Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 huyện Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 2016

4 217 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 15:38

PHÒNG GD&ĐT CAM LỘ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học 2015-2016 Khoá ngày: 15/10/2015 MÔN THI: SINH HỌC (Thời gian: 120 phút) Câu 1: (2.0 điểm) Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội người, ruồi giấm bao nhiêu? Em hiểu nhiễm sắc thể lưỡng bội, đơn bội? Câu 2: (2,5 điểm) Phân tích đặc điểm cấu tạo hồng cầu thích nghi với chức chúng? Câu 3: (2.0 điểm) Hợp tử loài có NST lưỡng bội 2n=8, kí hiệu AaBbDdXX Hãy viết kí hiệu NST hợp tử trải qua kì sau trình nguyên phân: Kì đầu, kì cuối? Quá trình giảm phân: Kì I, kì cuối I? Câu 4: (5.0 điểm) a) So sánh động mạch tĩnh mạch người cấu tạo chức năng? b) Em hiểu chứng xơ vữa động mạch gì? Nêu nguyên nhân hậu loại bệnh này? Câu 5: (2.5 điểm) Một loài có NST lưỡng bội 2n = Xét tế bào vùng sinh sản, trải qua nguyên phân liên tiếp 10 đợt sinh số tế bào Một nửa tế bào phát triển thành tinh nguyên bào tham gia vào trình giảm phân Xác định: a) Số giao tử hình thành? b) Số NST chứa tinh trùng? Câu 6: (6.0 điểm) Ở đậu Hà Lan, tính trạng hạt vàng, trơn trội hoàn toàn so với tính trạng tương ứng hạt xanh, nhăn Cho biết gen di truyền phân li độc lập a) Cho đậu chưa biết kiểu gen lai với hệ lai phân li theo tỉ lệ 37,5% hạt vàng, trơn; 37,5% hạt vàng, nhăn; 12,5% hạt xanh, trơn; 12,5% hạt xanh, nhăn Hãy biện luận viết sơ đồ lai b) Tìm kiểu gen kiểu hình P để F1 có phân li tính trạng là: : : 1: (Cán coi thi không giải thích thêm) PGD&ĐT CAM LỘ Số câu KỲ THI HSG VĂN HOÁ 2015-2016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH Nội dung - Bộ NST lưỡng bội người 2n = 46 Câu - Bộ NST lưỡng bội ruồi giấm 2n = (2.0 điểm) - Bộ NST lưỡng bội (2n) NST chứa cặp NST tương đồng - Bộ NST đơn bội (n) NST chứa NST cặp tương đồng * Chức hồng cầu: Vận chuyển O2 từ phổi đến tế bào, vận chuyển CO2 từ tế bào đến phổi để thải * Cấu tạo phù hợp với chức năng: Câu - Hồng cầu nhân: Tế bào tiết kiệm lượng (2.5 điểm) hoạt động - Hồng cầu có dạng hình đĩa, lõm mặt: Tăng diện tích tiếp xúc hồng cầu, tiếp xúc với O2, CO2 nhiều - Hồng cầu có chứa Hb (hêmôglobin): Là loại huyết sắc tố có khả liên kết lỏng lẻo với O2, CO2 tham gia vào chức vận chuyển khí, trao đổi khí mạch - Số lượng hồng cầu máu nhiều: Vận chuyển nhiều khí O2 , CO2 đáp ứng nhu cầu tế bào thể * Nguyên phân: - Kì đầu: AAaaBBbbDDddXXXX - Kì cuối: AaBbDdXX; AaBbDdXX * Giảm phân Câu - Kì I: AAaaBBbbDDddXXXX (2,0 điểm) (Xếp thành hàng ngẫu nhiên mặt phẳng xích đạo thoi phân bào) - Kì cuối I: AABBDDXX ; aabbddXX AABBddXX; aabbDDXX AAbbDDXX; aaBBddXX AAbbddXX; aaBBDDXX * Điểm giống động mạch tĩnh mạch: - Cấu tạo lớp: Biểu bì, trơn, mô liên kết - Tham gia vận chuyển máu Điểm 0.5 đ 0.5đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 1.0 đ 0.5 đ 0.5 đ * Điểm khác động mạch tĩnh mạch: Động mạch Tĩnh mạch Câu - Lòng hẹp tĩnh mạch - Lòng rộng động mạch (5.0 điểm) - Cấu tạo thành dày, nhiều sợi - Cấu tạo thành mỏng, sợi đàn đàn hồi vận chuyển máu với tốc hồi, sợi vận chuyển máu tốc độ nhanh, áp lực lớn độ chậm, áp lực nhỏ - Không có - Có van chiều nơi máu chảy ngược chiều trọng lực - Vận chuyển máu từ tim đến - Vận chuyển máu từ cơ quan quan tim 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ b) Chứng xơ vữa động mạch: - Chứng xơ vữa động mạch thường gặp người lớn tuổi vận động 0.5 đ bắp, chế độ ăn nhiều côlesterôn (thịt, trứng, sữa ), có nhiều nguy bị bệnh xơ vữa động mạch * Nguyên nhân: - Côlesterôn ngấm vào thành mạch kèm theo ngấm ion canxi 0.5 đ làm cho mạch bị hẹp lại, không nhẵn trước gây xơ vữa * Hậu quả: - Động mạch xơ vữa làm cho vận chuyển máu mạch khó khăn, tiểu cầu dễ bị vỡ hình thành cục máu đông gây tắc mạch - Bệnh xơ vữa động mạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sống người bệnh, điển hình gây tượng cao huyết áp, đột quỵ, nhồi máu tim… nặng dẫn đến tử vong a) Số giao tử hình thành: - Số tế bào sinh qua nguyên phân: 210 = 1024 tế bào - Số tinh nguyên bào: 1024 : = 512 tinh nguyên bào - Số tinh trùng tạo qua trình giảm phân: 512 x = 2048 tinh Câu trùng (2.5 điểm) b) Số NST chứa tinh trùng: - Tinh trùng mang NST đơn bội: : = NST - Số NST chứa tinh trùng: 2048 x = 6144 NST a) Biện luận viết sơ đồ lai * Quy ước kiểu gen: A: Hạt vàng, a: Hạt xanh, B: Hạt trơn , b: Hạt nhăn 0.5 đ 0.5 đ 1.5 đ 1.0 đ 0.5 đ - Xét di truyền cặp tính trạng Màu sắc hạt: Vàng : Xanh = (37,5% + 37,5%) : (12,5% + 12,5%) = : Đây kết quy luật phân li Kiểu gen P là: Aa x Aa Hình dạng hạt: Trơn: Nhăn = (37,5% + 12,5%) : (37,5% + 12,5%) = : Đây kết phép lai phân tích Câu Kiểu gen P là: Bb x bb (6.0 điểm) - Xét di truyền đồng thời cặp tính trạng ta có kiểu gen kiểu hình P phải là: AaBb (Vàng , trơn) X Aabb (Vàng, nhăn) Sơ đồ lai: P: AaBb (Vàng , trơn) X Aabb (Vàng, nhăn) Gp: AB, Ab, aB, ab Ab, ab F1: Lập khung sơ đồ lai cho kết sau: Tỉ lệ kiểu gen: 3A-Bb : 3A-bb : 1aaBb : 1aabb Tỉ lệ kiểu hình: vàng, trơn : vàng, nhăn : xanh, trơn : xanh, nhăn b) Tìm kiểu gen kiểu hình P - Tỉ lệ : : : = (1 : 1)(1 : 1) tức hai tính trạng kết phép lai phân tích kiểu gen bố mẹ Màu sắc hạt: Aa x aa ; Hình dạng hạt: Bb x bb - Xét di truyền đồng thời cặp tính trạng ta có kiểu gen kiểu hình P có trường hợp: +TH1: AaBb (Vàng , trơn) X aabb (Xanh, nhăn) Gp: AB, Ab, aB, ab ab F1: Tỉ lệ KG: AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb Tỉ lệ KH: vàng, trơn : vàng, nhăn : xanh, trơn : xanh, nhăn +TH2: Aabb (Vàng , trơn) X aaBb (Xanh, nhăn) Gp: Ab, ab aB , ab F1: Tỉ lệ KG: AaBb : 1Aabb : 1aaBb : 1aabb Tỉ lệ KH: vàng, trơn : vàng, nhăn : xanh, trơn : xanh, nhăn 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5 đ ...PGD&ĐT CAM LỘ Số câu KỲ THI HSG VĂN HOÁ 2015- 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH Nội dung - Bộ NST lưỡng bội người 2n = 46 Câu - Bộ NST lưỡng... AABBddXX; aabbDDXX AAbbDDXX; aaBBddXX AAbbddXX; aaBBDDXX * Điểm giống động mạch tĩnh mạch: - Cấu tạo lớp: Biểu bì, trơn, mô liên kết - Tham gia vận chuyển máu Điểm 0.5 đ 0.5đ 0.5 đ 0.5 đ 0.5đ 0.5 đ... cao huyết áp, đột quỵ, nhồi máu tim… nặng dẫn đến tử vong a) Số giao tử hình thành: - Số tế bào sinh qua nguyên phân: 210 = 1024 tế bào - Số tinh nguyên bào: 1024 : = 512 tinh nguyên bào - Số
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 huyện Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 2016 , Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 huyện Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 2016 , Đề thi HSG môn Sinh học lớp 9 huyện Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 2016

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay