Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Sở GDĐT Quảng Bình năm học 2016 2017

5 162 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:49

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐỀ CHÍNH THỨC Khóa ngày 22 tháng năm 2017 Môn: Lịch sử Họ tên:…………………….…… LỚP THCS Số báo danh:………….…………… Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (2,0 điểm) Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ sau Chiến tranh giới lần thứ hai đến cuối kỉ XX chia làm giai đoạn? Vị trí ý nghĩa của phong trào phát triển quan hệ quốc tế? Câu (1,5 điểm) Bằng kiến thức đã học về nước tư bản, em hãy rút những nét nổi bật của hệ thống tư chủ nghĩa sau năm 1945 Câu (2,0 điểm) Sau Chiến tranh giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành những sách gì để khai thác thuộc địa lần thứ hai Việt Nam? So với sách khai thác thuộc địa lần thứ (1897 - 1914) có điểm chung? Câu (2,0 điểm) Tại thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp đời Việt Nam? Ý nghĩa của xuất ba tổ chức cộng sản đó? Câu (2,5 điểm) Phương hướng chiến lược của ta Đông Xuân 1953 - 1954 gì? Em đánh về hiệu của việc thực phương hướng chiến lược đó? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP THCS - NĂM HỌC 2016 - 2017 Môn: Lịch sử Khóa ngày 22 tháng năm 2017 Hướng dẫn chấm gồm có 02 trang I TÓM LƯỢC NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM Nội dung Điểm Câu Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ sau Chiến tranh giới lần thứ hai đến cuối kỉ XX chia làm giai đoạn? Vị trí và ý nghĩa của phong trào phát triển quan 2,0 hệ quốc tế? - Các giai đoạn + Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của kỉ XX 0,25 + Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của kỉ XX 0,25 + Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của kỉ XX 0,25 - Vị trí: Là phận quan trọng đấu tranh chống lại lực lượng phản cách mạng sau Chiến tranh giới thứ hai 0,5 - Ý nghĩa - Từng bước phá vỡ hệ thống thuộc địa - những sở tồn của chủ nghĩa đế quốc, thu hẹp phạm ảnh hưởng của Mĩ nước phương Tây, bước xói mòn trật tự giới sau Chiến tranh giới thứ hai 0,25 - Phong trào đã đưa đến đời của 100 quốc gia độc lập ngày có vai trò quan trọng đời sống trị giới với ý chí chống chủ nghĩa thực dân, vì hoà bình, độc lập dân tộc tiến xã hội, … 0,25 - Tất quốc gia độc lập tiếp tục đấu tranh để thiết lập giới công bằng, góp phần bảo vệ hòa bình an ninh của dân tộc Câu Bằng kiến thức đã học các nước tư bản, em hãy rút những nét nổi bật của hệ thống tư chủ nghĩa sau năm 1945 0,25 1,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Mĩ vươn lên trở thành nước tư giàu mạnh nhất, riết theo đuổi mưu đồ làm bá chủ giới… 0,5 - Các nước tư ngày có xu hướng liên kết kinh tế khu vực, biểu đời của khối Cộng đồng kinh tế châu Âu - EEC (nay Liên minh châu 0,5 Âu - EU)… - Sau phục hồi…, nước tư chủ nghĩa phát triển nhanh chóng về 0,5 kinh tế Mĩ, EU Nhật Bản trở thành ba trung tâm kinh tế lớn của giới… Câu Sau Chiến tranh giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành những sách gì để khai thác thuộc địa lần thứ hai Việt Nam? So với sách 2,0 khai thác thuộc địa lần thứ (1897 - 1914) có điểm chung? - Chính sách khai thác: + Tập trung vốn vào nông nghiệp (lập đồn điền cao su) khai mỏ (chủ yếu mỏ than) + Mở thêm số sở công nghiệp 0,5 0,25 + Thương nghiệp: nắm chặt thị trường Việt Nam, đánh thuế nặng hàng hóa nước nhập vào nước ta + Giao thông vận tải: đầu tư phát triển để phục vụ việc khai thác 0,25 0,25 + Tài chính, ngân hàng: thông qua ngân hàng Đông Dương, Pháp nắm quyền huy nền kinh tế 0,25 - Điểm chung: hạn chế phát triển công nghiệp, đặc biệt công nghiệp nặng; tăng cường thủ đoạn bóc lột, vơ vét tiền của nhân dân ta bằng cách đánh thuế nặng Câu Tại thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp đời Việt Nam? Ý nghĩa của xuất ba tổ chức cộng sản đó? 0,5 2,0 - Chỉ thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp đời vì: + Từ cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, phong trào dân tộc dân chủ nước 0,5 ta, đặc biệt phong trào theo đường cách mạng vô sản phát triển mạnh mẽ 0,5 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Nhu cầu phải có đảng cộng sản để kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh chống đế quốc, phong kiến tay sai cấp thiết + Sự phân hóa mạnh mẽ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Tân Việt 0,25 Cách mạng đảng dẫn tới xuất của ba tổ chức cộng sản thời gian ngắn 0,25 - Ý nghĩa của sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản: 0,25 + Đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử Việt Nam 0,25 + Chứng tỏ xu hướng cách mạng vô sản phát triển mạnh nước ta + Là bước chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Câu Phương hướng chiến lược của ta Đông Xuân 1953 - 1954 là gì? Em đánh giá nào hiệu của việc thực phương hướng chiến 2,5 lược đó? - Phương hướng chiến lược của ta Đông Xuân 1953 - 1954: + Tập trung lực lượng, mở tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu để tiêu diệt phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc địch phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ 0,75 + Do phải phân tán lực lượng mà tạo cho ta những điều kiện thuận lợi để tiêu diệt thêm sinh lực của chúng 0,5 - Đánh giá hiệu quả: + Làm thất bại âm mưu tập trung binh lực để thực tiến công chiến lược của kế hoạch Nava Khoét sâu mâu thuẫn giữa tập trung phân tán lực lượng của thực dân Pháp 0,5 + Làm cho kế hoạch Nava không thể thực được theo dự kiến bởi: muốn tập trung phải phân tán binh lực, muốn tiến công phải phòng ngự, muốn giành quyền chủ động bị động đối phó 0,25 + Na va buộc phải điều chỉnh kế hoạch, chọn Điện Biên Phủ làm khâu chính, xây dựng thành tập đoàn điểm mạnh Đông Dương 0,25 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí + Bước đầu làm phá sản tiến tới đánh bại hoàn toàn kế hoạch Nava 0,25 II MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI CHẤM Hướng dẫn chấm nêu những yêu cầu về nội dung Thí sinh có thể trình bày chi tiết phải đảm bảo tính xác logic Giám khảo vào mức độ để cho điểm Phần ngoặc đơn thí sinh không thiết phải trình bày Điểm lẻ toàn tính đến 0,25 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Sở GDĐT Quảng Bình năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Sở GDĐT Quảng Bình năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Sở GDĐT Quảng Bình năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay