Xquang bụng không sửa soạn

54 282 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 13:30

XQUANG BỤNG KHƠNG SỬA SOẠN (PLAIN ABDOMEN FILM) MỤC TIÊU PHÂN BIỆT XQUANG BKSS – KUB HÌNH ẢNH TRÀN KHÍ Ở BỤNG TƯ THẾ ĐỨNG? TƯ THẾ NẰM? HÌNH ẢNH TẮC ṚT CƠ HỌC? TẮC ṚT CƠ NĂNG? PHÂN BIỆT? BKSS – KUB (PLAIN ABDOMEN – KIDNEYS, URETERS, BLADDER) BKSS KUB Mục đích Bất thường ở bụng: tràn khí ở Bất thường hệ niệu: vị trí, bụng, mực nước … kích thước, sỏi cản quang Ch̉n bị bn Khơng cần Làm sạch bụng Tư thế chụp Đứng, nằm nghiêng trái Nằm Phim đạt Vòm hoành -> lỡ bịt Cực thận (D11) – bờ xương mu BKSS đứng BKSS nằm nghiêng T KUB TRÌNH TỰ ĐỌC PHIM • THÀNH BỤNG • CẤU TRÚC XƯƠNG • VÒM HOÀNH • TẠNG ĐẶC • ỚNG TIÊU HÓA (THAM KHẢO) HÌNH ẢNH BÌNH THƯỜNG TRÊN PHIM BKSS DẠ DÀY ṚT NON ĐẠI TRÀNG GAN LÁCH (+/-) THẬN ĐÓNG VƠI BÌNH THƯỜNG CÁC ĐƯỜNG MƠ Dạ dày Gan Ṛt non Thận Đường mỡ cạnh phúc mạc Đường mỡ cạnh thắt lưng Đại tràng Lách to Đóng vơi đm chu Vơi hóa tĩnh mạch vùng chậu (phlebolith) Đóng vơi sụn sườn CÁC HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG TRÊN PHIM BKSS • MỨC DỊCH • CÁC QUAI ṚT DÃN • CÁC QUAI ṚT BỊ ĐẨY • KHÍ TỰ DO • KHÍ SAU PHÚC MẠC • KHÍ TRONG ĐƯỜNG MẬT, TĨNH MẠCH CỬA • KHÍ Ở THÀNH BỤNG • ĐÓNG VƠI BẤT THƯỜNG • CÁC ĐƯỜNG MƠ • DỊCH TỰ DO Quai ṛt non dãn Mức dịch - khí Gan lớn đẩy các quai ṛt Ch̃i tràng hạt TẮC CƠ HỌC ĐẠI TRÀNG Van hồi manh tràng hoạt động tốt (Chi co mưc nươc đai tràng) TẮC CƠ HỌC ĐẠI TRÀNG Van hồi manh tràng hoạt động không hiệu (Mưc nươc đđai tràng + RN) Đại tràng Ṛt non Dấu hiệu XQ thường nhầm với tắc ruột học phần thấp ruột non TẮC ṚT NON HAY TẮC ĐẠI TRÀNG Tắc ṛt non Tắc đại tràng Vị trí Nằm ở trung tâm Nằm ở ngoại biên Niêm mạc Quai ṛt Chạy ngang hết khẩu kính Kích thước nhỏ, gần Chiều rợng > chiều cao Chỉ chạy ngang mợt phần Kích thước lớn, xa Chiều rợng< chiều cao Sớ lượng Phân Nhiều Khơng Ít Có Tắc ṛt non Tắc đại tràng Tắc ṛt non Tắc đại tràng XOẮN ĐẠI TRÀNG SIGMA • ĐOẠN SIGMA DÃN, CAO LÊN QUÁ VÙNG CHẬU > ‘U NGƯỢC’ HAY ‘HẠT CÀ PHÊ’ • LÚC ĐẦU CHỨA KHÍ, MỰC NƯỚC HƠI, SAU ĐẦY DỊCH TẠO HÌNH ‘GIẢ U’ U ngược Thành bên quai ṛt cạnh 48 TẮC ṚT CƠ NĂNG • KHƠNG DO TẮC NGHẼN (Viêm phúc mạc, rới loạn điện giải, chấn thương) • DÃN ṚT NON VÀ ĐẠI TRÀNG GIỚNG NHAU • MỰC NƯỚC HƠI (+/-), THƯỜNG CÙNG MỢT MỨC TRÊN MỢT QUAI ṚT Dãn toàn bợ các quai ṛt Mực nước ngang cùng quai ṛt PHÂN BIỆT TẮC ṚT CƠ HỌC VÀ TẮC ṚT CƠ NĂNG Tắc ṛt học -Có bít tắc ớng tiêu hoá -Còn nhu đợng ṛt -Dãn chỡ tắc -Hai mực nước chênh cùng mợt quai ṛt Tắc ṛt -Khơng có bít tắc -Khơng còn nhu đợng -Dãn toàn bợ hay khu trú -Hai mực nước ngang cùng mợt quai ṛt Dãn các quai ṛt và mực nước ngang nhau/TRCN Mực nước chênh nhau/TRCH LN NHỚ XIN CÁM ƠN! ... bụng Đường mỡ cạnh phúc mạc không liên tục/ VPM HÌNH ẢNH BỆNH LÝ BỤNG CẤP TRÀN KHÍ Ổ BỤNG TẮC RUỘT TRÀN KHÍ Ổ BỤNG NGUYÊN NHÂN HÌNH ẢNH XQUANG NGUYÊN NHÂN THỦNG TẠNG RỖNG... RỖNG SAU PHẪU THUẬT NGUYÊN NHÂN PHỤ KHOA … XQUANG TƯ THẾ ĐỨNG TƯ THẾ NẰM NGHIÊNG TRÁI TƯ THẾ NẰM CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT THỦNG TẠNG RỖNG KHÔNG THẤY LIỀM KHÍ TRƯỜNG HỢP THỦNG ĐẶC...MỤC TIÊU PHÂN BIỆT XQUANG BKSS – KUB HÌNH ẢNH TRÀN KHÍ Ổ BỤNG TƯ THẾ ĐỨNG? TƯ THẾ NẰM? HÌNH ẢNH TẮC RUỘT
- Xem thêm -

Xem thêm: Xquang bụng không sửa soạn, Xquang bụng không sửa soạn, Xquang bụng không sửa soạn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay