Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017

6 163 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:49

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHONG GD&ĐT PHÚC YÊN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP THỊNăm học: 2016 - 2017 Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu (5,0 điểm) Từ sau chiến tranh giới thứ hai đến nay, nước châu Á đẵ đạt thắng lợi đứng trước khó khăn, thử thách nào? Câu (7,0 điểm) a Trình bày thành tựu tiêu biểu cách mạng khoa học - kĩ thuật từ sau chiến tranh giới thứ hai đến b Liên hệ tác động tích cực, tiêu cực cách mạng khoa học - kĩ thuật đến địa phương em sống đề xuất số giải pháp khắc phục tác động tiêu cực Câu (8,0 điểm) Bằng kiện lịch sử có chọn lọc (đẵ học đọc thêm) hoạt động lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến 1930, em nêu rõ vai trò Bác việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHONG GD&ĐT PHÚC YÊN HD CHẤM THI CHỌN HSG LỚP CẤP THỊNăm học : 2016 - 2017 Môn: Lịch sử Câu (5,0 điểm) Nội dung cần đạt Điểm * Những thắng lợi nước châu Á từ sau chiến tranh giới thứ hai đến nay: - Thứ nhất: Giành độc lập dân tộc, chấm dứt thống trị nước đế 0,5đ quốc Dẫn chứng: Việt Nam, Inđônêxia, Lào… (1945), Trung Quốc (1949), Ấn Độ 0,5đ (1950), Campuchia (1953), Malaixia (1957)… - Thứ hai: Đạt thành tựu to lớn xây dựng đất nước hợp tác 0,25đ phát triển Dẫn chứng: 7ýx + Nhật Bản trở thành siêu cường kinh tế, đứng thứ hai giới 0,25đ + Trung Quốc: Thực sách mở cửa, trở thành kinh tế lớn thứ tư giới, phóng thành công vệ tinh chinh phục vũ trụ… = 1,75đ + Ấn Độ: “Cách mạng xanh” nông nghiệp, công nghệ thông tin viễn thông phát triển mạnh mẽ + Bốn rồng châu Á: Đài Loan, Hàn Quốc, Hồng Công, Xingapo + Các nước Đông Nam Á: Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia, Philippin đạt thành tựu mặt + Việt Nam: Thực sách đổi từ 1986 đến kinh tế phát triển, an ninh trị ổn định, đời sống nhân dân cải thiện đáng kể + Các tổ chức quốc tế thành lập sở hợp tác phát triển: Tổ chức ASEAN, ASEAN+1 (ASEAN+ Trung Quốc), ASEAN+3 (ASEAN+ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) * Các nước châu Á đứng trước khó khăn, thử thách: 2,0đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Tình hình trị phức tạp không ổn định: Sự xâm lược, can thiệp nước đế quốc, ly khai, khủng bố, xung đột bạo lực… Irắc, Apganixtan, Pakixtan, Thái Lan, Inđônêxia Philippin… - Thiên tai hoành hành: Động đất, núi lửa, sóng thần, băo lụt, hạn hán… - Tệ nạn xă hội, tham nhũng… - Bệnh dịch, ô nhiễm môi trường… Câu (7,0 điểm) a Những thành tựu tiêu biểu cách mạng khoa học - kĩ thuật từ sau chiến tranh giới thứ hai đến nay: - Khoa học bản: Đạt phát minh to lớn, đánh dấu bước nhảy vọt 0,5đ Toán học, Vật lí, Hóa học Sinh học ứng dụng vào kĩ thuật sản xuất để phục vụ sống - Công cụ sản xuất mới: Máy tính điện tử, máy tự động hệ thống máy tự 0,5đ động - Nguồn lượng mới: Tìm sử dụng ngày phổ biến nguồn 0,5đ lượng lượng nguyên tử, lượng mặt trời, lượng gió, lượng thủy triều… - Vật liệu mới: Tìm vật liệu thay vật liệu tự nhiên gần 0,5đ vơi cạn: Poolime, ti tan… - “Cách mạng xanh” nông nghiệp: Điện khí hóa, giới hóa, hóa học hóa, 0,5đ thủy lợi hóa phương pháp lai tạo giống mới, chống sâu bệnh… làm cho suất trồng tăng, khắc phục tình trạng thiếu ăn kéo dài - Giao thông vận tải thông tin liên lạc: Máy bay siêu âm khổng lồ, tàu hỏa 0,5đ tốc độ cao, phương tiện thông tin liên lạc, phát sóng vô tuyến điện đại qua hệ thống vệ tinh nhân tạo - Chinh phục vũ trụ: Phóng thành công vệ tinh nhân tạo Trái Đất, người đă bay vào vũ trụ (1961), đặt chân lên Mặt Trăng (1969), thực chuyến bay dài ngày vũ trụ… 0,5đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b Liên hệ… tác động, đề xuất giải pháp (Đây gợi ý; Giám khảo chấm linh hoạt cho điểm học sinh làm hướng) - Tác động tích cực: 1,0đ + Công cụ sản xuất cải tiến, máy móc ngày phục vụ sản xuất tốt hơn, suất lao động ngày tăng lên + Nhiều giống trồng cho suất cao đưa vào sản xuất Thuốc trừ sâu bệnh, phân bón có chất lượng tốt + Phương tiện giao thông vận tải, thông tin liên lạc đại sử dụng phổ biến - Tác động tiêu cực: 1,0đ + Môi trường ngày ô nhiễm khói bụi, khí thải công nghiệp, xe ô tô, xe máy… + Nguồn nước, đất bị ô nhiễm + Tai nạn giao thông xảy nhiều + Trẻ em cận thị nhiều thường xuyên tiếp xúc với h㤵nh máy tính, ti vi, điện thoại… - Giải pháp: 1,5đ + Các nhà máy, xí nghiệp, sở sản xuất cần đảm bảo tiêu chuẩn nước thải, khí thải trước xả môi trường + Các hộ trồng trọt sử dụng an toàn sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học theo quy định + Mở mang đường xá, tích cực tuyên truyền, giáo dục thức chấp hành luật giao thông cho nhân dân địa phương Câu (8,0 điểm) Vai trò tìm đường cứu nước: - Năm 1911, Người bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước, sau nhiều năm bôn ba 0,25đ qua nhiều nước tư Người đă nhận rơ bạn, thù - Năm 1917, Cách mạng tháng Mười Nga thành công đă có ảnh hưởng lớn tới xu 0,25đ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí hướng hoạt động Bác - Năm 1919, Người gửi tới Hội nghị Véc-xai Bản yêu sách nhân dân An Nam 0,25đ Chính phủ Pháp phải thừa nhận quyền tự do, dân chủ, quyền b㤵nh đẳng quyền tự dân tộc Việt Nam - 7/1920, Người đọc Sơ thảo lần thứ luận cương vấn đề dân tộc 1,5đ vấn đề thuộc địa Lênin Luận cương đă cho Người đường giải phóng dân tộc Từ đó, Người hoàn toàn tin theo Lênin 12/1920, Đại hội Đảng Xă hội Pháp họp Tua, Người bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, đánh dấu bước ngoặt hoạt động cách mạng Người từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lênin theo đường cách mạng vô sản Vai trò chuẩn bị tư tưởng trị tổ chức cho việc thành lập Đảng giai cấp vô sản: - Từ 1921 - 1923 Pháp, Người số người yêu nước thuộc địa 0,5đ Pháp sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, báo Người khổ, viết cho báo Nhân đạo, Đời sống công nhân, viết sách Bản án chế độ thực dân Pháp… - 6/1923, Người rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân bầu 0,25đ vào Ban Chấp hành - Trong thời gian Liên Xô, Người làm nhiều việc: nghiên cứu, học tập thêm lý 0,5đ luận chủ nghĩa Mác - Lênin thực tiễn Cách mạng tháng Mười Nga, kinh nghiệm xây dựng Đảng kiểu mới, viết cho báo Sự thật, tạp chí Thư tín quốc tế - Năm 1924, Người dự Đại hội V Quốc tế cộng sản phát biểu tham luận 0,25đ - Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô Quảng Châu (Trung Quốc), 2,0đ Người tiếp xúc với nhà cách mạng Việt Nam có mặt đây, số niên từ nước sang để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tổ chức Cộng sản đoàn làm nòng cốt (6/1925) Xuất báo Thanh niên (1925) Người mở nhiều lớp huấn luyện trị để đào tạo cán cách mạng, VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí giảng tập hợp lại in thành sách Đường cách mệnh (đầu 1927) sau bí mật chuyển nước Đến trước Đại hội đại biểu lần thứ (5/1929), Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đă có tổ chức sở hầu khắp nước Ngoài ra, số đoàn thể quần chúng: Công hội, Nông hội, Hội học sinh, Hội phụ nữ… tổ chức Vai trò sáng lập Đảng: - Cuối 1929, Việt Nam xuất tổ chức cộng sản…… hoạt động riêng rẽ, tranh 1,25đ giành ảnh hưởng với nhau, điều gây ảnh hưởng không tốt cho cách mạng Việt Nam Trước tình hình đó, thay mặt Quốc tế cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đă đứng triệu tập hội nghị thành lập Đảng (3/2/1930) để thống tổ chức thành đảng cộng sản - Người chủ trì hội nghị, phân tích, đánh giá, đề nghị để cuối thống tổ chức cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời soạn thảo, công bố văn kiện Đảng: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt Lời kêu gọi 1,0đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017 , Đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay