Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Luật công ty so sánh hệ topica

14 210 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:57

Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Luật Công ty so sánh dành cho hệ topica. Tài liệu đảm bảo cho bạn ôn và thi đạt 85% bài thi trở lên LUẬT CÔNG TY SO SÁNH TH Thành phần sở hữu sau đời sở để đời luật công ty công ty Việt Nam? A) Sở hữu tư nhân Thành tố tác động tới quản trị công ty sở hữu điều hành có xu hướng nào? C) Bắt đầu tách rời Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng phần toàn phần vốn góp cho đối tượng sau đầu tiên? C) Cho thành viên lại Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền tặng cho phần toàn phần vốn góp công ty cho người khác, trường hợp người tặng cho vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba đương nhiên thành viên công ty, trường hợp người tặng cho người khác trở thành thành viên công ty chủ thể chấp thuận? A) Hội đồng thành viên Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp trường hợp pháp luật quy định, yêu cầu phải gửi đến công ty hình thức nào? A) Gửi văn Thành viên góp vốn công ty hợp danh mà KHÔNG góp đủ hạn số vốn cam kết bị xử lý nào? C) Coi nợ công ty khoản nợ Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tự mình, nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân đốivớiChủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật cán quản lý khác vi phạm nghĩa vụ người quản lý trường hợp sau đây? D) Vi phạm nghĩa vụ trách nhiệm theo quy định pháp luật điều lệ công ty quy định Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ loại tài sản cam kết đăng ký thành lập doanh nghiệp thời hạn ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? D) 90 ngày Thành viên hợp danh phép làm chủ sở hữu công ty hợp danh khác trường hợp nào? D) Được thành viên hợp danh lại đồng ý Thành viên hợp danh công ty hợp danh có quyền yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin tình hình kinh doanh công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán tài liệu khác công ty nào? D) Khi thấy cần thiết để đảm bảo yếu tố quản trị công ty Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền tặng cho phần vốn góp mà chủ sở hữu nào? D) Có thể tự định tặng cho phần hay tặng cho toàn Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền tặng cho phần toàn phần vốn góp công ty cho người khác, người tặng cho sau KHÔNG đương nhiên trở thành thành viên công ty? D) Bạn bè thân thiết Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp mình, thành viên bỏ phiếu KHÔNG tán thành nghịquyếtcủa Hội đồng thành viên vấn đề sau đây? D) Các trường hợp liên quan đến quyền nghĩa vụ thành viên, hội đồng thành viên theo quy định điều lệ công ty Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên chết đối tượng người sở hữu phần vốn góp vào công ty? D) Người thừa kế theo di chúc theo pháp luật người Theo quan niệm Kubler, công ty liên kết chủ thể sau đây? D) Hai hay nhiều cá nhân với với pháp nhân Theo quy định Bộ Luật dân Pháp, công ty gì? A) Hợp đồng Theo định Đại hội đồng cổ đông, công ty thay đổi vốn điều lệ thông qua việc hoàn trả phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần họtrongcông ty công ty hoạt động kinh doanh liên tụctrongbao nhiêu lâu, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp bảo đảm toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác sau hoàn trả cho cổ đông? B) Hơn năm Thứ tự toán khoản nợ công ty giải thể nào? A) Nợ lương người lao động – nợ thuế - nợ khác D Dấu hiệu sau dấu hiệu phổ biến loại hình công ty? A) Sự liên kết Doanh nghiệp quản lý, lý tài sản phá sản doanh nghiệp sau đây? D) Doanh nghiệp tư nhân công ty hợp danh Doanh nghiệp, hợp tác xã KHÔNG thực nghĩa vụ toán khoản nợ thời hạn lâu kể từ ngày đến hạn toán coi doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán? C) tháng L Loại công ty phổ biến theo quan điểm lý luận thực tiễn công ty nào? B) Công ty thương mại Là thực thể pháp lý, công ty gồm mối quan hệ nào? C) Cả quan hệ nội quan hệ với quan, tổ chức bên Luật Phá sản 2014 áp dụng giải phá sản doanh nghiệp thành lập đâu? B) Áp dụng doanh nghiệp thành lập lãnh thổ Việt Nam Luật công ty Việt Nam đời so với quốc gia giới nào? C) Muộn Luật Doanh nghiệp 2014 đời thay thể cho Luật Doanh nghiệp 2005, thức có hiệu lực kể từ ngày sau đây? C) 01/07/2015 Luật Doanh nghiệp 2014 văn luật công ty Việt Nam, Quốc Hội khóa thông qua? C) Khóa XIII Luật Công ty năm 1990 Việt Nam quy định thành viên góp vốn vào công ty có quyền nghĩa vụ phạm vi vốn góp vào công ty? D) Vừa chia lợi nhuận, chịu lỗ, vừa chịu trách nhiệm khoản nợ công ty Ơ Ở Việt Nam, trước năm 1986 có luật công ty chịu ảnh hưởng luật công ty quốc gia sau đây? C) Pháp M Mẫu dấu công ty phải công ty thông báo trước sử dụng đến đối tượng nào? A) Cơ quan đăng ký kinh doanh Mã số doanh nghiệp có phải mã số thuế doanh nghiệp không? A) Có Một nội dung cần phải có giấy đề nghị thành lập công ty gì? A) Số lượng lao động Một đặc điểm hệ thống quản trị công ty sau đây? D) Bảo đảm quyền tất cổ đông Q Quy định sau công ty hợp danh quy định trái pháp luật? D) Công ty hợp danh phép phát hành số loại chứng khoán Quản trị công ty non có hậu gì? D) Là nỗi hiểm họa làm khánh kiệt tài sản công ty gây lãng phí nguồn tài nguyên đầu tư Quản trị công ty hợp danh gồm chủ thể? C) chủ thể Quốc gia sau có luật công ty cho sớm Châu Âu? D) Đức Quan niệm “công ty hiểu liên kết hay nhiều cá nhân pháp nhân kiện pháp lí nhằm tiến hành hoạt động để đạt mục tiêu chung đó” quan niệm luật gia Kubler, ông người nước nào? C) Đức Quy định liên quan đến vốn công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên quy định KHÔNG xác? D) Công ty phát hành cổ phần để huy động vốn Quyền tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên thuộc chủ sở hữu đối tượng sau đây? C) Chủ sở hữu cá nhân tổ chức S Sự liên kết chủ thể hoạt động công ty nhằm mục đích gì? C) Lợi nhuận phù hợp với phần vốn góp Sự liên kết chủ thể công ty thường dựa điều sau đây? D) Thông qua kiện pháp lý định Sự liên kết cá nhân hay pháp nhân thành lập công ty thực mục đích có vốn lớn lợi nhuận lớn nhằm mục đích gì? B) Phân chia rủi ro Sau năm 1986, có tất luật công ty? C) Sau thời hạn phải góp vốn theo quy định mà thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chưa góp theo cam kết xử lý thành viên nào? A) Không thành viên công ty Sau công ty bị chia chấm dứt tồn tại, công ty phải chịu khoản nợ, hợp đồng lao động nghĩa vụ tài sản theo phương án nào? D) Các công ty liên đới chịu trách nhiệm thoản thuận để số công ty thực nghĩa vụ C Các thông tinh tài chính, kinh doanh trình giám sát nội hoạt động quản trị công ty phải đảm bảo tính chất sau đây? C) Tính minh bạch Các cổ đông công ty cổ phần trả cổ tức tài sản sau cổ phần mà sở hữu? D) Có thể chi trả tiền mặt, cổ phần tài sản khác Các cổ đông sáng lập công ty cổ phần phải đăng ký mua % tổng số cổ phần phổ thông quyền chào bán tạithời điểmđăng ký doanh nghiệp? B) 20% Công ty cổ phần KHÔNG thể thay đổi vốn điều lệ công ty trường hợp sau đây? D) Do chủ tịch công ty định Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức làm chủ sở hữu tổ chức quản lý hoạt động theo mô hình có Hội đồng thành viên số lượng thành viên hội đồng có người? C) 03 đến 07 người Công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần chia cổ đông, thành viên tài sản công ty để thành lập công ty mới? D) Từ hai công ty trở lên Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên mà có Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu nhiệm kỳ hoạt động KHÔNG năm? B) 05 năm Công ty trách nhiệm hữu hạn tách cách chuyển phần tài sản, quyền nghĩa vụ công ty có để thành lập thêm công ty trách nhiệm hữu hạn? D) Có thể công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức làm chủ sở hữu tổ chức quản lý hoạt động theo mô hình sau đây? D) Chủ tịch công ty, giám đốc, kiểm soát viên Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lêntrongthời hạn liên tục 06 tháng có quyền đề cử người vào phận sau đây? D) Có thể đề cử người vào Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Cổ đông nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lêntrong công ty cổ phần trongthời hạn liên tục tháng có quyền yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động công ty cần thiết? C) tháng Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vòng ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ? B) ngày Cơ quan hay cá nhân có quyền định tất công việc kinh doanh công ty hợp danh? C) Hội đồng thành viên Cơ quan sau quy định chi tiết trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp? A) Chính phủ Cơ cấu quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cá nhân làm chủ theo mô hình sau đây? A) Chủ tịch công ty, Giám đốc Có trường hợp công ty bị giải thể? C) Đ Đối tượng áp dụng Luật Phá sản 2014 chủ thể sau đây? D) Chỉ áp dụng doanh nghiệp hợp tác xã Đối với tài sản góp vốn vào công ty quyền sở hữu trí tuệ cần có yêu cầu sau đây? B) Đã đăng ký quyền sở hữu hợp pháp với quan nhà nước có thẩm quyền trước góp vốn Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trường hợp chuyển nhượng vốn dẫn đến thành viên thời gian thực việc đăng ký thay đổi tiến hành thời gian kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng? C) 15 ngày Để công ty cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải có đủ điều kiện theo quy định pháp luật? C) Để thực công việc kinh doanh, thành viên hợp danh với tư cách chủ sở hữu công ty có quyền ứng tiền để kinh doanh không? A) Hoàn toàn Để giải thể, công ty phải đáp ứng điều kiện sau đây? D) Phải bảo đảm đủ điều kiện toán hết khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác doanh nghiệp tranh chấp Để đảm bảo yếu tố quản trị nội tốt công ty hợp danh, trường hợp thành viên hợp danh chết người thừa kế trở thành thành viên hợp danh nào? A) Hội đồng thành viên đồng ý Để đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, giám đốc tổng giám đốc tăng lương, trả thưởng trường hợp sau đây? D) Công ty đảm bảo toán đủ khoản nợ đến hạn Để đảm bảo yếu tố quản trị công ty, họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải ghi biên lưu trữ thêm hình thức sau đây? D) Có thể lựa chọn phương án ghi âm ghi lưu trữ hình thức điện tử khác Để đảm bảo yếu tố quản trị nội quản trị ngoài, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên người quản lý khác công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có trách nhiệm sau đây? D) Không sử dụng thông tin, bí quyết, hội kinh doanh công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng tài sản công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác V Việc trả cổ tức cho cổ đông sở hữu cổ phần công ty cổ phần phải toán đầy đủ thời hạn lâu kể từ ngày kết thục họp Đại hội đồng cổ đông thường niên? D) tháng Việc chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn vào công ty có phải chịu lệ phí trước bạ hay không? A) Không Việc quản lý, sử dụng lưu trữ dấu công ty thực theo quy định nào? A) Điều lệ công ty Việc chuyển nhượng cổ phần công ty cổ phần theo hình thức nào? D) Hợp đồng giao dịch thị trường chứng khoán CH Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên KHÔNG rút lợi nhuận công ty không toán đủ nghĩa vụ tài sản sau đây? D) Các khoản nợ nghĩa vụ tài sản đến hạn Chủ sở hữu công ty hợp danh KHÔNG quyền nhân danh cá nhân nhân danh người khác thực kinh doanh ngành, nghề kinh doanh công ty để thực mục đích gì? D) Tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên rút lợi nhuận nào? C) Khi đảm bảo toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn Chủ sở hữu công ty hợp danh quyền chuyển phần toàn phần vốn góp công ty cho người khác trường hợp nào? D) Nếu chấp thuận thành viên hợp danh lại Chủ sở hữu công ty hợp danh theo yêu cầu chủ thể sau đây? A) Cá nhân Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức KHÔNG có quyền sau đây? D) Quyết định quản trị nội công ty Chủ sở hữu công ty hợp danh cần có tối thiểu thành viên? A) thành viên Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên D) Có thể cá nhân tổ chức Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cá nhân KHÔNG có quyền sau đây? D) Quyết định thành lập công ty Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi vốn nào? A) Vốn điều lệ công ty Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn hành viên quyền rút vốn cách sau để đảm bảo yếu tố quản trị công ty? D) Khi chủ sở hữu chuyển nhượng phần toàn vốn điều lệ thực Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên chịu trách nhiệm toàn tài sản nghĩa vụ tài công ty, thiệt hại xảy nào? D) Bất kể không góp hay không góp đủ hay không góp hạn vốn điều lệ Chủ thể sau chủ sở hữu công ty hợp danh? A) Thành viên hợp danh Chủ thể sau có quyền thành lập quản lý công ty? A) Người thành niên không bị pháp luật cấm hay hạn chế Chủ tịch công ty kiêm nhiệm chức danh công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên cá nhân làm chủ sở hữu? A) Giám đốc Chính quyền Bảo Đại xây dựng Bộ luật Thương mại trung phần điều chỉnh hoạt động thương mại ban hành năm bao nhiêu? C) 1944 Chính quyền Sài Gòn ban hành Bộ luật Thương mại Việt Nam cộng hòa điều chỉnh hoạt động thương mại công ty ban hành năm nào? A) 1972 Chia hay tách doanh nghiệp hình thức tổ chức lại áp dụng với công ty nào? D) Công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn TR Trước luật công ty đời Việt Nam, hoạt động thương mại điều chỉnh nguồn nào? A) Thông lệ thương mại Trước năm 1986 Việt Nam tồn thành phần kinh tế chủ đạo? A) Trong xã hội, sản xuất hàng hóa phát triển đến mức độ định, nhà đầu tư phải liên kết lại với để đáp ứng nhu cầu cho phát triển kinh doanh? C) Nhu cầu vốn Trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh, cần có giấy tờ sau đây? D) Chứng thực cá nhân hợp pháp thành viên Trong công ty cổ phần, chủ thể người sở hữu cổ phần trả cổ tức thưởng? C) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, việc định dự án đầu tư phát triển công ty chủ thể định? A) Hội đồng thành viên Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có từ thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát? B) 11 thành viên Trong công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức làm chủ sở hữu, chức danh hay phận quản lý sau bắt buộc công ty phải có? C) Kiểm soát viên Trong thời hạn quy định kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông Trong trường hợp chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tặng cho phần vốn điều lệ cho tổ chức khác công ty phải chuyển đổi thành loại hình nào? D) Công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sáng lập công ty cổ phần có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho người cổ đông sáng lập chấp thuận ai? A) Đại hội đồng cổ đông Trường hợpcó sai sót nội dung hình thức cổ phiếu công ty cổ phần phát hành quyền lợi ích người sở hữu có bị ảnh hưởng hay không? B) Không bị ảnh hưởng Trường hợp Cơ quanđăng kýkinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập công ty phải nộp giấy tờ cho Cơ quan đăng ký kinh doanh? D) Lý lịch tư pháp Trường hợp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 11 thành viên mà muốn thành lập Ban kiểm soát có hay không? D) Có thể thành lập phù hợp với yêu cầu quản trị công ty Trường hợp hợp công ty mà theo công ty hợp có thị phần từ 30% đến 50% thị trường liên quan đại diện hợp pháp công ty bị hợp phải thông báo cho quan sau đây? D) Cơ quan quản lý cạnh tranh Trường hợp Điều lệ công ty KHÔNG có quy định khác, tổ chức cổ đông công ty cổ phần có sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông ủy quyền tối đa người đại diện?A) 03 người Trường hợp sau chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên ủy quyền cho người khác thay thực quyền nghĩa vụ chủ sở hữu công ty? D) Chủ sở hữu bị tạm giam, bị kết án tù bị Tòa án tước quyền hành nghề Trường hợp chuyển nhượng thay đổi phần vốn góp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên dẫn đến thành viên công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình nào? C) Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Trường hợp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sử dụng phần vốn góp để trả nợ người nhận toán KHÔNG có quyền sử dụng phần vốn góp theo hình thức sau đây? A) Đương nhiên trở thành thành viên công ty 10 K Kể từ có định giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hoạt động sau đây? B) Ký kết hợp đồng để thực giải thể doanh nghiệp Kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập công ty cổ phần có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho cổ đông sáng lập khác thời hạn bao lâu? B) năm Kể từ năm 1986, kinh tế kế hoạch hóa tập trung không tồn tại, Việt Nam có thành phần kinh tế thúc đẩy phát triển công ty luật công ty? C) Kể từ có định giải thể doanh nghiệp mà doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp vi phạm điều pháp luật cấm làm bị truy cứu trách nhiệm gì? D) Trách nhiệm hành trách nhiệm hình sự, gây thiệt hại phải bồi thường KH Khi họp, thảo luận vấn đề công ty, chủ sở hữu công ty hợp danh có quyền biểu với số phiếu nào? D) Chủ sở hữu có phiếu phiếu điều lệ công ty quy định Khi công ty hợp danh kinh doanh thua lỗ, thành viên hợp danh phải có trách nhiệm sau đây? C) Chịu lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty Khi chủ sở hữu công ty hợp danh thành viên hợp danh chết, người thừa kế trở thành thành viên hợp danh nào? C) Hội đồng thành viên đồng ý Khái niệm chung công ty Việt Nam gắn với việc đời văn luật sau kể từ đất nước đổi mới? A) Luật Công ty năm 1990 H Hiện giới tồn mô hình hệ thống pháp luật công ty? B) Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên năm họp lần? A) lần 11 Hội đồng thành viên quan định cao công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Hội đồng thành viên họp định kỳ chủ thể hay văn quy định? A) Điều lệ công ty quy định Hợp đồng, giao dịch công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với đối tượng sau KHÔNG cần phải Hội đồng thành viên chấp thuận? D) Bạn bè, đối tác thành viên công ty Hệ thống pháp luật ảnh hưởng mạnh đến luật công ty châu Âu lục địa quốc gia nào? B) Đức Hình thức thể bên liên kết chủ thể hình thành công ty hình thức sau đây? C) Tổ chức Hình thức, số lượng nội dung dấu công ty chủ thể định? A) Công ty Hiệu lực nghị hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên tính từ ngày sau đây? C) Kể từ ngày nghị thông qua điều lệ công ty quy định khác NH Những chữ sau ký tự đặc biệt việc đặt tên công ty? D) Các ký tự F, J, Z,W Những công ty có vốn đầu tư thấp thường bị rơi vào vị thế trình cạnh tranh? B) Hoàn toàn bất lợi NG - NGH Người đại diện theo pháp luật gửi đề nghị giải thể cho quan đăng ký kinh doanh ngày làm việc sau toán hết khoản nợ? B) ngày Người thành lập công ty ký loại hợp đồng phục vụ cho việc thành lập hoạt động công ty giai đoạn trình đăng ký công ty? D) Trước trình đăng ký công ty 12 Nghị Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thông qua hình thức lấy ý kiến văn số thành viên sở hữu % vốn điều lệ tán thành? D) 65% Nghị Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thông qua hình thức sau đây? A) Bằng văn Nghị Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên tổ chức sở hữu thông qua có tỉ lệ thành viên dự họp tán thành? B) Hơn 50% Nghị chia công ty phải gửi đến tất chủ nợ thông báo cho người lao động biết thời hạn ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết? B) 15 ngày T Tài sản góp vốn vào công ty KHÔNG thể loại sau đây? D) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tài sản góp vốn trình công ty hoạt động chủ thể định định giá? D) Chủ sở hữu, hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh, Hội đồng quản trị công ty cổ phần thỏa thuận định giá Tài sản sau góp vốn vào công ty? D) Đồng Việt Nam ngoại tệ tự chuyển đổi Tài sản góp vốn thành lập công ty phải định giá chủ thể nào? A) Các thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc trí Tổ chức lại doanh nghiệp có hình thức phổ biến? C) Tổ chức sau tham gia định giá tài sản góp vốn thành lập công ty? B) Tổ chức định giá chuyên nghiệp Tổ chức thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu 35% vốn điều lệ ủy quyền tối đa người đại diện điều lệ công ty KHÔNG có quy định khác? B) 03 người Tổng giám đốc giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên KHÔNG có quyền sau đây? D) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty 13 PH Phần vốn góp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chưa góp chào bán theo định chủ thể nào? B) Hội đồng thành viên Phần vốn góp thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên công ty mua lại chuyển nhượng KHÔNG theo quy định trường hợp sau đây? D) Người thừa kế bị truất quyền thừa kế 14 ... người? C) 03 đến 07 người Công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần chia cổ đông, thành viên tài sản công ty để thành lập công ty mới? D) Từ hai công ty trở lên Công ty trách nhiệm hữu hạn thành... công ty Sau công ty bị chia chấm dứt tồn tại, công ty phải chịu khoản nợ, hợp đồng lao động nghĩa vụ tài sản theo phương án nào? D) Các công ty liên đới chịu trách nhiệm thoản thuận để số công ty. .. chịu trách nhiệm khoản nợ công ty Ơ Ở Việt Nam, trước năm 1986 có luật công ty chịu ảnh hưởng luật công ty quốc gia sau đây? C) Pháp M Mẫu dấu công ty phải công ty thông báo trước sử dụng đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Luật công ty so sánh hệ topica, Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Luật công ty so sánh hệ topica, Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Luật công ty so sánh hệ topica

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay