BIẾT THÌ nói là BIẾT

2 150 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 17:17

BIẾT THÌ NÓI BIẾT, KHÔNG BIẾT THÌ NÓI KHÔNG BIẾT Chào bạn, Khổng Tử nói: “Biết nói biết, nói không biết, biết vậy” Nhưng ta biết ta điều gì? Thường ta biết ta biết điều gì—ví dụ ta học nhạc năm ta biết ta biết nhạc với kiến thức người học nhạc năm Nhưng có hành tinh trái đất loại sinh linh gần giống người hành tinh đó, cách ta trăm triệu năm ánh sáng Chẳng biết hiệu hữu hành tinh cả, ta biết ta đến hành tinh đó? Có lẽ chim rành cỏ giun Nhưng chim biết không khí, nói “tôi không khí”? Nàng ngồi đợi cơm tiếng đồng hồ, chàng nhà nằm vật xuống giường nằm ngủ, nàng nói “em đợi cơm từ tối” Nếu người đàn ông vô cảm, biết vô cảm, chẳng biết tình cảm phụ nữ Bạn điều bạn You don’t know what you don’t know Chính mà thường thấy có nhiều người, kể chúng ta, nói tràng giang đại hải với người khác vấn đề mà ta chẳng biết cả, ta ta Cho nên phải rất nhạy cảm điều ta Nếu người có kinh nghiệm việc đó—như đầu bếp nói cho gia vị vào thức ăn—và ta không rành việc bếp núc, nên nhận ta việc cho gia vị này, ta ngồi trước thầy, học cho kỹ Nếu ta nói việc gì, người nghe nhẹ nhàng bổ sung hay chỉnh sửa lời ta chút, dù nhẹ nhàng gió thoảng (vì người ta lịch sự), ta nên nhạy cảm ta nói điều ta Muốn nhạy cảm thế, ta phải người khiêm tốn, sẵn sàng học hỏi, luôn nhận biết nhiều lĩnh vực thầy lĩnh vực Đó nói Không khó để thực tập Chỉ cần khiêm tốn, hiếu học nhạy cảm Chúc bạn ngày biết Mến, Hoành ...Đó nói Không khó để thực tập Chỉ cần khiêm tốn, hiếu học nhạy cảm Chúc bạn ngày biết Mến, Hoành
- Xem thêm -

Xem thêm: BIẾT THÌ nói là BIẾT, BIẾT THÌ nói là BIẾT, BIẾT THÌ nói là BIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay