Luận văn tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng TMDT trên nền ASP.NET

78 204 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 16:45

Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc MỤC LỤC Phần I: Cơ sở lý thuyết Chương 1: Công cụ lập trình Web ASP.NET Chương 2: Bài toán phân tích thiết kế thống thông tin 11 2.1 Các hệ thống thông tin 10 2.2 Các bước thực PTTKHTTT 11 Phần II: Thực hành .39 Chương 3: Khảo sát hệ thống .39 Chương 4: Phân tích thiết kế hệ thống 45 4.1 Phân tích xử lý hệ thống 4.1.1Sơ dồ Use Case 21 4.1.2 Đặc tả Use Case 4.2 Phân tích liệu hệ thống 21 4.2.1 Mô hình thực thể quan hệ 42 4.2.2 Chi tiết quan hệ thực thể .43 4.3 Thiết kế sở liệu 48 Chương 5: Thiết kế giao diện .63 5.1 Cấu trúc chức (mô tả chức 5.2 Thiết kế giao diện 59 Chương 6: Triển khai đánh giá hệ thống 6.1- Triển khai (cài đặt giới thiệu số giao diện chủ yếu) 6.2-Đánh giá hệ thống -Đã làm -Chưa làm -Hướng phát triển SVTH: Lê Đăng Khoa Trang Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc MỞ ĐẦU: SVTH: Lê Đăng Khoa Trang Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc Hiện nay, nhờ có công nghệ thông tin, sống người cải thiện nhiều, nhanh thuận tiện Trong xu đó, thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng Công nghệ thông tin giúp người tiết kiệm đáng kể chi phí chi phí vận chuyển trung gian, chi phí giao dịch… đặc biệt giúp tiết kiệm thời gian để người đầu tư vào hoạt động khác Do đó, lợi nhuận người kiếm gia tăng gấp bội Không thế, thương mại điện tử giúp người tìm kiếm tự động theo nhiều mục đích khác nhau, tự động cung cấp thông tin theo nhu cầu sở thích người… Giờ đây, với thao tác đơn giản máy tính có nối mạng Internet, người ngồi nhà để mua sắm thứ theo ý muốn Những lý cho thấy tận dụng lợi điểm thương mại điện tử đem lại mạnh để phát triển kinh tế đất nước cải thiện đời sống người dân Trong thương mại điện tử phát triển mạnh khu vực giới Việt Nam, dịch vụ toán điện tử qua ngân hàng chưa phổ biến, người tiêu dùng quen tập quán sinh hoạt chợ hay đến cửa hàng chọn hàng, mua hàng, trả tiền mặt mang hàng Do đó, mặc dù, có nhiều doanh nghiệp tiến hành thương mại hóa Internet dừng lại mức độ giới thiệu sản phẩm tiếp nhận đơn đặt hàng thông qua web Qua phân tích thấy hạn chế thương mại điện tử lý khiến kinh tế Việt Nam không thực phát triển mạnh số nước khác Chúng em xây dựng dịch vụ thương mại điện tử nhằm giới thiệu tiện ích mà thương mại điện tử mang lại, với mong muốn bé nhỏ góp phần phát triển thương mại điện tử Việt Nam Có thể chưa dịch vụ hoàn chỉnh với ý tưởng ban đầu này, hy vọng chúng em phát triển hoàn thiện tương lai để áp dụng đem lại ý nghĩa thiết thực Rất mong đóng góp ý kiến thầy cô để chúng em có thêm kinh nghiệm có ý tưởng hay dịch vụ SVTH: Lê Đăng Khoa Trang Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHƯƠNG 1: CÔNG CỤ LẬP TRÌNH WEB ASP.NET 1.1 Tổng quan kỹ thuật lập trình Web ASP.NET 1.1.1 Ứng dụng Web Ứng dụng web trình ứng dụng mà tiếp cận qua web thông qua mạng Internet hay intranet, hệ thống phức tạp dựa nhiều yếu tố: phần cứng, phần mềm, giao thức, ngôn ngữ thành phần giao diện thành phần ứng dụng web HTTP (giao thức trao đổi tài nguyên) HTML (ngôn ngữ xây dựng trang web) 1.1.1.1 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Kỹ thuật lập trình ứng dụng web khởi đầu HyperText Transfer Protocol, năm giao thức chuẩn mạng Internet, dùng để liên hệ thông tin Máy cung cấp dịch vụ (Web server) Máy sử dụng dịch vụ (Web client) giao thức Client/Server dùng cho WWW (World Wide Web), HTTP giao thức ứng dụng giao thức TCP/IP (các giao thức tảng cho Internet) 1.1.1.2 HTML (HyperText Markup Language) HTML ngôn ngữ đánh dấu thiết kế để tạo nên trang web, nghĩa mẫu thông tin trình bày WWW HTML trở thành chuẩn Internet tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) trì SVTH: Lê Đăng Khoa Trang Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc HTML sử dụng ký hiệu quy định sẵn (được gọi tag) để trình bày nội dung văn 1.1.2 Các kỹ thuật lập trình Web Có kỹ thuật lập trình web: Client–side Server–side 1.1.2.1 Kỹ thụât Client-side Đây kỹ thuật lập trình web mà trang web trình duyệt tải từ web server sau xử lý thực máy client Ưu điểm kỹ thuật là: + Web server không cần xử lý nhiều + Tiết kiệm băng thông + Trang web đẹp, có nhiều hiệu ứng hình động 1.1.2.2 Kỹ thuật Sever-side Đây kỹ thuật lập trình web mà ứng dụng web xử lý WebServer (IIS, Netscape Enterprise Server) Quá trình thực ứng dụng Server-Side gồm giai đoạn: + Tạo trang Web có chứa Srcipt Client-Side Server-Side + Khi client browser yêu cầu thực hiện, server (run-time engine) thực lệnh server-side scripts trả trang Web HTML trình duyệt Ưu điểm kỹ thuật server–side: + Dễ truy cập: dùng trình duyệt bị để truy cập vào trang web + Dễ quản lý: không đòi hỏi việc xếp code đổi code + Bảo mật: code không bị lộ trang web bị lỗi + Dễ mở rộng: Ứng dụng xây dựng theo mô hình tầng nên dễ dàng mở rộng 1.2 Giới thiệu ASP.NET 1.2.1 Tìm hiểu về.Net Framework NET Framework Microsoft khung lập trình tập hợp thư viện lập trình cài thêm có sẵn hệ điều hành Windows Nó SVTH: Lê Đăng Khoa Trang Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc cung cấp giải pháp thiết yếu cho yêu cầu thông thường chương trình điện toán lập trình giao diện người dùng, truy cập liệu, kết nối sở liệu, ứng dụng web, giải thuật số học giao tiếp mạng Kiến trúc.Net Framework 1.2.1.1 Hệ điều hành (Operation System) Với vai trò quản lý việc xây dựng thi hành ứng dụng,.NET Framework cung cấp lớp đối tượng (Class) để gọi thi hành chức mà đối tượng cung cấp, điều phụ thuộc vào khả hệ điều hành chạy ứng dụng 1.2.1.2 Common Language Runtime Là thành phần "kết nối" phần khác trong.NET Framework với hệ điều hành Common Language Runtime (CLR) giữ vai trò quản lý việc thi hành ứng dụng viết bằng.NET Windows CLR thông dịch lời gọi từ chương trình cho Windows thi hành, đảm bảo ứng dụng không chiếm dụng sử dụng tràn lan tài nguyên hệ thống Nó không cho phép lệnh "nguy hiểm" thi hành Các chức thực thi thành phần bên CLR Class loader, Just In Time compiler, Garbage collector, Exception handler, COM marshaller, Security engine,… SVTH: Lê Đăng Khoa Trang Đồ án tốt nghiệp 1.2.1.3 GVHD: Th.s Lê Phúc Bộ thư viện lớp đối tượng Framework tập hợp hay thư viện lớp đối tượng hỗ trợ người lập trình xây dựng ứng dụng Microsoft Foundation Class thư viện mà lập trình viên Visual C++ sử dụng Java Foundation Class thư viện dành cho lập trình viên Java a Base class library – thư viện lớp sở Đây thư viện lớp nhất, dùng lập trình hay thân người xây dựng.NET Framework phải dùng để xây dựng lớp cao Ví dụ lớp thư viện String, Integer, Exception,… b ADO.NET XML Bộ thư viện gồm lớp dùng để xử lý liệu ADO.NET thay ADO để việc thao tác với liệu thông thường Các lớp đối tượng XML cung cấp để bạn xử lý liệu theo định dạng mới: XML Các ví dụ cho thư viện SqlDataAdapter, SqlCommand, DataSet, XMLReader, XMLWriter,… c ASP.NET Đây thư viện lớp đối tượng dùng việc xây dựng ứng dụng Web ASP.NET phiên ASP 3.0 Ứng dụng Web xây dựng ASP.NET tận dụng toàn khả của.NET Framework Bên cạnh phong cách lập trình code behind Đây cách mà lập trình viên xây dựng ứng dụng Windows based thường sử dụng – giao diện lệnh tách riêng Các trang web viết ASP.NET code HTML phân chia Việc phân chia đem lại nhiều thuận lợi sau: + Cho phép nhà lập trình thao tác HTML mà không ảnh hưởng đến logic trang + Cho phép bảo vệ tốt Source code + Được cung cấp, đáp ứng từ môi trường phát triển tích hợp IDE ASP.NET làm cân xứng trình xây dựng ứng dụng Windows Web ASP.NET cung cấp Server Control để lập trình viên bắt kiện SVTH: Lê Đăng Khoa Trang Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc xử lý liệu ứng dụng làm việc với ứng dụng Windows Nó cho phép chuyển ứng dụng trước viết để chạy Windows thành ứng dụng Web dễ dàng Ví dụ cho lớp thư viện WebControl, HTMLControl, … d Window form Bộ thư viện Window form gồm lớp đối tượng dành cho việc xây dựng ứng dụng Windows based Việc xây dựng ứng dụng loại hỗ trợ tốt từ trước tới công cụ ngôn ngữ lập trình Microsoft Giờ đây, ứng dụng chạy Windows làm việc với ứng dụng Web dựa vào Web service Ví dụ lớp thư viện là: Form, UserControl,… 1.2.2 Tìm hiểu ASP.NET ASP.NET tảng ứng dụng web (web application framework) phát triển cung cấp Microsoft, cho phép người lập trình tạo trang web động, ứng dụng web dịch vụ web Lần đưa thị trường vào tháng năm 2002 với phiên 1.0 của.NET framework, công nghệ nối tiếp Microsoft's Active Server pages(ASP) ASP.NET biên dịch dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép người lập trình viết mã ASP.NET với ngôn ngữ hỗ trợ bởi.NET language Tất xử lý lệnh ASP.Net thực Server, kỹ thuật lập trình sever-side 1.2.3 Các ưu điểm ASP.NET: ASP.NET có nhiều ưu điểm tảng khác dùng để tạo ứng dụng Web Phần lớn ưu điểm quan trọng kèm với máy chủ Windows công cụ lập trình Windows Ứng dụng web tạo ASP.NET tạo ra, bắt lỗi triển khai rất dễ dàng thông qua tác vụ thực thi trọn vẹn môi trường phát triển – Visual Studio NET Với nhà phát triển ứng dụng Web, ASP.NET bộc lộ ưu điểm sau : SVTH: Lê Đăng Khoa Trang Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc + ASP.Net cho phép lựa chọn ngôn ngữ lập trình mà lập trình viên yêu thích: Visual Basic.Net, J#, C#,… + ASPX ASP hoạt động ứng dụng + Các cập nhập hiệu lực lập tức giúp cho việc triển khai ứng dụng Web mà khởi động lại máy chủ + Truy cập tới.NET Framework, đơn giản hóa nhiều khía cạnh lập trình Windows + Trang ASP.Net biên dịch trước Thay phải đọc thông dịch trang web yêu cầu, ASP.Net biên dịch trang web động thành tập tin DLL mà Server thi hành nhanh chóng hiệu Yếu tố bước nhảy vọt đáng kể so với kỹ thuật thông dịch ASP + Hỗ trợ mạnh mẽ thư viện phong phú đa dạng của.Net Framework, làm việc với XML, Web Service, truy cập sở liệu qua ADO.Net, … + Các tính bảo mật xây dựng sẵn thông qua máy chủ Windows thông qua phương thực xác nhận/phân quyền khác + Sử dụng phong cách lập trình mới: Code behide Tách code riêng, giao diện riêng  dễ đọc, dễ quản lý bảo trì + Kiến trúc lập trình giống ứng dụng Windows + Hỗ trợ quản lý trạng thái control + Tự động phát sinh mã HTML cho Server control tương ứng với loại Browser + Hỗ trợ nhiều chế cache + Giúp tối ưu hệ thống, giải tượng thắt cổ chai (nghẽn) có nhiều truy cập lúc + Có đặc tính kế thừa cao (inheritance): Đặc tính cho phép đối tượng có sẵn đặc tính mà đối tượng khác có thông qua kế thừa Điều cho phép đối tượng chia sẻ hay mở rộng đặc tính sẵn có mà tiến hành định nghĩa lại + Khả mở rộng cao hơn: có ý nghĩa ứng dụng trãi rộng tương tác nhiều server, khả giao tiếp server tăng cường SVTH: Lê Đăng Khoa Trang Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc + Thuận lợi triển khai cài đặt: Không cần lock, không cần đăng ký DLL Cho phép nhiều hình thức cấu hình ứng dụng + Hỗ trợ quản lý ứng dụng mức toàn cục Global.aspx có nhiều kiện Quản lý session nhiều Server, không cần Cookies CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN 2.1 Các hệ thống thông tin Ngày nay, hệ thống thông tin ứng dụng lĩnh vựa khác đời sống xã hội Tuỳ theo quan điểm mà phân loại hệ thống thông tin theo tiêu chí khác Xét mặt ứng dụng, hệ thống thông tin phân chia thành số dạng sau: Hệ thống thông tin quản lý: Bao gồm hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt độngnghiệp vụ quản lý doanh nghiệp, tổ chức Ví dụ hệ thống quản lý nhân sự, hệ thống kế toán, hệ thống tính cước chăm sóc khách hàng, hệ thống quản lý thư viện, hệ thống đào tạo trực tuyến Các hệ thống Website: hệ thống có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho người dùng môi trường mạng Internet Các hệ thống Website có đặc điểm SVTH: Lê Đăng Khoa Trang 10 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc Required & Comparasi on Nhập sinh txbBirthday TextBox 10 txbAddress TextBox 11 txbPhone TextBox Regex 12 btnSubmit Button Click ngày Editable Nhập địa Editable khách hàng Nhập số điện thoại khách Editable hàng Xác nhận tạo Enable tài khoản c) Màn hình chức tìm kiếm: • Các control cần thiết: No Name Type txbProId TextBox ddProType Dropdown List ddPrice Dropdown List btnSearch Button 5.3 Validation Event Description Nhập mã mặt hàng tìm kiếm Chọn loại mặt hàng tìm kiếm Chọn khoảng giá tìm kiếm Tìm kiếm sản phẩm Status Editable Enable Enable Enable Các hình chức quan trọng phần quản trị: a) Template mẫu cho hình chức hiệu chỉnh(xem-xóa): SVTH: Lê Đăng Khoa Trang 64 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc • Các control cần thiết: No Name Type pnlSearch Panel gvShowData Gridview lbtnEdit LinkButton ltbnDelete LinkButton Validation Event Description Panel dùng để lọc liệu Bảng dùng để liệt kê record Nút dùng để hiệu chỉnh thông tin record Nút dùng để xóa record Status N/A N/A Enable Enable Các hình có chức hiệu chỉnh tất trang khác có chung kiểu thiết kế b) Màn hình chức thêm mặt hàng mới: SVTH: Lê Đăng Khoa Trang 65 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc • Các control cần thiết: No Name Type Validation txbProId TextBox ddCategory Dropdown List txbIntroduce TextBox txbInputDate TextBox fuPic FileUpload Required fuDetailPic FileUpload Required Required & Comparasi on txbPrice TextBox ddUnit Dropdown SVTH: Lê Đăng Khoa Event Description Mã sản phẩm (tự động sinh) Chọn mã danh mục sản phẩm Nhập giới thiệu sản phẩm Ngày nhập sản phẩm (tự động sinh) Upload hình ảnh sản phẩm lên server Upload hình ảnh sản phẩm lên server (chi tiết) Status Uneditabl e Enable Editable Uneditabl e Enable Enable Nhập giá sản Editable phẩm Chọn đơn vị Enable Trang 66 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc List chkStatus CheckBox 10 chkVision CheckBox 11 btnInsert Button Click 12 btnCancel Button Click tính sản phẩm Chọn trạng thái hàng Chọn trạng thái hiển thị Xác nhận thêm sản phẩm Hủy tất liệu nhập Enable Enable Enable Enable c) Màn hình chức thêm chương trình khuyến mãi: • Các control cần thiết: No Name Type txbPromotionId TextBox txbPromoName TextBox txbStartDate TextBox txbEndDate TextBox txbDesciption TextBox SVTH: Lê Đăng Khoa Validation Required Required & Comparasi on Required & Comparasi on Event Description Mã CTKM (tự động sinh) Nhập tên CTKM Nhập ngày bắt đầu CTKM Nhập ngày kết thúc CTKM Nhập mô tả Status Uneditabl e Editable Editable Editable Editable Trang 67 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc btnInsert Button Click btnCancel Button Click CTKM Xác nhận thêm CTKM Enable Hủy tất Enable liệu nhập d) Màn hình chức thêm chi tiết CTKM: SVTH: Lê Đăng Khoa Trang 68 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc • Các control cần thiết: No Name Type Validation Event fvGift FormView lbtnDelete LinkButton Click lbtnEdit LinkButton Click lbtnNew LinkButton Click gvGiftList GridView lbtnSelect LinkButton fvPromoTarget FormView lbtnDelete LinkButton Click lbtnEdit LinkButton Click 10 lbtnNew LinkButton Click 11 ddPromoTargetId Dropdown List SelectedInde xChanged 12 txbPromoDetailId TextBox SVTH: Lê Đăng Khoa Click Description Hiệu chỉnh tặng phẩm dùng cho CTKM Xóa tặng phẩm dùng cho CTKM Sửa tặng phẩm Thêm tặng phẩm Hiển thị tặng phẩm dùng cho CTKM Chọn tặng phẩm để hiển thị chi tiết lên formview số Hiệu chỉnh đối tượng CTKM Xóa đối tượng KM Sửa đối tượng KM Thêm đối tượng KM Chọn đối tượng KM theo ID Thể số id chi tiết KM (tự động sinh) Status N/A Enable Enable Enable N/A Enable N/A Enable Enable Enable Enable Uneditabl e Trang 69 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc 13 ddAffectedTable Dropdown List 14 ddConditionExpr Dropdown List 15 txbConditionExpr TextBox 16 txbDiscountCash TextBox 17 txbDiscountPerce nt TextBox 18 txbGiftId TextBox 19 txbGiftQty TextBox 20 lbtnInsertGift LinkButton 21 lbtnCancelGift LinkButton 22 txbPromoTargetN o TextBox 23 lbtnInsertPromoD etail LinkButton 24 lbtnCancel LinkButton SVTH: Lê Đăng Khoa Chọn bảng ảnh hưởng điều kiện KM Chọn trường ảnh hưởng bảng chọn số 13 Nhập biểu thức điều kiện Nhập số tiền giảm Nhập phần trăm giảm Nhập mã tặng phẩm CTKM (dùng cho hình thức KM) Nhập số lượng tặng phẩm / lần tặng Xác nhận thêm tặng phẩm vào hình thức KM Hủy thông tin nhập phẩn tặng phẩm Thể mã đối tượng KM (tự động sinh) Xác nhận thêm vào chi tiết KM Hủy thông tin nhập chi Enable Enable Enable Editable Editable Editable Editable Enable Enable Uneditabl e Enable Enable Trang 70 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc tiết KM CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG 6.1 Triển khai ứng dụng 6.1.1 Yêu cầu hệ thống: Chương trình cài đặt máy Server Các phần mềm cần thiết cho chương trình hoạt động: + Hệ điều hành Window Window Server 2003 trở lên + Internet Information Server (IIS) đóng vai trò làm Web Server + Trình duyệt Web Internet Explorer 6.0 trở lên + Hệ quản trị sở liệu MS SQL Server 2005 6.1.2 Một số hình chức hệ thống sau triển khai Web Server: a) Phần khách hàng: Hình 6.1 Màn hình trình bày sản phẩm sau đăng nhập SVTH: Lê Đăng Khoa Trang 71 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc Hình 6.2 Màn hình giỏ hàng Hình 6.3 Màn hình thư viện tác phẩm SVTH: Lê Đăng Khoa Trang 72 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc Hình 6.4 Màn hình xem tin tức phần tin tức-khuyến Hình 6.5 Màn hình thể kết tìm kiếm sản phẩm b) Phần quản trị: SVTH: Lê Đăng Khoa Trang 73 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc Hình 6.6 Màn hình trang chủ phần quản trị Hình 6.7 Màn hình hiệu chỉnh chương trình khuyến SVTH: Lê Đăng Khoa Trang 74 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc Hình 6.8 Màn hình hiệu chỉnh chi tiết chương trình khuyến Hình 6.9 Màn hình thêm tin tức SVTH: Lê Đăng Khoa Trang 75 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc 6.2 Đánh giá hệ thống: 6.2.1 Đã làm a) Về mặt lý thuyết: Chúng em tìm hiểu vấn đề sau: • Tổng quan ASP.NET ưu điểm thiết kế web • Tìm hiểu toán phân tích thiết kế hệ thống thông tin b) Về mặt ứng dụng: Chúng em hoàn thành tốt mục tiêu đề ra: • Cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến nhiều chủng loại mặt hàng khác • Cho phép doanh nghiệp tự quản lý thông tin sản phẩm • Thể cập nhật thường xuyên chương trình khuyến • Theo dõi giao dịch bán hàng chức thống kê • Hỗ trợ khách hàng tìm sản phẩm theo nhiều tiêu chí khác nhau: tìm sản phẩm theo chủng loại, theo giá tiền… • Ghi nhận phê bình đóng góp ý kiến khách hàng sản phẩm, dịch vụ cung cấp ý tưởng 6.2.2 Chưa làm 6.2.3 Hướng phát triển đề tài: a) Đối với phần dịch vụ khách hàng: • Hoàn thành chức tìm kiếm với nhiều tiêu chí như: tìm theo kích cỡ, loại vải, màu sắc… • Xây dựng hệ thống toán điện tử • Xây dựng chế khuyến đa dạng để thích ứng với nhu cầu ngày cao khách hàng b) Đối với phần dịch vụ dành cho công ty: • Hoàn thiện phần thao tác thêm chương trình khuyến cho xác Hiện cách nhập liệu thô sơ • Mở rộng việc chuyển đổi liệu nhiều hệ quản trị sở liệu khác SVTH: Lê Đăng Khoa Trang 76 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc KẾT LUẬN Với tốc độ phát triển ngày tăng mạng máy tính việc thiết kế cài đặt ứng dụng cho người dùng cần thiết Vì ý tưởng giới thiệu bán hàng điện máy qua mạng phần giúp cho khách hàng thuận tiện việc lựa chọn mua hàng Hiện việc ứng dụng thương mại điện tử Việt Nam đáp ứng số vấn đề mua bán, chưa linh hoạt Việc ứng dụng đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian tiền bạc Với kiến thức tảng học trường nỗ lực mình, chúng em hoàn thành đề tài “Phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng tranh thêu” Mặc dù cố gắng đầu tư nhiều thời gian có hạn nên đề tài nhiều hạn chế Chúng em mong nhận thông cảm góp ý quí Thầy cô bạn để chương trình ngày hoàn thiện Một lần chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Lê Phúc tận tình giúp đỡ chúng em suốt thời gian thực đồ án tốt nghiệp Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy Sinh viên thực Lê Đăng Khoa – Bùi Xuân Hiền SVTH: Lê Đăng Khoa Trang 77 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.s Lê Phúc TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] : Trần Ngọc Anh, “ASP & Kỹ thuật lập trình Web”, Nhà xuất Trẻ, 2002 [2] : Nguyễn Phương Lan, “Giáo trình tin học lý thuyết tập ASP 3.0 ASP.net ”, Nhà xuất Giáo dục, 2001 [3] : “Những thực hành ASP”, Nhà xuất Thống Kê, 2002 [4] : VN-GUIDE tổng hợp biên dịch, “ASP sở liệu chuyên sâu”, Nhà xuất Thống Kê, 2002 [5] : Trần Xuân Hải-Nguyễn Tiến Dũng, “Giáo trình SQL Server 2005”, Trung tâm tin học ĐH KHTN, 2006 [6] : Thạc Bình Cường, “Phân tích thiết kế hệ thống thông tin”, Nhà xuất khoa học kỹ thuật, 2002 [7] : Http://www.codeproject.com SVTH: Lê Đăng Khoa Trang 78
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng TMDT trên nền ASP.NET, Luận văn tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng TMDT trên nền ASP.NET, Luận văn tốt nghiệp Xây dựng ứng dụng TMDT trên nền ASP.NET

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay