Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 thành phố Thanh Hóa năm học 2015 2016

5 196 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 11:07

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ THÀNH PHỐ THANH HÓA NĂM HỌC: 2015 - 2016 Đề thức Môn thi: LỊCH SỬ - Lớp Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (4,0 điểm) Trào lưu cải cách tân Việt Nam nửa cuối kỷ XIX: a Trình bày bối cảnh b Kể tên nhà cải cách tiêu biểu c Vì đề nghị cải cách không thực được? d Ý nghĩa đề nghị cải cách Câu 2: (5,0 điểm) Những chuyển biến xã hội Việt Nam sau khai thác thuộc địa lần thứ (1897 1914) thực dân Pháp? Câu 3: (4,0 điểm) Sự hợp tác Liên Xô nước Xã hội chủ nghĩa thập niên kỷ XX thể tổ chức nào? Nêu thành lập mục tiêu tổ chức Câu (5,0 điểm) a Nêu nét chung bật châu Á từ sau chiến tranh giới thứ hai b Bằng hiểu biết tăng trưởng kinh tế Ấn Độ, Trung Quốc thập niên qua, em làm sáng tỏ nhận định “thế kỷ XXI kỷ châu Á” Câu 5: (2,0 điểm) Nêu vài nét khởi nghĩa lớn Thanh Hóa kỷ III kỷ XV? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ MÔN LỊCH SỬ LỚP Câu (4,0 điểm) Trào lưu cải cách tân Việt Nam nửa cuối kỷ XIX: a Bối cảnh - Vào năm 60 kỷ XIX, thực dân Pháp riết mở rộng chiến tranh 0,25 xâm lược Nam Kì, chuẩn bị đánh chiếm nước triều đình thi hành sách nội trị ngoại giao lỗi thời, lạc hậu…… - Bộ máy quyền mục ruỗng, kinh tế đình trệ, tài kiệt quệ, đời sống 0,25 nhân dân cực khổ - Mâu thuẫn dân tộc mâu thuẫn giai cấp gay gắt 0,25 - Nhiều khởi nghĩa nổ ra…… 0,25 b Các nhà cải cách tiêu biểu 1,0 Trần Đình Túc, Nguyễn Huy Tế, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch… c Các đề nghị cải cách không thực vì: - Các đề nghị cải cách mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ sở 0,5 bên trong….chưa giải mâu thuẫn bản… - Triều đình phong kiến nhà Nguyễn bảo thủ, bất lực… không chấp nhận 0,5 thay đổi, từ chối cải cách…… d Ý nghĩa nhũng đề nghị cải cách: - Tấn công vào tư tưởng bảo thủ chế độ phong kiến… Phản ánh trình độ 0,5 nhận thức người Việt Nam hiểu biết, thức thời - Góp phần cho đời phong trào Duy tân đầu XX 0,5 Câu 2: (5,0 điểm) Chuyển biến xã hội Việt Nam sau khai thác thuộc địa lần thứ (1897 - 1914) thực dân Pháp: * Ở vùng nông thôn, tác động khai thác, giai cấp 0,25 xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi: - Giai cấp phong kiến đầu hàng, làm tay sai cho thực dân Pháp Một phận cấu 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí kết với đế quốc bóc lột nhân dân.Tuy nhiên số địa chủ vừa nhỏ có tinh thần yêu nước - Nông dân cực khổ, bị tước đoạt ruộng đất, phải nộp nhiều thứ thuế… Họ bị phá 0,5 sản, có người lại làm tá điền cho địa chủ, số làm phu đồn điền Pháp, số khác thành thị kiếm ăn nghề phụ….,số nhỏ làm công nhà máy… => Nghèo khổ không lối thoát, căm ghét chế độ bóc lột thực dân Pháp, nông 0,5 dân có ý thức dân tộc sâu sắc, sẵn sàng hưởng ứng tham gia đấu tranh… * Đô thị phát triển với xuất giai cấp, tầng lớp mới: - Tầng lớp tiểu tư sản xuất hiện, họ nhà thầu khoán, đại lý, chủ xưởng thủ 0,25 công Họ bị chèn ép, kìm hãm => Họ mong có thay đổi nhỏ để dễ bề làm ăn sinh sống chứu chưa dám tỏ 0,5 thái độ hưởng ứng hay tham gia vận động cách mạng… - Tiểu tư sản thành thị xuất hiện, họ chủ xưởng thủ công nhỏ, sở 0,5 buôn bán nhỏ,những viên chức cấp thấp… Cuộc sống bấp bênh => Họ có ý thức dân tộc, tích cực tham gia vào vận động cứu nước… 0,5 - Đội ngũ công nhân hình thành, họ xuất thân từ nông dân…… 0,5 => Họ bị thực dân phong kiến tư sản bóc lột nên sớm có tinh thần đấu 1,0 tranh… Câu 3: (4,0 điểm) Sự hợp tác Liên Xô nước Xã hội chủ nghĩa thập niên kỷ XX: - Sự hợp tác thể hai tổ chức: Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) 0,5 Tổ chức Hiệp ước Vacsava - Ngày 8/1/1949, Hội đồng tương trợ kinh tế (viết tắt SEV) thành lập 0,5 + Gồm nước: Liên Xô, Anbani, BaLan, Bungari, Hunggari, Tiệp Khắc… 0,5 + Mục tiêu: Đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ lẫn kinh tế khoa học 0,75 nước XHCN đánh dấu hình thành hệ thống XHCN VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Tháng 5/1955, Tổ chức Hiệp ước Vacsava thành lập 0,5 + Gồm Liên Xô nước XHCN Đông Âu 0,5 + Mục tiêu: Phòng thủ quân trị nước XHCN Đông Âu nhằm 0,75 bảo vệ công xây dựng CNXH, trì hòa bình, an ninh… Câu (5,0 điểm) a Nêu nét chung bật châu Á từ sau chiến tranh giới thứ hai - Là châu lục rộng lớn dân số đông giới, song trước chiến tranh 0,5 giới thứ hai, nước châu Á nước thuộc đia, nửa thuộc địa… - Từ sau chiến tranh giới thứ hai, cao trào giải phóng dân tộc dấy lên, 0,5 lan nhanh châu Á Tới cuối năm 50, hầu hết dân tộc châu Á giành độc lập, có nhiều nước lớn như: Trung Quốc, Ấn Độ, Inđônêxia … - Tiếp đó, suốt gần nửa kỷ XX, tình hình châu Á không ổn định, khu 0,5 vực Tây Á, Đông Nam Á … - Sau “chiến tranh lạnh”, số nước châu Á lại diễn xung đột, tranh chấp… 0,5 (Giữa Ấn Độ Pa-ki-xtan, Xri lan-ca, Phi-líp-pin….) - Tuy nhiên từ nhiều thập niên qua, số nước châu Á đạt tăng trưởng 0,5 nhanh chóng kinh tế Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc… b Sự tăng trưởng kinh tế Ấn Độ, Trung Quốc thập niên qua - Ấn Độ: + Sau giành độc lập thực kế hoạch dài hạn nhằm phát triển 0,5 kinh tế, xã hội đạt nhiều thành tựu: từ nước phải nhập lương thực, nhờ “Cách mạng xanh” nông nghiệp, Ấn Độ tự túc lương thực cho dân số tỉ người + Về công nghiệp: Các sản phẩm công nghiệp hàng dệt, thép, máy móc, thiết bị giao thông, xe hơi; thập niên gần đây, công nghệ thông tin viễn thông phát triển mạnh mẽ Ấn Độ cố gắng trở thành cường quốc công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Trung Quốc: + Từ tiến hành cải cách mở cửa đến nay, kinh tế phát triển nhanh chóng 0,5 tăng trưởng cao giới; GDP hàng năm tăng 9,6% đứng thứ giới… + Đời sống nhân dân nâng cao rõ rệt Từ 1978 đến 1997 thu nhập bình quân đầu 0,5 người nông thôn tăng 133,6 đến 2090 nhân dân tệ; thành phố từ 343,4 lên 5160,3 nhân dân tệ * Kết luận: Với tăng trưởng kinh tế nhanh chóng nước châu Á tiêu 0,5 biểu Ấn Độ, Trung Quốc nước Đông Nam Á nên nhiều người dự đoán “ Thế kỷ XXI kỷ châu Á” Câu 5: (2,0 điểm) Tên địa danh khởi nghĩa lớn Thanh Hóa kỷ III kỷ XV - Khởi nghĩa Bà Triệu (248) Triệu Thị Trinh lãnh đạo, chống lại quân Ngô 1,0 Căn khởi nghĩa núi Nưa Địa danh diễn khởi nghĩa: Phú Điền - Hậu Lộc - Khởi nghĩa Lam Sơn (1416 - 1428) Lê Lợi lãnh đạo, chống lại quân Minh Căn khởi nghĩa Lam Sơn - Thọ Xuân 1,0
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 thành phố Thanh Hóa năm học 2015 2016 , Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 thành phố Thanh Hóa năm học 2015 2016 , Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 thành phố Thanh Hóa năm học 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay