Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Thanh Mai, Thanh Oai năm 2015 2016

3 207 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 12:13

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS THANH MAI ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP Năm học 2015-2016 Môn: Lịch Sử (Thời gian làm: 150 phút) ĐỀ BÀI Câu (4.5 điểm) Trình bày nguyên nhân, trình khủng hoảng tan rã Liên bang Xô viết? Câu (4.0 điểm) Vì sau chiến tranh Thế giới thứ I, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ? Câu (3.5 điểm) Hãy nêu ý nghĩa tác động CM KH – KT lần thứ II đời sống xã hội Con người phải làm để hạn chế tác động tiêu cực CM KH – KT đại? Câu (8.0 điểm) Dựa vào kiến thức học từ lớp – lớp 9, em lập bảng thống kê tên đất nước ta theo thứ tự thời gian tên nước gắn với vị vua (đến đầu kỷ XIX) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP Môn: Lịch sử Năm học: 2015 – 2016 Câu  ( 4,5 điểm)   (3,5 điểm)  (4 Nội dung (Đáp án) Nguyên nhân khủng hoảng tan rã Liên bang Xô viết: - Từ sau khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, từ đầu năm 80, kinh tế - xã hội Liên Xô ngày rơi vào tình trạng trì trệ, không ổn định lâm vào khủng hoảng - Tháng năm 1985, sau lên nắm quyền lãnh đạo Đảng cộng sản Liên Xô, Gooc – ba – chốp đề đường lối cải tổ nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, xây dựng CNXH theo ý nghĩa chất - Do thiếu chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết thiếu đường lối chiến lược đắn, công cải tổ nhanh chóng lâm vào tình trạng bị động, khó khăn bế tắc, đất nước lún sâu vào khủng hoảng rối loạn Quá trình khủng hoảng tan Liên bang Xô Viết: - Sau đảo ngày 19/8/1991 không thành, Đảng Cộng sản Nhà nước Liên bang tê liệt - Ngày 21/12/1991, 11 nước cộng hòa ký Hiệp định giải tán Liên bang thành lập cộng đồng quốc gia độc lập (SNG) - Tối ngày 25/12/1991, Gooc – ba – chốp tuyên bố từ chức Tổng thống, cờ Liên bang Xô Viết điện Crem – li bị hạ xuống, đánh dấu chấm dứt chế độ XHCN Liên bang Xô Viết sau 74 năm tồn Sau chiến tranh gới thứ I, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc châu Á bùng nổ mạnh mẽ vì: - Do sách khai thác bóc lột thuộc địa nước đế quốc tác động trực tiếp đến nước Châu Á - Phong trào đấu tranh chống đế quốc dâng cao mạnh mẽ - Ảnh hưởng thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga - Giai cấp vô sản bước trưởng thành tham gia lãnh đạo cách mạng - Phong trào độc lập dân tộc diễn mạnh mẽ nhiều hình thức lôi kéo đông đâỏ tầng lớp nhân dân tham gia - Phong trào dân chủ tư sản có bước tiến rõ rệt so với năm đầu kỷ XX Ý nghĩa CM KH – KT lần thứ II đời sống xã hội – người: - Đó mốc son chói lọi lịch sử tiến hóa văn minh nhân loại - Mang lại thành tựu kỳ diệu thay đổi to lớn sống người + Con người có bước nhảy vọt chưa thấy sản xuất suất lao động Điểm 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí điểm) (8 điểm) + Mức sống chất lượng sống nâng cao + Cơ cấu dân cư thay đổi: lao động nông-công nghiệp giảm, lao động dịch vụ tăng, lao động trí tuệ phổ biến  Hậu CM KH – KT lần thứ II đời sống xã hội – người: - Chế tạo loại vũ khí quân có sức tàn phá hủy diệt sống - Ô nhiễm môi trường nặng nề, xuất bệnh hiểm nghèo - Tai nạn lao động tai nạn giao thông tăng Thời gian Tên nước Vị vua Thế kỷ VII TCN Văn Lang Vua Hùng Vương Năm 207 TCN Âu Lạc An Dương Vương Năm 544 Vạn Xuân Lý Bí Năm 968 Đại Cồ Việt Đinh Bộ Lĩnh Năm 1054 Đại Việt Lý Thái Tổ Năm 1400 Đại Ngu Hồ Quý Ly Năm 1428 Đại Việt Lê Lợi Năm 1804 Việt Nam Nguyễn Ánh DUYỆT CỦA TỔ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 NGƯỜI RA ĐỀ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Thanh Mai, Thanh Oai năm 2015 2016 , Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Thanh Mai, Thanh Oai năm 2015 2016 , Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Thanh Mai, Thanh Oai năm 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay