Bơi lội Bài giảng dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng

110 186 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:52

Bơi lội Bài giảng dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng là bộ tài liệu hay và rất hữu ích cho các bạn sinh viên và quý bạn đọc quan tâm. Đây là tài liệu hay trong Bộ tài liệu sưu tập gồm nhiều Bài tập THCS, THPT, luyện thi THPT Quốc gia, Giáo án, Luận văn, Khoá luận, Tiểu luận…và nhiều Giáo trình Đại học, cao đẳng của nhiều lĩnh vực: Toán, Lý, Hoá, Sinh…. Đây là nguồn tài liệu quý giá đầy đủ và rất cần thiết đối với các bạn sinh viên, học sinh, quý phụ huynh, quý đồng nghiệp và các giáo sinh tham khảo học tập. Xuất phát từ quá trình tìm tòi, trao đổi tài liệu, chúng tôi nhận thấy rằng để có được tài liệu mình cần và đủ là một điều không dễ, tốn nhiều thời gian, vì vậy, với mong muốn giúp bạn, giúp mình tôi tổng hợp và chuyển tải lên để quý vị tham khảo. Qua đây cũng gởi lời cảm ơn đến tác giả các bài viết liên quan đã tạo điều kiện cho chúng tôi có bộ sưu tập này. Trên tinh thần tôn trọng tác giả, chúng tôi vẫn giữ nguyên bản gốc.Trân trọng.ĐỊA CHỈ DANH MỤC TẠI LIỆU CẦN THAM KHẢOhttp:123doc.vntrangcanhan348169nguyenductrung.htmhoặc Đường dẫn: google > 123doc > Nguyễn Đức Trung > Tất cả (chọn mục Thành viên) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG BÀI GIẢNG MÔN BƠI LỘI GIẢNG VIÊN : HỒ VĂN CƢỜNG Quảng Ngãi, 12/2016 LỜI NÓI ĐẦU Bơi lội môn thể thao nhằm giáo dục kỹ quan trọng ngƣời, vận động dƣới nƣớc, giúp ngƣời tự vệ trƣớc hiểm họa môi trƣờng sông nƣớc, đồng thời phƣơng tiện giúp tăng cƣờng phát triển thể chất, góp phần tích cực phục vụ cho công tác nghiên cứu, sinh hoạt học tập, lao động sản xuất, quốc phòng ngƣời luyện tập Trong yêu cầu đổi đào tạo theo hệ thống tín trƣờng Đại học Phạm Văn Đồng, nhằm bƣớc nâng cao chất lƣợng đào tạo, đáp ứng với yêu cầu thực tế xã hội, biên soạn giảng môn bơi lội với thời lƣợng 01 tín chỉ, giảng dạy 30 tiết thực hành (SV tự nghiên cứu phần lý thuyết), sử dụng cho chuyên ngành CĐSP Giáo dục Thể chất (GDTC) trƣờng Đại học Phạm Văn Đồng Học phần bơi lội dành cho SV trình độ cao đẳng chuyên ngành sƣ phạm GDTC bao gồm phần lý thuyết chung, tập thực hành kỹ thuật bơi ếch, bơi trƣờn sấp, kỹ thuật xuất phát quay vòng bản, thực hành phƣơng pháp giảng dạy, hƣớng dẫn, tổ chức thi đấu, trọng tài môn bơi lội, đặc biệt kỹ thuật phƣơng pháp cứu đuối Trong xu hội nhập phát triển nƣớc ta nay, bơi lội trở thành nhu cầu cấp thiết ngƣời, lứa tuổi thiếu niên Do tính quan trọng môn bơi lội tƣơng lai, nên cấu trúc nội dung môn bơi lội nhằm trang bị cho SV tri thức lý luận thực hành kỹ thuật bơi với mục đích củng cố tăng cƣờng sức khỏe, hình thành ngƣời tập kỹ vận động môi trƣờng nƣớc, qua phát triển lực rèn luyện thể chất, khả tự rèn luyện thân thể, biết lựa chọn tập luyện môn thể thao dƣới nƣớc phù hợp với nhu cầu thân, góp phần đào tạo ngƣời SV nhà trƣờng chuyên nghiệp có đạo đức tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, có sức khỏe tốt, thích nghi đƣợc với môi trƣờng làm việc khác nhau, biết ứng dụng kỹ sống vào môi trƣờng học tập, rèn luyện hợp lý, đáp ứng đƣợc yêu cầu công tác sau Đề cƣơng giảng đƣợc biên soạn dựa giáo trình quy định Bộ Giáo dục-Đào tạo, kết hợp với tài liệu, sách tham khảo có liên quan, theo hƣớng tập trung vào vấn đề nhất, phù hợp với trình độ khả tiếp thu sinh viên, nhƣng đảm bảo nội dung chƣơng trình Để tiếp thu tốt nội dung giảng, SV cần tự nghiên cứu học tập kết hợp với tham khảo tài liệu, tự giác tích cực ôn tập, ngoại khóa thảo luận nhóm để nắm nội dung trọng tâm bài, đồng thời vận dụng vào hoạt động rèn luyện học tập thân nhƣ thực tiễn công tác sau Trong trình biên soạn không tránh khỏi thiếu sót, chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp chân tình quí thầy cô giáo, đồng nghiệp bạn sinh viên để tập giảng ngày hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG BÀI GIẢNG CĐSP Cao đẳng sƣ phạm GDTC Giáo dục thể chất GV Giáo viên HLV Huấn luyện viên SV Sinh viên TDTT Thể dục thể thao VĐV Vận động viên PHẦN TRI THỨC CƠ BẢN VỀ BƠI LỘI (SV tự nghiên cứu) Chƣơng KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BƠI LỘI 1.1 Giới thiệu sơ lƣợc môn Bơi lội Bơi lội một môn thể thao dƣới nƣớc, tác động vận động toàn thân, đặc biệt đạp chân, quạt tay nƣớc mà ngƣời chuyển động vƣợt đƣợc quãng đƣờng dƣới nƣớc với tốc độ khác Có thể hiểu bơi lội hoạt động có ý thức dựa vào tác dụng lẫn động tác thể ngƣời bơi với nƣớc để nổi, tiến trƣớc bơi lặn nƣớc Bơi lội đƣợc đời trình lao động sản xuất chống lại thiên tai, địch họa loài ngƣời Nó có mối quan hệ chặt chẽ với sinh tồn, sản xuất, sinh hoạt, phát triển, đổi với hình thành xã hội loài ngƣời Môn bơi lội có nội dung rộng Hiện nay, thi đấu Đại hội Olympic giải vô địch Bơi lội giới bao gồm bốn phần: Bơi thể thao, nhảy cầu, bóng nƣớc bơi nghệ thuật Bốn phần thực tế sớm trở thành bốn môn thi đấu độc lập Hình thức bơi môn bơi lội đa dạng, phong phú Các hình thức bơi lội lƣu truyền dân gian có: Bơi tô tô, bơi chải, bơi đứng, bơi nghiêng số cách bơi luật lệ khác Do kỹ thuật kiểu bơi không hợp lý, tạo tốc độ chậm lại tốn sức nên thi đấu bơi, bị thải loại Hiện loại hình hoạt động bơi lội đƣợc phát triển rộng rãi, gồm loại sau: 1.1.1 Bơi thể thao Bơi thể thao kiểu bơi đại đƣợc sử dụng thi đấu bơi Đại hội Thể dục Thể thao nƣớc quốc tế Trong số kiểu bơi thể thao có kiểu bắt chƣớc cách bơi đƣợc đặt theo tên động vật Ví dụ nhƣ bơi ếch, bơi bƣớm Có kiểu bơi lại đƣợc đặt tên dựa vào tƣ bơi nhƣ bơi ngửa, bơi trƣờn sấp Cùng với phát triển bơi thể thao, nội dung thi đấu bơi thể thao phong phú, bao gồm: bơi trƣờn sấp, trƣờn ngửa, bơi ếch bơi bƣớm Đồng thời tổ hợp bốn kiểu bơi (bơi hỗn hợp cá nhân tiếp sức hỗn hợp) trở thành môn thi đấu thức Hiện nay, luật thi đấu bơi công nhận kỷ lục thi đấu bể bơi 50m tiêu chuẩn Để thích ứng với yêu cầu thi đấu huấn luyện, năm mùa đông thi đấu bơi quốc tế bể 25m, nhằm kiểm tra hiệu huấn luyện, nâng cao kỹ thuật quay vòng, nên lực thi đấu ngày đƣợc nhiều nƣớc khu vực giới coi trọng Bảng Các môn thi đấu bơi lội Kiểu bơi Cự ly thi đấu Nam Nữ Bơi tự (trƣờn sấp) 50m, 100m 50m, 100m 200m, 400m 200m, 400m Bơi trƣờn ngửa 100m, 200m 100m, 200m Bơi ếch 100m, 200m 100m, 200m Bơi bƣớm 100m, 200m 100m, 200m Bơi hỗn hợp cá nhân 200m, 400m 200m, 400m Tiếp sức bơi tự x 100m, x 100m, x 200m x 200m Tiếp sức hỗn hợp x 100m x 100m (Bốn kiểu bơi) Ghi Đại hội Olympic không thi đấu 800m tự nam 1500m tự nữ Các nhóm tuổi (thanh thiếu niên, nhi đồng có thi đấu cự ly 50 m) Nội dung thi đấu nhƣ Nội dung thi đấu nhƣ Bƣớm, ngửa, ếch, trƣờn Đại hội Olympic không thi đấu tiếp sức x 200m nữ Bƣớm, ngửa, ếch, trƣờn 1.1.2 Bơi thực dụng Bơi thực dụng bao gồm bơi đứng, bơi nghiêng, bơi ếch, bơi ngửa, lặn, kỹ thuật cứu đuối nƣớc, bơi vũ trang, bơi vƣợt sông, biển… Sự phân biệt bơi thể thao với bơi thực dụng tƣơng đối Bơi thực dụng hoạt động bơi trực tiếp phục vụ cho lao động sản xuất, quân sinh hoạt hàng ngày Ví dụ nhƣ bơi thực dụng có lúc sử dụng bơi trƣờn ngửa để cứu đuối bơi thƣ giãn có lúc ngƣời ta dùng kiểu bơi ngửa, kiểu bơi không nằm bơi thực dụng 1.1.3 Bơi thể thao loại đặc biệt (đặc chủng) - Bơi cự ly dài (bơi Marathon): Mục đích kiểu bơi nhằm lập kỷ lục thời gian độ dài Ví dụ:VĐV ngƣời Ý lập kỷ lục bơi 225km với thời gian 100 - Bơi vƣợt eo biển: Năm 1875, vận động viên M.Weibe Anh Quốc bơi vƣợt qua eo biển Măng-xơ có độ rộng (chiếu theo đƣờng thẳng) 20,51 hải lí, hết 21 45 phút Từ 1950 trở lại đây, bơi vƣợt eo biển thu hút đông đảo vận động viên tham gia, có nữ vận động viên - Môn lặn tốc độ: Môn lặn tốc độ gọi môn thể thao dƣới nƣớc, thƣờng tiến hành thi đấu môn: lặn vòi mắt kính chân vịt cự ly 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 1850m tiếp sức x 100m, x 200m, cho nam nữ Lặn nín thở (đội mũ bịt mặt mang chân vịt) thi đấu cự ly 50m, lặn khí tài (mang bình lặn, mắt kính chân vịt, thi đấu cự ly 100m, 400m, 800m)… 1.1.4 Bơi lội quần chúng Hoạt động bơi lội quần chúng lấy tiêu chí tăng cƣờng thể chất nhằm làm phong phú sống tinh thần nhƣ bơi hồi phục sức khoẻ, bơi thƣ giãn, trò chơi dƣới nƣớc, bơi tăng cƣờng sức khoẻ, bơi giảm béo…, phát triển mạnh mẽ nhiều nơi giới trở thành phận cấu thành bơi lội đại Loại hình bơi lội không đòi hỏi kỹ thuật cao, tốc độ nhanh, đồng thời lại có hình thức hoạt động đơn giản, đa dạng Vì vậy, ngày đƣợc nhiều ngƣời yêu thích, với bơi thể thao trở thành phận quan trọng môn bơi lội đại Hiện bơi lội đƣợc phân loại theo biểu đồ sau: 1.2 Sơ lƣợc lịch sử phát triển môn bơi lội 1.2.1 Nguồn gốc môn bơi lội Ngƣời ta biết bơi lội đời cách hàng nghìn năm La Mã, Hy Lạp, Ai Cập, Trung Quốc Trong xã hội nguyên thủy, ngƣời sinh sống chủ yếu nghề săn bắn, có săn động vật dƣới nƣớc Trong di thời kỳ đồ đá, ngƣời ta phát thấy công cụ giống nhƣ tên bắn cá, đƣợc khắc chạm đồ đá có niên đại cách 5000 năm Điều cho thấy loài ngƣời lúc sống triền núi ven sông, dựa vào săn bắn động vật mặt đất bắt cá dƣới nƣớc để mƣu sinh Lao động sản xuất, đấu tranh với thiên tai, địch họa để sinh tồn, tạo kỹ bơi lội 1.2.2 Sự phát triển bơi lội Olympic đại Năm 1896, tiến hành Đại hội Olympic đại lần thứ Aten (Hy Lạp), bơi lội môn đƣợc đƣa vào chƣơng trình thi đấu thức Khi đó, thi đấu cự ly bơi tự do: 100m, 500m, 1000m Vận động viên Hungari Ha-ốt giành danh hiệu vô địch cự ly 100m tự với thành tích 1’22”2 Sau đó, năm lần đại hội đƣợc tổ chức sau lần đại hội số cự ly kiểu bơi lại đƣợc đƣa thêm vào chƣơng trình thi đấu Năm 1908, tổ chức Đại hội Olympic lần thứ IV Luân Đôn (Anh) thành lập Liên đoàn bơi lội nghiệp dƣ quốc tế, thẩm định kỷ lục giới, cự ly bơi, đồng thời xây dựng luật thi đấu bơi quốc tế Năm 1912, Đại hội Olympic lần thứ V tổ chức Thụy Điển, bơi lội nữ bơi tiếp sức x 100m tự đƣợc đƣa vào chƣơng trình Đại hội Từ Đại hội Olympic lần thứ đến lần thứ năm, đội bơi Hungari, Anh, Mỹ, Đức, Úc lần lƣợt giành đƣợc vô địch Olympic lần thứ VI phải hoãn lại chiến tranh giới lần thứ Từ Olympic lần thứ VII đến lần thứ IX đội Bơi Mỹ giành ƣu Olympic lần thứ X, XI VĐV nam Nhật Bản, nữ Mỹ, Hà Lan giành ƣu Đại chiến Thế giới lần thứ hai khiến cho Olympic bị gián đoạn hai đại hội Olympic lần thứ XIV, Mỹ giành 8/11 chức vô địch bơi đại hội Đại hội Olympic lần thứ XV, Mỹ giành 4/6 danh hiệu vô địch bơi nam, Hungari giành 4/5 chức vô địch bơi nữ Sau Olympic lần thứ XV, năm 1952 Liên đoàn bơi lội Quốc tế định tách bơi bƣớm khỏi bơi ếch Từ đó, bơi thể thao phát triển thành kiểu bơi Olympic lần thứ XVI, đội bơi Úc giành 8/13 danh hiệu vô địch môn bơi Từ năm 1970 trở đi, đội bơi Cộng hoà Dân chủ Đức (cũ) vƣợt lên Năm 1973 giải vô địch bơi giới lần thứ Đại hội Olympic lần thứ XXI, đội Cộng hoà Dân chủ Đức giành đƣợc 11 danh hiệu vô địch bơi lội nữ Đại hội Olympic năm 1980 Matxcơva (Liên Xô cũ) năm 1984 Los Angeles (Mỹ), bất đồng số nƣớc, hai đại hội đủ vận động viên xuất sắc tham gia nên không phản ánh cách toàn diện thành tích môn bơi Năm 1988 Đại hội Olympic lần thứ XXIV Seun (Hàn Quốc), đội bơi Cộng hoà Dân chủ Đức giành chức vô địch 10 cự ly nữ Tính đến năm 2000, tổ chức đƣợc 27 Đại hội Olimpic, tổng số huy chƣơng vàng môn bơi lội mà nƣớc giành đƣợc qua Đại hội Olympic nhiều Trong hai mƣơi năm trở lại đây, số lƣợng vận động viên tham gia thi đấu bơi ngày tăng lên, thiết bị dụng cụ, bể bơi ngày đại hoá, tuyển chọn giảng dạy huấn luyện vận động viên bơi, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật cách rộng rãi Vì vậy, trình độ kỹ thuật vận động viên bơi giới, thành tích cự ly bơi nâng cao nhanh chóng, kỷ lục bơi giới đƣợc thiết lập Thành tích bơi 100m tự nam vƣợt ngƣỡng 49 giây Thời gian năm tổ chức thi đấu bơi Olympic lần, không đáp ứng đƣợc nhu cầu phát triển môn bơi lội giới Để phát triển tốt thúc đẩy giao lƣu kỹ thuật bơi lội, Liên đoàn Bơi Quốc tế định năm tổ chức lần cúp Bơi giới Cúp Bơi giới lần tổ chức Tôkyô (Nhật Bản) tháng 9/1979, nhƣ năm có lần thi đấu bơi lội giới 1.2.3 Lịch sử phát triển môn bơi lội Việt Nam Về lịch sử, chƣa có chứng thuyết phục để khẳng định niên đại đời môn bơi lội Việt Nam Tuy nhiên, theo tƣ liệu cho thấy: Phong trào bơi lội Việt Nam có bề dày lịch sử nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nƣớc truyền thống thƣợng võ dân tộc từ xƣa ngày Năm 938 sông Bạch Đằng, Ngô Quyền đại thắng quân Nam Hán, tƣớng giặc Hoàng Thao phải chết đuối Tháng năm Mậu Tý (1288) dòng sông lịch sử này, Trần Hƣng Đạo phá tan quân Nguyên, Yết Kiêu dùng tài bơi lội bắt sống tƣớng giặc mang Thời Lê Lợi đánh quân Minh, danh tƣớng Trịnh Khả, Bùi Vị đội cỏ, đánh đắm thuyền địch chiến công oanh liệt khác ông cha ta dòng sông lịch sử đất nƣớc anh hùng mà bơi lội góp phần đáng kể Đến năm 1928, khánh thành bể bơi Thủ Đức-Gia Định võ quan Hải quân Pháp tiến hành thi đấu bơi, số ngƣời Việt Nam quan sát học đƣợc cách bơi cận đại ngƣời Pháp, đồng thời truyền bá cho ngƣời yêu thích bơi lội Bắc, Trung Nam kỳ Với óc sáng tạo tính cần cù tập luyện, thời gian từ năm 1928 – 1945, hầu hết kỷ lục bơi Đông Dƣơng ngƣời Pháp thiết lập bị vận động viên Việt Nam nắm giữ Trong năm kháng chiến chống Pháp, bơi thể thao hầu nhƣ không đƣợc phát triển mà tập trung vào bơi thực dụng phục vụ sản xuất chiến đấu Năm 1958, Hội Bơi lội Việt Nam đƣợc thành lập, đến năm 1962 hầu hết kỷ lục Đông dƣơng cũ bị phá Năm 1966, Đại hội Thể dục thể thao nƣớc trỗi dậy, đoàn bơi lội Việt Nam giành đƣợc huy chƣơng vàng, ba huy chƣơng bạc, ba huy chƣơng đồng Đại hội tiểu GANEFO châu Á Năm 1980, lần đầu tiên, đoàn bơi lội Việt Nam tham dự Đại hội Olympic lần thứ 22 tổ chức Maxcơva, đánh dấu thời kỳ hội nhập bơi thể thao Việt Nam với phong trào bơi thể thao giới Sau dốc nƣớc xong, đặt ngƣời bị đuối lên chiếu khô để hô hấp nhân tạo Có nhiều phƣơng pháp hô hấp nhân tạo, nhƣng phƣong pháp hà thổi ngạt phƣơng pháp có hiệu tƣơng đối tốt, đồng thời tiến hành xoa bóp tim từ phía ngực Tay bóp chặt mũi ngƣời bị đuối thổi mạnh Sau thổi xong, bỏ tay bóp mũi Cứ nhƣ tiến hành nhiều lần, phút khoảng 14–20 lần Cần làm liên tục, lúc đầu chậm sau tăng nhanh dần ngƣời bị đuối nƣớc hồi phục hô hấp Xoa bóp tim ngực tiến hành đồng thời với hô hấp nhân tạo Khi làm hô hấp nhân tạo cho ngƣời bị đuối cần dùng sức ấn mạnh từ phía ngón tay xuống cùi tay để nạn nhân thở Sau lại từ từ nới lỏng tay để ngƣời bị đuối thở vào (xem Hình 3.22) Hình 3.22 Nếu đặt ngƣời bị đuối nƣớc tƣ nằm ngửa, dƣới lƣng phần sát mông nên lót đệm gối mỏng để nâng cao phần bụng ngƣời bị đuối nƣớc, chân ngƣời bị nạn co gối, tay đƣa thẳng phía trƣớc đầu, dùng chăn đắp lên nửa ngƣời để giữ ấm Kéo đầu lƣỡi thò miệng dùng gỗ đặt vào hai hàm ngƣời bị đuối để miệng họ há rộng Ngƣời cấp cứu quỳ bên cạnh, hai tay cầm hai cổ tay ngƣời bị đuối nƣớc, đƣa từ trƣớc đầu xuống ngang ngực, sau gập khuỷu tay lại, dùng sức ấn hai cánh tay ép vào lồng ngực ngƣời bị đuối nƣớc Động tác hô hấp nhân tạo đƣợc làm theo nhịp thở khoảng 18-20 lần/phút Ngoài hô hấp nhân tạo theo kiểu nằm nghiêng Ngƣời bị đuối nằm tƣ nghiêng chân co chân duỗi, ngƣời cấp cứu ngồi quỳ bên cạnh, dùng hai tay cầm cổ tay ngƣời bị đuối nƣớc đƣa trƣớc đầu sau đƣa cạnh thân gập khuỷu 95 tay họ lại dùng sức ấn vào ngực động tác hô hấp đƣợc đƣợc làm theo nhịp thở 18-20 lần/phút (xem Hình 3.23) Hình 3.23 Trong hô hấp nhân tạo thấy tình hình biến chuyển tốt nên kịp thời đƣa ngƣời bị đuối nƣớc đến bệnh viện, lúc vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện cần phải trì hô hấp nhân tạo liên tục 3.3.3 Các tập thực hành cứu đuối 3.3.3.1 Bài tập 1: Bài tập nhảy vào nƣớc Mục đích: Nắm đƣợc kỹ thuật xuất phát vào nƣớc cấp cứu ngƣời bị đuối nƣớc Cách thực hiện: Đứng bờ cách mép bể bơi 2-3m, sau chạy đến mép bể bật chếch trƣớc tƣ thân ngƣời thẳng góc với mặt nƣớc, hai chân dạng thẳng trƣớc sau, hai tay khuỳnh sang hai bên, hóp ngực Sau chạm nƣớc, chân nhanh chóng khép lại, hai tay ấn xuống để giữ cho đầu mặt nƣớc Yêu cầu: Hiểu rõ yếu lĩnh tập nhảy, không đƣợc nhảy cao xa, chủ yếu cho sau vào nƣớc đầu mặt nƣớc Khối lƣợng: Mỗi ngƣời tập nhảy lặp lại từ 8-10 lần buổi tập 3.3.3.2 Bài tập 2: Bơi gần đến ngƣời bị đuối nƣớc Mục đích: Làm quen với việc bơi đến gần bị nạn cứu đuối Cách thực hiện: Dùng kỹ thuật bơi trƣờn bơi ếch cao đầu, mắt nhìn không rời mục tiêu Có thể chia hai nhóm, nhóm làm nhóm bị đuối nhóm làm cứu đuối, thay phiên tiến hành Yêu cầu: Không đƣợc bơi lệch khỏi mục tiêu Khối lƣợng: Lặp lại từ 6-8 lần buổi tập 3.3.3.3 Bài tập 3: Gỡ thoát cạn 96 Mục đích: Làm quen nắm vững cách gỡ thoát bị ngƣời bị nạn ôm, túm nguy hiểm Cách thực hiện: Chia hai nhóm nhóm làm nhóm bị đuối nhóm làm cứu đuối, hai nhóm đứng thành hai hàng, lần lƣợt thực việc gỡ thoát tình bị ôm, túm sau Yêu cầu: Làm theo yếu lĩnh trình bày phần phân tích kỹ thuật Khối lƣợng: Mỗi nhóm thực gỡ tháo –6 lần buổi tập 3.3.3.4 Bài tập 4: Gỡ thoát dƣới nƣớc Mục đích: Nắm vững kỹ thuật cách gỡ thoát đuối nƣớc cứu đuối Cách thực hiện: Giống tập nhƣng tiến hành dƣới nƣớc 3.3.3.5 Bài tập 5: Bơi dìu ngƣời bị đuối vào bờ Mục đích: Giúp lĩnh hội đƣợc cách bơi dìu ngƣời bơi ếch bơi trƣờn qua cách túm, nâng gáy, nách Cách thực hiện: Chia hai nhóm: nhóm làm nhóm bị đuối nƣớc nhóm lại dùng cách túm nâng gáy nách để dìu ngƣời bị đuối nƣớc di chuyển vào bờ Cự ly kéo ngƣời khoảng 5-10m Yêu cầu: Ngƣời làm vai bị đuối nƣớc nên thả lỏng thể Ngƣời đến cứu dùng kỹ thuật đập, đạp chân tay lại để bơi Khối lƣợng: Mỗi ngƣời thực bơi dìu ngƣời 4-5 lần, cự ly khoảng 5-10m 3.3.3.6 Bài tập 6: Kéo ngƣời bị đuối lên bờ Mục đích: Làm quen nắm đƣợc phƣơng pháp kéo ngƣời bị đuối lên bờ cách an toàn Cách thực hiện: Chia hai nhóm: nhóm làm nhóm bị đuối nƣớc nhóm lại đóng vai cứu đuối tiến hành tập kéo ngƣời lên bờ ngƣời thực yếu lĩnh từ để giữ tay ngƣời đến việc xoay lƣng họ vào bờ nhúng xuống kéo lên Yêu cầu: Phải thực khu mép bể bơi trơn nhẵn có chuẩn bị số bạt để cạnh bể, nhằm tránh làm xây xát cho ngƣời bị kéo lên thành bể Khối lƣợng: Mỗi ngƣời lần lƣợt kéo ngƣời bị đuối nƣớc lên bờ 3-4 lần 97 3.3.3.7 Bài tập 7: Hô hấp nhân tạo Mục đích: Giúp nắm vững trình tự yếu lĩnh hô hấp nhân tạo Cách tiến hành: Một nhóm làm nhóm bị đuối nƣớc nhóm nhóm cấp cứu Nhóm cấp cứu lần lƣợt tiến hành công việc nhƣ sau: Dốc nƣớc, làm vệ sinh miệng mũi, hô hấp nhân tạo theo kiểu: ngƣời bị đuối nằm nghiêng, nằm sấp nằm ngửa Sau làm xong lần đổi nhóm Yêu cầu: Bám sát nội dung cách làm phần việc trình bày phần phân tích để tiến hành nghiêm túc coi nhƣ tình có thật Khối lƣợng: Mỗi ngƣời tiến hành theo trình tự cấp cứu từ 2-3 lần * Bài tập ngoại khóa: Tập lặp lại biện pháp kỹ thuật cứu đuối Ôn củng cố hoàn thiện kỹ thuật cứu đuối * Thảo luận nhóm: Trình bày quy trình kỹ thuật chủ yếu dùng cứu đuối Các quy trình kỹ thuật chủ yếu dùng cứu đuối gì? Tìm thống kê sai lầm thƣờng mắc trình thực kỹ thuật động tác cứu đuối Các biện pháp sửa sai PHẦN 3: MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT BƠI CƠ BẢN ÁP DỤNG TRONG THI ĐẤU CẤP CƠ SỞ (HUYỆN, XÃ, TRƢỜNG HỌC) Chƣơng CÁC ĐIỀU LUẬT QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TRỌNG TÀI, THI ĐẤU, CÁC KIỂU BƠI (3 tiết) 1.1 Các quy định chung trọng tài 1.1.1 Điều 1: Số nhân viên trọng tài thi bơi cấp sở, tùy theo quy mô thi, có số lƣợng trọng tài nhƣ sau: Tổng trọng tài: ngƣời Trọng tài đích: 1-2 ngƣời Trọng tài phát lệnh: 1ngƣời Trọng tài thƣ ký: 2-3 ngƣời 98 Trọng tài bấm giờ: 7-9 ngƣời (mỗi đƣờng bơi có ngƣời, tổ trƣởng) Trọng tài kỹ thuật quay vòng: ngƣời Trọng tài kỹ thuật đƣờng bơi: ngƣời Trọng tài kéo dây phạm quy: ngƣời Trọng tài liên lạc: 1-2 ngƣời Trọng tài phát thanh: ngƣời Trọng tài gọi tên VĐV: ngƣời 1.1.2 Điều 2: Chức trách trọng tài Phần trình bày phần chức nhiệm vụ trọng tài phận 1.2 Các quy định chung thi đấu 1.2.1 Điều 1: Các biện pháp tham gia Các đơn vị tham gia phải dựa vào quy định điều lệ thi đấu để xác định số ngƣời tham gia thi đấu cự ly Số cự ly VĐV đƣợc tham gia làm thủ tục đăng ký phải thời gian quy định Sau đăng ký không đƣợc thay đổi ngƣời cự ly thi đấu Đơn vị đăng ký thi đấu tiếp sức phải chọn ngƣời số VĐV đăng ký Trƣớc thi đấu tiếp sức phải nộp giấy báo thứ tự VĐV tham gia thi đấu đợt thi cho trọng tài thƣ ký, không quyền thi đấu Nếu tự ý thay đổi thứ tự thay đổi ngƣời dang sách đăng ký vào bơi coi nhƣ đội bơi tiếp sức cự ly phạm lỗi bị loại 1.2.2 Điều 2: Sắp xếp thi đấu Trong thi đấu bơi sở thƣờng sử dụng đấu loại trực tiếp, thứ hạng VĐV đƣợc xếp hạng theo thành tích từ cao xuống thấp Vì vậy, cự ly VĐV đƣợc xếp thành số đợt bơi Nguyên tắc chung xếp đợt bơi có VĐV đội xếp lần lƣợt từ đƣờng bơi số1 đƣờng bơi cuối, sau vòng trở lại đƣờng bơi số 99 Nếu số đội tham gia không vƣợt số đƣờng bơi việc xếp số VĐV theo số bốc thăm lãnh đội HLV Nếu số đội tham gia vƣợt số đƣờng bơi, đƣờng bơi trùng đƣợc bố trí lần lƣợt thay phiên Ngoài cần lƣu ý, không đƣợc xếp 1đợt bơi có cự ly kiểu bơi khác (trừ đợt bơi cuối, lại 1-2 VĐV thi thêm) xen kẽ Khi thi đấu cự ly 50m xuất phát đầu bể bơi theo định ban tổ chức, song thứ tự đƣờng bơi không thay đổi 1.2.3 Điều 3: Xuất phát Xuất phát bơi tự (trƣờn sấp), bơi ếch bơi bƣớm đƣợc tiến hành bục xuất phát Bơi ngửa đƣợc xuất phát dƣới nƣớc Khi nghe tín hiệu còi trọng tài phát lệnh, VĐV đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục thi đấu đứng vào bên phải bục xuất phát (VĐV xuất phát bơi ngửa, phải nhẩy xuống nƣớc) Khi nghe tín hiệu còi 2, VĐV đứng lên mặt bục xuất phát (VĐV bơi ngửa, bơi vào thành bể nắm tay vào thành chữ H bục xuất phát Khi nghe trọng tài phát lệnh “chuẩn bị” VĐV làm tƣ chuẩn bị xuất phát Khi nghe tiếng súng nổ hô trọng tài phát lệnh đƣợc quyền xuất phát Bất kể động tác xuất phát trƣớc tín hiệu cho phép, bị coi phạm lỗi, trọng tài gọi VĐV dừng lại để tiến hành cho xuất phát lại VĐV phạm lỗi lần bị phạt cảnh cáo Trong lần xuất phát thứ 2, VĐV phạm lỗi xuất phát bị loại bỏ tƣ cách thi đấu hủy thành tích thi đấu lần Nếu trƣớc phát tín hiệu xuất phát, có VĐV cố tình cƣớp xuất phát không phát tín hiệu xuất phát, mà phải hủy bỏ tƣ cách thi đấu cự ly VĐV phạm lỗi, cho xuất phát lại Ghi chú: Vì lỗi trọng tài khí tài có cố mà dẫn đến phạm lỗi, trọng tài phát lệnh gọi VĐV dừng lại xuất phát lại không coi lần phạm lỗi xuất phát 1.2.4 Điều 4: Ghi (bấm tay) 100 Bất kỳ thi đấu phải sử dụng đồng hồ có độ xác cao tính đƣợc thành tích tối thiểu từ 1/10 giây trở lên đến 1/100 giây Khi xác định thành tích đồng hồ, nên xem phút trƣớc, đến giây, phần trăm giây sau Nếu đƣờng bơi có đồng hồ lấy thành tích trung bình cộng Nếu trọng tài thứ hạng trọng tài bấm có chênh thành tích đƣợc điều chỉnh ngang điều chỉnh hợp lý với thứ hạng đích 1.2.5 Điều 5: Thi đấu phạm lỗi VĐV thi đấu phải bơi hết cự ly đƣờng bơi mình, không bị coi phạm lỗi bị loại Bơi đƣờng bơi dùng phƣơng thức cản trở VĐV khác bị loại Nếu VĐV không phạm lỗi mà bị VĐV khác phạm lỗi làm giảm thành tích thi đấu đƣợc bơi lại Nếu đợt thi chung kết tổ chức lại đợt thi (loại VĐV phạm lỗi) Khi quay vòng, phải đƣợc tiến hành vị trí quay vòng đƣờng bơi mình, không bị coi phạm lỗi Khi bơi đƣờng bơi, VĐV dừng lại đứng lại chỗ coi nhƣ không phạm lỗi, nhƣng di chuyển trƣớc coi nhƣ phạm lỗi Trong thi đấu, VĐV không đƣợc mang vật có lợi cho ngƣời tạo thêm lực đẩy ngƣời trƣớc, vi phạm bị coi phạm lỗi Trong đội bơi tiếp sức có ngƣời trở lên (tùy theo điều lệ), đội, ngƣời đƣợc bơi lần, số ngƣời bơi tiếp sức phạm lỗi, đội bơi tiếp sức bị loại Khi bơi tiếp sức, ngƣời bơi trƣớc chƣa chạm đích mà ngƣời bơi sau xuất phát rời bục, coi nhƣ phạm lỗi Nếu ngƣời xuất phát tiếp sức thấy xuất phát sớm, bơi quay trở lại chạm vào thành bể tiếp tục bơi, không bị coi phạm lỗi Khi tiến hành đợt bơi trƣớc, VĐV đợt bơi sau xuống nƣớc bị tƣớc quyền thi đấu đợt bơi mà họ đăng ký 101 Các đội bơi tiếp sức thi đấu, VĐV đội chƣa đến lƣợt thi lại xuống nƣớc trƣớc, đội bị xử phạm lỗi Trong thi đấu, có VĐV có thành tích, cho tiến hành thi đấu lại xếp thứ hạng 1.3 Quy định thi đấu kiểu bơi 1.3.1 Điều 1: Bơi tự Trong thi đấu bơi tự do, VĐV dùng kiểu bơi để bơi Khi quay vòng, cần phận thể chạm vào thành bể hợp lệ 1.3.2 Điều 2: Bơi ếch Sau lần xuất phát lần quay vòng, động tác quay vòng thứ nhất, phải giữ tƣ nằm sấp, hai vai ngang với mặt nƣớc Tất động tác hai tay, hai chân phải làm đồng thời có độ cao ngang nhau, tay chân không làm động tác so le thay Hai tay phải duỗi lúc dƣới nƣớc từ phía ngực trƣớc Hai khuỷu tay quạt nƣớc không đƣợc nhô lên mặt nƣớc Ngoài động tác quạt tay dài, xuất phát quay vòng động tác quạt tay khác không đƣợc vƣợt ngực Trong trình đạp chân, phải bẻ bàn chân ngoài, không cho phép làm động tác xỉa nƣớc, đập chân trƣờn sấp chân bƣớm cho phép chân đạp nƣớc nhô chân cao lên mặt nƣớc Mỗi quay vòng chạm đích, hai tay phải chạm thành bể lúc có độ cao ngang nhau, dƣới mặt nƣớc Sau kết thúc động tác quạt nƣớc cuối để chạm tay thành bể làm động tác quay vòng hay chạm đích, đầu chìm vào nƣớc, nhƣng động tác phối hợp hoàn chỉnh không hoàn chỉnh trƣớc chạm tay thành bể, đầu phải có phận nhô lên mặt nƣớc Sau chu kỳ hoàn chỉnh động tác phối hợp đạp chân, quạt tay phải có phận đầu nhô khỏi mặt nƣớc Khi xuất phát quay vòng, cho phép lần quạt tay dài lần đạp chân đƣợc thực nƣớc, song lần quạt tay thứ đầu buộc phải nhô lên mặt nƣớc 1.3.3 Điều 3: Bơi ngửa (tự nghiên cứu) 102 1.3.4 Điều 4: Bơi bƣớm (tự nghiên cứu) 1.3.5 Điều 5: Bơi hỗn hợp Bơi hỗn hợp cá nhân: Bơi bƣớm – bơi ngửa – bơi ếch – bơi trƣờn sấp Bơi tiếp sức hỗn hợp phải theo trình tự sau: Bơi ngửa – bơi ếch - bơi bƣớm – bơi trƣờn sấp Trong bơi hỗn hợp cá nhân, chuyển từ bơi ngửa sang bơi ếch trƣớc thay ngƣời tƣ nằm ngửa sang tƣ nằm sấp, tay phải chạm thành bể Chƣơng CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BỂ BƠI VÀ THIẾT BỊ DỤNG CỤ THI ĐẤU BƠI (1 tiết) 2.1 Điều 1: Bể bơi Bể bơi có chiều dài 50m 25 m, chiều rộng 21m 25m Trên thành đứng hai đầu bể bơi, phải có khoảng trống cao từ 30-80cm so với mặt nƣớc Trong thi đấu quốc tế, quy cách đƣợc tổng trọng tài ban tổ chức xác nhận Độ sâu tối thiểu bể bơi 2m, nơi quay vòng phải thiết kế gạch chống trơn Nếu bể bơi có bể nhảy cầu bể phải có khoảng rộng 5m Phía dƣới mặt nƣớc khoảng 1,2m thiết kế bục đứng nghỉ, mặt bục có độ rộng khoảng 10-15cm Hai thành dọc bể bơi có thiết kế máng tràn, có độ cao ngang mặt nƣớc để đảm bảo chống song giữ mặt nƣớc ổn định Nƣớc bể bơi có nhiệt độ 26oC ± 1oC Bể bơi trời có nhiệt độ thấp không dƣới 25oC Khi thi đấu, mặt nƣớc phải yên tĩnh, bể bơi có lọc tuần hoàn phải hạn chế dòng chảy nhỏ không tạo sóng xoáy Nƣớc phải có độ nhìn rõ vạch đƣờng bơi, dƣới đáy bể vô trùng Ánh sáng bể bơi không đƣợc thấp 1500 lock đơn vị đo ánh sáng 2.2 Điều 2: Đƣờng bơi, phao phân đƣờng bơi vạch mốc Nếu bể có đƣờng bơi dùng dây phao để phân đƣờng bơi Mỗi đƣờng bơi rộng 2,5m Dây phao số số cách thành bể 0,5m (hoặc 2,5m) 103 Dây phao phải đƣợc kéo căng mặt nƣớc, mốc cố định dây phao phải nằm lọt thành bể Các phao dây phao có bán kính 5-15cm Ở hai đầu dây phao cách hai thành đầu bể 5m, phao phải có màu đỏ (khác với màu đoạn từ 5-45m) Giữa hai đƣờng bơi cho phép dùng dây phao phân cách đƣờng bơi Vạch mốc đƣờng bơi: Phía dƣới đáy bể đƣờng bơi có vạch mốc màu sẫm rộng 20-30cm nằm đƣờng bơi Vạch có độ dài 46m (bể 50m) 21m (25m) Hai đầu vạch cách thành bể 2m Hai đầu vạch mốc thiết kế vạch dài 1m nằm ngang vuông góc đối xứng, đồng thời nối liền hai đầu vạch mốc dọc đƣờng bơi Khoảng cách từ tâm vạch mốc đƣờng bơi sang tâm vạch mốc đƣờng bơi bên cạnh có độ rộng 2,5m Vạch mốc đầu thành bể phải nằm thành bể nơi VĐV chạm đích quay vòng Vạch có độ rộng 20-30cm kéo dài từ mép bể xuống dáy dây phao phân đƣờng bơi, đồng thời thiết kế vạch vuông góc đối xứng với vạch mốc đầu thành bể có chiều dài 50cm, rộng 20-30cm, nằm vị trí cách mặt nƣớc khoảng 30cm 2.3 Điều 3: Bục xuất phát Bục xuất phát phải thiết kế vị trí thành bể, nằm trung tâm chiều rộng đƣờng bơi, mép trƣớc bục xuất phát cao mặt nƣớc bể từ 50-75cm, mặt bục hình vuông chiều 50cm, có độ nghiêng trƣớc 10o Trên mặt bục phải lát gạch chống trơn Mặt trƣớc bục phải thẳng đứng với thành đầu bể bơi Bục xuất phát cần vững đàn tính, đồng thời đảm bảo cho VĐV bám vào mép trƣớc mép hai bên, mặt bục xuất phát có độ dày không 4cm Mặt phái trƣớc bục thiết kế thành bám xuất phát bơi ngửa hình chữ H chữ U Mép cầm tay mặt phẳng phía trƣớc bục không đƣợc nhô phía bể Bốn mặt xuất phát phải ghi số bục chữ số Chữ số bên trái, phải bục bơi phải nhô phía trƣớc Số thứ tự bục xuất phát phải đƣợc ghi từ phái phải sang bên trái (đứng quay mặt bể) lần lƣợt từ đến 104 2.4 Điều 4: Dây báo dừng bơi cho VĐV có phạm lỗi xuất phát dây cờ báo hiệu cho VĐV quay vòng bơi ngửa Dây báo dừng bơi cho VĐV có phạm lỗi xuất phát cần phải giăng ngang bể bơi cách thành bể bục xuất phát 15m Một đầu đƣợc cố định vào cọc chắc, đầu trọng tài điều khiển đƣờng dây quản lý Dây phải có độ nhẹ đƣợc buộc độ cao 1,2m so với mặt nƣớc Khi thả dây xuống, có hiệu vƣớng vào ngƣời bơi đƣờng bơi, để tiện cho việc tạo tín hiệu dừng cho VĐV Dây cờ báo hiệu cho VĐV chuẩn bị quay vòng bơi ngửa, nằm vắt ngang bể bơi đầu bể, cách thành đứng đầu bể khoảng 5m Dây cờ đƣợc buộc cố định vào cột hai bên thành bể với độ cao so với mặt nƣớc từ 1,8m đến 2,5m Ngoài ra, cách đầu bể bơi 15m hai thành bể đƣờng bơi phải có mốc rõ rệt 2.5 Điều 5: Đồng hồ bấm giây xác định thành tích Đồng hồ hợp với quy định luật đồng hồ không đƣợc sai số ± 0,3” Mỗi đƣờng bơi nên có từ đến ba đồng hồ để xác định thành tích cho VĐV 2.6 Điều 6: Bể bơi thi đấu cấp sở Bể bơi thi đấu cấp sở bể bơi dùng cho thi đấu bơi vơi quy mô cấp quận, huyện, thị…, trƣờng cụm trƣờng, xã phƣờng cụm xã, phƣờng Với quy mô thi đấu cấp sở, có điều chỉnh qui cách bể bơi nhƣ sau: Bể có nƣớc sâu không dƣới 1m Đƣờng bơi có độ rộng không 2m Số đƣờng bơi không hạn chế Hai đƣờng bơi sát thành bể dọc theo thành bể bơi cần cách thành bể 20cm Bục xuất phát nên đặt đầu sâu bể với độ sâu không 1,2m Độ sáng bể bơi với cƣờng độ sáng không dƣới 600 lock Trên giới thiệu số điều luật bơi cần thiết, để áp dụng thi đấu cấp sở Để tìm hiểu luật bơi Tổng cục TDTD phát hành, mời bạn tham khảo tài liệu luật bơi lội trang website: Tailieu.vn thƣ viện điện tử 105 * TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phi Trọng Hanh (1986), Bơi lội phổ thông, NXB TDTT [2] PGS Lê Nguyệt Nga – Đào Công Sanh (1979), Bơi lội, NXB TDTT Hà Nội [3] ThS Nguyễn Đức Thuận (2004), 100 tập hoàn thiện nâng cao kỹ thuật bơi, NXB TDTT, Hà Nội [4] PGS Nguyễn Văn Trạch (1999), Bơi lội, NXB TDTT, Hà Nội [5] PGS Nguyễn Văn Trạch (2000), Phương pháp giảng dạy bơi cho trẻ em, NXB TDTT, Hà Nội [6] PGS Nguyễn Văn Trạch – Ngũ Duy Anh (2004), Giáo trình Bơi lội, NXB ĐHSP [7] PGS.TS Lê Văn Xẹm (2004), Sổ tay hướng dẫn viên bơi lội, NXB TDTT, Hà Nội [8] Bùi Thị Xuân – Đỗ Trọng Thịnh (2000), Bơi lội, NXB TDTT [9] UB TDTT (2016), Luật bơi, NXB TDTT, Hà Nội 106 MỤC LỤC Trang Bìa: Bài giảng môn bơi lội Lời nói đầu…………………………………………………………………… 1-2 Chữ viết tắc dùng giảng………………………………………… Phần TRI THỨC CƠ BẢN VỀ BƠI LỘI………………………………… Chƣơng Khái quát chung bơi lội……………………………………… 1.1 Giới thiệu sơ lƣợc bơi lội……………………………………… 4-6 1.2 Sơ lƣợc lịch sử phát triển môn bơi lội…………………………… 7-13 Chƣơng Những tri thức kỹ thuật bơi………………………… 13 2.1 Những đặc điểm kỹ thuật bơi………………………… 13-14 2.2 Những yếu tố định đến kỹ thuật bơi……………………… 14-20 2.3 Khái niệm kỹ thuật bơi hợp lý…………………………………… 20 2.4 Một số thuật ngữ dùng phân tích kỹ thuật bơi……………… 20-21 Chƣơng Nguyên tắc phƣơng pháp giảng dạy bơi lội………………… 21 3.1 Nguyên tắc giảng dạy bơi lội…………………………………… 21-25 3.2 Phƣơng pháp giảng dạy bơi lội…………………………………… 25-30 Chƣơng Phƣơng pháp tổ chức trọng tài bơi lội……………………… 30 4.1 Ý nghĩa công tác tổ chức, thi đấu bơi lội……………… 30 4.2 Phân loại thi đấu………………………………………………… 31 4.3 Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu bơi lội………………………… 31-34 4.4 Công việc tiến hành……………………………………………… 34 4.5 Trọng tài thi đấu môn bơi lội…………………………………… 34-40 Phần KỸ THUẬT BƠI LỘI VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY……… 41 Chƣơng Thực hành kỹ thuật bơi ếch phƣơng pháp giảng dạy………… 41 1.1 Kỹ thuật bơi ếch………………………………………………… 41-42 1.2 Kỹ thuật động tác đạp chân……………………………………… 42-50 1.3 Kỹ thuật động tác quạt tay……………………………………… 50-57 107 1.4 Phối hợp kỹ thuật quạt tay, đạp chân thở bơi ếch, củng cố hoàn thiện kỹ thuật…………………………………………………… 57-60 1.5 Những sai lầm thƣờng mắc giảng dạy bơi ếch phƣơng pháp sửa chữa……………………………………………………………… 60 Chƣơng Thực hành kỹ thuật bơi trƣờn sấp phƣơng pháp giảng dạy… 61 2.1 Kỹ thuật bơi trƣờn sấp…………………………………………… 61-68 2.2 Các tập thực hành động tác đập chân quạt tay bơi trƣờn sấp…………………………………………………………………………… 68-72 2.3 Các tập thực hành phối hợp quạt tay với thở phối hợp toàn kỹ thuật bơi trƣờn sấp……………………………… 72-77 2.4 Những sai lầm thƣờng mắc giảng dạy bơi trƣờn sấp phƣơng pháp sửa chữa…………………………………………………… 77 Chƣơng Thực hành kỹ thuật xuất phát, quay vòng, cứu đuối phƣơng pháp giảng dạy……………………………………………………………… 77 3.1 Kỹ thuật xuất phát bục……………………………………… 77-82 3.2 Kỹ thuật quay vòng……………………………………………… 82-88 3.3 Kỹ thuật phƣơng pháp cứu đuối……………………………… 88-98 Phần MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT BƠI CƠ BẢN ÁP DỤNG TRONG THI ĐẤU CẤP CƠ SỞ………………………………………………………… 98 Chƣơng Các điều luật quy định chung trọng tài, thi đấu, kiểu bơi 98 1.1 Các quy định chung trọng tài………………………………… 98-99 1.2 Các quy định chung thi đấu…………………………………… 99-102 1.3 Quy định thi đấu kiểu bơi…………………………………… 102-103 Chƣơng Các quy định chung bể bơi thiết bị dụng cụ thi đấu bơi… 103 2.1 Điều 1: Bể bơi…………………………………………………… 103 2.2 Điều 2: Đƣờng bơi, phao phân đƣờng bơi cách vạch mốc…… 103-104 2.3 Điều 3: Bục xuất phát…………………………………………… 104 2.4 Điều 4: Dây báo đƣờng bơi cho VĐV có phạm lỗi xuất phát 108 dây cờ báo hiệu cho VĐV quay vòng bơi ngửa………………………… 105 2.5 Điều 5: Đồng hồ bấm giây, xác định thành tích………………… 105 2.6 Điều 6: Bể bơi thi đấu cấp sở………………………………… 105 * Tài liệu tham khảo………………………………………………… 106 * Mục lục……………………………………………………………… 107-109 109 ... dùng bơi lội Chƣơng NGUYÊN TẮC VÀ PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BƠI LỘI 3.1 Nguyên tắc giảng dạy bơi lội Nguyên tắc giảng dạy bơi lội vấn đề đƣợc tổng kết, rút kinh nghiệm từ mục đích giáo dục, trình giảng. .. thành phận quan trọng môn bơi lội đại Hiện bơi lội đƣợc phân loại theo biểu đồ sau: 1.2 Sơ lƣợc lịch sử phát triển môn bơi lội 1.2.1 Nguồn gốc môn bơi lội Ngƣời ta biết bơi lội đời cách hàng nghìn... môn bơi lội Việt Nam, cần phải ghi nhận đóng góp phong trào bơi lội ngành Giáo dục Đào tạo Trong suốt trình phát triển môn bơi lội nƣớc ta, bơi lội đƣợc phát triển rộng rãi học sinh sinh viên,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bơi lội Bài giảng dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng, Bơi lội Bài giảng dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng, Bơi lội Bài giảng dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay