TRỌN LÒNG THEO PHẬT MÃI MÃI

5 139 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 17:24

Nổi bật Giữa Nhân loại có một Người kỳ tuyệt phi thường đó là Đức Phật.Đức Phật là một Người hoàn hảo trên mọi phương diện.Đức Phật có một đạo lý tuyệt vời hoàn hảo, mà mấy nghìn năm qua rồi cứ càng lúc nhân loại càng yêu qúi càng kính phục. Không ai có thể bác bỏ được một cái giáo lý nào mà Phật đã dạy, dù cho khoa học cứ càng ngày càng tiến bộ, mà lạ một điều khoa học càng ngày càng tiến bộ thì người ta càng thấy đạo Phật là hợp lý, khoa học càng tiến thì thấy đạo Phật càng hay. TR Ọ N LÒNG THEO PH Ậ T Nổi bật Gi ữa Nhân loại có Ng ười kỳ tuyệt phi th ường Đức Phật Đức Phật Người hoàn hảo ph ương diện Đức Phật có đạo lý tuyệt v ời hoàn hảo, mà nghìn năm qua lúc nhân loại yêu qúi kính phục Không bác bỏ giáo lý mà Phật dạy, khoa h ọc ngày tiến bộ, mà lạ điều khoa h ọc ngày tiến ng ười ta thấy đạo Phật h ợp lý, khoa h ọc ti ến thấy đạo Phật hay Cho nên có Ng ười nh vậy, nghìn năm qua để lại đạo lý qúi giá h ợp lý, hoàn hảo cho nhân loại Chỉ có ều ngôn ngữ nghìn năm x ưa, bối cảnh nghìn năm x ưa ngày hôm ta không hiểu hết, mà ta ph ải cố g ắng lý gi ải, phân tích dễ hiểu đối v ới th ời đại hôm mà Ngoài đạo lý phẩm hạnh đức Phật m ột h ạt b ụi nhỏ, nghĩa t l ời ăn tiếng nói, t nhìn t mỉm c ười t bước chân điều d th ừa điều sai lầm suốt đời kể Ngài ch ưa đắc đạo, đặt biệt nh Mà Ngài đắc đạo vô số ch thiên khắp n nhìn đức Phật t ừng ngày t ừng gi Trong lúc Ngài nằm ngủ c ũng nh đời sống Ngài không bao gi bắt gặp có m ột c th ừa hay m ột l ời nói dư, tất đẹp nh b ức tranh hoàn hảo Nên dù không nghe đức Phật giảng, ngắm nhìn t cách Ph ật, người ta học vô số điều hay Ngoài đức Phật có dung nhan kỳ tuyệt, kinh ghi lại Ngài có 32 t ướng tốt, 80 vẻ đẹp Toàn thân Ngài ánh lên nh m ột màu vàng kim, óng ánh phát hào quang Ban ngày ta không nhìn th rõ, đêm xuống, n có đức Phật n tỏa ánh sáng, mắt ng ười nhìn, mắt ch thiên nhìn th n thân Phật tỏa hào quang r ực r nh ánh m ặt tr ời T tóc, m ắt, tay, chân, đẹp tuyệt vời, nh làm cho chúng sinh mà ng ắm nhìn Phật, họ hoan hỷ yêu thích Đức Phật hoàn hảo ph ương diện, t s ự xuất thân dòng dỏi vua chúa, t việc học tập t nhỏ c ực kỳ xuất sắc giỏi giáo thọ sư Vị giáo thọ s dạy một, Ngài suy luận phân tích trăm điều khác, đến vị giáo thọ s đến nói v ới vua cha Tịnh Phạn: “Thưa đại vương không để dạy Thái T ử, b ởi khi dạy điều, sau Thái T phân tích thêm trăm điều cho thần nghe thần học nhiều điều từ s ự phân tích Thái Tử.” Một Người kỳ tuyệt từ nhỏ, ngày mà Ngài nhập Niết Bàn báo trước ba tháng, đến ngày, nằm nghiêng bên ph ải, m ặt nhìn hướng tây, đầu h ướng bắc, gi ữa r ừng Sa la, dặn dò đệ t lần cuối hết rồi, nhắm mắt nhập Định đi, s ự đẹp phi thường Một Người từ lúc sinh đến ngày đi, giây phút không đẹp Có Người nh xuất gi ữa đời thật đáng đem hết trái tim mình, hết đời để theo Ng ười nh Lòng ta trọn lòng dâng hết cho đức Phật, hết trái tim này, hết đời mãi muôn kiếp trọn lòng theo Phật Ta theo Phật theo điều gì, th ứ n ương theo giáo lý Phật, giáo lý Phật gồm điều gì? Là Nhân Quả Nghiệp Báo tr ước, theo Phật ta phải học giáo lý Nhân Quả Nghiệp Báo, t ức gieo Nhân gặt Quả D ĩ nhiên phức tạp không dễ cho ta hiểu Nhân Quả khó hiểu, ph ức tạp, thí dụ nói luật Nhân Quả hay thương người hay giúp đở ng ười tự nhiên gặp s ự may mắn điều hạnh phúc, mai mắn hạnh phúc bất ngờ ta có nh ững xui, ta t ự nhủ ta sống tốt mà đời gặp xui Cái xui từ kiếp kiếp ta người thiện làm điều điều tốt Đã có nh ững kiếp ta sơ suất ta nóng giận, tham lam chút, s ợ hãi chút, ta vô tình phạm lỗi lầm đó, đối x tệ v ới ng ười Nên thành nghiệp bây gi lúc ta sống tốt đẹp, lúc ta hưởng niềm vui có bất hạnh, rủi ro ập đến đời ta bất ngờ mà ta không l ường tr ước được, nhiều ta thắc mắc Nh ưng mà có nh ững bậc Thánh nhìn xuyên su ốt khứ Quả nh vậy, Nhân xảy Mà lúc gieo Nhân ta đâu thấy sai, ta làm điều ác, ta không thấy sai, nghĩ lúc gây nghiệp, mà có bậc sáng suốt m ới biết lầm lỗi, không tự biết điều Nên suốt t vô l ượng kiếp luân hồi ta không đủ trí tuệ bậc Thánh để ta đánh giá t ừng hành động hay sai, có nh ững lúc ta chủ quan tưởng đúng, không ng ta làm nh ững điều sai lầm, nên phải trả thôi, không kiếp kiếp khác, lúc ta phải trả, lúc trả nh ta đau khổ, giá "Nhân Quả, Luân Hồi" Khi mà ta hiểu sâu luật Nhân Quả ta v lẽ nhiều điều từ ta lý giải nhiều điều sống, t ta chọn sống mình, chọn hành động chuẩn m ực, làm điều để đến lầm lỗi Nhờ hiểu Nhân Quả, nh tin Nhân Quả mà ta bớt phạm nh ững sai lầm nhiều đời sống Còn để xa ta phải tu tập nhiều, phải tu tập cho lý tưởng Vô Ngã Có nh ững ng ười chùa lâu nghe nhắc t ới lễ Phật tôn kính, m ới giựt năm lễ Phật theo nghi th ức thôi, nghe tiếng chuông cúi đầu lạy mà tâm Vô cảm, biết cúi đầu trước Phật, đầu cúi xuống mà trái tim dâng lên tất đời này, tất trái tim dâng lên đức Phật, lúc m ới thấy đu ợc hạnh phúc việc lễ kính Phật Và mong mãi qùy d ưới chân Phật để lễ Phật với lòng tôn kính vô vàng mà không bao gi ng ưng ngh ĩ Khi mà ta có bậc Thánh siêu tuyệt nh Đức Phật, tuyệt đối nh Đức Phật, để ta đặt lên niềm tôn kính niềm hạnh phúc vô b bến đời Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật https://www.youtube.com/watch?v=l49RY1oP1SI (trích giảng "Trọn Lòng Theo Phật") ... đời để theo Ng ười nh Lòng ta trọn lòng dâng hết cho đức Phật, hết trái tim này, hết đời mãi muôn kiếp trọn lòng theo Phật Ta theo Phật theo điều gì, th ứ n ương theo giáo lý Phật, giáo lý Phật. .. dâng lên tất đời này, tất trái tim dâng lên đức Phật, lúc m ới thấy đu ợc hạnh phúc việc lễ kính Phật Và mong mãi qùy d ưới chân Phật để lễ Phật với lòng tôn kính vô vàng mà không bao gi ng ưng... Đức Phật, tuyệt đối nh Đức Phật, để ta đặt lên niềm tôn kính niềm hạnh phúc vô b bến đời Nam Mô Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật https://www.youtube.com/watch?v=l49RY1oP1SI (trích giảng "Trọn Lòng Theo
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỌN LÒNG THEO PHẬT MÃI MÃI, TRỌN LÒNG THEO PHẬT MÃI MÃI, TRỌN LÒNG THEO PHẬT MÃI MÃI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay