Luyện tập thao tác lập luận bình luận (Tiết 104)

4 206 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 17:58

Ngày soạn: 26/3/2016 Người soạn: Lê Văn Hùng Ngày dạy Lớp Tiết theo TKB Tiết 104: LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN BÌNH LUẬN MỤC TIÊU a Kiến thức Củng cố kiến thức thao tác lập luận bình luận viết vài đoạn văn bình luận (hoặc văn bình luận ngắn) chủ đề gần gũi với sống suy nghĩ học sinh b Kĩ Biết vận dụng thao tác lập luận bình luận vào viết văn ứng xử sống c Thái độ Ý thức nhận xét, đánh giá, bàn bạc trước tượng sống nhằm góp phần thúc đẩy phát triển thân xã hội CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH a Giáo viên: SGK, SGV Ngữ văn 11, giáo án, tài liệu tham khảo… b Học sinh: SGK, soạn, tài liệu tham khảo… TIẾN TRÌNH BÀI DẠY a Kiểm tra cũ (4 phút): Đặt vấn đề vào (1 phút): Ở trước tìm hiểu xong Thao tác lập luận bình luận, để em hiểu học sử dụng thành thạo thao tác lập luận bình luận, ngày hôm thầy trò tìm hiểu tiết 104: Luyện tập thao tác lập luận bình luận b Dạy nội dung Hoạt động GV HS *Hoạt động (5 phút) Nội dung cần đạt I Ôn lại lý thuyết - Mục đích: Đề xuất thuyết phục người đọc (người nghe) tán đồng với nhận xét, đánh giá, bàn luận tượng (vấn đề) đời sống văn học - Cách bình luận: + Nêu tượng (vấn đề) cần bình luận + Đánh giá tượng (vấn đề) cần bình luận + Bàn tượng (vấn đề) cần bình luận II Luyện tập Bài tập Đề bài: “Lời ăn tiếng nói học sinh văn minh lịch.” a Tìm hiểu đề - Kiểu đề: bình luận vấn đề xã hội - Nội dung: lời ăn tiếng nói học sinh lịch, văn minh - PPLL: CM, PT, BL … - Phạm vi: sống ngày, trường học *Hoạt động (30 phút) GV yêu cầu HS đọc đề SGK gợi ý GV: Đề thuộc kiểu đề gì? Cho biết nội dung, phương pháp lập luận phạm vi đề GV: Có thể viết tất mặt vấn đề, chọn vài khía cạnh Ví dụ: nói cảm ơn, xin lỗi; giao tiếp với bạn bè GV: Yêu cầu HS lập dàn ý, phát phiếu học tập cho học sinh tìm hiểu khía cạnh “biết nói lời cảm ơn xin lỗi” lời ăn tiếng nói học sinh lịch b Lập dàn ý: - Trong giao tiếp người với người, quy tắc đòi hỏi phải thực nói lời "cám ơn xin lỗi." - Đối với lời ăn tiếng nói học sinh văn minh lịch nói lời "cám ơn xin lỗi" chứng tỏ hiểu biết nếp sống có văn hoá giao tiếp ngày - Cần tập làm quen với lời "cám ơn xin lỗi"và biết "cám ơn xin lỗi" Vì sống đòi hỏi phải có thái độ văn minh, lịch ứng xử Bài tập Đề bài: GV: Đề thuộc kiểu đề gì? Cho “Hậu bạo lực học đường biết nội dung, phương pháp lập luận học sinh, gia đình nhà trường phổ phạm vi đề thông.” a Tìm hiểu đề - Kiểu đề: bình luận vấn đề xã hội - Nội dung: Hậu bạo lực học đường học sinh, gia đình, nhà trường phổ thông - PPLL: CM, PT, BL … - Phạm vi: sống ngày, trường học GV: Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm vòng phút Trò chơi tiếp sức (2 phút): nhóm cử đại diện lên bảng hoàn thành dàn ý vào bảng phụ theo hướng dẫn giáo viên b Lập dàn ý - Thực trạng bạo lực học đường trường học - Hậu nghiêm trọng mà bạo lực học đường gây ra: + Học sinh: tổn thương đến thể xác, tinh GV: Nhận xét dàn ý học sinh chốt thần, tính mạng công việc học tập ý + Gia đình: ảnh hưởng đến hạnh phúc, tài chính… + Nhà trường: ảnh hưởng đến môi trường học tập chung, đến thi đua phá vỡ tính quy phạm - Nói không với bạo lực học đường, cần có thái độ sống tích cực, tránh kích động thái tuổi lớn GV: Dựa vào việc phân tích đề xây Triển khai viết dựng dàn ý chi tiết tập Hãy viết đoạn văn ngắn sử dụng thao tác lập Chọn đề tập 1, luận bình luận đề GV: yêu cầu HS viết 10’ -> đọc bình luận sửa chữa (nếu tốt chấm điểm) Bài tập nhà GV: Bài tập nhà: hoàn thành tập số a Trình bày luận điểm dàn ý – SGK trang 83 mà anh (chị) vừa xây dựng lớp b Bàn tượng (vấn đề) xã hội quan tâm (như: vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai…) c Bàn vấn đề văn học (như: tư tưởng nhân đạo sâu sắc, mẻ Nam Cao qua truyện ngắn Chí Phèo; cộng hưởng rộng rãi lâu bền tâm hồn hệ bạn đọc thơ Đây thôn Vĩ Dạ Hàn Mặc Tử;…) c Củng cố - luyện tập (3 phút) Khái quát nội dung học d Hướng dẫn tự học nhà (2 phút) - Hoàn thành tập lại SGK - Chuẩn bị mới: Một thời đại thi ca Giáo viên hướng dẫn Nông Lan Hương ... ý chi tiết tập Hãy viết đoạn văn ngắn sử dụng thao tác lập Chọn đề tập 1, luận bình luận đề GV: yêu cầu HS viết 10’ -> đọc bình luận sửa chữa (nếu tốt chấm điểm) Bài tập nhà GV: Bài tập nhà: hoàn.. .luận + Bàn tượng (vấn đề) cần bình luận II Luyện tập Bài tập Đề bài: “Lời ăn tiếng nói học sinh văn minh lịch.” a Tìm hiểu đề - Kiểu đề: bình luận vấn đề xã hội - Nội... “Hậu bạo lực học đường biết nội dung, phương pháp lập luận học sinh, gia đình nhà trường phổ phạm vi đề thông.” a Tìm hiểu đề - Kiểu đề: bình luận vấn đề xã hội - Nội dung: Hậu bạo lực học đường
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập thao tác lập luận bình luận (Tiết 104), Luyện tập thao tác lập luận bình luận (Tiết 104), Luyện tập thao tác lập luận bình luận (Tiết 104)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay