Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9: Con người, dân số và môi trường

8 185 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 15:20

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC LỚP 9: CON NGƯỜI, DÂN SỐ MÔI TRƯỜNG BÀI 53: TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG Câu 1: Các hình thức khai thác thiên nhiên người thời nguyên thuỷ A Hái quả, săn bắt thú B Bắt cá, hái C Săn bắt thú, hái lượm rừng D Săn bắt động vật hái lượm rừng Đáp án: D Câu 2: Tác động lớn người tới môi trường tự nhiên A Phá huỷ thảm thực vật, gây nhiều hậu xấu B Cải tạo tự nhiên làm cân sinh thái C Gây ô nhiễm môi trường D Làm giảm lượng nước gây khô hạn Đáp án: A Câu 3: Nguyên nhân gây cháy nhiều khu rừng thời nguyên thuỷ A Con người dùng lửa để lấy ánh sáng B Con người dùng lửa để nấu nướng thức ăn C Con người dùng lửa sưởi ấm D Con người đốt lửa dồn thú vào hố sâu để bắt Đáp án: D Câu 4: Ở xã hội nông nghiệp người hoạt động trồng trọt chăn nuôi A Chặt phá đốt rừng lấy đất canh tác B Chặt phá rừng lấy đất chăn thả gia súc C Chặt phá đốt rừng lấy đất canh tác, chăn thả gia súc D Đốt rừng lấy đất trồng trọt Đáp án: C Câu 5: Săn bắt động vật hoang dã mức dẫn đến hậu A Mất cân sinh thái VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B Mất nhiều loài sinh vật C Mất nơi sinh vật D Mất cân sinh thái nhiều loài sinh vật Đáp án: D Câu 6: Ở xã hội nông nghiệp, hoạt động nông nghiệp đem lại lợi ích A Hình thành hệ sinh thái trồng trọt B Tích luỹ thêm nhiều giống vật nuôi C Tích luỹ thêm nhiều giống trồng, vật nuôi D Tích luỹ thêm nhiều giống trồng, vật nuôi hình thành hệ sinh thái trồng trọt Đáp án: D Câu 7: Ở xã hội nông nghiệp hoạt động cày xới đất canh tác làm thay đổi đất nước tầng mặt nên A Đất bị khô cằn B Đất giảm độ màu mở C Xói mòn đất D Đất khô cằn suy giảm độ màu mở Đáp án: D Câu 8: Nền nông nghiệp hình thành, người phải sống định cư ,dẫn đến nhiều vùng rừng bị chuyển đổi thành A Khu dân cư B Khu sản xuất nông nghiệp C Khu chăn thả vật nuôi D Khu dân cư khu sản suất nông nghiệp Đáp án: D Câu 9: Tác động xấu người môi trường tự nhiên A Chặt phá rừng bừa bãi, khai thác tài nguyên thiên nhiên B Khai thác tài nguyên thiên nhiên, săn bắt động vật hoang dã C Săn bắt động vật hoang dã, chặt phá rừng bừa bãi D Chặt phá rừng bừa bãi, săn bắt động vật hoang dã, khai thác tài nguyên thiên nhiên Đáp án: D Câu 10: Suy giảm độ đa dạng sinh học nguyên nhân gây nên VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Mất cân sinh thái B Làm suy giảm hệ sinh thái rừng C Làm suy giảm tài nguyên sinh vật D Làm ức chế hoạt động vi sinh vật Đáp án: A Câu 11: Ở xã hội công nghiệp xuất nhiều vùng trồng trọt lớn A Nền nông nghiệp giới hoá B Công nghiệp khai khoáng phát triển C Chế tạo máy nước D Nền hoá chất phát triển Đáp án: A Câu 12: Hậu gây nên cho môi trường tự nhiên người săn bắt động vật mức A Động vật nơi cư trú B Môi trường bị ô nhiễm C Nhiều loài có nguy bị tiệt chủng, cân sinh thái D Nhiều loài trở trạng thái cân Đáp án: C Câu 13: Thế kỉ XVIII coi điểm mốc A Sự phát triển nông nghiệp B Thời đại văn minh công nghiệp C Sự phát triển đô thị D Nền nông nghiệp giới hoá Đáp án: B BÀI 54: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Câu 14: Hoạt động sau người không ảnh hưởng đến môi trường A Hái lượm B Săn bắn mức C Chiến tranh D Hái lượm, săn bắn, chiến tranh Đáp án: A Câu 15: Thế ô nhiễm môi trường? A Là tượng môi trường tự nhiên bị bẩn B Là tượng môi trường tự nhiên bị bẩn Các tính chất vật lí thay đổi C Là tượng môi trường tự nhiên bị bẩn Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí thay đổi D Là tượng môi trường tự nhiên bị bẩn Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học bị thay đổi gây tác hại cho người sinh vật khác Đáp án: D Câu 16: Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường gì? A Do hoạt động người gây B Do số hoạt động tự nhiên (núi lửa, lũ lụt ) C Do người thải rác sông D Do hoạt động người gây số hoạt động tự nhiên Đáp án: D Câu 17: Nguyên nhân gây ô nhiễm khí thải chủ yếu trình đốt cháy A Gỗ, than đá B Khí đốt, củi C Khí đốt, gỗ D Gỗ, củi, than đá, khí đốt Đáp án: D Câu 18: Một số hoạt động gây ô nhiễm không khí A Cháy rừng, phương tiện vận tải B Cháy rừng, đun nấu gia đình C Phương tiện vận tải, sản xuất công nghiệp D Cháy rừng, phương tiện vận tải, đun nấu gia đình, sản xuất công nghiệp Đáp án: D Câu 19: Nguyên nhân ô nhiễm không khí A Săn bắt bừa bãi, vô tổ chức B Các chất thải từ thực vật phân huỷ C Đốn rừng để lấy đất canh tác D Các chất thải đốt cháy nhiên liệu: Gỗ, củi, than đá, dầu mỏ Đáp án: D Câu 20: Năng lượng nguyên tử chất phóng xạ có khả gây đột biến người, gây số bệnh A Bệnh di truyền B Bệnh ung thư VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Bệnh lao D Bệnh di truyền bệnh ung thư Đáp án: D Câu 21: Nguồn ô nhiễm phóng xạ chủ yếu từ chất thải A Công trường khai thác chất phóng xạ B Nhà máy điện nguyên tử C Thử vũ khí hạt nhân D Công trường khai thác chất phóng xạ, nhà máy điện nguyên tử, việc thử vũ khí hạt nhân Đáp án: D Câu 22: Nguồn gốc gây ô nhiễm sinh học chủ yếu chất thải A Phân, rác, nước thải sinh hoạt B Nước thải sinh hoạt, nước thải từ bệnh viện C Xác chết sinh vật, nước thải từ bệnh viện D Phân, rác, nước thải sinh hoạt, xác chết sinh vật, nước thải từ bệnh viện Đáp án: D Câu 23: Khắc phục ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật gồm biện pháp nào? A Biện pháp sinh học biện pháp canh tác B Biện pháp canh tác, bón phân C Bón phân, biện pháp sinh học D Biện pháp sinh học, biện pháp canh tác, bón phân hợp lí Đáp án: D Câu 24: Trùng sốt rét phát triển đâu thể người? A Trong gan B Trong hồng cầu C Trong bạch cầu D Trong gan hồng cầu Đáp án: D Câu 25: Người ăn gỏi cá (thịt cá sống) bị nhiễm bệnh A Bệnh sán gan B Bệnh tả, lị C Bệnh sốt rét D Bệnh thương hàn Đáp án: A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 26: Thuốc bảo vệ thực vật gồm loại A Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ B Thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm gây hại C Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm gây hại D Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm gây hại Đáp án: D Câu 27: Nguyên nhân dẫn đến bệnh tả, lị A Thức ăn không vệ sinh, nhiễm vi khuẩn E Coli B Thức ăn không rửa C Môi trường sống không vệ sinh D Thức ăn không vệ sinh, nhiễm vi khuẩn E Coli, thức ăn không rửa sạch, môi trường sống không vệ sinh Đáp án: D Câu 28: Nguồn ô nhiễm nhân tạo gây A Hoạt động công nghiệp B Hoạt động giao thông vận tải C Đốt cháy nguyên liệu sinh hoạt D Hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, đốt cháy nhiên liệu sinh hoạt Đáp án: D BÀI 55: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (TIẾP THEO) Câu 29: Biện pháp hạn chế ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật A Trồng rau B Hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật C Bón phân cho thực vật D Trồng rau sạch, hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật Đáp án: D Câu 30: Các lượng không sinh khí thải A Năng lượng mặt trời B Khí đốt thiên nhiên C Năng lượng gió D Năng lượng mặt trời lượng gió VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Đáp án: D Câu 31:Xây dựng nhiều công viên , trồng xanh để: A Hạn chế bụi B Điều hoà khí hậu C Xử lí chất thải nông nghiệp D Hạn chế bụi, điều hoà khí hậu Đáp án : D Câu 32: Biện pháp hạn chế ô nhiễm tiếng ồn A Hạn chế gây tiếng ồn phương tiện giao thông , B Lắp đặt thiết bị lọc khí cho nhà máy C Hạn chế tiếng ồn phương tiện giao thông, xây dựng công viên xanh, trồng D Xây dựng công viên xanh, trồng Đáp án : C Câu 33: Biện pháp hạn chế ô nhiễm chất thải rắn A Xây dựng nhà máy tái chế chất thải thành nguyên liệu , đồ dùng B Tạo bể lắng lọc nước thải C Trồng nhiều xanh D Sản xuất lương thực thực phẩm an toàn Đáp án : A Câu 34: Biện pháp hạn chế ô nhiễm chất phóng xạ A Xây dựng nơi quản lí thật chặt chẽ chất phóng xạ gây nguy hiểm B Xây dựng nhà máy tái chế chất thải C Xây dựng nhà máy xử lí rác D Xây dựng nhà máy xa khu dân cư Đáp án : A Câu 35:Tạo bể lắng , lọc nước thải để hạn chế A Ô nhiễm nguồn nước B Ô nhiễm không khí C Ô nhiễm chất phóng xạ D Ô nhiễm hoạt động thiên tai Đáp án : A Câu 36: Lắp đặt thiết bị lọc khí cho nhà máy để hạn chế VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Ô nhiễm không khí B Ô nhiễm nguồn nước C Ô nhiễm chất phóng xạ D Ô nhiễm tiếng ồn Đáp án : A Câu 37: Sản xuất lương thực thực phẩm an toàn để hạn chế A Ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật , hoá chất B Ô nhiễm chất phóng xạ C Ô nhiễm không khí D Ô nhiễm hoạt động thiên tai Đáp án : A Câu 38: Trong phương tiện giao thông sau phương tiện không gây khí thải A Xe đạp B Xe gắn máy C Xe ô tô D Ô tô buýt Đáp án : A Câu 39: Những hoạt động sau không gây ô nhiễm môi trường A Phun thuốc trừ sâu B Trồng gây rừng C Vứt rác bừa bãi môi trường D Thải nước sinh hoạt môi trường Đáp án : B ... môi trường? A Là tượng môi trường tự nhiên bị bẩn B Là tượng môi trường tự nhiên bị bẩn Các tính chất vật lí thay đổi C Là tượng môi trường tự nhiên bị bẩn Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học. .. không vệ sinh, nhiễm vi khuẩn E Coli B Thức ăn không rửa C Môi trường sống không vệ sinh D Thức ăn không vệ sinh, nhiễm vi khuẩn E Coli, thức ăn không rửa sạch, môi trường sống không vệ sinh Đáp... đổi D Là tượng môi trường tự nhiên bị bẩn Các tính chất vật lí, hoá học, sinh học bị thay đổi gây tác hại cho người sinh vật khác Đáp án: D Câu 16: Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường gì? A
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9: Con người, dân số và môi trường , Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9: Con người, dân số và môi trường , Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 9: Con người, dân số và môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay