Báo cáo tốt nghiệp Ngân hàng, giải pháp nâng cao nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại chi nhánh Ngân Hàng

58 166 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 15:41

Báo cáo tốt nghiệp Ngân hàng, giải pháp nâng cao nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại chi nhánh Ngân Hàng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) 1 TUYỂN TẬP TÀI LIỆU HAY, BÀI TẬP, GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG, ĐỀ THI PHỔ THÔNG, ĐẠI HỌC, SAU ĐẠI HỌC LUẬN VĂN-KHOÁ LUẬN-TIỂU LUẬN NHIỀU LĨNH VỰC KHOA HỌC BÁO CÁO TỐT NGHIỆP NGÀNH NGÂN HÀNG Giải pháp nâng cao nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn chi nhánh Ngân Hàng LỜI NÓI ĐẦU Cùng với tăng trưởng phát triển không ngừng kinh tế, nhu cầu vốn nhu cầu vô cấp thiết cho việ xây dựng sở hạ tầng, trang thiết bị chuyển dịch cấu kinh tế có vốn thực công nghiệp hóa đại hóa, mà đặc biệt nguồn vốn trung dài hạn sở NHTM với tư cách trung tâm tiền tệ tín dụng kinh tế đặt mục tiêu toàn nghành là: “tìm cách mở rộng nâng cao tỷ trọng nguồn vốn trung dài han đầu tư vào sở hạ tầng kỹ thuật, đổi công nghệ trực tiếp phục vụ cho việc mở rộng sản xuất lưu thông hàng hóa” Là phận hệ thống NHTM Việt Nam chi nhánh Ngân Hàng NN&PTNT Tỉnh Phú Yên chủ động đẩy mạnh hoạt động tín dụng trung dài hạn doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế bên cạnh hoạt động tín dụng ngắn hạn truyền thống năm gần hoạt động tín dụng trung dài hạn chi nhánh đạt kết đáng kể song mặt hạn chế quy mô chất lượng Nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa vấn đề nên chọn đề tài :” Thực trạng giải pháp nâng cao nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn chi nhánh Ngân Hàng NN&PTNT Tỉnh Phú Yên “ để làm khóa luận tốt nghiệp Đề tài phần lời mở đầu, kết luận nội dụng chia làm chương: Chương I: Khái quát tín dụng trung - dài hạn ngân hàng thương mại Chương II: Thực trạng tín dụng trung - dài hạn chi nhánh Ngân Hàng No&PTNT Tỉnh Phú Yên Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn chi nhánh Ngân Hàng NN&PTNT Tỉnh Phú Yên CHƯƠNG KHÁI QUÁT TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI I Lý luận chung tín dụng tín dụng trung - dài hạn Khái niệm tín dụng Tín dụng (credit), xuất phát từ tiếng Latinh credo tin tưởng, tín nhiệm định nghĩa nhiều giác độ khác nhau: - Tín dụng quan hệ vay mượn nguyên tắc hoàn trả - Tín dụng trình tập trung phân phối lại vốn tiền tệ hay vật nguyên tắc có hoàn trả - Tín dụng chuyển nhượng tạm thời lượng giá trị từ người sở hữu sang người sử dụng để sau thời gian thu hồi lượng giá trị lớn lượng giá trị ban đầu Như vậy, tín dụng diễn đạt nhiều cách khác chất tín dụng giao dịch tài sản bên người vay bên người cho vay sở hoàn trả gốc lãi Đối với ngân hàng thương mại, tín dụng chức ngân hàng, nghiệp vụ ngân hàng Tín dụng ngân hàng định nghĩa sau: Tín dụng ngân hàng hình thức tín dụng phản ánh giao dịch tài sản (tiền hàng hoá) bên cho vay ngân hàng tổ chức tín dụng bên vay cá nhân, doanh nghiệp, chủ thể sản xuất kinh doanh, bên cho vay chuyển tài sản cho bên vay sử dụng thời gian định theo thoả thuận, bên vay có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện vốn gốc lãi cho bên cho vay đến hạn toán Về hình thức tín dụng ngân hàng có nhiều tiêu thức khác để phân chia tín dụng ngân hàng Dưới cách phân chia phổ biến mà Ngân hàng thường sử dụng phân tích đánh giá: • Phân theo thời hạn tín dụng ta có: - Tín dụng ngắn hạn: khoản tín dụng năm sử dụng để bổ sung thiếu hụt tạm thời vốn lưu động doanh nghiệp, vay cho tiêu dùng cá nhân - Tín dụng trung hạn: khoản tín dụng có thời hạn từ 1-5 năm Loại hình tín dụng thường dùng để cung cấp, mua sắm tài sản cố định, cải tiến đổi kỹ thuật, mở rộng xây dựng công trình nhỏ có thời hạn thu hồi vốn nhanh Nói chung, tín dụng - trung dài hạn đầu tư để hình thành vốn cố định khách hàng, mua sắm máy móc thiết bị, xây dựng sở vật chất, kỹ thuật doanh nghiệp để từ cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng sản xuất chiếm lĩnh thị trường Tín dụng trung dài hạn Tín dụng trung dài hạn ngân hàng hình thức tín dụng phân loại theo thời gian Không nằm khái niệm tín dụng, tín dụng trung dài hạn hiểu khoản tín dụng có thời hạn năm thời hạn tối đa lên đến 20- 30 năm, số trường hợp 40 năm, nhằm phục vụ cho việc làm nhà đầu tư thực công trình xây dựng mang tính thương mại dự án đầu tư khác Ở nước khác nhau, có cách quy định khác thời gian trung dài hạn Hầu giới quy định tín dụng trung hạn có thời hạn từ năm đến năm tín dụng thời hạn năm Tuy nhiên, Việt nam quy định cho vay trung hạn có thời hạn từ năm đến năm tín dụng dài hạn có thời hạn năm Như vậy, hiểu tín dụng trung dài hạn hình thức cho vay có thời hạn từ năm trở lêndài hạn có Đặc diểm tín dụng trung dài hạn Tín dụng trung dài hạn có đặc điểm quan trọng sau: - Tín dụng trung - dài hạn cấp cho khách hàng nhằm hỗ trợ cho họ việc mua sắm, tạo lập tài sản cố định Do đó, đối tuợng cho vay chủ yếu ngân hàng thương mại hình thức tín dụng vốn thiếu hụt tạm thời doanh nghiệp - Tín dụng trung - dài hạn ngân hàng thương mại có thời gian hoàn vốn chậm Nguồn trả tiền vay cho ngân hàng chủ yếu lấy từ quỹ khấu hao phần từ lợi nhuận dự án mang lại Vì thế, khách hoàn trả khoản vay có quy mô lớn thành nhiều lần khác thời hạn cho vay kéo dài nhiều năm.Mặt khác, lãi suất cho vay trung - dài hạn thường lớn lãi suất cho vay ngắn hạn Vì độ rủi ro cao hơn, thời gian thu hồi vốn lâu 3.1 Các hình thức tín dụng trung - dài hạn 3.1.1 Tín dụng theo dự án đầu tư a Cho vay đồng tài trợ ( Syndicate loan): - Là trình cho vay nhóm tổ chức tín dụng (từ tổ chức tín dụng trở lên) cho dự án, tổ chức tín dụng làm đầu mối, phói hợp với bên bên đồng tài trợ để thực hiện, nhằn phân tán rủi ro tổ chức tín dụng - Hình thức được áp dụng trường hợp : Các dự án đầu tư đòi hỏi khoản vốn lớn mà ngân hàng riêng lẻ thìo không đáp ứng hết ngân hàng thường phép đầu tư vốn tới mức độ định so với tổng nguồn vốn không đầu tư qúa nhiều vốn vào công ty để đảm bảo an toàn vốn tài sản Thậm chí vài dự án ngân hàng đáp ứng toàn rủi ro lớn ngân hàng không muốn đảm nhận hết Do vậy, cho vay đồng tài trợ họat động tín dụng giúp ngân hàng phân tán rủi ro sử dụng tối đa nguồn vốn họ cho đầu tư vào dự án dài hạn b Cho vay trực dự án: - Đây hình thức tín dụng trung dài hạn phổ biến kinh tế thị trường ngân hàng thương mại tiến hành hoạt động tự chịu trách nhiệm với dự án đầu tư khách hàng mà họ đẫ lựa chọn để tài trợ Chính vậy, công việc ngân hàng không đơn cho vay mà phải quán xuyến hàng loạt công việc khác có liên quan đến trực thi có hiệu dự án : quy hoạch sản xuất, thiết kế, quy trình công nghệ, tiêu chuẩn thiết bị máy móc, giá thị trường, hiệu đầu tư Vai trò tín dụng trung - dài hạn kinh tế thị trường 4.1 Đối với kinh tế Tín dụng có vai trò quan trọng trọng kinh tế, hoạt động tín dụng trung - dài hạn có hiệu có tác động tới lĩnh vực kinh tế - trị - xã hội Phát triển cho vay tín dụng trung - dài hạn giảm bớt đáng kể khoản bao cấp từ ngân sách cho đầu tư xây dựng giảm bớt thâm hụt ngân sách Xuất phát từ chức tập trung phân phối lại vốn kinh tế tín dụng trung - dài hạn thu hút nguồn vốn dư thừa, tạm thời nhàn rỗi để đưa vào sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, từ phục vụ cho tăng trưởng kinh tế Mặt khác, qúa trình huy động vốn cho vay tổ chức toán cho khách hàng, ngân hàng đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm, tinh hình sản xuất kinh doanh khả toán chi trả khách hang Mặc dù đơn vị kinh doanh, ngân hàng quốc doanh phận nhà nước, hoạt động tín dụng trung - dài hạn nhằm thực mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia thông qua sách ưu đãi tín dụng Về nguyên tắc, ngân hàng ưu đãi công trình sản xuất trực tiếp tạo sản phẩm hàng hoá thắt chặt điều kiện vay vốn với doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Ngoài ra, tín dụng trung - dài hạn ngân hàng góp phần ổn định đời sống, tạo công ăn việc làm ổn định trật tự xã hội lẽ tín dụng trung -dài hạn đầu tư vào lĩnh vực mới,cải tạo nâng cao lực sản xuất nên tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động Bên cạnh đó, lực sản xuất nâng lên số lượng sản phẩm tiêu thụ nhiều, nguồn thu nhập cán xí nghiệp góp phần ổn định đời sống cho họ 4.2 Đối với doanh nghiệp Trong môi trường kinh tế cạnh tranh, để tồn phát triển doanh nghiệp phải không ngừng đầu tư vào tài sản cố định Bởi lẽ tài sản cố định tư liệu chủ yếu, chiếm phận lớn tổng giá thành, yếu tố quan trọng định lợi cạnh tranh… Tuy nhiên, thực tế giá trị tài sản cố định thường cao, trông chờ vào nguồn vốn tự tích luỹ cần phải nhiều thời gian doanh nghiệp đổi tài sản cố định bị tụt lại xa so với doanh nghiệp có vốn trang bị đại Như vậy, tín dụng trung - dài hạn giúp doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị… để cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm tạo điều kiện mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh mở rộng chiếm lĩnh thị trường 4.3 Đối với ngân hàng Nếu ngân hàng ổn định thời gian dài để đầu tư dài hạn tạo lợi nhuận cao nhiều so với việc dùng vay ngắn hạn, vay trung dài hạn cấp cho doanh nghiệp thường lớn, lãi suất cao Bên cạnh khoản lợi nhuận hấp dẫn, tín dụng trung - dài hạn vũ khí cạnh tranh có hiệu ngân hàng với Với sản phẩm này, ngân hàng phục vụ tốt cho chủ doanh nghiệp thu hút ngày nhiều khách hàng đến với ngân hàng II.Chất lượng tín dụng trung - dài hạn hoạt động ngân hàng thương mại Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn 1.1 Nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn đòi hỏi thiết phát triển kinh tế Trước hết, ta hiểu chất lượng tín dụng đáp ứng nhu cầu khách hàng phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tồn phát triển ngân hàng Chất lượng tín dụng trung - dài hạn vốn cho vay trung - dài hạn ngân hàng khách hàng đưa vào trình sản xuất kinh doanh dịch vụ … để tạo số tiền lớn thông qua ngân hàng thu gốc lãi cho ngân hàng thời hạn, bù đắp chi phí có lợi nhuận Như vậy, qua trình chu chuyển vốn, ngân hàng thu hồi vốn lãi cón khách hàng sử dụng vốn có hiệu Xét tổng thể ngân hàng vừa tạo hiệu kinh tế vừa tạo hiệu xã hội Ngày với phát triển sản xuất lưu thông hàng hoá, tín dụng ngày phát triển nhằm cung cấp thêm phương tiện giao dịch để đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày tăng xã hội Trong điều kiện đó, chất lượng tín dụng ngày quan tâm vì: Đảm bảo chất lượng tín dụng điều kiện để ngân hàng làm tốt vai trò trung tâm toán: chất lượng tín dụng đảm bảo tăng vòng quay vốn tín dụng, với khối lượng tiền cũ, thực số lần giao dịch lớn hơn, tạo điều kiện tiết kiệm tiền lưu thông, củng cố sức mua đồng tiền Mặt khác tín dụng trung - dài hạn cách để đưa tiền vào lưu thông nhằm làm cho khối lượng tiền tệ kinh tế phù hợp với khối lượng hàng hoá Xuất phát từ chức tạo tiền ngân hàng thương mại, thông qua cho vay chuyển khoản, thực toán không dùng tiền mặt, ngân hàng thương mại mở rộng tiền ghi sổ gấp nhiều lần so với sô tiền thực có lý đó, chủ tài khoản có khả phát hành séc toán phương tiện khách cho khách vượt số tiền gửi thực tế hộ … vào lưu thông chúng có toán, chi trả phương tiện khác thường chúng chuyển thành tiền mặt Tín dụng nói chung tín dụng trung - dài hạn nói riêng có mối quan hệ mật thiết với kinh tế - xã hội, thiết lập mối chế sách đồng bộ, có hiệu có tác động tích cực với mặt kinh tế - xã hội, điều chất lượng hoạt động tín dụng kinh tế thị trường 1.2 Nâng cao chất lượng tín dụng định tồn phát triển ngân hàng thương mại Chất lượng tín dụng trung - dài hạn tốt làm tăng khả cung cấp dịch vụ ngân hàng thương mại tạo thêm nguồn vốn từ việc tăng vòng quay vốn tín dụng thu hút nhiều khách hàng hình thức sản phẩm, dịch vụ tạo hình ảnh biểu tượng uy tín ngân hàng trung thành khách hàng Chất lượng tín dụng trung - dài hạn tốt làm tăng khả sinh lợi sản phẩm, dịch vụ ngân hàng giảm chậm trễ, giảm chi phí nghiệp vụ, chi phí quản lý, chi phí thiệt hại không thu hồi vốn vay cho vay Mặt khác đảm bảo khả toán lợi nhuận ngân hàng, tạo mạnh cho ngân hàng cạnh tranh, tạo thuận lợi cho tồn lâu dài ngân hàng chất lượng tín dụng tốt tạo cho ngân hàng có nhiều khách hàng trung thành khoản lợi nhuận để bổ xung vốn đầu tư Bên cạnh đó, chất lượng tín dụng tốt giúp ngân hàng củng cố mối quan hệ xã hội điều kiện tốt Có thể nói, với ưu trên, việc củng cố tăng cường chất lượng tín dụng trung - dài hạn ngân hàng thương mại cần thiết khách quan tồn phát triển lâu dài ngân hàng thương mại Vì vậy, chất lượng tín dụng luôn đòi hỏi phải nâng cao 1.3 Các tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung - dài hạn Chất lượng tín dụng trung - dài hạn xem xét, đánh giá thông qua hệ thống tiêu sau: 1.3.1 Về phía khách hàng: a Các tiêu định tính là: - Dự án sử dụng vốn vay trung - dài hạn ngân hàng có đủ sở pháp lý, kinh tế, kỹ thuật để thực - Vốn vay sử dụng mục đích có hiệu quả, đảm bảo đủ khả trả ngân hàng nợ gốc lãi, trang trải chi phí khác để lại cho doanh nghiệp khoản thu nhập b Các tiêu định lượng là: - Thời gian thi công, thực dự án đảm bảo tiến độ - Chi phí phải không vượt mức chi phí cho phép - Doanh thu phải không thấp mức doanh thu dự kiến - Lợi nhuận phải đạt vượt mức lợi nhuận định dự án 1.3.2 Về phía ngân hàng a Các tiêu định tính là: 10 - Cho vay phải tuân thủ ba nguyên tắc: vốn vay phải đảm bảo tài sản đảm bảo nợ vay, phải hoàn trả vốn, lãi thời hạn theo cam kết hợp đồng tín dụng ký - Cho vay phải tuân thủ điều kiện lập hồ sơ cho vay, có phương án sản xuất kinh doanh, có báo cáo tài chính, sản xuất kinh doanh phải có hiệu quả, có tài sản chấp hợp pháp… kèm theo việc kiểm tra trước, sau vay b Các tiêu định lượng là: - Chỉ tiêu nợ hạn: tiêu cho biết chất lượng khoản cho vay: Chỉ tiêu nợ hạn = Nợ hạn tín dụng trung dài hạn Tổng dư nợ tín dụng trung dài hạn Đến kỳ hạn trả nợ lãi tiền vay, bên vay không đủ tiền để trả không gia hạn nợ ngân hàng chuyển số nợ sang nợ hạn Nợ hạn điều mà ngân hàng không mong muốn thước đo chuẩn để vào đánh giá chất lượng tín dụng vay Trên thực tế, ngân hàng cố gắng tìm cách để hạ tỷ lệ nợ hạn tới mức thấp Nợ hạn tín dụng trung dài hạn Tỷ lệ nợ hạn = Tổng dư nợ tín dụng Chỉ tiêu cho biết tỷ lệ nợ hạn trung - dài hạn chiếm phần trăm tổng dư nợ tín dụng Tỷ lệ nhỏ tốt - Chỉ tiêu nợ hạn khó đòi: Nợ hạn khó đòi tín dụng trung dài hạn Tỷ lệ nợ hạn khó đòi Tổng dư nợ tín dụng trung dài hạn Nếu tỷ lệ cao phản ánh cho vay ngân hàngchất lượng thấp, hoạt động ngân hàng hiệu tiêu khác để đánh giá chất lượng tín dụng trung - dài hạn trở nên giá trị Vì tiêu 44 + Đạt tiêu theo thông lệ quốc tế Ngân hàng (BIS) số an toàn (CAR) theo tiêu chuẩn quốc tế + Nâng cao lực quản lý điều hành với mục tiêu đáp ứng nhu cầu khách hàng Tạo sản phẩm đại phù hợp với phát triển kinh tế + Phát triển mở rộng dịch vụ gắn liền với sản phẩm tảng công nghệ đại + Giữ vai trò chủ đạo hệ thống Ngân hàng Việt Nam + Đẩy mạnh thể chế hóa, hoàn thiện đưa vào ứng dụng mô hình tổ chức đại, kiện toàn quy chế quy trình hóa nghiệp vụ Ngân hàng Định hướng phát triển ( năm 2015) Để thực mục tiêu trên, ngân hàng ngoại thương triển khai nhiệm vụ công tác sau: Đẩy mạnh công tác huy động vốn, thực đa dạng hoá hình thức huy động vốn (trả lãi trước, có thưởng, khuyến mại), bổ sung loại kỳ hạn, áp dụng lãi suất linh hoạt… để phát triển nguồn vốn đạt tốc độ tăng trưởng 19 20%, ý đến việc phát triển nguồn vốn VND - Áp dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, giảm phí… nhằm giữ vững thị phần 20% địa bàn tỉnh + Không ngừng tăng trưởng nguồn vốn, mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng, áp dụng nhiều giải pháp để kinh doanh hiệu với mục tiêu tăng lợi nhuận + Đi đầu ứng dụng phát triển công nghệ quản lý kinh doanh Dần bước vi lượng hóa nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng + Triển khai áp dụng mô thức quản trị ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế, chuẩn mực hóa quy trình không gian giao dịch 45 Giải pháp mở rộng cho vay nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn chi nhánh ngân hàng NN&PTNN Tỉnh Phú Yên 3.1 Gải pháp chung 3.1.1 Biện pháp mở rộng cho vay NHNN&PTNT Tỉnh Phú Yên có đối sách huy động vốn động, phù hợp với thực tế, với phương châm đa dạng hoá hình thức huy động : huy động nhiều loại tiền gửi tiết kiệm, không kỳ hạn, có kỳ hạn tháng, tháng, trên12 tháng VNĐ ngoại tệ trả lãi trước hạn đến hạn mức lãi suất linh hoạt đảm bảo cho kinh doanh có lãi 3.1.2 Nâng cao chất lượng tín dụng Trong thời gian qua, chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Tỉnh Phú Yên thường xuyên tổ chức học tập văn chế độ ngành ngành có liên quan đến cán tín dụng, cụ thể mời giảng viên trường đại học Kinh tế, học viện ngân hàng, chuyên gia luật giảng giải phân tích tài doanh nghiệp, qui trình thẩm định khách hàng, thẩm định dự án đầu tư, văn qui phạm pháp luật … Chi nhánh tổ chức thi cán tín dụng giỏi để cán thường xuyên ôn luyện qui trình nghiệp vụ cho nhuần nhuyễn, qua đánh giá trình độ cán Bên cạnh đó, Chi nhánh tiến hành tổ chức phân tích tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tháng lần nhằm đánh giá thực chất doanh nghịêp qua tiến hành xếp loại doanh nghiệp để có sách phù hợp với doanh nghiệp 3.2 Giải pháp trực tiếp nâng cao chất lượng tín dụng trung-dài hạn 3.2.1 Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng Tín dụng trung dài hạn có nhiều rủi khoản cho vay trung 46 dài hạn thường lớn có thời gian dài, trước cho vay Ngân hàng cần phải cân nhắc kỹ càng.Thời đại ngày thời đại công nghệ thông tin, cần thu thập thông tin khách hàng từ nhiều nguồn khác để tiến hành so sánh đối chiếu Nếu thông tin không đầy đủ, không xác khách hàng Ngân hàng mắc phải rủi ro ”lựa chọn đối nghịch“, bỏ qua hội với khách hàng tốt cho khách hàng không tốt vay tiền Qua Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, Ngân hàng NN&PTNT Tỉnh Phú Yên biết tình hình dư nợ, nợ hạn trước hay khách hàng Ngân hàng thương mại khác Nguồn có khách hàng có quan hệ với ngân hàng Ngân hàng nên gặp gỡ liên lạc với Ngân hàng có quan hệ toán tiền gửi, tín dụng với khách hàng để tìm hiểu thêm khách hàng tư cách đạo đức, lực quản lý, uy tín khách hàng Nhìn chung để nâng cao chất lượng thông tin tín dụng phục vụ việc cho vay trung dài hạn, Ngân hàng cần phải chủ động, tích cực việc khai thác thông tin cách đa dạng, xác, đầy đủ kịp thời đáp ứng cho việc thẩm định định đầu tư Bên cạnh cần thiết lập mối quan hệ chặt chẽ, thường xuyên với quyền, quan chức năng, hiệp hội hành nghề, thị trường có liên quan đến hoạt động Ngân hàng 3.2.2 Chuyên sâu hoàn thiện công tác thẩm định trước cho vay Trong trường hợp công tác thẩm định khách hàng bước định hoạt động tín dụng, chất lượng thẩm định vấn đề đề người ta đề cập tới chất lượng tín dụng trung dài hạn Bởi lý thuyết thực tế cho thấy công tác thẩm định thực tốt chất lượng khoản tín dụng nâng lên nhiều 47 Tuy nhiên thẩm định dự án công việc phức tạp đòi hỏi cán phải có trình độ chuyên môn cao Do việc phổ cập kiến thức thẩm định tín dụng cho cán tín dụng Ngân hàng cần lập phận chuyên trách thẩm định dự án Tài sản chấp sở để ngân hàng thu hồi nợ người vay không trả nợ điều kiện nước ta lý tài sản thu hồi nợ gặp nhiều khó khăn nên giải pháp mang tính tình tính tích cực lâu dài Do việc thẩm định định cấp tín dụng không nên coi tài sản đảm bảo chỗ dựa an toàn cho việc cấp tín dụng, mà cần thực thẩm định theo quy trình tín dụng cách nghiêm ngặt 3.2.3 Xây dựng chiến lược khách hàng Khách hàng đối tượng trực tiếp, bên quan hệ giao dịch Do đối tượng cần phục vụ ngân hàng khách hàng, hướng dẫn, giới thiệu khách hàng đến với dịch vụ ngân hàng với thái độ hợp tác sẵn sàng tháo gỡ vướng mắc cho khách Ngân hàng NN&PTNT Tỉnh Phú Yên cần thực có hiệu sách khách hàng theo hướng giữ vững mối quan hệ với doanh nghiệp lớn, thu hút thêm doanh nghiệp mới, đồng thời quan tâm mức đến doanh nghiệp vừa nhỏ Có hình thức ưu đãi khách hàng có quan hệ lâu dài, tạo không khí thoải mái quan hệ với họ, để doanh nghiệp thực cảm nhận ngân hàng người bạn khách hàng Tuy nhiên cần tránh tuyệt đối không phân biệt đối xử với doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế hay phân biệt theo tiêu chí phi nguyên tắc khác 3.2.4.Nâng cao chất lượng nghiệp vụ đội ngũ cán tín dụng Yếu tố nguời chủ thể sáng tạo, yếu tố định kinh doanh, việc xây dựng mội đội ngũ cán có lực cao, 48 am hiểu nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức tốt đến phát triển nhanh chóng bền vững cho ngân hàng Ngân hàng NN&PTNT Tỉnh Phú Yên cần ban hành cụ thể hoá sách nhân tài, chuyên gia đầu ngành, người có chuyên môn nhằm tạo lực cạnh tranh cho đơn vị Lựa chọn bố trí cán có trình độ đạo đức vào vị trí công việc phù hợp, để cán phát huy hết tiềm lực Do đặc thù công việc cán tín dụng thường xuyên đối mặt với rủi ro, trách nhiệm cá nhân lớn nên vấn đề đạo đức quan trọng Cán tín dụng dễ dao động, phẩm chất đạo đức tốt trước cám dỗ thời kinh tế thị trường có định trái với quy định ngân hàng có lợi cho cá nhân, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng uy tín ngân hàng 3.2.5.Đẩy mạnh hoạt động marketing ngân hàng Lịch sử hình thành phát triển marketing khẳng định Marketing sản phẩm kinh tế thị trường Marketing ngân hàng hệ thống tổ chức quản lý ngân hàng để đạt mục tiêu đề thỏa mãn tốt nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng nhóm khách hàng lựa chọn sách, biện pháp để hướng tới mục tiêu cuối tối đa hóa lợi nhuận Thực tế nay, Marketing chưa thực thâm nhập sâu vào ngân hàngdừng lại khâu quảng cao khuếch trương sản phẩm, chưa trọng vào việc xây dựng sách marketing ngân hàng cách đồng Ngân hàng gồm có phòng ban song chưa tách phòng marketing riêng biệt Việc thành lập phòng chức Marketing cấu tổ chức để đề định hướng hoạt động Marketing cách bản, với 49 đội ngũ nhân am hiểu nhạy bén Marketing thực tế cần thiết thời gian tới mà đất nước chuẩn bị có bước chuyển biến mạnh mẽ tích cực Phòng Marketing xây dựng cho Ngân hàng chiến lược Markrting nhằm đạt mục tiêu là: tăng khả sinh lời, tăng sức mạnh cạnh tranh, an toàn kinh doanh 3.2.6 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn trung dài hạn Ngân hàng NN&PTNT Tỉnh Phú Yên mạnh công tác huy động vốn trung dài hạn, công tác huy động vốn tiến hành tốt, song cần tiến hành đồng hiệu hơn, để huy động lượng vốn lớn đủ tiềm lực tài phục vụ cho hoạt động tín dụng Ngân hàng cần đa dạng hoá hình thức huy động vốn trung dài hạn thời hạn, hình thức thể thức huy động như: mở thêm kỳ hạn tiền gửi trung dài hạn có lãi suất hấp dẫn, mở thêm nhiều đợt phát hành trái phiếu, kỳ phiếu, chứng tiền gửi, chủ động tìm kiếm nguồn cho vay uỷ thác từ tổ chức tín dụng khác Ngân hàng cần nắm bắt kịp thời thay đổi môi trường, thị trường tâm lý khách hàng sản phẩm, dịch vụ mà Ngân hàng cung ứng để điều chỉnh hoạt động huy động vốn cho phù hợp, tạo thuận tiện, nhanh chóng cho khách hàng 3.2.7 Đa dạng hóa hình thức tín dụng trung dài hạn Hiện nay, so sánh hệ thống Ngân hàng Việt Nam với hệ thống Ngân hàng nhiều nước có tài phát triển hình thức cho vay Ngân hàng Việt Nam đơn điệu Chính điều nguyên nhân quan trọng làm giảm hiệu sử dụng vốn ngân hàng Hơn theo lý thuyết kinh tế, đa dạng hóa biện pháp quan 50 trọng để giảm rủi ro Khi Ngân hàng thương mại Việt Nam hình thức cho vay đa dạng, nghĩa tự loại bỏ hội giảm rủi ro Như vậy, nói nguyên nhân làm tăng thiệt hại có tính chi phí hội hợp đồng tín dụng Ngân hàng Việt Nam tính phát triển lĩnh vực đầu tư Giải pháp cho điều cần phải tích cực mở rộng loại hình hoạt động, cung cấp cho khách hàng nhiều tiện ích để tận dụng tối đa hội sinh lời tốt Thực tế Ngân hàng có loại hình đầu tư lĩnh vực hoạt động đa dạng, lựa chọn hội có khả sinh lời tốt Điều đồng nghĩa với việc giảm mức thiệt hại có tính chi phí hội dự án 3.2.8.Gỉải pháp hỗ trợ Để mở rộng nâng cao nghiệp vụ tín dụng trung dài hạn, giải pháp phần nhiều phía ngân hàng phía doanh nghiệp biện pháp ngân hàng phát triển doanh nghiệp, ngân hàng nói chung đất nước không thực Đa số khách hàng vay vốn thường than phiền ngân hàng gây nhiều khó khăn cho khách hàng với thủ tục nhiều khê, không đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh họ khách hàng phải nhận thức điều khó khăn phần họ tạo nên, thực tế họ có sai lầm sau : - Khách hàng muốn cung cấp lượng thông tin tối thiểu sợ cung cấp nhiều vô tình phơi bầy điểm yếu họ - Khách hàng thường thông tin không xác họ muốn giữ kín số liệu kinh doanh, sợ số liệu tiết lộ Chỉ gò ép số liệu tình hình tài chính, sản xuất kinh doanh cho phù hợp để ngân hàng dễ dàng cho vay vốn …  Chính vậy: 51 Ngân hàng nên yêu cầu doanh nghiệp phải thường xuyên báo cáo tình hình tài doanh nghiệp, hiệu kinh doanh biểu xấu phải nhờ đến tư vấn ngân hàng để có hướng kinh doanh khác, không để xảy tình trạng xấu 3.3 Một số kiến nghị nhằm mở rộng gắn liền với việc nâng cao chất lượng cho vay trung dài hạn chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Tỉnh Phú Yên 3.3.1 Kiến nghị nhà nước - Nhà nước nên có biện pháp kinh tế, hành tăng cường bắt buộc doanh nghiệp phải chấp hành pháp lệnh kế toán thống kê, thực chế độ kiểm toán bắt buộc hàng năm tất doanh nghiệp - Nhà nước nên có biện pháp nhằm đảm bảo môi trường kinh tế ổn định cho hoạt động doanh nghiệpngân hàng thương mại tổ chức tín dụng.Mặt khác, nhà nước cần có sách, biện pháp nhằm bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nứơc, cần điều chỉnh tăng cường hiệu lực pháp lý sách thuế, sách bảo hộ hàng hoá sản xuất nước, sách ngăn chặn hàng nhập lậu … đảm bảo tác dụng sách - Nhà nước nên tăng cường biện pháp quản lý nhà nước việc cấp giấy phép hoạt động đăng ký kinh doanh - Yêu cầu doanh nghiệp thay đổi giấy phép kinh doanh … phải thông báo phương tiện thông tin đại chúng 3.3.2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước - Ngân hàng nhà nước nên đẩy mạnh đại hoá công nghệ ngân hàng có đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào tất khâu hoạt động 52 ngân hàng triển khai mạnh toàn hệ thống ngân hàng toàn quốc.Ngoài ra, đại hoá công nghệ ngân hàng giúp cho ngân hàng nước theo kịp trình độ công nghệ ngân hàng giới, xác lập danh tiếng uy tín cuả ngân hàng Việt Nam trường quốc tế - Hoàn thiện phát triển hệ thống thông tin tín dụng, phòng ngừa rủi ro ngành ngân hàng Hệ thống thông tin CIC phần cải thiện tình trạng thiếu thông tin tín dụng phục vụ cho vay ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng.Việc xử lý cập nhật thông tin CIC thực chưa có hiệu quả, số liệu cập nhập không kịp thời, độ tin cậy thấp nên khiến ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng thường sử dụng tài liệu CIC cung cấp.Vì mà ngân hàng nhà nứơc cần phải có sách biện pháp tích cực sớm nâng cao chất lượng công tác thông tin tín dụng phục vụ hoạt động cho vay ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng Kiến nghị NHNN&PTNT Việt Nam Để đảm bảo thực tốt tiêu kế hoách giao, với điều kiện đặc thù riêng NHNN&PTNT Việt Nam nên: - Tích cực tham gia thị trường liên ngân hàng, tìm kiếm nguồn vốn rẻ đặc biệt vốn ngoại tệ để hỗ trợ điều hoà vốn cho ngân hàng sở - Khuyến khích chi nhánh tìm kiếm nguồn vốn ngoại tệ từ dự án đầu tư nước - Thực tổng kết công tác tín dụng qua năm, đúc rút kinh nghiệm, qua thực tiễn tổng hợp lại thành học, phổ biến toàn ngành để hoạt động tín dụng thực có từ nâng cao số lượng chất lượng công tác trongthời gian tới 53 - Cần trang bị thêm cho chi nhánh sở vật chất kỹ thụật để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, thu thập xử lý thông tin - Về công tác đào tạo cán bộ: Đề nghị mở nhiều lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ ưu tiên phân nhiều tiêu cho Chi nhánh Hỗ trợ kinh phí đào tạo Chi nhánh có kế hoạch mở lớp học 3.3.3 Kiến nghị doanh nghiệp vay vốn - Các doanh nghiệp cần trung thực báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh - Doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra đánh giá tình hình hoạt động có biện pháp quản lý chặt chẽ 3.3.4 Kiến nghị chi nhánh ngân hàng NN&PTNT Tỉnh Phú Yên - Chi nhánh cần phải quan tâm chiến lược người để phát huy tiềm mạnh cán Chú trọng đến công tác đào tạo đào tạo lại nhằm bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ngoại ngữ cho CBTD để tiếp cận với xu hội nhập tiến trình đại hoá nghành ngân hàng - Chi nhánh nên không ngừng cải tiến đổi sản phẩm, dịch vụ nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu khách hàng - Chi nhánh nên xây dựng hình ảnh đẹp riêng truớc công chúng Chi nhánh cần đẩy mạnh công tác quảng cáo khuyếch trương tổ chức hội nghị khách hàng hội thảo khao học… để thu nhận ý kiến khách quan nhằm có nhìn nhận, đánh giá đắn hoạt động chi nhánh khách hàng 54 N KẾT LUẬN hư trình bày trên, tín dụng trung dài hạn ngân hàng thương mại đóng vai trò to lớn kinh tế, với ngân hàng với doanh nghiệp Vì để hoạt động tín dụng trung dài hạn thật phát huy hết vai trò cần có phối hợp đồng ngân hàng, khách hàng nhà nước Với vai trò đặc biệt quan trọng ngân hàng, nhà nước doanh nghiệp nên có biện pháp khuyến khích, thúc đẩy hoạt động này, làm cho ngân hàng mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Qua nghiên cứu đề tài, thời gian trình độ hạn chế nên không tránh khỏi sai sót việc đưa làm rõ nguyên nhân, tồn tại, khó khăn tìm giải pháp để khắc phục tồn Một lần xin chân thành cám ơn Thầy cô môn ngân hàng anh chị Ngân hàng NN&PTNT TỈNH PHÚ YÊN tận tình giúp đỡ hoàn thành viết Sinh Viên Bùi Thị Hoài 55 * TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình tín dụng ngân hàng - học viện ngân hàng - Lý thuyết Tài tiền tệ ngân hàng- Phó Giao Sư ;Nguyễn Văn Tiến - Tạp chí ngân háng năm 2010, 2011, 2012 - Sổ tay tín dụng Ngân Hàng Nông Nghiệp &Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Báo cáo kết kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng NN&PT Nông thôn Tỉnh phú yên năm 2012,2013,2014 - Bảng Cân đối kế toán Chi nhánh ngân hàng NN&PT Nông thôn Tỉnh phú yên năm 2012, 2013, 2014 - Luật Ngân hàng Nhà nước Tổ chức Tín dụng - Các tài liệu khác 56 NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 57 Đơn vị thực tập ký, tên đóng dấu KẾT QUẢ ĐÁNH GIA CỦA HỌC VIỆN NGÂN HÀNG 58 ... nhánh Ngân Hàng No&PTNT Tỉnh Phú Yên Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn chi nhánh Ngân Hàng NN&PTNT Tỉnh Phú Yên 3 CHƯƠNG KHÁI QUÁT TÍN DỤNG TRUNG – DÀI HẠN CỦA NGÂN... chi m lĩnh thị trường Tín dụng trung dài hạn Tín dụng trung dài hạn ngân hàng hình thức tín dụng phân loại theo thời gian Không nằm khái niệm tín dụng, tín dụng trung dài hạn hiểu khoản tín dụng. .. II .Chất lượng tín dụng trung - dài hạn hoạt động ngân hàng thương mại Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn 1.1 Nâng cao chất lượng tín dụng trung - dài hạn đòi hỏi thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp Ngân hàng, giải pháp nâng cao nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại chi nhánh Ngân Hàng, Báo cáo tốt nghiệp Ngân hàng, giải pháp nâng cao nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại chi nhánh Ngân Hàng, Báo cáo tốt nghiệp Ngân hàng, giải pháp nâng cao nâng cao chất lượng tín dụng trung – dài hạn tại chi nhánh Ngân Hàng, Đặc diểm tín dụng trung dài hạn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay