Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Thanh Văn, Thanh Oai năm 2015 2016

5 130 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 11:57

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN THANH OAI NĂM HỌC 2015-2016 TRƯỜNG THCS THANH VĂN Môn: Lịch sử Thời gian làm 150 phút (Đề gồm 01 trang) Câu (3,5 điểm) Tình hình kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh giới thứ hai: a Giải thích nguyên nhân dẫn đến phát triển kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh b Bằng dẫn chứng (số liệu) bản, chứng minh sau chiến tranh giới hai Mĩ vươn lên trở thành nước tư giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư chủ nghĩa c “Trong thập niên tiếp sau, kinh tế Mĩ sụt giảm không giữ ưu tuyệt đối trước kia’’ Em nêu nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế Mĩ bị suy giảm ? Câu (6,0 điểm ) Vì nói Cu-Ba “hòn đảo anh hùng”? Cơ sở xây đắp nên tình hữu nghị Việt Nam - Cu Ba? Em biết mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị lãnh tụ Phiđen Caxtơrô, nhân dân Cu-Ba với Đảng, phủ nhân dân ta? Câu (5,5 điểm) Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật năm gần có thành tựu đáng ý? Cơ hội thách thức Việt Nam trước phát triển cách mạng khoa học công nghệ nay? Câu (5 điểm) Nêu xu phát triển Thế giới ngày Tại nói “Hòa bình, ổn định hợp tác phát triển” vừa thời cơ, vừa thách thức với dân tộc? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN CHẤM Câu (3,5đ) a Giải thích nguyên nhân dẫn đến phát triển kinh tế nước Mĩ sau chiến tranh (1,5đ) + Nước Mĩ xa chiến trường, hai đại dương Đại Tây Dương Thái Bình Dương che chở không bị chiến tranh tàn phá (0,5đ) + Trong chiến tranh yên ổn phát triển sản xuất bán vũ khí, hàng hóa cho nước tham chiến, thu 114 tỉ USD lợi nhuận, trở thành nước tư giàu mạnh giới (0,5đ) + Do đất nước chiến tranh nên thu hút nhiều nhân tài, nhiều nhà khoa học giới sinh sống làm việc Thừa hưởng thành tựu khoa học - kĩ thuật giới Áp dụng thành tựu cách mạng khoa học - kĩ thuật vào sản xuất (0,5đ) b Chứng minh Mĩ vươn lên trở thành nước tư giàu mạnh (1,0đ) + Sản lượng công nghiệp: Mĩ chiếm nửa sản lượng công nghiệp toàn giới (56,47% - 1948) (0,25đ) + Sản lượng nông nghiệp: Mĩ gấp lần sản lượng nông nghiệp nước Anh, Pháp, Tây Đức, Italia Nhật Bản cộng lại (0,25đ) + Nắm tay 3/4 trữ lượng vàng giới (24.6 tỉ USD) (0,25đ) + Về quân sự: Mĩ có lực lượng quân mạnh giới tư độc quyền vũ khí nguyên tử (0,25đ) c Nguyên nhân làm cho địa vị kinh tế Mĩ bị suy giảm: (1,0đ) + Sự cạnh tranh nước đế quốc khác Tây Âu Nhật Bản vươn lên mạnh mẽ ngày cạnh tranh gay gắt với Mĩ (0,25đ) + Kinh tế không ổn định vấp phải nhiều suy thoái, khủng hoảng (0,25đ) + Chi phí khổng lồ cho việc chạy đua vũ trang, sản xuất loại vũ khí đại, tốn tiến hành chiến tranh xâm lược (0,25đ) + Sự giàu nghèo chênh lệch tầng lớp xã hội nguồn gốc gây nên không ổn định kinh tế xã hội Mĩ (0,25đ) Câu (6,0đ) * Cu Ba đảo anh hùng vì: (3,0đ) * Trong chiến đấu chống chế độ độc tài Ba-ti-xta (1953 – 1959): - 1953, Mĩ giúp, Batixta thiết lạp chế độ độc tài quân sự, thi hành nhiều sách phản động…-> nhân dân CuBa bền bỉ đấu tranh (0,5đ) - 26/7/1953, Phi đen lãnh đạo 135 niên công pháo đài Môn-ca-đa, mở đầu thời kì đấu tranh vũ trang (0,5đ) - Mặc dù lực lượng chênh lệch, gặp nhiều khó khăn nguy hiểm, từ năm 1956 – 1958, phong trào cách mạng lan rộng khắp nước chuyển sang phản công (0,5đ) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Ngày 1/1/1959, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ Cách mạng giành thắng lợi, chấm dứt ách thống trị quyền tay sai CuBa cờ đầu phong trào giải phóng dân tộc Mĩ la tinh (0,5đ) * Trong xây dựng bảo vệ tổ quốc (1959 – nay) - Từ 1959 -1961, Cu-Ba tiến hành cải cách dân chủ Là nước Tây bán cầu tuyên bố tiến lên chủ nghĩa xã hội (1961) vòng vây Mĩ (0,5đ) - Từ 1961 đến nay, công xây dựng chủ nghĩa xã họi đạt nhiều thành tựu…Mặc dù bị Mĩ bao vây cấm vận, chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu sụp đổ Cu-Ba kiên trì đường chủ nghĩa xã hội (0,5đ) Như vậy, thành tựu chiến đấu xây dựng bảo vệ tổ quốc chứng minh Cu-Ba “hòn đảo anh hùng” * Cơ sở tình hữu nghị Việt Nam CuBa: (1,0đ) - Trong thời kì đấu tranh giải phóng dân tộc có chung kẻ thù Sau giành độc lập; Cùng mục tiêu lí tưởng xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa Cùng chung lãnh đạo cuả Đảng cộng sản (0,5đ) - Việt Nam Cu-Ba có nhiếu ủng hộ giúp đỡ công chống kẻ thù chung, Phi-đen nói: “Vì Việt Nam, Cu-Ba sẵn sàng hiến máu mình” Ngày nay, quan hệ hai nước ngày bền chặt, thắm thiết tình anh em…(0,5đ) * Mối quan hệ hữu nghị Cu-Ba Việt Nam: (2,0đ) - Trong kháng chiến chống Mĩ Việt Nam, Phi-đen Ca-xtơ-rô nguyên thủ nước vảo tận tuyến lửa Quảng Trị để động viên nhân dân ta (0,5đ) - Bằng trái tim tình cảm chân thành, Phiđen nhân dân Cu-Ba ủng hộ kháng chiến nhân dân Việt Nam: “Vì Việt Nam, Cu-Ba sẵn sàng hiến dâng máu” (0,5đ) - Cu-Ba cử chuyên gia, bác sĩ nghiên cứu sốt rét, mổ cho thương binh chiến trường - Sau 1975 Cu-Ba giúp nhân dân Việt Nam xây dựng thành phố Vinh, bệnh viện Cu-Ba Đồng Hới (Quảng Bình) (0,5đ) - Trong thời kí Cu-Ba gặp khó khăn Mĩ bao vây cấm vận, nhân dân Việt Nam quyên góp tiền bạc, lương thực…giúp nhân dân Cu-Ba, động viên nhân dân Cu-Ba vượt qua khó khăn để phát triển đất nước (0,5đ) Câu (5,5đ) * Những thành tựu: (3,5đ - Mỗi ý 0,5đ) - Khoa học bản: phát minh toán học, vật lý, Hóa học, sinh học (bản đồ gen người, cừu Đô-li đời phương pháp nhân vô tính) - Những phát minh lớn công cụ sản xuất mới: Máy tính điện tử, máy tự động, hệ thống máy tự động… - Tìm nguồn lượng mới: nguyên tử, lượng mặt trời, lượng gió… - Sáng chế vật liệu mới: Chất dẻo, vật liệu siêu bền, siêu dẫn, siêu cứng - Tiến hành “cách mạng xanh” nông nghiệp VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Những tiến thần kì giao thông vận tải, thông tin có tiến thần kỳ, máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa tốc độ cao, phát sóng vô tuyến đại qua vệ tinh nhân tạo; - Chinh phục vũ trụ: người bay vào vũ trụ, đặt chân lên mặt trăng => Đó thành tựu kì diệu chứng tỏ phát triển trí tuệ óc sáng tạo trọng lao động loài người * Nêu hội thách thức Việt Nam trước phát triển cách mạng khoa học công nghệ (2,0đ) (Học sinh diễn đạt nhiều cách khác cần đảm bảo làm nội dung sau) - Cơ hội: Ta biết tiếp cận vận dụng thành tựu khoa học kỹ thuật quốc gia có điều kiện để phát triển kinh tế văn hóa đất nước nâng cao đời sống nhân dân (1,0đ) - Thách thức: điều kiện nước ta nghèo, vốn đầu tư hạn hẹp, trình độ phát triển kinh tế khoa học công nghệ có khoảng cách xa so với nhiều nước giới khu vực Để dựa vào thành tựu khoa học kỹ thuật phát triển đất nước quốc gia phải trải qua khó khăn định Nếu không nắm bắt kịp thời thành tựu khoa học tụt hậu,cản trở thành công trình hội nhập khu vực quốc tế (1,0đ) Câu (5,0đ) * Nêu xu (Mỗi xu 0,75đ) - Một là, xu hòa hoãn hòa dịu quan hệ Quốc tế - Hai là, giới tiến tới xác lập Trật tự giới đa cực, nhiều trung tâm - Ba là, nước điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm - Bốn là, nhiều khu vực xảy vụ xung đột quân nội chiến * “Hòa bình, ổn định hợp tác phát triển vừa thời cơ, vừa thách thức dân tộc" vì: (2,0đ - Mỗi ý 0,5đ)) - Từ sau “chiến tranh lạnh”, bối cảnh chung giới ổn định nên nước có hội thuận lợi việc xây dựng phát triển đất nước, tăng cường hợp tác tham gia liên minh kinh tế khu vực Bên cạnh đó, nước phát triển tiếp thu tiến khoa học – kĩ thuật giới khai thác nguồn vốn đầu tư nước để rút ngắn thời gian xây dựng phát triển đất nước - Đây thách thức phần lớn các nước phát triển có điểm xuất phát thấp kinh tế, trình độ dân trí chất lượng nguồn nhân lực nhiều hạn chế; cạnh tranh liệt thị trường giới; việc sử dụng có hiệu nguồn vốn vay bên ngoài; việc giữ gìn, bảo vệ sắc văn hóa dân tộc kết hợp hài hòa yếu tố truyền thống đại…Nếu nắm bắt thời kinh tế xã hội đất nước phát triển, không nắm bắt thời bị tụt hậu so với dân tộc khác Nếu nắm bắt thời đường lối sách đắn, phù hợp đánh sắc văn hóa dân tộc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Vì dân tộc có sách, đường lối phù hợp để phát triển kinh tế xã hội đất nước giữ sắc văn hóa dân tộc - Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta có sách, đường lối phù hợp, nhờ đất nước ta bước phát triển hòa nhập dần vào đời sống khu vực giới Thanh Văn, ngày 20 tháng 10 năm 2015 Người đề Duyệt BGH Trần Việt VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Thanh Văn, Thanh Oai năm 2015 2016 , Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Thanh Văn, Thanh Oai năm 2015 2016 , Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 trường THCS Thanh Văn, Thanh Oai năm 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay