin nng lc: Nng lc gii quyt : Hc sinh dng nhng kin thc gii quyt mt hoc mt tỡnh thc tin Nng lc lm vic nhúm: Hc sinh hc tp, gii quyt cỏc theo nhúm Nng lc t hc: Hc sinh t ch, t giỏc quỏ trỡnh hc II CHUN B Giỏo viờn: Giỏo ỏn Hỡnh v minh ho Hc sinh: SGK, v ghi c bi trc Phng phỏp v k thut dy hc: Phng phỏp: + Phng phỏp t v gii quyt + Phng phỏp hot ng nhúm + Phng phỏp t chc hot ng nhúm ụi, hot ng cỏ nhõn + Phng phỏp thuyt trỡnh K thut dy hc: + Giao nhim v + Chia nhúm nh + S t + t cõu hi III KIM TRA BI C H Tam giỏc cú cnh ln lt l: 9, 12, 13 Din tớch ca tam giỏc ú bng bao nhiờu? S = 170 IV T CHC CC HOT NG HC TP TL Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh Ni dung Hot ng 1: Tỡm hiu bi toỏn gii tam giỏc 20 Giỏo viờn chia nhúm v cho IV Gii tam giỏc v ng dng tho lun nhúm hc sinh vo vic o c Gii tam giỏc Gii tam giỏc l tỡm mt s yu t ca tam giỏc bit c cỏc yu t khỏc Cho cỏc nhúm tho lun, à nờu cụng thc cn dựng A = 180 ( B + C ) = 71 30 VD1: Cho ABC cú a = 17,4, B a sin B b= 12,9 = 640 Tớnh àA , b, = 44030, C sin A Trang 25 Hỡnh hc 10 C bn a sin C 16,5 sin A c2 = a2 + b2 2ab.cosC 1369,66 c 37 b + c a2 cosA = 2bc 0,191 àA 1010 = 1800 ( A +C ) 31040 B c= c? VD2: Cho ABC cú a = 49,4, b = 47020 Tớnh c, = 26,4, C àA vaứ B Hot ng 2: p dng gii bi toỏn thc t 25 Hng dn HS phõn tớch Xột tam giỏc ABD ng dng vo vic o c Bi toỏn 1: o chiu cao ca cỏch o c v tớnh toỏn = mt cỏi thỏp m khụng th n AB.sin AD = c chõn thỏp sin( ) Chn im A, B trờn mt t Xột tam giỏc vuụng ACD cho A, B, C thng hng o h = CD = AD.sin ã ã AB, CAD , CBD Tớnh chiu cao h = CD ca thỏp Xột trng hp c bit: cú th n c chõn thỏp Xột tam giỏc ABC AB.sin AC = sin( + ) Cho cỏc nhúm tho lun tỡm cỏch o khỏc Bi toỏn 2: Tớnh khong cỏch gia im m khụng th o trc tip c o khong cỏch t im A trờn b sụng n gc cõy C trờn cự lao gia sụng, ngi ta chn mt im B cựng trờn b vi A cho t A v B cú th nhỡn ã ã thy C o AB, CAB , CBA Tớnh khong cỏch AC V CNG C Nhn mnh cỏch dng cỏc cụng thc tam giỏc ó hc VI HNG DN BI HC V NH Bi ụn chng II: 4,7,8 ,9, 10 SGK Trang 26 Hỡnh hc 10 C bn VII RT KINH NGHIM, B SUNG VIII PH LC PHIU HC TP Bi toỏn 1: o chiu cao ca mt cỏi thỏp m khụng th n c chõn thỏp Bi toỏn 2: Tớnh khong cỏch gia im m khụng th o trc tip c Trang 27 Hỡnh hc 10 C bn Tun 24 - 25 Tit 27 - 28 ễN TP CHNG II I MC TIấU Kin thc: ễn ton b kin thc chng II K nng: Bit s dng cỏc kin thc ó hc gii toỏn Thỏi : Rốn luyn tớnh cn thn, chớnh xỏc Vn dng kin thc ó hc vo thc t Phỏt trin nng lc: Nng lc gii quyt : Hc sinh dng nhng kin thc gii quyt mt hoc mt tỡnh thc tin Nng lc lm vic nhúm: Hc sinh hc tp, gii quyt cỏc theo nhúm Nng lc t hc: Hc sinh t ch, t giỏc quỏ trỡnh hc II CHUN B Giỏo viờn: Giỏo ỏn H thng bi Hc sinh: SGK, v ghi ễn kin thc chng II Phng phỏp v k thut dy hc: Phng phỏp: + Phng phỏp t v gii quyt + Phng phỏp hot ng nhúm + Phng phỏp t chc hot ng nhúm ụi, hot ng cỏ nhõn + Phng phỏp thuyt trỡnh K thut dy hc: + Giao nhim v + Chia nhúm nh + S t + t cõu hi IV T CHC CC HOT NG HC TP TL Hot ng ca Giỏo viờn Hot ng ca Hc sinh Ni dung Hot ng 1: Cng c GTLG ca gúc Giỏo viờn chia nhúm v cho Cho hai gúc nhn , ( < 15 tho lun nhúm hc sinh ) Xột tớnh S ? a) cos < cosb)sin < sin Cho HS nhc li: n, cỏc Cỏc nhúm thc hin, gii thớch c) cos = sin + = 900 tớnh cht ca GTLG ó hc rừ cn c xột a) S b) c) Cng c bng GTLG cỏc a) S gúc c bit b) c) d) Tam giỏc ABC vuụng A, = 300 Xột tớnh S ? cú B Cng c n, GTLG cỏc gúc a) S bự nhau, bng giỏ tr c bit b) S c) 3 1 c) cosC = d) sinB = 2 Xột tớnh S ? a) sin1500 = a) cosB = b)sinC = Trang 28 Hỡnh hc 10 C bn b) cos1500 = c) tan1500 = 3 Hot ng 2: Cng c tớch vụ hng ca hai vect = H1 Nờu cỏch xỏc nh gúc Tnh tin cỏc vect cho ABC vuụng A v B 15 ca hai vect ? chỳng cú im u trựng 50 Xột tớnh S ? uuur uuur a) b) c) d) S a) ( AB, BC ) = 1300 uuur uuur b) ( BC , AC ) = 400 uuur uuur c) ( AB, CB ) = 500 uuur uuur d) ( AC , CB ) = 1200 H2 Nhc li nh ngha tớch ABC vuụng A Xột tớnh vụ hng ca hai vect ? a) b) c) d) S S uuur? uuur uuur uuur a) AB AC < BA.BC uuur uuur uuur uuur b) AC.CB < AC BC uuur uuur uuur uuur c) AB.BC < CA.CB uuur uuur uuur uuur d) AC.BC < BC AB H3 Nhc li cụng thc tớnh AB = AC = , BC = ABC cú A(1; 1), B(1; 3), di on thng, gúc gia a) S b) S c) S d) C(1; 1) Xột tớnh S ? hai cnh ? a) ABC u b) ABC cú gúc nhn c) ABC cõn ti B d) ABC vuụng cõn ti A Hot ng 3: Cng c h thc lng tam giỏc H1 Nờu cụng thc cn s Cho ABC cú a = 12, b = 1 p = (12 + 16 + 20) = 24 15 dng ? 16, c = 20 Tớnh S, ha, R, r, ma ? S= p( p a)( p b)( p c) = 96 2S abc = 16; R = =10 a 4R S r= =4 p = ma2 = 2(b2 + c2 ) a2 = 292 Hng dn HS phõn tớch bi toỏn, tỡm cỏch tớnh + V GH AC + Tớnh GH = AB = 10 + SCFG = CF.GH = 75 Cho ABC vuụng cõn ti A cú AB = AC = 30 Hai ng trung tuyn BF, CE ct ti G Tớnh din tớch CFG V CNG C Nhn mnh cỏch dng cỏc kin thc ó hc Trang 29 Hỡnh hc 10 C bn VI HNG DN BI HC V NH c trc bi "Phng trỡnh ng thng" VII RT KINH NGHIM, B SUNG VIII PH LC PHIU HC TP Cho hai gúc nhn , ( < ) Xột tớnh S ? a) cos < cos b)sin < sin c) cos = sin + = 900 = 300 Tam giỏc ABC vuụng A, cú B Xột tớnh S ? a) cosB = 3 c) cosC = d) sinB = Xột tớnh S ? a) sin1500 = b) cos1500 = c) tan1500 = b)sinC = Trang 30 ... giỏc 2( b2 + c2 ) a 2( a + c2 ) b mb2 = 2( a + b2 ) c mc2 = ma2 = Hot ng 3: p dng 15 Giỏo viờn chia nhúm v cho tho lun nhúm hc sinh H1 Vit cụng thc tớnh AB, cosA ? AB2 = c2 = a2 + b2 2ab.cosC... uuur uuur uuur BC2 = BC = ( AC AB )2 H2 Tớnh BC2 ? uuur uuur uuur uuur b) nh lớ cụsin = AC + AB2 AC AB a2 = b2 + c2 2bc.cosA 2 = AC + AB 2AC.AB.cosA b2 = a2 + c2 2ac.cosB H3 Phỏt biu nh lớ... = 2R R = sin A 25 Cho mi nhúm tớnh giỏ tr mt i lng H2 Nờu cỏch tớnh hoc cụng àA = 129 thc cn dựng ? b.sin A 21 0. sin 129 0 a= = sin B sin 20 0 477 ,2 (cm) b.sin C 21 0. sin 31 0 = sin B sin 20 0 31 6,2
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO ÁN TOÁN 10 CƠ BẢN HÌNH HỌC 10 CB CHƯƠNG 2 HKI GIÁO ÁN TOÁN 3 CỘT, CÓ CHIA THỜI GIAN, GIÁO ÁN TOÁN 10 CƠ BẢN HÌNH HỌC 10 CB CHƯƠNG 2 HKI GIÁO ÁN TOÁN 3 CỘT, CÓ CHIA THỜI GIAN, GIÁO ÁN TOÁN 10 CƠ BẢN HÌNH HỌC 10 CB CHƯƠNG 2 HKI GIÁO ÁN TOÁN 3 CỘT, CÓ CHIA THỜI GIAN, IV. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay