Viêm cầu thận cấp

21 221 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 13:06

VIÊM CẦU THẬN CẤP BS NG THY ANH 05/03/17 ĐỊNH NGHĨA  hội       chứng lâm sàng viêm cấp cầu thận khởi phát đột ngột tiểu máu + + + tiểu đạm suy thận phù + cao huyết áp 05/03/17 CƠ CHẾ SINH BỆNH  miễn     dòch phức hợp KN-KT KT đến kết hợp với KN cầu thận KT kháng màng cầu thận dòng thác phản ứng qua trung gian tế bào – hóa học  tổn thương cầu thận 05/03/17 CẤU TRÚC CẦU THẬN 05/03/17 CƠ CHẾ TỔN THƯƠNG LẮNG ĐỌNG KT – CẦU THẬN HOẠT HOÁ BỔ THỂ TB BIỂU MÔ CẦU THẬN BC ĐA NHÂN – TIỂU CẦU ĐẠI THỰC BÀO TB TRUNG MÔ OXIDANT - PROTEASE HỆ QUẢ TỔN THƯƠNG MÀNG NỀN MAO MẠCH CẦU THẬN – TRUNG MÔ CẦU THẬN – TĂNG SINH TB - RL VẬN MẠCH CẦU THẬN TIỂU ĐẠM – TIỂU MÁU – ↓ LỌC CẦU THẬN CẤP TÍNH XƠ HOÁ CẦU THẬN 05/03/17 XƠ HOÁ MÔ KẼ SUY THẬN MẠN NGUYÊN NHÂN  NHIỄM TRÙNG   LIÊN CẦU KHÔNG DO LIÊN CẦU • VI TRÙNG VIRUS KS TRÙNG  BỆNH HỆ THỐNG      BỆNH CT NGUYÊN PHÁT      LUPUS VIÊM NÚT QUANH ĐỘNG MẠCH BAN XH HENOCH – SCHONLEIN HC GOODPASTURE VCT MÀNG TĂNG SINH VCT TRUNG MÔ BỆNH BERGER VCT TĂNG SINH LIỀM TB LINH TINH  HC GUILLAIN BARRÉ DTC BỆNH HUYẾT THANH 05/03/17 TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG – CLS Viêm Cầu Thận Cấp Hậu Nhiễm Liên Cầu Trùng 05/03/17 VIÊM VẦU THẬN CẤP TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG – CLS   tiểu máu tiểu đạm < 3g/24g 05/03/17 TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG – CLS  giảm    tăng urea – creatinin máu suy thận cấp – suy thận tiến triển nhanh tiên lượng xấu  xét   nghiệm hình ảnh siêu âm + + + x quang  sinh  lọc cầu thận cấp thiết thận tiêu chuẩn vàng chẩn đoán ! ! ! 05/03/17 TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG – CLS  sinh thiết thận (tt)    kính hiển vi quang học miễn dòch huỳnh quang kính hiển vi điện tử 05/03/17 10 TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG – CLS 05/03/17 11 TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG – CLS NHUỘM MIỄN DỊCH HUỲNH QUANG VỚI KHÁNG THỂ KHÁNG BỔ THỂ HOẶC KHÁNG GLOBULIN MIỄN DỊCH : DẢI HUỲNH QUANG SÁNG DỌC CHỖ NỐI GIỮA LỚP THƯNG BÌ VÀ BÌ CHỨNG MINH CÓ HIỆN DIỆN CÁC PHỨC HP MIỄN DỊCH 05/03/17 12 TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG – CLS 05/03/17 13 TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG – CLS       xét nghiệm bệnh nguyên C3 C4 KT kháng màng cầu thận KT kháng tế bào chất neutrophil ANCA KT kháng nhân ANA ASO - HBsAg anti HCV – HIV 05/03/17 14 TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG – CLS GIẢM BỔ THỂ/ MÁU BỔ THỂ / MÁU BÌNH THƯỜNG VCTC HẬU NHIỄM TRÙNG VCT Ig A ( BERGER) VCT MÀNG TĂNG SINH TYPE I – TYPE II VCT TIẾN TRIỂN NHANH VÔ CĂN VCT LUPUS VIÊM NTM NHIỄM TRÙNG KT KHÁNG MÀNG NỀN VIÊM NÚT QUANH ĐỘNG MẠCH VCT DO SHUNT WEGENER’S GRANULOMATOSIS BỆNH KT LẠNH BAN XH HENOCH-SCHONLEIN 05/03/17 ( CRYOGLOBULINEMIA) 15 CHẨN ĐOÁN – TIÊN LƯNG  XÁC ĐỊNH    PHÂN BIỆT      TIỄU MÁU + TIỂU ĐẠM TIỂU MÁU + PHÙ + CAO HA # TUẦN NHIỄM TRÙNG TIỂU VCT MẠN VIÊM THẬN KẼ CẤP BỆNH THẬN ĐA NANG NGUYÊN NHÂN  BCT NGUYÊN PHÁT – THỨ PHÁT 05/03/17 16 LUPUS HỒNG BAN DẠNG ĐĨA HỒNG BAN CÁNH BƯỚM LOÉT MIỆNG 05/03/17 17 BAN XUẤT HUYẾT HENOCH SCHONLEIN 05/03/17 18 BAN XUẤT HUYẾT SỜ ĐƯC/ U HẠT WEGENER 05/03/17 VIÊM NÚT QUANH ĐỘNG MẠCH 19 PHÁT HIỆN CÁC KT KHÁNG NHÂN ( ANA – ANTINUCLEAR ANTIBODY ) BẰNG MIỄN DỊCH HUỲNH QUANG 05/03/17 20 VIÊM CẦU THẬN MẠN  ĐỊNH NGHĨA  CƠ CHẾ SINH BỆNH  TRIỆU CHỨNG LS – CLS  CHẨN ĐOÁN – TIÊN LƯNG 05/03/17 21 ... màng cầu thận dòng thác phản ứng qua trung gian tế bào – hóa học  tổn thương cầu thận 05/03/17 CẤU TRÚC CẦU THẬN 05/03/17 CƠ CHẾ TỔN THƯƠNG LẮNG ĐỌNG KT – CẦU THẬN HOẠT HOÁ BỔ THỂ TB BIỂU MÔ CẦU... BIỂU MÔ CẦU THẬN BC ĐA NHÂN – TIỂU CẦU ĐẠI THỰC BÀO TB TRUNG MÔ OXIDANT - PROTEASE HỆ QUẢ TỔN THƯƠNG MÀNG NỀN MAO MẠCH CẦU THẬN – TRUNG MÔ CẦU THẬN – TĂNG SINH TB - RL VẬN MẠCH CẦU THẬN TIỂU ĐẠM... CẦU THẬN TIỂU ĐẠM – TIỂU MÁU – ↓ LỌC CẦU THẬN CẤP TÍNH XƠ HOÁ CẦU THẬN 05/03/17 XƠ HOÁ MÔ KẼ SUY THẬN MẠN NGUYÊN NHÂN  NHIỄM TRÙNG   LIÊN CẦU KHÔNG DO LIÊN CẦU • VI TRÙNG VIRUS KS TRÙNG  BỆNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Viêm cầu thận cấp , Viêm cầu thận cấp , Viêm cầu thận cấp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay