ĐỀ CƯƠNG LỊCH sử 10

10 288 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 16:23

2. Đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến nửa đầu thế kỉ 19. Nêu và phân tích ý nghĩa của nó Đặc điểm của phong trào :+ Phong trào đấu tranh đã nổ ra ngay từ khi nhà Nguyễn vừa mới thành lập và kéo dài liên tục, Chỉ tính đến riêng trong nửa đầu thế kỉ XIX, đã có gần 400 cuộc khởi nghĩa, như vậy trung bình mỗi năm có khoảng 10 cuộc khởi nghĩa. Thời vua Minh Mạng, thời kì phát triển của nhà Nguyễn, đã nổ ra 250 cuộc Khởi nghĩa.+ Phong trào đấu tranh đã lôi cuốn đông đảo các tầng lớp trong xã hội tham gia, nhiều cuộc khởi nghĩa do các quan lại của nhà Nguyễn lãnh đạo, thậm chí lực lượng binh lính cũng chống lại triều đình.+ Phong trào đấu tranh có quy mô lớn, khắp trong cả nước từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi đến miền ngược và kéo dài+ Các cuộc khởi nghĩa diễn ra liên tục song mang nặng tư tưởng cục bộ địa phương nên chưa tạo thành một phong trào chung, vì vậy nhà Nguyễn có điều kiện để tập trung lực lượng đàn áp.=> Các cuộc đấu tranh đều thất bại… So sánh với các triều đại trước:+ Ở các triều đại trước đó, khởi nghĩa nông dân thường nổ ra vào thời kì cuối của các triều đại khi các triều đại đó đã đi vào giai đoạn suy vong và số lượng không nhiều, không có quy mô toàn quốc. Trong khi đó, ở triều Nguyễn vừa mới thành lập đã nổ ra khởi nghĩa với quy mô lớn, thời gian kéo dài và lôi kéo đông đảo các lực lượng xã hội tham gia. Ý nghĩa: + Thể hiện tinh thần đấu tranh anh dũng của các tầng lớp nhân dân chống lại nhà Nguyễn+ Giáng đòn quyết liệt, báo hiệu thời kì không ổn định của nhà Nguyễn => Báo trước sự sụp đổ của nhà Nguyễn+ Phong trào đấu tranh đã chứng tỏ sức mạnh của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột.+ Thể hiện truyền thống chống áp bức của nhân dân+ Cổ vũ mạnh mẽ phong trào yêu nước trong nhân dân.3.Cách Mạng tư sản Pháp bùng nổ trong hoàn cảnh nào? Vì sao thời kì Gia cô banh là đỉnh cao của cách mạng Pháp.Hoàn cảnh:+ Kinh tế: Nước Pháp lúc bấy giờ vẫn là một nước nông nghiệp với nền nông nghiệp lạc hậu trong khi công thương nghiệp Pháp thời kì này đã phát triển, máy móc được sử dụng ngày càng nhiều và ngoại thương cũng có những bước tiến mới.+ Về chính trị, Nước Pháp vẫn theo chế độ quân chủ chuyên chế lạc hậu thối nát, đứng đầu là vua LuI XVI.+ Xã hội Pháp chia làm ba giai cấp: Tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ ba, mâu thuẫn xã hội gay gắt giữa các đẳng cấp.+ Trào lưu triết học ánh sáng xuất hiện, tiêu biểu là Môngtexkiơ, Vônte, Rútxô, phê phán chế độ phong kiến và nhà thờ, đưa ra lí thuyết xây dựng nhà nước mới.+ Sự khủng hoảng kinh tế trầm trọng khiến vua LuI XVI phải triệu tập hội nghị ba đẳng cấp vào ngày 551789 để đề xuất vay tiền và ban hành thuế mới. Bất bình trước hành động đó ngày 1471289 tự vũ trang nổi dậy tấn công các cơ quan trụ sở và chiếm ngục Baxti => Cách mạng pháp bùng nổThời kì chuyên chính Giacobanh là đỉnh cao của cách mạng Pháp vì: Trước những thử thách, khó khăn nghiêm trọng, chính quyền Giacobanh đã đưa ra những biện pháp kịp thời và hiệu quả:+ Phái Giacobanh đã đáp ứng được đòi hỏi cơ bản của nông dân đó là giải quyết vấn đề ruộng đất: tịch thu ruộng đất của phong kiến, chia nhỏ, bán cho nông dân theo lối trả dần trong vòng 10 năm; thủ tiêu đặc quyền phong kiến, đốt khế ước, văn tự phong kiến..=> chăm lo cho đời sống nhân dân.+ Ban hành luật giá tối đa đối với lương thực phẩm để chống nạn đầu cơ tích trữ+ Ban hành luật về mức lương tối đa của công nhân+ Xóa bỏ tàn dư phong kiến còn xót lại, thông qua hiến pháp mới, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi và xóa bỏ mọi sự bất bình đẳng cấp.+ Thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc” để huy động sức mạnh nhân dân chống thù trong giặc ngoài.` Tăng cường trấn áp bọn phản cách mạng, lập lại trật tự kỉ cương, tổ chức lại toà án cách mạng.....=> Nhờ thế nước Pháp có một đội quân hùng mạnh và đã dập tắt được các cuộc nổi loạn và giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường, đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới => hoàn thành nhiệm vụ chống thù trong, giặc ngoài.+ Đặc biệt, chính quyền gia cô banh có tinh thần cách mạng triệt để và tích cực bảo vệ quyền lợi của nhân dân.4.Cho biết những tiền đề và hệ quả của cách mạng công nghiệp ở châu Âu. Tiền đề của cách mạng công nghiệp+CMTS nổ ra sớm do kinh tế TBCN phát triển mạnh đã đưa GCTS lên nắm chính quyền, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.+Có đầy đủ các điều kiện để tiến hành CMCN: nguồn vốn lớn (tư bản), nhân công dồi dào và điều kiện kĩ thuật sớm phát triển ở châu ÂuHệ quả của cách mạng công nghiệp ở châu Âu:Về kinh tế: Nâng cao năng suất lao động, làm sức sản xuất của xã hội phát triển lớn lao=> Tạo ra khối lượng lớn sản phẩm. Làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản: nhiều trung tâm công nghiệp và thành thị đông dân xuất hiện. Sản xuất bằng máy móc đã nâng cao năng suất lao động và ngày càng xã hội hóa quá trình lao động của chủ nghĩa tư bản. CMCN đã thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, đặc biệt là GTVT và nông nghiệp. Nhu cầu công nghiệp hóa khiến nông nghiệp chuyển sang phương thức thâm canh hoặc chuyên canh; đồng thời quá trình cơ giới hóa nông nghiệp cũng góp phần giải phóng sức lao động của nông dân, bổ sung lực lượng cho công thành phố.Về xã hội: Cuộc CMCN đã khiến vị trí của người công nhân thay đổi: nếu trước kia họ làm trong các công trường thủ công, duy trì mối quan hệ nông thôn, tuy bị áp bức bóc lột nhưng họ được tư do làm việc. Đến CMCN, nó cắt đứt mối quan hệ với nông thôn, tước đoạt quyền tư do lao động độc lập. Họ buộc phải bán sức lao động của mình để sinh sống. Xã hội hình thành hai giai cấp mới: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp+ Tư sản công nghiệp nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực, bị tư sản bốc lột=> Mâu thuẫn xã hội và cuộc đấu tranh giữa giai cấp VS và TS không ngừng tăng lên.1.Những nguyên nhân nào đã gây nên tình trạng khổ cực của nhân dan đầu thời Nguyễn Nhà Nguyễn cố gắng hoàn chỉnh bộ máy thống trị nhằm ổn định xã hội nhưng không ngăn chặn được sự phát triển của tệ nạn tham quan ô lại: cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Bọn quan lại xem pháp luật như hư văn, xoay xở nhiều vành, chỉ cốt lấy tiền, không được thì buộc tội, khiến nhân dân phải than thở: “ Muốn nói gian làm quan mà nói”, hay “quan tha, nha bắt”… Ở nông thôn, địa chủ cường hào ra sức hoành hành, ức hiếp nhân dân, như lời tâu của Nguyễn Công Trứ với vua : Cái hại quan là 1,2 phần, còn cái hại cường hào đến 8,9 phần. Nhà nước chia vùng để dánh thuế, mức thuế khá nặng. Tô tức địa chủ cũng khá cao. Mỗi năm người dân đinh phải chịu 60 ngày lao dịch. Bên cạch đó, các vua Nguyễn còn tập trung sức dân, của cải xây dựng kinh thành cung điện ở Phú Xuân, phá dỡ cung điện của vua Lê từ Hà Nội , điều động hàng nghìn dân đinh, binh lính vào làm trong hàng chục năm => Lao dịch liên miên, sưu cao thuế nặng. Thiên tai, mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra. Có năm bão lụt lớn làm đổ hàng vạn nhà dân, hàng nghìn người chết. Có năm nạn dịch lan tràn làm hàng chục nghìn người chết.5.Nêu nguyên nhân bùng nổ chiến tranh giành độc lập ở bắc Mĩ. Kết quả và ý nghĩa:Nguyên nhân:+ Sự phát triển kinh tế của các thuộc địa làm cho bắp Mỹ trở thành nơi cạnh tranh đối với nước anh nên chính phủ anh đã cấm Bắc Mỹ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp, cấm đem máy móc và thợ lành nghề từ Anh sang, đồng thời ban hành chế độ thuế khóa nặng nề.+ Bên cạnh đó, các thuộc địa Bắc Mỹ không được tự do buôn bán với các nước khác và cư dân ở đây không được khai hoang những vùng đất ở miền TâyAnh đã có những chính sách làm tổn hại đến quyền lợi của nhân dân thuộc địa, gây nên sự phản ứng mạnh mẽ trong mọi từng lớp nhân dân, làm cho mâu thuẫn giưa Anh và 13 thuộc địa trở nên gay gắt => nhiệm vụ của 13 thuộc địa là phải lật đổ ách thống trị của Anh, giành độc lập dân tộc và các quyền tự do dân chủ, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển => cuộc chiến tranh giành độc lập bùng nổ.Kết quả:+ Tháng 91783, hòa ước được kí kết ở Vecxai. Theo hòa ước này Anh chính thức công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Bắc Mỹ+ Năm 1787, hiến pháp nước Mĩ được thông qua, củng cố vị trí của nhà nước mới.+ Năm 1789, Gioócgiơ Oasinhtơn được bầu làm tổng thống đầu tiên của nước Mĩ.Ý nghĩa:+ Giải phóng Bắc Mĩ khỏi ách thống trị của thực dân Anh, thành lập một nhà nước mới, mở đường cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở Bắc Mĩ.+ Là cuộc cách mạng tư sản thực hiện hai nhiệm vụ cùng lúc: lật đổ sự thống trị của Anh và mở đường cho CNTB phát triển (tuy nhiên đây là một cuộc cách mạng không triệt để vì chỉ có giai cấp tư sản hưởng quyền lợi còn nhân dân lao động không được hưởng gì)+ Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mĩ Latinh cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX6.Vì sao kinh tế Mĩ cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 phát triển vượt bậc.Nguyên nhân đó là: Mĩ có điều kiện tự nhiên thuận lợi (đất đai rộng và màu mỡ), phương thức canh tác hiện đại (chuyên canh, sử dụng máy móc và phân bón) Có nguồn tài nguyên, khoáng sản phong phú (mỏ vàng, mỏ dầu lửa) Có nguồn lao động dồi dào, tay nghề cao luôn được bổ sung bởi luồng nhập cư Tiếp thu được nhiều thành tựu KHKT mới Sự cạnh tranh gay gắt trong sản xuất công nghiệp và những cuộc khủng hoảng kinh tế chu kì Đất nước Mỹ cách xa chiến trường, được 2 đại dương lớn là TBD và ĐTD bao bọc nên chiến tranh không lan tới Mỹ lợi dụng chiến tranh để kiếm lời. 114 tỷ USD mà Mỹ có được là nhờ nguồn lợi từ việc buôn bán vũ khí. Trong khi các nước đang mải mê chiến trận thì Mỹ tranh thủ để sản xuất công nghiệp, phát triển kinh tế... ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB- Đặc điểm phong trào đấu tranh chống phong kiến nửa đầu kỉ 19 Nêu phân tích ý nghĩa - Đặc điểm phong trào : + Phong trào đấu tranh nổ từ nhà Nguyễn vừa thành lập kéo dài liên tục, Chỉ tính đến riêng nửa đầu kỉ XIX, có gần 400 khởi nghĩa, trung bình năm có khoảng 10 khởi nghĩa Thời vua Minh Mạng, thời kì phát triển nhà Nguyễn, nổ 250 Khởi nghĩa + Phong trào đấu tranh lôi đông đảo tầng lớp xã hội tham gia, nhiều khởi nghĩa quan lại nhà Nguyễn lãnh đạo, chí lực lượng binh lính chống lại triều đình + Phong trào đấu tranh có quy mô lớn, khắp nước từ Bắc vào Nam, từ miền xuôi đến miền ngược kéo dài + Các khởi nghĩa diễn liên tục song mang nặng tư tưởng cục địa phương nên chưa tạo thành phong trào chung, nhà Nguyễn có điều kiện để tập trung lực lượng đàn áp => Các đấu tranh thất bại… - So sánh với triều đại trước: + Ở triều đại trước đó, khởi nghĩa nông dân thường nổ vào thời kì cuối triều đại triều đại vào giai đoạn suy vong số lượng không nhiều, quy mô toàn quốc Trong đó, triều Nguyễn vừa thành lập nổ khởi nghĩa với quy mô lớn, thời gian kéo dài lôi kéo đông đảo lực lượng xã hội tham gia - Ý nghĩa: + Thể tinh thần đấu tranh anh dũng tầng lớp nhân dân chống lại nhà Nguyễn + Giáng đòn liệt, báo hiệu thời kì không ổn định nhà Nguyễn => Báo trước sụp đổ nhà Nguyễn + Phong trào đấu tranh chứng tỏ sức mạnh nhân dân ta đấu tranh chống lại ách áp bức, bóc lột + Thể truyền thống chống áp nhân dân + Cổ vũ mạnh mẽ phong trào yêu nước nhân dân Cách Mạng tư sản Pháp bùng nổ hoàn cảnh nào? Vì thời kì Gia cô banh đỉnh cao cách mạng Pháp TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB- - - Hoàn cảnh: + Kinh tế: Nước Pháp lúc nước nông nghiệp với nông nghiệp lạc hậu công thương nghiệp Pháp thời kì phát triển, máy móc sử dụng ngày nhiều ngoại thương có bước tiến + Về trị, Nước Pháp theo chế độ quân chủ chuyên chế lạc hậu thối nát, đứng đầu vua Lu-I XVI + Xã hội Pháp chia làm ba giai cấp: Tăng lữ, quý tộc đẳng cấp thứ ba, mâu thuẫn xã hội gay gắt đẳng cấp + Trào lưu triết học ánh sáng xuất hiện, tiêu biểu Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô, phê phán chế độ phong kiến nhà thờ, đưa lí thuyết xây dựng nhà nước + Sự khủng hoảng kinh tế trầm trọng khiến vua Lu-I XVI phải triệu tập hội nghị ba đẳng cấp vào ngày 5-5-1789 để đề xuất vay tiền ban hành thuế Bất bình trước hành động ngày 14-7-1289 tự vũ trang dậy công quan trụ sở chiếm ngục Ba-xti => Cách mạng pháp bùng nổ Thời kì chuyên Giacobanh đỉnh cao cách mạng Pháp vì: Trước thử thách, khó khăn nghiêm trọng, quyền Giacobanh đưa biện pháp kịp thời hiệu quả: + Phái Giacobanh đáp ứng đòi hỏi nông dân giải vấn đề ruộng đất: tịch thu ruộng đất phong kiến, chia nhỏ, bán cho nông dân theo lối trả dần vòng 10 năm; thủ tiêu đặc quyền phong kiến, đốt khế ước, văn tự phong kiến => chăm lo cho đời sống nhân dân + Ban hành luật giá tối đa lương thực phẩm để chống nạn đầu tích trữ + Ban hành luật mức lương tối đa công nhân + Xóa bỏ tàn dư phong kiến xót lại, thông qua hiến pháp mới, tuyên bố chế độ cộng hòa, ban bố quyền dân chủ rộng rãi xóa bỏ bất bình đẳng cấp + Thông qua sắc lệnh “Tổng động viên toàn quốc” để huy động sức mạnh nhân dân chống thù giặc ` Tăng cường trấn áp bọn phản cách mạng, lập lại trật tự kỉ cương, tổ chức lại án cách mạng => Nhờ nước Pháp có đội quân hùng mạnh dập tắt loạn giành nhiều thắng lợi chiến trường, đuổi quân xâm lược khỏi biên giới => hoàn thành nhiệm vụ chống thù trong, giặc + Đặc biệt, quyền gia cô banh có tinh thần cách mạng triệt để tích cực bảo vệ quyền lợi nhân dân Cho biết tiền đề hệ cách mạng công nghiệp châu Âu TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB- * Tiền đề cách mạng công nghiệp +CMTS nổ sớm kinh tế TBCN phát triển mạnh đưa GCTS lên nắm quyền, mở đường cho kinh tế tư chủ nghĩa phát triển +Có đầy đủ điều kiện để tiến hành CMCN: nguồn vốn lớn (tư bản), nhân công dồi điều kiện kĩ thuật sớm phát triển châu Âu *Hệ cách mạng công nghiệp châu Âu: Về kinh tế: - Nâng cao suất lao động, làm sức sản xuất xã hội phát triển lớn lao=> Tạo khối lượng lớn sản phẩm - Làm thay đổi mặt nước tư bản: nhiều trung tâm công nghiệp thành thị đông dân xuất Sản xuất máy móc nâng cao suất lao động ngày xã hội hóa trình lao động chủ nghĩa tư - CMCN thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển, đặc biệt GTVT nông nghiệp Nhu cầu công nghiệp hóa khiến nông nghiệp chuyển sang phương thức thâm canh chuyên canh; đồng thời trình giới hóa nông nghiệp góp phần giải phóng sức lao động nông dân, bổ sung lực lượng cho công thành phố Về xã hội: - Cuộc CMCN khiến vị trí người công nhân thay đổi: trước họ làm công trường thủ công, trì mối quan hệ nông thôn, bị áp bóc lột họ tư làm việc Đến CMCN, cắt đứt mối quan hệ với nông thôn, tước đoạt quyền tư lao động độc lập Họ buộc phải bán sức lao động để sinh sống - Xã hội hình thành hai giai cấp mới: tư sản công nghiệp vô sản công nghiệp + Tư sản công nghiệp nắm tư liệu sản xuất quyền thống trị + Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cực, bị tư sản bốc lột => Mâu thuẫn xã hội đấu tranh giai cấp VS TS không ngừng tăng lên Những nguyên nhân gây nên tình trạng khổ cực nhân dan đầu thời Nguyễn - Nhà Nguyễn cố gắng hoàn chỉnh máy thống trị nhằm ổn định xã hội không ngăn chặn phát triển tệ nạn tham quan ô lại: "cướp đêm giặc, cướp ngày quan" Bọn quan lại xem pháp luật hư văn, xoay xở nhiều vành, cốt lấy tiền, không buộc tội, khiến nhân dân phải than thở: “ Muốn nói gian làm quan mà nói”, hay “quan tha, nha bắt”… TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB- - Ở nông thôn, địa chủ cường hào sức hoành hành, ức hiếp nhân dân, lời tâu Nguyễn Công Trứ với vua : "Cái hại quan 1,2 phần, hại cường hào đến 8,9 phần" - Nhà nước chia vùng để dánh thuế, mức thuế nặng Tô tức địa chủ cao Mỗi năm người dân đinh phải chịu 60 ngày lao dịch Bên cạch đó, vua Nguyễn tập trung sức dân, cải xây dựng kinh thành cung điện Phú Xuân, phá dỡ cung điện vua Lê từ Hà Nội , điều động hàng nghìn dân đinh, binh lính vào làm hàng chục năm => Lao dịch liên miên, sưu cao thuế nặng - Thiên tai, mùa, đói thường xuyên xảy Có năm bão lụt lớn làm đổ hàng vạn nhà dân, hàng nghìn người chết Có năm nạn dịch lan tràn làm hàng chục nghìn người chết -  - - Nêu nguyên nhân bùng nổ chiến tranh giành độc lập bắc Mĩ Kết ý nghĩa: Nguyên nhân: + Sự phát triển kinh tế thuộc địa làm cho bắp Mỹ trở thành nơi cạnh tranh nước anh nên phủ anh cấm Bắc Mỹ sản xuất nhiều loại hàng công nghiệp, cấm mở doanh nghiệp, cấm đem máy móc thợ lành nghề từ Anh sang, đồng thời ban hành chế độ thuế khóa nặng nề + Bên cạnh đó, thuộc địa Bắc Mỹ không tự buôn bán với nước khác cư dân không khai hoang vùng đất miền Tây Anh có sách làm tổn hại đến quyền lợi nhân dân thuộc địa, gây nên phản ứng mạnh mẽ lớp nhân dân, làm cho mâu thuẫn giưa Anh 13 thuộc địa trở nên gay gắt => nhiệm vụ 13 thuộc địa phải lật đổ ách thống trị Anh, giành độc lập dân tộc quyền tự dân chủ, mở đường cho chủ nghĩa tư phát triển => chiến tranh giành độc lập bùng nổ Kết quả: + Tháng 9-1783, hòa ước kí kết Vec-xai Theo hòa ước Anh thức công nhận độc lập 13 thuộc địa Bắc Mỹ + Năm 1787, hiến pháp nước Mĩ thông qua, củng cố vị trí nhà nước + Năm 1789, Gioóc-giơ Oa-sinh-tơn bầu làm tổng thống nước Mĩ Ý nghĩa: + Giải phóng Bắc Mĩ khỏi ách thống trị thực dân Anh, thành lập nhà nước mới, mở đường cho kinh tế tư chủ nghĩa phát triển Bắc Mĩ + Là cách mạng tư sản thực hai nhiệm vụ lúc: lật đổ thống trị TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB- Anh mở đường cho CNTB phát triển (tuy nhiên cách mạng không triệt để có giai cấp tư sản hưởng quyền lợi nhân dân lao động không hưởng gì) + Góp phần thúc đẩy cách mạng chống phong kiến châu Âu, phong trào đấu tranh giành độc lập Mĩ La-tinh cuối kỷ XVIII đầu kỷ XIX Vì kinh tế Mĩ cuối kỉ 19 đầu kỉ 20 phát triển vượt bậc Nguyên nhân là: - Mĩ có điều kiện tự nhiên thuận lợi (đất đai rộng màu mỡ), phương thức canh tác đại (chuyên canh, sử dụng máy móc phân bón) - Có nguồn tài nguyên, khoáng sản phong phú (mỏ vàng, mỏ dầu lửa) - Có nguồn lao động dồi dào, tay nghề cao bổ sung luồng nhập cư - Tiếp thu nhiều thành tựu KHKT - Sự cạnh tranh gay gắt sản xuất công nghiệp khủng hoảng kinh tế chu kì - Đất nước Mỹ cách xa chiến trường, đại dương lớn TBD ĐTD bao bọc nên chiến tranh không lan tới - Mỹ lợi dụng chiến tranh để kiếm lời 114 tỷ USD mà Mỹ có nhờ nguồn lợi từ việc buôn bán vũ khí - Trong nước mải mê chiến trận Mỹ tranh thủ để sản xuất công nghiệp, phát triển kinh tế TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ... CHIỂU LỚP 10B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB-... NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ... vệ quyền lợi nhân dân Cho biết tiền đề hệ cách mạng công nghiệp châu Âu TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 10B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 10 –NB- * Tiền đề cách mạng công nghiệp +CMTS nổ sớm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG LỊCH sử 10, ĐỀ CƯƠNG LỊCH sử 10, ĐỀ CƯƠNG LỊCH sử 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay