Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học lớp 9 huyện Tân Hiệp, Kiên Giang năm 2014 2015

4 228 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 15:25

PHÒNG GD&ĐT KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THCS VÒNG HUYỆN HUYỆN TÂN HIỆP Năm học 20142015 ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN THI: SINH HỌC Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) IV ĐỀ THI Câu 1: (2đ) Nêu tên quan cho biết chức quan có hoa Câu 2: (2đ) Trình bày đặc điểm lớp động vật có xương sống Câu 3: (4đ) Trình bày chức quan hệ quan thể người Câu 4: (4đ) Trình bày điểm khác nguyên phân giảm phân Câu 5: (4đ) a) (2đ) Khi lai chuột lông đen với chuột lông trắng người ta nhận thấy tất F1 lông đen Khi cho lai phân tích thể F1 người ta thấy có tỉ lệ trắng đen Kiểu gen có cặp bố mẹ cá thể F1 gì? Viết sơ đồ lai kiểm chứng b) (2đ) Tổ hợp giao tử sản sinh cá thể bệnh đao? Bệnh Claiphentơ ? a) 23 + X b) 21 + Y c) 22 + XX d) 22 + Y Câu 6: (4đ) Một tế bào sinh dưỡng (TBSD) loài nguyên phân số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo nên 2418 nhiễm sắc thể (NST) đơn Các tế bào sinh trải qua giảm phân bình thường tạo 128 giao tử có chứa NST X Tế bào đực hay cái? Hãy tìm NST loài Hết V ĐÁP ÁN\ Câu Nội dung Điểm - Tên quan: Rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt 0,25 (2đ) - Chức năng: + Rễ: Hấp thụ nước muối khoáng hòa tan cho 0,25 + Thân: Vận chuyển nước muối khoáng từ rễ lên chất hữu từ 0,25 đến phận khác + Lá: Thu nhận ánh sáng để quang hợp tạo chất hữu cho cây, trao đổi 0,5 khí với môi trường thoát nước + Hoa: Thực thụ phấn, thụ tinh, kết hạt tạo 0,25 + Quả: Bảo vệ hạt góp phần phát tán hạt 0,25 + Hạt: Nảy mầm thành con, trì phát triển nòi giống 0,25 - Lớp Cá: Sống hoàn toàn nước, hô hấp mang, bơi vây, (2đ) có vòng tuần hoàn, tim ngăn chứa máu đỏ thẫm, thụ tinh ngoài, 0,25 động vật biến nhiệt - Lớp Lưỡng cư: Sống vừa nước vừa cạn, da trần ẩm ướt, di chuyển chi, hô hấp phổi da, có vòng tuần hoàn, tim ngăn, tâm thất chứa máu pha, thụ tinh ngoài, sinh sản nước, nòng 0,25 nọc phát triển qua biến thái, động vật biến nhiệt - Lớp Bò sát: Chủ yếu sống cạn, da vảy sừng khô, cổ dài, phổi có nhiều vách ngăn, tim có vách hụt ngăn tâm thất (trừ cá sấu), máu nuôi thể máu pha, có quan giao phối, thụ tinh trong; trứng có màng dai 0,5 có võ đá vôi bao bọc, giàu noản hoàng, động vật biến nhiệt - Lớp chim: Có lông vũ, chi trước biến thành cánh, phổi có hệ thống mạng ống khí, tim ngăn, máu đỏ tươi nuôi thể, trứng lớn có vỏ đá 0,5 vôi ấp nở nhờ thân nhiệt chim bố mẹ; động vật nhiệt - Lớp Thú: Có lông mao bao phủ, phân hóa thành cửa, 0,5 nanh, hàm, tim ngăn, não phát triển đặc biệt bán cầu não tiểu não, có tượng thai sinh nuôi sữa, động vật nhiệt (Lưu ý: câu phải đầy đủ ý đạt điểm tối đa) - Vận động: Nâng đỡ bảo vệ thể, cử động di chuyển 0,25 (4đ) - Tuần hoàn: Vận chuyển chất dinh dưỡng, oxi vào tế bào chuyển sản 0,5 phẩm phân giải từ tế bào tới hệ tiết - Tiêu hóa: Phân giải chất hữu phức tạp thành chất đơn giản 0,25 - Hô hấp: Thực trao đổi khí với môi trường nhận oxi thải 0,5 cacbonic - Bài tiết: Thải thể chất không cần thiết hay độc hại cho 0,5 thề - Da: Cảm giác, tiết, điều hòa thân nhiệt bảo vệ thể 0,5 - Thần kinh giác quan: Điều khiển, điều hòa phối hợp hoạt động quan đảm bảo cho thể khối thống toàn vẹn 0,5 - Tuyến nội tiết: Điều hóa trình sinh lý thể, đặc biệt trình trao đổi chất, chuyển hóa vật chất lượng 0,5 (4đ) 5a (2đ) b (2đ) đường thể dịch - Sinh sản: Sinh con, trì phát triển nòi giống a) Các kỳ nguyên phân: - Kỳ đầu: Nhiễm sắc thể (NST) co ngắn, đóng xoắn đính vào thoi phân bào (thoi vô sắc) tâm động - Kỳ giữa: Các NST kép co ngắn cực đại xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo toi phân bào (thoi vô sắc) - Kỳ sau: Từng NST kép tách tâm động thành NST đơn phân li cực tế bào - Kỳ cuối: Các NST nằm nhân với số lượng 2n tế bào mẹ b) Các kỳ giảm phân I: - Kỳ đầu: NST kép co ngắn, đóng xoắn Cặp NST tương đồng tiếp hợp theo chiều dọc bắt chéo - Kỳ giữa: Từng cặp NST kép xếp thành hàng mặt mặt phẳng xích đạo thoi phân bào - Kỳ sau: Các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập cực tế bào - Kỳ cuối: Các NST kép nằm nhân với số lượng n (kép) = ½ tế bào mẹ c) Các kỳ giàm phân II: - Kỳ đầu: NST co ngắn thấy rõ số lượng NST kép (đơn bội) - Kỳ giữa: Các NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào - Kỳ sau: Từng NST kép tách tâm động thành NST đơn phân li cực tế bào - Kỳ cuối: Các NST đơn nằm nhân với số lượng n (NST đơn) (Lưu ý: HS kẻ bảng so sánh để trả lời) Khi lai bố mẹ cho F1 lông đen nên tính trạng lông đen trội so với lông trắng F1 có kiểu gen dị hợp 1gen trội bố (mẹ) gen lặn mẹ (bố) Vậy bố, mẹ phải mang gen chủng Đống thời lai phân tích F1 cho tỉ lệ 1: nên F1 có kiểu gen dị hợp Gọi gen A quy định tính trạng lông đen Gọi gen a quy định tính trạng lông trắng Sơ đồ lai P AA x aa GP A a F1 Aa Lai phân tích Fb Aa x aa GF A, a a F2 1Aa : 1aa - Tổ hợp giao tử sản sinh cá thể bệnh đao Cá thể bệnh đao có NST 2n + (đột biến cặp NST thường) nên có tổ hợp loại giao tử a d Trứng mang NST đơn 23 + X Tinh trùng có NST đơn 22 + Y Tổ hợp giao tử: (23 + X) x (22 + Y) = 45 + XY - Bệnh Claiphentơ 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,125 0,125 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 (4đ) Cá thể bệnh Claiphentơ mang NST 2n + (đột biến cặp NST giới tính XX) nên có tổ hợp loại giao tử c d Trứng mang NST đơn 22 + XX Tinh trùng có NST đơn 22 + Y Tổ hợp giao tử: (22 + XX) x (22 + Y) = 44 + XXY Gọi k số đợt nguyên phân ( k nguyên dương) 2n NST lưỡng bội loài (n nguyên dương) Theo giả thiết ta có: (2k – 1) 2n = 2418  2n = 2418 : (2k – ) (*) * Nếu tế bào có cặp NST giới tính XX: - Là tế bào đực: tế bào sinh tinh cho tinh trùng nên ta có 2k = 128  2k = 32 Thay giá trị 2k vào phương trình (*) ta 2n = 78 (phù hợp) - Là tế bào cái: tế bào sinh trứng cho trứng nên ta có 2k = 128 Thay vào (*) ta 2n = 19,04 (không bội 2)  2n không nguyên (không phù hợp) * Nếu tế bào có cặp NST giới tính XY (hoặc XO): Tương tự ta có tế bào 2n không nguyên nên tế bào tế bào đực có NST 2n = 78 (loài gà) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 Lưu ý: Học sinh có cách giải khác hợp lý, đạt điểm tối đa Tân Hiệp, ngày 25 tháng 11 năm 2014 Người đềThị Lành ... 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 Lưu ý: Học sinh có cách giải khác hợp lý, đạt điểm tối đa Tân Hiệp, ngày 25 tháng 11 năm 2014 Người đề Vũ Thị Lành ... 0,5 - Tuyến nội tiết: Điều hóa trình sinh lý thể, đặc biệt trình trao đổi chất, chuyển hóa vật chất lượng 0,5 (4đ) 5a (2đ) b (2đ) đường thể dịch - Sinh sản: Sinh con, trì phát triển nòi giống a)... - Lớp chim: Có lông vũ, chi trước biến thành cánh, phổi có hệ thống mạng ống khí, tim ngăn, máu đỏ tươi nuôi thể, trứng lớn có vỏ đá 0,5 vôi ấp nở nhờ thân nhiệt chim bố mẹ; động vật nhiệt - Lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học lớp 9 huyện Tân Hiệp, Kiên Giang năm 2014 2015 , Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học lớp 9 huyện Tân Hiệp, Kiên Giang năm 2014 2015 , Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học lớp 9 huyện Tân Hiệp, Kiên Giang năm 2014 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay