BAO CAO GIAI TICH DAI SO TU AHMES DEN APPLET

51 205 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 16:54

Sau đây là một phác thảo ngắn gọn và mô tả các thành phần của chương này1) Đại số là giải phương trình.2) Đại số: một ký hiệu đó làm rõ và tổ chức3) Đại số và hình học4) Phân tích và tổng hợp, các bài học của Descartes5) Mọi thứ đã trở nên tính toán với đại số? ĐẠI SỐ TỪ AHMES ĐẾN APPLET Sau phác thảo ngắn gọn mô tả thành phần chương 1) Đại số giải phương trình 2) Đại số: ký hiệu làm rõ tổ chức 3) Đại số hình học 4) Phân tích tổng hợp, học Descartes 5) Mọi thứ đã trở nên tính toán với đại số? ĐẠI SỐ TỪ AHMES ĐẾN APPLET 1) ĐẠI SỐGIẢI PHƯƠNG TRÌNH -Những gọi giải phương trình thực số học, ngược lại -Nhưng lịch sử đại số phong phú so với đại số dạy trường học: vấn đề lý thuyết số, với hình học, phương trình không xác định, … -Điều thú vị toán học sử dụng người Babylon dân tộc cổ đại khác gần gũi với thực trường học ngày hôm ĐẠI SỐ TỪ AHMES ĐẾN APPLET 1) ĐẠI SỐGIẢI PHƯƠNG TRÌNH Chúng ta bắt đầu với hai ví dụ từ thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên ĐẠI SỐ TỪ AHMES ĐẾN APPLET From Thebes in Egypt to Babylon, from arithmetic to algebra? ĐẠI SỐ TỪ AHMES ĐẾN APPLET - Phần Hình cho thấy vấn đề từ giấy cói Ai Cập Rhind, từ khoảng năm 1650 trước Công nguyên Nó đã chép người ghi chép Ahmes - Ở phía chép phần thuộc giáo sĩ gốc Giống giấy cói gốc, đọc phiên âm từ phải sang trái  Đây giống việc giải phương trình Các ví dụ Ahmes đặt không nhấn mạnh vào khía cạnh chung phương pháp Đó chắn chưa đại số ĐẠI SỐ TỪ AHMES ĐẾN APPLET Xét ví dụ khác từ vùng Lưỡng Hà, khoảng 200 năm sau, nơi mà liệu số cụ thể không hoàn toàn kiểm soát trình giải pháp Bảng đất sét AO 8862, bảo tàng Louvre, Hình ĐẠI SỐ TỪ AHMES ĐẾN APPLET 27 rõ ràng là: × 10 + Nhưng 183 sao? Trong hệ lục phân (cơ sáu mươi), số cần đọc 3,3 nơi đứng viết tắt cho lần 60 lần thứ hai viết tắt Các kí hiệu số người Babylon cổ với số 60 Ví dụ: Người Babylon cổ ghi số 2572 theo nguyên tắc vị trí với số 60 ĐẠI SỐ TỪ AHMES ĐẾN APPLET Diophantus finds the unknown (Diophantus tìm thấy ẩn) Có câu chuyện Diophantus đã viết khoảng 500 sau công nguyên ĐẠI SỐ TỪ AHMES ĐẾN APPLET “Hỡi người qua đường nơi nhà toán học Diophantus yên nghỉ Những số sau cho biết đời ông: phần sáu đời niên thiếu; phần 12 trôi qua, râu cằm đã mọc; phần bảy đời Diophantus lấy vợ; năm năm trôi qua: ông sung sướng sinh trai đầu lòng; cậu trai sống nửa đời cha; cuối với nỗi buồn thương sâu sắc, ông cam chịu số phận sống thêm năm sau ông qua đời” Diophantus thọ tuổi? Cách giải toán “các bình phương cộng nghiệm cộng số 0” PHÂN TÍCH VÀ TỔNG HỢP Descartes Tác phẩm tiếng Descartes Luận phương pháp đời năm 1637 Đặc trưng khảo sát khoa học tự nhiên ứng dụng vào quang học khí thượng toán học Phần cuối hình học Hình học : Đưa vào đại lượng biến thiên sử dụng tọa độ vuông góc ( gồm quyển) HÌNH HỌC Quyển 1: Về toán giải đường tròn đường thẳng giải thích số nguyên lí hình học đại số Thể đơn giản từ hình thức sau: - Mọi câu hỏi số lượng đưa đến vấn đề hình học - Mọi vấn đề hình học đưa đến vấn đề đại số - Mọi vấn đề đại số đưa đến để giải hay nhiều phương trình nhiều ẩn số Phép nhân khuyết đơn vị hình học - Cách giải toán hình học Descartes “dịch sang ngôn ngữ phương trình đại số, biến đổi chúng dạng đơn giản được, dùng phép dựng hình học để giải chúng, cách sử dụng tương ứng mà ông thiết lập phép toán đại số phép dựng hình học” Trong Book I Descartes đề cập đến phép cộng, trừ nhân hình học Cụ thể, hình 15 phép nhân hai đoạn thẳng Xây dựng đại số từ hình học Mô hình Đại số “Một tam giác vuông KLN kích thước không đổi có cạnh góc vuông KL chuyển động dọc theo đường thẳng AB G điểm cố định không nằm đường thẳng AB Tìm quĩ tích giao điểm đường thẳng GL cạnh huyền NK kéo dài.” Giả sử GA ⊥ AB Đặt GA=a, KL=b, NL=c Chọn AB làm trục x, gốc A Kí hiệu đoạn chưa biết AB=x, CB=y Ta có CBK ∆ ΔNLK đồng dạng nên: Và B nằm AL nên: Do ΔCBL ΔGAL đồng dạng nên Tương đương Descartes nói đường hyperbol, ông không chứng minh Phương trình bậc ba cao Descartes dùng hình học để tìm nghiệm phương trình bậc đến bậc Qua La Géométrie, người đọc tìm thấy nhiều vấn đề đại số giải hình học, chẳng hạn tìm giao điểm thứ hai đường thẳng đường cong, tìm nghiệm thứ hai phương trình hoành độ giao điểm Có phải toán giải công cụ đại số? Các công trình tiêu biểu như: Almagest (Ptolemy, 85–165 AD); – Revolutionibus orbium coelestium (Copernicus, 1543); – Harmonices mundi (Kepler, 1619); – Dialogo dei massimi sistemi (Galileo Galilei, 1624); – Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Newton, 1687) – M = E – e sinE Trở lại với đại số trường phổ thông HS cần nhập phương trình vào máy tính có chức đồ họa, chọn vẽ đồ thị, tìm giao điểm gấn Đồ thị thay đổi vai trò lĩnh vực đại số hỗ trợ máy tính có chức đồ họa Cảm ơn Thầy bạn chịu khó lắng nghe! ... với số 60 ĐẠI SỐ TỪ AHMES ĐẾN APPLET Diophantus finds the unknown (Diophantus tìm thấy ẩn) Có câu chuyện Diophantus đã viết khoảng 500 sau công nguyên ĐẠI SỐ TỪ AHMES ĐẾN APPLET “Hỡi người qua... niên kỷ thứ hai trước Công nguyên ĐẠI SỐ TỪ AHMES ĐẾN APPLET From Thebes in Egypt to Babylon, from arithmetic to algebra? ĐẠI SỐ TỪ AHMES ĐẾN APPLET - Phần Hình cho thấy vấn đề từ giấy cói Ai...ĐẠI SỐ TỪ AHMES ĐẾN APPLET 1) ĐẠI SỐ LÀ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH -Những gọi giải phương trình thực số học, ngược lại -Nhưng lịch sử đại số phong phú so với đại số dạy trường học:
- Xem thêm -

Xem thêm: BAO CAO GIAI TICH DAI SO TU AHMES DEN APPLET, BAO CAO GIAI TICH DAI SO TU AHMES DEN APPLET, BAO CAO GIAI TICH DAI SO TU AHMES DEN APPLET

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay