Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 trường THCS Nguyễn Trực, Kim Bài năm 2015 2016

3 157 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2017, 10:26

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRỰC - TT KIM BÀI ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI Năm học 2015 - 2016 Môn: Địa Đề bài: Câu 1: (3 điểm) Trình bày chuyển động tự quay quanh trục trái đất Nêu khái quát hệ vận động tự quay quanh trục Trái đất Câu 2: (3 điểm) Dựa vào atlat Địa Việt Nam kiến thức học cho biết nước ta chịu tác động loại gió Trình bày khái quát chế hoạt động ảnh hưởng loại gió đến lãnh thổ nước ta Câu 3: (4 điểm) Nêu đặc điểm chủ yếu lao động nước ta Vì lao động nước ta hoạt động chủ yếu ngành nông nghiệp có xu hướng chuyển dịch sang hoạt động ngành công nghiệp dịch vụ? Câu 4: (5 điểm) Cho bảng số liệu sau: Tình hình sản xuất số sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2000 – 2012 Năm Điện (tỉ kmh) Than (triệu tấn) Phân hóa học (nghìn tấn) 2000 26,7 11,6 1210,0 2004 46,2 27,3 1714,0 2006 57,9 38,8 2182,6 2009 80,6 44,1 2360,0 2012 115,0 42,4 2861,4 a) Vẽ biểu đồ thích hợp thể số tăng trưởng số sản phẩm công nghiệp nước ta giai đoạn 2000 – 2012 b) Dựa vào biểu đồ vẽ nhận xét giải thích tình hình sản xuất số sản phẩm công nghiệp giai đoạn Câu 5: (5 điểm) Dựa vào atlat Địa Việt Nam kiến thức học em a) Trình bày đặc điểm dân cư – xã hội vùng Đồng Sông HỒng b) Nêu lợi ích việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên vùng - HẾT VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Câu 1: (3 điểm) - Sự chuyển động tự quay quanh trục Trái đất + Hướng quay: từ Tây – Đông 0,5 đ + Thời gian: 24 (1 ngày đêm) 0,5 đ + Vận tốc: lớn xích đạo (464 m/giây) giảm cực 0,5 đ - Các hệ + Sự luân phiên ngày đêm 0,5 đ + Chuyển động biểu kiến thiên thể 0,25 đ + Gió Trái đất đường chuyển ngày q.tế 0,5 đ + Sự chuyển động lệch hướng vật thể 0,25 đ Câu 2: (3 điểm) - Nước ta nằm phạm vi chịu tác động gió mùa Châu Á gió tin phong bán cầu Bắc * Hoạt động ảnh hưởng gió mùa - Gió mùa mùa đông (gió mùa Đông Bắc) + Nêu nguồn gốc, hướng gió, ảnh hưởng … 0,25 đ + Thời tiết đầu mùa đông … 0,25 đ + Thời tiết cuối mùa đông … 0,25 đ + Miền Nam : không chịu ảnh hưởng 0,25 đ - Gió mùa mùa hạ (gió mùa Tây Nam) + Nêu nguồn gốc xuất phát… 0,5 đ + Tính chất… 0,25 đ + Hệ 0,25 đ * Hoạt động ảnh hưởng gió Tín phong - Nêu hướng thổi, thời gian (thổi quanh năm) 0,5 đ - Ảnh hưởng: gây nên mùa khô sâu sắc cho Tây nguyên Đông Nam Bộ … 0,5 đ Câu 3: (4 điểm) * Đặc điểm: - Nguồn lao động dồi (dẫn chính) Mỗi năm bổ sung khoảng triệu LĐ đ - LĐ có kinh nghiệm… 0,5 đ - Cần cù, chịu khó… 0,5 đ - LĐ hạn chế… 0,25 đ - Phân bố… 0,25 đ * Giải thích: - Do nước ta trình công nghiệp hóa… 1đ - Vì nước đông dân, lao động hạn chế trình độ… 0,5 đ Câu 4: (5 điểm) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * Xử số liệu: (đơn vị %) Năm 2000 2004 2006 2009 2012 (1đ) Điện 100,0 173,0 216,9 301,9 430,7 Than 100,0 235,3 334,5 380,2 365,5 Phân hóa học 100,0 141,7 180,4 195,0 236,5 * Vẽ biểu đồ: - Vẽ biểu đồ đường (Biểu khác không cho điểm) - Vẽ đúng, đẹp có thích, tên biểu đồ * Nhận xét – giải thích: - Nhìn chung sản phẩm tăng, mức tăng khác - Mức tăng tính sản phẩm * Giải thích: - Giải thích sản phẩm tăng nguyên nhân 2đ 1đ 1đ Câu 5: (5 điểm) 1) Đặc điểm dân cư – xã hội vùng ĐBSH - Dân cư đông đúc, mật độ dân số cao (dẫn chính) 0,5 đ - Tỉ lệ gia tăng tự nhiên thấp (dẫn chứng) 0,5 đ - Trình độ phát triển dân cư – xã hội cao 0,5 đ - Kết cấu hạ tầng nông thôn hoàn thiện 0,5 đ - Hệ thống đê điều nét văn hóa độc đáo 0,25 đ - Có nhiều đô thị hình thành từ lâu đời (dẫn chứng) 0,25 đ - Khó khăn : sức ép dân số … 0,5 đ b) - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 0,5 đ - Đẩy nhanh chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành theo lãnh thổ 0,5 đ - Giải tốt việc làm … 0,5 - GDP; GDP bình quân đầu người tăng nhanh 0,25 đ - Đảm bảo vấn đề phát triển bền vững 0,25 đ Tổng điểm: 20 Hết VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 trường THCS Nguyễn Trực, Kim Bài năm 2015 2016 , Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 trường THCS Nguyễn Trực, Kim Bài năm 2015 2016 , Đề thi học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9 trường THCS Nguyễn Trực, Kim Bài năm 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay