BÁO CÁO PISA LÍ LUẬN VÀ PP DẠY HỌC MÔN TOÁN DẠY HỌC THEO THUYẾT DẠY HỌC HIỆN ĐẠI

49 272 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 16:57

PISA The Programme for International Student Assessment: Chương trình đánh giá học sinh quốc tế.OECD Organization for Economic Cooperation and Development: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế. PISA do OECD khởi xướng và chỉ đạo, nhằm tìm kiếm các chỉ số đánh giá tính hiệu quả – chất lượng của hệ thống giáo dục của mỗi nước tham gia, qua đó rút ra các bài học về chính sách đối với giáo dục phổ thông NỘI DUNG BÁO CÁO I TỔNG QUAN VỀ PISA II GIỚI THIỆU VỀ PISA VIÊÊT NAM III CẤU TRÚC BỘ ĐỀ THI PISA IV MỘT SỐ BÀI TOÁN PISA TRONG LĨNH VỰC TOÁN HỌC I TỔNG QUAN VỀ PISA PISA là gì ? PISA - The Programme for International Student Assessment: Chương trình đánh giá học sinh quốc tế OECD - Organization for Economic Co-operation and Development: Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế PISA OECD khởi xướng đạo, nhằm tìm kiếm số đánh giá tính hiệu – chất lượng hệ thống giáo dục nước tham gia, qua rút học sách giáo dục phổ thông PISA là gì ? • PISA thực theo chu kì năm lần Đối tượng đánh giá học sinh độ tuổi 15, độ tuổi kết thúc giai đoạn giáo dục bắt buộc hầu hết quốc gia • Cuộc điều tra tiến hành vào năm 2000, kể từ đến có điều tra, lần cuối vào năm 2015 Mục đích của chương trình PISA * Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tổng quát PISA nhằm kiểm tra đến độ tuổi kết thúc giai đoạn giáo dục bắt buộc, học sinh chuẩn bị để đáp ứng thách thức sống mức độ Mục đích của chương trình PISA * Mục tiêu cụ thể – Xem xét đánh giá mức độ lực đạt lĩnh vực Đọc hiểu, Làm Toán, Khoa học Năng lực giải vấn đề học sinh lứa tuổi 15 – Nghiên cứu ảnh hưởng sách đến kết quả học tập học sinh – Nghiên cứu hệ thống điều kiện giảng dạyhọc tập có ảnh hưởng đến kết quả học tập học sinh Đặc điểm của chương trình PISA - Quy mô PISA rất lớn có tính toàn cầu • Năm 2000 có 43 nước tham gia • Năm 2003 có 41 nước tham gia • Năm 2006 có 57 nước tham gia • Năm 2009 có 62 nước tham gia • Năm 2012 có 70 nước tham gia - PISA thực đặn theo chu kì (3 năm lần) tạo điều kiện cho quốc gia theo dõi tiến giáo dục việc phấn đấu đạt mục tiêu giáo dục bản Đặc điểm của chương trình PISA - PISA trọng xem xét đánh giá số vấn đề sau: • Chính sách công (public policy) • Hiểu biết phổ thông (literacy) • Học tập suốt đời (lifelong learning) Những lực đánh giá chương trình PISA  Là kiến thức, kỹ thiết yếu chuẩn bị cho sống xã hội đại  Các lĩnh vực lực phổ thông sử dụng PISA bao gồm: • Năng lực toán học (mathematic literacy) • Năng lực đọc hiểu (reading literacy) • Năng lực khoa học (science literacy) • Kĩ giải vấn đề (problem solving) Những lực đánh giá chương trình PISA Năm 2000 Năm 2003 Năm 2006 Năm 2009 Năm 2012 Năm 2015 Đọc hiểu Đọc hiểu Đọc hiểu Đọc hiểu Toán học Toán học Toán học Toán học Toán học Toán học Khoa học Đọc hiểu Đọc hiểu Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Khoa học Giải vấn đề Ghi chú: Phần gạch chân nội dung trọng tâm kỳ đánh giá a Năng lực toán học (mathematic literacy)  Năng lực toán học lực nhận biết ý nghĩa, vai trò kiến thức toán học sống; khả lập luận giải toán; khả học vận dụng kiến thức toán nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống tương lai cách linh hoạt  Năng lực toán học thể nhóm (cấp độ) • Nhóm 1: Tái (lặp lại) • Nhóm 2: Kết nối và tích hợp • Nhóm 3: Tư toán học; khái quát hóa và nắm tri thức toán học ẩn dấu bên tình và kiện III CẤU TRÚC BỘ ĐỀ THI PISA Ví dụ Sơ đồ thể việc xử nước cung cấp cho gia đình thành phố để uống  Câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn kiểu đơn giản Câu hỏi Việc làm nước thường phải qua số bước, bao gồm kĩ thuật khác Quá trình làm sơ đồ bao gồm bước Trong bước 2, nước chứa bể lắng Bước này góp phần làm nước nào ? A Vi khuẩn nước bị chết B Oxy bổ sung vào nước Sỏi và cát chìm xuống đáy C D Các chất độc bị phá hủy Câu hỏi Đúng/Sai (Có/Không) phức hợp Câu hỏi Uống nước bị ô nhiễm gây vấn đề sức khỏe nào sau đây? Hãy khoanh C (có) K (không) vào trường hợp Uống nước bị ô nhiễm có thể gây vấn đề sức khỏe sau không ? Bệnh đái đường Bệnh tiêu chảy HIV/ AIDS Có hay không ? C / KK CC / K C / KK  Câu hỏi mở Câu hỏi Giả thiết nhà khoa học tham gia vào việc đánh giá chất lượng nước phát sau trình làm có số vi khuẩn nguy hiểm nước Những người sử dụng gia đình cần làm gì nước này trước uống ? ……………………………………………………… * Câu trả lời đạt yêu cầu sau: - Có đề cập tới đun sôi nước - Câu trả lời đề cập tới phương pháp khả thi khác mà thực an toàn nhà Quy tắc mã hóa/ Hướng dẫn chấm PISA  Các dạng câu hỏi KHÔNG phải mã hóa Câu hỏi nhiều lựa chọn đơn giản phức hợp Phương án trả lời học sinh nhập trực tiếp vào phần mềm Keyquest  Các dạng câu hỏi mở PHẢI mã hóa • Các câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn • Các câu hỏi yêu cầu trả lời dài Quy tắc mã hóa/ Hướng dẫn chấm PISA Hệ thống Mã mã hóa Toán, Khoa học, Đọc hiểu •Mã chữ số: 0, 1, 2, •Mã hai chữ số: 00, 01… 21, 22 … – Chữ số cho biết mức độ trả lời – Chữ số thứ hai sử dụng để mã hóa đặc tính hay xu hướng câu trả lời •Sau Mã chuyển sang điểm (Score) theo hệ thống và thang đánh giá OECD Quy tắc mã hóa/ Hướng dẫn chấm PISA Các mức trả lời Mã hóa  Mức tối đa/ Mức đầy đủ (mã câu có mã 0, 1, 2, 9; mã câu có mã 0, 1, 9)  Mức chưa tối đa/ Mức chưa đầy đủ (mã câu có mã 0, 1, 2, 9)  Không đạt (Mã 0, Mã 9) Quy tắc mã hóa/ Hướng dẫn chấm PISA Các mức trả lời Mã hóa  Sử dụng mức này thay cho khái niệm “Đúng” hay “không đúng” Một số câu hỏi câu trả lời “đúng” Hay nói hơn, câu trả lời đánh giá dựa vào mức độ học sinh hiểu văn chủ đề câu hỏi  “Mức tối đa” không thiết là câu trả lời hoàn hảo hoàn toàn Nhìn chung, việc phân định mức chia câu trả lời học sinh thành ba nhóm dựa vào lực học sinh trả lời câu hỏi “Không đạt” nghĩa là hoàn toàn không Quy tắc mã hóa/ Hướng dẫn chấm PISA Các mã đặc biệt – Mã (00)  Mã (hoặc mã bắt đầu với chữ trường hợp mã hai chữ số áp dụng) sử dụng trường hợp học sinh đưa câu trả lời không đủ thuyết phục không chấp nhận Quy tắc mã hóa/ Hướng dẫn chấm PISA Các mã đặc biệt – Mã (00)  Chú ý với Mã “Các câu trả lời khác” (hoặc 0x mã hóa hai chữ số) bao gồm các câu trả lời sau: • Một câu trả lời chẳng hạn “Em không biết”, “hết thời gian”, dấu hỏi chấm dấu gạch ngang (—); • Một câu trả lời viết sau bị tẩy xóa gạch chéo, dễ đọc hay không • Một câu trả lời nỗ lực nghiêm túc làm Ví dụ học sinh viết vào câu đùa cợt, tên thần tượng âm nhạc nhận xét tiêu cực kiểm tra Quy tắc mã hóa/ Hướng dẫn chấm PISA Các Mã đặc biệt – Mã (99)  Mã này có tên là “Không trả lời” phần hướng dẫn mã hóa  Mã này dành cho trường hợp học sinh không đưa câu trả lời và để trống  Như phần dành cho học sinh trả lời để trống thì sử dụng mã 09 (hoặc 99) Quy tắc mã hóa/ Hướng dẫn chấm PISA Các nguyên tắc chung mã hóa  Lỗi tả và ngữ pháp: Các lỗi tả và ngữ pháp bỏ qua lỗi này không nghiêm trọng đến mức làm khó hiểu cho người chấm Đây là việc đánh giá kỹ khoa học, toán học và khả hiểu văn PISA là bài kiểm tra viết câu hay ngữ văn Ví dụ: “Theo e, tổ Kiến chên ko phải nà xiêu quần thể lý nà sau 400000/8000 = 40 con/ m vuông……” Quy tắc mã hóa/ Hướng dẫn chấm PISA Các nguyên tắc chung mã hóa  Những lỗi tính toán nhỏ: • Không nên ‘trừ điểm’ cho lỗi mà bạn thấy • Hãy làm rõ tầm quan trọng việc tính toán cho câu hỏi yêu cầu • Đối với câu hỏi khác, tính toán yếu tố phụ so với mục đích câu hỏi IV GIỚI THIỆU MỘT SỐ DẠNG BÀI THI DO OECD PHÁT HÀNH (TOÁN) TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Vui (2006), Đánh giá hiểu biết toán học sinh 15 tuổi, NXB Giáo Dục, Hà Nội Nguyễn Hải Châu, Lê Thị Mỹ Hà (2012), PISA dạng câu hỏi, NXB Giáo Dục, Hà Nội https://www.oecd.org http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-khai-thac-nhung-tu-tuongbai-toan-cua-pisa-vao-day-hoc-mon-toan-bac-trung-hoc-theohuong-tang-cuong-lien-he-36881/ ... Điều đòi hỏi quốc gia tham gia PISA phải có hệ thống liệu xác đầy đủ học sinh nhà trường 6 Khảo sát của PISA Hiện nay, kỳ PISA tiến hành theo đợt:  Đợt 1: PISA thức dành cho nước thành viên... nước thành viên OECD  Đợt (thông thường sau năm): PISA bổ sung (PISA Plus hay PISA+ ) dành cho nước thành viên OECD 7 Các công cụ đánh giá PISA  Các đề thi (Bắt buộc cho nước)  Phiếu hỏi học... tham gia - PISA thực đặn theo chu kì (3 năm lần) tạo điều kiện cho quốc gia theo dõi tiến giáo dục việc phấn đấu đạt mục tiêu giáo dục bản 3 Đặc điểm của chương trình PISA - PISA trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO PISA LÍ LUẬN VÀ PP DẠY HỌC MÔN TOÁN DẠY HỌC THEO THUYẾT DẠY HỌC HIỆN ĐẠI, BÁO CÁO PISA LÍ LUẬN VÀ PP DẠY HỌC MÔN TOÁN DẠY HỌC THEO THUYẾT DẠY HỌC HIỆN ĐẠI, BÁO CÁO PISA LÍ LUẬN VÀ PP DẠY HỌC MÔN TOÁN DẠY HỌC THEO THUYẾT DẠY HỌC HIỆN ĐẠI, Cơ cấu tổ chức của PISA, III. CẤU TRÚC BỘ ĐỀ THI PISA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay