Bài giảng TRANSFUSION Y2

16 211 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 13:10

Cơ sở sinh lý Truyền máu BS Phạm Quý Trọng Bộ môn Huyết học 2011 Nhóm máu Trước Landsteiner : không hiểu truyền máu lúc được, lúc không (BN tử vong) Karl Landsteiner , 1902 Nhóm : A, B, O, 1904 : nhóm AB 1940 : nhóm máu Rhesus Đònh nhóm máu Trên phiến kính Trong tube : PP trực tiếp & gián tiếp Cho máu đơng lại Chiết riêng phần serum Rửa khối HC treo mơi trường nước muối đẳng trương PP trực tiếp : HC BN anti A B BN BN BN BN + − + − anti − + + − Nhóm máu ? A B AB O PP gián tiếp : huyết BN HC mẫu A mẫu B BN BN BN BN + − + − HC − + + − Nhó m máu B ? A O AB Tách riêng - HC - huyết Phản ứng chéo (crossmatch) Nguyên tắc : trộn máu người cho với máu BN Không đơn giản : trùng nhóm máu bò phản ứng Phản ứng chéo (crossmatch) BN Bọc máu Huyết Huyết HC HC BN (nhóm B) Bọc máu (nhóm B) Huyết Huyết (-) HC HC (-) BN (nhóm B) Bọc máu (nhóm O) Huyết Huyết (+) HC HC (-) Nhớ : in vitro BN (nhóm B) Bọc máu (nhóm O) Huyết Huyết HC HC (-) Phần phản ứng chéo BN (nhóm B) Bọc máu (nhóm O) Huyết Huyết (+) HC HC (-) Phần phụ phản ứng chéo  Vẫn cho truyền Cảm ơn Xin mời đặt câu hỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng TRANSFUSION Y2 , Bài giảng TRANSFUSION Y2 , Bài giảng TRANSFUSION Y2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay