Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 trường THCS Phương Trung, Thanh Oai năm 2015 2016

5 148 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:36

TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Địa lý Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm có: 01 trang Câu 1: (3 đ) a Cho biết địa phương Trái Đất vào ngày có ngày đêm dài nhau? Giải thích? b Một trận bóng đá World truyền hình trực tiếp Việt Nam vào 21 ngày 11 tháng năm 2014 Hỏi Ấn Độ muốn xem trực tiếp trận bóng đá phải xem vào lúc vào ngày nào? Biết Việt Nam nằm vĩ độ 1050 Đ, Ấn Độ nằm vĩ độ 750Đ Câu (3đ): Cho biết đặc điểm chung sông ngòi nước ta? Giải thích nguyên nhân? Câu (4đ): Tại nói vấn đề việc làm trở nên gay găt nước ta giai đoạn nay? Để giải vấn đề việc làm cần phải có giải pháp nào? Câu (5đ): Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam em cho biết: a Vùng Bắc Trung Bộ có trung tâm kinh tế nào? Nêu chức ngành công nghiệp trung tâm? b Tại nói du lịch mạnh kinh tế vùng Bắc Trung Bộ? Câu (5đ) Cho bảng số liệu: Số dân sản lượng lúa nước nước ta qua năm Năm 1982 1986 1990 1995 1998 2002 Số dân (triệu người) 56.2 61.2 66 72 75.5 79.7 Sản lượng lúa (triệu tấn) 14.4 16 19.2 25 29.1 34.4 a Tính sản lượng lúa bình quân đầu người qua năm (kg/người/năm) b Vẽ biểu đồ thích hợp thể tốc độ gia tăng số dân, sản lượng lúa sản lượng lúa bình quân đầu người qua năm c Nhận xét giải thích gia tăng - Hết Lưu ý: Cán coi thi không giải thích thêm! ĐÁP ÁN Câu 1: (3 điểm) a Các địa phương Trái Đất có ngày dài đêm vào ngày 21/3 (xuân phân) ngày 23/9 (Thu phân) Vì vào ngày Mặt trời chiểu vuông góc với Trái Đất xích đạo Mọi địa điểm bề mặt trái đất nhận lượng nhiệt ánh sáng nên ngày dài đêm b – Xác định múi địa điểm + Ở Việt Nam:105:15= (múi giờ) + Ở Ấn Độ : 75: 15 = (múi giờ) - Độ chênh lệch múi nước là: – = (múi giờ) - Vậy Ấn Độ muốn xem trận bóng đá: 21 – = 19 ngày 11/6/2014 Câu 2: (3 điểm) Sông ngòi nước ta có đặc điểm Giải thích a Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc phân bố rộng khắp nước Phần lớn sông ngắn dốc Giải thích: Nước ta nằm khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa nên lượng mưa lớn tập trung theo mùa nên sông ngòi dày đặc Địa hình chủ yếu đồi núi, hẹp ngang nên sông thường ngắn dốc b Sông ngòi nước ta có mùa nước, mùa lũ mùa cạn khác rõ rệt Mùa lũ chiếm 70 -80 % lượng nước năm Giải thích: Khí hậu phân hóa thành mùa rõ rệt, mùa mưa mùa khô: Về mùa mưa lượng nước lớn, chiếm 70 -80 % lượng nước năm c Sông ngòi nước ta chảy theo hướng chính: Hướng tây bắc – đông nam hướng vòng cung Giải thích: Địa hình nước ta chảy theo hướng hướng tây bắc – đông nam hướng vòng cung d Sông ngòi nước ta có hàm lượng phù sa lớn: Tổng lượng phù sa trôi theo dòng nước khoảng 200 tr tấn/ năm Giải thích: Địa hình bị chia cắt phức tạp, độ dốc lớn, mưa tập trung theo mùa, tốc độ bào mòn nhanh làm cho sông ngòi có hàm lượng phù sa lớn 1đ 0,5đ 0,5đ 05đ 0,5đ 2đ 1đ 0,5 0,25 0,5 0,25 0,5 0.25 0,5 0,25 Câu 3: (4 điểm) - Nguồn lao động dồi điều kiện kinh tế chưa phát triển, chất lượng 0,5 nguồn lao động thấp tạo sức ép lớn giải việc làm nước ta: + Ở nông thôn: Do đặc điểm mùa vụ sản xuất nông nghiệp phát triển ngành nghề nông thôn hạn chế nên thiếu việc làm nông thôn, VD: Tỉ lệ thời gian làm việc sử dụng lao động nông thôn 77.7% (năm 2003) 0,5 + Ở thành thị: tỉ lệ thất nghiệp cao 6%, thiếu lao động có trình độ kĩ thuật ngành công nghiệp, dịch vụ, KHKT 0,5 + Tỉ lệ thiếu việc làm thất nghiệp cao ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế xã hội nước ta 0,5 - Hướng giải quyết: + Thực tốt sách dân số Phân bố lại dân cư lao động 0,5 vùng để vừa khai thác tốt tiềm mổi vùng vừa tạo thêm việc làm + Đa dạng hoá hoạt động KT nông thôn Khôi phục ngành nghề 0,5 truyền thống, hoạt động dịch vụ, hoạt động công nghiệp hóa nông thôn + Phát triển hoạt động công nghiệp dịch vụ Mở rộng liên doanh, đầu tư 0,5 nước xuất lao động hướng tạo khả giải việc làm 0,5 + Đa dạng hoá loại hình đào tạo, đẩy mạnh hoạt động hướng nghiệp nhà trường, hoạt động dạy nghề giới thiệu việc làm, giúp cho người lao động tự tạo việc làm dễ tìm việc làm… Câu (5đ) a Những trung tâm kinh tế quan trọng vùng Bắc Trung Bộ, chức ngành công nghiệp trung tâm: (2đ) - Thành phố Thanh Hóa trung tâm công nghiệp lớn phía Bắc Ngành công nghiệp chính: Cơ khí, vật liệu xây dựng, chế biến lương thực thực phấm - Thành phố Vinh: Là hạt nhân để hình thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ vùng (ngành công nghiệp chính: khí, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lương thực, thực phẩm) - Thành phố Huế: Trung tâm du lịch lớn vùng nước (ngành công nghiệp Cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến lương thực, thực phẩm) b Chứng minh du lịch mạnh kinh tế vùng (3 đ) * Bắc Trung Bộ có tài nguyên du lịch phong phú - Tài nguyên du lịch tự nhiên: + Nhiều phong cảnh bãi tắm đẹp: Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình), Pù Mát( Nghệ An), bãi tắm Sầm Sơn, Cửa Lò, Thiên Cầm… +Có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên: Bến Én, Pù Mát, Bạch Mã,… với nhiều loại động thực vật quý - Tài nguyên du lịch nhân văn: + Có nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử: Cố đô Huế, ngã ba Đồng Lộc, Quê Bác… + Có nhiều làng nghề truyền thống: Mây tre đan, gốm Quảng Bình… + Các lễ hội dân gian: Lễ hội Cầu Ngư, Lễ hội thả diều (Huế), lễ hội khác festival Huế… + Văn hóa dân gian: Hò vĩ dặm, nhã nhạc cung đình Huế (công nhận di sản văn hóa vi vật thể)  Hệ thống nhà hàng, khách sạn phục vụ du lịch đầu tư nâng cấp đại phù hợp với du khách  Lao động lĩnh vực du lịch đào tạo có chuyên môn  Cơ chế sách: Đảng nhà nước có sách khuyến khích phát triển ngành dịch vụ có du lịch Câu (5đ) a Tính sản lượng sản lương lúa bình quân đầu người qua năm Năm 1982 1986 1990 1995 1998 Sản lượng 256 261 291 347 385,4 2002 431,6 1,0 Kg/người/năm b Xác định biểu đồ cần vẽ biểu đồ đường biểu diễn * Lập bảng số liệu gia tăng diện tích, sản lượng, suất lúa năm (lấy năm 1985 = 100%) Năm Số dân Sản lượng lúa Sản lượng Kg/người/năm 1982 100 100 100 1986 109 111,1 102 1990 117,4 133,3 113,7 1995 128,1 173,6 135,5 1998 134,3 202 150,5 1,0 2002 141,8 238,9 168,6 Đơn vị: % * Vẽ biểu đồ đường: - Vẽ đường thể gia tăng diện tích, sản lượng suất lúa năm 1,5 thời gian 1982 – 2002 - Đảm bảo xác, có tên ký hiệu rõ ràng - Chú ý khoảng cách năm (Thiếu giải, tên biểu đồ, đơn vị, khoảng cách năm sai trừ 0,25 đ) b Nhận xét 0,75 - Số dân tăng.(d/c) - Sản lượng lúa tăng mạnh - Sản lượng lúa bình quân đầu người tăng (d/c) 0,75 Nguyên nhân: - Dân số tăng người độ tuổi sinh đẻ ngày tăng - Sản lượng lúa tăng nhanh, đặc biệt thời kỳ 1995 – 2005 (d/c) Nguyên nhân kết việc mở rộng diện tích gieo trồng thâm canh tăng suất việc đẩy mạnh thâm canh có ý nghĩa quan trọng - Sản lượng lượng lúa bình quân đầu người tăng tổng sản lượng tăng (số dân tăng chậm so với tổng sản lượng)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 trường THCS Phương Trung, Thanh Oai năm 2015 2016 , Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 trường THCS Phương Trung, Thanh Oai năm 2015 2016 , Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 trường THCS Phương Trung, Thanh Oai năm 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay